9 юли 1991

София, 9 юли 1991 година    
        Брой 132 (407) 
                   

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Декларация на изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия /РДП/ във връзка с решенията на Националната конференция на СДС /22 юни 1991 г./ и с положението в Югославия.


На 1 юли 1991 г. Изпънителният комитет на Радикалдемократическата партия прие единодушно следните политически становища:

1. Изразява пълна подкрепа на решенията на националната конференция на СДС от 22 юни 1991 г. и на политическите принципи, утвърдени от Националния координационен съвет на СДС на 1 юли 1991 г.

С разочарование и изненада Радикалдемократическата партия посреща опасната деструктивна позиция на БСДП, която води до сепаратизъм в СДС в период на предизборна борба. Сега повече от всякога е необходимо Националното движение СДС да скрепи своето единство, като отделните организации проявяват максимална толерантност и съгласуваност във взаимоотношенията си.

Радикалдемократическата партия решително възразява срещу опитите на определени политически среди да спекулират с идеите на либералната демокрация. Либерализмът е идеология на свободни, толерантни и конструктивно мислещи хора и не може да има нищо общо с дребни партизански страсти и амбиции, с предизборни кроежи и всякакви некоректни действия срещу единството и целите на Съюза на демократичните сили.

2. Вярна на своите либерални принципи, Радикалдемократическата партия признава правото на народите от югославската федерация на национално самоопределение и държавен суверенитет. Отговорността за кървавите събития в Словения носят комунистическото правителство в Белград и просръбското ръководство на югославската армия. Ние сме убедени, че само отстраняването на комунистите от властта чрез свободни избори във всички балкански страни и създаването на демократично гражданско общество ще сложат край на междунационалните и междуетническите конфликти на Балканския полуостров. Сегашното разгръщане на балканските национализми препятства приобщаването на нашия регион към обединена Европа и затова дълг на всяка демократична формация е да им се противопоставя.

/Пресслужба "Куриер"/


X  X  X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Официално съобщение за създаването на партия на зелените либерали, учредена от бивши членове на Зелената партия и от симпатизанти на зелената идея.


На 6 юли 1991 година в София се учреди партия на зелените либерали.

Съучредители станаха членове на Клубовете на зелените либерали, бивши членове на Зелената партия и симпатизанти на зелената идея.

Причината за създаването на новата партия е невъзможността Зелената партия да бъде променена отвътре. Поведението на политическото ръководство и на парламентарната група на Зелената партия ни убеди, че тази партия е поела пътя на съглашателство с комунистите и е интегрирала своите лидери в средата на постоталитарната номенклатура.

Кокетирайки с либералните идеи, Зелената партия все повече се приближава до социалистическите илюзии на "перестройката” и се превърна в псевдоопозиционна организация.

Комунистическата идеология и политика са основен източник на замърсяване на природната среда, социалните отношения и съзнанието на хората. ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ си поставя като главна цел ДЕКОМУНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ.

ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ застава изцяло зад решението на националния координационен съвет на СДС от 1 юли 1991 година и ще работи за каузата на Национално движение СДС, като подкрепя издигнатите от него кандидатури в предстоящите избори.

ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ твърдо ще се противопоставя срещу домогванията до законодателната и изпълнителната власт на лица, доказали своята нелоялност към каузата на демокрацията.

От учредителите на ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ
съпредседатели:
Владимир Дулов
инж. Бистра Филипова                            

София, 6 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X  X  X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Декларация на изпълнителния комитет на Българската национална демократическа партия /БНДП/ за уточняване на сведенията за загиналите българи в Югославия.


Канцеларията на Българската национална демократическа партия /БНДП/ е упълномощена да заяви следното:

Във връзка с различните версии, в които се предават думите на г-н Добромир Задгорски, казани по време на пресконференцията на 4 юли в отделните средства за масова информация, Българската национална демократическа партия уточнява сведенията, с които разполага до този момент за загиналите в Югославия български граждани:

"Според информацията, която получихме, двама от убитите петима български граждани са били изведени от камионите и застреляни. Убийството е било извършено по особено жесток начин. Поради това се предполага, че то е извършено не от войници на Югославската народна армия, а от сръбски четници, съпровождащи войсковите части."

