9 септември 1997

 
София, 9 септември 1997 година
Брой 70 (1766)


София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ХРИСТО КИРИЛОВ ПЕТРОВ ОТ СЪСТАВА НА ГРУПАТА


Днес, 3 септември 1997 г., в гр София се проведе извънредно заседание на Парламентарната група на Българския бизнес блок (ПГ на БББ), на което присъстваха:

1. Жорж Ганчев - председател на ПГ на БББ
        2. Яшо Минков - заместник-председател на ПГ на БББ
        3. проф. Нансен Бехар - заместник-председател на ПГ на БББ
        4. Христо Смоленов
        5. проф. Христо Стоянов
        6. Иван Димитров
        7. Веселин Бончев
        8. Красимир Симов

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Решение на Парламентарната група по отношение на дадена пресконференция от народните представители Христо Иванов и Христо Петров. Днес, на 3 септември 1997 г.

По първа точка от дневния ред на Общото събрание на ПГ на БББ взе следното

РЕШЕНИЕ:

Поведението на народния представител Христо Петров на горепосочената пресконференция, клеветите и неверните твърдения, изнесени от него пред средствата за масово осведомяване, уронващи престижа на Парламентарната група на БББ, са в грубо нарушение на Правилника за дейността на ПГ на БББ. Това е поредното доказателство за основателността и правотата на взетото решение на Политическия съвет на БББ от 15 август 1997 г.

Поради тази причина Общото събрание на ПГ на БББ единодушно реши народният представител Христо Кирилов Петров да бъде изключен от Парламентарната група.

Общото събрание възлага на г-н Яшо Димитров Минков - заместник-председател на ПГ на БББ, на основание чл.13, ал.1, ал.З и чл.15, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да уведоми председателя на Народното събрание за взетото решение.

Председателстващ заседанието: ЯШО МИНКОВ                                            Протокола води: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЦИТИРАНО В СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ


По повод на тиражираните в медиите думи на вицепремиера Бакърджиев "...вяра на комунист не може да имаш... Докато премиерът и министрите бяха в рудника и се мъчихме да извадим хората, Първанов развяваше червения байряк в Борован", пресцентърът на Българската социалистическа партия е упълномощен да заяви следното:

Както обикновено, г-н Бакърджиев е излъгал доста елементарно. Посещението на Георги Първанов при справедливо протестиращите в Борован беше един ден преди трагедията в Бобов дол. Впрочем в личния график на самия Евгени Бакърджиев датата на трагичния инцидент е съврзана с безметежни емоции на бургаския бряг.

По-важното обаче е следното:

ще поеме ли г-н Бакърджиев политическата отговорност за петте тежки аварии и за смъртта на 14 души по време на управлението на Съюза на демократичните сили? За това, че не направи нищо за оздравяването на енергийния отрасъл, за осигуряване безопасността на въгледобива? Вместо това бяха изхвърлени едни от най-добрите специалисти, създаде се безпрецендентен управленски вакуум и сега лекомислено се предлага ликвидирането на мините.

Недостойно е да се прикривате зад тъгата на миньорите и техните семейства. Политическото лицемерие има граници и те не са отвъд човешка трагедия.

София, 5 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯЛАТА СЕ В СКОПИЕ ОФИЦИАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


По повод на състоялата се среща на министрите на отбраната на Република България и Република Македония в Скопие на 3 септември 1997 г. Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) приветства и изразява своята подкрепа за бъдещото развитие на тази инициатива в отношенията между двете страни.

Считаме, че сътрудничеството ни във военната област е не само гарант за добросъседските отношения между Република България и Република Македония, но и един от ключовите аспекти на сигурността в региона.

Предвид сложната геополитическа ситуация на Балканите съществуването на редица точки на напрежение в региона, криещи опасност от възникването на локални въоръжени конфликти на етническа и религиозна основа, тези контакти са стъпка към изграждането на общобалканска система за сигурност.

Отчитайки общия стремеж за членство в НАТО и интегриране в евроатлантическите структури, ръководството на ВМРО е на мнение, че едно ползотворно сътрудничество във военната област между българската държава и Република Македония ще допринесе за по-бързото протичане на реформите в армиите на двете страни и постигането на обща цел. Голямо значение за това би имало сключването на договор за военно сътрудничество между България и Република Македония.

