9 ноември 1994


София, 9 ноември 1994 година
Брой 220 /1265/


София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СПРЕТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА СРЕЩУ СВОБОДНОТО СЛОВО" НА ФЕДЕРАЦИИТЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ ОТ "НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ОТ КЛУБОВЕТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОТ КЛУБОВЕТЕ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ, ПОДПИСАНА ОТ ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р КРЪСТЬО ГОРАНОВ, ГЛ. АС. МАРИЯ МАЧКОВА И СТАМЕН ДОЛАПЧИЕВ.


Потресени сме от посегателството върху свободата на словото в България. Историята на демокрацията в света няма пример, който да се равнява на постъпката на г-н президента.

Пред очите ни се разгръща сценарий за политическо видиотяване. Президентът д-р Желев по телевизията голословно обвини БСП в различни грехове, един от които беше, че тя едва ли не пречи на борбата с престъпността в страната.

Обвини в. "Дума" и главния редактор Стефан Продев поименно в преднамерено разпространение на неистини.

С това г-н Желев започна предизборната борба не като обединител на нацията, а сам се детронира до равнището на дребен, предубедено користен политикан. И когато оклеветеният в. "Дума" и неговият главен редактор Стефан Продев в законен отговор изясниха убедително как стоят нещата и с престъпността, и със заплашените директори на предприятия, "деполитизираната" Главна прокуратура светкавично провъзгласи съдебна заплаха за вестника и за неговия главен редактор, защото бил направен опит да се злепостави президентът. А нима президентът сам не се злепостави, като хвърли груби бездоказателни обвинения срещу най-голямата партия на страната, срещу най-големия политически ежедневник и срещу най-големия български журналист?

Откога правото на отговор почва да се тълкува от прокуратурата като злепоставяне? Не е ли това опит в навечерието на изборите чрез политически заплахи и съдебни преследвания не само да се потъпче свободата на словото, но и да се внуши страх. Колко струват тогава последвалите обяснения на д-р Желев и особено "либералното" му позоваване на банкера Атанас Буров? Но може би г-н президентът в едно е прав, като се съгласява с думите на г-н Атанас Буров, вероятно без да иска, той прави справедлива аналогия между днешната "Съдебна Деполитизирана Система /СДС!/" на г-н Татарчев и главорезите от фашистко време, които действително "зорлем", със зверствата си правеха от комунистите мъченици и герои.

Патологичният антикомунизъм никому не е прибавил ум и достойнство!

Призоваваме всички честни интелектуалци, всички честни хора да кажат "НЕ!" на политическите провокатори, да застанат в защита на свободното слово, да подкрепят с гласа си честния избор за спасяване и ра звитие на нашата родина България!

София, 5 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА НА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ /ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - АЛБАНИЯ, АЛБАНСКО ОБЩЕСТВО НА ДОКТОРИТЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА, ПАРТИЯ "ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ" - ГЪРЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЕКОЛОЗИ - ГЪРЦИЯ, ПАРТИЯ "ЕКОЛОГИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА РУМЪНИЯ", ЕКОЛОГИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И МЛАДЕЖКИ КЛУБ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ/, ПРИЕТА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА.


Без мир няма екологично развитие на Балканите.

Без политически права и демократични действия не можем да защитаваме околната среда.

Без съвместни инициативи, равни права и задължения за всички балкански държави няма да има постоянно стабилно и устойчиво развитие.

Присъстващите на срещата на балканските зелени партии и движения предлагат да бъде поставено началото на диалог за нов начин на мислене, който ще ни помогне да разберем отношенията между хората на Балканите и околната среда и да ги хармонизираме.

Тези думи отправяме към всички държави на Балканите и към всички хора независимо от тяхната вяра, произход и положение в обществото.

На следващия форум на зелените от Балканите ще се разглеждат всички аспекти на преминаването от централизирани икономики към свободни пазарни отношения от екологична гледна точка.

София, 5 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПО ПОВОД НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО СПОГОДБАТА "МОЛЛОВ - КАФАНДАРИС".


Две важни обстоятелства налагат да излезем с определени позиции от името на Тракийските дружества в България.

