9 август 1990

СОФИЯ, 9 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                 БРОЙ 156 /174/

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /СИНТЕЗИРАН ВАРИАНТ/ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".


ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

1. ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА.
ЦЯЛОСТЕН ПРЕГЛЕД НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ, УВРЕЖДАЩИ ОКОЛНАТА ПРИРОДНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЙНОСТИ ОТ СЪСЕДНИ СТРАНИ.

2. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ - СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТУРИЗЪМ.

3. ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ - КОЯ, ДОКОЛКО И КАК? ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНАТА ОБЩИНСКА И КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ - КАК?

4. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

5. СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОСИГУРЕНОСТ.

7. КОНСОРЦИУМ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СРЕДСТВАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗПРОСТРАНЕНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


СЪСТОЯ СЕ ПОРЕДНАТА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА БЗНС И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, НА КОЯТО БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

НА СРЕЩАТА, БЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ДО ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС СЪЮЗЪТ ДА НОСИ ИМЕТО БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕДИНЕН/ НИКОЛА ПЕТКОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС ИЗРАЗИХА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ БЗНС /ЕДИНЕН/ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЪЮЗ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И В ЕДИННА ОПОЗИЦИЯ СЪС СДС.

СТАНОВИЩЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ Е, ЧЕ БЗНС /ЕДИНЕН/ - НИКОЛА ПЕТКОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО ДА БЪДЕ В СДС, ДОКАТО Е НЕОБХОДИМО.

В БЛИЗКИТЕ ДНИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НОВА СРЕЩА.

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 Г.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/.

БУРНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ ОКАЗВА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ОТНОШЕНИЯТА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ. НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ДУХОВНА ДЕФОРМАЦИЯ, НАСТЪПИЛА ВЪВ ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, Я ПРАВИ НЕУСТОЙЧИВА НА ТОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ТЯ НЕ РАЗПОЛАГА С НЕОБХОДИМИЯ СОЦИАЛЕН ИМУНИТЕТ ПОРАДИ ПРОПИЛЯВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОВЕРИЕ В НЕЯ. СТАНАХМЕ СВИДЕТЕЛИ НА САМОРАЗПУСКАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НА ПРЕМАХВАНЕ НА АТРИБУТИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА И ПОЕМАНЕ ПО ИСТИНСКИЯ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. РАЗКЪСВАТ СЕ ВЕРИГИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, КОЙТО ПРОНИЗВА МОЗЪКА НА КОСТИТЕ НИ. ВЪЗКРЪСВА НАРОДНИЯТ ДУХ ЗА ЕДИН ПО-СПРАВЕДЛИВ СВЯТ, В КОЙТО НЯМА ДА ИМА МЯСТО ЗА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА И НЕЙНИТЕ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРАТЧИЦИ.