Особено ценен би бил българският принос в изграждането на модерни въоръжени сили в Република Македония, която след изтеглянето на югославската армия през 1991 г. изпитва големи материални и кадрови трудности във военно отношение.

Пожелаваме на Министерството на отбраната на Република България и лично на министър Ананиев бъдещи успехи и най-добри перспективи в контактите с Република Македония.

София, 4 септември 1997 г.

Председател на ВМРО: КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 100 ДНИ


Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали (ИБ на БПЛ) смята, че не може да се говори за "сто дни на правителството на Обединените демократични сили (ОДС)", защото политиката и управлението на Иван Костов са естествено продължение на работата на служебното правителство. Това нееднократно е заявявано и от премиера, и от управляващата, политическа сила. Още повече, че приоритетите в "Програма 2001" - приватизацията и престъпността, се ръководят от министрите Александър Божков и Богомил Бонев, които заемаха същите длъжности в служебното правителство, т.е. вече седем месеца.

Основното според нас е, че правителството "Костов" няма ярки и характерни собствени ходове, като изключим ясната и националноотговорна позиция за интеграцията на България в НАТО и в европейските структури.

Голяма част от най-важните му стъпки и постижения е естествено продължение на дейността на предишното правителство:

1. Споразумението с Международния валутен фонд (МВФ) е резултат от продължителни преговори, започнати от предишното правителство.

2. Въвеждането на валутния борд беше по принцип прието още през месец декември 1996 г., по време на преговорите с международните финансови институции. По онова време премиерът Виденов твърдеше, че това е единствено възможният спасителен ход за България, докато Съюзът на демократичните сили (СДС) все още имаше отрицателно отношение към въвеждането на валутния борд.

3. Житото, което сега се ожъна, беше засято, след като предишното правителство, през 1996 г., по административен път осигури финансови ресурси за производителите. С други думи, за ефективността на зърнената политика на правителството на Иван Костов ще може да се съди едва по това време на следващата година.

4. Стабилизацията и спирането на инфлацията през февруари и март е пряк резултат от споразумението на Българската социалистическа партия (БСП) и СДС от 4 феврурари 1997 г. Т.е. в България не се случи нищо неочаквано. Стъпките на правителството на Костов бяха предопределени от постигнатите договорености между представените в 37-то Народно събрание политически сили.

Преди да отбележим постигнатите положителни резултати, ще се спрем на основните слабости в дейността на днешното правителство:

* Спирането на масовата приватизация и залагането изцяло на касовата като тенденция за икономическата реформа в България. За съжаление касовата приватизация, която бе превърната в новата иделогема на сегашното управление, се оказа твърде неефективна. За 30-те продажби на големи предприятия, които трябваше да осигурят бюджета (за 4 от тях), се намериха само консултанти по сделките, но нито една не е реализирана.

* Основните резултати от управлението на Костов ни насочват към категоричния извод, че показателите на дълбоката криза, в която изпадна българското общество след 1989 г., не са овладени.

- безработицата расте лавинообразно;

- обедняването засяга все повече слоеве от населението;

- инфлацията не е спряна въпреки обвързването на лева с германската марка, тъй като спадът на производството продължава с нарастващи темпове.

* Няма реални мерки, които да стимулират родното производство. Министърът на промишлеността говори само за приватизация, но не и за това, че предприятията трябва да се управляват.

* Кризата в социалната сфера и показателите за бедност на българина говорят, че нашият така наречен път към Европа е път към Африка, път към Третия свят. Затова ние, като либерали, сме за социална диференциация, но в европейски граници. Много дълбоко стана дъното на най-бедните и депремирани слоеве. Изключително тревожна е тенденцията за пълно комерсиализиране на образованието и здравеопазването, с което България ще бъде върната с още десетилетия назад, а резултатите от тази политика, диктувана от межуданордните финансови институции, ще се превърнат в социален геноцид за нацията.

* Безпокойство предизвикват също силното политизиране на деполитизираните институции, както и нарушаването на основните принципи на правовата държава и свободата на личността, като се маскират под формата на борба с престъпността. Кадровата политика на правителството е също партийно обусловена. Смяната на стопанските ръководители се решава в местните координационни съвети.