Първото обстоятелство е нерешеният с години тракийски въпрос. Тракийците са част от българския народ, които десетилетия търпят несправедливостите на Великите сили, мълчанието на Европа и нерешаването на въпросите на тракийските бежанци от сменящите се едно след друго български правителства. Берлинският договор от 1878 г. разпокъса България - Тракия остана под турска власт. Ньойският договор от 1919 г. прокуди хиляди тракийци от родните места. Бежанците и техните потомци и до днес търсят справедливо решение на тракийската кауза и националния въпрос.

Второто обстоятелство е свързано с предстоящите парламентарни избори. Ако за отделни лица, партии, организации, движения това е въпрос на политическа конюнктура, то за Съюза на тракийските дружества /СТД/ е въпрос решен. Чл.2. от устава ни определя като: ”... независимо, непартийно обществено-патриотично сдружение...". Досегашните ни и бъдещи действия са подчинени на политическа неангажираност, но с конкретно отношение към националните интереси, към проблемите на България, за настоящето и бъдещето й.

За какво сме ние?

Тракийските бежанци и техните потомци знаят страданието на разделена България, разорението на хилядите семейства.Ние сме за:
- отстояване на българщината;
- гарантиране на националната сигурност;
- запазване на териториалната цялост;
- равни права на всички български граждани.

Ние сме за диалог и съвместни действия с партии и организации, които защитават националните интереси. Същевременно - не поддържаме национално-шовинистични тенденции и сме за политически и исторически реализъм.

Против какво сме ние?

Ние се противопоставяме на действията на движения и на организации, чужди на българските интереси и унищожаващи българската нация. Против сме регистрирането и действията на партии, възникнали на етнически и на религиозен принцип. Ние сме убедени, че не партийните интереси или амбициите на партийни лидери могат да решат националния въпрос, а последователна и принципна държавна политика, както и действията на организации и движения в името на националните интереси. Ние осъждаме бездействието на държавните органи и сме за отстояване българщината в региона на Родопите, защото Родопите са Тракия, а родопчани - тракийски българи. Ние сме за единна българска православна църква, която през годините на робството е отстоявала българския род и дух. Признаваме правото на съществуване на другите религии, но без да се абсолютизира това в някои региони с компактни етнически групи. Ние сме за това българският език да е официален в страната ни. Единна и последователна национална политика следва да се води от всички национални институции. С тревога следим водената либерална политика в медиите, в българското училище, в Българската армия. С надеждата сме, че дейците на българската култура ще откликнат на вечното родолюбиво и патриотично чувство на тракиеца.

Историческа истина е, че потомците на тракийските бежанци са сред най-бедните социални слоеве на населението. Затова ние извеждаме решаването на някои въпроси приоритетно и ще подкрепим партии и организации, държавни органи и правителството, които се насочват към:

1. Ускорено решаване на социалните въпроси на тракийците. В това отношение отбелязваме изпълнението и решението на Народното събрание /НС/ за изплащане на облигациите по спогодбата "Моллов-Кафандарис", необходимостта от доразработване и приемане от законодателните и изпълнителните органи на практични мерки по компенсиране на дълга на държавата към бежанците от Източна и Западна Тракия.

2. Ускорено решаване на аграрната реформа на село и на приватизацията на държавните и общински предприятия.

Съюзът на тракийските дружества заявява, че по завещана традиция и според историческата логика разбира тракийския проблем като част от националния въпрос на България и вижда неговото решаване единствено в рамките на големите общонационални цели и задачи. По тази причина Съюзът на тракийските дружества в България не смята, че една отделна политическа сила може да реши тракийския проблем, а изповядва веруюто, че тракийският проблем може да бъде решен единствено с усилията на всички политически сили, защото този проблем не е тясно партиен, а е от национално значение и се нуждае от разбирането, от подкрепата и от градивните действия на цялото българско общество.

Ето защо Съюзът на тракийските дружества в България няма да влиза в предизборни съюзи с политически партии и коалиции. Ние приканваме нашите членове да гласуват по съвест, като подкрепят представителите на партии и на организации, защитаващи националните интереси. Ние сме за единна, независима, демократична и целокупна България и ще останем верни на девиза си:

"НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, НО НЕ ОТМЪЩАВАЙТЕ!"

София, ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯН КОЦЕВ, НЕРЕГИСТРИРАНА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМАНА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Координационният съвет на Партия Либерален конгрес изразява убеждението си, че днес Съюзът на демократичните сили /СДС/ е единствената реална антикомунистическа сила и че само синята коалиция може да обедини усилията за спасяване на България от язвата на мутиращия комунизъм.

