8 април 1994


София, 8 април 1994 година
Брой 69 /1114/


София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН ББРОВ.


Държавата както никога досега се нуждае от категорични действия в защита на националните интереси.

Първите болестни симптоми заглъхват, но причините за кризата остават. Стремежът към балансиране на разнопосочни интереси спря икономическата реформа и блокира приватизацията. Корупцията и престъпността се развиват с отчайващо високи темпове. Националният дух, културните и обществените ценности са в отпуск по болест и бедност.

Сега не са нужни самоцелни структурни промени, прикриващи персонални намествания в креслата. Необходима е ясна стратегия, изразена в програмни и близкосрочни ангажименти, поети пред парламента и нацията. Те трябва да определят кой може да поеме и да носи отговорността за управлението на държавата.

Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ подкрепи създаването на правителството на проф.Беров в края на 1992 г. Но никога нашата подкрепа не е била безусловна. Не е безусловна и сега.

Отговорността за извеждане на нацията от тежкото положение може да поеме само правителство, готово да води решителна и енергична политика в името на националните интереси и да отстоява следните приоритети:

1. Прекратяване на последиците от югоембаргото и осигуряване на свободен икономически обмен със съседните държави и света при гаранции за националната сигурност.

2. Ускоряване на структурната реформа, изпълнение на условията на международните финансови институции и сключване на споразумението по външния дълг.

3. Стартиране на масовата приватизация, свободно прилагане на пазарната приватизация и ускоряването й в отделните министерства.

4. Правителствена програма за бъдещето на основните структуроопределящи предприятия, повишаване на ефективността на управлението в държавния сектор чрез икономически методи и стимули и ликвидация на най-губещите държавни предприятия.

5. Спешни действия за овладяване на инфлационните процеси без прекомерен административен контрол върху цените, съчетани с мерки за ефективно прилагане на данъка върху добавената стойност.

6. Укрепване и стабилизиране на армията и на органите на реда и на сигурността и война срещу престъпността и корупцията.

За Политическия съвет на АСП, нейните депутати и представители във властта няма по-важни интереси от националните. Съзнавайки отговорността си от участието в управлението на държавата, ние поставяме пред премиера Беров и пред неговия кабинет тези задачи и приоритети. Тяхното изпълнение е последната възможност за нашата подкрепа и участие в правителството.

Трябва да знаем какво да правим днес, а не какво ще ни се случи утре, когато тръгнем на избори. Там и тогава отговорността е на всички, но тук и сега - тя е наша.

София, 7 април 1994 г.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: проф. Николай Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Медицинска федерация /МФ/ при КТ "Подкрепа” ви поздравява по случай 7 април - професионален празник на медицинските служители. Този празник ще бъде посрещнат през 1994 г. в условията на тежка финансова и икономическа криза и разруха в здравеопазването.

Некадърните политици и държавници пасивно наблюдават разпада на общественото здравеопазване, без да предприемат необходимите мерки за спасяването му: въвеждане на остойностяване на медицинските услуги, на здравноосигурителна система и преструктуриране на съществуващата система.

За съжаление в навечерието на професионалния празник Медицинска федерация при КТ "Подкрепа" е длъжна да алармира отново обществеността и колегиума за предстоящото затваряне на здравни заведения в масов мащаб, предстояща значителна безработица сред българските медици и като резултат - лишаване на населението от здравни услуги.

Медицинската федерация ще направи всичко възможно за предпазване на своите членове от безработица.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

София, 6 април 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА МФ: д-р Н.Кътев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


Партия Нова България с тревога констатира, че българската армия, при състоянието, в което се намира, вече не е в състояние да изпълнява основната си задача - защита на териториалната цялост на Република България.

Ние имаме сериозно основание да считаме, че дестабилизацията на армията беше извършена умишлено, чрез започване на необоснована военна реформа в условията на стопанска и духовна криза и чрез предаване на управлението на армията в ръцете на екипи, чиято некомпетентност граничеше с престъпност.

