8 юли 1997


София, 8 юли 1997 година
Брой 52 (1748)


София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИВАН КОСТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


Съгласно постигнатата договореност в последния кръг консултации предлагаме настойчиво за теми на предстоящите консултации на парламентарно представените политически сили въпросите за формирането на националния кадрови потенциал, политиката на общините в условията на валутен съвет и намеренията на Министерския съвет за хода на приватизацията. Надявам се, че този път съвместно ще постигнем единодействие по усъвършенстване подготовката на консултациите. Целесъобразно е да получим своевременно пълна и точна информация за структурата на националния кадрови потенциал, в т.ч. извършените в последните месеци промени на всички нива на административната и стопанската йерархия.

София, 4 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАБИНЕТА В СЯНКА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК


На свое редовно заседание днес, 4 юли 1997 г., министър-председателят на кабинета в сянка на Българския бизнес блок (БББ) Жорж Ганчев по т. 1-ва от дневния ред информира колегите си за резултатите от посещението си в Русия.

По т. 2-ра от дневния ред относно законодателната дейност на Парламентарната група (ПГ) на БББ анализът показва, че въпреки малобройния състав законодателната дейност на ПГ е най-висока. Специалистите в различните области от ПГ на БББ правят своя съществен принос за законодателни мерки за решаване на най-наболелите проблеми на страната, по-важните от които са: в областта на селското стопанство проф. Христо Стоянов със своите законопроекти за земеделската техника, закона за виното, много важния закон за реституция на гората и закона за горите; Георги Агафонов със законопроект за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия, който да запълни празнините на отменените текстове от Конституционния съд, и законопроект за паметниците на културата. В. Бончев със закона за енергетиката; проф. Н. Бехар - за изменение и допълнение на Закона за въоръжените сили и Закона за защита на околната среда; поправките в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс на Георги Дилков и предложението му за отмяна на мораториума върху изпълнението на смъртното наказание; Г. Дилков, проф. Н. Бехар, и Хр. Смоленов - със закона за досиетата; в социалната сфера - законите на Хр. Иванов за защита на потребителите, за пенсиите и здравното осигуряване и мерки за насърчаване на раждаемостта в условията на демографска криза; до края на лятната сесия ще бъде готов и законът за насърчаване на дребния и средния бизнес в новите условия на Яшо Минков и др.

Кабинетът в сянка изрази удовлетворение от посещението на г-н Ганчев в Русия и от законодателната активност на депутатите от ПГ на БББ.

По т. 3-та от дневния ред премиерът на кабинета в сянка Жорж Ганчев осведоми колегите си за предстоящото си посещение в Гърция, където ще има разговори с партиите Нова демокрация, управляващата ПАСОК и др., част от които са свързани с идеята за създаване на Балканска организация за сътрудничество (БОС).

Визитата на г-н Ганчев се отлага за началото на месец септември.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до Георги Първанов - председател на Висшия съвет на Българската социалистическа партия, до Велко Вълканов - народен представител в 38-ото Народно събрание от Парламентарната група на Демократичната левица, и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,
ГОСПОДИН ВЪЛКАНОВ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) отправя настоящия протест до Вас и до Българската телеграфна агенция с молба да бъде доведено до знанието на цялата общественост съдържанието му, което се състои в следните нарушения и престъпления, които се извършват от народни представители и дейци на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) и на Българския антифашистки съюз (БАС). Те са в разрез с елементарната логика, култура, етика, морал, хуманизъм. Тези престъпления се свеждат до следното:

