9 април 1992

София, 9 април 1992 година
        Брой 70 (600)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СДС ГЕОРГИ ПЕТРОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, АДРЕСИРАНО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, ПО ВЪПРОСА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА И НА ДЕЙЦИ НА БЗНС.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАТАРЧЕВ,

Започналите промени в съдебната и прокурорската система ми дават надежда, че тези две институции най-сетне ще започнат да действат и ще приложат законите в цялата им строгост.

Налице са достатъчно данни и законни поводи по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс и нашата общественост вярва, че Прокуратурата ще направи необходимото за възбуждане на наказателно преследване срещу Петър Танчев - бивш секретар на БЗНС, а също и първи заместник-председател на Държавния съвет на НРБ; Ангел Димитров - секретар по това време на Постоянното присъствие (ПП) на БЗНС и член на Държавния съвет на НРБ. Същите попадат под разпоредбите на чл. 103 и чл. 107 от Наказателния кодекс наравно с другите бивши членове на Политбюро на ЦК на БКП. Бившите министри-земеделци като Янко Марков - министър на горите, Пандо Ванчев - министър на съобщенията, и Алекси Иванов - министър на земеделието, също попадат и са извършили деяния, осъществяващи състава на чл. 107 и чл. 108 от Наказателния кодекс и чл. 219 от Наказателния кодекс.

Изминаха много месеци от началото на демократичните промени и българският народ продължава да очаква да бъдат разкрити и наказани онези престъпни деяния и онези лица, които доведоха страната ни до национална катастрофа. В същото време Наказателният кодекс има достатъчно ясни текстове, които до този момент не намериха приложение.

На целия български народ е ясно, че за това незавидно икономическо положение, в което се намира страната ни в момента, вина имат и бившите ръководители на БЗНС, които в продължение на много години подпомагаха Комунистическата партия в осъществяване на нейните Престъпни деяния. Справедливостта изисква наред с членовете и кандидат-членовете на Политбюро на ЦК на БКП отговорност да носят и водачите по това време на Българския земеделски народен съюз, които не намериха сили да се противопоставят на гибелната политика на БКП.

В тази насока могат да бъдат дадени и много други примери, но в хода на разследването Ви ще се разкрие виновността на тези лица.

Вярвам Ви, уважаеми господин Татарчев, че Вие ще направите всичко възможно за изпълнение на законите и ръководената от Вас институция ще предприеме необходимите и толкова дълго очаквани действия.

Приемете това писмо като един законен повод по смисъла на чл. 187, т.1 от НПК.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49


BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизиескоитакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание, Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точиа, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, Най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват много плановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер”.

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения не прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

--------------------------------------------------


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КАТО СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ.


Независимият комитет по националните проблеми с тревога и загриженост посреща факта, че Съветът на Европейската общност на заседанието си от 6 април 1992 г. отново не взе решение за признаване на Република Македония като суверенна държава.

Тревогата ни идва от факта, че всяко забавяне може да доведе до събития и усложнения, близки до тези, които международната общественост с тревога наблюдава днес в Хърватско, Босна и Херцеговина.

У нас буди недоумение сегашното становище на гръцките власти, които не възразяваха срещу съществуването на Социалистическа република Македония в рамките на бивша Югославия, а днес считат, че суверенна държава с такова име не може да съществува.

Убедени сме, че Република Македония отговаря на поставените от Европейската общност условия за признаването й като независима държава, изрично потвърдени от юридическите експерти на общността.

Загрижени за мирното бъдеще на Балканите, призоваваме българската и международната общественост да издигнат глас за ускоряване признаването на Република Македония.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА РАЗТУРЯНЕТО НА ТКЗС. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката и до средства за масово осведомяване.


