9 октомври 1990

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 199 /217/

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗВЕНА НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 7 ОКТОМВРИ 1990 Г. В АСЕНОВГРАД.


СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НАСТОЯВА ЗА ЦЯЛОСТНА И ЗАДЪЛБОЧЕНА НАУЧНА ОЦЕНКА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ, НА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА БСП ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО У НАС СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА CMC ИЗРАЗЯВАТ НЕСЪГЛАСИЕ С НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ДНЕС ТОЗИ ВЪПРОС:

1. ОФИЦИАЛНО БСП СЕ АНГАЖИРА ЕДИНСТВЕНО С КРАТКИТЕ И ПРЕКАЛЕНО ОБЩИ ФОРМУЛИРОВКИ: "БСП ПОЕМА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДА" И "БСП ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ЗА АКТИВИТЕ И  ПАСИВИТЕ НА СВОЯТА ИСТОРИЯ".

2. ОПОЗИЦИЯТА БОРАВИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС С ТЕНДЕНЦИОЗНО ПОДБРАНИ ФАКТИ И ЕМОЦИОНАЛНИ КЛИШЕТА /В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ИЗПОЛЗУВАНИ ОТ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП/.

3. ХВЪРЛЯНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ БИЛЕТ СЕ ПРЕВЪРНА В ИНФАНТИЛНО, ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА, КУПУВАНЕ НА ИНДУЛГЕНЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.

4. ПАСИВИТЕ НА БКП НЕОПРАВДАНО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ЛИЧНИ ПАСИВИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ЛИЧНА ИСТОРИЯ И МОМЕНТА НА ВСЪПВАНЕТО ИМ В ТЯХ.

CMC ПРЕДЛАГА:

1. ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, КОЙТО ДА ПРЕДСТАВИ В КРАТКИ СРОКОВЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ, ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ: МЯСТОТО НА БКП В ПОЛИТИЧЕСКАТА НАДСТРОЙКА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ; МОТИВИТЕ ЗА ЧЛЕНCTBO В БКП; РЕАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ, УПРАВЛЯВАЩИ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ; ОТНОШЕНИЕТО /СЪОТНОШЕНИЕТО/ МЕЖДУ КОЛЕКТИВНА И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ВИНА; МЯСТОТО НА ЧЛЕНОВЕ НА БКП В БОРБАТА СРЕЩУ АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ; ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ОПОЗИЦИЯТА.

2. ДА СЕ НАПРАВЯТ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БИОГРАФИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА; ФАКТОЛОГИЧЕСКИЯТ МАТЕРИАЛ, КОЙТО ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ; СЪДЪРЖАНИЕТО И СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА; ХОДЪТ НА МЕЖДИННИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА.

СМС НАСТОЯВА:

1. ПЪЛНО ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИТЕ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА БСП. ТОВА Е ОТ СЪДБОНОСНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БСП И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ У НАС.

2. ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ОПКК/ ДА ИЗЛЕЗЕ С КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА СВОЯТА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ, В КОЯТО ЯСНО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ; МЕХАНИЗМИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА; ПУБЛИЧНОСТ В НЕЙНАТА РАБОТА.

- ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НА ОПКК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА САМО С НАСТОЯЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БСП. В ИМЕТО НА СВОЕТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА И НЕЙНИТЕ КЛАКЬОРИ Е ВЕЧЕ ВЪН ОТ БСП И ДОРИ В РЕДИЦИТЕ НА НЕЙНИТЕ НАЙ-РЕВНОСТНИ ПРОТИВНИЦИ.

- В СЪШОТО ВРЕМЕ НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ Т.НАР. ”ГЕНЕРАЦИОННО ИЗОБЛИЧАВАНЕ", Т.Е. ПРОТИВ ОПИТИТЕ ДА БЪДАТ ДИСКРЕДИТИРАНИ ЛИЦА ВЪЗ
ОСНОВА НА БИОГРАФИИТЕ НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЗИ ПОДХОД, ИЗДЪНКА НА "КЛАСОВО ПАРТИЙНИЯ ПОДХОД", Е НЕДОСТОЕН ЗА ПАРТИЯ, КОЯТО ПРЕТЕНДИРА ЗА ОБНОВЛЕНИЕ. ВСЕКИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ, А НЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА СВОИТЕ РОДИТЕЛИ И РОДНИНИ.