1. След 1 април 1990 г., когато ренегатите и предателите напуснаха БКП и създадоха буржоазна котерия, която нарекоха БСП, те излъгаха бившите членове на БКП, че сменят името си, за да била оцеляла партията. Тази демагогия, лъжа и измама имаше за цел не да спасява партията, защото никой с нищо не я е плашил. Те смениха боята си, за да спасят това, което са откраднали от партията, от държавата, от народа. Много от тези партийни членове и сега продължават да се смятат, че са комунисти. Именно с такава цел в БСП бяха създадени идейните течения "Марксистка алтернатива" и "Марксистка платформа", които нямат нищо общо с марксизма-ленинизма. Създадохте ги, за да държите в заблуда и измама комунистите, които не могат да се ориентират и да разберат, че БСП е буржоазна и антикомунистическа партия. Те живеят все още с илюзията, че ще извършат преврат в БСП и ще я върнат на марксистко-ленински позиции. Това, разбира се, никога не може и няма да стане. В нито една страна социалистически и социалдемократически партии не са строили социализъм. Те нямат нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма. По принцип те са катраници на капитализма. Такива са БСП и нейната марионетка БАС.

2. Господин Велко Вълканов никога нищо общо не е имал нито с БКП, нито с въоръжената антифашистка борба. Престъпление е за партизаните, ятаците, политзатворниците и концлагеристите да оглавява тяхната боева организация, който даже в дадени периоди е стоял на противни на тях позиции. Нима нямаше доблестен борец против фашизма, капитализма и империализма, който да оглави тази организация, а се стигна дотам да се слага начело на нея човек, който и на сън не е сънувал за тази длъжност и дейност. С ръководството на БСП водите кръстоносен поход срещу БКП и генералния й секретар. Вие с БСП създадохте изкуствена дворцова опозиция, която нарекохте Съюз на демократичните сили (СДС). Вие доброволно предадохте властта на 4 февруари 1997 г. на сиамските си братя - СДС. От 1990 г. досега изкуствено създавате т.нар. бекапета с представки, с наставки и междуставки за борба против БКП. Те нямат нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма. Вие ги държите на тих пристан във ваши помещения, поемате целите им издръжки, финансирате вестниците им. Предоставяте помещения на БСП и на БАС за техни щабове за борба против БКП, каквито са на ул."Патриарх Евтимий" и на бул."Г. Димитров", срещу новотел "Европа", сградата на Коларовски районен комитет на БКП.

Каквото и да правите, няма сила, която и с Владимир Спасов и без него би могла да отклони БКП от марксизма-ленинизма, от комунизма и от пролетарския интернационализъм. Никога БКП няма да бъде подчинена на "Позитано" 20. Вие с полицейската агентура, която все още е на тих пристан в структурите на БСП и на БАС, ще бъдете презирани, проклинани и ненавиждани. Вие без БКП не можете да образувате ляв съюз, защото сте дясна партия, а БАС също е марионетка на БСП в реставраторската й политика на капитализма. Та кой е виновен за сполетелите България беди и нещастия след VI конгрес на БКП? След злокобния дворцов преврат на 10 ноември 1989 г. от горбачовистките помияри беше сложен краят на каквито и да било даже илюзии за социализъм. Те и техните наследници и последователи създадоха нова партия - БСП, която няма нищо общо с БКП и не може да претендира за никакво наследство на БКП, тъй като БКП е жива и продължава триумфалното си шествие напред.

Кой Ви е дал право, господин Вълканов, след като до 27 юни 1997 г. не ме познавахте, да говорите в Шумен, че ще се съюзявате с БКП, но без хората на Владимир Спасов? Вие нима все още не знаете, че БКП извън Владимир Спасов няма? БКП е една, така че каквото и да правите, тя ще бъде една, и то такава, каквато е създадена от Д. Благоев, каквато е и сега, очистена от всички деформации, извращения, престъпления, ревизионизъм, догматизъм и волунтаризъм. Ето това е лицето на БКП, а то ще бъде такова, докато съществуват България като държава и българският народ като народ. Следователно този, който желае да прави ляв фронт или съюз на леви сили, трябва да влезе във връзка с БКП, и то с генералния й секретар.

