9 май 1990

 

СОФИЯ , 9 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 91 /109/

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.


                           РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА
                                БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ И РУМЪНИЯ

    - НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОСТАВИ ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПЪТ ПРЕД СЪВЕТСКАТА И ПРЕД РУМЪНСКАТА СТРАНА ДОГОВАРЯНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО НА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ УСТАНОВЯТ В НАШАТА СТРАНА БЪЛГАРИ ОТ БЕСАРАБИЯ И БАНАТ. ПРОЦЕСЪТ НА ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕЗИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТОЯНЕН И ЦЕЛЕНАСОЧЕН, А НЕ КАМПАНИЕН.
     - В КОНТАКТИТЕ НИ СЪС СЪВЕТСКАТА И С РУМЪНСКАТА СТРАНА ДА СЕ НАСТОЯВА БЪЛГАРИТЕ, ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ, ДА ИЗУЧАВАТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
     - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА КОНТАКТИТЕ НИ С БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ ИЗВЪН БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И С ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗЕМЛЯЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                             РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ПО МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРОБЛЕМ
                                          В БЪЛГАРИЯ
     РЕШЕНИЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО НЕ ПОД ВЪНШЕН НАТИСК ИЛИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНО НАСЛОЕНИТЕ ОТ МИНАЛОТО ЕМОЦИИ, А ПРИ ОТЧИТАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО НИ ОТЕЧЕСТВО И НЕГОВОТО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ТОВА ПРЕДПОЛАГА:
     1. ПРИ РЕШАВАНЕТО НА МЮСЮЛМАНСКИЯ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ ОТ ТЕЗИ НА ТЮРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ УТВЪРЖДАВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА САМОЛИЧНОСТ НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ КАТО НЕОТДЕЛИМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КАТО СЕ ПРЕСИЧАТ ОПИТИТЕ ЗА ТУРЦИЗИРАНЕ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ.
    - СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ПАРИРАТ ОПИТИТЕ ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА КАТО ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР.
     2. ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТО В ПРИНЦИП ПРАВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ДА НОСИ РОЖДЕННОТО СИ ИМЕ. ПРЕДВИД БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗХОД НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВЪЗПРИЕМАНЕТО ОТ ТЯХ НА БЪЛГАРСКИ ИМЕНА Е ЕСТЕСТВЕН И ЗАКОНОМЕРЕН ПРОЦЕС, НО ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ДОБРОВОЛЕН. ДА СЕ ДАДАТ ТВЪРДИ КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ И ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОЖЕЛАЯТ ДА ЗАПАЗЯТ БЪЛГАРСКИТЕ СИ ИМЕНА. ПРЕДВИД СИЛНИЯ НАТИСК ВЪРХУ МЮСЮЛМАНИТЕ ДА ПРИЕМАТ НОВИ ИМЕНА, А НЕ ДА ВЪЗВЪРНАТ СТАРИТЕ СИ, КОЕТО ТЕ ФОРМАЛНО ИСКАХА ПЪРВОНАЧАЛНО, ТОЗИ ВЪПРОС ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН НЕЗАБАВНО. ЗАТОВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ЗА ЕДИННА ИМЕННА СИСТЕМА ЗА НОВОРОДЕНИТЕ, В КОЯТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ И ФОНЕТИЧНО ПРИСПОСОБЕНИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ ТЮРКСКИ /А НЕ ТУРСКИ/ ЛИЧНИ ИМЕНА. ТОВА ЩЕ БЪДЕ УСЛОВИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ.
     3. ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЪЛГАРСКИЯТ ТЕРИТОРИАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ РОДА НА ТЕЗИ В КОСОВО, НАГОРНИ КАРАБАХ И НАХИЧЕВАН. СРОЧНО ДА БЪДАТ ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЛИЦА, РЪКОВОДИЛИ И УЧАСТВУВАЛИ В ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ.
     4. БНДП Е ЗА СПОГОДБА, КОЯТО ДА ОПРЕДЕЛЯ СПРАВЕДЛИВО УСЛОВИЯТА ЗА ИЗСЕЛВАНЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ОНЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ СЧИТАТ БЪЛГАРИЯ ЗА СВОЯ РОДИНА. ИЗСЕЛВАЩИТЕ СЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗУВАТ С ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПРАВА, НО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РЕАЛНИЯ КУРС НА ЛЕВА В МОМЕНТА НА СПОГОДБАТА.
     ДА ЖИВЕЕ Б Ъ Л Г А Р И Я!
                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.
 

     РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ОБЯВЯВА ПЕТДНЕВНА СИМВОЛИЧНА ГЛАДНА СТАЧКА В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ И ПЕРСОНАЛНО ОТ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ - МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ - ПРЕЗИДЕНТ.
     СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА, НО ЗАСЕГА ТАКИВА СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЕДИНСТВЕНО НА БСП, БЗНС И СДС, КОИТО ИМАТ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ.
     НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ОФИЦИАЛНО ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА Г-Н ЛУКАНОВ БЕ ОТКАЗАНА ХАРТИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕЧАТЕН ОРГАН, ДОКАТО ПЕЧАТНИЯТ ОРГАН НА БСП - В-К "ДУМА" И ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ НА БЗНС И СДС ИЗЛИЗАТ В ТИРАЖ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ.
     ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖИ И СЛЕД 13 МАЙ, КОГАТО СВЪРШВА СИМВОЛИЧНАТА ГЛАДНА СТАЧКА, ДА НЕ ОСИГУРЯВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА, РЪКОВОДСТВОТО НА БХДП /ЦЕНТЪР/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОТ 13 МАЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА.

СОФИЯ, 7 МАЙ 1990 Г.                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БХДП /ЦЕНТЪР/
                                       ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ
                                       ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ
                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА "НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ" И СВОБОДИАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ.


     ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА В СТРАНАТА НИ НАВЛИЗА В СВОЯТА РЕШИТЕЛНА ФАЗА. СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ ОТ ВЕЧЕ РАЗПУСНАТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА, КАКТО И ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ И СТРУКТУРИ СЕ ДАВАТ РАВНИ ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. ТЕЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПО СЪЩНОСТ ПРАВА ВКЛЮЧВАТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП ПО УТВЪРДЕН РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. НОТОРЕН ФАКТ Е, ЧЕ БЕЗ ТЯХ И НАЙ-ВЕЧЕ БЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО НИТО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НЕ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ РЕАЛНО И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ ИДЕИ И ПЛАТФОРМИ.
     ВИЕ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, СЕ ОБЪРНАХТЕ ПО РАДИОТО КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КЪМ НАРОДА ЗА ЛОЯЛНОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ ВЪВ ВОДЕНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ФОРМИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ТАКА И НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ.
     ПРАКТИЧЕСКИ ОБАЧЕ ДОСТЪП ДО ИЗБОРНИТЕ МЕДИИ ИМАТ САМО УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ, СДС И БЗНС, КОИТО В ТИПИЧЕН ТОТАЛИТАРЕН СТИЛ ЛИШАВАТ ОСТАНАЛИТЕ НОВОСЪЗДАДЕНИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. ИЗВЕЖДАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ НА МОНОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА И ДАВАНЕТО ИМ НА СТАТУТ НА НАДПАРТИЙНОСТ С НИЩО НЕ ПРОМЕНИ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАС СТАНА ПЪЛНО.
     КАТО ОТЧИТАМЕ ТЕЗИ ФАКТИ, НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЕ ОСТРО НЕСЪГЛАСИЕ С ИНФОРМАЦИОННАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ, КОЯТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТ ВСИЧКИ НИВА ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАС И НАСТОЯВАМЕ ДЕМОКРАТИЧНОСТТА И ЗАКОННОСТТА ДА СТАНАТ ДЕЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ И В БЪЛГАРИЯ, АКО ИСКАМЕ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ДА БЪДАТ НАИСТИНА ЧЕСТНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И СВОБОДНИ.

СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 Г.    ЗА:
                         БХДП /ЦЕНТЪР/: ГЕОРГИ ЦЕНОВ
                         КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ
                     ПАРТИЯ НПС: ИЛИЯ СИПСЕВ                         СВ.КООП.ПАРТИЯ: ДИМИТЪР МАРКОВСКИ
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

    СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЛИЯ КОЖУХАРОВ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


     Г-Н ЖЕЛЕВ,
     МОЛЯ, ВЗЕМЕТЕ ОТНОШЕНИЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:
     1.  КАКВО Е МНЕНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС-СОФИЯ ПО ПОВОД ПИСМОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС-ПЛОВДИВ ДОЦ.СЛАВЯН САПАРЕВ ОТ 20 АПРИЛ 1990 ГОД., ДЕКЛАРИРАЩО ПО КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ЧЛЕНСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РЕГИСТРИРАНА НА 2 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД/ В СДС В КАЧЕСТВОТО Й НА СЪУЧРЕДИТЕЛ.
     2.  НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТЪЛКУВАНЕ КАТО ВМЕШАТЕЛСТВО ВЪВ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ /ОРГАНИЗАЦИОННИ/ ВЪПРОСИ, КАКВА Е ПОЗИЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС КЪМ ДЕМОКРАТИЧНОСТТА В ИЗГРАЖДАНЕТО И РЪКОВОДСТВОТО НА СЪСТАВЛЯВАЩИТЕ СДС ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.      СЧИТАМ, ЧЕ САМО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА, А НЕ СЛОВЕСНО ИЛИ ДОКУМЕНТАЛНО ЗАЯВЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ЧЛЕНКИ ДАВА ОСНОВАНИЕ И НА САМИЯ СЪЮЗ ДА СЕ НАРИЧА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. В ЧАСТНОСТ, КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ ОНОВА РЪКОВОДСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОГЛАВЯВАНО ОТ Б.КЮРКЧИЕВ, КОЕТО СЕ Е САМОИЗБРАЛО И САМОНАЗНАЧИЛО В КАЧЕСТВОТО СИ НА НАЦИОНАЛНО; СЪЩОТО, КОЕТО СИСТЕМАТИЧНО ПОЛАГА НЕИМОВЕРНИ УСИЛИЯ ДА ПРОВАЛЯ ВСЯКА ДЕМОКРАТИЧНА ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПАРТИЯТА - СЪБРАНИЯ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНСУЛТАТИВНИ СРЕЩИ, КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕС.

                                   ВАШ ИЛИЯ КОЖУХАРОВ
                                  /СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ
                                  НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ./

ПЛОВДИВ, 5.5.1990 Г.
                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИ-ВЕТЕРАНИ И НА ПОТОМЦИ НА ВОДАЧИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