Партия Либерален конгрес реши да не участва самостоятелно в парламентарните избори на 18 декември 1994 г. Партийните секции да се включат най-активно в действията за постигане на пълна изборна победа на сините кандидати. Местните ръководства да влязат в тясно сътрудничество с изборните щабове на СДС и да организират участието на нашите членове в предизборната кампания, като предоставят и материалната база, с която разполагат - клубове, техника и пр.

Призоваваме всички демократични организации да насочат усилията си към реализиране на предизборната програма на СДС.

Партия Либерален конгрес приканва своите симпатизанти и всички български граждани с демократични и антикомунистически убеждения да подкрепят с гласовете си Съюза на демократичните сили.

София, 5 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ВЪПРОСА ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО.


Съюзът на българските журналисти /СБЖ/ е силно разтревожен, че отново журналистиката излиза виновна за кривици, недоразумения, критики към политиката на правителството, към президента на Републиката или въобще институциите в България. Твърде деликатни са границите на свободата на словото и изразяването на свободно мнение в демократичното общество и тълкуването на текстовете от законите. В такъв смисъл не можем в никакъв случай да се съгласим, че е извън рамките на тази свобода да се критикува президентът на Републиката от средствата за масова информация и да се съобщават неприятни за правителството данни.

В една предизборна обстановка се обръщаме към главния прокурор г-н Татарчев много внимателно да отмеря какво и как са казали г-н Стефан Продев, г-н Иван Гарелов или който и да било от журналистите в страната.

СБЖ твърдо защитава свободата на словото, възможностите на средствата за масова комуникация да изразяват свободното мнение и е против всяко псевдозаконово тълкуване на тази основна за демокрацията свобода.

София, 8 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ЗАКРИЛА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Вече пета година полята на България раждат повече политически страсти, отколкото зърно. Българското земеделие е почти съсипано.

НАШАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА предлага незабавно прекратяване на дейността на ликвидационните съвети с пълен отчет пред собствениците и закона. Ще приключим възстановяването на частната собственост върху земеделските земи по начин, запазващ предимствата на механизираното селско стопанство. Ще започнем оземляването на безимотните, малоимотните и преселниците. Ще осигурим правно-икономически условия за свободен избор на производствените форми - лични и семейни стопанства, кооперации, сдружения. Ще намерим справедлив изход от безсмислената война, в която Съюзът на демократичните сили /СДС/ вкара собствениците и ползвателите на земеделски участъци.

НОВИТЕ ЗАКОНИ - за защита на земеделието, за комасацията, за арендата, за приватизацията на преработвателните предприятия, както и за подпомагането на участието на селските стопани в новите кредитни и застрахователни институции, ще подпомогнат развитието на фермерството и на кооперативното производство.

ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ще бъдат гарантирани чрез изкупните цени на зърното, млякото, месото, гроздето и тютюна. Ще защитим производителите от нелоялната конкуренция на вносни земеделски продукти. Изгодните кредити за развитие на селскостопански дейности ще бъдат обезпечени със специален държавен фонд. Ще бъдат положени усилия за изграждане на обслужваща мрежа за земеделските стопани.

Подкрепата на тази политика ще спаси земеделието, ще осигури работа и хляб, ще укрепи продоволствената сигурност на страната.


ЯСНИ ПРАВИЛА В ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Ние ще установим финансов ред в държавата. Няма да повишаваме данъчните ставки. Няма да позволим на "сини монетаристи" косвено да увеличават данъците върху потребителите за сметка на преките данъци върху фирмите. Ще вземем мерки за подобряване на данъчната дисциплина и за чувствително повишаване на събираемостта на данъците.

ДАНЪЧНАТА И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ще стимулират инвестициите и стопанското оживление. Ще въведем данъчни и кредитни стимули за разкриване на нови работни места, за технологично обновление на особено важни за страната производства, за увеличаване на износа, за опазване на околната среда. Ще бъде стимулирано развитието на благотворителността и спонсорството в:
- здравеопазването;
- образованието;
- науката;
- културата;
- спорта.