3. Крайно време е да не правите опити за физическото отстраняване на генералния секретар на БКП, каквито досега непрекъснато се правят по сценарий на "Позитано" 20. Така например на 3 февруари 1991 г. се стреля с два пистолетни изстрела по мен в с. Герман. На 3 август 1996 г. в Казанлък беше извършена автомобилна катастрофа и беше ударена колата, с която пътувах. По чудо останахме живи петимата - аз, съпругата ми и трима членове на Турската комунистическа партия. На 7 януари 1995 г. по време на провеждането на пленум на ЦК на БКП ни беше изпратена отрова в кафе с цел да бъде ликвидаран целият ЦК на БКП. На 22 януари 1997 г. Александър Димитров Александров, близък приятел на Ал. Лилов, е попитал д-р Петко Тенев, член на ЦК на БКП и първи секретар на Околийския комитет на БКП във Видин, ще приеме ли да оглави БКП като генерален секретар, след като ме убият, пак по сценарий на ВС на БСП. Крайно време е ръководителите на ВС на БСП да се откажат от екстремизма и да престанат с диверсиите си против БКП и генералния й секретар.

4. ВС на БСП е крайно време да се поучи от това, което става в света. Най-показен е примерът във Франция. Би могло да се създаде коалиция между БКП и БСП на приницпна база. Ние досега сме предложили подобни варианти 24 пъти, от които през 1991 г. направихме 9 предложения на Александър Лилов за създаване на Обединен ляв фронт, но той не отговори на предложенията ни. От 14 май 1992 г. до 14 ноември 1994 г. направих нови 14 предложения до Жан Виденов за създаване на съюз на левите сили между БКП и БСП, но и той не отговори. През 1996 г. направих ново предложение да издигнем общи кандидати за президент и вицепрезидент, като президентът бъде от БКП, а вицепрезидентът - от БСП, тъй като БСП няма своя членска маса, а тя се състои от излъгани, измамени и заблудени бивши комунисти, но и това предложение остана глас в пустиня. Сега е моментът да Ви направя новото предложение, което се състои в следното: за следващите избори да създадем предизборна коалиция на принципна база. В половината от избирателните райони листите да се оглавяват от кандидатите на БКП и в другата половина - от кандидатите на БСП. Там, където листите се оглавяват от БКП, на второ място да бъдат кандидатите от БСП. Убеден съм, че ако това стане и ако се декларира, че съюзът на левите сили ще продължи строителството на социализма, 80% от народа ще гласуват за такава коалиция. Ако откажете и този път да създадем коалиция, ще останем с убеждението, че вие нарочно правите всичко това за пълния разгром на построеното през златния период на социализма. Ако приемете по принцип това мое предложение, когато седнем на масата на преговорите, ще детайлизираме и ще уточним всички подробности. Друг начин и пътища за спасението на България и народа ни от страданията, глада, мизерията и нищетата, които БСП им причини, няма. Ето това е шансът за вас, ако желаете да преодолеете изолацията си.

За да се установят добри отношения между БКП и БСП, Вие трябва да разпуснете, и то веднага, всички Ваши марионетки, които създадохте за борба против БКП и изкуствено ги нарекохте бекапета с представки, с наставки и с междуставки. Без да сторите това, няма да могат да се водят никакви разговори и преговори между БКП и БСП. Това са принципни въпроси, от които никога няма да отстъпим. Защо през двегодишното управление на БСП на БКП не беше дадена нито една стая за канцелария, а на запъртъците предоставяте помещенията на БСП!

5. Господин Георги Първанов вече обяви, че БСП е социалдемократическа партия. Благодарим му за откровеността. Логично е вече БСП да върне цялото имущество на БКП, което незаконно притежава като сграден фонд, налични пари към 1 април 1990 г. и всички други имоти. Също така не е целесъобразно повече БСП да съществува като отделна партия - социалдемократите трябва да се обединят с д-р Петър Дертлиев, а комунистите да се завърнат в БКП. Това би станало, ако нямаше кариеристични и вождистки амбиции у вождовете, които изкуствено бяха създадени от тези, които не са заинтересовани народът ни да бъде единен и сплотен в борбата му за построяването на по-щастлив и справедлив живот.

