8 ноември 1994


София, 8 ноември 1994 година  
Брой 219 /1264/


София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Предсрочните парламентарни избори са добър шанс за България да преодолее кризата и да промени начина, по който се осъществява преходът. Да смени една погрешна икономическа и социална политика, която донесе разруха и страдания.

Дойде време за промяна! Българската социалистическа партия /БСП/ предизвика изборите и ще ги спечели в името на една нова политика. С вашите гласове! С вашето доверие!

Три години след последните избори надеждата за промяна към по-добро не е загинала, но много илюзии се изпариха. Народът ни е заплашен с нищета и несигурност. Скована е предприемчивостта на гражданите. Кризата ражда престъпност, каквато обществото не бе виждало. Потресаваща некомпетентност и престъпен умисъл унищожават индустрията - стопанската мощ на България. Разруха и парализа задушават земеделието. Расте безработицата. Цените пълзят неудържимо. Дълбока пропаст се отваря между обеднелите осем милиона българи и шепата свръхзабогатели. Страхът завладява милиони българи - страх за работата, за здравето, за дома, за децата,за утрешния ден.

Ние можем да спрем тази разрушителна стихия!

Тя се корени в реставрационния модел на прехода, натрапван на България още от края на 1990 г. в ущърб на националните интереси. Този модел обслужва единствено тесногруповия егоизъм и комплексите за малоценност на "синята върхушка". Тя направи много за дискредитиране на демокрацията и на пазарната икономика. Пропиля време, ресурси и доверие, които не могат да бъдат лесно възстановени в следващите трудни години.

Правителството на проф. Беров се опита да изведе страната от безпътицата, до която ое доведена. То успя да обезсили конфронтацията и реванша. Но то не можа да започне истинска промяна в стопанската политика. На страната беше нужно по-силно правителство, но това едва ли бе възможно в тясната клетка на изборните резултати от 1991 г.
Предсрочните парламентарни избори през тази есен ще дадат друг отговор - верния отговор:


БСП - ГРАДИВНАТА СИЛА

В България при управлението на социалистите ще има демокрация и пазарно стопанство. Те няма да се опират на идеологическата ненавист и на социалния егоизъм, а на разбирателството, солидарността и отговорността. Няма да има поредни "смени на системата" и връщане назад към безизходицата отпреди пет или петдесет години.

БСП иска вашето доверие за промяна към по-добро във вашия живот. Ние знаем как да постигнем тази цел. Предлагаме нова, честна и изпълнима политика, гарантираща:

ЛИЧНА СИГУРНОСТ - обуздаване на престъпността, надеждна защита на живота, на достойнството и на имуществото на хората.

МИР ПО ГРАНИЦИТЕ И ВЪТРЕ В СТРАНАТА - достойна външна политика, която да възстанови уважението към нас на Балканите, в Европа и в света.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ефективно, модерно и достъпно за всеки.

РАБОТА ЗА МЛАДИ И СТАРИ - възстановяване на производството, насърчаване на стопанската предприемчивост на българина, шанс за всички чрез социалната приватизация.

ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА - и за най-тежко пострадалите от икономическата криза семейства.

ПРАВО НА БЪДЕЩЕ - свободен достъп до образованието и науката на всички млади хора, независимо от тяхното имуществено състояние.

СОЛИДАРНОСТ - ние няма да изоставим никого в тези трудни времена. Няма да допуснем безработицата, студът, гладът, самотата и отчаянието да прекършат личните съдби на стотици хиляди българи. Обществената солидарност ще е другото име на нашата държавна политика.

БСП е партия на реализма. Знаем, че са необходими много усилия за излизане от тежката криза. Обещаваме само това, което може да се направи през следващите четири години. И то ще бъде изпълнено.

Българската социалистическа партия заслужава вашето доверие!

* За възстановяване на производството и на работните места!

* За спиране на обедняването!

* За лична и национална сигурност!


ПРОМЯНА В ИКОНОМИКАТА

Ние, социалистите, ще изведем България на желания път към социалното пазарно стопанство. За новия парламентарен мандат ние си поставяме четири основни икономически задачи:

Първо: Да превърнем производственото оживление в траен стопански растеж при висока трудова заетост.