     ГРУПАТА ДЕМОКРАТИ-ВЕТЕРАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТ ПЕРИОДА СЛЕД 1924 Г., НА СРЕЩА В ДОМА НА МАРИН КРЪЧМАРОВ НА 5 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. РЕШИ ДА ВЪЗСТАНОВИ ПАРТИЯТА, КОЯТО "ДОБРОВОЛНО" БЕ САМОРАЗТУРЕНА. ТОВА ЖЕЛАНИЕ БЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ВСИЧКИ ВЕТЕРАНИ, РАБОТИЛИ ПРЕЗ ГОРНИЯ ПЕРИОД ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ПОКОЙНИЯ АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ.
     НА СЪБРАНИЕТО, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ПРИСЪСТВАХА САМО 22 ДУШИ, ОТ КОИТО ТРИМА ВЕТЕРАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ПРЕЗ ПЕРИОДА ПРЕДИ 1944 Г. НА НЕГО ПО НЕДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН БЕ ИЗБРАНО ОПЕРАТИВНО БЮРО СЪС ЗАДАЧА ДА ИЗГРАДИ СОФИЙСКА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЕТО БЕ ПОТВЪРДЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИЯ СЪБРАНИЕТО ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ. НА 13-Я ПАРТИЕН КОНГРЕС ТОЙ ПРИЗНА НАПРАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.
ВОДЕНО ОТ АМБИЦИИ ЗА ВЛАСТ, ОПЕРАТИВНОТО БЮРО ПО НАЙ-НЕДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН ПОДПРАВИ ПРОТОКОЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБРАНИЯ И СЕ САМОПРОВЪЗГЛАСИ ЗА "ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО", БЕЗ В НЕГО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА.
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ТОВА БЮРО - БОРИС КЮРКЧИЕВ, Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ПАРТИЯТА, ФАКТ, КОЙТО ТОЙ СКРИ ОТ НАС И КОЙТО ПО-КЪСНО СЕ УЗНА, А ЧЛЕНОВЕТЕ - ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН СТОЯНОВ И "ИДЕОЛОГЪТ" ИВАЙЛО КУТОВ СА ПРИЕТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА НА 28 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. И СЛЕДОВАТЕЛНО НА 19 ДЕКЕМВРИ ТЕ НЕ СА ИМАЛИ КАЧЕСТВО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА /КАМО ЛИ ЗА ОПЕРАТИВНО БЮРО/.
     ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО ЗАПОЧНА ДА ХАЗАЙНИЧИ И ДА НАРЕЖДА НА ОСТАНАЛИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НЯКОИ ОТ КОИТО БЯХА ИЗГРАДЕНИ И ПРЕДИ 19 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ТЯХНОТО НЕДОВОЛСТВО.
     ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОСТРО РЕАГИРАХА НА ТЕЗИ И ДРУГИ СВОЕВОЛИЯ /НАЗНАЧАВАНЕТО, А НЕ ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДР./ И НЕЕДНОКРАТНО ИСКАХА ДА СЕ СВИКА СЪБРАНИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗЯСНИ СЪЗДАДЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, НО Т.НАР.
ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО ВИНАГИ ОТКЛОНЯВАШЕ ТОВА ИСКАНЕ. НЕГОВАТА ЖЕЛАНА ЦЕЛ БЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ОТ СДС И ДА СЕДНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА.
     НЕКОРЕКТНОСТТА И НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТОВА "РЪКОВОДСТВО" ПРЕДИЗВИКАХА СВИКВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 3 АПРИЛ 1990 Г., НА КОЯТО ПРИСЪСТВУВАХА ДЕЛЕГАТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА. В ПРИСЪСТВИЕТО НА СТЕФАН СТОЯНОВ И ИВАЙЛО КУТОВ ЕДИНОДУШНО БЕ ГЛАСУВАНО НЕДОВЕРИЕ НА "ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО". ПРИ ИЗБОРА, КОЙТО БЕ НАПРАВЕН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, СТЕФАН СТОЯНОВ ДАДЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ПРОЕКТОЛИСТАТА ЗА НОВО РЪКОВОДСТВО, С КОЕТО ПРИЗНА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. ЕДВА СЛЕД КАТО РАЗБРА, ЧЕ НЕ Е СЪБРАЛ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ ГЛАСОВЕ, Г-Н СТОЯНОВ ОБЯВИ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА НЕВАЛИДНА.
     НА КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ РЕШЕНО НА 29 И 30 АПРИЛ 1990 Г. ДА СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВЕН 13 КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА. НА СЪЩИЯ ПРИСЪСТВУВАХА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИ С ЧЛЕНСТВО ОТ 1920 И ПО-СЕТНИ ГОДИНИ, КОИТО НЕ СА ЗАБЛУДЕНИ, КАКТО ТВЪРДИ Г-Н КУТОВ ПРЕД КОРЕСПОНДЕНТ НА В. "ДУМА", А МИЛЕЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО НА ПАРТИЯТА, КАКВАТО БЕ ЦЕЛТА НА КОНГРЕСА. НА НЕГО НЕДВУСМИСЛЕНО БЕ ПОТВЪРДЕНО, ЧЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ СДС И ЧЕ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНГРЕС Е ДЕЛО НЕ НА ПЛОВДИВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, А НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СТРАНАТА. НА КОНГРЕСА, ВЪПРЕКИ САБОТИРАНЕТО МУ ОТ Т.НАР. ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО, ПРИСЪСТВАХА ДЕЛЕГАТИ ОТ 17 ОРГАНИЗАЦИИ, А СЪЩО И ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИЯ, КОИТО ОТДЕЛНО ИЗЛЯЗОХА С ДЕКЛАРАЦИЯ, ИЗРАЗЯВАЩА ТЯХНАТА ПОЗИЦИЯ.
     НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТ ПЕРИОДА ДО 1934 И ПЕРИОДА 1945-46 Г., ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ ДИСТАНЦИРАМЕ ОТ САМООБЯВИЛОТО СЕ ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС КЮРКЧИЕВ, ЗАЩОТО С ДЕЙСТВИЯТА СИ ТО ВНЕСЕ РАЗКОЛ В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
     ПОДКРЕПЯМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИТЕ-ВЕТЕРАНИ. /СЛЕДВАТ ПОДПИСИТЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ-ДЕМОКРАТИ/.
                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЦЕННОСТНАТА НИ ОРИЕНТАЦИЯ Е:
     - ВЪЗМОЖНОСТТА И СПОСОБНОСТТА НА ЧОВЕКА ДА БЪДЕ САМОСТОЯТЕЛНА, САМОДЕЙНА И ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ, СЪЧЕТАВАЩА ЕДИНСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЛАГАТА, КОНТРОЛИРАНО ОТ РАВЕНСТВОТО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТТА - ДОСТОЯНИЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД, ИЗРАЗЕНО В ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИОННА УРЕДБА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ВСИЧКО ТОВА ДА ОБЕЗПЕЧАВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ НА ВСИЧКИ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОТ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ И НИЩЕТА.
     - ЕДИНСТВО НА УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, ВЗАИМНА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА, ОСНОВАНИ ВЪРХУ ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ.

