8 април 1992

София, 8 април 1992 година
        Брой 69 (599)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА УСИЛИЯТА НА ПЕТНАДЕСЕТ СЪЮЗА, ДВИЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.


Петнадесет съюза, движения и фондации, между които Отечественият съюз, Съюзът на пенсионерите, Националният съвет за социална защита на пенсионерите, Националното движение на пенсионерите, Демократичният съюз на жените, фондациите "След пладне", "Зелено общество", Националното сдружение за мир и солидарност и "Балканбанк", днес координираха усилията си за защита на интересите на хората от третата възраст. Като запазват напълно самостоятелността си, тези формирования ще съгласуват своите действия в името на общи цели. Най-неотложните от тях са:

- възраждане на нравствените добродетели на нацията, свързани с уважението към третата възраст и връзката между поколенията;
- осъвременяване на пенсиите съобразно уважението, което обществото дължи на хората, положили достоен труд;
- индексация на пенсиите според инфлацията и заплатите;
- отделяне на пенсионния фонд от държавния бюджет и от Фонд "Социално осигуряване";
- участие на пенсионерите в приватизацията и постъпване на средства от нея в пенсионните фондове.

Събранието избира пътя на разумни предложения и диалог с правителството, предлага своя експертна помощ, като не се отказва и от законните форми на обществено въздействие. То е отворено за всички социални, хуманни и неполитически организации, които желаят да участват в него, подчерта Гиньо Ганев, председател на Националния съвет на Отечествения съюз (инициатор на срещата). Определена бе комисия, която да разработи принципите за координация.

Президентът на "Балканбанк" Иван Миронов предложи идея за набиране на средства с участието и на банката във фонд за подпомагане на социално слаби пенсионери.

Телефон за връзка: 88-07-51
Адрес: София - 1040, бул. "Витоша" 18
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

София, 3 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

-------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!

При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!

 

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
        СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни и текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие. Актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание, Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват много плановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция "Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

---------------------------------------------------


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ЧЛ.-КОР. Д-Р ССН ВАСИЛ ЧИЧИБАБА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА НАУКА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщам се към Вас, като гражданин и учен, за да споделя тревогата си от предстоящия пореден опит за ликвидация на българската селскостопанска наука. Не защитавам нито лично себе си, нито всички сега съществуващи структури на селскостопанската наука.

Убеден съм в необходимостта от коренни промени както в областта на научните изследвания, така и в броя на научните организации и числеността на работещите в селскостопанската наука. Считам обаче, че тези промени трябва да се извършат не като ЕДНОКРАТЕН АКТ, а като НЕПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕС, и то ОБЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО с крайна цел да се осигурят нормални условия за научни и приложни изследвания, които ще бъдат необходими на българското земеделие по време и най-вече след реформата му.

В повече от стогодишната си история българската селскостопанска наука убедително е доказала необходимостта от своето съществуване. През последните 45 години тази наука беше подложена на непрестанни реорганизации, част от нея беше позорно изгонена от София, отнети й бяха сградите и материално-техническата база и бе принудена да работи при "компетентно" определеното й унизително 50 % бюджетно финансиране.

Не бива да се смесват реалните научни и приложни постижения на селскостопанската научна общност с "върховите разработки" на отделни псевдоучени и при всички случаи на кризи в земеделието цялата отговорност да се прехвърля само върху селскостопанската наука.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Силно съм разтревожен от решението на Комисията по бюджета и финансите при Народното събрание и последвалите указания до съответните отдели на Министерството на финансите да се намали бюджетната издръжка на селскостопанската наука за 1992 г. от 220 млн.лв. на 148,8 млн.лв., или с 32,4 %, при необходими 331,6 млн.лв. по цени към 1 януари 1992 г. Това намаление, направено в средата на м. април и реализирано към 1 юни 1992 г., поради необходимостта от технологично време за спазване на изискванията на Кодекса на труда ще наложи съкращение числеността на работещите в селскостопанската наука с повече от 54 %.