Второ: Да пресечем стопанската престъпност и установим ясни правила в пазарните отношения.

Трето: Да проведем структурната реформа по икономически ефективен и социално справедлив начин.

Четвърто: Да спрем спада на реалните доходи на населението и да поставим началото на постепенното им повишаване.


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Днес българското производство се нуждае от нова индустриална политика, съчетаваща функциите на оптималното управление, преструктуриране и икономическия растеж. Ще създадем условия за стабилност на стопанските ръководства, но с повишени изисквания за професионална компетентност и лоялност към собственика, за ясни перспективни бизнеспрограми и за тяхното изпълнение.

ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ с конкурентни изделия, с добра технологична база, с квалифицирани специалисти и работници, с наши оргигинални разработки и с важно място в промишленото коопериране и вътрешния пазар ще бъдат локомотивите на стопанското оживление. Ще изискваме всяко предприятие да представи ясно виждане за своето бъдеще в частния или държавния сектор, да има концепция за:
- финансово-икономическа стабилизация;
- технологично и продуктивно обновление;
- организационно-управленско усъвършенстване.

НОВАТА ПАЗАРНА ПОЛИТИКА е важен фактор за производственото оживление. Ще възстановим част от загубените през последните години традиционни пазари и ще търсим нови позиции в други райони на света чрез:
- мерки за повишаване на конкурентоспособността на нашите стоки;
- защита на българските производители от нелоялна конкуренция, икономически мерки, прилагани от много развити страни;
- държавно подпомагане при финансирането на износа;
- ускорено възвръщане на данъчния кредит от ДДС при износни операции.

ИНВЕСТИЦИОННОТО ОЖИВЛЕНИЕ ще осигури и общото съживяване на цялото
стопанство. С фирмени капитали и с бюджетни средства от държавата и общините, с привличане на чуждестранни инвестиции и чрез концесии ще положим началото на възстановяването, а впоследствие - разширяването и модернизирането на производствената база на страната.

РАЗГРЪЩАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО по време на криза е един от ключовете за стопанско оживление и за създаване на нови работни места. Така ще бъдат положени и необходимите грижи за възстановяването, нормалното функциониране и постепенното модернизиране на енергийната система, пътищата, транспортните и съобщителните средства, водоснабдяването. Добри възможности за това, включително с привличане на чужди капитали, предлагат съществуващи проекти за пътни магистрали "Запад-Изток" и "Север-Юг", тунели, мостове на Дунав, летища, пристанища, телекомуникационни обекти, жилищно строителство, благоустройство, водоснабдяване.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ, тежко засегнати от "синята метла", ще бъдат възстановени поне частично и поставени в услуга на производството. Българската стопанска и техническа интелигенция ще получи поръчки и възможности за възраждането и модернизацията на българската икономика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОДА ДО ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОДПИСАНО НА 5 НОЕМВРИ 1994 Г. ВСОФИЯ.


Водени от принципната си позиция за гарантиране на честния и демократичен характер на предстоящите избори;

изразявайки дълбоката си убеденост, че смисълът на всяка модерна политическа партия или съюз е да съдейства чрез общото избирателно право за свободно изразяване на народния суверенитет и участие във властта на достойни, способни и отговорни граждани и за успех на националноотговорните сили;

оценявайки предстоящите предсрочни парламентарни избори като особено важни за прехода към гражданско общество и за демократично развитие на България;

заявявайки твърдото си намерение да се противопоставят на опитите за ново раздухване на конфронтацията и разрушителната партизанщина в страната;

споделяйки безпокойството си от опасните симптоми за манипулиране на изборите и за поставяне под съмнение на изборните резултати, Българската социалистическа партия /БСП/ и Патриотичният съюз се

СПОРАЗУМЯВАТ:

1. В периода до изборите за народни представители в 37-то Народно събрание да си взаимодействат и сътрудничат на централно и на местно ниво, без това да засяга тяхната организационна и политическа самостоятелност.