ЧОВЕК СЕ РАЖДА, ЖИВЕЕ И СЕ РАЗВИВА В ОБЩЕСТВОТО. ЕСТЕСТВЕНОТО МУ ПРАВО НА СВОБОДА ПОД СЛЪНЦЕТО Е ПРЯКО СВЪРЗАНО С ХАРАКТЕРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО. ЕТО ЗАЩО ЗА НАС, СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/, НЕ Е БЕЗРАЗЛИЧНО КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ НАЧИН НА МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО ПРОИЗВОДСТВО, КОЙ И КАК ЩЕ УПРАЖНЯВА ВЛАСТТА, КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДЪРЖАВАТА, НА ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ И ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ. ОТ РЕГУЛИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЩЕ ЗАВИСИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН СВОБОДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ХОРАТА, КОИТО СА ИЗКОННИЯ СТРЕМЕЖ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ТЕЗИ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ САМО В ОБЩЕСТВО, ЧИЯТО ОРГАНИЗИРАНОСТ НЕ ПОЗВОЛЯВА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА АНТИОБЩЕСТВЕНИЯ СУБЕКТИВИЗЪМ, КАКТО И НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА СЪС СВОЯТА БЮРОКРАЦИЯ. А ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ, КОЙТО НАМЕРИ ЯРЪК ИЗРАЗ В БОГАТОТО МНОГООБРАЗИЕ ОТ ПАРТИИ, ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИСТИНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНТ СРЕЩУ МОНОПОЛА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИОННА ГРУПИРОВКА. В ТАЗИ СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОРГАНИЗЪМ ВАЖНО МЯСТО ЗАЕМАТ ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ И ДР. ТЕ В СВОЕТО НОРМАЛНО ЕЖЕДНЕВИЕ ЩЕ СЛУЖАТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРАТА КЪМ ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ХУМАННИ ИДЕИ, НО ВЪВ ВРЕМЕ НА ОСТЪР ПОЛИТИЧЕСКИ СБЛЪСЪК ИМАТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА УПРАЖНЯВАТ НАТИСК ВЪРХУ ОНЕЗИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА МОНОПОЛИЗИРАТ ИЛИ АБСОЛЮТИЗИРАТ СВОЯТА ВЛАСТ. ВСИЧКО ТОВА СЪСТАВЛЯВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО, БЕЗ ДА СЕ НАРИЧА КАПИТАЛИСТИЧЕСКО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЛИ КОМУНИСТИЧЕСКО, ИЗВЕЖДА ЗА СВОЯ ВИСША ЦЕЛ ЧОВЕШКОТО СЪВЪРШЕНСТВО, А НЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО; СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ, А НЕ ОКОВИТЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ПЛЕБЕЙСТВО; НРАВСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ, А НЕ БРУТАЛНИТЕ ИЛИ ИЗИСКАНИ СРЕДСТВА ЗА ЮРИДИЧЕСКА ПРИНУДА. ЗАТОВА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/ Е СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЗАЧИТАНЕТО НА ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК ЩЕ БЪДЕ ИЗДИГНАТО В КУЛТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ЕДИНСТВЕНО СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА ХОРАТА, ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ ЩЕ БЪДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС.

В ТАЗИ СВОЯ ПРОГРАМА НИЕ, СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ. ТЯ НЕ САМО НЕ ОПРАВДА НАЙ-СЪКРОВЕНИТЕ НАДЕЖДИ НА ХОРАТА ПО СВЕТА, НО ВЗЕ МИЛИОНИ СВИДНИ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ, С КОЕТО САМА СЕ ЗАКЛЕЙМИ КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ АНТИХУМАННИ ИДЕОЛОГИИ. СЕГА, КОГАТО Я ОТХВЪРЛИХМЕ, НИЕ ПОГЛЕЖДАМЕ НАЗАД В ИСТОРИЯТА, ПРЕОТКРИВАЙКИ ЗА СЕБЕ СИ СИЛАТА НА ЛИБЕРАЛИЗМА КАТО УЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНА ПРАКТИКА. В СВОЯТА БОРБА СРЕЩУ ФЕОДАЛНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ТОЙ УСПЯ ДА МУ ПРОТИВОПОСТАВИ ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СВОБОДАТА НА ДУХА, СЪЧЕТАНИ С НОВА НРАВСТВЕНО-ЦЕННОСТНА СИСТЕМА И ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ГРАЖДАНСКА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ИНДИВИД. ТОЗИ ПОГЛЕД В МИНАЛОТО, АНАЛИЗЪМ НА НАСТОЯЩЕТО И ЖЕЛАНИЕТО НИ ЗА БЪДЕЩО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ НЕ СА ПРОСТО ОТМИНАЛ ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, А ЖИВЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ОТ ТРИ ВЕКА НАСАМ, ЕТО ЗАЩО НИЕ ПРИЕМАМЕ ЗА СВОЕ ИДЕЙНО УЧЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА В ЦЯЛОСТНОТО МУ РАЗВИТИЕ, ЗАЩОТО ЗНАЕМ, ЧЕ НЯМА БЪДЕЩЕ БЕЗ МИНАЛО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ - БХДП /Ц/.


