9 юли 1990

СОФИЯ, 9 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 133 /151/

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ - ВАРНА.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ОБСТАНОВКАТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1990 Г.

В НАЧАЛОТО НА 80-ТЕ ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ БЕ ПОДЛОЖЕНА НА МАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК. КРЪСТОНОСНИЯТ ПОХОД СРЕЩУ КОМУНИЗМА, ПРЕДВОЖДАН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, НАЙ-СИЛНО ЗАСЕГНА НАШАТА СТРАНА, ТОРПИЛИРА ИКОНОМИКАТА НИ. СЛУЧАЯТ "АНТОНОВ” БЕ КАТЕГОРИЧЕН ОПИТ ДА СЕ ПОСТАВИ БЪЛГАРИЯ НА КОЛЕНЕ. БЪЛГАРИЯ - НАРОДЪТ НА БЪЛГАРИЯ - ОТСТОЯ. ПОСЛЕДВА ВТОРИ ТОРПЕДЕН УДАР - ТОЗИ ПЪТ ОТ ЮГ. "КРЪСТОНОСЦИТЕ" ИМ ПОМГАХА, КАКТО ВИНАГИ СА ПОМАГАЛИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ЕСКАЛАЦИЯТА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОТ ЮГ, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ОРЪЖИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НИ И ФАНАТИЗИРАНЕТО НА ИСЛЯМИЗИРАНОТО НАСЕЛЕНИЕ ДОВЕДОХА ДО ВЗЕМАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ПОСЛЕДВАХА ТРУДНИ, ТЕЖКИ ГОДИНИ. ГОДИНИ ПРЕВРАТНИ, ЗА ДА ДОЙДЕ 10 НОЕМВРИ.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ПРИВЕТСТВА ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА, ДАДЕНА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА БНА И МВР; РАЗДЕЛЯНЕТО И ДЕПОЛИТИЗИРАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ; СЪЩЕВРЕМЕННО КРИТИЧНО И РЕЗЕРВИРАНО СЕ ОТНАСЯ КЪМ ПОСЛЕДВАЛИТЕ "ВЪЛНИ" НА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, УЧИЛИЩЕТО; ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА; ГРУБО, НЕНАУЧНО И НЕДАЛНОВИДНО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

РЕВОЛЮЦИОННАТА ПАРТИЯ ИЗХОЖДА ОТ УБЕЖДЕНИЕТО СИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА НА РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И В НАШИТЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВАТ ОБЕКТИВНИ ЗАКОНИ НА РАЗВИТОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОИ ЛИДЕРИ - ПСЕВДОФИЛОСОФИ, ДА ОТРЕКАТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ДВЕТЕ ФАЗИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КАТО ПРЕКРЪСТВАТ РАЗВИТОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО В "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ" ИЛИ В "ДЕМОКРАТИЧЕН КАПИТАЛИЗЪМ" И С ТОВА ДА НАПРАВЯТ ОПИТ ЗА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ, Е ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ХАРАКТЕРИЗИРА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД 10 НОЕМВРИ КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНА - ОБСТАНОВКА, В КОЯТО НАРОДЪТ Е ПОСТАВЕН НА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗДРУМИЕ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ ХАОС В ОБЩЕСТВОТО СЕ ДЪЛЖИ НА НИХИЛИЗМА, КОЙТО В ТАКАВА ОСТРА ФОРМА НЕ Е СРЕЩАН ДОСЕГА В ИСТОРИЧЕСКИЯ НИ ПЪТ. ОТ ОТРИЧАНЕ НА МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН ПРЕЗ ОСКВЕРНЯВАНЕ НА МАВЗОЛЕЯ НА ДИМИТРОВ ДО ПОРУГАВАНЕ ГРОБОВЕТЕ НА "ПРОСТОСМЪРТНИ".

ПРЕД НАРОДА Е ПОСТАВЕН ВЪПРОС - ДА БЪДЕ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕ?!

И ДОКАТО НАРОДЪТ СЕ ДВОУМИ -ГЛАШАТАИТЕ НА "ДЕМОКРАЦИЯТА" ПРАВЯТ СВОЯ ТЕАТЪР.

ОБЕЩАВАТ - Е! "НЯМА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ", НЯМА "СИЯЙНИ ВЪРХОВЕ", НО ПЪТ В ОБОЗРИМОТО БЪДЕЩЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ, МЕД И МАСЛО. И ЗА СПОСОБНИТЕ /ЗА "КАДЪРНИТЕ"/, РАЗБИРА СЕ, ГАРАНТИРАТ НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ /РАЗБИРАЙ НОВОЧОРБАДЖИЙСТВО/. А ЗА БЕДНИТЕ /... НЕ ИМ Е УДОБНО ДА НИ НАРИЧАТ МЪРЗЕЛИВЦИ, НАЛИ ИЗБОРНИТЕ ГЛАСОВЕ СА НАШИ?/ - ЗА БЕДНИТЕ - СОЦИАЛНА ПОМОЩ /РАЗБИРАЙ МОДЕРНО РАТАЙСТВО/.

БЕДНИ НИ, АЛЕКО!
БЕДНИ НИ БАЛКАНСКИ!
ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ! - НИЕ СИ ИМАМЕ ВЕЧЕ БОГ?!
"БОГ ДА НИ ЗАКРИЛЯ?"
НИЕ ЩЕ ПРАВИМ ИЗБОРИ /СВОБОДНИ...?!/
БОГ ДА НИ ЗАКРИЛЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОКУПАЦИОННАТА АКЦИЯ В СГРАДАТА НА БУЛ. "ТОЛБУХИН" 16 В СОФИЯ.


