8 август 1994


София, 8 август 1994 година
Брой 153 /1198/


София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА БЪРЗО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Убедени сме, че след като под Ваш патронаж се провежда Международната година на семейството, Вие ще дадете приоритет на многократно изпращаната молба и настояване пред различни инстанции на Демократичния съюз на жените за приемането в най-кратък срок на закон за защита на децата /която конвенция сме ратифицирали още преди четири години/ и след това ще откликнете на молбата на Брижит Бардо за приемане на закон за защита на животните.

Ние знаем авторитета на Брижит Бардо, но като жени и майки в България знаем, че има изоставени и скитащи деца по всички краища на България. Знаем също, че българските деца са в най-неравностойно положение от всички граждани в страната, че досегашните ни нормативни документи защитават безотговорни родители, че не само кучетата и котките, но и бъдещето на България - децата, не си дояждат и са в незавидно здравословно състояние.

Разчитаме, че като държавен глава Вие ще степенувате приоритетите и този път ДЕЦАТА ще са преди кучетата и котките.

София, 4 август 1994 г.

С уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ст.н.с. Емилия Масларова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ ДВАТА СИНДИКАТА.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГА ТРЕНЧЕВ,

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ посреща с разбиране изменящата се позиция на Централата на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" към сегашното правителство и неговата отговорност за изключително тежката социална ситуация в страната.

Като имам предвид:
- решението на конгреса на КТ "Подкрепа" за прекратяване на официалните връзки с нашата Централа по "идеологически причини";
- неколкократните редувания на периоди на сътрудничество с периоди на конфронтация на Централата на КТ "Подкрепа" с КНСБ;
- участието на бивши и настоящи експерти и активисти на КТ "Подкрепа" в правителството на проф. Беров, съотговорни за сегашната му антисоциална и антисиндикална политика,

ПРЕДЛАГАМ:

Консултативната среща между ръководителите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" да се подготви от контактна група, излъчена от двете централи.

Редно е тази група да обсъди въпросите за взаимните консултации и да подготви споразумение /или друг подходящ документ/ за координация /или сътрудничество/ между двата представителни синдиката. Така ще се избегнат нови колизии в нашите отношения, ще бъдем по-конкретни в обсъждането на нашите позиции и предложения за защита на интересите на хората на наемния труд.

Колега Тренчев,
В случай, че сте съгласен с предложената процедура за възобновяване на контактите между нас, аз съм готов да апелирам пред Изпълнителния комитет /ИК/ на КНСБ да даде мандат за започване на двустранни преговори. Уверен съм, че независимо от всичко структурите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" ще бъдат заедно в подготвяните есенни протестни и стачни действия - така, както беше през пролетта.

Със синдикални поздрави:

София, 3 август 1994 г.                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кръстьо Петков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЪЖБА НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Като се позоваваме на правата си, произтичащи от Закона и от Споразумението между политическите сили за ненасилие, което не е престанало да има правна сила, молим да привлечете под наказателна отговорност бившия министър-председател на България Андрей К.Луканов по обвинения за държавна измяна, диверсия и вредителство към държавата, т.е. по чл.107 /ал. за особено тежки случаи/, във връзка с чл.20 от Наказателния кодекс /НК/ и по чл.109 ал.3, връзка с ал.1 - във връзка с чл.20 от НК на Република България.

Надяваме се Главна прокуратура на Република България достойно да защити справедливостта и с това да откликне на очакванията от значителна част на обществото за възмездие над престъпници, довели с действията си нашата родина до икономическа катастрофа.

Заявяваме, че ще продължим твърдо и последователно да поддържаме обществено обвинение към виновниците за икономическата катастрофа до окончателното прилагане към тях на законите на страната.

София, 2 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА БРМП:

Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", СЪЗДАДЕН ОТ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е подписан на 28 юли 1994г., София.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият политически съюз е на тези, които вярват, чрез през 1989 г. България избра либералната демокрация и свободния пазар като свое бъдеще. За пет години този избор беше "забравян” и "подменян". Мнозина вече са разочаровани от демокрацията - за тях демокрацията е безвластие, корупция, социална безчувственост.

