8 август 1990

СОФИЯ, 8 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                               БРОЙ 155 /173/

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА КРАЙ МАНАСТИРА "СВ. ПРОХОР ПЧИНСКИ" В СР МАКЕДОНИЯ /СФРЮ/.


ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

НА 2 АВГУСТ 1990 Г. КРАЙ МАНАСТИРА "СВ. ПРОХОР ПЧИНСКИ" В МАКЕДОНИЯ СРЪБСКАТА МИЛИЦИЯ СЕ НАХВЪРЛИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛКИ И ВОДНИ ОРЪДИЯ НАД МИРНИ ГРАЖДАНИ, НАШИ БРАТЯ И СЕСТРИ ОТ МАКЕДОНИЯ, ДОШЛИ ДА ЧЕСТВУВАТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. ВСЛЕДСТВИЕ НАНЕСЕНИЯ МИЛИЦИОНЕРСКИ ПОБОЙ СТОТИЦИ ГРАЖДАНИ СА РАНЕНИ, А НЯКОИ ОТ ТЯХ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРАТ В БОЛНИЦА СЪС СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ ПОЗОРЕН ИНЦИДЕНТ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ БЪЛГАРИТЕ-БЕЖАНЦИ ОТ ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ БРУТАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СРЪБСКАТА МИЛИЦИЯ, КОЯТО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОКАЗА, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ЗАЧЕТЕ ЧУВСТВАТА И СТРЕМЕЖА ЗА СВОБОДА И САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА НАРОДА В МАКЕДОНИЯ.

ТОВА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА, КОЯТО ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ШОВИНИСТИ ПРОВЕЖДАТ В МАКЕДОНИЯ ОТ 1913 ГОДИНА НАСАМ И КОЯТО ПРИНУДИ НАС И НАШИТЕ БАЩИ ДА НАПУСНЕМ РОДНИТЕ ОГНИЩА И ДА ПОТЪРСИМ СПАСЕНИЕ В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ.

В ТЕЗИ ТРУДНИ МОМЕНТИ НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА БОРБАТА НА НАШИТЕ БРАТЯ В СР МАКЕДОНИЯ ЗА СВОБОДЕН И САМОСТОЯТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

СОФИЯ, 6 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ "ОБЕДИНЕНИЕТО - КОГА, КАК, НА КАКВА ЦЕНА?" НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


НАЛИЦЕ Е РАЗДВОЕНИЕ И В ТОВА РАЗДВОЕНИЕ МИСЛЕЩИЯТ ЧОВЕК СЕ НАМИРА НЕ ПО СВОЯ ВИНА: ТОЙ ТРЯБВА ДА ПРАВИ ИЗБОР МЕЖДУ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАРАЗАТА И ОПАСНОСТТА ОТ РАЗВАЛАТА, ПРИ ТОВА ВЪЗ ОСНОВА НА ОЦЕНКИ В ОБСТАНОВКАТА НА ДЕФИЦИТ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАЖЕ СЪЗНАТЕЛНА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, В ОБСТАНОВКА НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-НЕУСТОЙЧИВО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ И МОРАЛ.

ТЕЗИ ПРИНЦИПНИ ВЪПРОСИ СЕ ОТНАСЯТ И ДО ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

СЪЩЕСТВУВАТ ДВЕ НЕЙНИ СТРУКТУРИ, ДВЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО МЕСТА/ ВЗАИМНО НЕПРИЗНАВАЩИ СЕ РЪКОВОДСТВА. НАЛИЦЕ Е ЕСТЕСТВЕНОТО ЗА ТАКОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА НАПРЕЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМИРАЩО СЕ ПОНЯКОГА СЪС ЗАВИДНА ЛЕКОТА В КАТЕГОРИЧНАТА ОЦЕНКА: "СПОР ЗА ТОВА, КОЙ ДА ВОДИ БАЩИНА ДРУЖИНА”, БЕЗ СЯНКА НА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ СПОРЪТ МОЖЕ ДА Е И ЗА ДРУГО: "КАК ДА БЪДЕ ВОДЕНА ДРУЖИНАТА - ДЕМОКРАТИЧНО ИЛИ НЕДЕМОКРАТИЧНО?"

