8 януари 1991

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 5 /280/

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ /ФХПДБ/ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА Т.НАР. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ КЪМ СДС.


НА 5 ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА В 23.10 Ч. ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕ НАПРАВЕН ПОРЕДЕН ОПИТ ОТ СТРАНА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ДА БЪДЕ ЗАБЛУДЕНА ОБЩЕСТВЕНОСТТА У НАС И В ЧУЖБИНА.

СДС, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, СЕ ОПИТВА ДА ПРИКРИЕ СВОЯТА МАРКСИЧЕСКА СЪЩНОСТ ПОД ЗНАКА НА КРЪСТА, НО КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И НАВЪН СЕ ПОМНЯТ ДУМИТЕ НА ГЕОРГИ СПАСОВ - НАВРЕМЕТО ГОВОРИТЕЛ НА СДС, - ЧЕ НЕ БИВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ НА РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, А ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ХРИСТИЯНСКИ.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕНА ПРЕЗ 1990 ГОДИНА, ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ И ОБВИНЯВА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КОНКРЕТНО ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ, ЧЕ СЕ ОПИТВАТ ЧРЕЗ ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ" - ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ДА СЕ НАКИЧАТ С ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ИЗЗЕМАТ ИНИЦИАТИВАТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПАРТИИ, ОТ КОИТО НИТО ЕДНА НЕ Е В СДС. ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ СПОДЕЛЯ СТАНОВИЩАТА НА СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ, ЧЕ СДС Е КАЗИОННА "ОПОЗИЦИЯ" - УПРАВЛЯВАЩА? - СИЛА. ФХПДБ ЗАДАВА ВЪПРОСА: ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДИН СВЕЩЕНИК ЗАД ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ, ПРИ КОЕТО КАНИМ ДА НАПУСНЕ СДС И СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА, АКО НАИСТИНА Е РАДЕТЕЛ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ.

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ 1991 Г.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ:
ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
ДРАГАН БАЧЕВ
АНТОН БАЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, УЧРЕДЕН НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.


ДНЕС, 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, БЕШЕ УЧРЕДЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ. ТОЙ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНА, НАДПАРТИЙНА, ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИНДИВИДУАЛНО И КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СЪЗДАДЕН С ЦЕЛ ДА ЗАЩИТАВА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД, ЗАКОННОСТТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА В ДЪРЖАВАТА. СЪЮЗЪТ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОНСТИТУЦИЯ, ИЗРАБОТЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНАТА И ЕДИНСТВЕНО ЛЕГИТИМНА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ - ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ КОНТИНУИТЕТ МЕЖДУ ДВЕТЕ.

НАСИЛСТВЕНО НАЛОЖЕНИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 1946 ГОДИНА С ПОМОЩТА НА ЧУЖДА ОКУПАЦИОННА СИЛА Е БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ В ИСТОРИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ. КАТО ПОСЛЕДИЦА ОТ ТОЗИ НЕЗАКОНЕН АКТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИЗПАДНА В НЕБИВАЛА МОРАЛНА И ДУХОВНА КРИЗА. СТОПАНСТВОТО НА СТРАНАТА ПОЗНА РАЗМЕРИТЕ НА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА В МИРНО ВРЕМЕ, БЕЗ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗХОД ОТ НЕЯ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ВСИЧКИ ПОСЛЕДИЦИ, НАЛОЖЕНИ ОТ РЕФЕРЕНДУМА ПРЕЗ 1946 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА МОРАЛНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЕЗ КОЕТО Е НЕМИСЛИМО СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ.
 
КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ГАРАНТ НА ПРАВОВИЯ РЕД И НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ВСЕКИ НЕГОВ ЧЛЕН ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТНИК НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА СТРАНАТА НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЕТИ ДОКУМЕНТИ, ТРЕТИРАЩИ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЛЕГИТИМНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ. СЪЮЗЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВСИЧКИ ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЛЕДИ ЗА ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ В СТРАНАТА И ЩЕ ВОДИ БОРБА СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СА АНТИДЪРЖАВНИ, СЕПАРАТИСТКИ, РАСИСТКИ, АНТИДЕМОКРАТИЧНИ, КОИТО СЛУЖАТ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТ В ДЕЙНОСТТА СИ НАСИЛИЕ И ДРУГИ НЕКОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА.