СВОБОДНОТО ПАЗАРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ е без алтернатива, но няма да допускаме злоупотреба с монополното положение и изкуствено създавания стоков дефицит, с паразитно завишените норми на печалба при продажбите, със заниженото качество на стоките и с незащитените от чужда агресия български потребители. Преходът към ценовите равнища и съотношения на международните пазари ще извършваме постепенно с отчитане реалното заплащане в страната. Нужно е да се разшири кръгът на стоките и на услугите с наблюдавани цени, да се осигури строг контрол в интерес на милионите потребители.

НАШАТА ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ има амбициозната, но налагана от живота задача - да спре намаляването на реалните заплати и социални плащания. След стабилизация и икономическо оживление тяхното увеличение може да започне в края на 1995 г. или през 1996 г. Ще приложим по-оперативни схеми за компенсиране на доходите в съответствие с инфлацията. Ще използваме по-справедливи оценки за определяне на доходното и на имущественото състояние и на правото за социално подпомагане. Порочната практика и беднякът, и богаташът рентиер да имат равни права на социална защита ще бъде прекратена.


ДОХОДИТЕ ОТ ТРУД И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО няма да бъдат ограничавани. Ние ще започнем доближаване на заплащането в материалното производство и в бюджетните организации. Трудът на квалифицираните специалисти и държавните служители в науката, здравеопазването, културата, отбраната, вътрешната сигурност, централната и местната администрация ще се заплаща по-добре.


СОЦИАЛНА И ЕФЕКТИВНА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Ние сме за смесено пазарно стопанство, основано на държавна, частна и кооперативна собственост, които са равни пред закона и се конкурират на пазара. Подкрепяме всички форми на приватизация, но предпочитаме социалната приватизация, чиито законови предпоставки отстояхме в Народното събрание въпреки съпротивата на други политически сили.

Социалната приватизация дава възможност на всички пълнолетни граждани на страната със своя труд, предприемчивост и добър шанс да постигнат лично, а оттам - и обществено благополучие. Три поколения български труженици изградиха със собствените си ръце националното богатство и трябва да получат своя дял при неговото раздържавяване. Първият кръг на социалната приватизация ще осъществим до лятото на 1995 г. и окончателно ще я приключим през 1996 г.

ПАЗАРНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ също ще бъде ускорена, но с промени в нейната стратегия. Няма да допуснем продажба на безценица, умишлено разоряване на предприятията или превръщането им в перачници за мръсни пари. Ще разширяваме възможностите за придобиване на собственост от работниците, специалистите и стопанските ръкозодители в съответните предприятия. Персоналът или арендаторът ще получат възможности за изкупуване на предприятията или на техни части без търгове, с разсрочено плащане и други облекчения. Така част от националното богатство ще се превърне в работническа акционерна собственост.

ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ е от голямо значение за страната. Ще продължим замяната на външен дълг срещу държавна собственост и особено срещу мероприятия за опазване на природата. Преките чужди инвестиции, осигуряващи развитието на перспективни производства, нови работни места, модерни технологии, достъп до чужди пазари и съвременен мениджмънт са добре дошли. Те ще бъдат стимулирани чрез единна държавна политика, опростени процедури и неподкупна администрация, прилагаща стриктно действащия закон.

НАЦИОНАЛНИЯТ ЧАСТЕН СЕКТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ ще се развива при общовалидни правно-икономически условия и в свободна пазарна конкуренция /а не в порочна симбиоза/ с държавния сектор. Няма да допуснем каквато и да е дискриминация и чужда пазарна агресия срещу прохождащия български частен бизнес, особено дребните и средни производствени предприятия. Гарантираме неприкосновеността и на реституирания капитал и няма да допуснем никакви нови експроприации. Но ще насърчаваме чрез данъчната си политика не паразитното рентиерство, а активното предприемачество.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

РЕШЕНИЕ N 21

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.


1. На основание чл.34, ал.1, точка 5 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия обявява конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

2. Срокът за подаване на документите е от 4 ноември 1994 г. до 10 ноември 1994 г. от 14 до 16 ч. в Централната избирателна комисия, бул. "Дондуков" 2, София-1000. Материалите по конкурса и условията за участие могат да се получат в Централната избирателна комисия от 14 до 16 ч. през указания период.

Настоящото решение да се огласи по Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция и във всекидневниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 22

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Движението за права и свободи


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от председателя на Движение за права и свободи Ахмед Демир Доган. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 20 от 28 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверени преписи от решенията за регистриране на Движението за права и свободи и за регистриране на промени в неговото ръководство по Ф.Д. N 2574/1990 г. на Софийския градски съд; образец от подписа на Ахмед Доган, който го представлява.