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЛЕСНОТО ЗА ПОГЛЕДА НА ВСЕКИ, НЕЗАПОЗНАТ С ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТРАНА НА ПРОБЛЕМИТЕ, ПРИБЪРЗАНО ОБЕДИНЕНИЕ Е САМО ПАЛИАТИВНА МЯРКА, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ПОТИСНЕ ВРЕМЕННО, НО НЕ И ДА УРЕДИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. А ДНЕС НЕПРЕКЪСНАТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД УСЛОВИЕТО, ЧЕ ВСИЧКО НАСТОЯЩО ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНО СЛЕД ГОДИНИ НА ТВЪРДЕ ТОЧНИ АНАЛИТИЧНИ ВЕЗНИ. БОЛНИЯТ КАРИЕРИЗЪМ И ПОЛИТИЧЕСКОТО КЪСОГЛЕДСТВО ЩЕ БЪДАТ НАРЕЧЕНИ С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА, ПРИНОСИТЕЛИТЕ ИМ - СЪЩО!

ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА, ЧЕ КОГАТО СА НАЛИЦЕ КОНФЛИКТНИ РАЗЛИЧИЯ И КОНФЛИКТУВАЩИТЕ СТРАНИ НЕ ПОДДЪРЖАТ КАКВИТО И ДА БИЛО КОНТАКТИ, КОНФЛИКТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕСКАЛИРАТ. СТРАНИТЕ СА АНГАЖИРАНИ ЕДИНСТВЕНО С МИСЪЛТА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНАТА ПРАВОТА, РЕСПЕКТИВНО ПРОТИВНИКОВАТА НЕПРАВОТА, КАТО ПО ПРАВИЛО ТОВА СЕ ПРИДРУЖАВА ОТ ВОЛНА ИЛИ НЕВОЛНА МАНИПУЛАЦИЯ И НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПО ТАКЪВ СЦЕНАРИЙ СЕ РАЗИГРАВАТ СЪБИТИЯТА И ТОГАВА, КОГАТО ЕДНАТА СТРАНА ИМА ОБЕКТИВНО ПО-ГОЛЕМИТЕ ШАНСОВЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПО-ПРАВАТА, ПО-МОРАЛНАТА.

ОБРАТНО, ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН КРЪГ КОНТАКТИ /НАПРИМЕР ВЗАИМНО ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, В КОИТО ОПОНЕНТНАТА СТРАНА БИ МОГЛА ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ ИЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧИ С ПОДКРЕПА/ СЪЩЕСТВУВА ВЕРОЯТНОСТ РАЗЛИЧИЯТА ДА СЕ СМАЛЯВАТ, НАПРЕЖЕНИЕТО ДА СПАДА, В ХОДА НА ОБЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАНИТЕ ДА СЕ ПРИБЛИЖАВАТ. ТАКА /БЕЗ ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/ МОЖЕ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ ДА СЕ СТИГНЕ И ДО ОБЕДИНЕНИЯ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕДЕНИ, НЕЩО КОЕТО НА ПРАКТИКА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА, ЗАЩОТО Е ПОБЕДА НА РАЗУМА НАД БОЛНАТА АМБИЦИЯ.

ВЕЧЕ БИ МОГЛО ДА СЕ СЪОБЩИ, ЧЕ КОНТАКТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ТЕЛА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ. ЗАБЕЛЯЗВАТ СЕ ШАНСОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СВИКА КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-СКОРО. ДОРИ ТОЙ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ДОСЕГАШНИТЕ ГРЕШКИ, ДА ПРОВЪЗГЛАСИ ОБЕДИНЕНИЕТО, ДА ПРИЕМЕ ЕДИН ОБЩ УСТАВ И ИЗБЕРЕ ОБЩО РЪКОВОДСТВО - ТОВА БИ БИЛО НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО ЗА НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ПРИ ТОВА ТОЗИ МОМЕНТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЛАГА НЕНУЖНО ДЪЛГО, ЩОТО, ОТ ЕДНА СТРАНА, ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕДОСТОЙНИ И СЛУЧАЙНИ ХОРА В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДА ПУСКА ВСЕ ЛО-ДЪЛБОКО КОРЕНИ, А, ОТ ДРУГА, ОТЧАЯНИЕТО И БЕЗВЕРИЕТО ДА ВЗЕМАТ ВРЪХ.

