8 март 1991

СОФИЯ, 8 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                    БРОЙ 48 /323/

СОФИЯ, 8 МАРТ- СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ /РНКС/ - ПЛОВДИВ.


ДНЕС, 13 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В ГРАД ПЛОВДИВ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА:

1. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ
2. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
3. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
4. БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ
5. КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
6. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
7. ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА
8. ФЕДЕРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

БЕШЕ УЧРЕДЕН: РЕГИОНАЛЕН НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ.

РЕГИОНАЛНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ, КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ЧИИТО ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА БАЗА СА ОБЕДИНЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, УЧАСТВУВАЩИ В ДВЕТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ - КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" И БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ, ДЕКЛАРИРАТ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ГРАД ПЛОВДИВ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СВОЕТО ОБЕДИНЕНИЕ:

1. ПАТРИОТИЗЪМ - ВЪВ ВЪНШЕН АСПЕКТ - ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, НЕЗАВИСИМОСТ И ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ. ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ - НЕДОПУСКАНЕ НА СЕПАРАТИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ПРИЗНАТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НО НЕДОПУСКАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНЕТО ИМ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НА ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА, СТОПАНСКА ИЛИ ФИНАНСОВА БАЗА ФОРМАЦИИ, НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА И КОРЕННОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.

2. ДЕМОКРАТИЗЪМ - ЗАЩИТА НА МЕХАНИЗМИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА С ВСИЧКИ ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА. НЕДОПУСКАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ ПОД НИКАКВА ФОРМА И ЦВЯТ.

3. ВЪЗРАЖДАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ КАТО НЕОБХОДИМО ЖИЗНЕНО СРЕДСТВО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИЯТА ОТ НЕБИВАЛИЯ МОРАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ УПАДЪК В ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИСТОРИЧЕСКА ИСТИНА ЗА СЪБИТИЯТА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ. ИСКАНЕ, ОТПРАВЕНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА НА РЕФЕРЕНДУМА ОТ 1946 ГОД. ИСКАНЕ, ОТПРАВЕНО ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА СЕ ИЗНЕСЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ИЗЦЯЛО РОЛЯТА НА СССР И ПОЛИТИКАТА НА СТАЛИН В БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

5. РЕГИОНАЛНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ Е ОТВОРЕНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА ПЛОВДИВ, СПОДЕЛЯЩ ОСНОВНИТЕ ОБЕДИНИТЕЛНИ ПРИНЦИПИ НА СЪЮЗА, МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В НЕГО.

ГРАЖДАНИ НА ПЛОВДИВ, В ТОЗИ ОСОБЕНО КРИТИЧЕН МОМЕНТ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, В СЪСТОЯНИЕ НА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ, Е ДЛЪЖЕН ПРЕД ЛИЦЕТО НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДА ДАДЕ ОТ СЕБЕ СИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СПАСЯВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ!

НЕКА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС И ВСИЧКИ ЗАЕДНО ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ОТЕЧЕСТВОТО НИ СTABA ЖЕРТВА НА ЛИЧНИ И ТЯСНОПАРТИЙНИ АМБИЦИИ, НА ЕДНА СИСТЕМА, КОЯТО Е БЕЗВЪЗВРАТНО ОСЪДЕНА ОТ ИСТОРИЯТА ДА ИЗЧЕЗНЕ. МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС НОСИ, ЩЕ СЕ СТОВАРИ СЪС СТРАШНАТА СИ СИЛА ВЪРХУ НАШИТЕ ДЕЦА.

ГРАЖДАНИ НА ГРАД ПЛОВДИВ, ВСИЧКИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА МУДНОСТТА И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА ВЪРЗАНИТЕ РЪЦЕ НА ЕДНО ДОГОВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО БЕЗ ОСОБЕН ШАНС ЗА УСПЕХ В СВОИТЕ НАМЕРЕНИЯ ДА ОСЪЩЕСТВИ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО НИ ПРОМЕНИ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД Е ДА ПОГЛЕДНЕМ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ, ДА НАМЕРИМ МОРАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В СЕБЕ СИ ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ 46 ГОДИНИ СМЕ БИЛИ НАСИЛЕНИ ДА ЖИВЕЕМ В ЕДНА ЛЪЖА И ДНЕС, КОГАТО ПРЕД ВСИЧКИ НАС СЕ РАЗПРОДАВАТ ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО, ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. ТО ЗАГИВА ПРЕД ОЧИТЕ НИ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРИЗИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ” ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕТО НА ЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР В СВЕТА ГОРА.


ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ДА ОТКЛИКНАТ НА ПРИЗИВА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИМИТЪР ПОПОВ И ДА ПОДПОМОГНАТ СЪС СРЕДСТВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ПО-НАТАТЪШНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР В СВЕТА ГОРА.

СВЕТИНЯ НА БЪЛГАРЩИНАТА, НЕПРЕВЗЕТА И НЕПРЕВЗИМАЕМА ТВЪРДИНА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ, СЪХРАНИЛА СЯНКАТА НА ЙЕРОМОНАХ ПАИСИЙ И ОТКЪРМИЛА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, МАНАСТИРЪТ "ЗОГРАФ" Е НЕИЗПЛАТЕН НАШ ДЪЛГ КЪМ ПРЕДЦИТЕ НИ. НЕ БИВА ДА ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ И В НАЙ-ТРУДНИ ВРЕМЕНА ДУХЪТ Е КАЛЯВАЛ МЕЧА И РАЛОТО И Е ПОВДИГАЛ РЪЦЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ, ЗА ДА ПОБЕДЯТ ВРАГОВЕТЕ ИЛИ ДА СЪТВОРЯТ НОВИ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА.

НУЖНО И ДОСТОЙНО Е ДА БЪДЕМ ПАТРИОТИ ДНЕС. УТРЕ ЩЕ МОГАТ ВСИЧКИ. ДА СТОРИМ НЕОБХОДИМОТО, ГОСПОДА ОФИЦЕРИ, СИМПАТИЗАНТИ НА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" БЪЛГАРИ!

СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНИЯ АДРЕС И БАНКОВА СМЕТКА.

СОФИЯ, 7 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕТО НА ЧЛЕНА НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, ИЗПРАТЕНО ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАНАТА НА 26 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ И НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/. ТЪЙ КАТО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ БЕШЕ ПУБЛИКУВАНА И В ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПУБЛИКУВАМЕ И ОПРОВЕРЖЕНИЕТО НА Г-ЖА МУРАВИЕВА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕЛЕМЕНОВ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОМЕСТЕНИТЕ В БРОЙ 3 ОТ 26 ЯНУАРИ 1991 Г. НА В. "ХРИСТИЯНЛЕМОКРАЦИЯ" ДЕКЛАРАЦИИ ДЪРЖА ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ СЪМ ПОДПИСАЛА ИЛИ ПОТВЪРДИЛА ПОМЕСТЕНИТЕ В ТОЗИ БРОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НА ХСС /ХРИСТИЯНСОЦИАЛЕН СЪЮЗ/ И НАРОДЕН БЛОК/Ц/.

В РЕДИЦИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НА ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В ХСС, Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ СЪМ ЗАСТЪПВАЛА ВИНАГИ СТАНОВИЩЕТО - ДЕЙНОСТТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ДА НЕ БЪДЕ СМЕСВАНА С ТАЗИ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ.

НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКЪВ ДОКУМЕНТ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ХСС И НАРОДНИЯ БЛОК /Ц/, НОСЕЩИ МОЯ ПОДПИС ОСВЕН АКО СА ФАЛШИФИЦИРАНИ.

СЧИТАМ, ЧЕ ПОДОБНИ МАНИПУЛАЦИИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИСЪЩИ НА ЕДИН СЪЮЗ, КОЙТО НОСИ ИМЕТО ХРИСТИЯНСКИ И БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА АДЕКВАТЕН МОРАЛ, А ТАКЪВ ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ЛИПСВА НА АВТОРИТЕ НА ТЕЗИ ПСЕВДОДОКУМЕНТИ.