Уверявам Ви, господин президент, че това е под критичния минимум и ще доведе до пълната ликвидация на научните изследвания в областта на селското стопанство. Това неминуемо ще прекъсне процесите на сортосъздаването и сортоподдържането, на научното и технологичното обслужване и на племенната работа в животновъдството и ще лиши реформиращото се земеделие от необходимите му семена и високопродуктивни животни и птици. Алтернативата е внос на семена, животни и технологии, чиято цена е десетократно по-висока, при това без достатъчна гаранция за адаптивните им възможности към специфичните агро-екологични условия на нашата страна.

Ако това е изгодно за отделни личности с оглед на материалното им облагодетелстване, то ще причини ежегодната загуба на няколко милиарда лева за българското земеделие и ще забави така необходимата му реформа.

Длъжен съм да Ви уведомя, че независимо от грубото вмешателство в работата на селскостопанската наука в повечето институти са постигнати много добри резултати. Наши научни продукти са високо оценени в редица напреднали страни.

Необходимо е да отбележа, че ако се приеме предложението за рязко намаляване на бюджета за земеделската наука, съществува реална опасност най-ерудираните учени да бъдат привлечени на работа в други страни.

Безспорно подобен осакатен бюджет ще има фатални последствия не само за земеделската наука, но и за новите собственици на земята. За възстановяването й ще са необходими много години, през които земеделието ни ще бъде лишено от наши научни продукти.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Като изразявам искреното си уважение към Вас като човек, учен, политик и държавник, Ви призовавам да намерите сили и възможности, за да не се допусне поредното нихилистично отношение към селскостопанската наука, защото тя е била и ще бъде необходима на България.

София, 5 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПРИЕТИТЕ ПОПРАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА.


Горите заемат 33 % от територията на страната. Те изпълняват не само национални функции, тяхната роля надхвърля държавни граници и прегради и има глобално значение.

За съжаление както преди, така и сега те все още не са получили своя заслужен приоритет в законодателството.

Нещо повече, с гласуваните поправки и допълнения към Закона за земята бяха приети постановки, които в най-добрия случай могат да се класифицират като некомпетентни.

Вместо с отделен закон да бъдат кардинално решени проблемите на собствеността, ползването, охраната и контрола върху горите, на бившите собственици на земеделски земи се предоставят площи, залесени или самозалесили се. И това става, преди да е дадено тълкуване на категорията "гори с национално значение" съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията.

Искаме да заявим, че горепосоченото решение не е нито в интерес на собствениците, нито на държавата като цяло. Предлагат се за връщане най-неустойчивите и най-рисковите гори - създадените култури. От тях трудно може (а в близките години е изключено) да се получи печалба.
Нас ни безпокои не толкова възможността те да бъдат изсечени, колкото да загинат в близко време поради липса на квалифицирана лесовъдска намеса и контрол.

В същото време законодателите, изглежда, не са обърнали внимание на обстоятелството, че площите, изключени от горите след 1947 година, са повече от залесените и включени в горския фонд. Площите, предадени за обработваеми земи, са при всички случаи по-богати и по-плодородни от залесените. От тях с печалба могат да се обезщетят бившите собственици на горепосочените земи. Разбира се, не в реалните граници, но едва ли някой би се отказал от по-богата земя.

Ние считаме, че всички проблеми и въпроси, свързани с горите, трябва да се решават с един съвременен закон, отнасящ се за всички категории гори, съобразен с изискванията и достиженията на лесовъдската наука.

София, 31 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО В МАКЕДОНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ ОТ 2 АПРИЛ ДО 4 АПРИЛ 1992 Г.