ПЕЧАТЕН ОРГАН НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКА КОРОНА". ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО ИЗБРА ДЕПУТАТА В 7-ТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н МАНОЛ ТОДОРОВ ЖУРНАЛОВ.

ПЛОВДИВ, 5 ЯНУАРИ 1991 Г.

ГОВОРИТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ:
НИКОЛАЙ БУЧКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА

ПРИ СЕГА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ В ИКОНОМИКАТА НИ С ОГРОМЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ И С ОГРОМЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ ВСЯКАКВИ ПЛАНОВЕ ЗА НЯКАКЪВ ПЛАВЕН И РАЗТЕГЛЕН НЕОПРЕДЕЛЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО НЕ СА НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОПАСНА УТОПИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОРГАНИЗЪМ НА СТРАНАТА Е ТЕЖКО ЗАБОЛЯЛ И Е НЕОБХОДИМО СПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПО СТРОГО РАЗРАБОТЕНА КОМПАКТНА ПРОГРАМА БЕЗ НИКАКВО ОТЛАГАНЕ. СПОРЕД НАС ТАКАВА ПРОГРАМА ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ В СРАВНИТЕЛНО КРАТЪК ПЕРИОД /2-3 Г./ НА ЕФЕКТИВНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

1. МЕРКИ ЗА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО С ЦЕЛ ПОЯВА НА ПОВЕЧЕ НЕЗАВИСИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА. НА ТОЗИ ЕТАП ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНАТ МЕРКИ ПО СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИ ФИРМИ С ЦЕЛ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА. ПРИ ЗНАЧИТЕЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП. ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

2. ОТМЯНА НА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО СНАБДЯВАНЕ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ПАЗАР. С ТАЗИ МЯРКА СЕ ПОСТИГАТ ЕДНОВРЕМЕННО ДВЕ ЦЕЛИ: ПРИРАВНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФИРМИ КЪМ УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА И РЕАЛНА ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА. ВСЕКИ ДА МОЖЕ С ЛЕВОВЕ ДА КУПИ ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ НА НАШИЯ ПАЗАР, И В ПРОИЗВОДСТВОТО ТОЗИ, КОЙТО Е НАЙ-ПРЕДПРИЕМЧИВ, ДА ПОСТИГНЕ ГОЛЕМИ УСПЕХИ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА СТИМУЛИРА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НЕГОВОТО ТЕХНОЛОГИЧНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИРМИТЕ В ОТРАСЛИТЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕКОМЕРНОТО НАРАСТВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПАЗАР. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЧАСТИЧНА ОБМЕНЯЕМОСТ НА ЛЕВА В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА /ПО ПАЗАРЕН КУРС/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ФИРМИ. КОМПЕНСИРАНЕ НА НИСКИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЦЕНТА НА ИНФЛАЦИЯ НА БАЗАТА НА ВЪЗПРИЕТОТО ИНДЕКСИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА /ФОНДОВА БОРСА/ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПОСТЕПЕННО ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ИМ. ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОЗИ ПРОЦЕС, КАКТО И ДА СЕ ЗАДВИЖАТ ЕФЕКТИВНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФОНДОВАТА БОРСА, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ НЕ САМО С ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, А ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ТАКИВА.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ОТПРЕДИ НАСИЛСТВЕНАТА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.

2. НА ТЕЗИ, НА КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА ПРЕДИШНАТА ЗЕМЯ, ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ РАВНОСТОЙНА ТАКАВА.

3. ДА СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН РАЗДРОБЯВАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА МАЛКИ ПАРЦЕЛИ.
 
4. СЪЗДАВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА.

5. ОБЛЕКЧЕНИЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПЪРВИТЕ ГОДИНИ ОТ ОБРАЗУВАНЕТО НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА.

6. ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ СТОПАНСТВА.

7. ДА СЕ ВЪВЕДЕ СПЕЦИАЛЕН ВИСОК ДАНЪК ЗА ЗЕМЯ, КОЯТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО.

8. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЪРНАТАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗЕМЯ СЕ ОКАЖЕ С НАРУШЕН ЕКОЛОГИЧЕН БАЛАНС, НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА ОТ СПЕЦИАЛЕН ДЪРЖАВЕН ФОНД С ТАЗИ ЦЕЛ.

9. НИЕ СМЕ ЗА БЪРЗО СЪЗДАВАНЕ НА БОРСИ ЗА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ КАТО НАЙ-ЕФЕКТИВНА СТЪПКА КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПАРИЧНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.


В БЪЛГАРИЯ И НА ДРУГИ МЕСТА ИМА ОЧЕВИДНА НУЖДА ОТ ПАРИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА ПАРИТЕ /Т.Е. ПЛАТЕЖНА ЕДИНИЦА, СРЕДСТВО ЗА РАЗМЯНА И СТОЙНОСТНА ЦЕННОСТ/, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПРОВАЛЪТ НА МНОГО ДЪРЖАВНИ ПАРИ В ОПИТА ИМ ДОРИ ДА СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО ТЕЗИ СВОИ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. НЕЗАВИСИМ ОТ ДЪРЖАВАТА ПАРИЧЕН ИНСТРУМЕНТ, ОСНОВАН НА СТОКОВА КОШНИЦА, СЕГА Е РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 1/ ПРОЦЪФТЯВАНЕ НА СТОКООБМЕНА, КАТО ЦЕНИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТОКИ КАКТО В БРОЙ, ТАКА И В ПЕРСПЕКТИВА, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО В ОТКРИТИ ТЪРГОВЕ; 2/ ПОЯВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ДОСТА СТОКИ ИМАТ ЕДИННА СВЕТОВНА ЦЕНА; 3/ РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОПАЗАРНИ ФОНДОВЕ, НА ПАРИЧНИ И СТОКОВИ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ ФОНДОВЕ, ЧРЕЗ КОИТО ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАСТРАХОВАТ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ВЪОБШЕ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ НОВИ УСЛОВИЯ ВЕЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПОСТОЯННА ОЦЕНЪЧНА ЕДИНИЦА /ПОЕ/, КОЯТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В БЪЛГАРИЯ. ПОЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ПОДПОМОГНЕ ПРЕХОДА НА ЛЕВА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПОЕ Е ЗАМИСЛЕНО, ЗА ДА СЪЗДАДЕ ЕКВИВАЛЕНТ НА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА, ПАРИЧНА ЕДИНИЦА СЪС СТАБИЛНА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТВЪРДА ЧУЖДА ВАЛУТА /КОЯТО СЕГА СЕ СЪХРАНЯВА ТАЙНО В БЪЛГАРИЯ/; СРЕДСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СОФИЯ В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР И ИЗТОЧНИК НА ПЕЧАЛБИ В ТВЪРДА ВАЛУТА ЗА БЪЛГАРИЯ.

ПОЕ БИ МОГЛА ДА СЕ ДЕФИНИРА КАТО ЦЕНАТА, НЕОБХОДИМА ЗА КУПУВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ, ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ СТОКИ ЗА ПАЗАРНАТА СТОКОВА КОШНИЦА, НАПРИМЕР НЕФТ, ПШЕНИЦА, ЦАРЕВИЦА, КАЛАЙ, КАУЧУК И ДР.

