9 май 1994


София, 9 май 1994 година
Брой 89 /1134/


София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ /7 И 8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


На 7 и 8 май 1994 г. се състоя заседание на Върховния партиен съвет на Демократическата партия /ВПС на ДП/. След като обсъди политическата линия и дейността на партията, вътрешното и международното положение на България, перспективите пред Съюза на демократичните сили /СДС/ и позицията на Демократическата партия на предстоящата Шеста национална конференция на СДС, Върховният партиен съвет прие:

- Централното бюро на Демократическата партия е работило в съответствие с устава и с платформата, представлявало е партията в Националния координационен съвет /НКС/ на СДС като лоялен и коректен партньор и е положило максимални усилия за постигането на целите на коалицията.

- Парламентарната демокрация няма алтернатива в България. Укрепването на авторитета на Народното събрание като основна държавна институция на народния суверенитет е гаранция против рецидиви на тоталитаризма. Програмираната подмяна на вота на избирателите наложи днешното парламентарно мнозинство, контролирано от бившата комунистическа партия. То работи против интересите на страната. Поддържаното от него правителство доведе стопанството до пълна разруха, до прогресивно обедняване на широки слоеве от народа ни и до ширещи се корупция и престъпност. Ето защо в интерес на страната е по-скорошното прекратяване на дейността на този парламент и провеждането на предсрочни парламентарни избори.

- През 1993 и началото на 1994 г. Парламентарната група на СДС в голяма степен успя да забави процесите на рекомунизация в законодателството на страната. Тя предлага разумна и демократична алтернатива на всяко действие на мнозинството и отстоява идеите на СДС. Противопостявяме се на тезата, че от присъствието на Парламентарната група в Народното събрание зависи неговата легитимност.

- Съгласно конституцията провеждането на предсрочни избори може да стане само при падане на сегашния кабинет и невъзможност от Народното събрание да се състави нов. Необходимо е да се използват парламентарни и извънпарламентарни средства, създаващи обществена нетърпимост към сегашното управление на страната. Бойкотът или напускането на Народното събрание не могат да бъдат самоцел, а средство за достигане на предсрочни избори.

- Задача на Демократическата партия е отстояването на коалиционния характер на СДС и категорично отхвърляме опитите съюзът да функционира като партия. Оценяваме като вредни за единството на СДС действията на отделни личности и среди в коалицията чрез публични нападки към лидери на партии да прехвърлят политическата борба вътре в СДС. Отслабването или разцепването на партии и организации в коалицията обслужват нашия основен политически противник - комунистите.

- Вредно за авторитета на СДС е безпринципно лансиране на личности, обслужвали тоталитарния режим и участвали в политическа борба срещу коалицията.

- Усилията ни за търсене на съюзници в никакъв случай не трябва да стават за сметка на намаляване на политическото влияние на СДС.

Съюзът на демократичните сили няма право на грешки. Всяка следваща грешка може да бъде фатална за България.

София, 8 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 МАЙ 1994 Г. В СОФИЯ.


Политическата, икономическата и моралната катастрофа в страната ни достигна върхова точка. Повсеместната рекомунизация отдавна е безспорен факт. Като единствен спасителен изход за страната остават предсрочните парламентарни избори и обществеността е готова за това. Опитите на комунистическата партия и нейните сателити да ремонтират правителството са последното им средство за задържане на властта и удължаване на живота на Народното събрание. В този момент СДС не може да си позволи да бъде използван за политическо легитимиране на парламента. Коалицияте ни е длъжна да отговори адекватно на националните интереси и очакванията на хората. Следващите ни действия трябва да бъдат ясни, категорични и пряко обвързани с края на този парламент. Ако компрометиралото се парламентарно мнозинство успее да се спазари и извърши ремонт на кабинета, СДС трябва да използва всички методи за предизвикване на предсрочни избори. В този смисъл бойкотът на Народното събрание и напускането му от парламентарната група на СДС, съчетани със силен извънпарламентарен натиск, са единственото реално средство, което може да спре сегашната агония. Шестата национална конференция на СДС е форумът, който следва да консолидира силите ни към решителни и безкомпромисни действия, в които единството на съюза ще бъде гарант за техния успех. СДС е готов да поеме отговорността за управлението на страната с един ясен и категоричен четиригодишен мандат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕП: Христо Бисеров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/. За председател на партията е преизбран Иван Глушков.


Християн-аграрната партия /ХАП/ изразява своята дълбока тревога от драматичната обстановка в страната, от задълбочаващата се политическа, икономическа и социална криза. Близо година и половина след т.нар., преструктуриране на парламентарното политическо пространство и поемането на управлението от марионетното правителство на Любен Беров България все повече затъва в посткомунистическото блато.