И ТАКА, ОБЕДИНЕНИЕ: БЕЗ ПРИПРЯНОСТ, НО И БЕЗ ПРОТАКАНЕ, НА КОНГРЕС, С ЦЕНАТА НА ПРЕЧИСТВАНЕТО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАДА НА ИСТИНАТА - СОФИЯ.


ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА, САМОБИТНО ЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ, СЪЩЕСТВУВА ВЕЧЕ ЕДИН МЕСЕЦ. СЕДЯЩАТА СТАЧКА НА СТОЛИЧНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПРЕРАСНА В ГРАД НА ИСТИНАТА, А ТОЙ В НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА”. ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА Е САМО ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА СВОБОДНА ОБЩЕСТВЕНА ВОЛЕИЗЯВА. ТАЗИ МАЛКА ЗОНА НА ИСТИНАТА И СВОБОДНИЯ ЧОВЕШКИ ДУХ ОСТАНА В ДУШИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ГРАДЪТ НЕ Е ЦЕЛ, ОЩЕ ПО-МАЛКО САМОЦЕЛ, А СРЕДСТВО, ФОРМА НА НАШАТА НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ.

СЕГА ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА В СОФИЯ ПРИЕМА НОВА ФОРМА - ГАРАНТНО ПРИСЪСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА". ДВИЖЕНИЕТО ЗАПОЧВА ДА РАЗГРЪЩА КООРДИНИРАНА ДЕЙНОСТ В ЦЯЛАТА СТРАНА, КАТО ИЗГРАЖДА СВОИТЕ СТРУКТУРИ. НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, ЖИТЕЛИ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА, ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ДРУГИ ГРАДОВЕ НА ИСТИНАТА В СТРАНАТА.

НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ИЗИСКВА ГЪВКАВИ РЕАКЦИИ. БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЯТ СЛУЧАЙ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА СТРАНАТА ДА БЪДЕ ИЗБРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОПОЗИЦИЯТА, И ТО В СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕДНОПАРТИЙНА ВЛАСТ, НИ ДАВА НАДЕЖДИ, ЧЕ ТАЗИ ПАРТИЯ БИ МОГЛА ДА НАПРАВИ И ДРУГИ ХОДОВЕ НА РАЗУМНА ОТСТЪПКА - ДОРИ БЕЗ ГРАЖДАНСКИ НАТИСК. ПОЯВИ СЕ И НАДЕЖДАТА, ЧЕ НАСТОЯЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОПРАВДАЕ ДОВЕРИЕТО И ЩЕ ПОТВЪРДИ ПОЛИТИКАТА НА РАЗУМА, А НЕ НА ТЯСНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ. НАШИТЕ ИСКАНИЯ БЯХА ФОРМАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПИСМЕНИ УВЕРЕНИЯ ОТ ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/.

ОСТАВА ДА ОЧАКВАМЕ, ЧЕ УВЕРЕНИЕТО НА ВПС НА БСП ЩЕ ПРИДОБИЕ ХAPAKTEPA НА ДОКУМЕНТ /КАКЪВТО СЕГА НЕ Е/. ДАЛИ ВНС ЩЕ СЕ АНГАЖИРА С ПОДОБНО УВЕРЕНИЕ?

НЕКА НАШИЯТ ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ ДА Е ЗНАК ЗА НОВ ТОН В ПОЛИТИКАТА.

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАДА НА ИСТИНАТА В СОФИЯ СЕ СЪСТОИ В НЕГОВОТО РЕДУЦИРАНЕ ДО НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ОТ ПОСТОЯННИ ЖИТЕЛИ, КОИТО СА РАБОТЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА".

ЗАПАЗВАТ СЕ ДОСЕГАШНИТЕ СТРУКТУРИ: ЦЪРКВА, БОЛНИЦА, ПРЕСЦЕНТЪР, УПРАВА И ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ.