                                  ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

     1. ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА. ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА НАМИРА ИЗРАЗ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     2. БЪЛГАРИЯ - ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА С ПРЕЗИДЕНТСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ И ВЪРХОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН НАДЗОР. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБИРА ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД.
     3. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
     4. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ ЧРЕЗ ДОПИТВАНЕ ОТ НАРОДА /РЕФЕРЕНДУМ/ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОДПИСАНИТЕ ОТ НАШАТА СТРАНА В ХЕЛЗИНКИ, МАДРИД И ВИЕНА СПОРАЗУМЕНИЯ.
     5. ПРОВЕЖДАНЕ НА МИРОЛЮБИВА ПОЛИТИКА - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
     6. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА МВР, БНА, МНП, НА АДМИНИСТРАТИВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗВЕНА.
     7. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ ОБЩНОСТ ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ТЯХНАТА НАЦИОНАЛНОСТ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ.
     8. ПАРТИЯТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА НЕ ПРОПОВЯДВА И НЕ ПОДДЪРЖА ИДЕИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА АНАРХИЗМА, ТЕРОРИЗМА, НАЦИОНАЛИЗМА, ЕКСТРЕМИЗМА И ФАШИЗМА.
     9. ПАРТИЯТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА Е РАДЕТЕЛ ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА; ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА УРЕДБА НА СТРАНАТА НИ.

                                          ИКОНОМИКА

     1. РАДИКАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО, КОИТО ДА ОБЕЗПЕЧАТ КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ПРОДУКТ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ.
     2. ОТКРИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМИ СЪС СОЦИАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ.
     3. ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ - ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА, ЧАСТНА И ЛИЧНА, ЗА СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА.
     4. ЗЕМЯТА ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА Я ПРИТЕЖАВАЛИ - КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.
     5. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЧАСТНИ ФЕРМЕРСКИ СТОПАНСТВА.
     6. СЪЗДАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА.