От 2 до 4 април 1992 г. в Скопие се състояха официалните разговори и преговори между Гражданско-либералната партия на Македония (ГЛПМ) и Либерално-демократическата партия (ЛДП). Участваха г-н Борис Гегай, председател на ГЛПМ, Бориче Стевковски - секретар, и членовете на Изпълнителното бюро на партията Китанчев Спасе, Миле Цветановски, Лупчо Глигоровски, Петар Каталинич и Агим Полошка. От българска страна участваха Веселин Кошев - председател на ЛДП, Стефан Карастоянов - заместник-председател, Иван Лютаков - председател на Градската организация на ЛДП - София, и Борислав Димитров - кандидат-член на Централното ръководство. По време на престоя на българската делегация имаше следните работни срещи, междупартийни разговори и делови контакти:

- с ръководството на Природо-математическия факултет на Скопския университет начело с неговия декан Георги Ивановски, с когото бяха набелязани съвместни акции със Софийския университет "Климент Охридски" и беше уговорена размяна на млади специалисти;

- с част от ръководството на Социалдемократическия съюз на Македония, водено от секретаря на партията г-н Никола Поповски. В откровен и приятелски диалог двете партии се информираха взаимно за своите вътрешнополитически активности и външнополитическите си контакти. Беше изказано взаимно пожелание за продължаване на междупартийните контакти и за в бъдеще;

- с икономически експерти, водени от г-н Лазар Пановски.

Бяха набелязани конкретни действия за създаване на съвместни фирми и за подпомагане на икономическите връзки между България и Македония.

- със заместник-председателя на Република Македония г-н Блаже Ристовски. Г-н Кошев информира висшия държавен ръководител за целите на нейната политическа совалка в Гърция, Скопие и през идващата седмица в Белград. Предадено бе устното послание на "Нова демокрация" до ръководството на Македония. Г-н Ристовски високо оцени усилията на ЛДП да съдейства за омиротворяването на Балканите и изграждането на нови равноправни и дружески междудържавни отношения. Г-н Ристовски даде висока оценка и за инициативата на ЛДП и ГЛПМ за учредяването на Балкански Либерален съюз. Ръководството на Република Македония ще подкрепи идеята на Либерално-демократическата партия да бъде организатор на Балканска конференция на тема "Либерализмът може да охлади балкански страсти и Македонския проблем”. Готовност за участие в конференцията е получена и от страна на управляващата в Гърция партия "Нова демокрация". Разговорът протече в дух на откровеност и приятелство.

В последния ден от престоя на българските гости се състояха и заключителните разговори с ръководството на Гражданско-либералната партия на Македония. Беше подписана декларация-споразумение между двете партии, която поставя на принципно нова основа връзките между ЛДП и ГЛПМ. От двете страни бе направена констатация, че разговорите са преминали в изключително братска атмосфера и са добронамерен принос в новите българо-македонски отношения.

София, 7 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА НА СОФИЯ ОТ КОМИТЕТ "ЦАР ФЕРДИНАНД" И БЪЛГАРСКИ ЦАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ С ИСКАНЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С чувство на удовлетворение следим постиженията на комисията по възстановяване имената на софийските улици и площади.

На 22 септември 1990 г. чествахме Деня на независимостта на България пред мавзолея на Княз Александър I Батенберг. Огромното множество софиянци препълни градината около мавзолея и булеварда пред него, както и съседния парк. След 45 години амнезия си спомнихме, че този булевард винаги се е наричал "Цар Фердинанд" на името на българския държавен глава, построил мавзолея на Княз Александър I. Спонтанно възникна решението да се събере подписка за възстановяване на това историческо име, което бе узурпирано от някакъв си съветски солдат, познат като маршал Толбухин. Огромният успех на подписката ни трябва да е смутил Вашия предшественик Каракачанов, който с комсомолски замах прекръсти няколко булеварда с едно и също име, свято на всеки българин - това на Дякона Игнатий - Васил Левски. Въпросният Каракачанов явно е разчитал на преклонението на всеки един от нас пред това име, за да ни попречи да възстановим историческата истина, касаеща булевард "Цар Фердинанд". Смятаме, че подписите на близо 17 хиляди софиянци, са солиден аргумент, който ще подпомогне ефикасно уважаемата комисия и ще преодолее съпротивата на злонамерени привърженици на бившия режим, които напоследък си служат под път и над път със святото име на Апостола, което не се свенят да използват за спекулативни цели, нямащи нищо общо с пиетета, който всички ние изпитваме към него.