ПРЕДЛАГАНИЯТ ПОДХОД НЕ Е ТЪРСЕНЕ НА "ВРАГА С ПАРТИЕН БИЛЕТ" ИЛИ РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ. КАМПАНИИТЕ СРЕЩУ "ВРАГА С ПАРТИЕН БИЛЕТ" СА ПЛОД НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ И СА ВЪЗМОЖНИ ЕДИНСТВЕНО В НЕГО.
СРАСТВАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА, ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ЕДНОЛИЧНИЯТ ВЪТРЕШНОПАРТИЕН ДИКТАТ И "ЖЕЛЯЗНА ЦЕНЗУРА" ДОПУСКАТ ИЗДИГАНЕТО НА ИНАКОМИСЛИЕТО В РАНГ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ТЕ РАЗРЕШАВАТ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРОИЗВОЛНИ ОБВИНЕНИЯ И ЛИШАВАТ ОБВИНЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ЗАЩИТА.

РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ, ПАРТИЙНИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ, ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ВЪТРЕШНОПАРТИЕН ЖИВОТ И СВОБОДНИЯТ ПЕЧАТ ОБЕЗСИЛВАТ ПРОИЗВОЛА И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ.

НИЕ НЯМА ДА СЕ ПРИМИРИМ С ПРАКТИКАТА, КОЯТО НЯКОИ СЕ ОПИТВАТ ДА НАЛАГАТ - ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ, МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ (ОСОБЕНО НОВОПРИЕТИТЕ) ДА НОСЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ТОВАР, КОЙТО НЕ СА СЪЗДАВАЛИ И НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДА НОСЯТ.

НИЕ НЯМА ДА СЕ ПРИМИРИМ С ПРАКТИКАТА - НАПУСНАЛИТЕ БКП /БСП/ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДА СИ СЪЗДАВАТ ОБРАЗ НА ПЪРВИ БОРЦИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЕТО МИНАЛО.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НИ СРЕЩУ "АКТИВНИТЕ БОРЦИ" НА  АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ Е НАШ ДЪЛГ. СМЯТАМЕ, ЧЕ АКТИВНОТО И БЕЗКОМПРОМИСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БСП ОТ АКТИВНИТЕ СТРОИТЕЛИ НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ НЕ САМО НЕ БИ ПОВИШИЛО, А НАПРОТИВ БИ СМЕКЧИЛО СОЦЙАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ. ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ИСКА ДА ЗНАЕ ПЪЛНАТА ИСТИНА ЗА МИНАЛОТО.
САМО ТАЗИ ИСТИНА МОЖЕ ДА ХВЪРЛИ МОСТ НА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ИСКРЕНО ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.
БЕЗ ТАКОВА ДОВЕРИЕ Е НЕВЪЗМОЖЕН ТРАЕН ГРАЖДАНСКИ МИР.

АКО ОБЩОПАРТИЙНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДСТАВИ ЯСНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧВАЩА ПОСОЧЕНИТЕ КРИТЕРИИ И НАСОКИ, CMC:

1. ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМ СРЕД СОЦИАЛИСТИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА HЕДОВЕРИЕ НА КОМИСИЯТА.

2. ЩЕ АПЕЛИРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА СЕ ЗАЕМЕ С НЕОБХОДИМАТА СПОРЕД НАС ДЕЙНОСТ.

CMC СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВС НА БСП С НАСТОЯТЕЛНО ИСКАНЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА НАШАТА ПОЗИЦИЯ И ДА СЕ ВЗЕМЕ СТАНОВИЩЕ ПО НЕЯ.

АСЕНОВГРАД, 7 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/.


X   X   Х

СОФИЯ. 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИТАНЕТО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА РУМЕН ПОПОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ВИЕ БЯХТЕ ИЗБРАНИ ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА, КОЙТО ВИ ВЪЗЛОЖИ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА И ВИСОКООТГОВОРНА ЗАДАЧА - ДА ГАРАНТИРАТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ЗАТОВА АЗ ВИ ПИТАМ:

- БЪЛГАРИЯ ИМА ЛИ В МОМЕНТА ДЕЙСТВУВАЩА КОНСТИТУЦИЯ?
- ЗАКОНИТЕ, КОИТО ОБСЪЖДАТЕ И ПРИЕМАТЕ, СЪОТВЕТСТВУВАТ ЛИ НА НЕЯ?
- КОЙ ЩЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТЕЗИ ЗАКОНИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И КОГА ТЯ ЩЕ БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА И ПРИЕТА?
- АНТИКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е СЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПОДСЪДНА ЛИ Е ТЯ?