6. Крайно време е да се престане да се бръщолеви за демокрация в буржоазното общество. Не може да има демокрация при нито едно класово експлоататорско общество, където е налице експлоатация на човек от човека. Демокрация е възможна само при комунистическото общество, където ще бъдат изключени каквито и да било варианти на експлоатация. Рушителите на България нямат никакво право да говорят за демокрация. Те по този мошенически начин лъжат и заблуждават народа ни. Те съсипаха прекрасната ни страна. Ето тази принципна позиция на БКП и на Владимир Спасов, изглежда, не харесва на г-н Велко Вълканов и именно за това като открит антикомунист прави изявления, за да разединява комунистите и симпатизантите. Също така не е без значение, че Велко Вълканов уби и унищожи революционното у бившите активни борци и превърна СБПфК в марионетка на антикомунистическата политика на БСП. И БСП, и БАС се явиха като реставратори на капитализма. Историята не прощава на никого. Тя ще прикове на позорния стълб всички ренегати, провокатори и предатели. Дано не бъдете и вие такива. Къде беше г-н Вълканов, когато Иван Дочев с родителите на Петър Стоянов организира и проведе фашистко сборище в Пловдив? Какво търси след това в Шумен? Защо Велко Вълканов унищожи и уби революционното в активните борци и ги превърна в марионетки на реставраторите на капитализма? Докога ВС на БСП и БАС - Българският антикомунистически съюз, да, това е точното наименование, ще създават запъртъци от бизнесмени и кредитни милионери за борба против БКП? Кой е дал право на Вас, господин Вълканов, който никога нищо общо не сте имали нито с БКП, нито с активните борци, да говорите, че ще създавате лява коалиция? Доколкото е известно на всички ни, Вие сте бил николапетковист. Какво търсите там, където не Ви е мястото? Вие и хората на ВС на БСП развивате лява фразеология, а на дело повече от две години провеждате супердясна политика. По вина на Демократичната левица всички пенсионери са доведени до просешка тояга. Къде е моралът Ви? Защо след като увеличихте цените на всички стоки над хиляда пъти, не направихте това и с пенсиите? Защо не въведохте заплати едно към три? За да живеят пенсионерите нормален живот, трябва да получават не по-малко от 180-200 хиляди лева, което би било нормално заплащане на заслужените от тях пенсии. С какъв морал, безочие и нахалство отново правите опит да излъжете народа? Човек винаги трябва да има чест, съвест и морал. Имате ли ги Вие, господин Вълканов? Оставям на тези въпроси Вие да си отговорите, но ако ги имахте, нямаше да говорите против мен, без да сте ме виждали и без да ме познавате. Целесъобразно би било да освободите героичната и борческа организация на борците против фашизма и капитализма, а тя да си избере достоен неин представител, но в никаъв случай той не трябва да бъде от гешевистката полицейска агентура.

София, 29 юни 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЯМБОЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ИВАН ТАТАРЧЕВ В ЗАЩИТА НА ЖУРНАЛИСТКАТА ОТ ВЕСТНИК "ТРУД" АННА ЗАРКОВА И СРЕЩУ ОПИТИ НА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ЦЕНЗУРА. Документът е адресиран и до президента на Републиката, до Народното събрание и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Ние, журналистите, уважаваме институцията, която Вие представлявате. Уважаваме Вашите и на Вашите колеги усилия, които правите, за да бъде ефективна войната с престъпността в нашата страна. Но не приемаме част от тази война да бъде атаката срещу журналисти, която се оформя като Ваша лична битка. Ние, журналистите от град Ямбол, недоумяваме за причините, които Ви мотивират да защитавате колегата си Руско Карагогов - добре познат тук с работата си в бившата окръжна следствена служба. Архивите още съществуват и е въпрос на инициатива от Ваша страна те да бъдат отворени.