Българската национална демократическа партия изразява увереността си,че настоящият текст ще намери място във вашите информации и предварително благодари за предотвратяването на по-нататъшната хиперболизация на получените от нея сведения.

София, 5 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X  X  X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Отворено писмо на Добромир Задгорски - секретар на Българската национална демократическа партия /БНДП/ до посланика на Република България в СФРЮ по повод на загиналите българи в Югославия.


В коментар на мои изявления, направени на редовната пресконференция на Българската национална демократическа партия /БНДП/, посланикът на Република България в Югославия господин Марко Марков заявява голословно неща, които, меко казано, будят удивление.

Така например той твърди, че "вероятността да са верни, е изключена"/става въпрос за изявленията ми за присъствие на сръбски четници в Словения/, защото "никакви местни или чуждестранни източници не са посочили доказателства". Във връзка с това желая да задам на посланик Марков следните въпроси:

1. Какви и кои бяха цивилно облечените терористи, които посред бял ден обстрелваха с автоматично оръжие сградата на словенската Скупщина, всявайки паника сред населението и изчезвайки с бързодвижещи се частни автомобили?

2. Какви и кои бяха хората, които по същото време и по същия начин стреляха по мирни граждани в Любляна?

3. Защо посланик Марков не си е дал труда да прегледа коментарите на големите информационни медии, които на няколко пъти изказаха предположение, че горните терористични актове са дело на "сръбски паравоенни формации"?

4. Как е възможно българското посолство в Белград цяла седмица да "няма информация" и да научава страшната истина за хладнокръвното разстрелване на двама наши шофьори от далечна София и от БНДП?

Колкото до аморфното и менторско заявление на посланик Марков, че твърденията ми могат "да навредят на двустранните отношения", бих искал категорично да отбележа, че то не е нищо друго освен поредният рецидив на "отговорните фактори", които през последните петдесет години превърнаха истината и националните интереси в индулгенция на едно фалшиво и несъществуващо "интернационално добросъседство" с Титова и посттитова Югославия. А колкото до истинското - и в това аз виждам задачите на посланик Марков, то би трябвало да се развива и укрепва със Словения, Хърватско, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора в качеството им на суверенни и независими държави. Защото "добросъседството" с разпадаща се Сърбославия не е нищо повече от един мит.

София, 5 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

Х   Х   Х

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ на председателя на Партията на човешките права в Македония г-н Илия Илиевски, направено по време на работното му посещение в България по покана на ВМРО - Съюз на македонските дружества.


Във връзка с положението в Югославия в настоящия момент ние, Партията на човешките права в Македония, осъждаме агресията на армейските върхове срещу Словения и Хърватско под влияние на великосръбското ръководство, намиращо се все още в руслото на тоталитарната сталинистка и титовистка идеология.

Възмутени сме от варварските действия в Словения и в Хърватско.

Поздравяваме героичната борба за независимост и свобода на словенския и на хърватския народ и на гражданите на Словения и Хърватско, както и обявяването на независимостта на двете републики.

Смятаме, че е крайно време и Македония да тръгне по този път и да провъзгласи своята пълна независимост в парламента чрез незабавно провеждане на плебисцит, а след това Македония да стане демократична и правова държава.

Днес Македония е най-големият сталинистки бастион на Балканите и най-черната точка в света по отношение на защитата на човешките праваи свободи, за което най-добре говори и последният невиждано нецивилизован и антихуманен акт на изземване от страна на Министерството на вътрешните работи на Македония на югославско-българската граница при Ново село на книги и вестници от България.

