9 ноември 1990

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                         БРОЙ 222 /240/

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.


БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е НЕПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И НЕПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ И НЕОРГАНИЗИРАНИ, ОТ И ИЗВЪН СТРАНАТА, КОИТО ПРИЕМАТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИ ЕКИП, РЪКОВОДЕН ОТ РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО-ПАЗАРНА СИСТЕМА.

ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" СТАВА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ДВЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМПОНЕНТА КЪМ НЕЯ И ОФИЦИАЛНОТО Й ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ТРЯБВА ДА ОТРАЗЯВА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ, ТРАДИЦИИ И РЕСУРСИ, СЪОБРАЗЕНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ И СТАНДАРТИ. НЕОТМЕНИМО Е ИЗИСКВАНЕТО ПРОГРАМАТА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМА ОТ МНОЗИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ КАТО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ. ПРОГРАМАТА ПОДЛЕЖИ НА ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ ПОД АВТОРСКИЯ НАДЗОР НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, ИМАТ БЕЗУСЛОВНО ВСИЧКИ ПРАВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ПЪЛНОЦЕННО В ИЗГОТВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЦЯЛАТА ПРОГРАМА. ОТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОНЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДОКАЗАНО СА ОЩЕТИЛИ НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО МУ И НЕ СА ВЪЗСТАНОВИЛИ ЩЕТИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК.

РЪКОВОДСТВОТО НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ СЕ ИЗРАЗЯВА ЕДИНСТВЕНО В КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ НА БАЗАТА НА ДЕМОКРАТИЧНО ПРИЕТИ УСТАВ И ПРАВИЛНИК. УСТАВЪТ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА И НЕ ЗАСЯГА УСТАВИТЕ НА ВЛИЗАЩИТЕ В НЕГО ФОРМАЦИИ.

БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ СМЯТА ЗА НЕОТЛОЖНО ИЗДАВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВЕН ДЕКРЕТ ЗА НЕЗАБАВНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪРЗА, ВСЕОБХВАТНА И НЕОБРАТИМА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОТГОВАРЯЩА НА ЦЕЛИТЕ И СРОКОВЕТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ". ПОД "ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО" БЛОКЪТ РАЗБИРА "ПРАВИТЕЛСТВО, СПОСОБНО ДА ПРИЛОЖИ ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ", КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПЪРВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СЛЕД ТОВА ДА БЪДЕ ИЗБРАНО ПОДХОДЯЩО ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ПРЕДЛОЖИ И ОГЛАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО, СПОСОБНО ДА ИЗПЪЛНИ ПРОГРАМАТА.

БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ СМЯТА, ЧЕ ПРИ СЪЗДАДЕНАТА ЕКСТРЕМАЛНА СИТУАЦИЯ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА РАЗУМНА АЛТЕРНАТИВА, ТЯ Е РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ЛИНИЯ МЕЖДУ СИЛИТЕ, ВОЮВАЩИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО И БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, И ТЪМНИТЕ СИЛИ НА ЛИКВИДИРАНЕТО Й. ВСЯКО СЪЗДАВАНЕ НА "МЕЖДИННА ЗОНА" ПОД ФОРМАТА НА ОТЛАГАНЕ, ПРОТАКАНЕ, СЪГЛАШАТЕЛСТВО И БЕЗПРИНЦИПНИ КОМПРОМИСИ Е РАВНО НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ ВЯРВА В ГРАДИВНИТЕ СИЛИ НА НАЦИЯТА И ГИ ПРИЗОВАВА ДА СЕ ОБЕДИНЯТ И СПЛОТЯТ, КАТО ЗАСТАНАТ ТВЪРДО И НЕПОКОЛЕБИМО ЗАД ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 Г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ:

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЯНКО ЯНКОВ -   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ АХМЕД ДОГАН - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА"

МИШО ВЪЛЧЕВ - Д-Р ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
ДОЦ.АСЕН КАНТАРДЖИЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ОТ СДС/ - ИЛИЧ ЦВЕТКОВ - ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КЪМ ПАРЛАМЕНТА
ЙОРДАН ГАНЕВ - ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   Х