НАДЕЖДА МУРАВИЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА КЪМ ТРУДЕЩИТЕ СЕ СЕЛЯНИ ОТ БИВШИЯ МИХАЙЛОВГРАДСКИ ОКРЪГ ОТ ЗЕМЛЯЧЕСТВО "ОГОСТА".


МИЛИ ЗЕМЛЯЦИ, МАЙКИ И БАЩИ, СЕСТРИ И БРАТЯ,

ЖИВЕЕМ В СЪДБОНОСНО ВРЕМЕ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ГОРЕШИ СПОРОВЕ ПО ПРОБЛЕМА КАКВИ ПРОМЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С ОГЛЕД ТО ПО-БЪРЗО И ПО-ПЪЛНО ДА ОТГОВАРЯ НА ТЕКУЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ НУЖДИ НА РЕПУБЛИКАТА. ОТ ТОВА СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ВСИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. РАЗЛИКАТА Е В ПЪТИЩАТА ЗА НЕГОВОТО ПОСТИГАНЕ.

С ПРИЕМАНЕТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И СВОБОДНОТО ИЗБИРАНЕ НА ФОРМАТА ЗА НЕЙНОТО СТОПАНИСВАНЕ: ЧРЕЗ КООПЕРИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ, ЧАСТНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНАТА ЗЕМЯ ИЛИ ЧРЕЗ ФОРМИРАНЕ НА КРУПНИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТОПАНСТВА. ОТ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ЩЕ ЗАВИСИ УСПЕХЪТ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО.

БЕЗ ДА ОТРИЧАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ НА ЗЕМЯТА ДА ПРЕДПОЧЕТАТ И СЕ ВКЛЮЧАТ В КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНИСВАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ:

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Е НЕПРЕКЪСНАТ ПРОЦЕС, ПОРАДИ КОЕТО ПРИ ВСЯКА НЕГОВА ПРОМЯНА ТРЯБВА ДА СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ.

В НАСТОЯЩИЯ ПЕРИОД НА КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ЧРЕЗ УЕДРЯВАНЕ НА РАЗМЕРА ВЪРХУ ЗЕМЯТА ЗА ЛИЧНО ПОЛЗУВАНЕ ОТ 5 НА 101 ДЕКАРА, ЩЕ СЕ СЪЧЕТАЯТ НАЙ-ПЪЛНО ЛИЧНИТЕ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ ОГРОМНИТЕ КООПЕРАТИВНИ БЛОКОВЕ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НАЛИЧНАТА СЪВРЕМЕННА ЕДРОГАБАРИТНА ТЕХНИКА. С МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНСТВО И НЕЙНОТО ПОДДЪРЖАНЕ ЩЕ СЕ ОСИГУРИ СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕНО СТОПАНИСВАНЕ НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ - КООПЕРАТИВНА, ЛИЧНА И ДРУГА, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОГРОМЕН ВНОС НА МАЛОГАБАРИТНА ТЕХНИКА, ЗА КОЕТО СТРАНАТА И СТОПАНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕ РАЗПОЛАГАТ С НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА.

С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА ЗА ЛИЧНО ПОЛЗУВАНЕ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ФУРАЖОПРОИЗВОДСТВОТО, А ТО ЩЕ ОСИГУРИ ЧУВСТВИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ ПРОДУКЦИЯТА ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И РЯЗКО ПОДОБРЯВАНЕ СНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОСОБЕНО С ТАКИВА ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД. ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ИЗПОЛЗУВАНЕ HA ЗНАЧИТЕЛНАТА НАЛИЧНА МАТЕРИАЛНА БАЗА ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ НА ТРУДОСПОСОБНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ, МЛАДЕЖИ И ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ ТРУДОСПОСОБНИ ХОРА ОТ ГРАДА В СЕЛОТО. ЧРЕЗ НОВОТО КООПЕРАТИВНО СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ОБЛИК НА ТКЗС С ДЕМОКРАТИЧНО И ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО, С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕНТАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА И ЛИЧНАТА ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ КРАЖБИ, РАЗХИЩЕНИЯ И ДРУГИ НА ЗЕМЯТА, ИНВЕНТАРА, ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ЖИВОТНИ, ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ.