* Промяната на професионалните критерии в управлението с партийни е част от причините за неуспехите в основните сфери на управлението - Министерство на вътрешните работи (МВР - така е в текста - бел. ред.), икономика, образование, здравеопазване.

БПЛ призовава правителството на Иван Костов да използва доверието, с което се ползва пред МВФ, и да воюва за народа си и за намаляване на прословутата социална цена на прехода.

В същото време заслужават висока оценка няколко безспорни успеха, постигнати от правителството на Иван Костов:

* Преди всичко ясната позиция за ориентация на България към НАТО и европейските структури. БПЛ години наред защитава необходимостта от евроатлантическа ориентация на нашата страна и отстоява позицията, че изборът "за" НАТО и "за" Европейския съюз е цивилизован избор. В същото време неразбориите във взаимоотношенията ни с Русия продължават и това води до нарушаване на исторически обусловения баланс на външнополитическите фактори (Русия - Европа - САЩ) и до неконтролирано чуждо културно-информационно и политическо влияние.

* Друго важно постижение на правителството е доверието на международните финансови институции, което обаче трябва да се използва националноотговорно и от ясни български позиции, в защита на интересите на България.

* Правителството на Иван Костов работи много добре с медиите - нещо, което трябва да се превърне в стил за управляващите в България.

И накрая, макар че сме резервирани, смятаме, че правителството "Костов" трябва да бъде подкрепяно в усилията му да осъществи пазарните реформи в изключително трудните вътрешно- и външнополитически и икономически условия, в които се намираме.

Разбира се, твърде е рано да се правят глобални изводи и оценки за неговото управление, защото резултатите ще проличат през зимата. Тогава ще видим как това правителство ще се справи с осигуряването на прехраната, отоплението и здравеопазването на хората. Каква реколта ще ожъне догодина Костов. Колко ученици и студенти ще продължат обучението си. Колко младежи ще емигрират през 1997-1998 г.

Така че истинската оценка ще дойде по-късно и всеки българин ще я усети.

София, 5 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ.
Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия и чрез БТА - до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) намира за крайно необходимо да се обърне с настоящата декларация чрез Българската телеграфна агенция (БТА) до всички средства за масово осведомяване, тъй като прокуратурата и Министерството на вътрешните работи пазят пълно мълчание по серията престъпления, извършени от Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия (ИБ на БСП - така е в текста - бел. ред.) и Централния съвет на Българския антифашистки съюз (ЦС на БАС), които в съюз с крадеца, разбойника и престъпника Иван Петков Полименов на 26 юли 1997 г. в клуба на БСП и на БАС на ул. "Ал.Стамболийски" в гр. Пазарджик са осъдили на смърт генералния секретар на БКП др. Владимир Спасов. ИБ на БСП с живковистката номенклатура готви на 6 и 7 септември в салона на БСП конгрес на БКП, на който ще доведат под команда членове на БСП и на БАС от цялата страна, без да са членове на БКП. Изключеният от БКП на 12 юни 1997 г. агент провокатор Иван Полименове бил на аудиенция при Тодор Живков, където за час и половина са дадени указания на Полименов за свалянето на генералния секретар на БКП. Пряк ръководител на този позорен и престъпен акт е Александър Лилов. В заговора са се включили господата Емил Христов, Григор Стоичков, Станиш Бонев, Йордан Йотов, Никола Койчев, Георги Йорданов, Николай Добрев, Велко Вълканов и Георги Първанов, който изобщо мълчи на двете писма до него от генералния секретар на БКП. Два дни след като беше изключен от БКП - на 14 юни 1997 г., Иван Полименов е събрал в гр. Пазарджик, в клуба на БСП и БАС Стайко Генчев, също изключен от БКП, Ангел Фиданов, Петко Симеонов, Захари Василев, Георги Арнаудов и други, все изключени от БКП агент провокатори, които решават и създават инициативен комитет с председател Иван Полименов за сваляне на Владимир Спасов като генерален секретар на БКП. В заговора е включен и бизнесменът Михаил Тодоров Михайлов, който по телефона упражнява тероризъм върху членовете на ЦК на БКП и ги кани на бесепарското сборище. В нарушение на Закона за политическите партии (ЗПП) той е спонсорирал със 100 долара и 100 марки заговорниците. Той е предлагал милиони на Николай Чудомиров, първи секретар на ЦД на ДКМС, да намери наемен убиец, който да убие Владимир Спасов. Михайлов беше изключен от Градския комитет на БКП през 1995 г. като внедрен от БСП в БКП агент провокатор.