ЗАДАЧИ НА ГАРАНТНОТО ПРИСЪСТВИЕ СА:

1 . ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ПО ИСКАНИЯТА ОТ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КАКТО И НА ИСТИНАТА ИЗОБЩО ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И НЕЙНИТЕ РЕАЛНИ РАЗМЕРИ.

2. КООРДИНАЦИЯ С ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА В СТРАНАТА.

3. ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ИДЕИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.

4. РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЪДЕЩИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ОСТАВА В ПОСТОЯННА "ПЛОЩАДНА" ГОТОВНОСТ. ТО ПРИ НУЖДА ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ СТАРИЯ ГРАД, НО ВЕЧЕ В НЕОГРАНИЧЕНИ РАЗМЕРИ, КАКТО И ДРУГИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ. ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА ДОКАЗАХА, ЧЕ ПРИСЪСТВУВАТ РЕАЛНО В ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТИНА НА СТРАНАТА. ТЕ УДОВЛЕТВОРЯВАТ ОСТРАТА НУЖДА ОТ ИСТИНА, БЕЗ КОЯТО СПРАВЕДЛИВОСТТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА СА НЕВЪЗМОЖНИ.

ГРАЖДАНСКАТА СЪВЕСТ НЯМА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ВСЯКА ПРОЯВА КЪМ СЕГАШНОТО ГАРАНТНО ПРИСЪСТВИЕ Е НЕТЪРПИМОСТ КЪМ СТРЕМЕЖА ЗА ИСТИНА.

СОФИЯ, 5 АВГУСТ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ".


АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" В ЛИЦЕТО НА ТЕХНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ОСТРО ВЪЗРАЗЯВАТ СРЕЩУ:

1. ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ОКОЛО СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПОЛУВИСШ ИНСТИТУТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ /ПИХТБТ/ ГР. РАЗГРАД, НАСТОЯВАЩИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.

2. НЕКОНСТРУКТИВНАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПОСОБНИ ДА РАЗРЕШАТ ПРОБЛЕМА, КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА В УМИШЛЕНО ПРОТАКАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И НЕВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОСА - МЕТОДИ, ПОЗНАТИ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО.

3. БЕЗОТГОВОРНОТО ОТНОШЕНИЕ НА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ЛИЦЕТО НА ВС НА БСП И ИК НА ОС ГР. РАЗГРАД СПРЯМО СЪЗДАЛИЯ СЕ КОНФЛИКТ, КОЙТО ОСВЕН НАПРЕЖЕНИЕ ПОРАЖДА И РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА НА СТУДЕНТКАТА ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА КИРИЛОВА, КОЯТО ПРОВЕЖДА ЕФЕКТИВНА ГЛАДНА СТАЧКА ВЕЧЕ ДЕСЕТИ ДЕН.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО РАЗЯСНЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА ПО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТА МЕЖДУ ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ И ВИСШИЯ И ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БСП И ИК НА ОБНС ГР. РАЗГРАД. В СЛУЧАЙ НА НЕПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ АКТИВНИ ЗАКОННИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА ОСНОВАТЕЛНО СТАЧКУВАЩИТЕ НАШИ КОЛЕГИ.

СОФИЯ, 3 АВГУСТ 1990 Г.        ЗА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": ВИКТОР КОСТОВ
                                              ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН САВОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ НА ВЕСТНИК "МЛАДЕЖ".


ВЕЧЕ ЕДНА СЕДМИЦА НЕ ИЗЛИЗА ВСЕКИДНЕВНИКЪТ "МЛАДЕЖ", ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ. ПРИЧИНАТА ЗА СПИРАНЕТО НА ВЕСТНИКА НЕ Е ЛИПСАТА НА ХАРТИЯ И НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА, А ОТКАЗ НА РАБОТНИЦИ ОТ НАБОРНИЯ ЦЕХ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ДА НАБИРАТ ВЕСТНИКА. ЦЯЛА СЕДМИЦА СА ОЩЕТЕНИ 100 000 ХИЛЯДИ АБОНАТИ НА ВЕСТНИКА, А 200 000 ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ РЪЧНАТА МУ ПРОДАЖБА НЕ СА СТИГНАЛИ ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ.