САМО ОБНОВЕНОТО КООПЕРАТИВНО СТОПАНСТВО ЩЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ НУЖДИ ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ, КОИТО СА НАД 80 ПРОЦЕНТА ОТ ЖИВЕЕЩИТЕ В СЕЛАТА.

БЪДЕЩЕТО Е НА ЕФЕКТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ УЕДРЕНОТО СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА. ЗАТОВА НИЕ, СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО СЕ НАМИРА В КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНСТВО ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА БИВШАТА МИХАЙЛОВГРАДСКА ОКОЛИЯ, ПУБЛИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ Я ПРЕДОСТАВЯМЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ ОБНОВЕНИТЕ КООПЕРАТИВНИ СТОПАНСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА.

СИЛАТА Е В НАШЕТО ЕДИНСТВО МЕЖДУ ГРАДА И СЕЛОТО.

ДА ЖИВЕЕ И ПРЕБЪДЕ КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ - СПАСИТЕЛ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

ЗА ЗЕМЛЯЧЕСТВО "ОГОСТА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО МУДРОВ         СЕКРЕТАР: ПАВЛИНА НЕДЯЛКОВА

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ - ПАЗАРДЖИК. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП - ПАЗАРДЖИК ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ТРЕВОГА ОТ ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЗАРДЖИК И В СТРАНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В 90-ТИ ЕДНОМАНДАТЕН ПАЗАРДЖИШКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН.

НЯКОИ СРЕДИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАКТО НА МЕСТНО, ТАКА И НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, СЧИТАТ, ЧЕ МИТИНГИТЕ, ПОДПИСКИТЕ, ПУБЛИКАЦИИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ИМАТ ПРАВНА СТОЙНОСТ И МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ ИЗВОДИТЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, КАКТО И ДА ОТНЕМАТ ВОТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

НИЕ КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМЕ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ДА СЕ ВЪЗДЕЙСТВУВА С ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕГОВАТА МАНДАТНА КОМИСИЯ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА НАШИЯ КАНДИДАТ Д-Р ПЕТЪР НИКОЛАКОВ, НАПРАВЕНИ ВЕРОЯТНО С НАЙ-ДОБРИ ПОДБУДИ, СЪЩО ИГРАЯТ РОЛЯТА НА КАТАЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕТО И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОДПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА НАДЕЖДА, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДОКЛАДА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ И ЩЕ ПОКАЖЕ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗВИВА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

ПАЗАРДЖИК, 1 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

ОТМИНА ЧЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНА ОТ НАЙ-СВИДНИТУЕ ДАТИ НА НАШИЯ НАРОД - НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СТРАНАТА 3 МАРТ. НИЕ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 ГОДИНА, ИЗРАЗЯВАМЕ ГОРЧИВО НЕДОУМЕНИЕ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ЧЕСТВУВАНЕТО В ПРИВЕТСТВИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА, НИТО ПРИ НЯКОИ ОТ ДРУГИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРОЯВИ БЕ ОТДАДЕНА НЕОБХОДИМАТА ДЪЛЖИМА ПОЧИТ КЪМ ЗАГИНАЛИТЕ СИНОВЕ НА РУСКИЯ НАРОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО. ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ПРЕД ЛИЦЕТО НА ЦЕЛИЯ СВЯТ НАШИЯТ НАРОД ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН КАТО НЕБЛАГОДАРЕН КЪМ СВОИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ.

КАТО ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНАТА НИЕ НАЙ-ДЪЛБОКО ЧУСТВУВАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДАТ ТАЧЕНИ ВСИЧКИ ГЕРОИ, ПРОЛИВАЛИ КРЪВ ЗА СВЯТО ДЕЛО. ИСКАМЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ В БЪДЕШЕ НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ПОДОБНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ.

5 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ ОТ ТКЗС ПРИ СЕЛАТА ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ: САТОВЧА, КОЧАН, ВАКЛИНОВО, ПЛЕТЕНА, ВЪЛКОСЕЛ, СЛАШЕН, АБЛАНИЦА, ДЪБНИЦА, ОГНЯНОВО, ГОРНО ДРЯНОВО И ДОЛНО ДРЯНОВО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВВЕТ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И ДФ БУЛГАРТАБАК".


