8 януари 1992

София, 8 януари 1992 година
          Брой 5 (535)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 8 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ПРАВДОЛЮБ ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СИМЕОН ЖЕЛЕВ ЯНУЛОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА. БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ЕДНА ЧЕРВЕНА И ЕДНА ЗЕЛЕНА ИВИЦА.


Следват биографиите на кандидатите и пълният текст на предизборната им платформа.


 ПРАВДОЛЮБ ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ

Роден е на 1 октомври 1933 г. в с. Стежеров бивша Свищовска околия, бивш Плевенски окръг, сегашна Ловешка област. Преди и след 9 септември 1944 г. баща му и майка му са били учители и са се пенсионирали като такива. Вече са покойници - 1980 г. Баща му е бил член на БКП и активен борец против фашизма, без да е ползвал привилегии. Майка му не е членувала в политически организации. Женен е, има две деца.

Завършил е Висшия финансово-стопански институт (ВФСИ) - Свищов, по специалността "Статистика и планиране". Членувал е в ДКМС.

След завършването на института е изпратен по централно разпределение в Поморие като инспектор в Околийския инспекторат по статистика.

След извършената административно-териториална реформа, когато околийските съвети са закрити, е преместен в Окръжния съвет в Ямбол. Още на първото комсомолско събрание е избран за секретар на учрежденската комсомолска организация. Това е бил и поводът, за да бъде приет и за кандидат-член на Българската комунистическа партия.

През 1960 г. е преместен във Варна като икономист в Градския съвет. Много скоро комсомолското събрание го избира за секретар на учрежденската комсомолска организация при Градския съвет-окръг, а партийната организация го приема за член на БКП.

През този период са започнали предложенията за преминаване на работа в Държавна сигурност, които е отклонил.

През 1962 г. в София завършил един от първите шестмесечни курсове-школа за следдипломна квалификация по световните новости в държавното управление и ръководенето на икономиката.

Самостоятелно е изучавал философия. Работата в окръжните съвети и следдипломната квалификация са му дали възможност за широко виждане и опознаване на обществените и гражданските отношения, на икономическата структура на страната.

През 1963 г. е на работа в Държавно издателство "Георги Бакалов" - Варна като плановик, а след една година - в завод "Елпром" като организатор на рекламната дейност.

Разработил е темата "Разсъждения в областта на икономиката, обществените отношения, развиващите се в страната отрицателни явленияи предложения за отстраняването им" - за обезлюдяването на селата, ниската производителност и ниското качество, услугите на населението в градовете и в селата, необходимостта от стабилизиране на занаятчийския труд, кражбите, присвояванията, непълноценните, половинчати нормативни документи, необходимостта от създаване на държавен институт по социология за изучаване на общественото мнение.

От 1971 г. е редовен преподавател по икономика.

След 10 ноември 1989 г., в края на декември и началото на януари 1990г., предлага материал, озаглавен "Предложение първо, второ, трето и четвърто за излизане от кризисната ситуация и за по-нататъшния път на развитие на нашето общество".

През месец май 1990 г. се включва в инициативен комитет, който учредява и после регистрира нова партия - Българска работническо-селска партия (БРСП).

От месец май 1991 г. е председател на БРСП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СИМЕОН ЖЕЛЕВ ЯНУЛОВ

Роден е на 1 юли 1937 г. в с. Виница - област Варненска, семейство на земеделци. Женен, има две дъщери. След завършване на промишлено училище във Варна работи като стругар в Корабостроителен завод - Варна. По-късно завършва и техникума като частен ученик.

Целият му трудов стаж от 1953 г. до днес е в производството. В отделни периоди е заемал ръководна длъжност в производството.

От 1963 до 1989 г. е членувал в Българската комунистическа партия. От 1989 г. е член на Българската работническо-селска партия и е заместник-председател на нейния Национален комитет.

По време на сегашната си трудова дейност е заемал различни организационни длъжности в БКП, ДНСМ и БПС на обществени начала, както и в Стопанския съвет на завода и ДСО "Корабостроене".

Награждаван е със Златен орден на труда, орден "Трудова слава" и звание "Отличник на Министерството на машиностроенето".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПЛАТФОРМА НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП

През последните две години българският народ попадна в един много интензивен политически курс, учебна зала на който е цялата страна. Вече няма граждани неосведомени по политическите проблеми. Но друго нещо е нивото на тази осведоменост. Осведомеността е различна и специфична за всяка личност, като същевременно се наблюдава изразен стремеж всеки да афишира и преувеличава своята осведоменост. Катализатор и селекционер на индивидуалните виждания и разсъждения са политическите партии.

Често срещан елемент в днешните въздесъщи политически беседи, диалози и раздумки е големият брой политически партии. За техния брой обикновено се говори укорително, изразява се недоволство от възникването им. Не си поставяме за цел да определяме много ли са, или са малко политическите партии в България днес. Това трябва да бъде предмет на специално, строго, научно и аргументирано изследване.

Със значителния брой политически партии е свързан и големият брой кандидатури за президент и вицепрезидент на Република България в изборите, насрочени на 12 януари 1992 год. Широката общественост и в това намира нещо укорително, счита големия брой кандидати за неоснователен, дори за нежелателен.

Българската работническо-селска партия (БРСП) издигна като кандидат за президент своя председател Правдолюб Кожухаров, икономист и педагог, за вицепрезидент Симеон Янулов, с организационен опит, познаващ добре материалното производство и нуждите на хората. Ние се считаме за задължени да обясним какви ценностни моменти за българския народ, за българската нация и за българската държава осигурява Българската работническо-селска партия чрез участието си в президентските избори.

