8 юни 1995


София, 8 юни 1995 година
Брой 110 /1411/


София, 8 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБОРА-МИТИНГ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 3 ЮНИ 1995 Г. В СЕЛО ДУРАНКУЛАК, ПО СЛУЧАЙ 95-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЕЛСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ И БУНТА КРАЙ ШАБЛА-ДУРАНКУЛАК.


Свеждайки чела пред подвига на нашите предци и вдъхновени от тяхната саможертва за свобода и по-добър живот, давайки обещание да следваме техния пример, ние

ЗАЯВЯВАМЕ:

Българските земеделци преживяват трудни дни. Отново, както преди почти 100 години, се посяга на тяхната собственост и на труда им с тази разлика, че ако през 1900 година властта на княз Фердинанд действаше брутално, днешните управници демагогски се представят за загрижени за благополучието и просперитета на българските земеделски производители. Същевременно основната им цел е заграбването на тяхната земя, собствеността на която е единствената гаранция за личната им свобода и икономическа независимост, а така също и за демократичното развитие на страната. Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ няма да се примири с абсурдната аграрна политика на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ и ще продължи борбата, започната от нашите прадеди, до пълната победа на законността и реда. Сериозно сме загрижени от действията на това правителство, целящи да поставят на колене селскостопанския труженик и да го лишат от икономическа и политическа независимост.

Заявяваме, че намаляването на изкупните цени на млякото, млечните продукти, зърнените храни и други произведения ще доведе до унищожаването на току-що започналото да се възстановява животновъдство, до намаление на зърнопроизводството и до икономически крах на селските стопани.

Настояваме правителството незабавно да предложи в Народното събрание законодателно осигуряване на интересите на българските земеделци - частни стопани, арендатори, обединени в кооперации. Същото да включва следното:

1. Спиране на безмитния внос на сухи млека, млечни продукти и други селскостопански произведения.

2. Приемане на вътрешни защитни цени на всички селскостопански продукти, получени от животновъдството и зърнопроизводството.

3. Осигуряване на външни пазари за тези продукти.

4. Осигуряване на нисколихвени и дългосрочни кредити за развитие на селското стопанство.

Господа, ако вие не сторите всичко необходимо за защита на земеделието в страната, цялата отговорност за разбиването и унищожаването му ще падне върху вас - БСП, нейното правителство и мнозинството й в Народното събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТУРИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ /6 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. Да са показали с цялата си дейност, че са убедени привърженици на Съюза на демократичните сили /СДС/.

2. Да са способни да приемат и защитават местна изборна програма с гаранции за провеждане на демократична реформа и екип за нейната реализация.

3. Да имат опит в политическа работа, общински съвет или кметство.

4. Да притежават висок обществен авторитет и морал, професионални качества, житейски и организационен опит и популярност сред обществеността.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД ИСКАНЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ЗАЕМОДАТЕЛИТЕ ВЪВ ФИРМИТЕ БАМС, "АЛБА БУЛ", "СПИРЕЛИ", ТАКО И "КРИСЛИМИТЕД".


Над двадесет и пет хиляди заемодатели от Варна и региона са сериозно разтревожени от събитията, развили се през последната седмица около фирми, в които те държат своите спестявания. Принудени от ниския лихвен процент и борбата за оцеляване, тези хора са вложили своите дългогодишни спестявания в законно регистрирани фирми и сдружения, развиващи легална в кавички дейност на територията на Варна.

Заемодателите искат пълна прозрачност по въпроса за прекратяването на дейността на финансови пирамиди. В тази връзка представителите на Инициативния комитет на измамените заемодатели са искали среща с председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов, която им е била отказана. В Министерския съвет те са били приети от г-н Красимир Николов - началник на кабинета на министър-председателя. Категорично са им били отказани срещи с министър-председателя Жан Виденов, министрите на финансите и на вътрешните работи - господата Костов и Начев. Според канцеларията на Жан Виденов заемодателите сами са си виновни за всичко.

На 4 юни тази година на многохиляден митинг във Варна са гласувани следните искания:

1. Пълно връщане на вложенията от пирамидалните структури.

2. Законодателно уреждане на проблема и подвеждане под наказателна отговорност на измамниците.

3. Искане към правителството да предприеме активни действия за изясняване на ситуацията.

Разтревожени от бездействието на правителството, народните представители от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ ще настояват за създаване на анкетна комисия към парламента, която да изясни обстоятелствата и да предложи мерки за решаване на проблема.

София, 6 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Цел на настоящия меморандум е да запознае членовете на Изпълнителния комитет на Либералния интернационал с политическата ситуация в Република България и позициите на либералните партии след парламентарните избори и първите сто дни от управлението на социалистическото правителство, включващо само членове на бившата комунистическа партия.