Политическото бюро на ЦК на БКП тревожно посреща незаконното и дълбоко антидемократично решение на Народното събрание за разтурянето на ТКЗС със закон. Никъде в света няма досега такъв прецедент, където държавата насилствено да се намесва в дейността на обществени сдружения, каквито са селскостопанските кооперативи. Що за демокрация е това? Да не би кооперативните стопанства да са образувани със закон, та сега трябва пак със закон да се разпускат. Нима те не са доброволни обществени сдружения и за създаването и разтурянето им имат право единствено хората, които по своя воля трябва да решават въпросите и съдбата на кооперациите, без каквато и да е намеса в държавата и други външни спрямо тях институции. На какво правно основание парламентът пристъпва към такъв антидемократичен акт? И кой ще носи отговорността за тежките организационни, кадрови, финансови, икономически и други последици от насилственото разтуряне на ТКЗС, които ще настъпят не само за член-кооператорите и кадровия потенциал, но и за целия наш народ.
Кооперативните финансови, агрономически, зоотехнически, ветеринарни, счетоводни, технически и други видове кадри са създавани десетилетия и сега с един необмислен замах се разпиляват безогледно и безвъзвратно. С никакви обективни доводи и факти не е подкрепен този злощастен закон за разтуряне на кооперативите - нито за бившите ТКЗС, нито за новосъздадените кооперации на село в последните две години.

БКП подкрепя основателните протести и недоволства на член-кооператорите против излизането на този реакционен и контрареволюционен закон, който спъва нормалното и прогресивното развитие на нашето селско стопанство. Този закон наврежда основните права и интереси на кооперираните селяни и вещае за цяла България глад и недоимък от храни и суровини за индустрията през следващата година, защото сега спъва от упор пролетната сеитба.

БКП не намира причини заради извращения на управлението на селскостопанските кооперативни стопанства и неправилната политика на държавата преди към тези стопанства към тях сега да има обективна потребност от тяхното закриване. Прецедент за това не може да бъде в никакъв случай и изтъкваният от СДС аргумент, че първо хората трябвало да си получат земята, а след това да започнат да се правят кооперативните стопанства. А ако някои селяни не поискат въобще земята си, и този въпрос ли ще се решава насила? Но с какво ТКЗС пречат за приложението на Закона за връщането на земята на техните собственици? Нима в нашето законодателство още от времето на Георги Димитров до сега не се запазваше правото на собственост на кооператорите, което е отразено и в устава на ТКЗС, и че всеки член-кооператор щом пожелае, може да се отдели от стопанството и да си получи земята. И никой в България не е пречел да се спазва този закон.

БКП подкрепя член-кооператорите от цялата страна в стремежите им да създават селскостопански и други кооперативи, да запазват и да укрепват предишните кооперации и да ги развиват по-нататък. Това е тяхно свещено право, което не може и не трябва да се ограничава по никакъв начин от страна на държавата. Парламентът допуска груба грешка с този пагубен закон за развитието на националното селско стопанство. Той вместо да гласува закони за подпомагане и стимулиране от страна на държавата на съществуващите селскостопански кооперации, да им осигурява срочни безлихвени заеми и инвестиции, да подобри вноса на агротехнически източници и т.н., дръзва да посяга на самите стопанства. Ценовата политика на селскостопанската продукция също се нуждае от спешно стабилизиране, за да се преодолее спекулацията с нея от страна на частните търговци и мошениците. БКП е за осигуряване на срочен петгодишен безлихвен заем за селскостопанските кооперативи с цел да се стабилизира материално-техническата им база, която се нуждае от инвестиции за материално-техническо осъвременяване и развитие. Решително се обявяваме против създаване на каквито и да е възможности за разпродажба на българска земя на чуждестранни фирми и монополи. Ние се обявяваме против всякакво вмешателство в разпореждането на селяните с тяхната собствена земя, включително и на сдружените частни земеделци в кооперативните стопанства. Правото на свободно волеизявяване е свещено и неприкосновено право на всеки селскостопански собственик и не може да се ограничава от никакви държавни закони. На тази основа може да се развива и процъфтява селското кооперативно движение в нашата страна.

София, 6 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОМИТЕТА НА ГОРИТЕ.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Консервативната екологична партия смята за наложително да се отстрани ръководството на Комитета на горите поради:

- невъзможността да извърши реформите, свързани с установяващата се пазарна икономика;
- липсата на позиция във връзка с отделянето на стопанската от лесовъдната дейност;
- отрицателното отношение към реституцията на горите;
- липсата на конкретна стратегия относно развитието на горите и горското стопанство.

Надяваме се, че това наше становище ще бъде взето под внимание!