ДНЕС, 4 АВГУСТ 1990 ГОДИНА, В ГР. СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И НА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, НА КОЕТО БЕШЕ РАЗГЛЕДАНО ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА И НЕЙНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО Й ДО ДНЕШНА ДАТА.

КОНСТАТИРАНО БЕШЕ, ЧЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТКОТО И КЛЕРИКАЛНОТО ТЕЧЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОГОСЛОВИТЕ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ, ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ И ПЛАМЕН ЦОНОВ, Е В ДЪЛБОКО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕМОКРАТИЗМА И ПЛУРАЛИЗМА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ.

СМЕСВАЙКИ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ДОГМИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ РАЗМИХА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА ПАРТИЯТА, НАПРАВИХА ГИ НЕЯСНИ И АМОРФНИ И ИЗОЛИРАХА ПАРТИЯТА ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ Й СЪЮЗНИЦИ. ТОВА СТАНА ПРИЧИНА ЗА ПРОВАЛА НА ПАРТИЯТА В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДИЗВИКАХА ЦЕНТРОБЕЖНИ СИЛИ, КОИТО ОТБЛЪСНАХА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ.

ВОДЕНИ ОТ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ И С ЦЕЛ ДА ЗАПАЗЯТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА, ПРАГМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ВЗЕХА РЕШЕНИЕ ДА СЕ ОБОСОБИ ПОЛИТИЧЕСКО КРИЛО КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ФУНДАМЕНТАЛИСТКОТО КЛЕРИКАЛНО ТЕЧЕНИЕ.

ИДЕЯ И ЗАДАЧА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БХДП /Ц/ Е ДА РАБОТИ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯТА И ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ПРАГМАТИЧНИ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.

ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ПУБЛИКУВА СВОИ МАТЕРИАЛИ В ПЕЧАТА. ТО ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ГЕОРГИ ЦЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/, И ОТ ПЕТКО КАМЕНАРСКИ - ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/.

СОФИЯ, 4 АВГУСТ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/, АДРЕСИРАНА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ НЕ БЕШЕ УВЕДОМЕН ЗА ВАШАТА ИНИЦИАТИВА ЗА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 АВГУСТ 1990 Г. ОТ 11.00 Ч. В СГРАДАТА НА СТОЛИЧЕН НАРОДЕН СЪВЕТ /СНС/, УЛ. "МОСКОВСКА” HP. 33, 5 ЕТАЖ - ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ЗА ДА "БЪДЕ ОБСЪДЕНА ОБСТАНОВКАТА В СОФИЯ". НЕСЕЗИРАНЕТО НА СЮД, КОЙТО Е ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ПОД HP. 1011/4 АПРИЛ 1990 Г., Е ПОРЕДНА ПРОЯВА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, НАЛОЖЕНО ВЪРХУ НАШАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ДНЕС ВАШЕТО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧКА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА СЮД СПРЯМО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНС С ПИСМО ИЗХ. HP. 91-00-64/3.8.1990 Г. ПРОЕКТ ЗА ПРИЗИВ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ОБЩЕСТВЕН РЕД. СЮД Е ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЮРИСТИ И КАТО ТАКАВА НЕ МОЖЕ ДА ДОПУСНЕ МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОТ ХОРА, ДОКАЗАЛИ В ТЕЧЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СВОЕТО НИСКО ПРАВОСЪЗНАНИЕ И ОБСЛУЖВАЛИ ПРАВОВЕРНО ЕДНА НЕСПРАВЕДЛИВА И АНТИЧОВЕШКА В ОСНОВАТА СИ СОЦИАЛНА КАУЗА.