Ние не приемаме разделението и конфронтацията в българското общество.

Ние искаме да спрем упадъка в материалния и в духовния живот на нацията, да спрем дълбоката криза, в която се тласкат държавните и обществени институции.

Ние сме решени да повлияем за дълбоки промени във всички области на обществения живот, да утвърждаваме либералната идея и практика, да запазим всички ценности и постижения на България в нейната история, като отчитаме допуснатите грешки в последните години.

Ние обединяваме своите усилия и действия за:

Многопартийна политическа система, основана на конкуренция, а не на конфронтация.

Авторитетна, силна и честна изпълнителна власт, гарантираща сигурността на българските граждани и семейството.

Стабилност на държавните институции и ефективно разделение на властите.

Президентска институция - действен гарант на демокрацията в България.

Публична администрация, нормативно уредена и защитена на базата на професионални критерии.

Нова честна избирателна система, смесена със силен мажоритарен елемент, който да спре надигащата се партокрация.

Нова модерна икономическа политика, основана на ускорено преструктуриране на собствеността, ускорено инвестиционно и търговско интегриране в световната икономическа система.

Политика на стимулиране на частния сектор в икономиката на страната чрез данъчни, кредитни, митнически и други облекчения, насочени към укрепване на средното съсловие, като гаранция за развитие, стабилност и добър живот.

Политика за социална сигурност, намаляване на безработицата, обвързване на социалните осигуровки и социалните помощи с пазарните механизми.

Защита и подкрепа на българската култура, наука, образование и църква, за свободен, независим и достоен духовен живот.

Външна политика, съвременни въоръжени сили и отбранителна доктрина, гарантиращи националната сигурност и българщината.

Нашата алтернатива е за тези, които поставят националните интереси над партийните; за тези, които се опитват да възродят националното производство в държавния и в частния сектор и въпреки всички трудности не се отчаяха; тя е за тези, които продължават да се борят с престъпността и с корупцията; за тези, които бдят за сигурността и за целостта на българската държава; за тези, които със знанията и уменията си могат да управляват държавата честно и почтено, да учат и да възпитават децата ни, да гарантират здравеопазване за всички, тя е за новите поколения млади и можещи българи.

Демокрацията и промяната са в ръцете на нацията и ние сме длъжни да направим своя избор.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР "ПЛОВДИВ - 1994" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "МАРИЦА" И ВЪВ В. "24 ЧАСА".


Не са верни следните измислици във в. "24 часа" от 12 юни 1994 г.

- Борчът на Куманов бил 500 000 лв., същият не се прибирал вкъщи, според телекса на БТА за в. "Марица" от 11 юни 1994 г., и бил в неизвестност.

Не е верен само обемът на стойността от 50 000 лв. според в. "24 часа", като дължимата сума, което за нас е неоснователен иск - досежно обема на посочените стойности, и искът им не е точен по сбора на отделните партиди и които някои от тях сме им изплатили с техен приходен ордер. Сумата е грешно измислена от тяхното счетоводство като 45 000 лв., но реалната сума за нас е само 30 000 лв., като доста забавена по договореността - отложено плащане на стопанската дейност на БОП - "НС” за двата ни магазина на едро и дребно на бира и други газирани питиета, побиращи се в рамките на печалба - само от търговска отстъпка, като в момента задължението е сведено до 10 000 лв. - за информираност. На 18 юни 1994 г. ние получихме официален иск от "Каменица” ЕООД и допълвам като справка в настоящия материал, като чернова от 17 юни 1994 г. и машинно напечатано на 20 юни 1994 г.

- Не е вярно, че Куманов е бил завлякъл с немалко суми няколко пловдивски фирми според в. "24 часа". Нека да ни посочи журналистът Николай кои са точно те? Аз отговорно заявявам, че такива не съществуват, т.е. нямаме да дължим такива суми освен последните 10 000 лв. на пивоварния завод.