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО” В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ВЗИМАЙКИ АКТ ОТ НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО, НЕТОЧНОСТИТЕ, НЕПЪЛНОТИТЕ И НЕРЕАЛИЗУЕМОСТТА НА ПРОГРАМАТА ЛУКАНОВ, СМЯТА, ЧЕ ТЯ БИ ИЗПРАВИЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКА БЕЗИЗХОДИЦА. ЗАПОЗНАВАЙКИ СЕ В ПОДРОБНОСТИ С АМЕРИКАНСКАТА ПРОГРАМА, РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКИПА НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" НАМИРА, ЧЕ ТЯ МОЖЕ УСПЕШНО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА КАТО ОСНОВА ЗА ЕДНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРИ СЪОТВЕТНАТА МОДИФИКАЦИЯ В ДЕТАЙЛИТЕ С ОГЛЕД НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПАНСТВОТО В СТРАНАТА НИ.

В ТОВА ОТНОШЕНИЕ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЩ АМЕРИКАНСКАТА ПРОГРАМА РАН - ЪТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА КАТО БАЗА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ. ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МИР И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ.

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВАН ДУНДАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ИЗЦЯЛО СТОИ ЗАД ПРОГРАМАТА РАН-ЪТ ЗА ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА И ИКОНОМИЧЕСКО ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ИДЕЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЛОК НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ, КАТО ЖЕЛАЕМ НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ДА СТАНЕ НЕГОВ СЪУЧРЕДИТЕЛ И КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН.

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КУЗМАН КУЗМАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ.


ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" ПОДКРЕПЯ ОБЩОСТУДЕНТСКАТА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА И ПОДДЪРЖА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ, ИЗДИГНАТИ ОТ ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ.

СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА Е РЕЗУЛТАТ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, В РЕЗУЛТАТ НА БЕЗОТГОВОРНОТО ОТНОШЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЪМ КРЕЩЯЩИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО СТУДЕНТСТВО, В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ.

НДФ "ОБЕДИНЕНИЕ" ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ ОКАЖЕ ВСЕСТРАННА ПОМОЩ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ ОТ ФАКУЛТЕТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, ДО РЕКТОРА НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, ДО ДЕКАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ, СТОМАТОЛОГИЧНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ И ДО СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

НИЕ, СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗЛОЖИМ НАШИТЕ ВИЖДАНИЯ И НАМЕРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА В НАУЧНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ /НМБИ/ ЧАСТИЧНА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА.