СОФИЯ, ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА “КУРИЕР"/X   X   Х

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ЦК НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, КЪМ ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, КЪМ ЦЕЛИЯ НАРОД.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА СЕ ОТРАЗЯВА КРАЙНО НЕГАТИВНО ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ, СТИГАЩИ НАПОСЛЕДЪК ДО ЯВЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ И НЕОФАМНЗЪМ.

НЕБЛАГОПРИЯТНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ УВЕЛИЧАВАТ ЧУВСТВОТО ЗА БЕЗИЗХОДНОСТ.

БЕЗСИЛИЕТО И ПРОТИВОБОРСТВОТО НА ДВЕТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗАДЪЛБОЧАВАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ НА СТРАНАТА. НАЛИЦЕ Е СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЕХНИТЕ ПРОГРАМИ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ.

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ СЧИТАТ, ЧЕ СА ЗАСТРАШЕНИ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА - РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ТРУДОВА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ; ЗАСТРАШЕНИ СА СОЦИАЛНИЯТ МИР, НАЦИОНАЛНАТА ЦЯЛОСТ И СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА СТРАНАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ПАТРИОТИ, ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НА КОИТО СА СКЪПИ МИРЪТ И МИРНИЯТ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕДИНЕН ЛЯВ НАРОДЕН ФРОНТ.   
ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ТОЗИ ОБЕДИНЕН ЛЯВ НАРОДЕН ФРОНТ Е СЪЗДАВАНЕТО НА ШИРОКА ПЛАТФОРМА ЗА СПИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗЛОЖЕНИЕ, ОСНОВА ЗА БЪДЕЩИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА РОДИНАТА, ЗА БОРБА ПРОТИВ ЕКСТРЕМИЗМА И НЕОФАШИЗМА, ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА КЛУБ "РЕФОРМА" КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В МОМЕНТ, КОГАТО ЦЯЛАТА СТРАНА ПОЕМА ПЪТЯ НА РАДИКАЛНИТЕ ПРОМЕНИ, НИЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА СВОБОДНОТО И ПЪЛНОКРЪВНО РАЗВИТИЕ НА НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.

КЛУБ "РЕФОРМА” СЕ СЪЗДАДЕ СЛЕД СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА 16 ЮЛИ 1990 Г. ТОЙ ЩЕ РАБОТИ АКТИВНО ЗА РАЗКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕДЪЗИ В СИСТЕМАТА НА НАШЕТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СТАТУТА НА ЧИНОВНИЦИ, ПРОТИВ ФАЛША, ЛИЦЕМЕРИЕТО И ДЕГРАДАЦИЯТА НА АКАДЕМИЧНИЯ МОРАЛ, ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ОТ ЗАДНИЯ ДВОР НА СВЕТОВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА ОБЩНОСТ И ИЗДИГАНЕТО МУ ДО РАВНИЩЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. НИЕ ЩЕ ПРОПАГАНДИРАМЕ НОВИ ИДЕИ, ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ СРЕЩИ, ЛЕКТОРИИ И ДИСКУСИИ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЛОДОТВОРНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ОТ БЮРОКРАТИЗИРАНО И ПОЛИТИЗИРАНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПСЕВДОПЛАНОВО "ПРОИЗВОДСТВО НА КАДРИ", ПРЕДОСТАВЯЩО МИЗЕРНИ УСЛОВИЯ ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ ГНЕЗДО НА ОПЛЕТЕНИ ОТ ИЗЛИШНИ ЗАВИСИМОСТИ ХОРА, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ НА БЕДНЯШКИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ТРЯБВА ОТНОВО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАЦИОНАЛНА СВЕТИНЯ, ВЪЗРОДИЛА АБСОЛЮТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И МОРАЛНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ВЪЗВЪРНАЛА И ОБОГАТИЛА ГРАДЕНИТЕ С ЛЮБОВ И СЕБЕОТРИЦАНИЕ АКАДЕМИЧНИ ТРАДИЦИИ.