Двете политически сили ще участват в изборите със свои предизборни платформи и самостоятелни листи.

2. Да си оказват съдействие и отстояват взаимните си интереси чрез своите представители в избирателните комисии и в секции при подготовката и провеждането на изборите.

3. Да си съдействат пред органите на местната власт за осигуряване на подходящи условия за провеждане на предизборната кампания.

4. Да се подпомагат взаимно в ангажирането на авторитетни личности в предизборната програма и в кандидатските листи на всяка една от политическите формации.

5. Да координират предизборната си стратегия и тактика на национално и на регионално ниво, като се ръководят от разбирането, че участниците в това споразумение са толерирани страни в предизборното състезание, заявили готовност да бъдат партньори след изборите.

Особено внимание за съгласуваност на позициите да се обърне в проблемните в икономическо, в социално и в демографско отношение райони.

6. Чрез собствените възможности за участие в печатните и електронните медии максимално да се изтъкват общите цели и позиции, да се ограничават политическите и личностни нападки към всяка от споразумяващите се страни или нейни представители.

7. БСП да съдейства за по-широк достъп на Патриотичния съюз до националните електронни медии.

8. Чрез упълномощени политически председатели да обменят информация за своите действия и за действията на държавни институции и други организации.

9. Двете страни до началото на изборната кампания да подпишат споразумение за следизборното си сътрудничество в областта на държавното управление и законодателната дейност и за координация и взаимодействие в следващите избори за местни органи на властта.

Настоящото споразумение има принципен характер. Всяко последващо експертно конкретизиране на взаимодействието не може да променя духа, съгласуването или да ограничава нивото на поетите политически ангажименти.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 10 ПАРТИИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНОТО РАВНОСТОЙНО УЧАСТИЕ В МАСМЕДИИТЕ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до главния прокурор на Републиката, до Централната избирателна комисия, до Българско национално радио, Българска национална телевизия и Българска телеграфна агенция.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За втори път обръщаме внимание като законни политически партии, утвърдени за изборите, че настоящата предизборна обстановка умишлено ни поставя в неравностойно отношение спрямо подбрани други политически сили - конкретно:

1. Българската национална телевизия подбира за централните си предавания и новини само политически сили, които по свой критерии си е определила. В това число влизат групи и подгрупи от един престъпен в своята същност, отхвърлен от народа и разтурен парламент.

Допълнителните конференции, които пуска в предаванията на централните новини, са за фигури и лица, обвързани по една или друга линия със СДС и с БСП, често не участвали до днес в избори. Подобна ситуация се очертава и в предстоящата месечна кампания, в която ще бъдем изключени вероятно от дискусии и невъзможност да предадем своите програми пред обществото.

2. Народът се заблуждава за някакви огромни суми за изборите, които предварително са приготвени вероятно само за две-три групировки. Нашите партии не са крали от държавата и не притежават такова имущество, което да ипотекират срещу предвидените ви кредити. Не е възможно да се повторят срамните ситуации на ипотеки на жилищата на кандидат-депутати, за да се участва в изборите.

Получава се парадоксът възможностите на един кандидат-депутат да зависят от факта от чия партия са издигнати.

Обръщаме ви внимание, че се действа в грубо нарушение на конституцията при пълна неравнопоставеност и никакво равенство между законнорегистрирани политически партии. Това може да доведе до изтегляне на хиляди кандидати, подготвени от нашите централи. Ако вие продължите да действате така, ние ще включим всички вътрешни и международни среди, за да се разбере ясно, че демокрацията в България повтаря изцяло изборния вариант на тоталитарното време, при който определена върхушка предопределя предварително изхода на самите избори и не дава възможност на гражданите да направят нов избор.

София, 4 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА 60 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 4 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Ние нямаме зад гърба си политически партии, нямаме политически амбиции и не сме наивници. Но бъдещето на страната не ни е безразлично. Безвластието, насилието, безпорядъкът рушат нашата държава. Изборите са надежда. Всички трябва да заложим на нея, иначе ни чака бавна и мъчителна гибел.