Първо. Със своята програма БРСП още от месец юни 1990 година се стреми да въведе в българското общество съществени, ползотворни приоритети, които още не са усвоени от друга политическа сила. Приоритети, които парламентарните партии, увлечени в себично-партийни борби и користни комбинации, не успяват да доставят на нашето общество. Нашите приоритети освен радикалност като акт на действие същевременно са качествен носител на актуалност, ползотворност и ефективност.

Второ. Националният комитет на БРСП неведнъж отправя специални декларации до президентството, правителството и Народното събрание, с които протестира срещу неефективната, станала вече абстрактна и безлична "реформа", срещу икономическата, социалната и моралната разруха на обществото. Но само с декларации не се постига желаният ефект.

Трето. БРСП е нова партия; за да достигне до всички свои симпатизанти, за да действа по-активно и ползотворно, е необходим достъп до средствата за масова информация, нужна е парична и материална осигуреност, каквито тя не притежава - не е получила наследство, не е подпомагана с долари и марки от чужбина. А партията има рейтинг във всички градове и села в страната. Президентските избори дават възможност да се използват средствата за масова информация и БРСП напълно законно, чрез своите кандидати ще използва тази възможност.

Четвърто. Ние предлагаме система за бързо излизане на страната от кризата чрез постигане на уважение и просперитет на труда. Необходимо е всеки да намери тук, в България, мястото, където ще работи с желание, а трудът му ще бъде добре, реално заплатен. Ние приемаме и определяме като работник всеки, който допринася за личното си и за общественото благополучие; работещите във всички отрасли: промишленост, строителство, земеделие, търговия, транспорт; интелигенцията от всички професии и длъжности в еднолични, държавни, кооперативни фирми и дружества; учащи, военнослужещи в органи на МВР, майките, отглеждащи своите, но и на България деца; достатъчно трудили се пенсионери.

Пето. Ще изискваме и отстояваме както известните досега, така и новите нормативни актове, осигуряващи така необходимите единство, спокойствие, национална, гражданска и социална сигурност, морален и социален възход, лична и обществена ефективност. За реализирането на тези важни, необходими изисквания точно ние можем да работим най-ефективно, защото не се намираме в полето на буферния сблъсък между големите засега политически сили, техните коалиции и координационни съвети. Техните користно насочени сблъсъци ние определяме като вредни и неефикасни за желания напредък на българското общество.

Средствата за масова информация досега не бяха много благосклонни към нас. Сега, когато имаме възможност да информираме българската общественост за нашите приоритети, очакваме гражданките и гражданите на Република България да гласуват за кандидатите на Българската работническо-селска партия.

Бюлетината е с цвят зелено отгоре и червено отдолу.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 8 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ЙОЛО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАТКОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ЕДНА СИНЯ И ЕДНА ЗЕЛЕНА ИВИЦА.
Следват биографиите на кандидатите и пълният текст на предизборната им платформа.


ЙОЛО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ

Роден е на 1 януари 1940 г. в с. Тлачене, Врачански окръг. Завършил е Селскостопанска академия - специалност аграрикономика. Работил е като агроном, икономист, проектант. Поет, журналист и писател, под печат е стихосбирката "РАЗГНЕВЕНИ ПЛОЩАДИ". Написал е обширен документален роман за идеолога и вожда на Априлското въстание от 1876 г. Георги Бенковски, работил е върху роман "ГИБЕЛ ИЛИ СПАСЕНИЕ" за цар Петър от епохата на X век, която е идентична с днешната, и пиеса за ЛЕВСКИ. Написъл е пиеса със съвременна тематика "ЩЕ ДОЙДЕ ПРОЛЕТТА". Директор е и главен редактор на в. "Демократична България".

Още преди дворцовия преврат от 10 ноември 1989 г. членувал в Клуба за гласност и демокрация, "Подкрепа", "Екогласност" и Дружеството за защита правата на човека в България. Бил е следствен в Централния затвор. Разбрал, че повечето лидери на СДС са комунисти, които извършват сделки с комунистите и затова България остава комунистически остров, на 1 юли 1990 г. - след изборите, създава Българска демократическа партия. От началото на септември до края на м. ноември организира на пл. "Демокрация" митинги за оставка на премиера Луканов, подписки за съд на виновниците за националната катастрофа, за саморазпускане на Великото народно събрание, протест до дома на Луканов. От началото на 1991 г. единствен отхвърля коалиционното правителство на премиера Попов като некадърно, червено и престъпно. Организира митинг-протест на глада, гладна и жива верига, митинги.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАТКОВ

Роден на 26 август 1932 година в с. Драганица, община Вършец, Михайловградско.

Родителите му са селскостопански работници. Разведен е, има двама сина.

Завършил е Висшия икономически институт "Карл Маркс", специалност "Търговия и хранене".

Работил е в Главно управление по туризма, в Министерството на вътрешната търговия - главен технолог, главен експерт, заместник-началник отдел, в Централния съвет на Българските професионални съюзи - завеждащ сектор "Хранене, търговия, услуги и СБКМ".

Награден е 3 пъти с "Отличник на Министерството на вътрешната търговия и услугите", Златна значка на ЦС на БПС. Служебно репресиран от ЦС на БПС (съкратен) поради проявена антикомунистическа дейност.

Оценяван е в страната и в чужбина като изключителен професионалист, трудолюбив, граждански и обществено ангажирана личност. Изключително борбен, твърд при отстояване на нравствените категории при разработването на нормативните документи.

Интересите му са - култура, кино, книги, земеделие, туризъм.

Безпартиен, отказал е категорично да влезе в БКП, което е записано и в досието му.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ПЛАТФОРМА "ПЪТ ЗА СПАСЕНИЕ И ВЪЗХОД" НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП

1. Честни и демократични равностойни избори - без привилегии.

2. Да се води борба с безработицата. Ефективно производство.