Ако Вие, Господин Главен прокурор, истински се борехте срещу престъпниците, не трябва да воювате срещу журналистите - те са Вашият естествен съюзник в тази война. Ние искаме България да не бъде повече "страната на крадените БМВ-та и ментета"! Ние искаме гражданите на България да не се страхуват от мутрите и децата ни да не ги превърщат в свои герои!

Ако Вие, Господин Главен прокурор, желаете това, поднесете своите извинения на журналистите, които не спестиха истината пред своите читатели!

До Вашето извинение, ние, журналистите от град Ямбол, продължаваме щафетната гладна стачка.

Ямбол, 4 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) "ЗА ПОЛИТИКАТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В ОПОЗИЦИЯ", ИЗРАБОТЕНА И ПРИЕТА ПО ПРИНЦИП НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" В СОфИЯ НА 14 ЮНИ 1997 ГОДИНА. Окончателният текст е приет на съвместно заседание на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП и ръководствата на ПК "Екогласност" и на ПГДЛ на 1 юли 1997 г. в София.


С КАКВО НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСИМ?

Демократичната левица има принципни различия с управляващото дясно мнозинство.

Днес от особена важност за нас са несъгласията ни с десницата по редица принципни въпроси, свързани с цялостната стратегия на прехода.

- Демократичната левица не приема проявилите се вече стремежи на дясното мнозинство за упражняване на парламентарен диктат.

- Обявяваме се категорично против заявените намерения да се изменя Конституцията в недемократичен дух.

- Обявяваме се против опитите за явно или скрито нарушаване на конституционно установения баланс между властите.

- Решително ще се противопоставяме на опитите за приемане на репресивни и дискриминационни закони.

- Не приемаме опитите за нарушаване на независимостта на съдебната власт.

- Няма да допускаме компромиси при защита на конституционно гарантираните права и свободи на гражданите - лични, икономически, социални и политически.

- Няма да се съгласим под формата на борба с престъпността в българското законодателство да се внасят промени, които по същество превръщат страната в полицейска държава.

- Ще отхвърляме всички предложения за изменение на правовия ред, които накърняват националния характер на българската държава.

- Противопоставяме се на опитите на организиране на "лов на вещици” в държавната администрация, в националните медии, във фирмите, в които собственик е държавата, в научните, културните, образователните и социалните институти и учреждения. Осъждаме политическите чистки.

- Ще се борим срещу пълзящия политически реваншизъм в държавното и стопанското управление, в учебните заведения и в държавните медии.

- Не приемаме опитите да се прикриват и фалшифицират причините за многогодишната икономическа криза.

- Ще се противопоставяме на закононарушенията и безобразията в управлението на държавната собственост, включително и в процеса на приватизация.

- Няма да приемем опитите за фактическо узаконяване на криминалното и полукриминалното разграбване на държавната собственост.

- Ние сме против прибързаното и лекомислено ликвидиране на образователни заведения и безогледно съкращаване на специалисти от духовната сфера, в здравеопазването и във всички други бюджетни учреждения.

- Няма да приемем хората, които с труда си изградиха днешна България, да бъдат социално унижавани и ограбвани. Не приемаме бездушните намерения на управляващите спрямо пенсионерите.

- Ние сме против и политически преднамерената дестабилизация на местната власт чрез необмислени реформи. Не одобряваме опитите за дестабилизация на структурите на местното самоуправление с цел удовлетворяване на теснопартийни и користни интереси на сегашните управляващи. Ще противостоим на провокираната вълна от необосновани персонални атаки срещу кметове, издигнати или подкрепени от Демократичната левица.

- Не приемаме цензурата в електронните национални медии, която тихо взема застрашителни размери.

- Демократичната левица отхвърля опитите да бъдат дискриминирани партиите, които не подкрепят сегашното правителство, чрез съмнителни пропагандни формули като тезата за т.нар. реформаторско парламентарно мнозинство. И в опозиция, и на власт усилията на левицата са били и ще бъдат насочени към извършване на необходимите реформи.


ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В ПАРЛАМЕНТА

В 38-ото Народно събрание Парламентарната група на Демократичната левица носи историческа отговорност. В парламента ние ще покажем, че по-добре от сегашните управляващи разбираме болките на българския народ, проблемите на държавното управление и на националното стопанство.

Законодателните ни инициативи и възможностите, които ни дава парламентарният контрол, ще бъдат наш принос в решаването на проблемите по излизането на България от кризата. В парламента Демократичната левица ще настоява за прецизно изработване на законовите текстове, ще използва всички форми на законов протест, за да изрази несъгласието си, когато се приемат антисоциални и недемократични норми и актове. От мнозинството зависи доколко нашите разумни предложения ще бъдат приети.


НИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ!

Редица политически намерения и управленски действия на десницата зареждат обществото с ново социално напрежение. Налице са симптоми и се огласяват намерения, които сочат, че ще има опити общественото несъгласие и недоволство да бъдат потискани с методите на полицейската държава. Това ние отхвърляме и предупреждаваме, че българският народ няма да го позволи.

Демократичната левица категорично заявява, че ако управляващите се опитат да стоварят най-голямата икономическа тежест на реформите върху социално най-слабите слоеве на българското общество, ако скъсат с идеята за равнопоставен диалог с опозицията по болните проблеми на обществото, ако потърсят опора за своята власт в разгръщането на политически истерии, реваншизъм и полицейщина, то те ще срещнат нашето решително несъгласие и противодействие както в парламента, така и извън него.

Ние предупреждаваме, че ако десницата реализира крайните си намерения в социалната сфера, здравеопазването, образованието, земеделието, наказателното законодателство, то България безвъзвратно ще се отдалечи от пътя към едно свободно, справедливо и солидарно общество.


ПРЕДЛАГАМЕ ШИРОКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Демократичната левица се обявява за широко политическо и гражданско сътрудничество, като се опира на принципа на равнопоставеността и диалога. Ние ще партнираме с всички отговорни опозиционни и неангажирани с правителството политически сили - в парламента и извън него. Целта на политическото партньорство на Демократичната левица в този момент е да не се позволи над страната да се развихри нова, крайно дясна, реваншистка и разрушителна вълна.

В днешния исторически момент основен дълг на цялата българска левица, на всички центристки и умерени формации е да намерят общи допирни точки, да изградят съвместни и общи виждания за алтернативата, към която обществото се стреми. В следващите седмици и месеци ние ще провеждаме интензивни консултации за постигане на тази цел.

Демократичната левица ще съдейства на всички граждански формации със социална, културна, научна, професионална и друга обществено значима ориентация ясно да изразят своите позиции, виждания и очаквания от управлението с оглед разгръщането на пълноценен национален диалог, с оглед на социалната защита на техните членове.


НАШАТА АЛТЕРНАТИВА

Демократичната левица ще предложи на обществеността своята алтернатива за управлението на страната. Ние ще предложим конкретни законодателни и управленски решения: ще огласим нашите практически виждания и програми за стабилизация и развитие на социалното дело, националната култура, образованието и здравеопазването.

Опозиционното поведение на Демократичната левица се подчинява на разбирането, че днес България се нуждае от националноотговорно управление, каквото десницата не може да осигури. Демократичната левица води открита политика. Тя ще се стреми да възвърне доверието на мнозинството от българските граждани и ще се готви отново да поеме националната отговорност във властта.

Ние не искаме нашият бъдещ успех да се гради върху неуспеха на други. Ние искаме политическото съревнование в България да бъде не между "добри" и "лоши", а между добро и по-добро. Не желаем провала на сегашното правителство, но смятаме, че то не тръгва в правилната посока и го заявяваме ясно и навреме.

Левицата ще направи всичко необходимо, за да бъде готова да изпълни своята мисия на основна, солидна и отговорна алтернатива на сегашното дясно управление.

Демократичната левица активно ще се готви да се възвърне във властта и това ще стане по волята на хората и по законите на демокрацията.

Ние ще изпълним дълга си!

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 7 юли 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.