Целта на бесепарския заговор е отново да бъдат излъгани, измамени и дезинформирани комунистите и симпатизантите и в бъдеще да подкрепят БСП, както и да спрат отлива на членска маса от БСП в БКП. на 26 юли 1997 г. Иван Полименов и престъпната му банда в клуба на БСП и БАС в Пазарджик са осъдили на смърт Владимир Спасов, генерален секретар на БКП, което лично Полименов е съобщил по телефона в 23.03 часа. Клубът е предоставен на хайдука, разбойника и престъпника Полименов не без знанието и съгласието на ИБ на Висшия съвет (ВС) на БСП и на бюрото на ЦС на БАС. По тези и други въпроси подробно сме осведомили главния прокурор и министър Богомил Бонев, но те мълчат. Ще позволят ли главният прокурор, министърът на вътрешните работи и софийският градски прокурор на тази престъпна сган да вилнее и да нарушава ЗПП? Ако сторят това, ще смятаме, че и те са замесени в този заговор. По тези и други въпроси пази пълно мълчание агенция "Балкан", където отказаха да доведат до знанието на обществеността и на средствата за масово осведомяване копие от писмото ни до Георги Първанов, което депозирахме на 2 септември. По тези въпроси пазят пълно мълчание Българската национална телевизия, Българското национално радио, БТА и всички вестници. Оставаме с убеждението, че това правят по нареждане на Александър Лилов и на ИБ на БСП.

Чрез БТА уведомяваме всички средства за масово осведомяване, че на 6 септември 1997 г. от 9 часа ще се състои национално съвещание с делегатите на XVII конгрес на БКП, на секретарите на околийските, на районните комитети и на градските комитети на БКП и с партийните секретари от страната. Среща - на Централна гара от 8 до 9 часа пред гише "Информация". Съвещанието ще бъде открито за журналисти през цялото време. На него ще бъде изобличена заговорническата дейност на ИБ на ВС на БСП и провокаторската дейност на секретаря на ВС на БСП (така е в текста - бел. ред.), който беше внедрен като агент провокатор от БСП в БКП и на когото касиерката на ВС на БСП е дала на 8 юни 1997 г. пачка с долари за разколническата дейност в БКП, а ИБ на БСП му е предоставило сградата на Районния съвет на БСП на община "Сердика" на бул. "Мария Луиза" No 92, откъдето води антикомунистическата си кампания.

От изложеното дотук е видно, че на бесепарския конгрес на 6 и 7 септември ще пристигнат под команда членове на БСП, като от Враца бесепарите ще води Атанас Тодоров Тошев, който на 3 април 1995 г. беше изкючен от БКП. Такива ще бъдат всички, които ще вземат участие в бесепарското сборище. От изложеното дотук е видно, че БСП е терористична организация, която трабва да бъде обявено извън законите на Р България.

София, 4 септември 1997 г.

За Секретариата на ЦК на БКП:

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ РЪЗКА СЪС СЪКРАЩЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И В АДМИНИСТРАТИВНАТА СфЕРА. Документът е предоставен специално на Пресслужба "Куриер" на 4 септември 1997 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

По нареждане на Международния валутен фонд правителството на Иван Костов предприе съкращения на работещите в административната сфера, които до края на годината трябва да достигнат 30% от всички работещи. Засегнати са културната област, средното и висшето образование, здравеопазването, науката и много други. Това в редица случаи приема форма на политическа чистка, като се съкращават хора, които са отлични специалисти, абсолютно необходими за работата, която изпълняват. Така под диктовката на международните финансови институции се унищожава българската интелигенция. Вследствие на тези действия на правителството се увеличава безработицата в страната, която и сега по официални данни е 15%, а десетки хиляди хора ще бъдат лишени от средства за съществуване. За хора, които се изхвърлят на улицата, правителството няма програма за преквалификация и разкриване на нови работни места. Затова Българската национално-радикална партия (БНРП) предлага:

1. Да не се съкращават специалисти, които са необходими за функционирането на административните звена.