ГОСПОДА,

С ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ ОТ ЕДИНАДЕСЕТТЕ ТКЗС ЗАЯВИХА, ЧЕ НЯМА ДА ПРЕДАВАТ ТЮТЮН ЗА ИЗКУПУВАНЕ, РЕКОЛТА 1990 Г., НА ДФ "БУЛГАРТАБАК" ПРИ ТАКА ОБЯВЕНИТЕ НОВИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА.

ИЗРАЗЯВАМЕ НАШИЯ ПРОТЕСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДФ "БУЛГАРТАБАК". ТОВА ПОСТАВЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, КОИТО С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН ГУБЯТ ОТ ПОХАБЯВАНЕТО НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ.

НА РАЗВАЛЯНЕ СА ПОДЛОЖЕНИ ОКОЛО 4000 ТОНА ТЮТЮН. СТРЕМЕЖЪТ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИНСТАНЦИИ ДА ЗАПАЗЯТ С МОНОПОЛНА ПРИНУДА СТАРИТЕ ЦЕНИ НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТРУДА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТЮТЮН В БЪЛГАРИЯ.

С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПМС НОМЕР 8/29 ЯНУАРИ 1991 Г. ЗА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ СЕ ПОВДИГНА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, С КОЕТО  СА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ НА НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО В ТОЗИ РАЙОН.

ПРЕД ПРОВАЛ Е ЗАЛАГАНЕТО НА ТЮТЮНЕВАТА РЕКОЛТА ЗА 1991 ГОД.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ СЪЗДАЛАТА СЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКА ОБСТАНОВКА, РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВАМЕ:

1. ДА СЕ ПРИЕМЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА ЗА РЕКОЛТА 1990 Г., КАТО СЕ ПОВИШАТ С ТОЛКОВА ПРОЦЕНТА, КОЛКОТО Е СРЕДНОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ В РЕЗУЛТАТ НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ДАВАНИТЕ ДОСЕГА ДОБАВКИ И СТИМУЛИ ЗА ПЛАНИНСКИ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ.

2. ДА СЕ ОТМЕНЯТ МОНОПОЛНИТЕ ПРАВА НА ДФ "БУЛГАРТАБАК" КАТО ЕДИНСТВЕН ИЗКУПВАЧ НА ТЮТЮН В БЪЛГАРИЯ.

3. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ ДА ИЗКУПУВАТ ТЮТЮН.

АКО В СРОК ДО 28 ФЕВРУАРИ 1991 Г. НЕ НИ СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ГОРНИТЕ ИСКАНИЯ, ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ И СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

ЗА ТКЗС С. САТОВЧА - Ц. АРНАУДОВ
С. КОЧАН - ПЛ. ДЖАЛЕВ

С. САТОВЧА, 22 ФЕВРУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВРЕМЕННАТА КМЕТСКА УПРАВА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ С. КОЧАН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПРЕДИ ЕДИН МЕСЕЦ ВИ ИНФОРМИРАХМЕ ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА ОТ НАШИЯ РАЙОН ПОРАДИ НИСКАТА ИЗКУПНА ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ "БУЛГАРТАБАК", ИЛИ СРЕДНО ОТ 5 ДО 8 ЛЕВА ЗА КИЛОГРАМ СУХ ТЮТЮН.

НИЕ СЪЩО ОТ ИМЕТО НА ГОРНИТЕ РЪКОВОДСТВА ИЗРАЗЯВАМЕ НАШЕТО НЕСЪГЛАСИЕ, ПОРОДИЛО СЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ ЦИГАРИТЕ СЕ УВЕЛИЧИХА ЧЕТИРИ-ПЕТ ПЪТИ, ПРИ КОЕТО ПОСОЧЕНИЯТ МОНОПОЛ РЕАЛИЗИРА 200-250 ЛВ. ЗА КИЛОГРАМ.

ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБХВАНЕ В НИКАКВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, А ОЩЕ ПОВЕЧЕ В ОБЛАСТТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМИМ.