3. В преходния период на безработица, мизерия, престъпност, бягство на Запад от млади българи да се въведе 4-6 часов работен ден при същата заплата с плаващо работно време и възможност за работа в други фирми, лично стопанство, надомна работа и за отглеждане и възпитание на децата. Ще се освободят нови работни места за млади специалисти, за да не се отчайват, да не крадат и да не бягат на Запад.

4. Същата цел се постига и с пенсониране на жените на 50 години, а мъжете - 55 години. Освен това ще се осигури "млада работна ръка" за възхода на селското стопанство.

5. Социална пазарна икономика, социална справедливост за безработните, бедните. Равен старт при смяна на парите в различно съотношение и таван от 33 000 лева.

6. Независима самостоятелна външна политика, национална независимост и търговски контакти със Западна Европа, с Руския съюз, с Япония и със САЩ.

7. Незабавна декомунизация и конфискация на имуществото, финансите и кадрите на БСП и нейните сателити. "Не" на хищния капитализъм, който убива човека, създава безработица, спекула, престъпност и проституция. Хармония на материалното и духовното.

8. Демонополизация, поетапна приватизация и поетапна реституция, в т.ч. и на земята. Да се спре разпродажбата и да се анулират стари продажби. Приоритет на снабдяване с техника, нисък лихвен процент на заемите.

9. Българската демократическа партия (БДП) воюва твърдо и безкомпромисно за реализиране на национално-демократичните идеали на Бенковски, Левски и Ботев.

10. БДП е против престъпния феодален социализъм, неосталинизъм, тоталитаризъм, монархизъм и вълчия капитализъм.

11. Замразяване дейността на номенклатурните фирми и ревизия за произхода на финансите им в България в и чужбина. Връщане на финансите по етапен ред от бизнесмените и съд. Забрана на номенклатурчици и на техните деца да създават фирми до пет години.

12. Приоритет на селското стопанство, преработвателната промишленост и туризма; на кооперативи от група роднини или съмишленици и на ферми. Снабдяване с техника, посадъчен материал и животни при 10 % лихвен заем и безмитен внос. Продажба на 70 % от продукцията за българския пазар и 30 % за чужбина за валута и за изплащане на внесените машини.

13. Предимство в производството на захар от захарно цвекло и от захарна метла, на олио (да не се разхищава по улиците за семки) чрез цени и строг контрол; на памук, мляко, кашкавал, обувки, дрехи.

14. Не бандитско, а реално ценообразуване, адекватно на себестойността и 20 % печалба; стимулираща данъчна система; контрол на цените от първа необходимост - хранителни стоки, дрехи, обувки, електричество, отопление, вода.

15. Народното събрание да създаде строги закони срещу спекулата, порнографията, грабежите, пиянството, тютюнопушенето, изнасилването и убийствата. Да се възстанови смъртното наказание и да се действа публично с бързи процедури.

16. Да се издигне нивото на образованието, културата и нравственото възпитание чрез създаване на модерна материално-техническа и кадрова база с помощта на спонсорство от държавни и частни фирми. Грижата за изявата на талантливата и честна личност и за възхода на България - бариери пред нечестните, да бъде дълг на социалната държава.

17. Ефективна реформа в образованието. Прилагане на прогресивни методи, програмно обучение с различно натоварване в зависимост от индивидуалните качества на учениците и студентите. Създаване на модерна материално-техническа база.

18. Коренна промяна в здравеопазването. Създаване на модерна материално-техническа база и безплатно лечение на социално слабите слоеве от населението - деца, ученици и възрастни.

19. Изграждане на пречиствателни инсталации за предприятия-замърсители, вместо спиране на заводите и създаване на безработица.

20. Строги закони срещу тютюнопушенето и пиянството, с цел опазване здравето на народа, за намаляване разходите за болнични, за лечение, за раждане на здрави деца, за развитие на здраво поколение и за здрав морал, за намаляване на престъпността.

21. Осигуряване на социални привилегии за българските майки с три и повече деца.

22. Осигуряване на социална помощ за нетрудоспособност на стари хора, инвалиди, деца без родители, безплатно пътуване в авто- и жп транспорта за тези категории и за ученици и безработни.

23. В преходния период от две години в държавните предприятия разликата на минималните и на максималните заплати и на пенсиите да бъде в двукратно съотношение.

24. Създаване на хармония между материалното благополучие и духовно-нравствената красота за спасение на България от гибел, за нейния възход и благоденствие на човека и народа.

25. Социалната държава да осигури за народа работа, хляб, национална независимост, сигурност за живота, честта, имота и плода от труда на трудовия народ.

26. Незабавен съд на всички виновници за катастрофата на България и за зловещото гладуване на милиони българи. БСП няма морално право да участва в управлението на държавата.

27. Добросъседски отношения със съседните балкански държави.

28. Разоръжаване на държавите, за да се осигурят на народите хляб, дрехи, спокойствие, психическо здраве, живот. Средствата да се изразходват за прехрана на народите. Разпускане на НАТО и създаване на общоевропейски сили, които да се използват ефективно за осигуряване на стабилност и мир.

29. Скъсването на икономическите отношения с руските държави е гибелно за България. Известна е обвързаността с машините, суровините, резервните части за заводите, производството, търговията и безработицата.

30. Резултатите от президентските избори могат да бъдат фатални за съдбата на България - за независимостта, за българската икономика, за безработицата, мизерията, за нравствеността, за спасението. Никой не защитава българската независимост. Спасението е в ръцете на гладуващия, смазан, безработен, нещастен български народ. Стои открит въпросът за съдбата на България - да бъде или да не бъде.