Приватизацията и структурната реформа остават само на книга, продължава спадът на производството, съпроводен от увеличаваща се безработица и драстично повишаване на цените, саботира се връщането на земята на нейните собственици, изчерпан бе натрупаният от правителството на СДС валутен резерв, финансовият банкрут е пълен, безконтролно се разграбва държавната собственост от "частни" фирми на бивши комунистически величия.

Задълбочават се хаосът и безвластието, под заплаха вече са поставени самите устои на държавата. Обедняването на народа е правопропорционално на нарастването на престъпността и на бандитизма. Не се вижда лъч светлина в дъното на тунела, отчаянието и безверието постепенно обхващат обществото.

Цялата политическа и морална отговорност за катастрофалното състояние на държавата трябва да се поеме от т.нар. "динамично" парламентарно мнозинство на БСП, ДПС и НСД, от сегашното правителство на некомпетентността и безотговорността.

Единствената възможност за създаване на условия за спиране на свободното падане на страната към дъното на пропастта и за стабилизиране на обстановката ние виждаме в разпускане на изчерпалия своя кредит на доверие парламент и в провеждането колкото се може по-скоро на предсрочни избори. Всякакъв опит да бъде реанимирано това правителство или да бъде съставено друго чрез възстановяване на старото парламентарно мнозинство ще бъде палиатив и само ще задълбочи агонията на икономиката и на обществото.

Днес повече от всякога е необходимо народът да направи своя суверенен избор на партиите и на личностите, които да съставят силно и авторитетно правителство, способно да продължи с политическа воля и решителност реформите в България.

Убедени сме, че интересите на страната, нуждата от демократизация и декомунизация на българското общество налагат това да бъде правителство на реално некомунистически политически формации, доказали на дело принципност и последователност в политическата си линия и поведение.

Убедени сме, че само с обединяване на усилията на тези формации, чрез изграждането на една мощна антикомунистическа коалиция ще успеем да извоюваме убедителна победа на изборите и да осигурим едно ново, стабилно некомунистическо мнозинство в бъдещия парламент. Оценяваме като важна крачка в тази посока подписаното споразумение за предизборна коалиция между Християн-аграрната партия и Федерация "Царство България".

Християн-аграрната партия ще действа и занапред неотклонно и твърдо за постигането на поставените цели, за повече морал и почтеност в политиката и в обществените взаимоотношения.

Заедно ще победим! В името на демокрацията, в името на България!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" /7 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ПРЕИЗБРАН ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ.


1. Третата национална конференция на Движение "Гражданска инициатива” /ДГИ/ утвърждава и одобрява всички решения и действия на Политическия съвет през изтеклия мандатен период.

2. ДГИ призовава обществеността, демократичните политически сили и институциите в Република България към постигане на обществено споразумение по основните принципи на националния консенсус и осъществяване на прехода към гражданско общество.

3. Новото национално ръководство на ДГИ с помощта на експертите си да разработи предизборната и коалиционната си стратегия на движението, като провежда по-интензивни контакти с всички демократични партии и движения с цел формирането на качествена гражданско-либерална коалиция, включваща и БЗНС.

4. ДГИ не одобрява пазарлъците около ремонта на кабинета "Беров” и няма да подкрепя решения на политически сили, касаещи българските правителства и тяхната политика, ако тя не е консултирана с движението и не отразява основните интереси на гражданите.

5. ДГИ предлага, ако предстоящата национална конференция на СДС не реши проблема за властта и изборите, да се проведе до 2 месеца национална конференция на СДС - учредители, с участието на всички антикомунистически сили във и извън СДС.

6. ДГИ е за: социална приватизация, като основният пакет от акции да остане в собственост на работещите в производствените единици.

7. ДГИ приветства създаването и градивната дейност на съсловните организации, творческите съюзи и други граждански съсловнни формирования в Република България, с които движението ще сътрудничи активно.

8. ДГИ ще подкрепя всички социални акции на българските синдикати за спиране обедняването на българския народ.

9. ДГИ приветства всички опити за консолидиране и издигане на авторитета на Българската православна църква и подкрепя усилията за възраждане на религиозното възпитание на българския народ.

10. ДГИ се противопоставя на всички опити отляво и отдясно за генериране на етническо напрежение в страната и едновременно с това движението ще се бори срещу всякакви опити за посегателства върху териториалната цялост на Република България и ще защитава единството на българската нация.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО И НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ. Документът е изработен на основата на декларация на стачния комитет, внесена в министерството на 19 април 1994 г.