Тетрадките с подписите ще бъдат представени на уважаемата комисия в часа и деня, който тя ни посочи.

Една от главните цели на Комитет "Цар Фердинанд" е възстановяване името на този булевард. Повярвайте, няма да жалим сили и средства до пълното възстановяване на справедливостта.

Като желаем Вам и на Вашите сътрудници крепко здраве и бодър дух в изпълнение на благородната Ви мисия - възраждането на нашия град, моля ви да приемете, уважаеми господин Кмете, нашия поздрав.

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

София, 18 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪБАРЯНЕТО НА ПАМЕТНИЦИ И ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА УЛИЦИ.


Секретариатът на ЦК на БКП най-енергично протестира против произволното набеждаване на нейни ръководители в тайнствени заговори и дейности, насочени срещу правителството, и срещу кощунството с паметта на българския народ за десетките хиляди антифашистки жертви с посягането на властимащите на техните паметници, смяната на имената на улици, булеварди и селища. Особено брутална е проявата на Столичния съвет и на неговия кмет със заканата си да взриви сградата на бившия мавзолей на Г. Димитров и да разруши паметника на Съветската армия и Братската могила в Парка на свободата, с нищо необосновани доводи, причини и съображения. На какво основание се прави опит да се фалшифицира историята? Синьото мнозинство в Народното събрание безотговорно и против волята на народа, без какъвто и да е референдум отмени 9 септември като официален празник на победата над фашизма. Сега се отрича и съществуването на Съветската червена армия. В момента тя още съществува, а даже и да не съществува, през 1944 г. тя разгроми кафявата чума - фашизма, което никой не може да отрече. Съветските народи за тази свобода дадоха над 20 милиона жертви. Не е ли срамно и гнусно сега да се забравя този исторически факт и да се накърнява безпрецедентно признателността на нашия народ към Съветската армия и нейните военачалници? Готви се по прищевките на един кмет похищение на символа на българо-съветската дружба в Пловдив - Националния исторически паметник Альоша. Идентично е положението в цялата ни страна.

Но управляващи господа от СДС, вие твърде далече отивате в произвола и в предизвикателствата спрямо народа ни. Вие настройвате и без това гладния, беден, гол, бос, изнемощял, безработен и неосигурен в утрешния ден народ, а обвинявате подстрекателно и предизвикателно, че това тайно били вършели леви политически партии с оглед да подготвите общественото мнение за тяхното забраняване. Лъжете се в увереността си, че народът може да бъде излъган и заблуден.

Запомнете нашия съвет, че ЦК на БКП не мисли злото на никого в Република България и не може да се отнесе индиферентно към вандалщините, които се извършват съвсем безотговорно.

Паметниците, паметните плочи, бившият мавзолей са строени от залъка на целия ни трудов народ.

С какъв морал кметът на София с един замах преименува редица улици и булеварди и стигна до цинизма да възстановява имена на царската фамилия? Защо господин Янчулев не се съобразява с народния вот от референдума през 1946 г.?

Господин Янчулев не смята ли, че съвсем умишлено компрометира СДС (движение) и народът съвсем основателно поставя въпроса демократичен ли е СДС? И всички отговарят: "Не, СДС не е демократичен."

Народът ни не е съгласен без референдум да се извършва реституция, приватизация, смяна на имена на селища и унищожаване на паметниците и няма да прости на никого.

Рушителите дават ли си сметка колко милиони струват тези творения на изкуството и колко милиона народни пари ще се прахосат за разрушаването им? В коя друга цивилизована страна постъпват така безотговорно властимащите? В никоя, господа от СДС (д).

Не можете да унищожите онова, което тлее и пламти в душите на народа.