Партия Нова България е сериозно обезпокоена от продължаващите неприкрити опити за доразрушаване на армията чрез масови съкращения на офицерския състав. Ние подкрепяме идеята съкращенията да се извършват съгласно действащия закон, но селективно и поетапно, като на всяка цена трябва да се запазят преподавателските и научните кадри в армията. Абсолютно задължително е при уволненията да се изплаща в пълен размер и в брой полагащото се съгласно закона обезщетение.

За преодоляване на тази криза, която вече пряко застрашава националната ни сигурност, е необходимо да се приеме спешно военна доктрина като неразделна част от доктрината за национална сигурност и със Закона за отбраната да се формулират задачите на армията, съобразно които да се извършва структурна и кадрова реформа. Очевидно е, че това не може да бъде извършено от сега действащия парламент и изпълнителна власт.

Ние се надяваме, че българският офицерски корпус ще се консолидира в името на клетвата да служи на България  а не на политически сили и на конюнктурни политици. От своя страна ние ще продължаваме да подкрепяме всички законни усилия на офицерския корпус да си извоюва достойно място в обществения живот на нова България.

София, 7 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

 

V. ПОЛИТИКАТА

1. БСП И ВЛАСТТА.

В условията на демокрацията убеждението и поведението на избирателите е главният път към властта. Всяка партия се бори за власт и има за цел да дойде на власт. Но тя трябва да знае кога и как да направи това, кога и как да се бори за цялата власт или да участва в нея, или да я контролира. Опитът след 10.XI.1989 г. предостави и трите възможности на БСП - мнозинство в Народното събрание и самостоятелно правителство; мнозинство в Народното събрание и значително участие в коалиционно правителство; малцинство /но при най-голяма парламентарна група/ в Народното събрание и контрол върху правителството.

Тези три начина на участие във властта се определят от два фактора: а/ относителното тегло на БСП сред политическите сили; б/ националните интереси. Но дори и при значителен превес на БСП в изборите /от порядъка на 35-40 на сто/ БСП трябва да се стреми - и с цената на отстъпки и компромиси - да създава коалиционни правителства. Сега това е много трудно. Но то ще става толкова по-лесно, колкото по-скоро и повече БСП се утвърждава - вътрешно и международно - като партия на лявата социална демокрация.

Коалиционното правителство е необходимият синтез на политически сили у нас в условията на прехода от тоталитаризъм към демокрация.

За да се постигне това, е необходимо ново отношение към съюзника. Съюзникът не е слуга, не е спътник, не е по-слаб партньор, а равноправен участник в едно общо дело. БСП още не е възприела на практика такова отношение, макар че има достатъчно декларации в тази насока. БСП е отворена за съюзник, тя следва - по принцип - политиката на "протегнатата ръка", но досега не е правила анализ защо тази ръка не се поема. За това е необходимо:

а/ преоценка на някои събития от историята на партията като: разцеплението /1903 г./, първата голяма историческа грешка; отношението към преврата на 9 юни 1923 г. и обясненията защо се стигна до тази втора голяма историческа грешка на партията; разгрома на опозицията през 1945-1947 г.; болшевизацията и сталинизацията на партията и нейната доморасла форма - живковизма;

б/ преоценка на някои конкретни събития, като железничарската стачка от 1919 г. или правителството на Муравиев от 2 до 9 септември 1944 г. и немалкото случаи на незаконни репресии, особено непосредствено след 9 септември 1944 г.;

в/ преодоляване на съзнанието за изключителност и месианство на партията;

г/ решително преодоляване на стила на конфронтация в политиката като отглас на ненужна революционност в съвършено нови условия.

В своята история обаче БСП съвсем не е правила само грешки. През дадени периоди тя отразяваше интересите на огромна част от нашия народ, вкл. и на мнозина, които сега са нейни яростни противници. Огромни са нейните заслуги в борбата срещу фашизма и примитивния, изостанал капитализъм у нас. През годините след 9 септември 1944 г. коренно се промени положението на трудовите хора. Хората си построиха къщи, обзаведоха ги, купиха си коли, изучиха си децата, дадоха им - когато искаха - висше образование. Това е самата истина. В страната наистина се извърши огромно строителство - и то няма да отиде напразно. Осъществи се социална политика, на която могат да завидят много развити страни.