ТЕНДЕНЦИОЗНО ОТ НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ СЕ РАЗПРОСТРАНИ СЪЧИНЕНАТА ВЕРСИЯ, ЧЕ ВЕСТНИК "МЛАДЕЖ" Е СПРЯН, ТЪЙ КАТО РЕДАКЦИЯТА Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗПЛАТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РАБОТНИЦИ ОТ НАБОРНИЯ ЦЕХ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ. ТОВА НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА: НА РАБОТНИЦИТЕ, ВЗЕЛИ уЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕСТНИКА, СА ИЗПЛАЩАНИ ПОД ФОРМАТА НА КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 12 075 ЛЕВА. ЗА ТОВА ИМА И НЕОБХОДИМИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ.

ДОСЕГА НИКОЙ НЕ Е ПОЕЛ ОФИЦИАЛНО ОТГОВОРНОСТТА ЗА СПИРАНЕТО НА ВЕСТНИКА, А СА НАРУШЕНИ ЧЛЕНОВЕ 40 И 54 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ, КОИТО ГАРАНТИРАТ ПРАВОТО НА ТРУД И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА. ЦЯЛА СЕДМИЦА РЕДАКЦИОННИЯТ КОЛЕКТИВ НА ВЕСТНИК "МЛАДЕЖ" НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НАНЕСЕНИ СА СЕРИОЗНИ МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ НА РЕДАКЦИЯТА И АБОНАТИТЕ НА
ВСЕКИДНЕВНИКА.

ЗА СПИРАНЕТО НА ВЕСТНИК "МЛАДЕЖ" УВЕДОМИХМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ. В ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ПЕЧАТАРИТЕ В НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБЪРНАХМЕ С ОТКРИТО ПИСМО ДО РАБОТНИЦИТЕ ОТ НАБОРНИЯ ЦЕХ НА ПК "Д.БЛАГОЕВ" И КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ РАБОТНИЦИ.

ПИТАМЕ: КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СПИРАНЕТО НА ВЕСТНИК "МЛАДЕЖ" И ЗА ОЩЕТЯВАНЕТО НА НЕГОВАТА ЧИТАТЕЛСКА АУДИТОРИЯ? ПО ТОЗИ ЛИ НАЧИН ДЪРЖАВАТА НИ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА СТАНЕ ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА?

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ИСТИНАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА!

СОФИЯ, 5 АВГУСТ 1990 Г.

ЗА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ НА В. "МЛАДЕЖ"
ГЛАВЕН РЕДАКТОР: ВАЛЕНТИН КОЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


ПРЕАМБЮЛ

НИЕ,
ДЕМОКРАТИЧНО НАСТРОЕНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЧЛЕН 22 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА и ЧЛ. 52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, ПРИЗНАВАЙКИ ИДЕАЛИТЕ НА СВОБОДАТА И НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО, КАКТО И ГРАДИВНАТА РОЛЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ,
РЕШИХМЕ ДА РАБОТИМ ЗА:

ГАРАНТИРАНЕ НА ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА НАЦИЯТА, КАТО ПОСТИГНАХМЕ СЪГЛАСИЕ ДА ОБРАЗУВАМЕ КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ И ПРИЕХМЕ СЛЕДНИЯ УСТАВ:

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ:

- Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ГАРАНТИРА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПА НА ТРАДИЦИОНАЛИЗМА - ГАРАНЦИЯ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ИМЕТО НА ЗАКОННИЯ РЕД И ПРОГРЕСА;

- СЕ СТРЕМИ ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И НА ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ;

- ОСЪЗНАВА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И НЕСИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС И СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДКРЕПЯ И НАСОЧВА ТОЗИ ПРОГРЕС С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЧИТАТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ;

- СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОРАТА И ЦЕНИ СВОБОДАТА ПО-ВИСОКО ОТ РАВЕНСТВОТО, КАТО Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА УРАВНИЛОВКА;

- Е ПРОТИВ ДИКТАТА НА МНОЗИНСТВОТО И Е ЗА СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ИДЕИ, ОСВЕН ТЕЗИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И НАСИЛИЕТО;

- ОТЧИТА РОЛЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ГЛАВНА ОПОРА НА ЛИЧНАТА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ.