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ЮРИСТИТЕ, НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, НА ПРОКУРОРИТЕ, НА АДВОКАТИТЕ, НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ, НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА.


Както е добре известно, правната общественост в България никога не е приемала като законосъобразно и правилно Разпореждане N 62 от 16 ноември 1976 г. на Министерския съвет, с което Съдебната палата в София беше предоставена на Националния исторически музей.

В резултат на осъществяващите се дълбоки демократични промени в страната и с активното участие на българските юристи през лятото на 1990 г. Министерският съвет с Решение N 134 от 9 юли 1990 г. отмени това разпореждане и възстанови първоначалния статут на тази забележителна сграда в София, като отново я предостави изцяло за нуждите на правораздаването. Съобразно този акт освобождаването на сградата от Националния исторически музей трябваше да се извърши поетапно, но не по-късно от 30 септември 1991 г.

С искрено безпокойство и дълбоко огорчение трябва да констатираме, че 6 месеца след изтичане на този краен срок решение N 134 на Министерския съвет не само не е изпълнено, но изпълнението му изобщо не е започнало.

Като се отнасяме с дължимото уважение към културното наследство, чиито образци са експонирани и съхранени сега в Националния исторически музей, от една страна, както и с реалните нужди, мотивиращи справедливите претенции на правната общественост, които след 1990 г. имат и правно основание,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Крайно време е да бъде определена и предоставена на Националния исторически музей подходяща сграда в центъра на София, за което в момента съществуват реални възможности.

2. Министърът на културата и кметът на София незабавно да предприемат необходимите действия за изпълнение на цитираното решение.

3. С усилията на всички заинтересувани да бъдат създадени необходимите предпоставки за функционалното усвояване на всички пространства в сградата на Съдебната палата за нуждите на третата власт преди приемането и влизането в сила на бъдещия закон за устройство на органите на тази власт съобразно действащата конституция.

Отношението към третата власт в една държава, по наше дълбоко убеждение, е и въпрос на култура. Пример за това вече са ни дали политиците, държавниците, правниците, архитектите и художниците, с чиито общи усилия и добра воля е съграден този храм на правосъдието. Нека докажем, че такова отношение към съдебната власт днес е единствено възможното.

София, 30 март 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: доц. Ст.Начева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ: Б. Кацаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ПРОКУРОРИТЕ: К. Ситнилски
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АДВОКАТИТЕ: П. Корнажев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ: к.ю.н. М. Манев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ: X. Мишев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ: Я. Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕТО НА СТАЯТА, В КОЯТО РАБОТИ СЪЮЗЪТ.


Кризата в отношенията между СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (CMC) и господин коменданта на сградата на ул. "Ал. Стамболийски" N 11 се задълбочава. След като изчезнал печатът на Националния съвет (НС) на CMC и след запечатването на 23 март 1992 г. на стаята, в която работи НС на CMC, комендантът издал заповед да не бъде допускан нито един член на CMC в сградата. По такъв начин на практика се блокира дейността на CMC, който е парламентарна политическа сила и по закона трябва да й бъде осигурена стая за организационна дейност. Целите на коменданта Христо Велев да пречи всячески на организацията стават все по-ясни, а средствата - все по-брутални.

CMC има депозирана жалба в Софийска градска прокуратура на 24 март 1992 г., в която се настоява да бъде осъдено самоуправството на коменданта, но за съжаление до този момент резултат няма. Няма резултат и от жалбите пред Парламентарната комисия за младежта, спорта и туризма, която бе запозната обстойно с проблема, но... В правителството пък въобще няма кой да се занимава с младежките въпроси.

А през това време комендантът Велев, спазвайки инструкциите на Министерството на финансите, действа. Последната му проява е направо за завиждане. Знамето на CMC, което беше поставено на балкона на запечатаната стая, от понеделник (6 април) вече не е там. След неколкократни неуспешни опита да бъде разкъсано, най-накрая някой от кабинета на г-н Велев е успял да свърши тази работа.

И така - изчезнали печати, запечатани стаи, жалби без резултат, забрана за членовете на CMC да влизат в сградата на коменданта Велев, разкъсано и унищожено знаме. Това е.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРП).


РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

Чл. 6. Партията се изгражда на принципа на демократическия централизъм, което означава:

а) Изборност и мандатност на всички ръководни партийни органи - от РК до ЦК.
б) Периодично отчитане на ръководните органи пред съответните партийни организации и пред по-висшестоящите партийни органи.
в) Спазване на строга партийна дисциплина и подчинение на малцинството на мнозинството, след като е взето решение, задължително за всички, независимо от това дали са гласували "за" или "против" него.
г) Задължителност при всички условия на решенията и нарежданията на по-висшестоящите партийни органи за по-нисшите. Висш принцип на партийно ръководство е колективният метод. Колективността на ръководството обаче не освобождава партийния член от лична отговорност при изпълнение на задачите.


РАЗДЕЛ III

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 7. Основата на партията са работническите комитети (РК), създадени по местоживеене, при наличието на не по-малко от трима членове. Работническите комитети се утвърждават от по-горестоящия комитет на БРП, за което се известяват писмено ЦК и ЦКРК. Висш орган На всеки РК е партийното събрание.

Чл. 8. Всички РК решават местните въпроси автономно, ако това не противоречи на Устава, Програмата на партията и законите на страната.

Чл. 9. Всеки РК се ръководи от партийно бюро (ПБ). Работническият комитет сам определя броя на членовете на ПБ. Срокът на избор на ПБ е две години. Избира се на общо събрание. Партийното бюро се състои от партиен секретар, зам. партиен секретар, касиер и членове. Малките РК (до 10 членове) избират само партиен секретар и касиер. Работническият комитет провежда събрания не по-рядко от един път в месеца.

Чл. 10. Работническите комитети образуват общинска (градска) и областна партийна организация.

Чл. 11. Работническите комитети свързват трудещите се с партията, с нейните ръководни органи и представляват партията чрез своите ръководни органи пред местните органи на властта. Техни задачи са:

а) Да водят агитационна и организационна работа сред масите за спечелване на тяхната подкрепа при провеждане на партийната политика и постигане целите на партията.
б) Привлича нови членове на партията и полага грижи за тяхното марксистко-ленинско възпитание.
в) Активно участва в икономическия, политическия и културния живот на страната.
г) Полага грижи за възпитание на младежта.
д) Работническите комитети са инициатори при решаването на социалните проблеми на населението по места.


РАЗДЕЛ IV

ГРАДСКА (ОБЩИНСКА) ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БРП

Чл. 12. Върховен орган на градската (общинската) партийна организация е партийната конференция, а между конференциите, градският (общинският) партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на партията и нейните ръководни органи, както и от своите решения. Редовни градски (общински) конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни - по решение на Градския работнически комитет (ГРК), или по искане на една трета от броя на членовете на организацията, или една трета от делегатите, присъствали на последната конференция. Нормите на представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят от съответния партиен комитет. Градската (общинската) конференция изслушва и утвърждава отчетния доклад на партийния комитет и ГКРК (ОКРК), обсъжда въпросите на партийната дейност на територията на партийната организация, избира ГК и ГКРК (ОПК и ОКРК), избира и делегати за областната партийна конференция.

Чл. 13. Пленум на ГРК се свиква най-малко един път на два месеца. Извънреден пленум се свиква, когато това е наложително, но задължително се уведомява областният работнически комитет.

Чл. 14. Всеки ГРК на свой първи пленум избира бюро в състав, определен от пленума, в което влизат първи секретар, двама секретари и членове на бюрото.

Чл. 15. ГРК взима мерки за създаване на РК, на територията на която упражнява партийната си дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС", ПРИЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 10 ФЕВРУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


СТРУКТУРА НА ПРОФСЪЮЗА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ И РЕД ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

12. Основна структурна единица на профсъюза е клуб "Бизнес", в който членува всеки приет в профсъюза, независимо от това в какви ръководни органи е избран.

12.1. Клубовете се изграждат на териториално-производствен принцип в страната и не могат да наброяват по-малко от 9 членове.

12.2. Висш орган на клуба е събрание на членовете му, което се свиква най-малко два пъти годишно по решение на клубното ръководство или по искане на повече от половината му членове.

12.3. Събранието на клуба избира с пряко и тайно гласуване изпълнителен орган - ръководство с председател, състоящ се от трима членове на клуба.