2. Да се изгради държавна стратегия за функциониране и развитие на българското образование, здравеопазване, наука и т.н.

3. Да се създаде система за разкриване на нови работни места.

Някои съкращения са необходими, но те трябва да се направят с оглед на социалните и националните интереси. Сегашните безразборни и неориентирани съкращения са изгодни само на чуждите сили, целящи деструкцията на България, но за тях отговорност носят главно сега управляващите страната. Ние ще търсим такава от тях за тези действия, които се отразяват тежко върху социалното състояние на българския народ.

София, 28 август 1997 г.

Председател на БНРП: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА ДОСТОЙНАТА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ПРОФЕСИЯ


Папараците са фотографи. Но не всички фотографи са фоторепортери. Фоторепортерите са журналисти. Но не всички журналисти са фоторепортери. Така че изправянето на журналистиката до стената, разпъването й на кръст по повод гибелта на лейди Ди в Париж е опасно за свободата на печата и словото явление. Журналистиката е достойна професия, когато се упражнява достойно, когато борави с истината и я уважава.

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) винаги е защитавал професията и едновременно с това е призовавал колегията към спазване на невидимата професионална и човешка мярка, към етиката. Така беше по повод на снимката на убития Луканов, така и през юни 1997 г. и сега, през септември 1997 г., по повод на снимки и кадри на обгорелите миньори от злощастния "Бобов дол" сме длъжни да напомним, че чл.32 от Конституцията гласи: "Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи."

Журналистиката като всяка публична дейност е несъвършена, самоосъзнава, да е самокритична, но е жизенонеобходима на демократичното общество и не може да бъде принасяна в жертва заради явленията и процесите в живота, такива каквито са.

София, 5 септември 1997 г.

Председател на СБЖ:

д-р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВЕНАТА АВАРИЯ В МИНИ "БОБОВ ДОЛ"


За пореден път старото наследство и неадекватното управление на някои въгледобивни дружества доведе до трагичната загуба на жизнени и млади хора.

Въпреки скръбта се налага тежкият и тъжен извод, че отновно вместо конструктивен подход към проблемите, те се политизират от изгубили доверие лица и партии.

Подкрепяме усилията на минната общественост и изпълнителната власт за стабилизиране и преструктуриране на българския въгледобив, като принципните ни позиции са:

1. Осигуряване на безопасни условия на труд, здравословна работна среда, осигуряване на работно облекло, средства за защита, инструменти и резервни части.

2. Достигане ефективност в работата на дружествата от въгледобива.

3. Възможност за финансиране на губещи участъци и рудници до достигане на ефективно производство в тях.

4. Изработване на адекватна програма за създаване на нов кадрови потенциал в минните предприятия.

5. Достойно заплащане на труда и издигане обществения престиж на професията на миньора.

6. Изготвяне на реални програми за алтернативна заетост в случаите, когато освобождаването на работещи в някои дружества е неизбежно.

София, 4 септември 1997 г.

Председател на СМФ "Подкрепа": инж. Ал. Загоров

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ГР. БОБОВ ДОЛ, ПО ПОВОД НА ТЕЖКАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗЛОПОЛУКА В МИНИ "БОБОВ ДОЛ" И ПОСЛЕДВАЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МИНИТЕ. Документът е адресиран до Президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до синдикалните ръководства на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерациятана труда "Подкрепа", Обединение "Промяна" и до ръководствата на Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия, Българското национално радио и на всекидневниците "Демокрация", "Дума", "Труд" и "24 часа".


Общински съвет - Бобов дол, изказва най-дълбоки и човешки съболезнования на семействата, близките и приятелите на загиналите и пострадалите миньори при трагичната авария, станала на 1 септември 1997 г. в рудник "Инж. Иван Русев", Мини "Бобов дол" АД.
Трудно е в тези тежки часове нашите съболезнования да достигнат до вас, до сърцата ви и да намалят вашата мъка.