София, 20 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ОФИЦЕРСКИТЕ СЪБРАНИЯ ПРИ ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, ПРИ ТИЛА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И НА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПРИ ВМС ПО ПОВОД НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА МИНИСТЪР ЛУДЖЕВ, НАПОДОБЯВАЩИ ЧИСТКА В АРМИЯТА.
Писмото е адресирано до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

В сложния период от 10 ноември 1989 година досега Българската армия и Военноморските сили доказаха на дело своята готовност да бъдат гарант на мирния преход и националната ни сигурност. Такава е Вашата нееднократна оценка, такава е оценката на политическите сили и на обществеността. Съчетанията на тази оценка е военнополитическата обстановка на Балканите правят непонятни за нас, офицерския състав на армията и флота, неадекватните действия на Министъра на отбраната по провеждането на военната реформа в армията.

Господин президент, азбучна истина е, че сигурността на страната изисква военна доктрина, законова основа и армия. До този момент Народното събрание не е приело концепция за национална сигурност, военна доктрина и необходимите закони, засягащи националната сигурност. При това състояние на нещата е необходимо да се вземат всички мерки за запазването боеспособността на армията и флота.

Очакваното уволнение на около 4000 офицери е пряк удар върху боеспособността на армията. Противопоставянето на младши и старши офицери е било винаги печално за нейната съдба. И ако в очите на един ентусиазиран министър всичко това е оправдано, за страната ни то може да се окаже предпоставка за една национална трагедия.

С Вашата благословия един силно политизиран министър започва не реформа, а чистка във Въоръжените сили. Нима националната сигурност и хилядите човешки съдби не Ви интересуват, господин главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България.

Обръщайки се към Вас, ние Ви предлагаме:

1. Да се спре изпълнението на заповеди N УК-0203 и УК-0205 на министъра на отбраната господин Луджев като нецелесъобразни и необмислени. Да се възприеме логическата схема концепция за национална сигурност, военна доктрина, военно законодателство и на тази основа реформи в армията. Без съмнение тези реформи ще доведат до съкращаването на определен брой офицери, но вече като планомерен процес с необходимата законова основа и социална осигуреност.

2. Запазете професионалистите в армията. Тя има човешкия материал - дайте й механизъм за преподготовка и усъвършенстването на хората й.

3. Съдбата на офицера - защитник на страната - е критерий за морала на едно общество. Отрекли морала на Живков и Джуров и провъзгласявайки ново отношение към човека и воина, упражнете правата и властта си за приемането на закони, гарантиращи на военнослужащите полагащата се
социална защита.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Нашето задължение е едно - бойната готовност на Военноморските сили. Ние го изпълняваме честно и професионално. Но във времето на гласност и демокрация ние имаме и права. Едно от тях е да се обърнем към Вас и ние го използваме, изразявайки увереността си, че ще разберете тревогата ни за сигурността на страната.

Варна, 3 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ВЪЛНАТА ОТ НЕМОТИВИРАНИ УВОЛНЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Новата година в МВР започна с масови уволнения. Директори и заместник-директори на Регионални дирекции, началници на служби, отдели и сектори, както и обикновени изпълнители бяха отстранени от работа без предизвестие и обяснения, като най-често срещаният аргументе "поради непригодност". Най-много са уволнените от Националната полиция. По същество днес, една седмица преди провеждането на първите свободни президентски избори у нас, страната е лишена от ръководство в най-важните звена за обезпечаване на вътрешната сигурност, обществения ред и борбата срещу престъпността.

Независимата професионална организация на полицията в България (НПОП),заедно с колегите си от другите синдикати на Федерацията на Независимите професионални организации в МВР още в края на 1991 г. настояваше за срещи и информация от страна на ръководството на министерството по този и редица други важни за служителите сега проблеми.

Ние не приемаме обясненията, които след дълги усилия получихме на 3 януари от главния секретар на МВР полковник Б. Бонев и на 4 януари - от министър Й. Соколов, тъй като те бяха противоречиви и не отговориха задоволително на основния въпрос - какви са причините за тези уволнения?

Едновременно с това не е ясно кой ще замени уволнените служители. Натрапва се изводът, че причините за уволненията са други, неизвестни нам.

Лишени от обективна информация, ние изразяваме острата си тревога поради следните факти:

1. Нито ние - като полицейски синдикат, който защитава професионалните и социалните права и интересите на своите членове, нито ръководството на Националната полиция получаваме нужната информация за тези важни кадрови промени и причините за тях.

2. Ние се съмняваме, че всички уволнени служители са корумпирани или свързани с българската мафия престъпници. Не може по "сигнали" и други непроверени сведения, без съд и присъда да се уволняват доказали професионализма си полицаи. Това не подхожда на една правова, демократична държава, каквато декларираме пред света, че сме станали.

Ние не сме съгласни с това, че повечето от уволнените служители са на пенсионна възраст, изчерпали възможностите си. Много от тях (точния брой ще оповестим, ако ни предоставят списъците), са служители под 50 години - те нито могат по закон да се пенсионират, нито са изчерпали професионалните си качества и възможности.

3. Използвайки правото си на законодателна инициатива, министър Соколов е внесъл и Министерският съвет бързо е одобрил законопроект за промяна на приетия преди по-малко от половин година Закон за МВР (ЗМВР), който въпреки неизбежните недостатъци, бе оценен високо от Великото Народно събрание като съвременен и демократичен. Г-н Соколов предлага от ЗМВР да отпадне възможността да се обжалват по съдебен ред заповедите за уволнение, да отпадне конкурсното начало при назначенията, всички служители да се преназначават отново по незнайни критерии.

4. Настоящото ръководство на МВР, говорейки непрекъснато за нуждата от висок професионализъм на своите служители, отхвърля необходимостта от разработването на професионални критерии за оценка на качествата им.