ПРОЕКТЪТ ЗА ПРИЗИВ ПОДМЕНЯ ЗАДАЧАТА ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЦЕЛИ ПРЕНАСОЧВАНЕ СИЛАТА НА ТЯХНАТА САНКЦИЯ ОТ КРИМИНАЛНИЯ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. ТАКА ИСКАНЕТО "ДА ПРОЯВЯВАМЕ РАЗБИРАНЕ КЪМ ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ, ПОДДЪРЖАЩИ РЕДА", МОЖЕ ПО СЪЩЕСТВО ДА СЕ ИЗРОДИ В ОПИТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕПОКЪТНАТ РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА. ОТКЛОНЯВАНЕТО НА ТОЗИ АПАРАТ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ В ПРЕХОДНИЯ /ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ/ ПЕРИОД - ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА КРИМИНАЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ В ДЕМОКРАТИЗИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО - ВЕЧЕ ДОСТА ВРЕМЕ ДАВА СВОЯ НЕГАТИВЕН ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ КРИМИНОГЕННАТА КАРТИНА В СТОЛИЦАТА /А И В ДЪРЖАВАТА/: УЛИЦИТЕ, ПОДЛЕЗИТЕ, ГРАДИНКИТЕ ГЪМЖАТ ОТ СПЕКУЛАНТИ, ЧЕРНОБОРСАДЖИИ, КОМАРДЖИИ, НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ОТ "ОРГАНИТЕ". ГОРЧИВИЯТ ОПИТ НА ТЕЗИ ОРГАНИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ПРЕДИМНО В СФЕРАТА НА РЕПРЕСИИТЕ, А НЕ НА ЗАЩИТАТА, И ВСЯКО ПООЩРЕНИЕ В ДОСКОРОШНАТА ПОСОКА, КОЛКОТО И МИНИМАЛНО ДА Е ТО, МОЖЕ ДА ГИ ЗАДЕЙСТВУВА ВЗРИВООБРАЗНО КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА УСТАНОВИЛОТО СЕ КРЕХКО РАВНОВЕСИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

НАПОМНЯНЕТО "ПРЕТЕНЦИИТЕ НИ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНИ ДА ГИ РЕШАВАТ, ДА СЕ ОСНОВАВАТ НА ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ" ИДВА В МОМЕНТ, КОГАТО ОПОЗИЦИЯТА И ТРЕЗВОМИСЛЕЩАТА ЧАСТ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ СА СОЛИДАРНИ В ОТРИЧАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНОТО НОРМОТВОРЧЕСТВО, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПОРОБВАЛО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЧЕСТЕН ПОЛИТИК, АНГАЖИРАН С ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ТАЗИ ДЪРЖАВА, ДА СЕ СЪГЛАСИ ДА БЪДЕ ОБВЪРЗВАН ОТ ЗАКОНОВИ /И ОСОБЕНО ПОДЗАКОНОВИ/ НOPMИ, НЕГОДНИ ДА ОБСЛУЖВАТ ОБЩЕСТВО, ПОЕЛО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА?

ТАЗИ ПОЗИЦИЯ НА СЮД В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Е ПРОЯВА НА ПРАВЕН НИХИЛИЗЪМ; НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПОЕЛА РЕДИЦА МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОИТО СА ДОСТАТЪЧНА ПРАВНА ОСНОВА КАКТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ТАКА И ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ И ЧОВЕШКИ ГРУПИ - ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ. НЕКА ДО ПРИЕМАНЕТО НА НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО Е ПРИЗВАНО ДА ДЕТАЙЛИЗИРА ВЪЗПРИЕТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ДА СЕ РЪКОВОДИМ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ХАРТАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОТ ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