Но заедно с това властта загниваше отвътре. Номенклатурната класа постави своите интереси над националните и над интересите на хората на труда - и то в тяхно име. Властта стана власт на един човек.

Причините са много. Главната е една: откъсването на социалната идея от демокрацията. От принципиална гледна точка в основата на провала на ”реалния социализъм” беше противопоставянето на идеята за социално равенство на идеята за индивидуалната свобода. А това доведе до господството на насилието. Затова беше загубена властта и бяха обезверени хората, затова много от тях се отдръпнаха от БКП.


2. ИЗБИРАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА БСП

БСП е парламентарна партия, а това значи - и масова партия. При парламентарната република, каквата е България, от решаващо значение са избирателите. По своя състав избирателите на БСП са членове на БСП, които активно участват в организационния й и политически живот; членове на БСП, които не участват в организационния живот и пасивно участват в политическия; хора с леви убеждения, които не са свързани организационно с БСП, но гласуват за нея; хора, които гласуват за БСП от антифашистки позиции; хора, които гласуват за БСП от общодемократични позиции.

По-голямата част от избирателите на БСП не са нейни членове. Но от тяхната подкрепа зависи влиянието на БСП в политическия, пък и в цялостния обществен живот на страната. Тяхната роля извънредно много нараства при парламентарна демокрация. Това довежда до относително намаляване, с тендеция към минимализиране, на разликите между "член на партията” и ”гласуващ за партията”. Разбира се, върху членовете на БСП лежи главната тежест на политическата борба, главната тежест за изпълнението на програмата на БСП. Но без подкрепата на широк кръг избиратели това не е възможно. Тези, които гласуват за БСП, не са съчувственици, не са съюзници, а все повече се превръщат в част от една демократична, национална партия, една партия на лявата социална демокрация. И колкото по-скоро тя се превърне действително в такава, толкова по-голям ще бъде нейният успех.

Тук се очертава нов исторически синтез - между членове на БСП и избиратели - нечленове на БСП, гласували за нея. БСП още не е изработила механизмите за отношенията между тях. Ще бъде грешка, ако отношението към избирателите - нечленове на БСП, бъде от типа ”комунисти - безпартийни”, каквото беше при тоталитаризма. Ще бъде грешка, ако стремежът е избирателите-нечленове да бъдат интегрирани в БСП по принципа ”ами той си е наш”. БСП още не е изработила /пък и никоя партия не е/ механизмите на взаимното влияние и проникване между тези две големи електорални групи - избиратели - членове, и избиратели - нечленове на БСП. Това е въпрос на бъдещето, но неговото решаване е задача на днешния ден. Трудно е сега да се намери отговор на този много важен проблем, но той стои пред БСП."

Стои друг много важен въпрос - отношението на БСП към избирателите, които не гласуват за БСП. И тук има няколко групи - избиратели - неутрални към БСП; избиратели - идейни противници на БСП, и избиратели, враждебни към БСП. Необходимо е разработката на цялостна тактика спрямо тези различни групи. Но в нейната основа трябва да лежи разбирателството и търпимостта, както и борбата само със законни средства.


3. БСП И СИНДИКАТИТЕ

Важна особеност на социално-политическата ситуация в България е отсъствието на синдикати с ясна лява ориентация. Нещо повече, КТ "Подкрепа” е синдикат, чието ръководство е изцяло с дясна консервативна и ярко изразена линия на политикански антикомунизъм. Независимо от явно намалялото влияние на този синдикат той продължава на първо място да се занимава с политическа, а не синдикална дейност и да използва тази дейност за политически цели. Неговото ръководство се стреми да контролира, а и да дирижира властта. Когато обаче КТ "Подкрепа" издига обосновани и реалистични искания в полза на работниците, БСП трябва да подкрепя тези искания.