НА 6 НОЕМВРИ 1990 Г. РЕШИХМЕ ДА ПРИБЕГНЕМ ДО ТАЗИ ФОРМА НА ПРОТЕСТ, ТЪЙ КАТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА ГО ИЗИСКВА. НЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ДА ОСТАНЕМ БЕЗУЧАСТНИ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ОСЪЗНАВАМЕ ТРУДНОСТИТЕ, КОИТО ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ТАЗИ ОКУПАЦИОННА СТАЧКА, И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКЪСВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. ОБРЪЩАМЕ СЕ И С МОЛБА КЪМ НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА МАКСИМАЛНА ТОЛЕРАНТНОСТ И ДОРИ ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА КАЖЕМ, ЧЕ АКАДЕМИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ РЕШАВАТ С ОКУПАЦИОННА СТАЧКА, НО НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ ЩЕ ТЕЖАТ ЕДИНСТВЕНО АКО ОТСТОЯВАМЕ ДОКРАЙ ПОЗИЦИЯТА СИ. НАШИТЕ РАЗБИРАНИЯ НЕ НИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ПРОМЕНИМ ТОВА РЕШЕНИЕ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ПОНЕСЕМ ЕВЕНТУАЛНИ САНКЦИИ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СЕ ДОКАЖЕ НЕЗАКОННОСТТА НА СТАЧКАТА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НИТО СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ, НИТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СТАЧНИЦИТЕ СА СВЪРЗАНИ С КАКВАТО И ДА БИЛО ОРГАНИЗАЦИЯ. ОТНОВО ПОВТАРЯМЕ, ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НИ СЕ ОСНОВАВАТ НА НАШИТЕ МОРАЛНИ ПОЗИЦИИ, А НЕ НА ЦЕЛИТЕ НА КОИТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ПОТВЪРЖДАВАМЕ РЕШЕНИЕТО СИ ДА ПРОДЪЛЖИМ СТАЧКАТА ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ ПРИЕТАТА ДЕКЛАРАЦИЯ В СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ИЛИ ПОНЕ ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ ПРЕЧИЛИ И НЯМА ДА ПРЕЧИМ НА ЛЕЧЕБНАТА И ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ В НМБИ.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ПОДКРЕПА!   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТ, ОЗАГЛАВЕН "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ПОРЕДНИЯ ОПИТ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА НОМЕНКЛАТУРА И СПЕКУЛАНТИТЕ ПАРИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 105 ОТ 22 ОКТОМВРИ 1990 Г. (Д.В. БР. 86/26 ОКТОМВРИ 1990 Г., С. 2) ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ ПРЕДСТАВЛЯВА ИДЕАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА БЪРЗО, БЕЗОТКАЗНО ИЗПИРАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ ПО ПРЕСТЪПНИ НАЧИНИ МРЪСНИ ПАРИ. ПРЕДВИДЕНИТЕ В АЛ. 2 И АЛ. 3 НА ЧЛЕН 1 УСЛОВИЯ СЪЗДАВАТ ИДЕАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТОВА: ОБЛИГАЦИИТЕ ЗА ЗАЕМА СА "БЕЗИМЕННИ /НА ПРИНОСИТЕЛ/" В РАЗМЕР НА 50 000 ЛЕВА И СА "ЗАКОННО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО ПРИ ПОКУПКА НА АКЦИИ" /АЛ. 2/; ТЕХНИ КУПУВАЧИ "МОГАТ ДА БЪДАТ КАКТО БЪЛГАРСКИ, ТАКА И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА" /АЛ. 3/.

В МРЪСНИЯ ПОТОК НАПОСЛЕДЪК СЕ ВЛЯХА И МИЛИОНИТЕ ЛЕВОВЕ НА НАИВНИ БЪЛГАРИ, ПРЕСТЪПНО ИНКАСИРАНИ ОТ СЪМНИТЕЛНИ ЧАСТНИ ФИРМИ. ПОЛУОФИЦИАЛНОТО СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ОБЯВИ ТАКА ПРИДОБИТИТЕ СРЕДСТВА ЗА "ЗАКОННИ", ТЪЙ КАТО ИЗТОЧНИКЪТ ИМ НЕ БИЛ ХАЗАРТНА ИГРА. СЮД КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ПОДОБНО ТЪЛКУВАНЕ И НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ СИМБИОЗАТА МЕЖДУ ПРЕСТЪПНИЯ СВЯТ И ОРГАНИТЕ ПО ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА ЗА НОРМАЛНО ЯВЛЕНИЕ В ЕДНО ДЕМОКРАТИЗИРАЩО СЕ ОБЩЕСТВО.

СЮД НЕ Е ПРОТИВ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ. ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ОСЪЗНАВАТ КАТАСТРОФАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ИЗВЕСТНА Е И ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПРАКТИКА В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБИРАНЕТО НА СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. ТОВА, С КОЕТО НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ, Е ПРЕДНАМЕРЕНОТО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ОГРОМНИ НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ПРЕВЕЖДАНЕТО ИМ В ЧУЖБИНА /ВЖ. АЛ. 3 НА ЧЛЕН 1 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 105/.