СЮД Е ОБЕЗПОКОЕН ОТ ПОСТОЯНСТВОТО, С КОЕТО НЕРАЗГРАДЕНАТА ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ СЕ СТАРАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ ВИНАТА ОТ ПРИЧИНИТЕЛЯ ВЪРХУ ЖЕРТВАТА. КАК ДРУГОЯЧЕ ДА БЪДЕ ИЗТЪЛКУВАН ПРЕДПОСЛЕДНИЯТ АБЗАЦ ОТ ПРИЗИВА: "ДА НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ С РУШИТЕЛИТЕ НА РЕДА, С ВСИЧКИ, КОИТО НЕ ЗАЧИТАТ ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ГОЛЕМИЯ ГРАД, С ВСИЧКИ, КОИТО БЕЗЦЕРЕМОННО НИ ЛИШАВАТ ОТ ПРАВОТО НИ ПО РАВНО ДА ИЗПОЛЗУВАМЕ ПАРКОВЕТЕ, ПЛОЩАДИТЕ И БУЛЕВАРДИТЕ"? ТОЗИ ПРИЗИВ Е ПОРЕДЕН ПРИНОС КЪМ КАУЗАТА НА ЗЛОПОЛУЧНОТО 78-О ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ М. ЮЛИ Т.Г. /КОЕТО ВЛАСТИТЕ НЕ ПОСМЯХА ДОРИ ДА ОБНАРОДВАТ/. ЦЕЛТА Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНСЕНСУС ОТНОСНО "ЗАКОННОСТТА" НА ПРЕМАХВАНЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ГРАД НА ИСТИНАТА, А СЛЕД ТОВА - И НА ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ПРАВОМЕРЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОТЕСТ В СОФИЯ И В СТРАНАТА.

ЗА ХОРАТА И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ПРОЯВИТЕ НА ЧОВЕШКА СЪВЕСТ СА ИЗЛИШНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕДНО ЯВЛЕНИЕ. ЗАТОВА Е ТОЗИ ЯРОСТЕН И ПОСТОЯНЕН НАПЪН НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ РАВНИЩА ЗА ОМАЛОВАЖАВАНЕ, ДИСКРЕДИТИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ТРЪНА В ОЧИТЕ НА ДОСКОРО С НИЩО НЕОГРАНИЧАВАНАТА ВЛАСТ. А ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ /И ОТ БЪЛГАРИЯ/ ПРАВА НА ЧОВЕКА ИСКАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕСТ СА НАПЪЛНО ЛОЯЛНИ И СЕ ЗАКЛЮЧАВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО В НАСТОЯВАНЕТО ЗА ПЪЛНА И НЕПОДПРАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ - ИСТИНА.

"ДА СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ И ДОБРОНАМЕРЕНО ДА СИ ВЪЗВЪРНЕМ РЕДА И СПОКОЙСТВИЕТО" - ТАКА ЗАВЪРШВА ВАШИЯТ ПРИЗИВ. КАКВИ БЯХА "РЕДЪТ И СПОКОЙСТВИЕТО", КОИТО ИСКАТЕ "ДА СИ ВЪЗВЪРНЕМ"? В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ    ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НЕ Е ИМАЛО ДРУГИ "РЕД И СПОКОЙСТВИЕ", ОСВЕН   
ТОТАЛИТАРНИТЕ. ЕДВА ЛИ ИМА НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК, КОЙТО БИ СЕ    ПОДПИСАЛ ПОД ПОДОБЕН ПОВИК, ТАКА БЕЗГРИЖНО ДВУСМИСЛЕНО НАПОМНЯЩ    ЗА
ВРЕМЕТО ОТПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАПОМНИ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ИЗКУСТВЕНО ЗАДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ И ЗАПОЧНАЛ ЕДВА ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА ДА СЕ ПРИЕМА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. НЕРАЗГРАДЕНИТЕ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ МОГАТ ЗА ИЗВЕСТЕН ПЕРИОД ДА СЛУЖАТ НА НАЛОЖЕНАТА ОТГОРЕДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, НО НЕ И НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ЕЛЕМЕНТАРНО Е, НО ОЧЕВИДНО ТРЯБВА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЕ НАПОМНЯ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е РОЖБА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. ПОСЛЕДНАТА И ЮРИДИЧЕСКИ, И ФАКТИЧЕСКИ Е ТОТАЛНО ОГРАНИЧЕНА И СЕ НУЖДАЕ ОТ ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ, УКРЕПИ И РАЗВИЕ. С НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ, УКРЕПИ И РАЗВИЕ И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ПРИЗИВИ КАТО ВАШИЯ СЛУЖАТ НА ИЗВЕСТНАТА ТОТАЛНА, НО И ТОТАЛНО ДИСКРЕДИТИРАНА ИДЕЯ, СПОРЕД КОЯТО ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ДЕМОКРАЦИЯТА СА ИЗТОЧНИКЪТ /ПРИЧИНАТА/ НА ВСИЧКИ ЗЛИНИ. "КЛАСОВАТА" ЛОГИКА ИЗИСКВА ЗЛИНАТА ДА БЪДЕ ИЗКОРЕНЕНА; СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА ЯВЛЕНИЯ /СПЕКУЛА, ХАЗАРТ, ХУЛИГАНСКИ ИЗБЛИЦИ/ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГНАТИ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА ЦЕЛ: НЕДОПУСКАНЕТО НА РЕСТАВРАЦИЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ - МАЙКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ЕТО ЗАЩО СЮД НЕ МОЖЕ ДА НЕ НАСТОЯВА ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШИЯ ПРОЕКТОПРИЗИВ ЗА "НЕНАРУШАВАНЕ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ОБЩЕСТВЕН РЕД".