ДНЕС, 6 ЮЛИ 1990 Г., В 10.00 ЧАСА СГРАДАТА НА БУЛ. ТОЛБУХИН" N 16 В СТОЛИЦАТА БЕ ОКУПИРАНА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ТОВА ДЕЙСТВИЕ БЕШЕ ПРЕДПРИЕТО СЛЕД МНОГОКРАТНИ ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ И ЛИЧНО КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ С ИСКАНЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА /ЧЛ.46/ ПРАВА НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

В МОМЕНТА СГРАДАТА СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В КТ "ПОДКРЕПА". ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ДА ПОДКРЕПЯТ АКТА НА ОКУПАЦИЯ С ПРИСЪСТВИЕТО СИ ИЛИ С ПОДПИСКИ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

6 ЮЛИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН. И НИТО НЕЩО МОЖЕ ДА МУ КОМПЕНСИРА ЗАГУБАТА НА ТАЗИ СВОБОДА, НИТО С НЕЩО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРАВДАН КАКЪВТО И ДА Е ОПИТ ЗА ОТНЕМАНЕТО Й. НЕОТМЕННО ПРАВО НА ЧОВЕКА Е ПРАВОТО НА СЪМНЕНИЕ, НА ТЪРСЕНЕ, НА НЕСЪГЛАСИЕ, ПРАВОТО ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ПРИНЦИПИ. СВОБОДАТА ВСЪЩНОСТ Е ПРАВОТО НА ОПОЗИЦИЯ.

МОНОПОЛЪТ НА БКП НАД ИСТИНАТА, НАД ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, НАД ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА НИ ДО ГРАНИЦАТА НА БАНКРУТА, НАРОДА - ДО МАТЕРИАЛНА НИЩЕТА И ИЗОСТАНАЛОСТ, КУЛТУРАТА - ДО УПАДЪК. ТОЗИ МОНОПОЛ, УНИЩОЖАВАЙКИ СУВЕРЕНИТЕТА НА ЛИЧНОСТТА И РАЗРУШАВАЙКИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ПОСТАВИ ФУНДАМЕНТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ СТРОЙ. ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАДЕН. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СТРАНАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД РАЗПАД.

МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ, ПРИНЕСЕНИ ПРЕД ТРОНА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, И ТРАГИЧНИЯТ ОПИТ НА МНОГО СТРАНИ ПОКАЗАХА, ЧЕ АЛТЕРНАТИВА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО НЯМА. НЕ САМО ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ГРУПИ, НО ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА ПАРТОКРАЦИЯТА СЕ ЯВЯВА ГЛАВЕН ИЗТОЧНИК НА БЕДИТЕ, СПОЛЕТЕЛИ И НАШИЯ НАРОД.

ЕДНОВЛАСТНО УПРАВЛЯВАЩАТА СТРАНАТА НИ КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИДЕОЛОГИЯТА НА КОЯТО БЕ ОБЯВЕНА ЗА ЕДИНСТВЕН КЛЮЧ КЪМ АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА И "ЗЕМНИЯ РАЙ", ВОДЕШЕ НАРОДА ПО ПЪТ, ИЗПЪЛНЕН С ТРАГИЧНИ ГРЕШКИ. В ИМЕТО НА ДОСТИГАНЕ НА ТОЗИ "РАЙ" БЕШЕ УСТРОЕНО НЕВИЖДАНО ДОСЕГА ЧИСТИЛИЩЕ. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ РЕЖИМЪТ УБИВАШЕ, ИЗТЕЗАВАШЕ И ПРЕСЛЕДВАШЕ ЗА УБЕЖДЕНИЯ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ТРЪБЕШЕ ЗА СКОРОШНОТО ПРИБЛИЖАВАНЕ КЪМ ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ПРИ КОЕТО НЯМА ДА ИМА НИТО НАСИЛИЯ, НИТО ПОТИСНИЧЕСТВО, НИТО НЕРАВЕНСТВО. НО ЕДИН ПЪТ НА ЛЪЖА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ВОДИ ДРУГАДЕ ОСВЕН ТАМ, КЪДЕТО СЕ НАМИРАМЕ СЕГА.