Поради това ние

Д Е К Л А Р И Р А М Е :

1. Настояваме за пълна и обективна информация за броя и причините за уволнение на служителите от полицията. Уволнените незаконосъобразно служители да бъдат възстановени на работа. Отстоявайки това, ние защитаваме основното си конституционно право - правото на труд.

2. Изразяваме несъгласието си за начина, по който се готви изменението на ЗМВР и протестираме срещу намерението в него да се премахне възможността за обжалване пр съдебен ред на уволненията и премахването на конкурсното начало при назначаването и професионалното издигане на кадрите.

3. Протестираме срещу игнорирането на полицейския синдикат при решаването на тези изключително важни и синдикални проблеми от страна на ръководството на МВР.

4. До получаването на обективна информация и отговори на поставените от нас въпроси обявяваме протестна готовност за ответни законосъобразни действия от страна на професионалните дружества и секции на полицейския синдикат.

5. Съжаляваме, че бяхме предизвикани да огласим тази декларация в толкова важен за страната период. Декларираме за пореден път своята готовност да подкрепяме всички действия за утвърждаване на демократичния процес и необвързаността си с никакви политически партии, движения и сдружения.

6 януари 1992 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НПОП
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Вълчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ОГНЯН САПАРЕВ ЗА ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА, ВЪТРЕШНАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.


I. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Въпреки относително наситения график на пътувания в чужбина, г-н Желев не може да сложи на масата на активите си никакви конкретни договорености, чрез които да е допринесъл с нещо реално както за българските граждани, така и за страната ни. Със склонността си към философия той говори с чисто популистки лозунги и фрази, когато стане въпрос за тези му посещения. Ние сме на мнение, че за по-голямата частот тези излизания на д-р Желев са валидни следните критики:

Първо, те не са били достатъчно добре подготвени.

Второ, те не са имали достатъчно добре дефинирани и конкретни цели.

Трето, в повечето случаи те са имали вътрешнополитически пропаганден характер.

За да структурираме нашата критика, ние имаме серия от въпроси, които отправяме към действащия президент и по които го молим да се произнесе.

Първата група от въпроси са свързани със страните от Балканския полуостров. Като държим сметка на изключително динамичната обстановка, която налага бързина във взимането на решения, ние питаме президента каква е равносметката на отношенията ни в политическата, икономическата, военната и културната област с нашите съседи Румъния, Югославия и новосъздаващите се републики, които се отцепват от нея, и с Гърция? Какъв е балансът на нашите отношения със страните от Централна Европа, доскорошни наши партньори в рамките на СИВ и на Варшавския договор, а именно Унгария, Чехословакия и Полша?

Колко са държавните ръководители, които са приели да бъдат гост на нашия ръководител в този период? Желаем или не, по силата на близкото историческо минало ние имаме големи интереси, които ни свързват с тези страни, и нямаме правото поради некомпетентност, недостатъчно чувство за отговорност или тесногръдие да ги оставяме на самотек. Предвид факта, че Федерална република Германия приобщи към себе си бившата социалистическа република Германия, с която ние имахме задълбочени взаимоотношения, питаме президента какъв е балансът на отношенията ни със сегашната обединена Германия?

В този ред на въпроси бихме искали да попитаме г-н Желев какъв е балансът на нашите отношения с Европейската икономическа общност и какво е направил г-н Желев за облекчаването на износа на нашата селскостопанска продукция към този толкова важен за нас пазар? Питаме най-сериозно действащия президент дали музикалната критичка г-жа Леа Коен има качествата да защитава интересите на българските производители пред тази изключително трудна за побеждаване институция?

Питаме г-н Желев какъв е балансът на отношенията ни със Съединените американски щати и каква е средносрочната и каква е дългосрочната перспектива?

Когато говорим за всички тези баланси, бихме искали г-н Желев да се отърси от популистките лозунги, на които го е научило близкото минало, и да се опита да въведе един структуриран баланс, засягащ политическите договорености, икономическия обмен в цифри, културния обмен и реалните перспективи.

Г-н Желю Желев казва, че е променил имиджа на България пред външния свят. Ако това беше така, защо до този момент никой не е посетил нашата страна, за да види този нов имидж? Какви са икономическите, политическите документи, които той е подписал? Нека ги сложи на масата. Ние сме на мнение, че той продължи да вреди на името на нашата страна, като го свързваше с действия, които уронват престижа на България и нейното достойнство. Г-н Желев продължи да говори за "българската следа", а тя е комунистическа, тя е следа на КГБ. Той продължи да говори за "български чадър", а той е на КГБ! С това г-н Желев продължи да насажда чувство на вина в българския народ.

България по същество губи своите пазари. В тази връзка ще попитаме какво става с наши пазари за износ на конвенционално оръжие? Ще изгубим ли тези пазари за сметка на други износители и ако ги изгубим - защо, и кой ще компенсира загубите, които ще понесат българските граждани?

Ние се обръщаме с критика към сегашния президент, подчертавайки факта, че по време на неговото президентство той наистина не беше търсен и посещаван от държавните и правителствените глави на повечето от горепосочените силно интересуващи ни страни. Този факт показва доколко сериозно е гледано на него, а чрез него и на нашата страна през този период. Ние сме на мнение, че нивото на волунтаризъм и некомпетентност в тази толкова важна и динамична област е достигнало размери, които нашата страна не е познавала никога през последните сто и десет години от най-новата ни история. Преизбирането на г-н Желев на поста президент на Република България носи изключително големи рискове за нашата страна. Последиците от волунтаризма и некомпетентността ще се задълбочат и могат да тласнат към катастрофални трудности сега, когато имаме всички условия, опирайки се на инициативността и на трудолюбието на народа, да поемем пътя на благоденствието и на приобщаването към развитите европейски страни, а чрез тях и към останалата част от света.