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СЮД ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ ИЗЛЪГАН ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД МОГАТ ДА ДОВЕДАТ САМО ДО ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОЕТО ЩЕ ПОНЕСАТ ОНЕЗИ СРЕДИ, КОИТО ПРЕДУМИШЛЕНО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОВЕЖДАТ ЕГОИСТИЧНА ПОЛИТИКА НА ПРИКРИВАНЕ ВЧЕРАШНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЮД

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


СКЪПИ СТУДЕНТИ,

ПРИВЕТСТВУВАМЕ МЛАДЕЖКОТО ВИ СВОБОДОЛЮБИЕ И ОПТИМИЗЪМ, С КОИТО ОТНОВО ИСКАТЕ ДА ЗАСТАНЕТЕ НАЧЕЛО НА БОРБАТА ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА.

РАДВА НИ ФАКТЪТ, ЧЕ ОЦЕНКАТА НА ДНЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА В ГОЛЯМА СТЕПЕН СЪВПАДА С ТОВА НА НАШАТА ПАРТИЯ.

ПОДКРЕПЯМЕ СПРАВЕДЛИВИТЕ ВИ ИСКАНИЯ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ПОДПОМОГНЕМ, КАКТО ВИНАГИ, ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

СМЯТАМЕ ЗА ДЪЛГ ОБАЧЕ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕТО ВИ ВЪРХУ НЯКОИ ФАКТИ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО, ЗА ВЯРНОТО РАЗБИРАНЕ НА КОИТО ГОВОРИ ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ ОПТИМИСТИЧНОТО НАЧАЛО И ПРИЗИВА ЗА ПОДКРЕПА ОТ КРАЯ НА ВАШИЯ МЕМОРАНДУМ. НА ВАС ВИ Е НАЙ-ДОБРЕ ИЗВЕСТНО КОЛКО И КОИ ЛИДЕРИ НА СДС СЕ ОПИТВАХА ДА ВИ РАЗКОЛЕБАЯТ. ВИЕ СТЕ ДОСТАТЪЧНО ПОЛИТИЧЕСКИ ЗРЕЛИ, ЗА ДА СИ ДАДЕТЕ СМЕТКА КОГА ВИ ПОДКРЕПИ СДС, КАКВА БЕШЕ РОЛЯТА МУ ПРИ ИЗОЛИРАНЕТО НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, МОЖЕТЕ И ДА ПРЕЦЕНИТЕ КОГА И ЗАЩО БЕ ПРЕДПРИЕТА КАМПАНИЯТА СРЕЩУ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И КОЙ ОБРА ПЛОДОВЕТЕ ОТ СМЕЛИТЕ ВИ ДЕЙСТВИЯ.

В СЕГАШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, КОГАТО ИСТОРИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕВЪРНА КОМЕДИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПОСТАНОВКА НА ТЕАТЪРА НА АБСУРДА, КОГАТО ЧЕРВЕНИТЕ ПРИЕХА ПРОГРАМАТА НА СВОИТЕ ПРОТИВНИЦИ, А РЪКОВОДСТВОТО НА СИНИТЕ СЕ ОТКАЗА ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ПЛАТФОРМА, ПРЕДЕЛНО ЯСЕН СТАВА ЗАЛОГЪТ ЗА БОРИЧКАНИЯТА ИМ.

В ТОЗИ МОМЕНТ ВИЕ ОТНОВО СТЕ НУЖНИ НА ЛЪЖЕОПОЗИЦИЯТА, ЗА ДА ПОЛУЧИ ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ВЛАСТТА, НО ВАС ПАК ЩЕ ВИ ИЗОСТАВЯТ ЩОМ КОНТАКТНАТА ГРУПА ПОСТИГНЕ ЖЕЛАНИЯ КОМПРОМИС.

СКЪПИ СТУДЕНТИ, С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ СМЕ С ВАС И ЗА ДА НЕ ИЗПИТАТЕ НОВИ РАЗОЧАРОВАНИЯ, ВИ СЪВЕТВАМЕ БРАТСКИ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ЯСНО ЦЕЛИТЕ СИ, СИЛИТЕ СИ И СЪЮЗНИЦИТЕ СИ.