СТОЙНОСТТА НА ПОЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ОТ НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА КОШНИЦА СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, НЕОБХОДИМА ЗА КУПУВАНЕ НА ПОЕ С ВСЯКАКВА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕД ТОВА ЩЕ ДАДЕ ПРАВО ЗА ПРОДАЖБА НА БАНКНОТИ ИЛИ ПРЕДЯВИТЕЛНИ ОБЛИГАЦИИ. ПОТЕНЦИАЛНИ ПРАВА ЗА ЕМИСИЯ БИХА ПОЛУЧИЛИ БАНКИТЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ФИРМИ, ФИРМИТЕ - КОМИСИОНЕРИ ИЛИ ДОРИ КОРПОРАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ.

ПРИЧИНАТА ДА СЕ ДАДАТ ПРАВА ВЪРХУ ПОЕ Е ТЯ ДА СЕ ПОДДЪРЖА НЕПОКЪТНАТА. ИСТОРИЯТА ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ КОГАТО ЕДНА И СЪЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЙ-ЧЕСТО ДЪРЖАВАТА, ЕДНОВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЯ ПАРИЧНИЯ СТАНДАРТ И ПУСКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ОБРАШЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМО ИЗКУШЕНИЕ ДА СЕ ПОДКОПАЕ СТОЙНОСТТА НА ВАЛУТАТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНИ, ЧЕ ОСНОВАТА Й Е НЕПОКЪТНАТА. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА И ОТ ИКОНОМИСТИ С БЕЗУПРЕЧНА РЕПУТАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ "СЪВЕТ ОТ ГАРАНТИ" НА ДЕФИНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪВЕТЪТ ЩЕ СЕ САМООБНОВЯВА И ЩЕ ИМА САМО ЕДНА ФУНКЦИЯ - ДА УДОСТОВЕРЯВА ФАКТА, ЧЕ КАКВИТО И ПРОМЕНИ ДА СА НАПРАВЕНИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО В СЪСТАВА НА СТОКОВАТА КОШНИЦА, ТЕ НЕ ПОДКОПАВАТ, А САМО ПОДОБРЯВАТ НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРАВОТО ВЪРХУ ПОЕ, ПРЕДОСТАВЕНО НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕФИНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЯБВА ЧЕСТО ДА ДАВА ЦЕНОВИ КВОТИ ЗА ПОЕ СЪОБРАЗНО УСЛОВИЯТА НА ВОДЕЩИТЕ ТВЪРДИ ВАЛУТИ. В НАЧАЛОТО, ЗА ДА РАЗБЕРАТ ХОРАТА, ЧЕ ПОЕ ВСЪЩНОСТ Е ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕК С ПОСТОЯННА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ И ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПО-ДОБРО СРЕДСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА ОТ ДРУГИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ ИЛИ ВАЛУТИ, ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГ. ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ВЪРХУ ПОЕ, ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИМЕТО НА ПОЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА СТОКОВА КОШНИЦА; ТЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ НА ДЕФИНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИРАНИТЕ ЦЕНОВИ КВОТИ ВЪРХУ ПОЕ, ДА ПЛАТЯТ ТАКСА ВЪРХУ ОБЩИЯ БРОЙ ДЕНОМИНИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕ БАНКНОТИ ИЛИ ПРЕДЯВЕНИ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ И НАМИРАЩИ СЕ НА ДЕПОЗИТ, ИЛИ ЗА ЗАЕМИ, ТЕГЛЕНИ В ПОЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗДАВАЩИ ПОЕ. ТАКСАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТАТЪЧНО МАЛКА, ЗА ДА НЕ ЗАДЪРЖА ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ С ПОЕ, И ДА НЕ НАСЪРЧАВА ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ ДА СЕ НАСОЧАТ ДРУГАДЕ ЗА ПАРИЧНА ДЕФИНИЦИЯ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЕФИНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ ЩЕ ИЗДАВАТ ЦЕННИ КНИЖА /НАПРИМЕР БАНКНОТИ/, КОИТО НЯМА ДА НОСЯТ ЛИХВА. ТЕ ОБАЧЕ ЩЕ ПРИЕМАТ ДЕПОЗИТИ В ПОЕ, ОТ КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ДИВИДЕНТИ.

ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ ЩЕ ИМАТ СТИМУЛ ДА ИЗДАВАТ БАНКНОТИ, ТЪЙ КАТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ "ПЛАВАЩАТА РАЗЛИКА" МЕЖДУ СТОЙНОСТТА НА БАНКНОТАТА В МОМЕНТА НА ПРОДАВАНЕТО Й И ПРИ ИЗКУПУВАНЕТО Й /АКО ТОВА ИЗОБЩО СЕ СЛУЧИ/. ВСЪЩНОСТ МНОГО ОТ БАНКНОТИТЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ИЗКУПЕНИ, АКО СЕ ПУСНАТ В ОБЩО ОБРАЩЕНИЕ, ЗАЩОТО С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ДОСТА ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ИЗГУБЕНИ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ, КОЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧИСТА ПЕЧАЛБА ЗА ЕМИТЕНТИТЕ. ТЕ БИХА ЖЕЛАЛИ ДА ПРИЕМАТ ДЕПОЗИТИ С ДЕНОМИНИРАНЕ В ПОЕ, ЗАЩОТО СА ЕВТИН ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА.

ЕМИТЕНТИТЕ БИХА ПОЕЛИ РИСКА ОТ ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ СТОКОВАТА КОШНИЦА НА ВСЯКА ВАЛУТА. АКО ДАДЕНА ВАЛУТА СТАНЕ ОБЕКТ НА НЕОЧАКВАНА ИНФЛАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКОВАТА КОШНИЦА, ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ МОГАТ ДА ПОНЕСАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАГУБИ, АКО НЕ СА СЪОТВЕТНО ОСИГУРЕНИ. ОБАЧЕ ДОБРЕ РЕГУЖРАНИТЕ ПАРИЧНИ И СТОКОВИ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ ФОНДОВЕ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ИМАТ ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, ЗНАЧИТЕЛНО НАДМИНАВАЩИ ТЕЗИ НА ИНФЛАЦИЯТА. СЛЕДОВАТЕЛНО ПОВЕЧЕТО ОТ ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ МОГАТ ДА ОЧАКВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ОТ ОПЕРАЦИИТЕ СИ С НЕЯ.

ДА РАЗГЛЕДАМЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК РАБОТИ ТОЗИ МОДЕЛ. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ВНЕСЕ В ИНСТИТУЦИЯ, ИЗДАВАЩА ПОЕ, ПРОИЗВОЛНА ТВЪРДА ВАЛУТА ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ И В ЗАМЯНА ДА ПОЛУЧИ ДЕНОМИНИРАНИ С ПОЕ БАНКНОТИ. ДЕФИНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ КУРСА НА ОБМЯНА МЕЖДУ КОНВЕРТИРУЕМАТА ВАЛУТА И БАНКНОТИТЕ С ПОЕ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ. ЗА НЕКОНВЕРТИРУЕМИТЕ ВАЛУТИ КАТО ЛЕВА, ЕМИТЕНТИТЕ НА ПОЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА РЕШАТ КАКЪВ ДА Е КУРСЪТ, ПРИ КОИТО ДА ПРИЕМАТ ЛЕВОВЕ ЗА БАНКНОТИ С ПОЕ. ОЧЕВИДНО НИКОЙ ЕМИТЕНТ НЯМА ДА ПРИЕМЕ ЛЕВОВЕ, ДОКАТО С ТЯХ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ ИСТИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ИЛИ ДРУГИ НУЖНИ СТОКИ И УСЛУГИ. ПО ТОЗИ НАЧИН НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИЗНЕСПОСОБНА СИСТЕМА НА ПОЕ СА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ФУНКЦИОНИРАЩИТЕ ПАЗАРИ ЗА НЕЯ.

ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПОЕ-БАНКНОТИ ЩЕ ИМА НАПЪЛНО ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РАЗМЕНЯТ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ ИЛИ ДА КУПУВАТ ВСЯКАКВА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА, СОБСТВЕНИКЪТ ЩЕ ЗНАЕ, ЧЕ СТОЙНОСТТА НА ПОЕ НЯМА ДА НАМАЛЕЕ. ВМЕСТО ДА ПРИТЕЖАВА ПАРИЧНИ ЗНАЦИ С ПОЕ, ДАДЕНО ЛИЦЕ ИЛИ СТОПАНСКА ЕДИНИЦА МОГАТ ДА РЕШАТ ДА ГИ ОБМЕНЯТ ЗА ЧУЖДА ВАЛУТА, НАПРИМЕР ЩАТСКИ ДОЛАРИ. ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ЕМИТЕНТ НА ПОЕ И ДА ПОИСКАТ ПАРИТЕ ДА СЕ ВЛОЖАТ В ДЕНОМИНИРАНА С ПОЕ СМЕТКА. ВЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ИМА ДЕПОЗИТ, ЗА КОЙТО ЩЕ Е СИГУРЕН, ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТ ОТ ИНФЛАЦИЯ И КОЙТО ЩЕ ИМА РЕАЛЕН КУРС НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДИВИДЕНТИТЕ, ДЕКЛАРИРАНИ ОТ ЕМИТЕНТА НА ПОЕ ПРИ ДЕПОЗИРАНЕТО. БИЗНЕСМЕНИ И ЛИЦА ОТ СТРАНИ С НЕФУНКЦИОНАЛНА ВАЛУТА ЩЕ ИМАТ СТИМУЛ ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ В ПОЕ-ВАЛУТА, ТЪЙ КАТО ЩЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ДОКАТО ДОГОВОРЪТ ИМ Е В СИЛА, ЩЕ ИМА ПОСТОЯННА СТОЙНОСТ. С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО БИЗНЕСМЕНИТЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ОЦЕНЯВАТ СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ В ПОЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ И МЕСТНА ИЛИ ДРУГА ТВЪРДА ВАЛУТА ЗА ДАДЕНА СТОКА ИЛИ УСЛУГА, ОСОБЕНО АКО    ОЧАКВАТ ПОЕ ДА СТАНЕ ОФИЦИАЛНО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО ВМЕСТО ЛЕВА. ЩЕ ВАРИРАТ КОЛИЧЕСТВАТА ТВЪРДА ИЛИ МЕСТНА ВАЛУТА, НЕОБХОДИМИ ЗА КУПУВАНЕ НА СТОКИ НА ПОЕ ЦЕНА. ТОВА ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОДАВАЧИТЕ ДА ИЗБЯГВАТ ЧЕСТИТЕ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ.

ПРЕДИМСТВОТО ЗА БЪЛГАРИЯ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПОЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНСТРУМЕНТ, С КОЙТО ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И КОЙТО ЩЕ СЛУЖИ ЗА ОСНОВА НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. ОСВЕН ТОВА ПОЕ ПРЕДОСТАВЯ СРЕДСТВО ЗА ПРЕХОД ОТ ЦЕНОВИЯ КОНТРОЛ БЕЗ ОФИЦИАЛНОТО МУ ПРЕМАХВАНЕ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ВАЖНА СТЪПКА КЪМ СВОБОДНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СЪЩЕСТВУВАЩА УСПОРЕДНО СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИКОНОМИКА.

ПОЕ ЩЕ ГАРАНТИРА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ, НЕ ЗАЩОТО ЩЕ СЛУЖИ ЗА ДИРЕКТНО КУПУВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ПАЗАРНАТА КОШНИЦА, А ЗАЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В ТВЪРДА ВАЛУТА, НЕОБХОДИМА ЗА ЗАКУПУВАНЕТО ИМ ОТ ПАЗАРНАТА КОШНИЦА, КАТО СЕ УДЪРЖА МАЛКА КОМИСИОННА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБМЕНЯ СРЕЩУ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ФИЗИЧЕСКИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ СТОКОВАТА Й КОШНИЦА, ВЪПРЕКИ ЧЕ СА НУЖНИ НЯКОЛКО МЕЖДИННИ СТЪПКИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ТОВА ПРЕВРЪЩАНЕ И ИМЕННО ТОВА ГАРАНТИРА КРАЙНАТА Й ЦЯЛОСТ.