Отчаяни от управлението, обезверени, разочаровани, мнозина не желаят да гласуват. Какво всъщност означава да не гласуваш?

Да не гласуваш - означава да се откажеш от демокрацита и да я отнемеш дори от децата си.

Да не гласуваш - означава да предадеш себе си и правото си на избор. Да оставиш другите да разполагат със съдбата ти, други да ти нареждат как да живееш, други да те съдят по закони, които си им разрешил да създадат.

Да не гласуваш - означава да отвориш вратата на парламента и на собствения си дом за враговете на демокрацията, на тези, които дълбоко в себе си искат реставрация на миналото.

Да не гласуваш - означава да осигуриш победата на казармения ред, казарменото мислене, на онези, които ще отидат пред урните под строй, верни на своето послушание.

Наистина гласувалият може и да сбърка в избора си. Но този, който не гласува, прави съдбовна грешка. Той дава своя глас срещу демокрацията, срещу себе си. И нека после не упреква другите и не се вайка, че в страната няма оправия, че няма светлик на хоризонта.

Народ без политическа воля е готов за поробване.

Отказът от глас е глас за реванш на миналото.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛЕНА ДЖЕЛЕПОВА И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ИВАН ТАТАРЧЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА НЕСЪГЛАСИЕТО ЗА ДАДЕНАТА ЧЕРВЕНА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА 37-ОНАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЖЕЛЕПОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАТАРЧЕВ,

Изумени сме от изявлението на Ралица Негенцова по Българската национална телевизия /БНТ/, че досега никоя политическа партия не е дала възражение по решението на ЦИК за определените цветни бюлетини на политическите партии. На 2 ноември 1994 г. Секретариатът на ЦК на БКП даде тъжба до Вас, госпожо Джелепова, до главния прокурор и чрез БТА до всички средства за масова информация. Ето това е в стила на фалшификаторите на БСП. Ние обжалваме решението на ЦИК за червената бюлетина, прилагаме и сега препис от тъжбата с подробна мотивировка. БСП няма право на червената бюлетина и моля веднага да се даде ход на подадената от БКП тъжба до Върховния съд, за да бъде спазен срокът, тъй като Върховният съд трябва да се произнесе в тридневен срок по подадената тъжба. БСП няма абслютно никакво право на символи на БКП, тъй като те измениха на идеалите на марксизма-ленинизма. Те съсипаха БКП, те доведоха народа до просешка тояга, те съсипаха България. Това е престъпна мафия, която не трябва да се показва пред очите на народа. Те натресоха на народа дългове, без да са дали обяснения кой, кога, за какво е взимал тези заеми, както и къде са отишли тези пари, кой и за какво ги е харчил. Никой не е длъжен да плаща дълговете на сульо и пульо. Ето това са принципни въпроси, от които ръководството на БКП никога няма да отстъпи. За всички е ясно, госпожо Джелепова, че Вие и г-ца Р. Негенцова сте представителки на БСП, но не ви прави чест да потъпквате законите в полза на една престъпна мафия. Вие сте длъжни стриктно да спазвате и да прилагате законите. Вие взривявате социалния мир и нарушавате хартата за правата на човека.

София, 4 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Предстоящите парламентарни избори са шанс и надежда за позитивна промяна в политиката и изход от кризата.

Призоваваме студентите и младите хора да се включим в отговорното търсене на решения за собственото си настояще и бъдеще, да направим своя осъзнат и мотивиран политически избор в подкрепа на една честна програма на възможното и да кажем не на популизма и идеологемите.

Ние сме за толерантен национален политически дебат между политическите опоненти, толерантно отношение на медиите в предизборното съревнование.

Президентът и назначеното от него служебно правителство са отговорни за демократичното провеждане на парламентарните избори и затова трябва да запазят надпартийния си статут, като не се намесват пряко или косвено в предизборната борба, с подкрепа на определена политическа сила.

Парламентаризмът и демокрацията в България нямат разумна алтернатива!