Нашата партия като опозиционна ще работи с легални средства за разкриването на всички злодеяния и престъпления против човечеството на режима в Македония от 1945 година до днес и против злодеянията, които продължават и досега. Ние ще работим, за да може на изборите дабъде сринат тоталитарният, великосръбски, сталинистко-титовско-колишевски режим и да се установи напълно независима, напредничава, съвременна, демократична и правова държава - Македония.

София, 2 юли 1991 г.

Илия Илиевски
Председател на Партията на човешките права в Македония

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Декларация на Изпълнителния комитет на Българската национална демократическа партия /БНДП/ до Скупщината на Република Словения във връзка със съдбата на 13 войници от Югославската народна армия, които са от български произход и са пленени от териториалните сили на Словения.


Уважаеми господа,

Както вече имахме честта да го направим, и днес ние потвърждаваме позицията на Българската национална демократическа партия /БНДП/, изразяваща се в безрезервна подкрепа и солидарност на героичната борба на вашия народ за независимостта и суверенитета на Република Словения. Ласкаем се от мисълта, че бяхме едни от първите, които прокламираха чувството си на симпатия към вашата свободна волеизява и решимост за национално и държавно самоопределение, че бяхме и първите, които изведоха своите симпатизанти и членове на улицата в протест срещу кървавата интервенция и безогледното насилие на Югославската народна армия /ЮНА/.

Държим да ви уведомим също, че от членове на БНДП и други патриотични организации се сформира вече и доброволчески батальон в подкрепа на справедливата ви кауза, която е кауза и на всеки свободен и свободолюбив човешки дух.

Но днес ние апелираме към чувството за великодушие, присъщо на всеки, който е вкусил от озониращия въздух на свободата. Сред пленените от териториалните сили на Словения войници на ЮНА има до този момент по наши сведения и тринадесет души от български произход. Като се застъпваме за господата Драган Димитров, род.1972 г.; Владко Ангелов - род.1972 г.; Мариан Велков - род. 1971 г.; Драган Йорданов - род. 1971 г.; Деян Станков - род.1971 г.; Сашко Алексов - род. 1971 г.; Любчо Димов - род. 1972 г.; Йони Йованов - род. 1972 г.; Мирчо Арсов - род. 1972 г.; Зоран Здравковски - род. 1971 г.; Зоран Сугаревски - род. 1970 г.; Тони Цековски - род. 1971 г. и Сашо Алексовски - род. 1971 г., ние се надяваме да прецените, че те са действали по силата и заповедите на онези човеконенавистнически формирования на комунизма в унитаристична Югославия, чиято казармена същност и грубост познава добре и изстрадалият словенски народ.

Желаем ви несъкрушимост на духа и крепкост на волята ви за свободна Словения.

Да живее свободна Словения!

София, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Отворено писмо до посланиците на СССР, Франция, Италия, Германия, Аржентина, Гърция, Холандия, Ирак, Белгия, Испания, Унгария, Китай, Южна Корея, Йемен, Япония, както и до Организацията на обединените нации. Документът е подписан от Българската национално-радикална партия /БНРП/, от Българската християн-демократическа партия /център//БХДП-Ц/, от Българския национален съюз /БНС/ "Нова демокрация", от Българската отечествена партия /БОП/, от Българската Християнрадикалдемократическа партия /БХРДП/ и от Съвета за стратегически проучвания /ССП/.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

България е пред избори. Българският народ би трябвало свободно и демократично да даде вот на доверие на онази политическа сила, за която сметне, че би го извела от тресавището на разрухата и нищетата, в която го тласна управляващата клика от старата БКП в лицето на нейните фракции СДС и БСП. Би трябвало... Но уви!

В страната ни не са настъпили никакви демократични промени след 10 ноември 1989 г. Със старите тоталитарни методи съзнателно се пречи на всички политически структури, които не са свързани с управляващата олигархия, да излагат програмите си и целите си пред българската общественост. Няма никаква равностойност в предизборната агитация! Реалната опозиция няма достъп до Българска телевизия и Българско радио, чиито служители са заплашвани с уволнение, ако допуснат в ефира друго политическо мнение освен онова на т.нар. "вътрешнопарламентарни" политически групировки.