БАНКНОТИТЕ, ДЕНОМИНИРАНИ С ПОЕ, ЩЕ ЦИРКУЛИРАТ И ЩЕ БЪДАТ ВЗАИМНО ЗАМЕНЯЕМИ; ДОРИ КОГАТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ НЯКОЛКО РАЗЛИЧНИ ЕМИТЕНТИ НОРМАЛНО Е ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ БАНКНОТИТЕ, МАКАР И ИЗДАВАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ФИРМИ, ЩЕ БЪДАТ РАВНОСТОЙНИ.

АКО СЕ УСТАНОВИ ОБАЧЕ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ ИЗДАТЕЛИТЕ Е В ТЕЖКО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, НЕГОВИТЕ БАНКНОТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЕЗЦЕНЕНИ /ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО БЯХА ОБЕЗЦЕНЕНИ ЩАТСКИТЕ ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ, ИЗДАВАНИ ОТ НЯКОИ ЗАПАДНИ БАНКИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА БАНКНОТИ НА НЯКОИ ИЗТОЧНИ БАНКИ ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ФЕДЕРАЛНАТА БАНКА НА САЩ/. ТОВА ЩЕ СА РЕДКИ СЛУЧАИ И НА ПРАКТИКА НЯМА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОБЛЕМ.

СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОДОБРЕНИЕ СИСТЕМАТА НА ПОЕ МОЖЕ ДА ЗАРАБОТИ НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА. НЕ Е НЕОБХОДИМО ПОЕ ДА СТАНЕ ЗАКОННО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА САМО ДА СЕ СЪГЛАСИ ДА РАЗРЕШИ ИЗДАВАНЕТО И ЦИРКУЛИРАНЕТО НА БАНКНОТИТЕ С ПОЕ, ДА СЕ СЪГЛАСИ ДА НЕ ОБЛАГА С ДАНЪЦИ ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ТРАНЗАКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛИ И ДА ИМ РАЗРЕШИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ЦЕНИ В ПОЕ БЕЗ КОНТРОЛ. ТОВА БИ ПОСТАВИЛО БЪЛГАРИЯ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ НА СВЕТОВНАТА ПАРИЧНА РЕФОРМА И ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО РЕШАВАНЕ НА МНОГО ОТ ПРОБЛЕМИТЕ Й.

КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ОЧЕВИДНИТЕ ПРОВАЛИ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ ИЛИ НА СИСТЕМИТЕ, ОСНОВАНИ НА КНИЖНИ ПАРИ, СВЕТЪТ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ПАРИЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕНИ НА БАЗАТА НА СТОКОВА КОШНИЦА. ТЕ СА В ПРОЦЕС НА АКТИВНО ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО МВФ И ФЕДЕРАЛНАТА БАНКА НА САЩ И СА ЗАЩИТАВАНИ ОТ ВИДНИ УЧЕНИ ИКОНОМИСТИ. СИСТЕМАТА НА СТОКОВАТА КОШНИЦА Е ПРИЛОЖИМА И ОСОБЕНО ЖЕЛАТЕЛНА ЗА БЪЛГАРИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТАКАВА СИСТЕМА МОЖЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ УСПОРЕДНО СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ЛЕВ ПО НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН И БЕЗ ВСЯКАКЪВ РИСК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДОКАТО СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПО-ПЕРСПЕКТИВНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АЛТЕРНАТИВИ, НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОГРАМА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ЛЕВА. ТАЗИ СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА НА ЛЕВА ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ПРЕМАХВАНЕТО НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ И ЗНАЧИТЕЛНО И НЕПРЕКЪСНАТО НАМАЛЯВАНЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСВЕН ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛОЖАТ ЕНЕРГИЧНИ УСИЛИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕФИЦИТ ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, А НЕ ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ГЛАВА ШЕСТА
СРЕДСТВА И ИЗДРЪЖКА НА СЪЮЗА