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ПОСОЧВА ВМЕСТО НАРОДА ПЪТЯ НА НЕГОВОТО СОБСТВЕНО РАЗВИТИЕ, САМО ТОЙ МОЖЕ ДА ПРАВИ ТОЗИ ИЗБОР НА ОСНОВАТА НА СЪГЛАСИЕ И СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ. ПРИ ТОВА, ЗА ДА НЕ БЪДЕ ПРИНЦИПЪТ НА НАРОДОВЛАСТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКА ФИКЦИЯ, МАЛЦИНСТВОТО, КОЕТО НЕ Е СЪГЛАСНО С РЕШЕНИЯТА НА БОЛШИНСТВОТО, ТРЯБВА ДА ИМА ЛЕГАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА НАПРАВИ СВОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ДОСТОЯНИЕ НА БОЛШИНСТВОТО. ИМЕННО ТОВА, СПЕЦИАЛНАТА ОХРАНА НА МАЛЦИНСТВОТО, ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ЖИВЕЕМ ПОВЕЧЕ С УТОПИИТЕ НА "ВЕЛИКИТЕ ВОЖДОВЕ".
НИЕ ИСКАМЕ ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА СЕБЕ СИ И СЪГРАЖДАНИТЕ СИ ДНЕС. КАТО СИ ПОСТАВЯМЕ ЗА ЦЕЛ РЕАЛНОТО ДЕМОКРАТИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, НИЕ РЕШИХМЕ ДА ВЪЗРОДИМ ИМЕННО ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ЗА НАС ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ Е ПРОСТО ЛОЗУНГ ИЛИ ПРАЗЕН ПРИЗИВ, А ОПОРА И СЪЩНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, ОСНОВАНО НА ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ДУХОВЕН ПЛУРАЛИЗЪМ, МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА СЪС СВОБОДНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА ПРОФСЪЮЗИ. НИЕ СМЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ИДЕЯТА ЗА НАДПАРТИЙНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРИНЦИПА ЗА ПРИОРИТЕТ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА. НАШАТА ОБЩЕСТВЕНА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЕТО КАТО МЕТОД ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ, С КАКВИТО И ПРЕКРАСНИ И ХУМАННИ ЦЕЛИ ДА СЕ ОПРАВДАВА ТО.

ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВАТА, ПРЕЗ КАТЕГОРИЧНАТА ЗАБРАНА ИДЕОЛОГИЯТА НА КОЯТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ДА БЪДЕ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНА ЗА ДЪРЖАВНА.

КАТО ЗАСТЪПВАМЕ ИДЕЯТА ЗА КОРЕННО ДЕМОКРАТИЧНО ПРЕОБРАЗУВАНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, НИЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО ПОТЕНЦИАЛНА ОПОЗИЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ТОТАЛИТАРЕН ДЪРЖАВЕН СТРОЙ. НИЕ СЧИТАМЕ ЗА СВОЙ ПРЯК ДЪЛГ ДА СЕ БОРИМ - ИДЕЙНО И НРАВСТВЕНО, ПРОТИВ ОНЕЗИ СИЛИ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ВСЕ ОЩЕ ПАРТИЯ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ПРЕГРАЖДАТ ПЪТЯ КЪМ ЧОВЕЧНОСТТА, СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.

НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ КЪМ ПО-ДОБРО, ОСЪЩЕСТВЕНИ ДНЕС ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СТРАНАТА, НЕ ГАРАНТИРАТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ МИНАЛОТО. НИЕ СМЕ ОЩЕ ДАЛЕЧ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЛАВНАТА ГАРАНЦИЯ - ОСЪЗНАВАНЕ ОТ НАРОДА НА НЕГОВИТЕ ПРАВА И ГОТОВНОСТТА МУ ДА ГИ ОТСТОЯВА. СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ИСТИНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ Е ЕДНО ОТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СТРАНАТА.

НА ЛЪЖАТА И ДЕМАГОГИЯТА, СЛУЖЕЩИ ЕДИНСТВЕНО НА УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА, НИЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ ЦЯЛАТА СИЛА НА НРАВСТВЕНАТА НИ И ИДЕЙНАТА СЪПРОТИВА, УБЕДЕНОСТТА В ПРАВОТАТА НА ДЕЛОТО НИ.

НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА СЪТРУДНИЧИМ И С ВСИЧКИ ДРУГИ СИЛИ, СПОДЕЛЯЩИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИДЕАЛИ И УБЕЖДЕНИЯ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА, ОСТАВАЙКИ СВЕТСКА, НЕ ТРЯБВА ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВУВА РЕЛИГИЯТА В СТРЕМЕЖА Й ДА БЪДЕ ОПОРА И НРАВСТВЕН ОРИЕНТИР ЗА ХОРАТА.

НИЕ ИСКАМЕ СТРАНАТА НИ ДА ЗАЕМЕ ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ, НО НЕ СЪС СИЛАТА НА ОРЪЖИЕТО, А ВСЛЕДСТВИЕ ВЕЛИЧИЕТО НА ДУХА НА НАРОДА НИ.

ПРЕД НАС СТОИ ОТГОВОРНО И ВЕЛИКО ИСТОРИЧЕСКО ДЕЛО. НИЕ ВЯРВАМЕ В СЪХРАНЕНИТЕ НРАВСТВЕНИ УСТОИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И В ДОКАЗАНАТА МУ СПОСОБНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗРАЖДАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ. 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ - НЕМАРКСИСТИ ИЗИСКВАТ НЕЗАБАВНО ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ. ПРИЧИНИ ЗА ТОВА СА:
1. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ Е КЛАСИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АНТИНАРОДНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА.
2. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЕ 18 ГОДИНИ ПОСЛУШНИК НА ТОДОР ЖИВКОВ КАТО МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.
3. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЕ ОСНОВЕН ПРОВОДНИК НА АНТИНАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕВРЪЩАНЕ БЪЛГАРИЯ В САТЕЛИТ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.
4. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ АКТИВНО СЪТРУДНИЧИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ГЕНОЦИД СПРЯМО ТУРСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ.
5. НА 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ЗАСТАНА НАЧЕЛО НА ВЪТРЕШНОПАРТИЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕВРАТ, БЛАГОСЛОВЕН ОТ КРЕМЪЛ. ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА ОПЕРЕТА БЕ ЗАПАЗВАНЕ ГОСПОДСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА.
6. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ ЧРЕЗ ПОЛУЗАГОВОРНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ. БЪЛГАРСКАТА ПСЕВДООПОЗИЦИЯ НОСИ ОПРЕДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЗИ СТРАНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ.
7. ЦЯЛАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ БЕ И Е НАСОЧЕНА КЪМ ИЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКА ИНДУЛГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЪРХУШКА И РЕАБИЛИТИРАНЕТО НА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ.
8. НА 4 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПРИЗНА, ЧЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА СЕ Е ОБЯВИЛ ЗА СМАЗВАНЕ НА МИРНАТА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ВОЕННА СИЛА.
9. УНИЗИТЕЛНИ И ЖАЛКИ СА ОПРАВДАНИЯТА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ЗАЩО Е КАЗАЛ ТОВА, А НЕ ГО Е ОСЪЩЕСТВИЛ. ПОЛИТИЦИТЕ ОТГОВАРЯТ НЕ САМО ЗА СВОИТЕ ДЕЛА, НО И ЗА СВОИТЕ ДУМИ.

НИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ - НЕМАРКСИСТИ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСТАВКА ВЕДНАГА! МЯСТО ЗА ДИСКУСИИ НЯМА! БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМА НАЙ-КОМПРОМЕТИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА В СВЕТА.

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН:
                        ЯНКО ЯНКОВ
                        ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МОЛБА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА С КОПИЕ ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
МОЛЯ ВИ ДА НАПРАВИТЕ ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА НА ФИРМЕНОТО ДЕЛО, С КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.СОФИЯ, Ж.К."СЛАТИНА", БЛ.18, ВХ Е, АП.144, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МЕДИ ДОГАНОВ ДОГАНОВ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.22 Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ТЪЙ КАТО СЪЗДАВАНЕТО, ДЕЙНОСТТА, РЕГИСТРАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО В ИЗБОРИТЕ НА ТОВА СДРУЖЕНИЕ НАРУШАВАТ ЧЛ.52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЧЛ.З, АЛ.1, Т.1, 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

КЪМ МОЛБАТА ПРИЛАГАМЕ:
1. КОПИЕ ОТ ПРОЕКТОУСТАВ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /РЪКОПИС/.
2. КОПИЕ ОТ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
3. АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, НАПРАВЕН ОТ К.И.Н. ПАУНКА ГОЧЕВА, ПРЕДОСТАВЕН НА БНДП.
4. ИЗВАДКА ОТ ИНТЕРВЮ НА АХМЕД ДОГАН ВЪВ В. "МИЛЛИЕТ" ОТ 30 АПРИЛ 1990 ГОД., ПУБЛИКУВАНО ВЪВ В. "БЪЛГАРИЯ” /КОПИЕ/.
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРОВЕДЕН В ГР.ДУЛОВО, ИЗПРАТЕНА ДО БНДП /КОПИЕ/.

ЗАБЕЛЕЖКА! БНДП СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВ ДОКАЗАТЕЛСТВВН МАТЕРИАЛ.

СОФИЯ, 4 ЮЛИ 1990 Г.    ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР НА БНДП: БОРЯН АНГЕЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МОЛБА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ТУК

МОЛБА
ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША N 25, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР БОРЯН АНГЕЛОВ.
ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.323 АЛ.1 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ОТ ЛИЦАТА:
ГЕОРГИ СОЛУНСКИ, СОФИЯ, УЛ."ХХХХХХХХХХХВ” Nоl6, ВХ.2, ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ,
СОКРАТ МАРКИЛОВ, ГР. ПЕТРИЧ, УЛ."ХХХХХХХХХХХХХ", N 20,
ВИХРЕН ЗАПРЯНОВ, ГР. САНДАНСКИ, Ж.К."ХХХХХХХХХ”,БЛ.ХХ,ЕТ.Х,АП.Х
ИВАН ГЮРОВ, С.МИКРЕВО, ОБЛ. СОФИЙСКА, ТЕЛ.ХХ-ХХ,
АТАНАС КИРКОВ, ГР.БЛАГОЕВГРАД, УЛ."ХХХХХХХХХХХ", N ХХ, ТЕЛ.ХХ-ХХХ,
ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" /ВМРО НЕЗАВИСИМА, ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН"/, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНЕНО ОТ ОБНС - ГРАД САНДАНСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕД РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР НА 22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.

СОФИЯ, 4 ЮЛИ 1990 Г.    ГЛАВЕН    ПАРТИЕН    ОРГАНИЗАТОР НА БНДП: БОРЯН АНГЕЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ /НРТС/.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ЗА ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ Е ЯСНО, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ, НАЗНАЧЕНО ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ Т.Г., Е С ВРЕМЕНЕН МАНДАТ - ДО ИЗИРАНЕТО НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
ИЗТЕКЛИТЕ МЕСЕЦИ СЕ ЯВЯВАТ СВОЕОБРАЗЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ЗА ЛИЦАТА, ПОЕЛИ НЕЛЕКАТА МИСИЯ ДА РЪКОВОДЯТ СЛОЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДПАРТИЙНОСТ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. СЕГА, КОГАТО ТОЗИ СРОК ИЗТИЧА, НАЦИОНАЛНИЯТ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ /НРТС/, ОБЕДИНЯВАЩ ПОВЕЧЕ ОТ 2500 ЧЛЕНОВЕ, СЧИТА ЗА СВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОГЛАСИ ПРЕД ВАС И ЦЯЛАТА НИ ОБЩЕСТВЕНОСТ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ.