ІІ. ВЪТРЕШНА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Ще направим опит за критична оценка на вътрешната политика на досегашния президент г-н Желев. Казваме "опит", защото лакатушенията, завоите и скоковете от един бряг на друг, с които е белязан политическият път на г-н Желев, надминават всички очаквания за една нормална политическа еволюция. Изненадите са толкова много и до такава степен маркирани от крайностите, че един аналист, боравейки с класически понятия в политиката, наистина рискува да се обърка.

Г-н Желев беше избран за президент благодарение на споразумение с парламентарната група на БСП, т.е. с тяхната благословия. Тази благословия беше отказана на д-р Дертлиев по неизяснени от нас причини. Въпреки че по късно Съюзът на демократичните сили обяви д-р Дертлиев за комунистическа креатура. Естествено, възниква въпросът дали г-н Желев не е сключил споразумението си с някои от ръководствотона БСП още преди първия тур на гласуване във Великото народно събрание по президентските кандидатури. Това е един много важен въпрос, който би спомогнал за изясняване на политическата физиономия на г-н Желев. Ако той не отговори, ние се надяваме да имаме отговор, подкрепен с доказателства, преди провеждането на първия тур за избор на президент на 12 януари 1992 г. Но, разбира се, не бихме възразили, ако г-н Желев като достоен мъж излезе и обясни тази мътна страница на некрасиви пазарлъци, която прави част от нашия нов политически живот. Ние сме привърженици за правенето на политика на светло, пред очите на заинтересуваните обществени кръгове и сме принципни противници на всички тъмни сделки и задкулисни машинации. Противници сме на новоизмисленото за демокрацията понятие "контактни групи” и сме доволни, че в новия парламент това понятие не намери място. Това, разбира се, не означава цялостния стил на работа, наложил се в Народното събрание. Но това е въпрос, по който ние ще изложим своята позиция, след като г-н Желев като действащ президент намери смелост и изложи своето виждане по поставения от нас въпрос пред цялата българска общественост.

По-късно г-н Желев влезе в противоречие с една част от депутатите на парламентарната група на СДС, получила наименованието "групата на 39-те", напуснали парламента. Мнозинството от депутатите на СДС, останали във Великото народно събрание до приемането на новата конституция, не напуснаха по лично настояване на г-н Желев, което можеше да предполага, че между техните политически виждания и тези на г-н Желев е имало голяма близост.

След това дойде появата на двата клуба - т.нар. Клуба на Петко Симеонов и Клуба на Йордан Василев. Г-н Желев декларира пред българската общественост своята принадлежност към Клуба на Петко Симеонов. Минаха парламентарните избори, приближиха се президентските и изведнъж г-н Желев се прехвърли в друг влак. В интервю за в. "Демокрация" той декларира своята принадлежност към Клуба на Йордан Василев.

Небезизвестният йеромонах постави своите условия пред г-н Желев от екрана на Българска телевизия. Г-н Желев даде своя отговор, който само дни след това бе забравен от него и застана на четири крака пред йеромонаха и неговите приятели. Той им благодари коленопреклонно, че му дават възможност отново да влезе в редиците на СДС. Ние научихме, че г-н Желев е най-после кандидатът, издигнат от СДС. Идва първата пресконференция на г-н Желев в НДК на 30 декември 1991 г. и ние научаваме, че СДС отказва да подпише Обръщението в подкрепа на кандидатурата на г-н Желев за президент, с което се призовават всички граждани да гласуват за него. Е, ако това е един нормален лабиринт, който дава политическата физиономия на един мъж, който има претенциите да носи държавните отговорности, ние сериозно бихме се замислили за последиците, които ще сполетят нашата страна от неговото евентуално преизбиране.

При съществуващото положение в България в областта на икономическата политика г-н Желев носи голяма и реална отговорност. Г-н Луджев, г-н Костов и г-н Пушкаров бяха негови избраници, които шумно пропагандираха така очакваната от българите първа фаза на икономическата реформа. Но всеки българин, бръквайки в джоба си, ще почувства много добре, че това бяха много приказки и малко дела. Резултатът е - половин милион безработни, 2 млн 300 хил. пенсионери, които живеят значително под прага на признатия минимум, 300-400 хил. млади българи, напуснали страната и тръгнали да търсят щастието си в чужди държави. Ушите ни бяха проглушени от няколко думи - приватизация, пазарно стопанство, чужди инвестиции, шокова терапия... До този момент видяхме само шоковата терапия. За какъв пазар можем да говорим, когато частният сектор в икономиката се движи някъде между 3 и 4 %? Същевременно не се очертава никаква сериозна перспектива за дезангажиране на държавата от прякото й участие в икономическата дейност. За всеки започва да става ясно, че г-н Желев и други около него употребяват понятията, защото те са модерни за следкомунистическото общество. Но за тях те са напълно неясни и те нямат идеи как да ги превърнат в реалност. Никъде не намираме отговор на въпроса кой ще създава работни места и как, с какъв темп ще започне прогресивното намаляване на безработицата. Единственото, което ни се казва, е, че тя ще продължи да расте. Ние сме убедени, че единствено частният сектор и на първо място малките предприятия с персонал до 50 човека ще могат да спрат безработицата. За съжаление тези проблеми не са били никога третирани в книгите по марксизъм-ленинизъм на г-н Желев, те са трудно достъпни за него.

Безотговорно е след всичко сполетяло икономическия и социалния живот на нашата страна през последните 17 месеца г-н Желев да има претенциите за още един мандат. Ако той има елементарно чувство за достойнство, би преценил момента и би се оттеглил. Фактът, че той настоява за още един мандат, ни навява съмнения за някои планове, свързани с неговата концепция, че пътят от комунизма към демокрацията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНАВА ПРЕЗ ФАШИЗМА!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" (НПС) ПРОТИВ НАСРОЧЕНИТЕ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

НПС "Подкрепа" е учреден от 11 свободни федерации, синдикати и регионални организации на КТ "Подкрепа" на 5 януари 1992 година в София.