Отговорният избор на 18 декември 1994 г. е ключът към бъдеща национална конструктивност!

София, 6 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ПО ПОВОД НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г.


След пет дни се навършват пет години от началото на поредния болшевишки експеримент, в който бе заложен целият български народ.

Агенти, доносници и всякакви други бяха подготвени за дисиденти и бъдещи революционери с цел да продължат да управляват отново.

Смелите и честните, приели всичко за чиста монета, се надяваха, че най-после в България ще настъпи истинска демокрация. Избухливият взрив от недоволство не бе предвиден от комунистите, но "червената мафия" бързо се съвзе с помощта на Държавна сигурност и липсата на законодателство, което доведе до нарастване на престъпността, на корупцията и на масовото обедняване на обикновения човек.

Падането на първото демократично правителство ясно показа на всички механизмите, с които действат новите социалисти.

В новата предизборна обстановка Национална синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" се обръща към всички демократично мислещи хора за обединяване около синята идея, защото никой няма право да остане безучастен към съдбата си и съдбата на България.

София, 5 ноември 1994 г.

ЗА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Илич Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94 Г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

РЕШЕНИЕ N 12

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалицията на политически партии Съюз на демократичните сили.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Филип Димитров Димитров, председател на коалицията на политически партии Съюз на демократичните сили. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 5 от 26 октомври 1994 г. Към заявлението са приложени:

1. Решение на ръководствата на партиите БЗНС "Никола Петков" в СДС, Български демократически форум, Демократическа партия 1896 г., Движение "Екогласност", Консервативна и екологична партия, Национален клуб за демокрация, Нова социалдемократическа партия, Обединен християндемократически център, Радикалдемократическа партия в България, Републиканска партия, Социалдемократическа партия за образуване и участие в коалицията.

2. Политическо споразумение между партиите и организациите в Съюза на демократичните сили.

3. Заверени преписи от решения за регистрация на политическите партии, членове на коалицията.

4. Протоколи от заседанията на ръководствата на политическите партии, членове на коалицията, с което те са дали съгласието си за образуване и участие в изборна коалиция Съюз на демократичните сили за изборите за 37-о Народно събрание, насрочени за 18 декември 1994 г.

5. Образец от подписа на председателя на коалицията, който я представлява.

6. Образец от печата на коалицията.

Заявено е желание за участие в изборите за 37-о Народно събрание със син цвят на бюлетината на предизборната коалиция Съюз на демократичните сили, което име да бъде изписано върху нея.

Изборната коалиция е участвала в изборите за Велико народно събрание със същия цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, точка 3 изречение трето от ЗИНПОСК следва да получи същия цвят на бюлетината и за изборите на 18 декември 1994 г., а именно син цвят.

Поради гореизложеното и на основание чл.47, във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. на коалицията от политически партии Съюз на демократичните сили в състав: БЗНС "Никола Петков" в СДС, Български демократически форум, Демократическа партия 1896 г., Движение "Екогласност”, Консервативна и екологична партия, Национален клуб за демокрация, Нова социалдемократическа партия, Обединен християндемократически център, Радикалдемократическа партия в България, Републиканска партия, Социалдемократическа партия с цвят на бюлетината син и надпис на нея "Съюз на демократичните сили".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 13

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Патриотичен съюз.


Постъпило е заявление от предизборна коалиция Патриотичен съюз в състав: Българска партия Либерали, Демократичен съюз на жените, Либерална партия - Перник, Отечествена партия на труда, Партия "Нова България", Съюз за отечеството и Християндемократическа партия, подписано от нейния председател Гиньо Ганев, за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 1 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на предизборната коалиция; политическо споразумение за създаване на предизборна коалиция Патриотичен съюз, подписани от представляващите съответните партии; заверени преписи от съдебните решения за регистрация на партиите - членки на съюза, и образец от подписа на представляващия коалицията Гиньо Гочев Ганев. Впоследствие е представено решение на политическия съвет на предизборната коалиция "Патриотичен съюз" от 27 октомври 1994 г., с което на основание точка 5 от политическото споразумение е извадено от състава на коалицията Либерална партия - Перник.