Народът обича и тачи светлата памет на своите герои. Мавзолеят може разумно да се преустрои и да се използва за друга цел. А за това кой е прав и кой е крив, историята ще покаже. Стига злоба, ненавист и омраза. Всички трябва да милеем за щастието и благоденствието на трудовия ни народ. Време е всички да отрезнеят от главозамайването, което ги е обхванало. Властимащите трябва да оправдаят народното доверие, да създадат по-добър и по-щастлив живот, а не да рушат това, което народът с труд и пот е строил.

Запомнете, комунизъм не е имало, а живковистката БКП нищо общо не е имала с идеалите на комунизма. Живковисткият тоталитаризъм с дейността си е имал една-единствена цел - да компрометира идеите на комунизма. А колко живковистки номенклатурчици днес има в СДС? Много, нали!

София, 28 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРП).


РАЗДЕЛ I

ЧЛЕНОВЕ НА БРП, ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА

Чл. 1. Член на БРП може да бъде всеки гражданин на Република България, навършил 18 години, който признава Устава и Програмата на партията, работи в един от работническите комитети, подчинява се на решенията на партията и редовно плаща членския си внос.

Чл.2. Всеки член на БРП е длъжен:

а) Да работи отговорно за повишаване на своята политическа култура, усвоява основите на марксизма-ленинизма и трудовете на Д. Благоев и Г. Димитров.

б) Да съблюдава най-строго партийната дисциплина, да участва ативно в политическия живот на партията и да провежда на дело нейната политика и решения. Да се намесва активно, когато партиен член руши партийната дисциплина и нарушава партийната етика, морал и единство.

в) Да пази честта и достойнството на БРП.

г) Да разширява и заздравява връзките си с широките народни маси и своевременно да се отзовава с грижа към нуждите на трудовия народ.

д) Да бъде искрен и честен пред партията и народа.

е) Член на БРП няма право сам, без разрешение на ЦК на БРП, да взима участие в дейността на други партии, политически организации, движения и съюзи.

ж) Да води безпощадна борба срещу опитите за разцепление, фракционност, двуличие, вождизъм и други явления, които биха нанесли вреда на партията.

Чл. 3. Всеки член на БРП има право:

а) Да участва в свободното и делово обсъждане въпросите на партийната политика както на партийни събрания, така и в партийния печат.

б) Да се изказва свободно на партийни събрания за дейността на който и да е партиен работник, ръководство и организация, да критикува грешките и слабостите независимо от това, кой ги е допуснал и какъв пост заема в партията и държавата. Никой няма право да преследва за критика.

в) Да участва в изборите за ръководни органи в БРП и сам да бъде избиран в тях.

г) Да участва лично, когато се разглежда партийното му положение и се взима решение по неговата дейност, поведение и провинение.

д) Да се обръща по всички въпроси при необходимост с молба, жалба, заявление или сигнална записка към институциите на партията, включително към ЦК и ЦКРК, конгреса, и да иска отговор от тях.

е) Членове на БРП, които са били на ръководни длъжности в партийния и държавния апарат преди 10 ноември 1989 г. и тези след тази дата от СДС и други партии, не могат да бъдат избирани на ръководни длъжности в БРП до 1995 г. Техните кандидатури по изключение могат да бъдат утвърждавани само от ЦК на БРП.

Чл. 4. Встъпването в БРП става само индивидуално. В партията се приемат честни и неопетнени трудови хора из средата на работническата класа, учащи се, трудова интелигенция, служащи и занаятчии, предани на партийното дело.

При приемането на нови членове в партията ще се спазва класово-партийният подход.

а) Всеки, който е навършил 18 години и желае да стане член на БРП, подава молба и автобиография в съответния работнически комитет, които се разглеждат в срок до един месец от датата на подаването им.

б) Приемането се обсъжда само на общо събрание на работническия комитет в присъствието на кандидата. Решението влиза в сила веднага и не подлежи на утвърждаване. За приет се счита онзи кандидат, за когото са гласували повече от 50 процента от присъстващите на събранието, а то е редовно, ако на него са присъствали две трети от членовете на работническия комитет.

в) Членове, членували в други партии, се приемат в БРП, като освен молба и автобиография представят и писмени препоръки от трима членове на БРП.