ГРЕШКА НА ДОСЕГАШНАТА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕШЕ ВКЛЮЧВАНЕТО В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ХОРА, КОИТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СА ВОДЕЩИ НА НЯКОИ ОТ ГОЛЕМИТЕ РУБРИКИ. ТОЗИ ПОДХОД КОНЦЕНТРИРА ТВЪРДЕ МНОГО ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ НА НЯКОЛКО ДУШИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕМАЛКО ИЗКУШЕНИЯ.

ЕДНОСТРАНЧИВОСТТА В ПОДБОРА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО /ПРЕДИМНО ЖУРНАЛИСТИ ОТ "ИНФОРМАЦИЯ" И "ПУБЛИЦИСТИКА"/ ПОСТАВИ В НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ РЕДАКЦИИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ, ЧИЕТО ПРОИЗВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДАВАНИЯ В ОСНОВНАТА МУ ЧАСТ БЕШЕ СПРЯНО. БЕЗ ДА СЕ ЧУЕ МНЕНИЕТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ, СЕ ЗАКРИВАТ ГОЛЕМИ ПУБЛИЦИСТИЧНИ РУБРИКИ, ДРУГИ СЕ СЪКРАЩАВАТ И ИЗПРАЩАТ ПО ВТОРА ПРОГРАМА, КОЯТО СЕ ПРИЕМА ТЕХНИЧЕСКИ НЕПЪЛНОЦЕННО В СТРАНАТА, А ТРЕТИ НЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ С МЕСЕЦИ И ГУБЯТ СВОЯТА АКТУАЛНОСТ. ПОРАДИ ЗНАЧИТЕЛНО СЪКРАТЕНИЯ ОБЕМ СОБСТВЕНА ПРОГРАМА СТОТИЦИ РЕДАКТОРИ, РЕЖИСЬОРИ, ОПЕРАТОРИ И ДРУГИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ НЕ РАБОТЯТ ИЛИ СЛУЖЕБНАТА ИМ АНГАЖИРАНОСТ Е СИМВОЛИЧНА. ТАЗИ РЕПЕРТОАРНА ПОЛИТИКА ЗАДКУЛИСНО ПОДГОТВЯНОТО РАЗПРОДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕФИР НА ЧУЖДИ ТЕЛЕВИЗИОННИ КОМПАНИИ ЛИШАВА ЕКРАНА ОТ НЕГОВИЯ НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК, А, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПООЩРЯВА РАЗВИХРЯНЕТО НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА КОНФРОНТАЦИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННИЯ КОЛЕКТИВ. НАСЛЕДСТВОТО, КОЕТО ОСТАВЯ ДОСЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО, Е ТЕЖКО ПОРАДИ НАРАСНАЛИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ, ПРОГРАМНИЯ ХАОС И СИЛНО ВЛОШЕНИЯ МИКРОКЛИМАТ.

ИЗЧАКВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ, ЧИИТО РЕЗУЛТАТИ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РИТЪМА НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ И НАДПАРТИЕН ИНСТИТУТ, ПОДЛАГА НА РИСК И НЕГОВАТА ПО-НАТАТЪШНА ДЕЙНОСТ. НРТС СЧИТА ЗА НЕОПРАВДАНИ БЕЗАПЕЛАЦИОННОТО СПИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДАВАНИЯ И НЕБРЕЖНОСТТА НА ПРОГРАМНА ДИРЕКЦИЯ СПРЯМО НОВОПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ РУБРИКИ, НЯКОИ ОТ КОИТО БИХА ДАЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЕКРАНЪТ ДА СТАНЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ОЩЕ ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1990 Г. ВСЕ ОЩЕ СА В СФЕРАТА НА МЕЧТИТЕ НОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИТЕ ИДЕИ. ТАЗИ НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТ НА ПРОГРАМНА ДИРЕКЦИЯ ЗАДЪЛБОЧАВА ДЕФИЦИТА ОТ ЯРКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ПРОГРАМИ, СПОСОБСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА АУДИТОРИЯТА ОТ ЕКРАНА НА БТ.

ВЪЗПОЛЗУВАЙКИ СЕ ОТ ОГРОМНАТА МОЩ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЖУРНАЛИСТИ, ОБЛЕЧЕНИ И В АДМИНИСТРАТИВНА ВЛАСТ, ДОПРИНЕСОХА НЕИМОВЕРНО МНОГО ЗА УВЕЛИЧАВАЩАТА СЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ, ПРЕДИЗВИКАХА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО ЕДНА НА ДРУГА НА ГОЛЕМИ ЧАСТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И НЕЕДНОКРАТНО ПОСТАВИХА ПОД ВЪПРОС ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ОТ КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СТРАНАТА НИ.
ВИСОКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И В УПРАВЛЕНИЕТО, И В ЖУРНАЛИСТИКАТА ИЗКЛЮЧВА КАКТО ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, ТАКА И ПРЕЕКСПОНИРАНЕТО НА ФАКТИ И МАНИПУЛАТИВНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА СЪБИТИЯТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДОСЕГАШНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В БТ НЕ СЪУМЯХА ДА ОТГОВОРЯТ НА ТОВА ИЗИСКВАНЕ.