Освен това се подготвя непосредствено преди изборите пререгистрация на политическите партии, с което се цели да се внесе хаос и объркване сред избирателите и да се затрудни регистрацията на кандидатите в избирателните райони, а някои "неприятно силни" за управляващите опозиционни партии да не могат и да регистрират кандидати.

Световното обществено мнение целенасочено е заблуждавано, че в предизборната борба има някаква равнопоставеност на политическите сили в страната. Ето защо, Ваше превъзходителство, ние апелираме към Вас да съдействате в страната ни да бъдат изпратени журналисти и политически наблюдатели от Вашата държава, които да отразят обективно и безпристрастно цялата предизборна кампания в България. Не по времена самите избори, а сега може да се установят антидемократичните методи, с които си служи управляващата олигархия у нас, поставяйки в политически геноцид всички неудобни за нея политически опозиционни сили.

Разчитаме на Вашата гражданска и политическа доблест и съвест да осведомите правителството на Вашата страна по повдигнатия от нас въпрос.

София, 30 юни 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП-Ц /наблюдател/: Георги Гелеменов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНС "Нова Демокрация": Иван Лазаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОП: Куман Куманов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХРДП: Лили Петкова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССП: Румен Анатков

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО КОМУНИКЕ на Консултативно-координационния комитет на творческите съюзи за учредяването на синдикална конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата.


Учредители на Синдикалната конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата са Съюзът на артистите в България, Съюзът на архитектите в България, Съюзът на българските журналисти, Съюзът на българските писатели, Свободният синдикат на дейците на изобразителните изкуства, Съюзът на българските композитори, Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Съюзът на преводачите в България, Съюзът на учените в България, Съюзът на българските филмови дейци и Съюзът на българските художници.

Синдикалната конфедерация е независимо, доброволно, неполитическо, национално обединение на самостоятелни и равноправни професионални и други съюзи от науката, изкуствата и културата по отношение на техните синдикални функции. Тя има за цел:

- да изявява общите интереси и да отстоява правата на съюзите по отношение на творческите професии, трудовите отношения, социалното осигуряване, жизненото равнище и други;

- да извършва съвместни проучвания, анализи и разработки, свързани със защитата на общите интереси на творците, и да издига свои искания, платформи и програми;

- да сключва договори и споразумения с правителството и други организации, като има единно представителство при преговорите с тях и при участието си в постоянната тристранна комисия за съгласуване на интересите и в аналогични органи и звена на национално равнище;

- да организира солидарни, протестни и други законни действия по отстояване на общите интереси;

- да подпомага съюзите, обединени в конфедерацията, в борбата им за постигане на техните специфични цели;

- да развива и укрепва двустранните и многостранните връзки между съюзите от науката, изкуствата и културата в страната;

- да установява и поддържа контакти  със сродни национални и международни организации и т.н.

Съюзите и синдикатите, обединени в конфедерацията, запазват напълно своята самостоятелност. Вътрешносъюзните организационни въпроси на отделните съюзи и синдикати не са обект на разглеждане в конфедерацията.

Дейността на синдикалната конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата се организира и ръководи от конфедерален съвет, в състава на който участват председателите на съюзите или други лица, упълномощени от ръководствата им. Конфедералният съвет с консенсус решава въпросите по функционирането на конфедерацията, ако те не са уредени от учредителния договор или от нейните основни правила.

Конфедерацията е обединение на съюзи и синдикати. Тя няма индивидуални членове. Съюзите и синдикатите доброволно встъпват в конфедерацията или я напускат. Участието в конфедерацията се прекратява при ликвидиране на съответния съюз или синдикат, както и ако неговият ръководен орган е взел решение за напускане. Излизането от конфедерацията става след двумесечен предупредителен срок. Участниците в конфедерацията могат да се включват в други федерации и конфедерации със синдикална насоченост, които не противостоят на основните цели на настоящата конфедерация.