В стремежа си да се откъсне от влиянието на БСП ръководството на КНСБ предпочита не политическото разграничение или политическия неутралитет, не критичното отношение към БСП, а в редица случаи антикомунизма. Рязкото разграничаване от БСП не се приема от много членове на КНСБ, както и не се приема някаква ръководна роля на БСП. Последното, разбира се, е основателно. Но фактът, че много редови членове на КНСБ имат симпатии към БСП, не означава, че БСП трябва да търси сътрудничество с тях през главата и въпреки ръководството на КНСБ. Лозунгът "с масите против ръководствата", следван от БКП преди много години, не е давал резултати. Не може да бъде решение и създаването на "червени синдикати" и БСП не се стреми към това.

Въпреки големите трудности БСП трябва да търси постоянен диалог с КНСБ. Но и когато не го получава, БСП трябва да подкрепя обоснованите искания на този синдикат. БСП трябва да бъде застъпникът на интересите на КНСБ в законодателния орган и пред изпълнителната власт. Към ръководството на КНСБ БСП трябва да се отнася с търпимост и разбиране - без да се крият противоречията и различията - и с търпение. Отношенията ще преминават през охлаждане и затопляне, но не трябва да се прекъсват.

БСП приема тристранната структура, въз основа на която трябва да се решават проблемите на труда - синдикатите, работодателите, държавата. Това е верен път, следван и от международното работническо движение, и от Международната организация на труда.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ДЕСЕТА/ "СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ /ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ/ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Докладът е написан през месец май 1992 г.


ТЕХНОКРАЦИЯТА В БСП

На политическото поведение на технократите в БСП ще се спра по-подробно, защото:

1. По социален състав БСП е един действащ модел на политическите отношения между трудовите групи в страната. Тя е партия от идеологически тип. Сега, след като БСП е в опозиция, властта не участва в отношенията между членовете и ръководството й. Следователно не идеологическите представи на отделните социално-трудови групи за останалите социално-трудови групи определят отношението и поведението им една към друга. Представите са истински с дирижиране и преследване на общи идеологически и политически цели.

Още повече че, както посочих, нашето общество се отдалечи от изходната си точка, която дава шансове за намиране на трети път. В случая анализът на състоянието на отношенията в малка България, в която ценностната система е доминирана от идеала за социална справедливост, може да покаже дали той изобщо има шансове у нас. В БСП отсъстват външният и вътрешният фактор, бившата буржоазия, тя /с малки изключения/ е чисто пролетарска по реституционен признак.

2. В БСП технокрацията действа в идеологически чужда и сложна среда, не така свободно и откровено, както в СДС и обществото. Анализът на поведението й би дал един по-пълен, сложен и релефен неин образ.

3. Ако технократите успеят да се наложат в БСП, ще се наложат окончателно и в обществото. Ако в БСП успеят да очовечат амбициите им, да ги социализират, има шансове технокрацията у нас да заработи не само за себе си.

Нека не забравяме, че нито едно общество в днешните времена не може да успее без добри технократи.

4. Технократичните среди в БСП първи се включиха в борбата за власт и си заслужава да бъде проследена тяхната еволюция, групиране, прегрупиране и разслояване. Важен е и процесът на идеологизация на поведението им. От оформянето им в групи за солидарно действие до платформи за социална промяна или промяна на БСП и до изработването на интимна идеология, която да обосновава особеното им място на лидерстващ политически център в обществото.


10 НОЕМВРИ И ТЕХНОКРАЦИЯТА

Промяната на 10 ноември 1989 г., както казах, беше и началото на открита война между двата класически съперника за властта в обществото - бюрскратичната партия и бюрократичната държава.

И двата съперника разполагат с готови модели за политическата промяна: демокрацията на Горбачов - "перестройката", Чехословашкия или Унгарския модел, за всеки съперник, който модел ще даде превес. Така че общият лозунг беше промяната. Високите етажи и на двете структури бяха достатъчно морално остарели и изморени от мълчаливия двубой помежду си. Така че и двата центъра, от двете линии на политическия фронт, имаха опозиционен млад резерв, готов при новата ситуация да защити пагона на институцията, която го храни и му дава нови надежди.