РЪКОВОДСТВОТО НЕ СЪУМЯ СЪЩО ТАКА ДА ОСИГУРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ВСЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТОВА РЪКОВОДСТВО ТОЛЕРИРАШЕ ДЕМОНСТРАТИВНОТО ОГЛАСЯВАНЕ ОТ ОТДЕЛНИ ЖУРНАЛИСТИ ИЛИ ГРУПИРОВКИ НА ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИМПАТИИ ДОРИ В ЕФИР. МАЛКИ ГРУПИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ДЕЙЦИ СИ ПОЗВОЛЯВАТ БЕЗНАКАЗАНО ДА ИЗЛИЗАТ С НЕКОРЕКТНИ ПРИЗИВИ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ИМЕТО НА ЦЕЛИЯ КОЛЕКТИВ, БЕЗ ДА ИМАТ НЕГОВАТА ПОДКРЕПА И ПЪЛНОМОЩИЯ.

ЦЯЛОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НОСИ ТЕЖКА ВИНА ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА НРТС, КАКТО И ПРЕД ЦЕЛИЯ КОЛЕКТИВ НА БТ, ЗА УВЕЛИЧИЛИТЕ СЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ И УМИШЛЕНО ПОДДЪРЖАНИ СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ, НЕСИГУРНОСТТА ЗА РАБОТНОТО МЯСТО, НЕГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА ТРУД. КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖИХМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 8 ЮНИ Т.Г., ДО ДНЕС НЕ Е РАЗГЛЕЖДАНО И ПОДПИСАНО. ТО ТРЯБВАШЕ ДА РЕШИ ГЛАВНИТЕ ВЪПРОСИ С ТРУДОВАТА НИ ЗАЕТОСТ. ПСИХИЧЕСКИЯТ ТОРМОЗ, НА КОЙТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МЕСЕЦИ СА ПОДЛОЖЕНИ ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РАБОТНИЦИ, НЕ Е БЛАГОДАТНА ПОЧВА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ.

ПРИНУДЕНИ СМЕ ДА НАПОМНИМ, ЧЕ В НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ НЕ СЪЩЕСТВУВА АНАЛОГ НА ТРУДА В ТЕЛЕВИЗИЯТА И ЗАТОВА НАМЕСАТА НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА КОМПЕТЕНТНИ ПО ВЪПРОСИ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО, МОЖЕ ДА ПОДХВЪРЛИ НА СЕРИОЗНИ СЪТРЕСЕНИЯ ЦЕЛИЯ ИНСТИТУТ. НРТС ПРЕДЛАГА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪДЕЙСТВИЕ ПРЯКО ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ЕКСПЕРТИ ИЛИ КОНСУЛТАНТСКИ ГРУПИ ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО И РЕШАВАНЕТО НА СЛОЖНИТЕ ПЛЕТЕНИЦИ, СЪСТАВЯЩИ ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ОТЧИТАЙКИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАРДИНАЛНИ ПРОМЕНИ, НАСТОЯВАМЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И НЕГОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОСТОВЕТЕ, КОИТО ЗАЕМАТ, ТЪЙ КАТО ТЕ НЕ СЕ СПРАВИХА СЪС ЗЪДЪЛЖЕНИЯТА СИ И ПРОФЕСИОНАЛНО СЕ ДИСКРЕДИТИРАХА, КОЕТО ПРАВИ НЕДОПУСТИМО УЧАСТИЕТО ИМ В НОВИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БТ.

2. ПРЕДИ НАЗНАЧЕНИЕТО НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ДА БЪДЕ ЗАЧЕТЕНО МНЕНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КАНДИДАТИ.

3. В НОВОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БТ, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
ПОРАДИ ГРАДИРАЩИЯ НАТИСК ОТВЪН НАЦИОНАЛНИЯТ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ СМЯТА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА НАМЕСА ИЛИ ДИКТАТ ОТ СТРАНА НА ЛИЦА ИЛИ ГРУПИРОВКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НЕСВЕДУЩИ ПО ТЕЛЕВИЗИОННА СПЕЦИФИКА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОЙТО И ДА БИЛО ОТ НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА НЕДЕМОКРАТИЧЕН АКТ, ЦЕЛЯЩ ДА ОСУЕТИ МНОГОПЛАНОВИЯ ПРОЦЕС НА ОБНОВЛЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. НРТС СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ С ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДАВАМЕ СИ СМЕТКА ЗА ТОВА КОЛКО ТРУДНИ ЩЕ БЪДАТ ПЪРВИТЕ ДНИ НА ВАШАТА РАБОТА, КОЛКО НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ СТОЯТ ПРЕД ВАС ЗА РЕШАВАНЕ. ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА НАСТОЯВАМЕ ПРИОРИТЕТНО ДА РАЗГЛЕДАТЕ ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЗАЩОТО ОТ НЕЙНАТА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗАВИСИ УСПЕХЪТ И НА ВАШИТЕ НАЧИНАНИЯ. КАТО ГО ЖЕЛАЕМ ИСКРЕНО, ОСТАВАМЕ С НАДЕЖДА ЗА ВАШАТА БЪРЗА НАМЕСА И МЪДРИ РЕШЕНИЯ.