                                      СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

     1.ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗИСТЕНЦ-МИНИМУМ И СТАНДАРТ-МИНИМУМ ЗА ТРУДЕЩИТЕ СЕ; ПЕНСИОНЕРСКИ СТАНДАРТ-МИНИМУМ.
     2. ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТРУД ПО КОМПЕТЕНТНОСТ, СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МЕСТОРАБОТА.
     3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАКРИЛА НА МАЙЧИНСТВОТО И ДЕЦАТА.
     4. ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ НА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОТДИХ И ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.
     5. СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДА В МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА, ПРЕМАХВАНЕ НА УРАВНИЛОВКАТА, ОТЧИТАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАЧЕСТВА - ИНТЕЛЕКТ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ДОСТОЙНСТВА, ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ - ЗАПЛАЩАНЕ СПОРЕД КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ КОНКРЕТЕН ПРОДУКТ ОТ ВСЕКИ ТРУД.
     6. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ-ДОБРОНАМЕРЕНИ МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ.
     7. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОДЕНСТВУВАЩА, ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО ДА СЕ ГАРАНТИРА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ И ПЪЛНОЦЕННАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


                                 I. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

     1. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЩЕ БЪДАТ БАЗИС, ВЪРХУ КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗРАБОТЕН ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА СТРАНАТА.
     2. ПРИНЦИПИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ, ЕТАПИТЕ И МЕТОДИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА СЕ ОСНОВАВАТ НА ОПИТА НА ДРУГИ СТРАНИ, В КОИТО Е ИЗВЪРШЕНО ИЛИ Е В ПРОЦЕС НА ИЗВЪРШВАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО КЪМ ПАЗАРНА СОЦИАЛНООРИЕНТИРАНА СВОБОДНА ИКОНОМИКА КАТО: ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА, ЯПОНИЯ, ПОЛША, АВСТРИЯ, УНГАРИЯ, ГДР И НЯКОИ ДРУГИ СТРАНИ - ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И ЧИЛИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА СЕРИОЗНА РАБОТА Е ИЗВЪРШЕНА ПО ИЗУЧАВАНЕТО НА РАЗРАБОТКИТЕ И ПРАКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА АМЕРИКАНСКИЯ БАНКЕР ДОДЖ В ТРИЗОНИЯ И ЯПОНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1946-1947 Г. ОСВЕН ТОВА СА ВЗЕТИ ПРЕДВИД И НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ РАБОТИ И КОНКРЕТНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕН ОПИТ И ОТ ДНЕШНИТЕ ДНИ: ЗА ПОЛША НА ЛЕШЕК БАЛЦЕРОВИЧ; ЗА УНГАРИЯ НА АТИЛА КОРНОЙ И МИКЛОШ НЕМЕТ; ЗА ЧЕХОСЛОВАКИЯ НА ВОЛТЕР КОПАРЕК И КЛАУС. ИЗПОЛЗВАНИ СА СЪЩО НЯКОИ ВАЖНИ ПРИНЦИПНИ ОБОБЩЕНИЯ НА ПРОФ. ОТА ШИК, КАКТО И НА ГРУПАТА НА ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИ, ЧЕРНОВ И ДРУГИ ОТ РУСКАТА РЕДАКЦИЯ НА РАДИО "СВОБОДА" - МЮНХЕН.
     3. ПОРАДИ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕДНОВРЕМЕННО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, ЗАТОВА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ АНАЛИЗИРАНИ И ОЧЕРТАНИ И НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЛИЗКАТА ПЕРСПЕКТИВА И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
     4. В НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ ЩЕ СЕ СЪЧЕТАВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЯ, КАКТО И МЕРКИТЕ И СТЪПКИТЕ, КОИТО ЩЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
     5. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е ИЗБРАН ПЪТЯТ НА РЯЗКОТО ПРЕМИНАВАНЕ /ХИРУРГИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ/ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ЗА ОКОЛО 2-3 ГОДИНИ - НО ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИЗНАЦИ НА ТЕЖКАТА СТОПАНСКА КРИЗА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО СЛЕД ОКОЛО 7 ДО 10 ГОДИНИ.

         ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА В СТРАНАТА

    СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ПОБЕДЕНИТЕ. ВЪВ ВОЙНАТА СТРАНАТА Е ВЪВЛЕЧЕНА ОТ ДВЕТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ - СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ГЕРМАНИЯ. СЛЕД ЯШ-КИШИНЕВСКАТА ОПЕРАЦИЯ СЪВЕТСКАТА АРМИЯ ДОСТИГНА ДО ГРАНИЦИТЕ НИ. БЕЗ ДА Е В СЪСТОЯНИЕ НА ВОЙНА С НАШАТА СТРАНА, СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ ЕДНОСТРАННО ОБЯВИ ВОЙНА И НЕГОВИТЕ ВОЙСКИ НАВЛЯЗОХА В БЪЛГАРИЯ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СИЛИТЕ НА СЪЗДАДЕНИЯ В НЕЛЕГАЛНОСТ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ ИЗВЪРШВАТ НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ПРЕВРАТ, ЗАВЗЕМАТ ВЛАСТТА С РЕШИТЕЛНО УЧАСТИЕ НА НЯКОИ ВОЕННИ ЧАСТИ. НА ТОЗИ ЕТАП ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ КОАЛИЦИЯ ОТ НЯКОЛКО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ И ОРИЕНТАЦИЯ.
     ЗА ПЕРИОДА 1945-1947 ГОДИНА В СТРАНАТА - В ОГРАНИЧЕНИ РАМКИ И СТЕПЕН - СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАШЕ ДЕМОКРАТИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.
     СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕЗ 1947 ГОДИНА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СА ИЗБРАНИ 101 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ СЪС СЕКРЕТАР НИКОЛА ПЕТКОВ И БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /О/.
     В КРАЯ НА 1947 ГОДИНА ОБАЧЕ СЕ ИЗВЪРШИ РЯЗЪК ЗАВОЙ И ОБРАТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ - ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ БЯХА РАЗГРОМЕНИ, ПО-ТОЧНО - БЯХА НАПЪЛНО ПОЛИТИЧЕСКИ УНИЩОЖЕНИ И В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ФИЗИЧЕСКИ ИЗТРЕБЕНИ. ВСИЧКО ЗАПОЧНА С ИЗФАБРИКУВАНИЯ ЛЪЖЕПРОЦЕС СРЕЩУ НИКОЛА ПЕТКОВ - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС. ТОЙ БЕШЕ ОСЪДЕН НА СМЪРТ И ОБЕСЕН. СЛЕД НЕГОВОТО УБИЙСТВО ЗАПОЧНА И ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЗАКОННАТА ОПОЗИЦИЯ, НА НОРМАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ. СЪС ЗАКОН БЕШЕ РАЗТУРЕН БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, А В НАЧАЛОТО НА 1948 ГОДИНА БЕШЕ РАЗГРОМЕНА И БРСД /О/.
     В СТРАНАТА БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕВРАТ И УЗУРПАЦИЯ НА ВЛАСТТА ОТ ПРОСТАЛИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
    ЗАПОЧВАШЕ ВЕЛИКИЯТ ТЕРОР В БЪЛГАРИЯ НА СТАЛИНСКИТЕ ЗЛОДЕИ, КОЙТО ОТНЕ ЖИВОТА НА ОКОЛО 40 ХИЛЯДИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА; СТРАНАТА БЕШЕ ОТКЪСНАТА ОТ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ, НАСИЛСТВЕНО БЕШЕ НАЛОЖЕНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА НА СТАЛИНСКИЯ КАЗАРМЕН "СОЦИАЛИЗЪМ".
     ЧАСТНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО БЕШЕ УНИЩОЖЕНО. ЦЯЛАТА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНДУСТРИЯ - В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ДРЕБНА ПО МАЩАБИ - БЕШЕ НАЦИОНАЛИЗИРАНА. ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО И НА ДРЕБНО СЪЩО БЕШЕ НАСИЛСТВЕНО ОБОБЩЕСТВЕНА. И НЕЩО, КОЕТО НЯМА ЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ - ЛИКВИДИРАНИ БЯХА И ДРЕБНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ И СЪЩЕСТВУВАНИЯ, БЕЗ ДА СЕ ОСИГУРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА УСЛУГИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ТЯХ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАРОДА.
     НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ИЗЦЯЛО БЕШЕ ОДЪРЖАВЕНО, ЗАПОЧНА ПЪЛНОТО ГОСПОДСТВО НА ДЪРЖАВНАТА - ПО СВОЯТА СЪЩИНА ЧАСТНО-ВЕДОМСТВЕНА - СОБСТВЕНОСТ. НА ТАЗИ ОСНОВА СЕ ЗАРОДИ И ОБРАЗУВА ГОСПОДСТВУВАЩИЯТ СЛОЙ НА ОБЩЕСТВОТО - ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА ПРИСЛОЙКА НА ПАРТИЙНО-БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ, ИЗГРАЖДАН ПО НОМЕНКЛАТУРЕН, ТЯСНООГРАНИЧЕН ПРИНЦИП, КОЯТО НАПЪЛНО СЕ СРАСТНА С ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА И СТОПАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         Х   Х   Х

     СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.


                                     И З Д Р Ъ Ж К А

     ЧЛ.1. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НАБИРА СРЕДСТВАТА СИ ОТ:
           А/ ЧЛЕНСКИ ВНОС;
           Б/ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
           В/ ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ;
           Г/ ДРУГИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НАЧИНИ.
     ЧЛ.2./1/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ПЛАЩА ПАРТИЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС НА КАСИЕРА НА ОБКС, КАТО САМ ОПРЕДЕЛЯ /НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 ЛЕВА/ РАЗМЕРА МУ.
          /2/ ПЕНСИОНЕРИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ САМИ ОПРЕДЕЛЯТ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.
          /3/ ОБС ОПРЕДЕЛЯ КАКВА ЧАСТ /НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 ПРОЦЕНТА/ ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, КОЯТО В ПРОПОРЦИЯ 1:4 СЕ ПРЕВЕЖДА СЪОТВЕТНО НА ОБЛАСТНАТА И ЦЕНТРАЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ПАРТИЯТА.
          /4/ ОБС МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИ НА ПАРТИЯТА.

                                    НАЧИН ЗА ИНФОРМАЦИЯ

     ЧЛ.1. ПЕЧАТЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДЕ СЕДМИЧНИК С НАЗВАНИЕ "ГЛАС НАРОДЕН".
     ЧЛ.2. ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА СЕДМИЧНИКА СЕ НАЗНАЧАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

                              ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

    ЧЛ.1. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ПРИ:
          А/ САМОРАЗПУСКАНЕ, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ КОНГРЕСА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ;
          Б/ СЛИВАНЕ СЪС ИЛИ ВЛИВАНЕ В ДРУГА ПАРТИЯ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3;
          В/ РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ПАРТИИ;
          Г/ РАЗПУСКАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАРТИЯТА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ.З ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ /ДВ БРОЙ 29 ОТ 10 АПРИЛ 1990 Г./.

                                    ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

     ЧЛ.1. ДО СВИКВАНЕТО НА КОНГРЕСА ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.
     ЧЛ.2. ДО СВИКВАНЕТО НА ОК НА ОБС ФУНКЦИИТЕ НА ОКС И ОБКС СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ИЗБРАНИ ОТ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОБЛАСТНИ СЕКРЕТАРИ И ОБЩИНСКИ КООРДИНАТОРИ.
     ЧЛ.З. ВРЕМЕНЕН АДРЕС НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ГР.СОФИЯ, ПОЩЕНСКИ КОД 1343, Ж.К. "ЛЮЛИН", БЛ.214, ВХ. "Ж", ЕТ.5, АП.138.

                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     ЧЛ.1. ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА, И ВЛИЗА В СИЛА ОТ СЪЩАТА ДАТА. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИ ТОЗИ РАЗДЕЛ,
КОЙТО Е ДОБАВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 29 /10.04.1990 Г.
     ЧЛ.2. ОТМЯНАТА, ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ТОЗИ УСТАВ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ КОНГРЕСА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/