ПОДОБНО НА ВЕЧЕ ЗАБРАВЕНИЯ ПРИЗИВ НА ВЕЧЕ БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА HP БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И ВАШИЯТ ПРИЗИВ Е ЗАГРИЖЕН НЕ ТОЛКОВА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, КОЛКОТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУКВОТО. ЗАТОВА Е И НЕПРИЕМЛИВ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА ТОВА ПИСМО ДА СТАНЕ ДОСТОЯНИЕ НА ШИРОКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ КРЪГОВЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СНЕМАНЕ НА НАЛОЖЕНОТО ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ, СЪПЪТСТВУВАЩО НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ ОТ ДЕНЯ НА СЪЗДАВАНЕТО МУ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ: ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НАНЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


НА 28 ЮЛИ 1990 Г, В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, НА КОЕТО ДОСЕГАШНИЯТ СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ БЯХА ОСВОБОДЕНИ И СЛЕД ПРОМЯНА В УСТАВА БЯХА ИЗБРАНИ НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. ОЩЕ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ В ИЗКАЗВАНЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В ИЗЯВЛЕНИЯТА СИ ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ БИВШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ НЕОБОСНОВАНО - БЕЗ СЕРИОЗНИ АРГУМЕНТИ И ИЗОПАЧАВАЙКИ ОТДЕЛНИ ФАКТИ /НА СЪБРАНИЕТО БИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ ОКОЛО 30 ГРУПИ/, СЕ ОПИТВА ДА ОСПОРИ ЗАКОННОСТТА НА ПРОВЕДЕНОТО СЪБРАНИЕ. ЗАЯВЕНАТА ОТ НЕГО КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЯЛА ДА СЕ СВИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, НЕ Е ПРЕЧКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА ДА СЕ СЪСТОИ ОЩЕ ПРЕДИ ТОВА СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, КОЕТО ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ СВОЯ КОМПЕТЕНТНОСТ.

ОТПРАВЕНИТЕ В ПРИСЪЩИЯ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ СТИЛ ЛИЧНИ НАПАДКИ КЪМ УЧАСТНИЦИ В СЪБРАНИЕТО ОТ 28 ЮЛИ 1990 Г. И УСИЛИЯТА МУ ДА ГИ ПРЕДСТАВИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА СПОРЕД НЕГО ПОЛИТИЧЕСКА СВЕТЛИНА НЕ СА ОСОБЕНО ПОЧТЕНИ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕСРЪЧЕН ОПИТ ДА ИЗБЕГНЕ СЪЩНОСТТА НА ВЪПРОСА - СВОЯТА И НА ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕБЛАГОПОЛУЧИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА ДОСЕГАШНАТА СИ ЛИНИЯ - ДА СЕ ОТНАСЯ С БЕЗРАЗЛИЧИЕ КЪМ РЕШЕНИЯТА НА ВИСШИЯ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО - СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, И МНОЗИНСТВОТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НДЗПЧ И Е ДРЕБНАВО ПОЛИТИКАНСТВУВАНЕ ДА СЕ ОПИТВА ДА ИЗБЕГНЕ КРИТИКИТЕ ЗА ЛИПСАТА НА ПОЧТИ ВСЯКАКВА ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ И ЗА ГРУБО ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

НИЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗЛИЗАМЕ ПОСТОЯННО С МАТЕРИАЛИ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ СТАВАТ ОЩЕ ПО-ЧЕСТИ, НЕВЪЗДЪРЖАНИ И ТЕНДЕНЦИОЗНИ. ИСКАМЕ ДА ИЗПЪЛНИМ РЕШЕНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО - ТО ДА ЗАСИЛИ СВОЯТА ОСНОВНА ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ В БОРБАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗДИГА СВОЯ И НА СДС АВТОРИТЕТ. ИСКАМЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ,
С КОЕТО ДА ЗАПОЗНАЕМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПОВОД НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, С КОЕТО ДА СТАНЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ СТАНОВИЩЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОПИТИ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ОТНОВО ДА УЗУРПИРА РЪКОВОДСТВОТО В НДЗПЧ И САМОТО ТО ДА /СЕ ИЗПОЛЗУВА ЗА СЪМНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ПРЕДСТОЯТ ЗАДАЧИ ПО КОНСОЛИДАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО И УСИЛИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ТОВА, А НЕ ДА СЕ РАЗПИЛЯВАТ В МЕЖДУОСОБНИ БОРБИ.

2 АВГУСТ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


ЧЛЕН 7

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ИМА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:

1. ТЕРИТОРИАЛНИ КЛУБОВЕ.
2. НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО.
3. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛЕН 8

/1/ КЛУБОВЕТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП ПО ОБЩИНИ, КАТО РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО. ВСЕКИ КЛУБ ИЗБИРА УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО /БЮРО/, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР. ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

/2/ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА КЛУБА Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ЧА ЧЛЕНОВЕ И ИЗБОР НА БЮРО.

/3/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ПОНЕ ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ТО МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДНО И ПО ИСКАНЕ НА 1/4 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. ВРЕМЕТО И ДНЕВНИЯТ РЕД НА СЪБРАНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ БЮРОТО И СЕ ОПОВЕСТЯВАТ ПОНЕ ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.

/4/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР САМО АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ ПОНЕ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

/5/ ГЛАСУВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ПО РЕШЕНИЕ НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. ВСИЧКИ КАДРОВИ ВЪПРОСИ СЕ РЕШАВАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

/6/ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА УСТАВА, СЕ ОТМЕНЯТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.

/7/ БЮРОТО НА КЛУБА СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.

ЧЛЕН 9

/1/ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИИ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ /ДЕЛЕГАТИ/, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.

/2/ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА Е НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЯ СЕ СВИКВА ПОНЕ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ПО РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/4 ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ КЛУБОВЕ. МЯСТОТО, ДАТАТА И ДНЕВНИЯТ РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОПОВЕСТЯВАТ ПОНЕ ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ДАТАТА НА ЗАПОЧВАНЕТО Й.

/3/ КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ. ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ КЛУБОВЕ, КАТО НА ВСЕКИ 20 ДУШИ СЕ ИЗБИРА ЕДИН ДЕЛЕГАТ. КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ПРИ ИЗЛЪЧВАНЕ НА НЕДОСТИГАЩИЯ ИМ БРОЙ ДЕЛЕГАТИ. ВСЕКИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН СЕ ПРЕДСТАВЯ С ЕДИН ДЕЛЕГАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

/4/ КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ. РЕШЕНИЯ ПО КАДРОВИ ВЪПРОСИ СЕ ВЗЕМАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ПРОМЯНА НА УСТАВА, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ.

/5/ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВКЛЮЧВА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СЕКРЕТАР ПО МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ, КООРДИНАТОР И ГОВОРИТЕЛ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА. КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА ИМАТ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.