СОФИЯ, 4 ЮЛИ 1990 Г.          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ
                                                       РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


ВЧЕРА, 3 ЮЛИ 1990 Г., ВТОРНИК, БЯХ В РАЙОНА, В КОЙТО СЪМ ИЗБРАН ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ЗАГАДЪЧНО ЛИЦЕ МЕ СЛЕДВАШЕ С ДЖИП, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР Б 14-43 ЛК, СПИРАШЕ НА УДОБНО ЗА СЛУШАНЕ МЯСТО И АКУРАТНО ЗАПИСВАШЕ ОНОВА, КОЕТО ГОВОРЕХ ПРЕД СПОНТАННО ПОСРЕЩАЩИТЕ МЕ ХОРА. БЕ МИ КАЗАНО, ЧЕ ТОВА Е ТОДОР СЛИВОВСКИ, СЛЕДОВАТЕЛ В РУ НА МВР С.РУЕН, БУРГАСКА ОБЛАСТ.

ДНЕС, 4 ЮЛИ 1990 Г. , ИЗПРАТИХ ТЕЛЕГРАМА ДО ПРЕЗИДЕНТА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Г-Н АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ, В КОЯТО ОПИСВАХ ГОРНОТО И ЗАВЪРШВАХ С ДУМИТЕ: "АКО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР УСВОЯВАТ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ, МОЛЯ ДА ГИ ПОЗДРАВИТЕ!"   

4 ЮЛИ 1990 Г.                      ЯНКО ЯНКОВ -
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                         СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИX   X   X
 
СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТА ОТ ОБНАРОДВАНАТА НА 4 ЮЛИ 1990 Г. ВКСПЕРТИЗА ЗА РЕПЛИКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА HP БЪЛГАРИЯ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ИЗЛЪЧЕНА В ПРЕДИЗБОРНОТО СТУДИО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НА 14 ЮНИ 1990 Г., РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 5 ЮЛИ 1990 Г. С ПРОТОКОЛ НОМЕР 33 ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ПЪРВО, ПОДАВА КОЛЕКТИВНО СВОЯТА ОСТАВКА, СЧИТАНО ОТ 5 ЮЛИ 1990 Г., В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОЛУЧЕНИЯ КРАЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА И ПРЕДХОЖДАЩАТА Я НЕДОСТОЙНА ЗА ЕДНА ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ СИТУАЦИЯ. С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯТА НА АКАДЕМИЧНИЯ ЖИВОТ ДЕКАНЪТ И НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО "КВАЛИФИЦИРАН ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ" ДО СВИКВАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ.

ВТОРО, РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ДРЕВНАТА МАКСИМА, ЧЕ Е ЧОВЕШКО ДА СЕ ГРЕШИ, А СЪЩО ТАКА СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С КОНТЕКСТА, В КОЙТО Е НАПРАВЕНА ВЪПРОСНАТА РЕПЛИКА, Е СКЛОННО ДА СЕ ОТНЕСЕ СНИЗХОДИТЕЛНО КЪМ НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЛКОТО И НЕДОСТОЙНО ДА Е ТО ЗА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ. НЕ МОГАТ ОБАЧЕ ДА БЪДАТ ОНЕВИНЕНИ ДЕЙСТВИЯТА НА Г-Н МЛАДЕНОВ, ПОСЛЕДВАЛИ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ИЗВЕСТНИЯ ВЕЧЕ КАДЪР ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, СТАНАЛИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ПРИЧИНА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ У НАС, МОГАТ ДА БЪДАТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО ГРУБА МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И НЕДОПУСТИМ ПОЛИТИЧЕСКИ ШАНТАЖ С ЦЕЛ УКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ОТ
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ТРЕТО, КАТО ПРИЗНАВА ЗАСЛУГИТЕ НА Г-Н МЛАДЕНОВ ЗА СВАЛЯНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НА Т.ЖИВКОВ И КАТО ОТЧИТА НЕГОВИЯ ПРИНОС ЗА ПОСЛЕДВАЛИТЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДЕМОКРАТИЧНИ РЕФОРМИ а БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ СМЯТА, ЧЕ ТОЙ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕ СВОЯТА ОСТАВКА С ОГЛЕД НЕЗАБАВНОТО ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРАЙНО ОПАСНАТА ЗА СТРАНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, ЗАПАЗВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА КРЕХКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС.

РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ СЛЕД ИЗБИРАНЕТО МУ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ 1989 Г. ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ НЕГОВИ СОЦИАЛНИ СТРАТЕГИИ Е БИЛА СВЪРЗАНА С БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, НО ДЕМОКРАЦИЯ, РАЗБИРАНА НАРЕД С ВСИЧКО ОСТАНАЛО И КАТО ПРАВО НА СВОБОДНА ВОЛЕИЗЯВА НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ, СЪЧЕТАНА С БЕЗКРАЙНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ, КЪМ ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. В ТОЗИ СМИСЪЛ ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ ЗАЕМЕ ОПРЕДЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСТ И СВОБОДАТА ТОЙ ДА БЪДЕ НАПУСНАТ ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕМОКРАТИЧЕН АКТ, НА КОЙТО Е СПОСОБЕН САМО ДОБЛЕСТНИЯТ ПОЛИТИК. ТОВА ПО ПРИНЦИП Е НЕПРИСЪЩО НА ДИКТАТОРА С ДЕФОРМИРАНО ТОТАЛИТАРНО МИСЛЕНЕ И ДЪЛБОКО ВРОДЕНО ЧУВСТВО ЗА БЕЗПОГРЕШНОСТ. КАТО СМЯТА Г-Н МЛАДЕНОВ ЗА МЪДЪР ДЕМОКРАТ-ХУМАНИСТ, РЪКОВОДСТВОТО НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ Е УБЕДЕНО, ЧЕ С АКТА НА СВОЯТА ПРЕЗИДЕНТСКА ОСТАВКА ТОЙ ЩЕ НАПРАВИ ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА КРАЧКА КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И КЪМ ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА НОВОСЪЗДАДЕНАТА ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ.