Подло е внушението на в. "24 часа", че сме затънали след вноса ни с фирма от Гърция на натурални сокове. Тука истината е, че вносът е от фанта, спрайт и кола, но не сме затънали, а срокът по договореността е изтекъл.

- Като мръсна измислица е казано от в. "24 часа", че : Упоритите му опити да намери пари били не за фонда на Събор "Пловдив - 1994", а за връщане на кредита на Министерство на финансите /МФ/.

Объркаността на Николайчо личи и затова, че вместо за Общобългарски събор - той говори за Славянски събор "Пловдив - 1994", и то не е случайно.

Господин президент, допускам, че тази проверка от комисията към Вашето ведомство е със заложен краен отрицателен резултат. По отношение за потвърждаване или отхвърляне прошението съгласно и в предвид житието и битието на грешнева Софрония.

Аз в никакъв случай не съм разчитал на пловдивските общинари да ми дадат една положителна оценка за личността Куманов, защото често сме ги критикували, и то основателно, както това сме правили и срещу Вашата институция и президента на Република България, но именно това, така да се каже, е демокрацията. Що се отнася до общинарите от Община Пловдив, ние много добре ги знаем, че са синдикалисти на власт от "Подкрепа", избрани са със синята бюлетина и хора с определена протурска насоченост. Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" беше рожба на плана "Клин" и която скъта в своите редици и структури немалко тоталитарни величия за усилена работа и на тези общинари, на които почти вече им изтича мандатът и които всъщност бяха длъжни да ме поканят при разискванията и обсъжданията им, но евентуално са се страхували.

При наличието на разигралия се предварителен сценарий отгоре те, общинските машички, послушни изпълнители със заплати от 10-15 хил. лв. /при които вече трета година, откакто са ни взели клубната база по реституцията и не можем да водим нормална работа, те усилено пазят входните номера на молбите в паметта на компютрите си/ и които не биха могли да дадат някаква обективна оценка за личността на Куманов. Разбира се, аз и не бих очаквал тяхното положително становище с предложение спрямо проверката по опрощаване на дълга ми, но нека да не звучи като намек за умоление, уважаеми господин президент, то в крайна сметка Вие сте си в правомощията да обобщавате доклада на г-н Гиньо Ганев и заключите с президентска резолюция.

Маскарадът срещу Куманов е маскарад срещу България и многото неща, направени от нас за Отечеството ни, ще се оценяват и разбират доста по-късно, с добра оценка по достойнство. Тук Николай Кръстев е искал да "изплакне" съвестта на един политик като личността на Куманов с неговия катранен разговор. Много са хората сега в България като споменатия журналист, но подобен образ на Николай Кръстев е определено "отец" Тотю, който подчини партийния си файтон изключително на фирмена дейност за търговски сделки и далавери, сътрудничеше на сектата "Муун" и би достигнал в своята комерсиалност да колаборанства и с дявола.

Моето верою е в ореола на образите на Левски, Гоце и Стамболов. Аз и нашата организация сме се отдали изцяло на борбата, като отделяме и последните си левчета, за да защитаваме устоите на българския характер на сънародниците ни по много места на света и най-вече на тези ни съотечественици в Сърбия, Гърция и Турция. Чрез ООН и ПАСЕ - чрез събиране на доказателства за нарушаване на човешките права и това дали президентството ще го оцени, като българска институция или не, си е Ваша работа. Повтарям, че би било редно този труд да се оцени рано или късно, или евентуално от бъдещите поколения, защото това не е само труд, а непрестанна позиция за оцеляване на българщината.

Ако биха могли да говорят нашите праотци - националните будители, каквито са Левски, Гоце Делчев и Стамболов - през устата на Куманов, може би щяха да бъдат и много по-чепати, като хора в критиките си към лакеите и колаборационизма на някои сегашни наши управници. Нека само да знаем, господин президент, кой и защо отрови Захари Стоянов?

Както Левски не искаше и не вярваше в познатия си Иванчо Хаджипенчович - член на турския Софийски съдебен състав, че ще може да му помогне, така и аз не вярвам нито отдолу, нито отгоре от някои хора, че могат да ме разберат - помогнат и евентуално да оценят по достойнство моята дейност.