Заявено е желание за участие в изборите с основен зелен цвят на бюлетината и надпис на нея "Патриотичен съюз". Искането е основателно, тъй като в изборите за Велико народно събрание със зелена бюлетина е участвала Либерална партия - Перник, която до този момент не е заявила желание за участие в изборите на 18 декември 1994 г. В този случай намира приложение чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ, тъй като зеленият цвят на бюлетината е заявен първи от предизборна коалиция Патриотичен съюз.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. предизборна коалиция "Патриотичен съюз" в състав: Българска партия Либерали, Демократичен съюз на жените, Отечествена партия на труда, Партия "Нова България", Съюз за отечеството и Християндемократическа партия, със зелен цвят на бюлетината и надпис на нея "Патриотичен съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 14

2 НОЕМВРИ 1994 Г.


На основание чл.30, ал.1, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община гр. Георги Дамяново, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Георги Дамяново, както следва:

1. На мястото на Екатерина Димитрова Христова - заместник-председател - Цветанка Маркова Димитрова.

2. На мястото на Пенчо Георгиев Първанов - член - Трендафил Евтимов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 15

2 НОЕМВРИ 1994 Г.


На основание чл.30, ал.1, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община гр. Луковит, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Луковит, както следва:

1. На мястото на Цветан Цанков Бежански, заместник-председател - Георги Иванов Чипилов.

2. На мястото на Иван Цветанов Цанков, заместник-председател - Иванка Денчева Донева.

3. На мястото на Иванка Денчева Донева, секретар - Петранка Страшимирова Крумова.

4. На мястото на Пелагия Василева Василева, член - Васил Ангелов Стоянов.

5. На мястото на Здравка Иванова Калчева, член - Христо Георгиев Диков.

6. На мястото на Христо Маринов Върбанов, член - Детелина Петрова Величкова.

7. На мястото на Тодор Стоянов Маков, член - Христо Томов Костурски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 16

2 НОЕМВРИ 1994 Г.


На основание чл.30, ал.1, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община гр. Сандански, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Сандански, както следва:

1. На мястото на Светозар Атанасов Петков, секретар - Васил Андонов Галинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 17

2 НОЕМВРИ 1994 Г.


На основание чл.30О, ал.1, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община гр. Върбица, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Върбица, както следва:

1. На мястото на Румяна Димитрова Морозова, председател - Георги Радев Чалъков.

2. На мястото на Димитър Кузманов Николов, заместник-председател - Фанка Димитрова Златева.

3. На мястото на Георги Радев Чалъков, член - Радка Цанкова Митева.

4. На мястото на Фанка Димитрова Златева, член - Янка Христова Скобелева.

5. На мястото на Стоян Кирилов Христов, член - Димитър Кузманов Николов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/"Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 18

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Отпечатване на избирателните списъци.


На основание чл.12, ал. 5 от ЗИНПОСК и по повод на запитване относно отпечатване на избирателните списъци, отправено от Управление ГРАО в Министерство на териториалното развитие и строителството в писмо N 92-00-436 от 1 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия

РЕШИ:

При отпечатване на избирателните списъци за отделните избирателни секции гласоподавателите да бъдат подредени по азбучен ред в обхвата на даден адрес, а ако този адрес се формира от отделни входове, означението за входа да се отпечатва, без да се използва като показател при подредбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 19

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалицията от политически партии Съюз "Нов избор".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от коалицията от политически партии Съюз "Нов избор", подписано от съпредседателите Иван Борисов Анев и Димитър Петров Луджев.

Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 8 от 26 октомври 1994 г. Към заявлението са приложени:

1. Договор за учредяване на Съюз "Нов избор".

2. Решение N 217121 от 13 юли 1993 г. на СГС за регистрация на политическа партия "Сбор за демокрация".

3. Решение N 628 от 2 март 1994 г. на СГС за регистрация на политическа партия Център нова политика.

4. Образец от подписите на представляващите коалицията.

5. Образец от печата на коалицията.