13. Събранието на клуба се свиква, като предварително се оповестяват датата, мястото, часът и дневният ред лично на членовете срещу подпис или по друг подходящ начин 7 дни преди датата на провеждането му.

13.1. Събранията са редовни и могат да взимат решения, ако на тях присъстват повече от половината членове на клуба.

13.2. Събранията, на които се избира клубно ръководство или делегати на профсъюзната конференция, са редовни, ако на тях присъстват 50 + 1 от членовете на клуба.

14. Клубното ръководство не е платено и се избира за срок от две години с право на един мандат, заедно с председателя на клуба.

14.1. За членове на клубното ръководство се считат за избрани тези, които са получили повече от половината гласове.

14.2. В случай че кандидатите за клубно ръководство не съберат необходимите гласове, се провежда повторен избор.

15. Дейността на клуба между събранията му се ръководи от клубно ръководство, което има следните правомощия:

а) да свиква събранията, да изготвя дневния им ред и ги оповестява;
б) да разработва планове за действие на клуба;
в) да подготвя стачен комитет, който се одобрява от съвещанието;
г) да събира информация за цялостната съюзна дейност, международни връзки и опит и да я довежда до знанието на събранието;
д) да координира дейността на клуба с другите клубове в страната във връзка с профсъюзни задачи;
е) да събира членския внос от членовете на клуба и да дава отчет за изразходването му един път годишно.

16. Председателят на клуба има представителни правомощия по отношение на другите клубове в профсъюза и координира дейността му с тази на останалите профсъюзни органи. Той не може да решава еднолично нито един въпрос от профсъюзната дейност на клуба.

17. В състава на профсъюзните клубове се изграждат "секции на потребителя", в които може да участва всеки гражданин, симпатизиращ на целите на сдружението, който приема устава и отговаря на изискванията на чл.7 от устава, но без право на гласуване. Мнението им се отчита от клубното ръководство и се внася за разглеждане на събрание на клуба "Бизнес".

18. Върховен орган на профсъюза е Конференцията на клубните делегати.

18.1. Конференцията може да взема решения, валидни за целия профсъюз, когато заседава с не по-малко от 201 делегати.

18.2. Конференцията заседава всяка година.

18.3. Конференцията избира с пряко и тайно гласуване изпълнителен орган на профсъюза - Управителен съвет (УС) с президент, състоящ се общо от 9-11 членове, както и контролен орган - Финансово-правна комисия с шеф, състояща се общо от 5-7 членове.

19. Конференцията се свиква по решение на Управителния съвет или на Финансово-правната комисия.

19.1. В случаите, когато изпълнителният или контролният орган на профсъюза не вземат решение за провеждане на конференцията, същата се свиква по решение на три клубни ръководства без оглед броя на членуващите в клубовете.

19.2. Решението за свикване на конференцията трябва да съдържа датата, мястото, часа и дневния ред за провеждането й, като се изпраща на всички клубни ръководства един месец преди провеждането на конференцията.

19.3. Делегатите се избират на съвещание на клубовете без ограничения на техния брой, като срещите се считат за редовно проведени при спазване изискванията на чл. 13 и член 13.2 от устава.

20. За членове на Управителния съвет и на Финансово-правната комисия се считат избрани тези делегати, за които са гласували повече от половината присъстващи на конференцията.

20.1. Ако повече делегати получат нужния брой гласове от числения състав на изпълнителния и на контролния орган, за избрани се считат тези, които са получили най-много гласове.

21. Конференцията избира президента и шефа на контролния орган с пряко и тайно гласуване за срок от 2 години. Те могат да бъдат преизбрани на същата длъжност за същия срок още веднъж.

22. Президентът не може да взима еднолични решения, валидни за целия профсъюз.

22.1. Президентът има следните правомощия:

а) ръководи работата на УС между заседанията на конференциите и по време на конференциите и го свиква на заседания;
б) представлява профсъюза в срещи с други профсъюзни органи, организации и при международни срещи, държавни органи и работодатели;
в) подписва счетоводни документи на профсъюза и споразумения, доколкото има решения на конференцията или Управителния съвет за това;
г) координира работата на клубните ръководства с тези на Управителния съвет;
д) упълномощава член на Управителния съвет, който да изпълнява длъжността му с всички негови права в негово отсътвие;
е) привежда в изпълнение решенията на Управителния съвет.

23. Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца по решение на президента или по решение на повече от половината негови членове и има следните правомощия:

а) ръководи общата съюзна и финансова дейност;
б) представлява профсъюза по отношение на другите профсъюзи в страната и в чужбина;
в) дава инструкции на клубовете за профсъюзната дейност въз основа решенията на конференцията;
г) разпорежда се със средствата на профсъюза;
д) участва в преговори с работодателите и в срещи с държавни органи във връзка с нормативни актове и др.;
е) организира стачни комитети в случаите, предвидени в чл.6 на устава, или излиза с мотивирана декларация, че не одобрява стачката.

Заседанието на Управителния съвет е законно, когато присъстват повече от половината членове.

24. Управителният съвет взима решенията си, ако за тях са гласували повече от половината присъствали на заседанието негови членове. Решенията му са законни, когато са гласували повече от половината членове.

25. Контролен орган на профсъюза е Финансово-правната комисия, която има следните правомощия:

а) упражнява контрол за зоконосъобразността върху решенията на президента, Управителния съвет, решенията на клубовете и на техните ръководства, като:
- прави предложения за отмяна решенията на клубовете и клубните ръководства пред Управителния съвет;
- прави предложения за отмяна решенията на Управителния съвет пред конференцията на профсъюза;
б) прави проверка на касата на профсъюза и контролира законосъобразното и уставното разходване на средствата на профсъюза и излиза с мотивиран доклад пред конференцията за едногодишния период;
в) прави предложения за изменение на действащи нормативни актове или за проектно-нормативни актове пред Управителния съвет и конференцията, които водят по-нататъшните преговори с държавните органи.

25.1. Заседанията на комисията се провеждат по решение на шефа й веднъж на два месеца или по решение на повече от половината нейни членове.

25.2. Решенията на комисията са валидни, ако за тях са гласували повече от половината нейни членове, а когато свиква конференция, трябва да са гласували 2/3.


ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПРОФСЪЮЗА

26. Паричните средства на профсъюза се набират от членския внос, доходите от неговите предприятия, дарения и други постъпления.

27. Месечният членски внос не е фиксиран и вноските са доброволни.

/Пресслужба "Куриер/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


025. АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ -
НЕЗАВИСИМИ (АСО-Н)


Учредява се през декември 1989 г. като фракция в БСП от група интелектуалци: проф. Николай Василев, Копринка Червенкова, проф. Иван Николов, акад. Кирил Василев, Анжел Вагенщайн, Мария Бойкикева и др. На 12 януари 1990 г. свиква първата си Национална конференция.

АСО (н) е политическа партия на граждани, обединени около социалистическите идеи от европейски тип - свобода, справедливост, солидарност. Основна задача е, вливайки се в общо-демократичното движение, да обедини социалисти, безпартийни и други граждани в борбата за разрушаване на тоталитарните структури и за изграждане на демократично общество, съобразено с конституцията и законите на България.

АСО (н) е за хуманна държава - равни права и възможности за всички, гарантиране на човешките права; за законност и политика - многообразие на възгледи, схващания, цели и мотиви, демократична конституция чрез разделяне на властите и на принципа за контрол, осигуряване на силата на закона, която да обуздава закона на силата. Като проблеми на икономиката поставят поетапната демонополизация, приватизацията като средство за свободна изява на личната инициатива и способности, прякото прогресивно данъчно облагане, откъсването на стопанските министерства от ръководството и отговорността за ефективността на държавните предприятия от същия отрасъл.

В изборите за Велико народно събрание участва със самостоятелна листа, а за Народно събрание - в коалиция със СДС - център. Няма представители в парламента.

АСО (н) е учредител и член на Българския демократичен център (26 октомври - 3 ноември 1991 г.).    
Ръководен орган е Политическият съвет със съпредседатели Манол Манолов и Недялко Йорданов.

Адрес на Алтернативното социалистическо обединение - независими:
София, площад "Народно събрание" N 12-А.
тел.: 88-06-30 и 88-51-94.

/Пресслужба "Куриер"/


11:28:26    
09.04.1992 г.    

Редактори:  Нина Гаврилова - деж.ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!