Съюзният съвет на Националния професионален съюз "ПОДКРЕПА" като разгледа, обсъди и направи обстоен анализ на икономическото и политическото състояние на страната в настоящия момент преценява, че всички активни протестни действия ще доведат до допълнителна дестабилизация и стагнация в икономиката.

Предявените официални искания от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) са неясно аргументирани, насочени в зоната на популизма и нямат градивно и конструктивно отношение към решаването на неотложните национални проблеми. Този тип изисквания към първото демократично, некомунистическо правителство не могат да доведат до друг резултат освен до създаване на условия за нова политическа конфронтация.

Апелираме усилията на тези организации да бъдат насочени към утвърждаване на новите ценности на демокрацията по пътя на взаимния компромис и толерантност.

Националният професионален съюз "Подкрепа" категорично заявява, че НЯМА да предприема на този етап активни протестни действия.

София, 5 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ТВОРЧЕСТВО" ПРОТИВ НАСРОЧЕНАТА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА.


Насрочената от ръководството на КНСБ за 8 януари 1992 г. национална предупредителна стачка е ненавременна и противоречи на жизнените интереси на нацията. Нещо повече - тя крие опасност за социалния мир у нас във времето преди първите в историята ни преки избори за президент.

Конфедеративният съвет на СК "Творчество" вярва че тези избори ще станат мирно, демократично и справедливо. От новия държавен глава дейците на културата, изкуството и науката очакват национална политика, която не оставя настрани проблемите на интелигенцията и културата. Убедени сме, че без тях не може да се твори бъдещето на страната и на народа ни.

София, 6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ В БЪЛГАРИЯ ОТ ИМЕТО НА ГОЛЯМА ГРУПА СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКО-ПРАВНИЯ ФАКУЛТЕТ В МИХАЙЛОВГРАД В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

През краткия период на нашата най-нова история след 10 ноември 1989 година България преживява трудни моменти, които водят до утвърждаването на демокрацията.

С бавни стъпки се преодолява външнополитическата и икономическата изолация, създадена в продължение на 45 години. От 13 октомври 1991 година започна на практика пълното разграждане на комунистическите структури в България.

Страната ни е на прага на нов акт, който доказва неоспоримите граждански права и свободи на народа ни: ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.

Сега на българския народ е необходима ЛИЧНОСТ, която може да обедини интересите на нацията.

ЛИЧНОСТ, която е постигнала своя авторитет в прехода от тоталитаризъм към демокрация.

ЛИЧНОСТ, която ще спомогне за преодоляване на външнополитическата ни изолация.

През изминалия двугодишен период от най-новата ни история се очерта такава личност, която доказа своите качества, и това е

Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Ние, студенти от Стопанско-правен факултет към Университета за национално и световно стопанство - Михайловград, се обръщаме към Вас, към демократично мислещите млади хора в България, към цялата академична младеж в страната ни:

Всички заедно да подкрепим кандидатурата на д-р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ за президент на републиката.

Защото според нас единствено:

д-р ЖЕЛЕВ със своя авторитет може да гарантира гражданските права и свободи в България.
д-р ЖЕЛЕВ може да бъде гарант за преодоляване и решаване на етническия проблем в България по мирен път.
д-р ЖЕЛЕВ доказа със своите качества способност за диалог с новите външнополитически партньори на България.

Обръщаме се към Вас с вяра, че ще подкрепите кандидатурата на д-р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ в предстоящите президентски избори, той е единственият ни гарант за "Вярата в нас, че ще успеем".

7 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И НА Г-ЖА БЛАГА ДИМИТРОВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СТУДЕНТИ,
ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Несвойствено е за една синдикална организация да взема страна в президентските избори, но с настоящата декларация ние изразяваме своята гражданска позиция. През изтеклите две години ние бяхме наричани "екстремисти", "ястреби" и какви ли не още точно от тези хора, които сега се заричат в демократичност и се кандидатират за президенти. Цяла плеяда фотографи, зоолози, фехтовачи, алпинисти и какви ли не още преливат от омраза и разбити властнически амбиции.

Виждайки в тяхно лице какъв не трябва да бъде един президент, ние заявяваме, че ще подкрепим единствената наистина демократична и човечна кандидатпрезидентска двойка д-р Желю Желев и г-жа Блага Димитрова.

Призоваваме колегите от цялата страна да дадат своя глас за тези два символа на българската демокрация!

Варна, 7 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА 275 ПЕНСИОНЕРИ ОТ ЖЕНСКОТО ДРУЖЕСТВО "ОГНИЩЕ" КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на труда и социалните грижи, до Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България и до Демократичния съюз на жените в България.


Пенсионерите от женското дружество "Огнище", квартал "Асен Златаров",община "Оборище" - София, при Демократичният съюз на жените в България изразяват своя протест за несправедливото отношение към пенсионерите в София и цялата страна.

Ние не сме егоисти, както се изрази преди известно време г-н министър Иван Костов, защото сме претендирали за по-високи пенсии. Егоисти са хората, които получават от 3 до 10 хиляди лева, и тези, които им ги дават. Егоисти са хората, които изхвърлиха хиляди килограми хранителни продукти тогава, когато магазините бяха съвсем празни. Егоисти са спекулантите, които не подбират средства и продължават да увеличават цените и да трупат незаконни печалби.

Цените продължават да растат, а нашите пенсии пораснаха донякъде и спряха. Спестяванията се стопиха. Сега пенсиите не стигат и за най-необходимото - за храната.

Таксите на пенсионерите, които са под патронажа на Социалните грижи, в някои случаи са по-високи от стойността на получаваната пенсия.