Заявено е желание за участие в изборите с бюлетина с бял цвят с една розова ивица, с която Движението за права и свободи е участвало в изборите за Велико народно събрание, като надписът върху нея да бъде "Движение за права и свободи".

Движението за права и свободи е участвало в изборите за Велико народно събрание с претендирания цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, точка 3, изречение трето от ЗИНПОСК следва да получи същия цвят на бюлетината и за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., а именно бяла бюлетина с една розова ивица и надпис върху нея "Движение за права и свободи".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47, във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Движението за права и свободи с цвят на бюлетината бял с една розова ивица и надпис върху нея "Движение за права и свободи".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 23

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Съюза на безпартийните гаранти.

Постъпила е молба за регистрация за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание от Съюза на безпартийните гаранти. Молбата е заведена в регистъра на Централната избирателна комисия под N 24 от 29 октомври 1994 г.

Към молбата са приложени:

- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 19 април 1990 г. по фирмено дело N 1017 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Съюз на безпартийните гаранти;

- решение на Централния координационен съвет на Съюза на безпартийните гаранти от 25 октомври 1994 г. за участие в изборите за Тридесет и седмо обикновено народно събрание на 18 декември 1994 г., подписано от главния гарант-координатор д-р Марин Каменов, представляващ съюза.

В решението за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо обикновено народно събрание е заявен бял цвят на бюлетината с две зелени ивици. Съюзът е участвал в изборите за Велико народно събрание с такава бюлетина, поради което и на основание чл.34, ал.1, т.З от ЗИНПОСК има право да я запази.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47, във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Съюз на безпартийните гаранти с бяла бюлетина с две зелени ивици и надпис на бюлетината: "Съюз на безпартийните гаранти".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 24

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрация на Движение "Напред, България"

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Иван Борисов Славков - председател на Движение "Напред, България", и Белчо Бойчев Иванов, член на Председателството, като представляващи политическата партия. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 32 от 2 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение за регистрация на Движение "Напред България"; образец от подписа на председателя и копие от печата на движението.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с три хоризонтални жълти линии и надпис върху нея: "Движение "Напред, България".

Движението "Напред, България" единствено е заявило този цвят и ивици на бюлетината, който не е регистриран от друга партия или коалиция, поради което на основание чл.34, ал.1, точка трета, изречение второ от ЗИНПОСК следва да получи искания цвят, а именно бял цвят на бюлетината с три хоризонтални жълти линии и надпис върху нея "Движение "Напред, България".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47, във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Движение "Напред, България" с бял цвят на бюлетината с три хоризонтални жълти линии и надпис върху нея: "Движение "Напред, България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 25

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Демократическа партия в България


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от политическа партия Демократическа партия в България.

Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 14 от 27 октомври 1994 г. Към заявлението са приложени:

1. Заверен препис от решение от 30 октомври 1994 г. на СГС за регистрация на политическата партия Демократическа партия в България.

2. Препис-извлечение от Протокол N 11 на заседание на Върховния партиен съвет на Демократическа партия в България, проведено на 19 октомври 1994 г.

Заявено е желание за участие в изборите с цвят на бюлетината бял с три лилави ивици, както и надпис на нея "Демократическа партия в България".

В изборите за Велико народно събрание, произведени през 1990 г., с цвят на бюлетината бял с три лилави ивици е участвала политическата партия Съюз на демократични партии и движения "Ера-3". Същата партия е заявила желание за участие в изборите за народни представител на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с една лилава ивица, като заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 11 от 26 октомври 1994 г. Следователно същата партия не се позовава на запазване цвета на бюлетината съгласно чл.34, ал.1, т.3. изречение трето от ЗИНПОСК.

Следователно искането за цвят на бюлетината е основателно, тъй като до момента на подаването на заявлението никоя политическа партия или коалиция от политически партии не е изявила желание за участие в изборите на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бяла с три лилави ивици.

Поради гореизложеното и на основание чл.47, във връзка с чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическа партия Демократическа партия в България с цвят на бюлетината бял с три лилави ивици и надпис на нея "Демократическа партия в България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 26

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия Български орел


Постъпила е молба за регистрация за участие в изборите за Обикновено народно събрание от партия Български орел. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под N 28 от 31 октомври 1994 г.