Имаше и трета в обществото неформална опозиция с дисидентски изяви за радикална политическа промяна. Тя беше добре дошла за партията на държавата и фактически тя я закриляше чрез крилото на тайните служби.

Имаше и четвърта, истинска опозиция - икономиката. По традиция никой от цитираните дотук опозиции не се интересуваше от икономиката. От нея те само получаваха. Знаеха, че агонизира. На всички бе ясно, както се казва: "На съда е ясно, да влезе убитият".

Дефиниция: Позицията "победата над противника с модерни средства" обединява младия резерв и от двете линии на фронта /БКП, БСП - държава/: Всъщност това представлява истинската технокрация като политическа групировка у нас. Признак, който ги противопостави около 10 ноември и след това.При други условия щеше да ги обедини. Може би това ще стане по-късно.

Според мен технокрацията е модерно издание на бюрокрацията, т. е. същата власт с други средства. За технокрацията политическата демокрация е една обществена илюзия, както се казва, обществото не е дозряло за това чудо. Технократите са нещо като илюзионисти и знаят, че властта ще я държат те, а "публиката" ще си мисли, че я забавляват. Качествено новото попълнение на двете партии идва от технократите, спецовете по управление от съответните сфери: образование, хабилитирани, съветници, консултанти в системата. Тяхната професионална болест е социалната безотговорност. Тяхната работа е да разработват и да предлагат проекти за високопоставените, а те да ги реализират и съответно да си носят отговорността за последиците. Психология, много близка до нашите бивши величия, които си правеха експерименти, без да чувстват и носят отговорност за социалната цена.

Следователно психологията е една - разликата е в професионализма. Общото е отсъствието на личен морал, който е заменен с някаква идеология, по-точно парадогма.


СЛЕДОВАТЕЛНО:

Първо: Началото на откритата война между БКП - държава не е още истинската война, тъй като младият резерв не се е включил активно на предни позиции. Той самият имаше интерес да бъде по-назад, неговите лидери - също. За да паднат повече глави на лидери и от двете страни и да получат участие в управлението на страната по-късно, когато в името на гражданския мир ще си стиснат ръцете, В крайна сметка за едно и също воюват.

Второ: Във втората фаза на войната, когато тя стане истинска, наобществото ще стане ясно, че тази война някога е била фалшива. Едновременно с това жестока и бездушна, защото се води от хора без личен морал.

Трето: Когато се наклонят везните в полза на държавата, драматичният изход за обществото /то да бъде напълно узурпирано от държавата/ ще бъде съпътстван от политическа вялост в борбата за победата/. Тук младият резерв ще е решаващ, защото се бори именно за това. Колкото до политическата вялост, тя ще се получи, защото привържениците на модерните техники за победа ще са се споразумели. На технокрацията целта е една - държавата на либералната демокрация, доминирана от тях.

Четвърто: Войната все пак я предизвикаха третата и четвъртата опозиция - неформалната, дисидентска опозиция, и икономиката. Това бяха хора с морални мотиви за неприемане на системата. Всъщност те изразиха автентична, лична опозиция в защита на нещо много по-голямо от тях самите.

Пояснение: 1. Описаният по-горе сценарий на развитие на конфликта БКП - държава е стратегията и тактиката на технокрацията в този конфликт. Той би следвало да се разбира по-скоро като ключ за разчитане на поведението дори при разполагане с много противоречива информация.

2. Схемата на сценария е умозрителна, изключени са много други участници, политически отношения и по-скоро би трябвало да се чете така: така би станало, ако участниците бяха само тези и точно такива.

3. Аз твърдя, че логиката на политическия процес у нас е точно тази, основните политически партньори - също.

Всичко останало е реакция на социална съпротива срещу тази логика. В този смисъл БСП, която подмени като политически актьор БКП, е не просто политическа опозиция, а политически натоварената част от тази социална съпротива.

/Пресслужба "Куриер”/


14:00:00
08.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                 Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                     Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!