/6/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СВИКВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДВА МЕСЕЦА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ ЗАСЕДАВАТ.

/7/ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ВКЛЮЧВА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

/8/ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСТАВА НА ПАРТИЯТА ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ, РЕВИЗИРА ДЕЙСТВИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ДОКЛАДВА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ.

ГЛАВА ТРЕТА - ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 10

ИМУЩЕСТВОТО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ИМОТИ, ПАРИЧНИ СУМИ, ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ.

ЧЛЕН 11

ИМУЩЕСТВОТО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЕ ФОРМИРА ОТ:

- ЧЛЕНСКИ ВНОС;
- ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ;
- ПРИХОДИ ОТ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ;
- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛЕН 12

/1/ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ПЛАЩА НЕ ПО-РЯДКО ОТ ВЕДНЪЖ НА 3 МЕСЕЦА НА КАСИЕРА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ КЛУБ.

/2/ РАЗМЕРЪТ НА МЕСЕЧНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 1 ПРОЦЕНТ ОТ БРУТНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА. БЕЗРАБОТНИТЕ И ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ ПЛАЩАТ СИМВОЛИЧЕН ДОБРОВОЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.

/3/ ОТ СЪБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ТЕРИТОРИАЛНИТЕ КЛУБОВЕ ПРАВЯТ ОТЧИСЛЕНИЯ В РАЗМЕР ПОНЕ 1/4 В БЮДЖЕТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗХОДИ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИ ЗА ПРОПАГАНДА, ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

/4/ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА НАЗНАЧАВА ЩАТНИ СЛУЖИТЕЛИ И ДА ИЗПЛАЩА ХОНОРАРИ НА СПЕЦИАЛИСТИ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 13

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЪДЕЙСТВУВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ИДЕАЛИТЕ НА ТРАДИЦИОНАЛИЗМА, ЛИЧНАТА СВОБОДА И НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО: МЛАДЕЖКО КОНСЕРВАТИВНО ДРУЖЕСТВО, ЖЕНСКО КОНСЕРВАТИВНО ДРУЖЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСЕРВАТИВНИ КЛУБОВЕ.

ЧЛЕН 14

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОРГАНИЗИРА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ И ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ.

ЧЛЕН 15

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА.

ЧЛЕН 16

ЗА НЕУПОМЕНАТОТО В ТОЗИ УСТАВ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КАКТО И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОБЩОТО ГРАЖДАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

СОФИЯ, 14 МАРТ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР.

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР ПОСРЕЩА С ДЪЛБОКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПРИВЕТСТВУВА ИЗБОРА НА ПРЕЗИДЕНТ НА HP БЪЛГАРИЯ КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН АКТ ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

В ОТГОВОР НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДЕЙЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПАРТИЙНА И СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ВЕРСКИ ВЪЗГЛЕДИ, ЖЕНИ И МЪЖЕ, МЛАДИ И СТАРИ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ВСЕОТДАЙНО ВСИЧКИ КОНСТРУКТИВНИ УСИЛИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА КРИЗА, КЪМ СВОБОДНО РАЗГРЪЩАНЕ СИЛИТЕ НА ТРУДА ВЪРХУ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕДНА ИСТИНСКИ ПРОЦЪФТЯВАЩА И ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА, РЕАЛЕН ФАКТОР НА МИРА И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ В ОБЕДИНЯВАЩА СЕ ЕВРОПА, В ЕДИННИЯ И ВЗАИМНОСВЪРЗАН СВЯТ.

СИЛНО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ИСТОРИЧЕСКИЯТ ШАНС, ЗА КОЙТО ГОВОРИ В СВОЕТО ОБРЪЩЕНИЕ УВАЖАВАНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА НРБ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НЕ ЩЕ БЪДЕ ПРОПУСНАТ И НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА ТОВА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ, В ИМЕТО НА МИРА - ГРАЖДАНСКИ И СВЕТОВЕН, ЕДИНЕН И НЕДЕЛИМ.

СОФИЯ, 6 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/