ПЪРВО - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБНОВЯВАНЕ НА ФАКУЛТЕТСКИТЕ И УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

ДНЕШНИТЕ РЪКОВОДСТВА БЯХА ИЗБРАНИ ПРЕДИ ОКОЛО ЕДНА ГОДИНА И ИМАТ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ АКО В СКОРО ВРЕМЕ НЕ ПОСЛЕДВА ПРЕИЗБИРАНЕ, ТЕ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ УНИВЕРСИТЕТА ОЩЕ ТРИ ГОДИНИ. ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗБОРИ СЕ БАЗИРАТ В КРАЙНА СМЕТКА ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ, КОИТО БЯХА СЪСТАВЕНИ НА БАЗАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ БИВШИТЕ ПАРТИЙНИ И КОМСОМОЛСКИ РЪКОВОДСТВА, А СЪЩО И НА ПРОФКОМИТЕТИТЕ НА БИВШИТЕ ПРОФСЪЮЗИ. СЛЕД ВСИЧКИ СЪБИТИЯ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД НИЕ НЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ДА ПРИЗНАВАМЕ ЛЕГИТИМНОСТТА НА ТЕЗИ ИЗБОРИ, МАКАР В РЕДИЦА СЛУЧАИ ТЕ ДА СА ДОВЕЛИ И ДО ИЗДИГАНЕТО НА ДОСТОЙНИ ХОРА. ТОВА Е В СИЛА ДОРИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА РЕКТОР И НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ, КОИТО БЯХА ПРОВЕДЕНИ НА 13 НОЕМВРИ В ДЕМОКРАТИЧЕН ДУХ, НО ОТ СЪСТАВЕНО ПО СТАРИЯ НАЧИН ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРИ ИЗВЕСТНА ЕУФОРИЯ И НЕУСТАНОВЕНОСТ СЛЕД ОСТРИЯ ЗАВОЙ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ В УНИВЕРСИТЕТА БЯХА ПОСТИГНАТИ НЯКОИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИХА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ПОД НАТИСКА НА ВЪНШНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ИМАТ САМО КОЗМЕТИЧЕН ХАРАКТЕР. ДОБРЕ Е, ЧЕ ВЕЧЕ УНИВЕРСИТЕТЪТ НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ЗВАНИЕТО "СВЕТИ” ПРЕД ИМЕТО НА СВОЯ ПАТРОН, ЧЕ ОТ БЛИЗО ЕДНА ГОДИНА НЕ СМЕ ЧУВАЛИ ЛОЗУНГА "СТУДЕНТИТЕ - ВИНАГИ ВЕРНИ НА ПАРТИЯТА", ЧЕ БЕШЕ ПРЕМАХНАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО  ИЗУЧАВАНЕ НА НЯКОИ ДИСЦИПЛИНИ, ЧЕ БЕШЕ РАБОТЕНО ВЪРХУ ПРАВИЛНИК НА УНИВЕРСИТЕТА И Т.Н., НО ТОВА Е НЕДОСТАТЪЧНО. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НИЕ БЯХМЕ СВИДЕТЕЛИ КАК ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО ПРЕЗ ПЕРИОДА НА СТАЧНАТА КРИЗА ПРЕДПРИЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОЖЕХА ДА ДИСКРЕДИТИРАТ СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, СЪЗДАВАХА НАСТРОЕНИЯ НА ЕДНИ СТУДЕНТИ СРЕЩУ ДРУГИ, ОТЧУЖДАВАНЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. НИЕ ВИЖДАМЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, КОИТО СИ СТОЯТ НЕИЗПЪЛНЕНИ. ЦЯЛА ГОДИНА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ПРЕДСТАВИЛО МАНДАТНАТА СИ ПРОГРАМА. МОЖЕ ДА СЕ ИЗБРОИ ЦЯЛА ВЕРИГА ОТ ПОДОБНИ ФАКТИ, КОИТО ПОКАЗВАТ, ЧЕ РЪКОВОДСТВАТА КАТО ЦЯЛО НЕ СА СПОСОБНИ ДА ИЗВЕДАТ УНИВЕРСИТЕТА ОТ ДЪЛБОКАТА КРИЗА И ЧЕ ТЕ НЕ БИВА ДА СТОЯТ НА КОРМИЛОТО ОЩЕ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ТЕЗИ ГОДИНИ СЕ ОЧЕРТАВАТ КАТО МНОГО БУРНИ ЗА ЦЕЛИЯ НАШ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. ЗАТОВА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ДА СЕ ПРОВЕДАТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ФАКУЛТЕТИТЕ, В КОИТО ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ /ХАБИЛИТИРАНИ И НЕХАБИЛИТИРАНИ/ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ. НА ТЕЗИ СЪБРАНИЯ ДА СЕ ИЗБЕРАТ НОВИ ФАКУЛТЕТСКИ РЪКОВОДСТВА /ДЕКАНИ И ФАКУЛТЕТНИ СЪВЕТИ/, А СЪЩО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА.

