8 февруари 1995


София, 8 февруари 1995 година
Брой 28 /1329/


София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИЗБИРАНЕТО НА АКАД. ИЛЧО ДИМИТРОВ ЗА МИНИСТЪР НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО, С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАН ВИДЕНОВ.


Либерално-Демократическата партия приема с чувство на удовлетворение избирането на академик Илчо Димитров за министър на едно от най-отговорните български министерства - Министерството на науката, образованието и технологиите, от 37-то Народно събрание.

През последния петгодишен период на разруха в нашия политически живот ние с възхищение следяхме неговата смела, настойчива и упорита дейност в защита на свещените български интереси. Напълно споделяме позициите на академик Илчо Димитров, че "национализмът в една малка страна е стремежът да се решават нейните проблеми, като се съобразяваш единствено с интересите на тази страна", че национализма у нас "пропагандата го изкривява" в угода на небългарски интереси и че "Движението за права и свободи /ДПС/ е антиконституционна и антинационална сила", която не е полезна даже и за турчеещото се население в България.

Напълно понятна ни е реакцията на ДПС срещу достойния български учен, но ни е трудно да разберем бездейното поведение на някои народни представители от Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗН/ и други, които имаха претенции за родолюбци.

София, 6 февруари 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП: Веселин Кошев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЕНКО РУСАНОВ, ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 4 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


Националният комитет на Републиканската партия проведе разширено заседание на 4 февруари 1995 г. в София, което беше посветено на 5-годишнината от учредяването на партията. На заседанието беше направен анализ на изборния резултат от 18 декември 1994 г. и бяха обсъдени измененията и допълненията на статута на СДС и възможните последствия от това. Изтъкнато бе несъгласие с тенденциите единствено местните структури да се изкарат виновни за изборната загуба, както и опасение, че структурните реформи могат да бъдат обречени на неуспех, ако СДС не намери сили да посочи ясно и недвусмислено причините за изборния разгром и не се отстранят натрупаните досега грешки.

Прието беше решение да се предложи на НКС на СДС да свика незабавно национална конференция на СДС - не по-късно от средата на месец март 1995 г., на която да се направи анализ на изборните резултати и да се уточнят задачите по структурните реформи.

Обсъден беше законопроектът за национално помирение, внесен от народния представител Светослав Лучников, при което се реши, че понастоящем това е неприемливо, при положение, че БКП/БСП не пожела под никаква форма да се покае и да се извини на българския народ за стореното от нея през периода 1944-1991 г.

От състава на Националния комитет беше освободен Юлиян Иванов Буров за несъвместимо поведение с устава на партията.

След приключване на деловата част бе даден малък коктейл по случай 5-годишннната от основаването на Републиканската партия.

София, 6 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ЗА ГЛАСУВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 4 ФЕВРУАРИ 1995 Г. Документът е подписан от Иван Неврокопски.


На 4 февруари 1995 г. Националният съвет на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г. на заседание разгледа ненормалната обстановка, която се създаде в съюза, нежеланието на част от националното ръководство и на председателя на съюза да изпълняват решенията на Националния съвет.

Загрижени за единството на организацията на репресираните и за нейното съществуване Националният съвет на основание чл.11 от устава на съюза взе решение: свиква на 25 и 26 март 1995 г. в София извънреден конгрес.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ИЛИЧ ЦВЕТКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВИДЕНОВ,

От името на Изпълнителния съвет на Национална синдикална федерация "Гаранция, Мир, Хляб" /НСФ "ГМХ"/, като Ви поздравяваме с изборната победа на Българската социалистическа партия /БСП/ и избирането Ви за председател на Министерския съвет на Република България, Ви пожелаваме на Вас и на Вашия екип ползотворна работа за стабилизиране на страната, на социалния статус на гражданите й и преодоляване на конфронтацията в обществото. Ние изразяваме своята надежда, че Вашият мандат ще бъде свързан с укрепване на икономиката, подобряване на жизненото равнище на българина, възстановяване на социалните му придобивки и с действителната демократизация на Родината ни.

Противопоставянето по принцип не доведе до нищо добро през изтеклите пет години. Малко са положителните неща с които бихме могли да се похвалим за периода след 10 ноември 1989 г. Нещо повече - социалната разруха е очевидна. Синдикалното движение е почти разбито. На отделни синдикати, между които е и НСФ "ГМХ", бяха отнети международно утвърдени права. На много места срещу наши членове се води безпричинна война - а те са от целия политически спектър. Чл.З на Кодекса на труда, допълнен от чл.чл 51 и 52, дискриминира част от синдикатите, а с това и българските граждани, като им отне правото да представляват, преговарят и подписват колективни трудови договори в нарушение на чл.49 от конституцията, чл.чл 4 и 8 от самия Кодекс на труда и 87 и 98 Конвенции на Международната организация на труда /МОТ/. Нещо повече, ние считаме, че е нарушен и чл. 20 от Международната харта за правата на човека, като част от гражданите на Република България се принуждават да членуват в две конкретни синдикални организации, за да могат да полззат законните си права.