Заявено е желание за участие в изборите с бюлетина, дадена в три варианта: първи вариант - бюлетина с равна горна бяла черта и долна синя, разположена хоризонтално; втори вариант - бюлетина със синя ивица по средата, така че да се получат три равни части /бяла, синя, бяла/; и трети вариант - бюлетина с една синя хоризонтално разположена ивица в долната половина. Исканията за вида на бюлетината трябва да се разглеждат по поредността на предложението. Заявено е желание надписът на бюлетината да бъде "Съюз "Нов избор".

От трите посочени варианта за цвят на бюлетината третият е в съответствие с т.З от Решение N 6 на Централната избирателна комисия от 1994 г. В тази му част искането е основателно, тъй като в изборите за Велико народно събрание с бяла бюлетина с една синя ивица е участвала политическа партия "Съюз на инвалидите в България", която до този момент не е изявила желание за участие в изборите на 18 декември 1994 г. В този случай намира приложение точка 2, буква "б" от Решение N 6 на Централната избирателна комисия от 1994 г.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалицията от политически партии Съюз "Нов избор" в състав: "Сбор за демокрация" и Център нова политика с цвят на бюлетината бял с една синя ивица и надпис на нея "Съюз "Нов избор".

Отказва да регистрира цвят на бюлетината с равна горна бяла черта и долна синя, разположена хоризонтално, или със синя ивица по средата, така че да се получат три равни части /бяла, синя, бяла/.

Решението може да бъде обжалвано три дни след съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/"Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 20

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията от политически партии на коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП.


Постъпило е заявление от коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП, подписано от двамата съпредседатели - д-р А. Димитрова-Мозер и Стефан Савов, за участие в изборите за 37-о Народно събрание, насрочени за 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 2 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: препис-извлечение от протокола на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ от 23 октомври 1994 г. и от протокола на Върховния партиен съвет на Демократическата партия /ДП/ за създаване на предизборна коалиция - Народен съюз - БЗНС, ДП; протоколи на Централното бюро на ДП и на Постоянното присъствие на БЗНС за съгласие за образуване на същата коалиция със съпредседатели д-р Анастасия Г.Димитрова-Мозер - главен секретар на БЗНС, и Стефан Д. Савов - председател на ДП; политическо споразумение от 24 октомври 1994 г. за образуване на същата коалиция, подписано от двамата съпредседатели и подпечатано с печатите на двете политически организации, образци от подписите на двамата съпредседатели, решение по ф.д. N Ф/45/1993 г. на Върховния съд на Република България от 4 май 1993 г. за съдебната регистрация на БЗНС, заверено от същия съд, и решение от септември 1994 г. на Софийски градски съд по ф.д. N 2274/1990 г. за вписване промени в състава на Постоянното присъствие на БЗНС /заверено от СГС на 24 октомври 1994 г./, както и решение от 8 юли 1994 г. по ф.д. N 94/1990 г. за вписване нов устав на ДП, Централно бюро и председател, заверено от СГС.

Коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП е поискала оранжев цвят на бюлетината и надпис на нея "Народен съюз - БЗНС, ДП".

Същевременно искане за оранжев цвят на бюлетината са заявили още три партии и коалиции, подали документи за регистрация в ЦИК - Български земеделски народен съюз /единен/ /9/, Форум "Преображение" /22/ и Конфедерация "Български земеделски народен съюз" /23/.

Никоя от посочените организации не може да се ползва от привилегията за цвят на бюлетината съгласно чл.34, ал.1, т.З, изречение трето, тъй като никоя от тях не може да се идентифицира с участвалия с оранжев цвят на бюлетината във Великото народно събрание - Български земеделски народен съюз.

В този случай намира приложение чл.34, ал.1 точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК, тъй като коалицията Народен съюз - БЗНС, ДП е поискала първа оранжев цвят на бюлетината.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. предизборна коалиция Народен съюз в състав: Български земеделски народен съюз и Демократическа партия, с оранжев цвят на бюлетината и надпис на нея "Народен съюз - БЗНС, ДП".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00    
08.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!