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ И АСПИРАНТИТЕ ЗА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ФАКУЛТЕТИТЕ И НА УНИВЕРСИТЕТА ДА СЕ ИЗЛЪЧАТ ОТНОВО, ОТ НОВИ СЪБРАНИЯ НА ТАЗИ ГРУПА КОЛЕГИ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАУЧНО-ПОМОЩНИЯ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ.

3. НОВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ДА ПРОВЕДЕ ИЗБОРИ ЗА РЕКТОР И ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ. ВСИЧКИ ИЗБОРИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ УСЛОВИЯ НА ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ, С НАЛИЧИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ КАНДИДАТУРИ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПЛАТФОРМИ НА КАНДИДАТИТЕ И ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

ВТОРО - ЗА НОВА НОРМАТИВНА БАЗА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

СМЯТАМЕ, ЧЕ СА НЕОБХОДИМИ НОВИ ЗАКОНИ, КОИТО ДА УРЕЖДАТ ВЪПРОСИТЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НА НАУКАТА. ЗАКОНЪТ ЗА АВТОНОМИЯТА НА ВУЗ Е САМО ПЪРВА И НЕСЪВЪРШЕНА КРАЧКА В ТАЗИ НАСОКА. АВТОНОМНОСТТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕДВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРА В БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ В МОМЕНТА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ САМО ВРЕМЕННО, И ТО С ПОПРАВКИ. СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ВОДЕЩИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖБИНА И ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ УСТАВ.

ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА НОВАТА НОРМАТИВНА БАЗА СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ В БЪДЕЩЕ ОБРАЗОВАНИЕТО НЯМА ДА БЪДЕ МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА. СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ ПОДХОДЯЩО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА, КОЛЕЖИ И УЧЕБНО-НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ КАКТО У НАС, ТАКА И В ЧУЖБИНА.

ТРЕТО - ЗА ХАРАКТЕРА НА РАБОТАТА И ЗА ОТНОШЕНИЯТА В УНИВЕРСИТЕТА

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, В КОЙТО ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ОТ ТИПА НА GRADUATE SCHOOL/ ДА ЗАЕМЕ ПО-СЪЩЕСТВЕНО МЯСТО, ОТКОЛКОТО СЕГА. ОПРАВДАНО Е ДА СЕ ИНВЕСТИРАТ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ЕДИН УНИВЕРСИТЕТ, ПРЕДИ ВСИЧКО АКО ТОЙ ГОТВИ И НОВИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО НАУЧНАТА СИ ПРОГРАМА. СРЕДНАТА ЗА УНИВЕРСИТЕТА АУДИТОРНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ. ХОНОРУВАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В УНИВЕРСИТЕТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-НИСКО ОТ ТОВА, КОЕТО ВЕЧЕ ВИЖДАМЕ В ЧАСТНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ ФИРМИ.

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГЛАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ И СТУДЕНТЪТ СА ОСНОВНИ ФИГУРИ В УНИВЕРСИТЕТА; ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ИМА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА И ДА РЕШАВА НЕЗАВИСИМО ВСИЧКИ /ВКЛ. ФИНАНСОВИТЕ/ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НЕГОВИ ДОГОВОРИ С ВЪНШНИ ЛИЦА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОЙ НАПРИМЕР ТРЯБВА ДА МОЖЕ И САМОСТОЯТЕЛНО ДА УРЕЖДА ПРИЕМАНЕ НА ГОСТИ, КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА /КОИТО НЕ ВРЕДЯТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ - БЕЗ ВСЯКАКВИ ИЗЛИШНИ ЗАПОВЕДИ, ПЛАНОВЕ И Т.Н., НАЛАГАНИ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ, СТИГА ДА Е ОСИГУРИЛ ФИНАНСОВАТА ИМ СТРАНА. МЛАДШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТВЪРДО ПРИКРЕПЕНИ - НА ФЕОДАЛЕН ПРИНЦИП - КЪМ МАСТИТИ "КОРИФЕИ" НА НАУКАТА, ОТ КОИТО СЪЩЕСТВЕНО ДА ЗАВИСЯТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.
ГРУПИТЕ ЗА НАУКА И ПРЕПОДАВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ФОРМИРАТ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА С РАВНОПРАВНИ УЧАСТНИЦИ И БЕЗ ТВЪРДО ЗАКРЕПОСТЯВАНЕ. НЕОБХОДИМО Е НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ВСЯКАКВА ПРЕВАНТИВНА АДМИНИСТРАТИВНА ОПЕКА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА НАУКА. СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИ ХОРА. СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ИЗДИРЯТ И ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ИЗЛИШНИ ВРЪЗКИ НА ПОДЧИНЕНОСТ, ОСТАВЕНИ В НАСЛЕДСТВО ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.
НАПРИМЕР ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ АНУЛИРА СЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАЙНА, РЕДИЦА ИЗЛИШНИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ППЗВО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ И ДР. ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ, КОИТО ДА ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ЗА 5-10 ГОДИНИ САМИ ДА СЕ ПОДСИГУРЯТ С ЖИЛИЩЕ, А НЕ ДА ОЧАКВАТ СЪС СВИТИ СЪРЦА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩА ОТ УНИВЕРСИТЕТА, Т.Е. ОТНОВО ДА ПОПАДАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ "РЪКОВОДСТВА"..