След приемането в партията новоприетият член получава партийна членска книжка в срок от два месеца.

г) Всеки новоприет член на БРП плаща встъпителен членски внос в размер на пет лева и стойността на членската книжка.

Чл. 5. Ако партиен член в продължение на три месеца не плати членския си внос без уважителни причини и не направи това след напомняне, се счита за доброволно напуснал партията. За случая не е необходимо взимане на решение, но ръководството на работническия комитет съобщава за това на своите членове и известява ЦК на ЦКРК. Членът на ДК се зачерква от списъка на организацията.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС", ПРИЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 10 ФЕВРУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


СЪЩНОСТ И ОБХВАТ

Националният професионален съюз "Бизнес" е сдружение с професионални цели, организиращо на доброволни начала работниците и служителите, български граждани, работещи в страната или чужбина в системата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, готварството, без разлика дали заемат работни места в столове, кухни, ведомства или във фирми. В него могат да членуват неработещи специалисти, профилирани в горните дейности, както и служители в технически служби, свързани с тези професионални браншове.

Членове на съюза могат да бъдат и чужди граждани, работещи на територията на България в изброените професионални сфери, доколкото особените разпоредби на законите не поставят друго.


ПРОФСЪЮЗНИ ЦЕЛИ

Профсъюзът води борба за защита на правата и законните интереси на съюзните членове и другите трудещи се в системата на храненето, търговията, туризма, ресторантьорството във връзка с трудовата им заетост, условията на труд, възнаграждението, социалното им осигуряване и административни, граждански наказателни производства, образувани срещу тях във връзка с професионалната им дейност.

Профсъюзът работи за повишаване на професионалната квалификация на членовете си, за създаване на отношения с потребителите на основата на висококачествен продукт с търсени характеристики и адекватна стойност, отговаряща на овеществения труд и жизнения стандарт.

Профсъюзът ще съдейства на всички органи на държавна власт и управление за приемане на такива нормативни актове, касаещи трудовата дейност на членовете му, които ще утвърдят свободния пазарен механизъм, конкуренцията и правото на избор на потребителя и ще противодейства на приложението на такива законови и подзаконови актове, които спъват развитието на туризма, храненето, хотелиерството и търговията и ограничават частната инициатива в тези сфери.

Профсъюзът ще търси контакти и ще сътрудничи с други професионални организации в страната и чужбина, защитаващи трудещите се в аналогичните професионални браншове в съответните страни с оглед размяна на информация и обмяна на опит.


ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ЦЕЛИ

1. Профсъюзът ще води преговори с работодателите и органите на държавно управление по въпросите на трудовата заетост, трудовото възнаграждение, условията на труд и социалното осигуряване.

2. Съюзът ще обсъжда проектонормативни актове и ще прави предложения пред вносителите им, пред парламента или правителството.

3. Профсъюзът ще участва в международни срещи с други сродни професионални сдружения по въпроси, касаещи неговата дейност, и ще членува в международни професионални конференции с оглед създаване международни връзки и авторитет и обогатяване на профсъюзния и професионалния опит.

4. Ще използва средствата за масова информация и ще работи за създаване на свой вестник или друг печатен орган за разпространяване сведения за съюзната дейност, новости в областта на туризма, ресторантьорството, храненето и обслужващите сфери и световния опит в тези направления, както и други съобщения.

5. Ще търси информация от правителството и парламента за подготвяните нормативни актове, регламентирани дейности в системата търговия, туризъм, ресторантьорство, хранене, готварство.

6. Ще организира митинги, конференции и срещи и квалификационни курсове за повишаване нивото на познание на съюзните членове.

7. При масова безработица на съюзните членове или попадането им под жизнения минимум, при репресии срещу съюзни членове или неговите ръководни органи, както и при влошаване условията на труд като крайна мярка ще бъдат организирани и провеждани стачки.

Стачките не могат да бъдат провеждани без знанието на управителния съвет на профсъюза и без предварителни преговори със съответните звена от държавната структура или работодателите, на които да бъдат изложени исканията на трудещите се.