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕМАРКСИСТИ: ЯНКО ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПОДКРЕПЯ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, ФОРМУЛИРАНИ ОТ ТЕХНИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ. СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ БКП/БСП НОСИ СЪЩЕСТВЕНА ВИНА И ЗА ТРАГИЧНИТЕ ЗА НАРОДА НИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. СВОЯ ДЯЛ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ВИНА ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ И ОНЕЗИ ПАРТИИ ОТ Т. НАР. ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ, КОИТО ЗАЕДНО С КОМУНИСТИТЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. БНДП ИЗРАЗЯВА УЧУДВАНЕТО СИ ПО ПОВОД ВМЕШАТЕЛСТВОТО, ДЕКЛАРИРАНО ЧРЕЗ НАМЕСАТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ СПОР, КОЕТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ОСПОРВАНЕТО НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 Г.    ЗА ИК НА БНДП ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР НА БНДП: БОРЯН АНГЕЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ ОТ СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА /1944 - 1945 ГОДИНА/, ИЗПРАТЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ДВЕСТАХИЛЯДИ ВЕТЕРАНИ ОТ ОКОПИТЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА С БОЛКА УСЕЩАТ, ЧЕ СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ПАК Е СВИТО, ЧЕ КРЕХКИТЕ МУ НАДЕЖДИ ОТНОВО СА ОСЛАНЕНИ. РОДНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ БЕЛЕЖИ С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА ВЗРИВООПАСНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕСКАЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ. НАЙ-ЕКСТРЕМИСТКИТЕ СИЛИ НА СДС, ИЗПАДНАЛИ В НЕОБУЗДАН ПРИСТЪП НА ВЛАСТОЛЮБИЕ И ЗЛОБА, ВЕЧЕ НИКАК НЕ СЕ СВЕНЯТ ДА ПОТЪПКВАТ ВИСОКОПАРНИТЕ СИ КЛЕТВИ ЗА ВЯРНОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ОТКРИТО ПРОКЛАМИРАТ "СИН" ТОТАЛИТАРИЗЪМ. В СЪБОТА СТРАНАТА НИ ПОТРЪПНА ОТ ЧУТОТО. ГОСПОДИН АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ОБЯВИ АБСУРДНОТО СИ ОТКРИТИЕ, ЧЕ "ДЕМОКРАЦИЯ МОЖЕ ДА ИМА САМО ТОГАВА, КОГАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ЦЕЛИЯТ ПАРЛАМЕНТ СА ОТ СДС". ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ СЕ ПРОВИКНА НЕИСТОВО: "ЗА ДА ИМА МИР - БСП В СИБИР." ПРОЗВУЧАХА И ДРУГИ ГЛАСОВЕ НА ПОДОБНИ ЛЪЖЕДЕМОКРАТИ.

И КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВСИЧКО ТОВА ОТ ЕКРАНИТЕ НА НАШИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ ОТНОВО ЧУХМЕ ПРИЗИВИ НА СТУДЕНТИ ЗА НЕЗАКОННА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА, ЗА НОВО БРУТАЛНО СМУЩАВАНЕ НА МИРНИТЕ ТВОРЧЕСКИ ДНИ НА УЧЕНОЛЮБИВАТА НИ МЛАДЕЖ. А МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ПРЕДВИДИ, АКО СЕ ВЪРВИ ПО ТОЗИ ПЪТ, ДО КАКВИ ПО-СТРАШНИ ПОСЛЕДИЦИ БИ СЕ СТИГНАЛО?

ПРОТЕСТИРАМЕ ГНЕВНО СРЕЩУ ВСИЧКО ТОВА!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ЗАКОННИ МЕРКИ И ДА НЕ ДОПУСНАТ ПОВЕЧЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ФИЗИЧЕСКИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ТОРМОЗ НАД ИЗСТРАДАЛИЯ НИ НАРОД.

ПРИЗОВАВАМЕ ХИЛЯДИТЕ ЧЕСТНИ НАШИ БРАТЯ И СЕСТРИ ОТ РЕДИЦИТЕ НА СДС, А ЗАЕДНО С ТЯХ И ВСИЧКИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ДА ПОРИЦАЯТ САМОРАЗОБЛИЧИЛИТЕ СЕ ЗАГОВОРНИЦИ СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И СРЕЩУ СВЕЩЕНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ, НА БЪЛГАРСКИЯ ЧОВЕК. ПРИЗОВАВАМЕ ЗА РЕД И МИРЕН ПОЛЗОТВОРЕН ТРУД, ЗА БЛАГОТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

СОФИЯ, 6 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛ НОМЕР 3 НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ЗА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА.