ЧЕТВЪРТО - ЗА ФИНАНСИТЕ

ДОСЕГА В УНИВЕРСИТЕТА ДЪРЖАВАТА Е ВЛАГАЛА 10-20 ПЪТИ ПОВЕЧЕ -СРЕДСТВА, ОТКОЛКОТО Е БИЛО НЕОБХОДИМО. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА, ВМЕСТО ШИРОКО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ДА ИМАМЕ ОСИГУРЕНИ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО КСЕРОКС И ТЕЛЕФАКС, НАС НИ ВЪЛНУВАТ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛЕ БОЯДИСАНИ ЧЕРНИ ДЪСКИ, ТВЪРДИ ТЕБЕШИРИ, СКЪРЦАЩИ БАНКИ, СТУДЕНИ АУДИТОРИИ, ЛОШО ОСВЕТЛЕНИЕ И Т.Н. ВМЕСТО БИБЛИОТЕКА, ОБОРУДВАНА СЪС СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, НИЕ ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ С НАВОДНЕНИЯ НА КУПИЩА КНИГИ, С ЛИПСА НА ЧИТАЛНИ И КНИГОХРАНИЛИЩА И С НЕДОСТИГ НА ЛИТЕРАТУРА. СВОБОДНОТО, МАСОВО И БЪРЗО ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕПРИНТИ ЗА НАС Е ПОНЯТИЕ ОТ ДРУГИ СВЕТОВЕ. ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОПРАВИ. ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ КРУПНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТОПАНСКАТА СФЕРА ВЕРОЯТНО ЩЕ НАМАЛЕЯТ ПОРАДИ ПРОМЕНИТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО УСТРОЙСТВО - ТОВА ЩЕ НАПРАВИ ПО-ЛЕСНО ОСЪЩЕСТВИМИ И ИСКАНИЯТА ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО УНИВЕРСИТЕТА. РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС СЪЩО ЩЕ СЪЗДАДЕ ОЩЕ ЕДИН КАНАЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЯТО РОЛЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ НАРАСТВА.

ОЩЕ ОТСЕГА СЛЕДВА АКТИВНО ДА СЕ ИЗДИРВАТ ОНЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ ПО СВЕТА /ФОНДАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И Т.Н./, КОИТО ВЛАГАТ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, И С ТЯХ ДА СЕ УСТАНОВЯВАТ ПЛОДОТВОРНИ ВРЪЗКИ. НАПРАВЕНОТО ДОСЕГА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ Е КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНО.

ДРАГИ КОЛЕГИ, ВРЕМЕТО ДАВА ОСНОВАНИЯ ЗА ОПТИМИЗЪМ. НИЕ ИМАМЕ ДОСТАТЪЧНО СИЛИ. НЕКА ДА ПОЛОЖИМ МАКСИМУМ УСИЛИЯ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НАШЕТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ДА ГО НАПРАВИМ СРАВНИМО С НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ОБРАЗЦИ. НЕ ВСИЧКО ЩЕ СТАНЕ С ЕДИН ЗАМАХ, НО АКО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ, ТРЯБВА БЪРЗО И БЕЗ КОЛЕБАНИЕ ДА ПОЕМЕМ ПО ПЪТЯ НА СЪЩЕСТВВНИТЕ РЕФОРМИ.