Като обобщение заключение от мен самия и от нашето партийно ръководство "свободните" писания във в. "24 часа" са преднамерени и злонамерени, с явна инсинуация да се очерни личността на Куманов, а оттам и делото и борбата му срещу външния и вътрешен колаборационизъм от политическия елит с машата, като лакея и мекерето им Николай Кръстев, срещу организирането и провеждането на подобен Общобългарски събор за укрепването и заздравяването на българщината, изразяващи се в националните ни устои от насаденото във в. "24 часа" писание с всякакви безогледни методи и "окраски” за оклеветяване.

Това за мен и политическото ни ръководство е опит за изпълнение на една гнусна политическа поръчка отгоре, съгласно телекса по БТА за в. "Марица", а според казаното във в. "24 часа" е явен компромат, който няма да може да мине от нас и за това си гнусно писание журналистът Николай Кръстев ще бъде подведен и съден от Куманов и Комитета на Събор ”Пловдив - 1994” в опити за оклеветяване по член 148 ал.1 от Наказателния кодекс, с цена на иска до 20 000 лв.

Въпреки всичките им мръсотии Общобългарски събор "Пловдив - 1994" ще се проведе в Пловдив, независимо че няма да е велик по своята душевност и мащабен - по организацията му.

Държа да отбележа, че когато аз посочвам в настоящия си материал някои данни за журналистически публикации във вестниците, за задлъжнялостта на партии и експрезидентски тандеми, това аз не го правя за мое лично оправдание, а за несъстоятелността на държавата ни да субсидира както парламентарни, така и президентски кампании, т.е. отнася се за общата несъстоятелност на партии и личности за общоморално чувство, за възможности и за личен морал, които са присъщи и за избраниците и от Западна Европа. Но понякога и те, колкото да са състоятелни, нещата и при тях позамирисват на човешка нечистоплътност. И докато в България съществува все още двуполюсният модел в политическата борба, водена определено от двата политически мастодонта, каквито са БСП и СДС, оцапали си доста дебело ръчичките в меда на властта, и когато те все още използват неправомерно преференцията по чл.20 ал.2 от Закона за политическите партии /ЗПП/, предвид липсващия Правилник по приложението на въпросния чл.20 от Министерския съвет /МС/, а да не говорим за ползването на турски капитали, което е противозаконно, от протурското ДПС - работещо изключително за тях, а ние, националдемократичната опозиция извън парламента, се превиваме от тежестта на кризата и инфлационните процеси и пак правим от нищо нещо в политическата ни борба.

Ние, от Комитета на Събор "Пловдив - 1994", въпреки проведения разговор не бихме желали да се единяваме с Агенцията за българите в чужбина - наследник на бившия комитет на Павел Матев, който по тоталитарно време почти нищо не направи за тях и тя - България, стана вече в продължение на 70-80 години майка мащеха.

За нас Агенцията е определена правителствена структура и както с оборотните си средства ние не сме съразмерни, така и статутът, и имунитетът ни са съвсем различни. Настоящият семинар, който вече тече и се провежда тези дни в Банкя, Софийско - за изследване на корените, житието на бесарабските българи, което за нас не ни е чуждо като действие и го подкрепяме, но ние виждаме също и кои са организаторите и представители от един висок ранг като Агенцията, президентството, Социологическата асоциация и Комитета на г-н Гиньо Ганев по човешките права.

Както нашият Комитет, така и тези от гореизложените представители, колкото и много да работим, все още много малко сме направили за опазване на българщината в чужбина, да не говорим за самата България, и в този смисъл не бива да си пречим един на друг, а да се допълваме колкото е възможно.

В интерес на истината ние винаги сме Ви сезирали за намеренията и дейността ни, но никога досега не сме потърсили или поискали някаква помощ /парични средства и др./ както от МС, така и от президентството.

Пловдив, 17 юни 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОК: Крум Куманов

/Пресслужба "Куриер"/


14:40:00
08.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!