В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТОКОЛ N 2 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. И ДВЕТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ХСС ОТ 24 ОКТОМВРИ 1990 Г. ДНЕС, НА 27 ОКТОМВРИ 1990 Г., ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПОТВЪРЖДАВА ЕДИНОДУШНО ЗАПАЗВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СТАТУКВО В ХСС И ОТПАДАНЕТО НА ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ХСК /ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ/, ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ ХСС ЗА НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЧЛ. 3 И ЧЛ. 11 ОТ СТАТУТА НА ХСС.

2. ПОТВЪРЖДАВА ИЗБОРА НА НОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС, ПРОВЕДЕНО НА 19 ОКТОМВРИ 1990 Г., Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ - CEKРETAP НА БЗНС "ВРАБЧА 1" - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС.

3. ПОТВЪРЖДАВА С НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ ИЗБОРА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХСС В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТОКОЛ N 2 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС.

4. ПАРТИИТЕ НА КОС ЕДИНОДУШНО ОДОБРИХА ОТПАДАНЕТО НА БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" И НА ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ОТ КОС ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЧЛ. 2, ЧЛ. 3 И ЧЛ. 8 ОТ СТАТУТА НА КОС И ПОРАДИ НАПРАВЕНИТЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ /24 ОКТОМВРИ 1990 Г./ ЗАТОВА, ЧЕ ПРЕКРАТЯВАТ УЧАСТИЕТО НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПАРТИИ В КОС.

5. ЕДИНОДУШНО СЕ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОС Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ ДА СЕ ОБРАЗУВА КАТО ТРЕТА ПОЛИТИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ - В ХСС, ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ - ХДФ /ХА-ДЕ-ФЕ/, КОЯТО ДА ЗАМЕСТИ ОТПАДНАЛАТА ОТ ХСС НА 24 ОКТОМВРИ 1990 Г. ХСК /ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ/.

6. ЗА ЧЛЕН НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФЕДЕРАЦИЯ - ХДФ /ХА-ДЕ-ФЕ/ И ЗА ЧЛЕН НА ХСС БЕ ПРИЕТА УЧРЕДЕНАТА НА 7 ОКТОМВРИ 1990 Г. ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ХЛП /ХА-ЕЛ-ПЕ/, С ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЦА КАПКА НАЙДЕНОВА.

7. ДА БЪДАТ ДОУТОЧНЕНИ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХСС Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ И ПРЕПОДПИСАНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ СТАТУТИТЕ НА НБ-Ц, КОС И ХСС.

ПРИЕЛИ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ N 3 ОТ 27 ОКТОМВРИ 1990 Г.

БЗНС "ВРАБЧА" 1 ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ ДИМИТЪР БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА ИВАН ВЕЛКОВ БС
ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДИМИТЪР ПОПОВ
ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ХЛП/ КАПКА НАЙДЕНОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


КАТО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИОННА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ /СБ/ ОЦЕНЯВА, ЧЕ В СТРАНАТА НАЗРЯВА ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА И СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ЗАСТОЙ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕХОДА НА ОБЩЕСТВОТО НИ КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НЕ ОПРАВДАВА  БЕЗДЕЙСТВИЕТО И ПРОТАКАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ. ЕДНА ГОДИНА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. СТАГНАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА НИ Е ЗАСТРАШИТЕЛНА ЗА НАЦИЯТА.