Във втората част на меморандума се съдържа информация за състоянието на Радикалдемократическата партия /РДП/ след нейния XXVI извънреден конгрес и във връзка с конфликта, проявил се на XXVII конгрес на партията.


I. ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Партията на бившите комунисти /Българска социалистическа партия - БСП/ спечели убедително парламентарните избори, произведени на 18 декември 1994 г. Съставено бе еднопартийно правителство начело с председателя на БСП г-н Жан Виденов. В парламента БСП разполага със 125 места от общо 240.

С втори резултат е Съюзът на демократичните сили /СДС/ - десноцентристка коалиция с либерално-консервативна ориентация. СДС получи 69 места, като от тях 9 има Радикалдемократическата партия, участник в тази коалиция.

На трето място с 18 места е коалицията Народен съюз, състояща се от традиционната Земеделска партия и дясната Демократическа партия /ДП/.

На четвърто място с 15 места е Движението за права и свободи /ДПС/ - партия, свързана с турското етническо малцинство.

На пето място е Българският бизнес блок /БББ/ с 13 места.

Социалистическото правителство има подкрепата освен на своята парламентарна група още и на парламентарната група на Българския бизнес блок.

Като опозиция в парламента се определят СДС, Народен съюз и Движение за права и свободи.

Президентът на страната д-р Ж. Желев отправи остри критики към първите стъпки на социалистическото правителство, в които се съдържат, според него, елементи на рекомунизация на икономическия и обществения живот.

Радикалдемократическата партия и опозицията като цяло определят политиката на социалистическото правителство като "връщане назад" и реставрация на методи и форми на управление, характерни за тоталитарния комунистически режим. Налице е опасна тенденция за блокиране на демократичните реформи, започнали след 1989 г. в страната. Примери: негативно отношение на правителството към чуждите инвестиции и опит да се ревизират вече сключени приватизационни сделки с чужди инвеститори:

- ограничаване на правото на частна собственост върху земята в пълно нарушение на разпоредбите на конституцията и ограничаване на свободния пазар на земята;

- опит за блокиране на приватизацията в промишлеността и туризма;

- връщане на стари комунистически кадри на ръководни места в научните и културните институти и в ръководствата на държавните предприятия;

- опити за промени във външната политика на страната и противопоставяне на политиката за присъединяване на България към НАТО. Многократно подчертавано положително отношение към режима на Милошевич в Сърбия.

Опозицията като цяло и Радикалдемократическата партия се противопоставят с парламентарни средства на тази политика.

В парламента Радикалдемократическата партия е единствената либерална партия. Всички останали либерални партии не преминаха 4% бариера за влизане в парламента и събраха общо по-малко от 2% на изборите. Успехът на РДП е свързан с нейното участие в десноцентристката коалиция СДС - най-голямата некомунистическа политическа сила в страната. В парламента депутатите на РДП защитават либерални възгледи и законопроекти и активно взаимодействат с всички опозиционни партии.

В предишния парламент РДП имаше 16 места и участваше в управляващата десноцентристка коалиция на СДС. От РДП бяха излъчени председателят на парламента и сега председател на партията г-н Александър Йорданов, министърът на културата г-жа Елка Константинова /сега пълномощен министър във Варшава/, както и петима председатели на комисии в Народното събрание.

В новия парламент РДП като опозиционна партия има свои представители в комисиите по външна политика; наука и образование; култура; радио и телевизия; здравеопазване; икономика. Представителите на РДП г-жа Надежда Михайлова и г-н Александър Йорданов са съответно представители и на опозицията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Цялостната ситуация в политическия живот на страната определя необходимостта от общи действия на опозицията, РДП предложи веднага след изборите на всички опозиционни парламентарни и извънпарламентарни политически сили обща демократична стратегия за по-добро представяне на изборите за местни органи на властта, които ще се проведат през есента на 1995 г. В резултат на нашите усилия вече са налице първите положителни резултати. Договорено е политическо споразумение между СДС и Народен съюз за сътрудничество и явяване с общи кандидати на местните избори. Ние оценяваме това споразумение като голям успех за политиката на нашата либерална партия. Това ще даде възможност и на други извънпарламентарни либерални организации да получат възможност за участие в местната изпълнителна власт.

София, 15 май 1995 г.

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВА КУЛТУРА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАДДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.


Обръщаме се към живеещите в България всеки трезво да премисли своето отношение към проблема за присъединяването на България към различните наддържавни организации. Да осъзнае, че моментът е много отговорен и с решаващо значение както за България, така и за човечеството. Времето е преломно за решаване на сигурността на отделните държавни общности и за ориентиране в сложната обстановка. Всеки трябва да вземе предвид следните особености на епохата и факти от историята:

1. В развитието на човечеството през новата и най-новата история съдба му се решава от споразумения и договори между великите държави. В тях са конкретизирани общи задължения за изграждане на организационни структури, начините им на дейност и взаимоотношения за постигането на определени цели.