На НСФ "ГМХ" бе отнето от предишно правителство правото да ползва помещението, в което е настанена централата.

НСФ "ГМХ" е законна организация и защитаваме правата на нашите членове със законни средства, разчитайки на разума, а не на конфронтацията. Но нас ни е болно, когато виждаме, че и законът безпомощно вдига рамене, когато се унижават и унищожават български граждани.

Ето защо ние разчитаме на Вас, избрания от българския народ парламент и неговото правителство да бъде изменен Кодексът на труда, съобразно международните и конституционните изисквания, като бъдат възстановени някои отнети от предишното Народно събрание социални и синдикални права; да бъде отменено Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 7 от 21 януари 1992 г.; да бъде прекратена дискриминацията по синдикален признак и да бъде отнета възможността на антисиндикалисти да извършват междусиндикален рекет; да ни бъде възстановено малкото, което имаме. Ние не сме синдикални акули, но нашите членове дори и да не претендираме, че са много - са не по-малко граждани на Република България.

Ние сме категорични, че междусиндикални избори не може да има /а още повече преброяване/, докато не бъде премахната синдикалната дискриминация.

В това разчитаме на Вас и на социалистическата партия - да бъдат защитени социални и социалистически ценности, които са свързани с нормалния живот и дейност на гражданите и синдикатите. Ние сме готови да представим нашия проект за закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда на Вашето внимание, за да бъде обсъден и ако Министерският съвет и Парламентарната група на БСП счетат, че той защитава общочовешката справедливост, нека бъде внесен и подкрепен от Народното събрание.

Изразявайки още веднъж уважението си към Вас, Ви пожелаваме ползотворни работа в името на България и българския народ.

София, 3 февруари 1995 г.

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Илич Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ С ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 31 ЯНУАРИ 1995 Г.


IX. ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС /ПРИЕТИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 1993 Г./

33. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили реализира в Народното събрание политическите решения на националните конференции на Съюза на демократичните сили и Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

34. /1/ Депутатите от Съюза на демократичните сили се представляват в Националния координационен съвет от представителите на своите партии, съгласно статута на Съюза на демократичните сили.
/2/ Всяка от партиите и организациите на Съюза на демократичните сили изработва политическите си становища съвместно със своите народни представители.

35. Националният координационен съвет определя отношението си към парламентарните партии, Народното събрание, правителството и президента и взема стратегически решения след задължителна покана за обсъждане с Парламентарната група. Националният координационен съвет издига кандидатури за състав на правителството по същия начин.

36. Председателят на Парламентарната група представлява Парламентарната група лично или чрез свой заместник на заседанията на Националния координационен съвет.

37. /1/ Народните представители от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили могат да участват на заседанията на Националния координационен съвет с мнения, предложения и становища.
/2/ Членовете на Националния координационен съвет от партиите и организациите с право на глас могат да участват на заседанията на Парламентарната група с мнения, предложения и становища, с изключение на случаите, когато това не е разрешено от закона.

38. Издигането на кандидатури за председател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се съгласува с Националния координационен съвет. Председателят подава оставка или се освобождава по реда на правилника на групата.

39. /1/ /Изм. 31 януари 1995 г./ Националният координационен съвет и Парламентарната група на Съюза на демократичните сили работят съвместно при водене на консултации, преговори и сключване на споразумения с други политически сили и институции в страната и чужбина.
/2/ За преговори за правителствена коалиция с други парламентарни сили Националният координационен съвет определя мандат и група, в която да участват и членове на Парламентарната група по нейно предложение.

40. Политическата дейност на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се обсъжда в Националния координационен съвет по писмено предложение на групата, на нейния председател или Националния координационен съвет.

41. Политическите решения на националните конференции на Съюза на демократичните сили са задължителни за Парламентарната група и всеки неин член.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42. Промените в настоящия статут се приемат от Националния координационен съвет с мнозинство от 2/3 от членовете му, както и от Националната конференция на Съюза на демократичните сили с обикновено мнозинство от присъстващите.