ЧЛЕН 2

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ СЪС ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА ПРИ БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ЛИЧНАТА СВОБОДА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ЧЛЕН 3

СЕДАЛИЩЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ГР. СОФИЯ.

ГЛАВА ВТОРА - СТРУКТУРА

ЧЛЕН 4

СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЕ ГРАДЯТ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗМА, ЛИЧНАТА СВОБОДА, ЗАЧИТАНЕ ВОЛЯТА НА МНОЗИНСТВОТО И УВАЖЕНИЕ КЪМ МНЕНИЕТО НА МАЛЦИНСТВОТО.

ЧЛЕН 5

В ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ЗАЧИТА ЗАКОННОСТТА, ТРАДИЦИИТЕ, НОРМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ И УСТАВНИТЕ

ЧЛЕН 6

/1/ ЧЛЕН НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЖЕЛАЕ ДА РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В ПРОГРАМАТА И НЕЙНИЯ УСТАВ.

/2/ КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРИЗНАВАТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА. КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗАПАЗВАТ АВТОНОМНОСТТА СИ.

/3/ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ИДЕАЛИТЕ НА ПАРТИЯТА И ИМАТ ЗАСЛУГИ ПРЕД КОНСЕРВАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

/4/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СА ДЛЪЖНИ:

1. ДА СПАЗВАТ УСТАВА И ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА.
2. ДА ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС

/5/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ИМАТ ПРАВО:
1. ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.
2. ДА БЪДАТ ИЗДИГАНИ КАТО КАНДИДАТИ НА ПАРТИЯТА ИЛИ НА КОАЛИЦИЯ С НЕЙНО УЧАСТИЕ В МЕСТНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.
3. ДА ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ ПО ВЪПРОСИ ОТ ТЯХНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ.
4. ДА НАПУСНАТ ПАРТИЯТА ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ.

/6/ ЧЛЕН НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН САМО АКО НАРУШАВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА, В НЕГОВО ПРИСЪСТВИЕ.

/7/ ВСЕКИ НАПУСНАЛ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕН ЧЛЕН НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВУВА ОТНОВО ЗА ЧЛЕНСТВО НЕ ПО-РАНО ОТ ЕДНА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА НАПУСКАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 8 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ТВОРЦИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ НЕ С АПЕЛ, А С ВИК ЗА ПОМОЩ КЪМ ЦЯЛАТА КУЛТУРНА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ВСИЧКИ ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ РАЗРУШАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ. ДЪЛГИТЕ ГОДИНИ НА ВОЛУНТАРИСТИЧНА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ДОВЕДОХА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, В КОЯТО Е ОСЪДЕНА ДА СЕ РАЗВИВА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, ДО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕР ЗА ТОВА Е НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ СТАВАМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ДРУГ ПЕЧАЛЕН ФАКТ.

ПРИ ВЪЗВРЪЩАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗАКОННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА НА МНОГО ТВОРЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ ИМ ПРЕДСТОИ БУКВАЛНО ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ НА УЛИЦАТА. В СПИСЪКА НА НАЙ-ЗАСТРАШЕНИТЕ СА:

НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, МЛАДЕЖКИЯТ ТЕАТЪР, ХОРОВАТА КАПЕЛА "СВ.ОБРЕТЕНОВ" , ИЗДАТЕЛСТВО "МУЗИКА", ИЗДАТЕЛСТВО "НАРОДНА КУЛТУРА", ИЗДАТЕЛСТВО "ТЕХНИКА", ИЗДАТЕЛСТВО "СВЯТ", ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ В ГР.ШУМЕН, ГР.ВРАЦА И ДРУГИ.

НАЙ-ТРЕВОЖНОТО Е, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕ САМО НЕ СЕ ОТДАВА ДЪЛЖИМОТО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, А ДАЖЕ ЛИПСВА ГРИЖАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, КАКВАТО Е ДНЕШНАТА.

ЗАСТРАШЕНО Е НАШЕТО ЛЕГИТИМНО БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТВИЕ В СВЕТОВНАТА КУЛТУРА.

СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ
СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
СВОБОДЕН СИНДИКАТ НА ДЕЙЦИТЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/