2. Това е в сила и за времето на Втората световна война, и след нейното завършване, включително и за периода на студената война. Именно тогава в резултат на конфронтация и недоверие се създават НАТО и Варшавският договор.

3. Последният етап започна с промените в Съветския съюз. Създават се условия за нормализиране на отношенията между великите държави - прекратява се студената война, отпадат острата конфронтация и опасността от термоядрената война. Апогеят на нормализирането на отношенията се прояви на 9 май 1995 г. в Москва при празненствата за юбилея от победата над фашизма. Там всички лидери на великите държави изказаха мисли и манифестираха взаимно опрощение и помирение както между враговете през Втората световна война, така и между тези от студената война. Същевременно те се задължиха да работят съвместно, за да гарантират добри условия за живот на сегашните и бъдещите поколения. Казаното от лидерите на великите държави е предпоставка да се прояви една нова отговорност, защото моментът е преломен - изисква нови условия, при които всичко да протича при пълно спокойствие и доверие, за да бъде ефективна тяхната съвместна дейност по поетите задължения и отговорности пред бъдещите поколения.

За да се създадат нови условия, е необходимо:

- Да се разформироват всички организационни структури и да се прекратят всички дейности, останали от конфронтацията по време на студената война; в Европа това е НАТО, защото Варшавският договор е разформирован. Трябва да се разбере, че ако се запази НАТО, тя ще очертае разделителна линия, която ще провокира съмнения, недоверие и съответни действия по собствената сигурност, а те ще затруднят изпълнението на отговорността пред бъдещите поколения. За да не стане това, лидерите на великите сили трябва да осъзнаят, че отговарят за съдбата на човечеството в много тежък период от неговото съществуване, в който са допуснати две опасности: фаталната, която вещае гибел на човечеството поради демографския бум, дехидрирането на земята, разрушаването на природната среда, озоновите дупки, социалният проблем, масовият глад и миграции и пр.; опорочаващата, която руши устоите на обществото поради масовата индивидуална и организира престъпност, корумпираност и безотговорната бюрокрация. За преодоляването на тези опасности трябва спешно да се вземат смели решения и да се предприемат бързи действия за създаване на нормални условия за живот и изява.

- Да се възроди Организацията на обединените нации /ООН/ чрез разширяване на нейните функции тя да стане ефикасна, наддържавна институция за общозадължителни решения, да създава структури и инструментариум за ефикасно решаване на неотложните и съдбоносни за човечеството проблеми, да стане гарант за сигурността на отделните държави чрез обособени военни групировки от контингенти на членовете на Съвета за сигурност, а при нужда и от други държавни общности.

- При новата роля на Съвета за сигурност се налага да се разшири съставът на постоянните му членове с представители от всички региони на континентите.

- За бързо и ефикасно решаване на различните задачи и задължения на ООН се налага да се учредят по континенти помощни организации от типа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/, която в съответствие с новите изисквания да се обедини със Съвета на Европа /СЕ/ и неговата Парламентарна асамблея. В тези структури да се включват всички държавни общности без предварителни условия. Военните групировки към ООН могат да бъдат при тях и под техен контрол.

Възродената ООН и новата структура по континенти ще представляват новият подход, съответен на задачите и целите в новия етап на човечеството днес. При него всички държавни общности ще имат равно представителство при вземането на решения - така няма да има условия за съмнения, недоверие и противопоставяне, а ще се съдейства за бързото решаване на съдбоносните проблеми пред човечеството и бъдните поколения.

Опасностите пред човечеството показват, че сигурността на отделните държави днес е не само национална задача, а е и глобална, свързана с бъдещето на всички. Те показват, че сега е моментът за поставяне на основите на правилното решаване на проблемите. В такива преломни моменти всички хора с будна обществена съвест и чувство за дълг трябва да вземат активна позиция и смело да ратуват за насочване на развитието в правилна посока. Тази необходимост вече се осъзнава от нашата общественост и трябва бързо да прерасне във всенародно движение. За неговото организиране трябва да се учредят инициативни групи по селища за провеждане на събрания, и избор на ръководства. В тях може да се членува индивидуално и колективно, в София да се учреди и централна инициативна група, която да подготви документацията за регистриране на всенародното движение.

Апелираме към всички, които съзнават голямата отговорност за съдбата на човечеството и необходимостта от създаването на организационни структури за ефикасно решаване на съдбоносните за човечеството проблеми, да се обединим без разлика на вяра, нация, партия, религия. За ускоряване на този процес да се проявява самоинициатива и самодейност както от отделни лица, така и от ръководства на организации.

София, 1 юни 1996[5]  г.

ПРЕЗИДЕНТ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВА КУЛТУРА: Кубрат Томов

ЕКСПЕРТ НА ДВИЖЕНИЕТО: Христо Христов

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
08.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!