Мнозина пенсионери боледуват от хронични и по-тежки заболявания. Цените на лекарствата станаха недостижими. Купят ли се лекарства, не остават пари за храна и за други нужди. Често се налагат неотложно да се поправят скъсани обувки, счупени очила, повредил се котлон, печка, избил кран и т.н. - домакински неволи, които струват също все по-скъпо. Със страх очакваме новите данъци.

С компенсациите, които според високите цени на пазара са нищожни, се получи едно съвсем несправедливо уравняване, т.е. хора, които са работили 30-40 години, получават пенсии на стойност някъде почти равни на хора, които имат много малък трудов стаж или въобще нямат такъв. Да не говорим за разликата в професиите и естеството на извършваната работа.

Разбираме тежестите на икономическата реформа, но те не трябва да се стоварват само върху пенсионерите и безработните, а да се разпределят пропорционално върху всички слоеве на обществото.

Пенсиите, които получаваме, не са ни дар от държавата или милостиня от някой спонсор. Години наред от нашите заплати са правени удръжки за пенсионен фонд. Затова ние не молим, а НАСТОЯВАМЕ за ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ, като се вземат предвид професиите, трудовият стаж и настоящите заплати.

НАСТОЯВАМЕ бързо да се приеме НОВ СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН за ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

Новият размер на пенсиите по този закон да бъде ОБЕЗПЕЧЕН от ПРОЕКТОБЮДЖЕТА за 1992 година.

НАСТОЯВАМЕ за засилен контрол върху патронажното обслужване на пенсионерите и за подобряване на грижите за тях.

НАСТОЯВАМЕ цените на лекарствата да се замразят, а на животоподдържащите - да се намалят.

НАСТОЯВАМЕ да се замразят цените на хранителните продукти от първа необходимост, да се увеличи контролът върху качеството им и спекулата с тях.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ ОТ СОФИЯ И СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ С ПОДПИСКА, КОЯТО ДА ПРЕДАДАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.

Адресът за връзка с дружеството е: София, ул. "Оборище" 23, тел. 43-21-48   Роза Холечек.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МВР.


Изпълнителното бюро на Синдиката на волнонаемните служители от МВР изразява следното становище по отношение на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи:

Предложените изменения в чл.чл. 61, 66, 67, 90 и Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР задълбочават колизията между общия и специалния закон, регламентиращи трудово-правните отношения на служителите от гражданската администрация и помощния персонал - т.е. на назначените по Кодекса на труда в Министерство на вътрешните работи. С един такъв акт смятаме, че ще продължи тенденцията на неравнопоставеност по отношение на общия закон - Кодекса на труда, което води до ограничаване на правата на тези служители визирани в него. Отнемането на правото за обжалване пред съда смятаме за сериозно нарушение на трудовото законодателство.

София, 7 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ МВР: А. Петрински

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92


София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ N 63 И 68 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 63

ОТНОСНО: назначаване на експертна група за тестване на софтуера за изчисляване на изборните резултати


Съгласно договор между ЦИК и колектив от сътрудници на Института по математика (ИМ) с Изчислителен център (ИЦ) при БАН, Физико-математическия институт (ФМИ) при СУ "Св. Кл. Охридски" и СМБ за компютъризирана обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България, трябва да се състави група от независими експерти със задачи:

1. Да се даде оценка на създадения за компютъризирана обработка на резултатите от изборите софтуер в съответствие с техническото задание, като за целта се проведат контролни изпитания и се оцени работоспособността на редовната версия на програмните модули.

2. Да се предложи на ЦИК процедура със срокове за приемане на оригинала на софтуера и документацията му от ЦИК.

3. Да се предложи на ЦИК начин за тиражиране на софтуера и евентуален контрол на ЦИК при тиражирането.

Във връзка с това Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя експертна група за извършване на изброените дейности:

Ръководител: Агоп Хачикян - ТУ, София

Членове:
1. Атанас Терзиев - ФМИ при СУ;
2. Божидар Райчев - "Монософт";
3. Валентин Коркинов - Народно събрание;
4. Димитър Въндев - ИМ с ИЦ при БАН;
5. Иларион Иларионов - АУСГ, София;
6. Койчо Койчев - ДФ "Информационно обслужване";
7. Никола Костов - "Програмни продукти и системи";
8. Павел Азълов - ФМИ при СУ;
9. Димитър Тошков - МИТ

Групата да оформи своите решения в протокол в три екземпляра, представени в еднодневен срок в ЦИК. Полагаемото се възнаграждение да се изплати от средствата по договора.

София, 30 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 68

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо вх. N 1-118/19.12.1991 г. на началника на Главно управление на Местата за лишаване от свобода, с което се предлага в допълнение на постановките на Решение N 19 от 28.09.1991 г. на ЦИК относно провеждането на парламентарните избори, ЦИК за президентските избори да вземе решение относно състоянието на списъците и удостоверяването на самоличността при гласуване на обвиняемите и подсъдимите, задържани в местата за лишаване от свобода. Посочената категория лица постъпват в затворите без лични паспорти, които съобразно действащата нормативна уредба са иззети от органите на Министерството на вътрешните работи. От друга страна, тяхната самоличност се установява от водените в местата за лишаване от свобода лични дела. Последните възпроизвеждат основните данни за личността по паспорта, а именно: снимка, дата на раждане, месторождение, ЕГН и пр. С оглед обезпечаване на правото на лицата, задържани по мярка за неотклонение в местата за лишаване от свобода, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Съставянето на избирателните списъци на обвиняемите и подсъдимите, задържани по мярка за неотклонение в местата за лишаване от свобода, както и удостоверяването на тяхната самоличност при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 12 януари 1992 г., да става на основание данните в личните им дела.

София, 4 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:05:37    
08.01.1992 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!