ЧЛ. 35. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

А/ ВСТЪПИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДОБРОВОЛНИ ЕЖЕГОДНИ ЧЛЕНСКИ ПОСТЪПЛЕНИЯ;
Б/ ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - ЛОТАРИИ, ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИАЛИ, КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДР.
В/ ДАРЕНИЯ ОТ ЧАСТНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНИ СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ, ЗАВЕЩАНИЯ И ДРУГИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОЛЗА НА СЪЮЗА, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ОТ ЗАКОНА.

ЧЛ. 36.1. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС В СЪЮЗА СЕ ИЗДЪЛЖАВА ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНИ ЕЖЕГОДНИ ВНОСКИ ИЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ САМИТЕ ТЯХ.

2. ВСТЪПИТЕЛНИТЕ И ЧЛЕНСКИТЕ ВНОСКИ /ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ/ СЕ СЪБИРАТ В КЛУБОВЕТЕ ИЛИ КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА. ВСЯКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ САМОСТОЯТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯ ЧАСТТА ОТ СЪБРАНИТЕ ВСТЪПИТЕЛНИ И ЕЖЕГОДНИ ВНОСКИ /НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 15 ПРОЦЕНТА/, КОИТО СЕ ПРЕВЕЖДАТ НА ЦЕНТРАЛНАТА СМЕТКА НА СЪЮЗА.

3. ЦЕНТРАЛНИТЕ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛНИ ДРУЖЕСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, ЗА ДЕЙНОСТ С ДЕЦАТА И ЗА ИЗДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

4. ДРУЖЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДЕЙНОСТ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЕЙНОСТИ И БАЗА ЗА ДЕЦАТА, ОКАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ.

ГЛАВА СЕДМА

ЧЛ. 37. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ.

1. СЪЮЗЪТ ОКАЗВА КОНКРЕТНА ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОБРОВОЛНОТО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ В СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ И СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО САМОРАЗВИТИЕ И РАЗГРЪЩАНЕ НА ДЕТСКАТА САМОДЕЙНОСТ. ЗА ЦЕЛТА:

А/ ПОДПОМАГА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕТСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ;
Б/ СЪДЕЙСТВУВА ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ЗА ДЕЙНОСТ НА
ДЕТСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА И ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ;
В/ ПОДПОМАГА ДЕТСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА;
Г/ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ - ОРГАНИЗАТОРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЕТСКИ СДРУЖЕНИЯ И ОБЕДИНЕНИЯ;

2. СЪЮЗЪТ УЧАСТВУВА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО, ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

3. СЪЮЗЪТ ИЗДАВА И ФИНАНСИРА ИЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ ЗА ДЕЦА - ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, И ИМА СВОИ ПЕЧАТЕН ОРГАН.

ГЛАВА ОСМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРАГРАФ 1. СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СОФИЯ.

ПАРАГРАФ 2. СЪЮЗЪТ ИМА СВОИ ПЕЧАТ И ЕМБЛЕМА, КОИТО СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

ПАРАГРАФ 3. ВЪПРОСИТЕ, КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ ОТ УСТАВА НА СЪЮЗА, СЕ РЕШАВАТ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

ПАРАГРАФ 4. СЪЮЗЪТ НЯМА КРАЕН СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ТОЙ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО СИ С РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ. ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪЮЗА СРЕДСТВАТА И ИМУЩЕСТВОТО МУ СЕ ПРЕДАВАТ НА ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ.

ПАРАГРАФ 5. СЪЮЗЪТ ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС "СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ".

ПАРАГРАФ 6. СЪЮЗЪТ ИМА ЕМБЛЕМА И ЗНАЧКА, КОИТО СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ.

ПАРАГРАФ 7. ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 Г. В ГРАД СОФИЯ, И ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”: СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:48:40    08-01-1991