ПОСЛЕДИЦИТЕ: ПРИ ТЕЗИ ЦЕНИ, КОИТО ПРЕДЛАГА "БУЛГАРТАБАК", НАСЕЛЕНИЕТО ОТ РАЙООНА Е ОБРЕЧЕНО НА ГЛАДНА СМЪРТ, ОТ КОИТО ДЕЦА ОТ ЕДНА ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СА 420 ЧОВЕКА, ЗАЩОТО ТЮТЮНЪТ СЕ ЯВЯВА КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ ПОСТОЯНЕН ИЗТОЧНИК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ В РАЙОНА.

ЗА ЦЕЛТА НИЕ НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ В СРОК ДО 28 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА КОМИСИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ НА МЯСТО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ВЪПРОСА И ДАВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ОТГОВОР НА ЗАИНТЕРЕСУВАНАТА СТРАНА.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МИРНА ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА РАЙОНА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ПОДЦЕНЯВАНЕТО НА ВЪПРОСА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КМЕТСКА УПРАВА: Б. ДАВИДОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БСП: А. СПАХИЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДПС: Ф. КИСЬОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДС: С. МАНОВ

С.КОЧАН, 19 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ПЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ" /. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


ВЕРНИЯТ ПЪТ: ОПИТЪТ НА АЗИАТСКИТЕ НОВОИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИ СЕ СТРАНИ

СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ДОКАТО ПОВЕЧЕТО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ ЕКСПЕРИМЕНТИРАХА СЪС ЗАМЕСТВАНЕТО НА ВНОСА И ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ, НЯКОИ БЕДНИ СТРАНИ ИЗВЪРШИХА СВОЙ СОБСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ. ХОНКОНГ, ТАЙВАН, ЮЖНА КОРЕЯ И СИНГАПУР ПРЕМИНАХА ОТ БЕДНОСТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. ЗА ТАЗИ ИЗБРАНА ГРУПА СТРАНИ "ЖИЗНЕНИТЕ СТАНДАРТИ СЕ УДВОИХА ЗА ДЕСЕТ ГОДЙНИ И СЕ УЧЕТВОРИХА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 20 ГОДИНИ, А ЗА 30 ГОДИНИ НАРАСНАХА ОСЕМКРАТНО" /40/.

ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ АЗИАТСКИТЕ СТРАНИ БЯХА НЕ САМО МНОГО БЕДНИ, НО ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОВЕЧЕТО СТРАНИ В АФРИКА И ЛАТИНСКА АМЕРИКА ИЗПИТВАХА И ОСТЪР НЕДОСТИГ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, КАТО ПРИ ТОВА СА И ЕДИН ОТ НАЙ-ГЪСТО НАСЕЛЕНИТЕ СТРАНИ В СВЕТА. ДНЕС ТЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ ОТ СВЕТОВНАТА БАНКА КАТО ИКОНОМИКИ С МНОГО ВИСОК СРЕДЕН ДОХОД /ЮЖНА КОРЕЯ/ И ВИСОК ДОХОД /СИНГАПУР, ХОНКОНГ/. ТАЙВАН, С БРУТНИЯ СИ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ ОТ 7500 ДОЛАРА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 1988 Г., СЪЩО ПОПАДА В КАТЕГОРИЯТА С ВИСОК ДОХОД /41/.