СОФИЯ, 30 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ — СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И АВТОНОМИЯ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.


НИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ, НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ, СПЕЦИАЛИСТИ, АСПИРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И СЛУЖИТЕЛИ, БЕЗ ОГЛЕД НА НАШАТА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ УЧРЕДЯВАМЕ ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА АВТОНОМИЯТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

НИЕ ЩЕ ПРОВЕЖДАМЕ ОБСЪЖДАНИЯ, СРЕЩИ, ДИСКУСИИ, АКТИВНО ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ НАУЧНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ РАЗРАБОТКИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА АВТОНОМИЯТА НА СУ, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МОДЕРНО УНИВЕРСИТЕТСКО
ОБРАЗОВАНИЕ.

ПОДКРЕПЯМЕ МИРНИЯ НЕНАСИЛСТВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ЖИВОТ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБЩНОСТ, НИЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ВСИЧКИ ОПИТИ ДА СЕ ПОЛИТИЗИРА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИЯТ ЖИВОТ, НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ФОРМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ, КАКТО И НА ПРОЯВИТЕ НА ОБВЪРЗАНОСТ С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ДУХ В СУ.

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ АРАБСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, В КОИТО ЧЛЕНУВАТ АРАБСКИ СТУДЕНТИ, УЧЕЩИ СЕ В СТРАНАТА. ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА НА МИТИНГ, ПРОВЕДЕН НА 6 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА, И Е АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ И ДО АМЕРИКАНСКАТА ОБЩНОСТ.


НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ АМЕРИКАНСКАТА НАМЕСА В КОНФЛИКТА В АРАБСКИЯ ЗАЛИВ НЕ Е ЗА ЗАЩИТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАКОНИ, НЕ Е ЗА ЗАЩИТА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СУВЕРЕННИТЕ ДЪРЖАВИ И НЕ Е В ИНТЕРЕС НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР, А НАПРОТИВ, ТАКОВА ПРИСЪСТВИЕ ЗАПЛАШВА МИРА, СИГУРНОСТТА И СТАБИЛНОСТТА В РАЙОНА И В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ТАКОВА ИНТЕНЗИВНО ВОЕННО ПРИСЪСТВИЕ В РАЙОНА Е ЗАЩИТАТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЕХНИТЕ СЪЮЗНИЦИ В АРАБСКИЯ ЗАЛИВ.

ВЗЕМАМЕ ПРЕДВИД И ТОВА, ЧЕ ЕДНА ВОЙНА НЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ПРОБЛЕМА, А ЩЕ ДОНЕСЕ МНОГО ЩЕТИ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ И ОСОБЕНО НА ДЪРЖАВИТЕ В РАЙОНА.

КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ ОТ ЕДНА НОВА КАТАСТРОФА НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СE ИЗТЕГЛЯТ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ВОЕННИ СИЛИ ОТ РАЙОНА И ДА СЕ ТЪРСИ ЕДНО МИРНО ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ В РАМКИТЕ НА АРАБСКИТЕ СТРАНИ.

НИЕ СМЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ООН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОНЕЗИ ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

НИЕ РЕШИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ:

- ВСЯКАКВО ВЬНШНО ПРИСЪСТВИЕ В АРАБСКИЯ ЗАЛИВ.
- ВСЯКАКВА ВОЕННА АГРЕСИЯ ИЛИ ЗАПЛАХА СРЕЩУ АРАБСКИЯ НАРОД В ИРАК И В РАЙОНА.
- ПРОТИВ ПРИЛАГАНЕТО НА HEXУМАННАТА БЛОКАДА НА АРАБСКИЯ НАРОД В ИРАК.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ВОЕННИ СИЛИ КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ ГАРАНТ ЗА МИРНО РЕШЕНИЕ НА НАШИТЕ ВЪТРЕШНИ СОБСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ.

СОФИЯ, 6 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В БЛОК 4000, КВ. "СТОЛИПИНОВО" В ПЛОВДИВ, ПОДПИСАНА ОТ 58 ДУШИ.