Профсъюзът може да взема отношение по някои въпроси и в декларации!


ЧЛЕНОВЕ НА ПРОФСЪЮЗА И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8. Член на профсъюза може да бъде всеки български гражданин, навършил 16 години, както и чужди граждани или неработещи специалисти от системата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, храненето или в обслужващите ги сфери на дейност, които отговарят на следните условия:

а) да приемат устава на профсъюза и да работят за задачите на профсъюза;
б) да не членуват в групировки, сдружения или движения, проповядващи религиозна, политическа или расова омраза, физическо или психическо насилие над български или чужди граждани.

9. Кандидатите за членове се приемат от събранието на клубовете "Бизнес" въз основа на писмено заявление.

Членството в профсъюза се прекратява в следните случаи:

а) по писмена молба на профсъюзния член;
б) при действия, нарушаващи демокрацията в профсъюза и интриганството срещу членове на сдружението;
в) при прекратяване дейността на профсъюза - автоматично.

10. Членовете на профсъюза имат следните права:

а) да избират и да бъдат избирани за делегати на профсъюзната конференция, в клубни ръководства, управителен съвет на профсъюза и финансово-правната комисия на профсъюза;
б) да изказват свободно мнението си по всички въпроси на съюзната дейност и да участват във вътрешносъюзни дискусии, да критикуват работата на ръководните органи на профсъюза, без да бъдат преследвани за становищата си от който и да е член на профсъюза;
в) да участват при вземане на решения от профсъюзни органи;
г) да търсят и получават своевременна и точна информация от всички профсъюзни органи;
д) да получават подкрепата на профсъюза при безработица, социални затруднения, условията на труд и социалното осигуряване.

Профсъюзният член се ползва от трудово-правна консултация.

11. Членовете на профсъюза имат следните задължения:

а) да спазват устава;
б) с поведението си в обществото да пазят авторитета на профсъюза.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


024. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ДП)


Смята се за продължител на създадената през 1896 г. от Петко Каравелов и П.Р. Славейков Демократическа партия. Вземала е участие в управлението на страната в трудни моменти, каквито са били обявяването на независимостта на България, стопанската криза през периода 1931-1934 г. и активно е участвала в опитите да се предотврати идването на власт на комунистическо правителство през първите дни на 1944 г. През 1945 г. се опитва да поднови дейността си, но през 1947 г. попада под ударите срещу опозицията и фактически е ликвидирана.

На 19 декември 1989 г. група ветерани на партията и техни млади съмишленици възобновяват дейността на Демократическата партия. Въпреки някои опити за разцепление, на 15 декември 1990 г. в София се състоя XIII конгрес на партията - първият редовен от 1931 година насам.

Основните ценности, които партията се стреми да утвърждава, са личната свобода като самоценност, равенството и солидарността. Като своя непосредствена задача тя определя разграждането на тоталитарните структури в България с легални средства. Стреми се към изграждане на демократично общество, като се опира на приоритета на правата и интересите на личността пред така наречените държавни интереси и на предимството на частната инициатива в икономическия и въобще в обществения живот.

Демократическата партия участва активно в Съюза на демократичните сили и отстоява твърдо позициите си на дясна партия. Поддържа трайни връзки с десноцентристки партии в Европа и в САЩ.

На изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г. ДП спечели в рамките на общата листа на СДС шест депутатски места. А в резултат на изборите за Народно събрание (13 октомври 1991 г.) пак с участие в общата листа на СДС партията е представена в парламента от 14 депутати.

Председател на Демократическата партия е Стефан Савов, а почетен председател - Борис Кюркчиев.

Ръководен орган на ДП е Централното оперативно бюро с подпредседатели Георги Марков и Златка Русева.

Печатен орган е вестник "Знаме".

Адрес на Демократическата партия:
София - 1000, бул. "Дондуков" 34, ет. IV, тел. 80-34-11, 80-01-87.

/Пресслужба "Куриер"/


10:11:27
08.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!