ОПИТЪТ НА ХОНКОНГ

ХОНКОНГ Е ПЪРВОКЛАСЕН ПРИМЕР НА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В ДЕЙСТВИЕ. КОЛОНИЯТА ПРИТЕЖАВА НЕУТРАЛНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА С НИСКИ СТАВКИ НА ШИРОКА ОСНОВА, КОЯТО НЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИНВЕСТИРАНЕ ИЛИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИИ. ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ЛИЧНИЯ И ОБШИЯ ДОХОД СА НИСКИ. ХОНКОНГ НЕ ПОСТАВЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА И Е БЕЗМИТНО ПРИСТАНИЩЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО СВОБОДНОТО ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ НА ПОВЕЧЕТО ПРОДУКТИ, В Т.Ч.СУРОВИНИ, СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ. ИЗКЛЮЧЕНИЯТА СА МАЛКО; МИТАТА СЕ НАЛАГАТ ВЪРХУ ВНОСА НА АЛКОХОЛ, ТЮТЮН И ВЪГЛЕВОДОРОДИ. В ОБЩИ ЛИНИИ РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗНОС И ВНОС СЕ ИЗИСКВАТ ПО ПРИЧИНИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА /42/.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА ХОНКОНГ СА ТЕЗИ, НАЛОЖЕНИ ОТ ЧУЖДИ ПРАВИТЕЛСТВА, ПО-СПЕЦИАЛНО, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И САЩ. В НАЧАЛНИТЕ ЕТАПИ НА СВОЕТО РАЗВИТИЕ, КАКТО Е ТИПИЧНО ЗА СТРАНИТЕ С ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА, В ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТИЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ СТАНАХА НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ПРОИЗВОДСТВО, РАБОТА И ЕКСПОРТНИ ПРИХОДИ ЗА ХОНКОНГ, НО ТОЧНО В ТАЗИ ОБЛАСТ ТЪРГОВСКИТЕ БАРИЕРИ КАКТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ, ТАКА И В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, СТАНАХА НАЙ-ОБРЕМЕНИТЕЛНИ.

ХОНКОНГ ОБАЧЕ СЕ ОКАЗА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ НАГОДИ ЧРЕЗ ПРЕНАСОЧВАНЕ НА СВОИТЕ ПРОИЗВОДСТВА КЪМ ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ. "В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНАТА ПРОМЯНА БЕШЕ НАМАЛЯВАЩИЯТ ДЯЛ НА ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БРУТНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНАТА РЪКА И СЪОТВЕТНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЛЕКЛАТА, ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО, ЕЛЕКТРОННОТО, ПРОФЕСИОНАЛНОТО И НАУЧНО ОБОРУДВАНЕ /В Т.Ч. НА РЪЧНИТЕ И СТЕННИ ЧАСОВНИЦИ/. ХОНКОНГСКИТЕ ИНДУСТРИАЛЦИ БЪРЗО ВНЕДРИХА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ"/43/. ПРОМИШЛЕНИЯТ ДЯЛ НА ОБЩАТА ПРОДУКЦИЯ СПАДНА ОТ 28 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1975 Г. НА 25 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1984 Г. И НА 22 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1988 Г. ТЪЙ КАТО ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ НАМАЛИ, СЕКТОРЪТ НА УСЛУГИТЕ НАРАСНА ПО ЗНАЧИМОСТ ОТ 58 ПРОЦЕНТА ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 1965 Г. НА 70 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1988 Г.

КОИ БЯХА ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ХОНКОНГСКАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО НАПРАВИ СРАВНИТЕЛНО ЛЕСНО ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНАТА РЪКА ОТ СПАДАЩИ /ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ/ ПРОИЗВОДСТВА КЪМ ДРУГИ, ПО-ОБЕЩАВАЩИ СЕКТОРИ?

ОСВЕН ЗАВИСИМОСТТА СИ ОТ ЕКСПОРТА, ХОНКОНГСКАТА ИКОНОМИКА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА СЪС СИСТЕМАТА СИ ЗА НИСКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ПОЛИТИЦИТЕ НА ХОНКОНГ ВЯРВАТ, ЧЕ НИСКИТЕ ПРОЦЕНТИ НА ПРЯКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РИСКА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ТЕЖКАТА РАБОТА. ПРЕЗ 1947 Г. ДАНЪЧНАТА СТАВКА ВЪРХУ ОБЩИТЕ ПРИХОДИ И ЗАПЛАТИТЕ БЕШЕ 10 ПРОЦЕНТА, ПРЕЗ 1951 Г. БЕШЕ ПОВИШЕНА НА 12,5 ПРОЦЕНТА, А ПРЕЗ 1966 Г. НА 15 ПРОЦЕНТА. ДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАНЪК Я ИЗТЛАСКА ДО 16,5 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1975-1976 Г.,А ПРЕЗ 1984 Г. БЯХА ДОБАВЕНИ ОЩЕ ДВА ПРОЦЕНТА КЪМ ДАНЪЧНИТЕ СТАВКИ ВЪРХУ ОБЩИЯ И ЛИЧНИЯ ДОХОД. ПРЕЗ 1987 Г. И ДВАТА ДАНЪКА БЯХА НАМАЛЕНИ ДО 18 ПРОЦЕНТА ЗА СТАНДАРТНИЯ ОБЩ ДОХОД И 16,5 ПРОЦЕНТА ЗА ЛИЧНИЯ. ПРЕЗ 1988 Г. ТЕ БЯХА НАМАЛЕНИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЪОТВЕТНО ДО 16,5 ПРОЦЕНТА И 15 ПРОЦЕНТА /44/.