Към молбата са приложени:

- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 24 юни 1991 г. по фирмено дело N 11380 по описа на съда за 1991 г. за регистрация на дружество Български орел като политическа партия;

- решение на ръководството на партия Български орел от 27 октомври 1994 г. за участие в насрочените за 18 декември 1994 г. избори за Обикновено народно събрание, подписано от председателя, представляващ партията, и от секретаря на партията;

- предложение за цвят на бюлетината, подписано от председателя и секретаря на партията.

В предложението е заявен бял цвят на бюлетината със зелена и с черна ивица. До постановяването на това решение в ЦИК не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите на 18 декември 1994 г. и следователно партията може да бъде регистрирана с такава бюлетина.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. партия Български орел с бяла бюлетина с една зелена и с една черна хоризонтална ивица и надпис на бюлетината "Партия "Български орел".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 27

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 19 от 28 октомври 1994 г. Към заявлението е приложен заверен препис от решение от 25 май 1994 г. на СГС за регистрация на политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани.

Заявено е желание за участие в изборите с цвят на бюлетина бяла с три зелени ивици и надпис на нея "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани".

Искането е основателно, тъй като до този момент никоя политическа партия или коалиция от политически партии не е изявила желание за участие в изборите на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бяла с три зелени ивици.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическата партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани с цвят на бюлетината бяла с три зелени ивици и надпис на нея "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 28

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Организацията на сърдечноболните и социално слабите граждани в България


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Иванка Георгиева, секретар на Организацията на сърдечноболните и социално слабите граждани в България, и Петър Колев, председател на организацията. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 27 от 31 октомври 1994 г. Към заявлението са приложени:

1. Решение, заверен препис, за регистрация на Организацията за сърдечноболните и социално слабите граждани в България.

2. Образец от подписите на председателя и на секретаря на организацията, които я представляват.

3. Образец от печата на организацията.

Заявено е желание за участие за 37-о Народно събрание с цвят на бюлетината бял фон със синя, с жълта и със синя ивица.

Организацията е участвала в изборите за Велико народно събрание със същия цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, точка 3 изречение трето от ЗИНПОСК следва да получи същия цвят на бюлетината и за изборите на 18 декември 1994 г., а именно бяла със синя, с жълта и със синя ивица.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Организацията на сърдечноболните и социално слабите граждани в България с цвят на бюлетината бяла със синя, с жълта и със синя ивица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 29

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска демократическа партия за европейски и световни щати

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от Българска демократическа партия за европейски и световни щати, подписано от Иван Веселинов Шабанов, Борислав Николов Колев и Роза Желязкова Камекова като представляващи партията. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 29 от 1 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: преписи от решения по ф.д. N 2953/91 г. на Софийски градски съд за регистрация на партията и на промени в ръководството й; образци от подписите на представляващите партия и от печата й.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бюлетина с бял цвят и три оранжеви ивици и надпис върху нея: "Българска демократическа партия за европейски и световни щати".

Партията единствена е направила искане за този цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК следва да получи желания от нея цвят на бюлетината, а именно бяла бюлетина с три оранжеви ивици и надпис върху нея "Българска демократическа партия за европейски и световни щати".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл. 34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска демократическа партия за европейски и световни щати с бял цвят на бюлетината с три оранжеви ивици и с надпис върху нея: "Българска демократическа партия за европейски и световни щати".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 30

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българската революционна младежка партия


Постъпило е заявление за регистрация на Българската революционна младежка партия за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 30 от 1 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решението за регистрацията на партията по фирмено дело N 2432 от 1990 г. на Софийски градски съд; главно пълномощно от ЦК на БРМП за упълномощаване на председателя Ангел Цонев; правилник на БРМП и образец от подписа и печата на представляващия Ангел Цонев Ангелов.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с две сини и една червена ивица и надпис на нея: "Българска революционна младежка партия". Искането е основателно, тъй като е заявено първо по време и вписано в регистъра на Централната избирателна комисия, поради което намира приложение в разпоредбата на чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска революционна младежка партия с цвят на бюлетината бял с две сини и една червена ивица и надпис на нея: "Българска революционна младежка партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
09.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!