43. /1/ С партии и организации, които не членуват в Съюза на демократичните сили, могат да се сключват политически споразумения за съвместна дейност със статут "съюзник". Те могат да присъстват на определени заседания след покана от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и имат право на глас при решаване на особено важни проблеми. Те имат право да издигат кандидатури за изборите от името на Съюза на демократичните сили.
/2/ Организации, които излизат от Съюза на демократичните сили, имат право на статут на наблюдател на Националния координационен съвет.


XI. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44. Представителите на общинските формации на партиите и организациите в ОбКС, за които не са налице условията на чл. 7 от настоящия статут, имат право на участие в тези съвети с право на съвещателен глас до изпълнението на условията на чл. 7 от статута.

Измененията и допълненията на този статут от 21 септември 1993 г. са приети от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили съгласно чл. 42, изречение 1 от статута.

45. /От 31 януари 1995/ /1/ Процесът по изграждане на местни клубове и общински събрания на СДС се ръководи от НКС.
/2/ Измененията и допълненията на статута на СДС от 24 и 31 януари 1995 г. са приети от НКС съгласно чл. 42, изречение първо от статута, и се прилагат на територията на всяка община след учредяване на общинско събрание на СДС. Местните координационни съвети на СДС функционират като местни клубове на СДС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ШЕСТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БКП /5 И 6 НОЕМВРИ 1994 Г., КОВАЧЕВЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ/.


Ние, делегатите на XVI конгрес на Българската комунистическа партия /БКП/, остро и с възмущение осъждаме действията, поведението и постъпките на бившия член на Политбюро и секретар по идеологическите въпроси на Централния комитет /ЦК/ на БКП к.ф.н. Асен Младенов за опита му да внесе разкол в редовете на БКП в един момент от решаващо значение за партията, народа и нацията. В настоящите съдбовни дни, когато българският народ, излъган, предаден, сломен, гладен и мизерстващ, е пред прага на едно историческо събитие - изборите за XXXVII Народно събрание, когато БКП трябва да поведе народа ни за изход от нечуваната криза, поведението на Асен Младенов е политическо и човешко престъпление, предателство спрямо БКП и работническата класа.

В същото време ние делегатите даваме висока оценка на здравите сили на конгреса, които не само че не се поддадоха на тази престъпна провокация, но бързо и смело разобличиха и извадиха главния провокатор, който се превърна в една жалка отрепка!

Поведението на к.ф.н. Асен Младенов не е нито учудващо, нито изненадващо. Години наред той и още двама-трима от състава на ЦК на БКП показваха политическа и организационна незрелост и лоша дисциплина, като в съответните форуми внасяха дезорганизация, невъздържаност, липса на уважение към хората и в значителна степен пречеха на нормалния ход на работата, като на моменти се стигаше до скандални ситуации на една всеобща нетърпимост.

Лошата дисциплина, интелектуалната ограниченост и разколническият замисъл до голяма степен влошиха идеологическата работа на ЦК на БКП и на цялата партия и то при трудни и повратни времена, когато БКП трябва да се бори и отстоява на буржоазната мътилка и лицемерие. Вината за това състояние носи преди всичко к.ф.н. Асен Младенов като ресорен отговорник.

XVI конгрес на БКП предлага на новоизбраното Политбюро, на едно от първите си заседания да разгледа разколническата роля на Асен Младенов, да анализира поводи и подбуди и да вземе строги организационни мерки. Ние понесохме удара на предателството, понесе го целият български народ, цялата соцсистема, цялото човечество. Да се учим от разгрома. На разгрома - разгром. Ние призоваваме цялата БКП, всички честни трудови хора към висока революционна бдителност и висок боен дух. Да дадем решителен отпор на ренегати, на предатели и на агенти.

Ние, делегатите на XVI конгрес на БКП, открито и смело заявяваме, че каквито и да са опитите на разколническите елементи да нарушат единството на Българската комунистическа партия, ще бъдат обречени на провал. Ние няма да допуснем външно структурно и кадрово вмешателство. Ние нямаме други интереси освен интересите на трудовия български народ. Ние изказваме гореща благодарност на генералния секретар на БКП др. Владимир Спасов за проявеното мъжество, морално-волева устойчивост и комунистическа твърдост, както и за пълната всеотдайност в името на единството на партията и опазването й от разколници, предатели и неустойчиви елементи, цел и задача на които е да ликвидират БКП!