Общинските съветници от община "Бобов дол" изразяват дълбока тревога от създаващата се обществена настройка в републиката относно евентуалното приемане на решение на Министерския съвет на Република България за закриване на Мини "Бобов дол" АД.

Общинският съвет - Бобов дол, настоява правителствената комисия да анализира причините за аварията и да набележи мерки за преодоляване на последствията и недопускане в бъдеще на подобни ситуации и за създаване на условия за безопасна работа в мината.

Убедени сме, че ще се прояви разбиране и ще се окаже необходимата финансова помощ на за ликвидиране на всички потенциални източници за крупни производтвени аварии във всички рудници на Мини "Бобов дол" АД и подобряване на финасвото му състояние.

Станалата голяма човешка трагедия на 1 септември 1997 г. в рудник "Инж. Иван Русев"не може и не бива да бъде повод и основание за закриване на нито едно поделение на Мини "Бобов дол" АД.

В Мини "Бобов дол" АД работят и осигуряват поминъка си 7200 миньори, а техните заплати осигуряват прехраната на още над 30 хиляди души в общините Бобов дол, Дупница, Кюстендил, Радомир, Бобошево, Кочериново, Благоевград, Невестино, Земен и други райони на Югозападна България.

Мини "Бобов дол" АД се нуждае от инвестиции за усвояване на производствените мощности, от държавническо отношение, а не от закриване. Уведомяваме Ви, че засега няма алтернативни решения за осигуряване работа на населението от горепосочените райони.

Господа,
Отчитайки изключителните последици от евентуално приемане на решение на правителството на Република България за закриване на Мини "Бобов дол" АД, Общински съвет - Бобов дол, категорично възразява срещу преустановяване дейността на Мини "Бобов дол" АД и най-отговорно Ви уведомява, че още в близките дни горепосочените райони и преди всичко в Бобов дол ще се създаде социално напрежение с непредвидими последици.

След направените разисквания Общински съвет - Бобов дол, област Софийска, взе следните решения:

1. Общински съвет - Бобов дол, приема декларация във връзка с тежката производствена авария в рудник "Инж. Иван Русев", Мини "Бобов дол" АД.

2. Общински съвет - Бобов дол, изразява категоричното си несъгласие по повод на изявленията за закриване на Мини "Бобов дол" АД.

3. Общински съвет - Бобов дол, отпуска по 300 хиляди лв. за починалите и пострадалите при аварията в рудник "Инж. Иван Русев". Срок: 10 септември 1997 г.; отговорник: кметът на общината.

4. Общински съвет - Бобов дол, предлага на Министерския съвет (МС) и Комитета по енергетика (КЕ) в правителствената комисия по анализиране и разкриване на причините за тежката производствена авария де се включат общинските съветници инж. Димитър Ганчев и инж. Йордан Георгиев.

5. Общински съвет - Бобов дол, задължава ръководството на Общинската болница - Бобов дол, да направи аргументирано предложение пред МС и КЕ за отпускане на средства за купуване на материална техника за болницата.

Бобов дол, 2 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ПО МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО ВА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЯГАЩО ПО-СПЕЦИАЛНО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. Документът е изготвен на 10 август 1997 г. и е предоставен от секретаря на сдружението Милко Бояджиев на Пресслужба "Куриер" при БТА на 25 август 1997 г.


В Мнението откровено се спекулира с броя на гражданите на България с етнически произход, различен от този на преобладаващата част от населението. Според посочените от комисията данни то възлиза между 15% - 18% и са основно турци - 9,4%, цигани (роми) - 3,4 до 7% в зависимост от разчетите, а също "помаци - славяноговорящи мюсюлмани" (стр.17).