 

На 4 май 1994 г. в резултат на проведените стачни преговори между Министерството на науката и образованието /МНО/ - представлявано от Марко Тодоров, министър, и на Националния стачен комитет на синдиката на българските учители /НСК на СБУ/ - представлявано от Янка Такева - председател на Националния стачен комитет на СБУ, се договориха за:

1. МНО да предоставя предварително на СБУ проектите на нови нормативни актове, както и за изменение и допълнение на действащи такива, отнасящи се до трудовоправните, социалните и професионалните проблеми на работещите в просветната система за становище.

2. Структурни промени в системата на средното образование да се извършат само на основание на действащата правна уредба и в съответствие с приета програма за поетапност в преструктурирането.

3. Да не се извършат структурни промени в учебните заведения през време на учебната година. При необходимост същите да се осъществяват в съответствие с чл.12 и чл.13 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, в т.ч. и за училищата към МНО.

4. При разработване на новата наредба за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на учебните и учебно-възпитателните заведения да се спази:
- запазване на минималния и на максималния брой на учениците в паралелките;
- средната месечна посещаемост на децата в групите на детските градини се променя на 12.

5. За намаляване на риска от закриване на професионални учебни заведения, породен от настъпилите икономически промени в страната, МНО да извършва промени на професии и специалности в съответствие с потребностите.

6. Препоръчва се при спазване на изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Инструкция N 3 назначенията на учителите за новата учебна година да се извършват на два тура: първият се провежда от 15 до 20 август и в него участват само съкратени учители през текущата учебна година; а вторият да си остане така, както досега е била практиката в министерството за назначенията на учителите.

7. Министерството на науката и образованието в срок до 30 юли 1994 г. да разработи проект за държавно образователно изискване за едногодишна издръжка на ученик в различните видове и степени училища, съгласно чл.16, т.21 от Закона за народната просвета.

8. Министерството на науката и образованието, съгласувано с Министерството на финансите, да въведе икономически правила за организация и управлениие на финансово-икономическата дейност на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на просветата до края на 1994 година.

9. МНО осигурява работно облекло за персонала в подчинените му учебни заведения съгласно чл.296 от Кодекса на труда в рамките на бюджетните средства за съответната година.

10. МНО изплаща транспортните разходи на пътуващия персонал през учебната година в подчинените му учебни заведения в размер на 80 на сто от стойността им.

11. Министерството на науката и образованието осигурява в рамките на бюджета средства за фонд СБКО в размер 3 на сто от средствата за работна заплата за работещите във финансово подчинените му учебни заведения.

12. МНО не възразява за извършване на синдикално преброяване в училищата, детските градини и обслужващите звена с оглед усъвършенстване на системата за социално партньорство между МНО, ведомствата, общините и учителските синдикати.

13. Платеният отпуск по смисъла на чл.155, ал.2 и 3 и чл.159, ал.1 от Кодекса на труда се договаря в колективните трудови договори, сключени по реда и според изискванията на глава четвърта от Кодекса на труда, в т.ч. и в съответствие с чл.51, ал.З от КТ при препоръчителни фиксирани размери с цел уеднаквяване подхода за определяне на отпуските в различните региони, както следва:

- Основен платен годишен отпуск по чл.155, ал.2 от КТ:
19 работни дни при трудов стаж до 10 години;
21 работни дни при трудов стаж от 10 до 15 години;
23 работни дни при трудов стаж над 15 години.

- Платен годишен отпуск по смисъла на чл.155, ал.З /учители и директори/ от КТ - 53 работни дни.

- Отпуск за осъществяване на синдикална дейност по смисъла на чл.159, ал.1 от КТ:
58 часа за изборните длъжности в учебните заведения;
72 часа за изборни длъжности в общинско ръководство;
98 часа за изборни длъжности в регионално ръководство;
120 часа за изборни длъжности в национално ръководство.

14. В указание N 1 на МНО за работните заплати за 1994 г. да се направят следните промени:

- Възнаграждението за един час над нормата преподавателска заетост /лекторско възнаграждение/ се определя в зависимост от минималната работна заплата за страната в размер на "не по-малко от”.

- Към забележката на приложение N 1, в т.1.1 вместо числото ”80” да се запише числото ”86”.

- Към забележката се създава нова точка със следния текст:
"Клас "квалификация” се изплаща на педагогически кадри, които са го придобили независимо от предмета, по който преподават.”