НИЕ, ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛ. 4000 НА КВ. "СТОЛИПИНОВО" БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В ПЛОВДИВ ЗА ПОЕТАПНО ИЗСЕЛВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ КВАРТАЛА В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ. СЪВМЕСТНОТО НИ СЪЖИТЕЛСТВО С ГРАЖДАНИ ОТ ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЛОКА, КОМПЛЕКСА /"ДРУЖБА" МЕЖДУ КОГО?!/ И КВАРТАЛА, НАЛОЖЕНО ОТ БИВШИТЕ УПРАВНИЦИ НА ГРАДА, РАЗБИ ХИЛЯДИ ЧОВЕШКИ СЪДБИ. НО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е КЪСНО ДА НИ НАКАРАТЕ ДА ПОВЯРВАМЕ, ЧЕ НЯКОЙ МИСЛИ ЗА НАС, ЧЕ НЕ СМЕ "ОТРИТНАТИ ОТ БОГА И ОТ ЦАРЯ". ЗАЩОТО ЖИВОТЪТ НИ Е ЖИВОТ НА ЕМИГРАНТИ В СОБСТВЕНАТА НИ СТРАНА. ЖИВОТ, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА Е СТРАХЪТ. ДЕНОНОЩНИЯТ СТРАХ ЗА ЖИВОТА НИ, ЗА ДЕЦАТА НИ, ЗА ИМУЩЕСТВОТО НИ.

НЕВЕДНЪЖ ПОЕДИНИЧНО И ГРУПОВО СМЕ ИНФОРМИРАЛИ ОБНС И КМЕТСТВАТА, ИЗПРАТИЛИ НИ В КВАРТАЛА НА "ЗАТОЧЕНИЕ", ЗА РАЗБИВАНИТЕ НИ И ОГРАБВАНИ АВТОМОБИЛИ И МАЗЕТА; ЗА ЗЕЙНАЛИТЕ ВХОДНИ ВРАТИ И ПОЩЕНСКИ КУТИИ; ЗА ЗАБРАВЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ УДОБСТВА НА АСАНСЬОРИТЕ, ЗА ПОДЛУДЯВАЩИЯ ШУМ ДО МАЛКИТЕ ЧАСОВЕ НА ДЕНЯ. ОСВВН ТОВА ПРИ ЗАЧЕСТИЛИТЕ ЗАМЕНИ НА АПАРТАМЕНТИ МАСОВО СЕ КРАДАТ ПРОЗОРЦИТЕ ОТ КОРИДОРИТЕ, А НИ ЧАКА ДЪЛГА И СТУДЕНА ЗИМА.

ПОЧТИ ВСИЧКИ СМЕ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА - МЕЖДУ 30 И 40-ГОДИШНИ, С ПО ЕДНО И ДВЕ ДЕЦА. ВСИЧКИ САМИ СЕ ОПИТАХМЕ ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ СИ. ОБИКАЛЯХМЕ С МЕСЕЦИ ИЗ КВАРТАЛИТЕ НА ГРАДА, ЗА ДА НАПРАВИМ ЗАМЕНИ.

МНОГО ПЪТИ МУГАВИТЕ НИ СЪГРАЖДАНИ НИ ЛЪГАХА И ИЗНУДВАХА, ИЗТЕГЛЯХА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ МОЛБИТЕ СИ, ЗА ДА НИ ЗАСТАВЯТ "НА КОЛЕНЕ" ДА ПРИЕМЕМ УСЛОВИЯТА ИМ. ОПИТАХМЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО И РАЗБРАХМЕ, ЧЕ БЕЗ ПОМОЩТА НА ОБНС НЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ СИ.

НАСТОЯВАМЕ ОБНС ДА ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЕТО СИ, ДА ПРОВЕРИ ВСИЧКИТЕ СИ НАЛИЧНИ ЖИЛИЩНИ РЕСУРСИ И ПРИОРИТЕТНО ДА ИЗСЕЛИ ОТ КВАРТАЛ "СТОЛИПИНОВО" БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА. НИЕ ИСКАМЕ ЕДИНСТВЕНО СНОСНИ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И СИГУРНОСТ ЗА НАС И ДЕЦАТА НИ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ДО ЕДНА СЕДМИЦА НЕ ПОЛУЧИМ КОНСТРУКТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЩЕ СПРЕМ ДЕЦАТА СИ ОТ УЧИЛИЩЕ /МНОЗИНА ВЕЧЕ СА ГО СТОРИЛИ!/ И ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, КАТО СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЪС ЖИВЕЕЩИТЕ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА В БЛ. 4003.

ПРИЛАГАМЕ ПОДПИСИТЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ИЗСЕЛВАНЕ И НЕ СА В ПРОЦЕДУРА НА ЗАМЯНА.

ПЛОВДИВ, 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/