На 4 декември 1992 г. в България бе проведено преброяване на населението. В преброителните карти по нечие указание бяха включени характеристики "етническа група", "майчин език" и "вероизповедание", въпреки препоръката на Статистическата комисия на ООН и на Конференцията на европейските статистици (1988 г.) по повод на световното преброяване на населението. Споменатите три характеристики не са между тези, които страните трябва да използват при преброяването си. Въпросът за етническата принадлежност се препоръчва само за страните от Африка, а за езика - от Азия, Австралия и Океания. В никоя европейска страна по времето на тези статистически проучвания подобни характеристики не са вписвани. В Турция например включването им се определя като заплаха за неделимата цялост на държавата и нейната територия и се счита за углавно престъпление. Те противоречат на основните конституционни принципи, тъй като предизвиквали езикови, расови, религиозни или зонални различия и на тази основа можело да се твърди, че на територията на Турската република има малцинства!

От включените в преброителната карта за населението в България характеристики умишлено е отпаднал задължителният въпрос за гражданството (юридическа националност) на лицето. Според възприетия от европейските държави - членки на ООН, хуманитарен принцип е недопустимо дя се прокарват други различия между хората освен едно: между граждани и неграждани на съответната държава.

При преброяването на 4 декември 1992 г. на населението в България посочената машинация е прокарана успешно. Тя доведе до неправомерно отчитане на показателите "турска етническа група" и "мюсюлманско вероизповедание" на около 400 000 изселили се от България през последните десетина години и установили се в Турция лица. На тях е предоставено турско гражданство и е "запазено" българското, въпреки че по смисъла на чл. 16 от Закона за българското гражданство и в съответствие с европейския стандарт (чл.1 от Конвенцията за намаляване на случаите на множествено гражданство, ратифицирана от Австрия, Белгия, Дания, Фанция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и съгласно законодателствата на всички останали европейски страни) те са загубили предишното си - в случая българското си гражданство. По този нелигитимен начин и поради преднамереното използване от преброителите на неотразените в регистрите на населението и в адресните служби по местоживеене на промените в гражданството и новото постоянно местоживеене в "етническата група турци" са вписани общо 800 хиляди души, т.е. с около 400 хиляди повече от истинския им брой. Междувпрочем в посоченото число са включени и повече от 150 хиляди тучеещи се цигани мюсюлмани, така броят на това население е намален на 313 хиляди. Същото важи и за неизвестен брой българи мохамедани. За всичко това допринесе умишленото пренебрегване на изискването за обективна идентификация на произхода вместо прилагането на недопустимото от световните стандарти субективно "етническо самоопределение" на отделната личност. Уместно е да се отбележи, турски говорящото население в България възлиза понастоящем на около 280 хиляди български граждани и още 30-40 хиляди постоянно пребивавщи у нас турски граждани, които също са "преброени". Тази оценка съвпада с подадените за Движението за права и свободи гласове с международните стандарти и класификации (стр.59).

Европейският съюз отделя особено внимание на затягането на граничния контрол и имиграцията на основата на цяла поредица международни спогодби - главно на тези на Съвета на Европа, ООН и Хагската конвенция (стр.85). При това новият договор, последващ Амстердамската междуправителствена конвенция, предвижда в частност предприемането на строги [мерки?] за контрол по отношение на свободата на придвижване на хора в съответствие с Шенгенските изисквания в рамките на Европейския съюз и задължава всеки кандидат за членство да приеме напълно тези изисквания (стр. 85).

За целта би следвало българската страна в най-близко време да ратифицира спомената Конвенция за намаляване на случаите на множествено (двойно) гражданство с оглед прекратяване безконтролното използване на български задгранични паспорти от турски граждани, да се възстановят свалените преди 7 години телени заграждения по границите на България, а парламентът да се заеме с отлаганото вече пета година приемане в изпълнение на чл.25, ал.6 на Конституцията на нов закон за българското гражданство, уреждащ условията и реда за придобиването, запазването и загубването му съобразно стандартите и класификациите в страните - членки на Европейския съюз.

В светлината на изложеното се надяваме на възможно най-скорошно обсъждане с участие на сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" на засегнатите в настоящето становище въпроси, което би допринесло за значителен напредък в задоволяването на поставените от Европейския съвет пред България условия. Надяваме се също така на преосмисляне на съдържащата се в Мнението на комисията дезинформация, на несъобразените с международните норми изисквания и преднамерени интерпретации на обективни данни и обстоятелства в областта на правата на човека и защитата на малцинствата.

(Пресслужба "Куриер")


-----------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 8 септември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Валентина Игнова
Репортери: Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.