- Чл.6, ал.1 нов текст:

”Чл.6, ал.1, общините, министерствата и ведомствата могат да определят със до 20 на сто по-високи средни брутни работни заплати от определените от МНО, като осигуряват целево необходимите средства, без да ползват субсидии от републиканския бюджет.

Ал.2. Размерът на увеличението на работните заплати, определени по ал.1, се договаря в общините и ведомствата и е в сила до 31 декември 1994 г.

- Към забележките от приложение N 1 се създава нова т.5:

- "Индивидуалните работни заплати, определени съгласно чл.2, ал.2 на отрасловото споразумение за прилагане на 71 ПМС от 1993 г., се запазват, ако те са по-благоприятни и не се увеличават /по чл.2 от ПМС 30/ до влизането им в границите, определени с указание N 1 от 1994 г. на Министерството на науката и образованието."

15. По т.2, 4 и 5 от Стачната декларация двете страни се споразумяват за представяне на тези искания пред компетентните инстанции, тъй като те не са от компетентността на Министерството на науката и образованието.

ЗА СБУ: Янка Такева,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СБУ

ЗА МНО: Марко Тодоров,
МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЙОЛО ДЕНЕВ ПО ПОВОД НА ВОДЕНИТЕ СРЕЩУ НЕГО СЪДЕБНИ ДЕЛА.


След като лежах четири месеца в килия с убийци и крадци /освободени на бързо/ по заповед на Филип Димитров, Желю Желев, проф.Беров и др., с мотив, че мога да избягам на Запад; след двегодишен фашистки терор над мен и цялото ми семейство чрез безработица и мизерия; след стотици писмени и устни молби до прокурори, които не си мръдват даже пръста за милиардните грабежи на червено-сини акули, парите са отблокирани и върнати с лихвите на Министерския съвет. Но същият не изпълни договора да осигури равноправни и честни избори и не плати на Българска демократическа партия /БДП/ даже лев за спечелените гласове и за участието в президентските избори. Сумите бяха използвани за участие в парламентарни и президентски избори.

На 28 април 1994 г. върнах парите /300 000 лв./ и лихвите /40 000 лева/ на Министерския съвет и на банка, която беше превела погрешно пари.

Питам: Кога ще върнат парите г-н Дертлиев /и др./, които имат верига от клубове, кафенета и магазини в цялата страна. Питам: Кога правителството и парламентът ще спазват Закона за равноправие на политическите партии /чл.15/ и за еднаква материална база /чл.17/, защото БСП и СДС ползват огромни сгради в София и в страната с материална база, леки коли, стотици платени служители, а на БДП не дават даже един клуб, един телефон, една маса, един щатен ръководител.

Питам: Кога червено-синята номенклатура /стара и нова/ ще върне заграбените милиарди? Всички правителства и парламенти, депутати и министри се сраснаха с мафията и действат със закони, с действия и бездействия за унищожаването на България. Те са национални предатели, некадърни и без съвест и превърнаха България в пустиня.

Терорът срещу мен продължава, защото защитавам България и трудовия народ - безработен, гладуващ, смазан, отчаян, защото съм българин и БДП защитава националната независимост и националните идеали на Бенковски, Левски, Ботев и Стамболийски. При Живков не съм ходил в чужбина. И сега ми е забранено. Без обаждане на следователя нямам право да напусна София, защото ще последва автоматично вкарване в килия. Аз съм затворник и чужденец в своята родина, която живурка последни дни. Не ми се дава думата по "българските” радио и телевизия.

Настоявам категорично да спрат делата на Министерския съвет /парите са върнати/ и на Градска прокуратура /не съм заграбил стотици хиляди левове и тя умишлено не позволи връщането/. Да съди акулите. Настоявам да спре терорът над Йоло Денев - председател на БДП, поет, журналист, писател, човек, българин-патриот, борец за идеалите на Левски, Ботев, Бенковски и Стамболийски. Нека аз и България да възкръснем за нов живот от Свобода, Истина, Справедливост и национална независимост и Човешки живот в Европа в края на XX век.

София, 4 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 май - Следва предоставеният за разпространение пълен тест на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 20 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ. Организацията е регистрирана по Закона за политическите партии и еприемник на Българската лига за защита правата на човека и гражданина, основана на 9 ноември 1924 г. в София.


VІІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Чл.31. Председателството се избира между членовете на Централния комитет и се състои от председател, заместник-председател, секретар, касиер и членове - общо 7 човека.

Чл.32. Председателството:
1. Организира заседанията на Централния комитет.
2. Решава оперативни въпроси.
3. Урежда бюджета и управлява имотите на лигата.
4. Контролира дейността на областните съвети и на местните секции.
5. Решава като последна инстанция въпроси по изключване на членове на лигата.
6. Отчита се пред Централния комитет на лигата.


IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.33. Председателят на лигата се избира пряко от Общото събрание и председателства Централния комитет.

Чл.34. Председателят на лигата представлява същата пред всички държавни, обществени, стопански и др. институции и организации в страната и в чужбина и пред трети лица. В негово отсъствие или при невъзможност да изпълнява определени действия той се замества от заместник-председател.


X. СЕКРЕТАРИАТ

Чл.35. При Председателството се създава Секретариат, който работи под неговото непосредствено ръководство.

Чл.36. Секретариатът:
1. Завежда канцеларията на лигата.
2. Извършва финансовата дейност на Централния комитет, полага грижи за съхраняване и увеличаване имуществото на лигата.
3. Организира и ръководи техническата и организационната работа.
4. Организира агитационната дейност.
5. Привежда в изпълнение решенията на Председателството.


XI. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.37. Централната контролна комисия се състои от председател и двама членове.

Чл.38. Централната контролна комисия:
1. Контролира финансовата и стопанската дейност на лигата.
2. Следи за опазване на имуществото на лигата.
3. Ревизира всяка година, а извънредно - когато счете за необходимо, и следи за законосъобразността и целесъобразността на извършваните разходи и дали те са направени съобразно бюджета на лигата.
4. Централната контролна комисия се отчита за своята дейност пред Общото събрание на лигата.


ХІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.39. Имуществото на лигата се състои от: недвижими имоти, движими вещи, парични средства, вземания, така също и патримониум, придобит при осъществяване на спомагателна стопанска дейност.

Чл.40. Българската лига за защита правата на човека и гражданина набира своите материални средства от:
- доходи от имуществото на лигата;
- доходи от печатни издания;
- дарения;
- приходи от стопанска дейност на създадени към нея стопански единици, съгласно закона.

Чл.41. Средствата на лигата се изразходват съгласно приетия бюджет.

Чл.42. Председателството се отчита ежегодно пред Централния комитет за своята финансово-стопанска дейност.

Чл.43. При поемане на задължения, както и при разходване на средства лигата се представлява от председателя или от определено от него лице.


ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. При възможност Централният комитет издава периодично "Бюлетин” и ”Годишник на Българската лига за защита правата на човека и гражданина". Емблема на лигата е изображение на камбана, в средата с оградена във форма на щит човешка фигура. Печатът е със същата емблема в средата, кръгъл, с надпис "Българска лига за защита правата на човека и гражданина".

Чл.45. Лигата прекратява съществуването си при саморазпускане или сливане с друга партия, което може да стане само с решение на Общото събрание чрез гласуване с просто /50 + 1 гласа/ мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


156. ФРОНТ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ /ФПСБ/


Първото появяване на Фронта на прогресивните сили в България е чрез публикацията във вестник "Нов ден" на статията "Сбогом еуфория" през месец февруари 1992 г., която става основа при изготвянето на програмата. Инициатори на създаването на организацията са Игнат Игнатов, Боряна Гагова и др. интелектуалци. На 24 май 1992 г. Инициативен комитет подписва "Харта на ФПСБ", а на 7 ноември същата година се учредява партията. На 29 март 1994 г. е регистрирана по Закона за политическите партии.

Фронтът на прогресивните сили в България е обществено-политическа организация, възникнала на базата на моментната обществена необходимост, а не на основата на партийна идеология. Партията ще съществува до създаването на устойчиви обществено-политически и икономически отношения в Блъгария. Като отворена динамична организация ще сплоти политически прогресивния потенциал на непартийна основа, за да разработи ясна, точна, морално справедлива и приемлива доктрина за преоценка на стойностите на живот и управление, за социално-икономическото развитие, за политическите задачи и цели и за българския вариант на преходния период към устойчива икономика.

ФПСБ е политическа партия дотолкова, доколкото ще вземе участие в изборите, за да влезе в изпълнителната власт. Ще се бори за утвърждаване на основните общочовешки ценности: свобода и равнопоставеност на личността в обществото, правото му на собственост и индивидуалност като задължителни елементи на бъдещото гражданско общество.

Девизът на фронта е мисълта на В. Левски: "Време за помагане е сега", а символът - Мадарският конник.

Ръководният орган е седемчленният Национален съвет, чийто председател е Игнат Игнатов.

Партията издава вестник "Национален фронт".

Адрес за контакти:
        София, Община "Надежда", жк "Толстой", бл. 50, вх.Б, ап.53, тел. 83 38 75 и 36 29 63

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
09.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатванe или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!