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 Г.                  ДЕКАН НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ:
                                                                ДОЦ.КРУМ КРУМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ГРАД КЮСТЕНДИЛ.


СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА "ДЕМОКРАЦИЯ", ТРИ СЕДМИЦИ СТАЧКА И СЕДЕМ ЧАСА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТИТЕ НАЙ-СЕТНЕ РАЗБРАХА, ЧЕ ЗАПИСЪТ ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА Е АВТЕНТИЧЕН, ЧЕ ИМА МНОГО МАНИПУЛАЦИИ, НО ИЗБОРИТЕ СА "ЧЕСТНИ И ЗАКОННИ", ЧЕ "СПОСОБНИЯТ И ОБЕКТИВЕН" РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА.

НИКОЙ ОБАЧЕ НЕ ПОЕ МОРАЛНАТА ЙИНА ЗА ТИЯ, КОИТО ГЛАДУВАТ ЗА ИСТИНАТА. ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ПОЖЕЛА ДОРИ ДА СЕ ИЗВИНИ НА НАРОДА.

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В КЮСТЕНДИЛ ПОДКРЕПЯ И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ЗА В БЪДЕЩЕ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В КЮСТЕНДИЛ, СИМПАТИЗАНТИ, ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ, ПОДКРЕПЯЩИ СТУДЕНТИТЕ, НА 9 ЮЛИ ОТ 11.10 ЧАСА НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА ПРЕД ОБНС. АКО ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ НА 16 ЮЛИ, ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИМ В ОБЩАТА СТАЧКА.

НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ФАЛШИВИ ЛИЧНОСТИ И ЦЕННОСТИ, А ОТ ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО.

КЮСТЕНДИЛ, 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА - ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - СОФИЯ.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
ПРИЯТЕЛИ,

НА 4 ЮЛИ 1990 Г. ВЕЧЕРТА БЯХА ОГЛАСЕНИ ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ И РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА, ЗАСНЕТ НА 14 ДЕКЕМВРИ
1989 Г.

ТЕЗИ ДВА ФАКТА, МАКАР И НЕОСНОВАТЕЛНО КЪСНО, УДОВЛЕТВОРИХА НАШИТЕ ИСКАНИЯ, КОИТО БЯХА И ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ВУЗ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВАМЕ ДЕНОНОЩНОТО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД СГРАДАТА НА БТ И СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

НАПЪЛНО СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ 5 ЮЛИ 1990 Г.

ОБЯВЯВАМЕ СЕДЯЩА СТАЧКА ПРЕД СГРАДАТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ.

УСПОРЕДНО С ТОВА СВИКВАМЕ ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ В СЪБОТА - 7 ЮЛИ 1990 Г., ОТ 19 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА ОРГАНИЗИРАТ МИТИНГИ ПО МЕСТА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПОДКРЕПА, КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ АКЦИЯТА НИ.

СОФИЯ, б ЮЛИ 1990 Г.                  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:
                                                                ЙОРДАН ПЕТКОВ
                                                                СПАРТАК КОНСТАНТИНОВ
                                                                ЯВОР МИТЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВАТА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - СОФИЯ.


ПОЗДРАВЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД РУСЕ ЗА ПОСТИГНАТИЯ УСПЕХ ПО ПОВОД НА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ. НАПЪЛНО ПРИВЕТСТВУВАМЕ РЕШЕНИЕТО ИМ ЗА ДЕНОНОЩНО ПРИСЪСТВИЕ В РАЙОНА НА ДУНАВ МОСТ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ЗАВОДА В ГРАД ГЮРГЕВО.

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ И СВОБОДОМИСЛЕЩИ ХОРА ДА КОНЦЕНТРИРАТ ПРОТЕСТА СИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА 10 ЮЛИ 1990 Г. ОТ 15.00 ЧАСА, КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА БЪРЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ. НА 11 ЮЛИ 1990 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ СВИКВА И ОБЩОСТУДЕНТСКИ ФОРУМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ВЪВ ВАРНА В ПОДКРЕПА НА АКЦИИТЕ НА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ".


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - ВАРНА, ПОДДЪРЖА ИНИЦИАТИВА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - ВАРНА, В СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ, ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА СЛЕДСТВИЕ СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ НА ЗАКОНА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВАРНЕНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА /ХРИСТО ФИЛЧЕВ, ДИМИТЪР ПОПОВ, ТОДОР СТОЙЧЕВ И ДР./, ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, НАЛОЖЕНО ОТ ВАРНЕНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ВАРНА ДА ИЗРАЗЯТ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ЧРЕЗ ЩАФЕТНО ДЕНОНОЩНО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА ОТ 10 ЮЛИ 1990 Г. ОТ 7 ЧАСА.

ВАРНА, 7 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/