НИСКИТЕ ДАНЪЧНИ ПРОЦЕНТИ НЕ СА ЕДИНСТВЕНИЯТ ФИНАНСОВ ЛОСТ НА ХОНКОНГСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. НЕПРИКОСНОВЕНИ СА И БАЛАНСИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СТАВКА, ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ, Е В РЕЗУЛТАТ НА РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВ    ДЕФИЦИТ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ПОЯВЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТЕН ИЗЛИШЪК ПРЕЗ 1987 Г. ДОВЕДЕ ДО НАМАЛЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ СТАВКИ. ФИНАНСОВИТЕ ДОХОДИ ОСТАНАХА ВИСОКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЪРЗИТЕ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПОДПОМАГАНИ ОТ НИСКИТЕ ДАНЪЧНИ ПРОЦЕНТИ И МАЛКОТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ. НО ВЪПРЕКИ НАСТОЯВАНЕТО ЗА БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ПРЕНЕБРЕГНА СВОЯТА СЪЩИНСКА РОЛЯ. ОСВЕН ЗАКОННОСТ И РЕД, ТО ОСИГУРЯВА ЖИЛИЩА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ. ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ СА ЧАСТНО УПРАВЛЯВАНИ СПОРЕД ОСОБЕНИ ПРАВИЛА, ОПРЕДЕЛЯНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. КОГАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРЯВА ПРЯКО ОБСЛУЖВАНЕ, ТО ГО ПРАВИ НА ТЪРГОВСКА ОСНОВА, ТАКА ЧЕ ДА СВЕДЕ ДО МИНИМУМ РАЗХОДИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ.

ДРУГА ПРИЧИНА, ПОРАДИ КОЯТО ХОНКОНГ СЕ ОКАЗА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОДДЪРЖА БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ, Е, ЧЕ БЯХА ОТКЛОНЕНИ СУБСИДИИТЕ ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГРУПИРОВКИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНОСТИ. "СЛЕДВОЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СЕКРЕТАРИ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯХА НА ВСЯКА СИСТЕМА ЗА СУБСИДИИ, КОЯТО ОСВОБОЖДАВА КОЯТО И ДА Е ИНДУСТРИЯ ОТ ПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА РЕСУРСИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВА; ТЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИХА И НА СУБСИДИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО" /45/. ТРУДНО Е ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НЕХАЙНО, КОГАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ИСКА ЦЕНИ НА ТЪРГОВСКА ОСНОВА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ И НЕ Е СКЛОННО ДА ИЗБАВЯ ОТ ЗАТРУДНЕНИЕ ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

РАЗЧИТАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ В ХОНКОНГ СЕ ПРОСТРЯ ДО ПАЗАРА НА РАБОТНАТА СИЛА, КЪДЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО. ТОВА УВЕЛИЧИ ПОДВИЖНОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И ГИ ПРАВИ ПО-ПРИСПОСОБИМИ. "ХОРАТА ОТ ХОНКОНГ. . .МОГАТ ДА СМЕНЯТ РАБОТАТА СИ ОТ РЕМОНТ НА КОРАБИ, ДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ЦВЕТЯ,    НО МОГАТ И ДА КОПИРАТ ЧАСОВНИЦИ CARTIER И КОМПЮТРИ IВМ = ВСИЧКО, КОЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ, СА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА" /46/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА  ГАВРИЛОВА

02:11:05    05-01-1980