Членовете на конфедерацията участвуват в нея с определени минимални финансови средства за осъществяването на общите й цели. Всеки съюз или синдикат има право да заменя цялата сума или част от средствата стяхната равностойност, изразена във временно използване на експертите, на материалната база или във вид на услуги.

В конфедерацията могат да се приемат съюзи и синдикати за асоциирани участници, които осъществяват защитни действия за своите членове и желаят да обединят усилията си с конфедерацията по някои или по всички нейни основни цели и задачи.

За съвместни действия на регионално равнище дружествата, клоновете, секциите или други организационни структури на съюзите и синдикатите, участници в конфедерацията, могат самостоятелно да изграждат консултативни комитети, като се ръководят от правилата на конфедерацията, без да се създават вертикални структурни връзки. По решение на конфедералния съвет могат да се организират широки форуми на дейците от науката, изкуствата и културата за обсъждане на основни проблеми и насоки за защита на техните интереси и права. Към конфедерацията може да бъде създадено сдружение за доброволно осигуряване на дейците от духовната сфера, център за правни консултации и други подобни звена на самоиздръжка и самофинансиране.

Синдикалната конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата е юридическо лице на основание чл.49 от Кодекса на труда. Нейното седалище е град София.

София, 2 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Декларация на Съюза на българските телевизионни работници към КТ "Подкрепа", телевизионното сдружение "Подкрепа" и на Съюза на журналистите в България "Подкрепа" при Българска телевизия. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до Комисията за телевизия и радио при Великото народно събрание и до средствата за масово осведомяване.


Вече половин година Българска телевизия е управлявана от поредното си ръководство, дошло с претенции за промяна на системата. Резултатът от усилията му беше съсипването и на малкото останало от този най-важен информационен и културен институт. Неспособността да се вземат правилни административни решения, повече от лошата кадрова политика, мятането от една към друга неосъществима идея ни убеждават в пълната некомпетентност и непригодност на господин Сапарев и неговия екип да определят настоящето и бъдещето на Българска телевизия. Логична последица от действията на ръководството са хаосът и паниката, които царят сред колектива, изострянето на противоречията между отделните редакции и дирекции и най-важното - пълното обезличаване на телевизионния екран. Шестте месеца не бяха достатъчни за господин председателя да усвои подходящо за неговия висок пост поведение. Това доведе до уронване на престижа на ръководения от него национален институт.

Организациите към конфедерацията на труда "Подкрепа" в Българска телевизия смятат, че единствен изход от положението е незабавната оставка на цялото административно ръководство на Комитета за телевизия. Категорично настояваме Великото народно събрание без никакво отлагане да вземе съответното решение.

София, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Обръщение на киноработниците от телевизионна студия "Екран" до Великото народно събрание, до председателя на Българска телевизия и до средства за масова информация.


Ние, киноработниците от ТЕЛЕВИЗИОННА СТУДИЯ "Екран", ви обвиняваме,че вие, г-да Сапарев и Томов, като председатели на комитета за телевизия от пет месеца напълно съзнателно ни водите към фалит и нямате сериозно и отговорно отношение към българското телевизионно кино.

Не знаем на чии интереси служите, но вашата политика спрямо нас цели ликвидирането ни.

Обвиняваме ви в съзнателно унищожаване на един национален институт, в създаване на безработица, в създаване на предпоставки за големи материални и морални загуби за страната ни.

Ние искаме съвсем официално да обявите къде са 14-те милиона лева, предвидени за филмопроизводство.

Заявяваме, че ако до 10 юли 1991 г. средствата за филмопроизводство не бъдат предоставени на Студия "Екран”, каквото е предназначението им, синдикатите в студията ще употребят всички законни синдикални средства в защита на работещите киноспециалисти в СТФ "Екран".

София, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
09-07-1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!