СЪСТАВЕНОТО ЕДНОПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП ПРЕДЛОЖИ ИКОНОМИЧЕСКА ПРОРРАМА, КОЯТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА БСП И НЕ СЕ ПОЛЗУВА С ДОВЕРИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА. ТЯ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯ СЪЩО ОТ ШИРОКИ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ОТ ЕДНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ КРИТИЧНА ЗА СТРАНАТА СИТУАЦИЯ СЕ ОТПРАВЯ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА СЛЕДНИЯ ПРИЗИВ:

1. В ИНТЕРЕС НА СТРАНАТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЧАС ПО СКОРО БСП ДА ОЦЕНИ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ПОЗИЦИЯ И ДА ОТСТЪПИ, А ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА В ПАРЛАМЕНТА.

2. НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОГЛАВЯВАНЕТО И СЪСТАВЯНЕТО НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА ШИРОКА ОСНОВА.

3. ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА БЪДЕ КОНКРЕТНА, ТОЧНА И ЯСНА ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА. ДА БЪДАТ ФИКСИРАНИ ЕТАПИТЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ, А ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ ДА СЕ ОПОВЕСТИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

4. ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ПРОГРАМА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА РАЗГЛЕДА И ПРИЕМЕ ЕКСПРЕСНО ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НЕЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

СБ СЧИТА, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ ТРУДЕН И ОСОБЕНО КРИТИЧЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ ПОЛИТИЦИТЕ ОТ БСП ТРЯБВА ДА ДЕМОНСТРИРАТ ПРЕД НАРОДА И СВЕТА, ЧЕ СА И ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИЦИ.

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


В ТЕЗИ РЕШАВАЩИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДНИ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЕМА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ДА ПРИЗОВЕ НАРОДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕВОЛЮЦИОННИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ ПО МИРЕН ПЪТ.

ЗА ДА СЕ РАЗГРАДИ РЕАЛНО ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРИНЦИПИТЕ ЗА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ЗА ДА СТАНЕ БЪЛГАРИЯ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДА ЗАЖИВЕЕ ЧОВЕШКИ, Е НУЖНА НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

1. ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛАСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ДО 24 ЧАСА НА 9 НОЕМВРИ.

2. ВИСШИЯТ СЪВЕТ НА БСП ДА ПРИЗНАЕ ВИНАТА НА БКП /БСП/ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ДО 18 ЧАСА НА 9 НОЕМВРИ.

3. ДА СЕ СФОРМИРА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО ДО 12 НОЕМВРИ, КОЕТО ДА ИЗДАДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО, ТЪЙ КАТО ТОВА ИМУЩЕСТВО Е НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО.

4. ДО 8 НОЕМВРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИВИЛЕГИИ.

5. ДО 9 НОЕМВРИ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДА ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ КАТО СЛУЖЕБНО ДО ИЗБИРАНЕТО НА НОВО.

6. ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА АСП ЗА ОСТАВКА НА ВСИЧКИ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ ОТ ОБЩИНИТЕ ДО МИНИСТЕРСТВАТА. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРЕДЛАГАМЕ:

А/ РЕАЛНО ОТДЕЛЯНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ОТ МВР.
Б/ НЕЗАБАВНО ЗАПОЧВАНЕ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ.
В/ НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА БАНКА.

7. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОПРЕДЕЛИ ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ И ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ.

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" ИМА ЧЕСТТА ДА ВИ УВЕДОМИ, ЧЕ НА 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ОТ 15 ЧАСА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВ.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ ПОД НАДСЛОВ "СБОГОМ НА КОМУНИЗМА".

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С ПОКАНА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И НЕЙНИЯ НОСИТЕЛ В ОБЩЕСТВОТО - БКП/БСП И ВИ КАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО И В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТОЗИ МИТИНГ.

КАТО ОСТАВАМЕ С ОЧАКВАНЕТО НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР, ВИ ОСТАВЯМЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С НАС:

1. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - 66-64-63 ДЯНКО МАРКОВ
                                    83-57-62 СТЕФАН ЧАНЕВ
2. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ - 89-01-49    СИМЕОН БЛАГОЕВ
3. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ    - 80-15-10 КАНЦЕЛАРИЯ НА  БНДП, БОРЯН АНГЕЛОВ

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: Н.БУЧКОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: СТ.ЧАНЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Б.АНГЕЛОВ
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/