Ние, от трибуната на XVI конгрес на БКП, в тия смътни и повратни времена, понесли удара на предателството и разгрома, ние, комунистите, дълбоко и търпеливо анализираме стъпка по стъпка коварните замисли на мракобесието, ние се обръщаме към комунистите от Китай, Корея, Куба и Виетнам, към комунистите от цялата планета: Скъпи другари, дръжте високо и неопетнено знамето на комунизма, знамето на човешкия прогрес, знамето на бъдещото човешко общество. Планетарният октопод е подъл и престъпен. Не се поддавайте на манипулации и психическа обработка. Пазете се от реформатори-разбойници, от празната и мазна фразеология, пазете се от лицемерните предатели. Пазете чистотата на марксистко-ленинското учение - пътеводната звезда в нашата политическа дейност. Мракобесието е пред своята гибел. Мракобесието става все по-коварно и по-зло. Социализмът в соцстраните не е загинал - той има здрави и дълбоки материални и духовни основи:

Ние, българските комунисти, се обръщаме към трудовите хора на човечеството, към световния пролетариат! Ние имаме един безсмъртен призив: "Пролетарии, от всички страни, съединявайте се!" В единството е нашата сила. Ние сме хората, върху чиито плещи живее планетата!

Светът със затаен дъх следи,
мълчи, дори не коментира.
Русия ли е днес сломена
или Америка е победена
или Планетата ни ще умира.
На ринга няма кой да каже "Стига"!
Животът рефер съдия,
победно никому ръка не вдига!
Той, гонгът, е ударил преди три века.
Победата ще изкове човекът,
оня там, с попуканите длани,
оня, планетата ни гдето храни!
Останалото е теорийки мъгляви!
Животът е такъв, какво да се направи!

Сега на световния пролетариат му трябва единство, класово осъзнаване, саможертва и борба!

- Ние, комунистите на XVI конгрес на БКП се обръщаме към трудовите хора на САЩ. Ще дойде ден, когато човечеството ще ви търси сметка. Вие, трудови хора на една страна, поела позорния път на планетарен поробител, вие, ограбваните, да знаете, че поколения наред ще носите позора на шепа човешки субекти, чиито ръце са изцапани с човешка кръв и сълзи. Спрете тази вълча порода. Измийте позора. Вдигнете глас и борба в името на човешкото достойнство и на честния човешки живот! Времето ви повелява!

- Ние, българските комунисти, решително се обявяваме против всякакви опити и покани на определени престъпни субекти да отправят покани на предателя на века - Михаил Горбачов, да посети нашата страна! Ние открито заявяваме, че на съвестта на този предател тежат големи общочовешки престъпления, престъпленията на епохата. На неговата съвест тежи разгромът на социалистическия лагер, тежат гладът и мизерията на милиони хора по света. Ние открито заявяваме, България няма нито педя земя за този предател. Тези, които го канят - самата покана е предостатъчна, животът да ги изправи пред народния съд като съучастници в престъплението на века. Тези невзрачни субекти нямат пълномощията на гладуващия български народ. Ще дойде ден, когато времето ще им покаже документално истинския им морален облик.

Ние, делегатите на XVI конгрес на БКП, както и всички комунисти и честни трудови хора от нашата страна още един път приветстваме с "Добре дошла" на българска земя другарката Нина Андреева - генерален секретар на Общосъюзна комунистическа партия на болшевиките /ОКПБ/. Ние високо ценим нейния решителен принос в тия смътни времена на разработката на висока теоретическа основа на днешните събития от световен мащаб. Ние високо ценим нейните организаторски усилия за обединение на всички прогресивни сили за отпор на световното мракобесие. Ние високо ценим нейния оптимизъм и дълбоката вяра в пълната победа на комунизма!

Ние, българските комунисти, поздравяваме др. Нина Андреева с утрешния ден - седми ноември, по случай 77-та годишнина от Великата октомврийска социалистическа революция. Ние в нейно лице горещо приветстваме съветските болшевики, целия съветски народ. В тия тежки и повратни времена ние живеем с дълбоката вяра, че така, както руският народ издържа на царското мракобесие, има сили и смелост да подготви и да проведе първата в света пролетарска революция, така, както съветските хора устояха и разбиха интервенцията, започнаха гладни строителството на социализма, устояха на блокадата на Ленинград, устояха на подстъпите към Москва, сломиха фашистката армия при Сталинград и победоносно забиха знамето на победата над Райхстага, така съветските хора ще намерят сили и мъжество и отново ще се наредят в челните редици на световния пролетариат, за нови победи на човешкия прогрес. Да се учим от разгрома. На разгрома - разгром, суров и безпощаден!

Настоящата Политическа декларация на XVI конгрес на БКП има не само декларативен характер. Тя е важен политически обзор на тенденциите в развитието на човешкото общество. Ние правим опит и усилия при тия смътни безпътни времена, когато хиляди продажни теоретици изопачават науката, историята и фактите за по-малко от тридесет сребърника, ние, хората на историческия XVI конгрес на БКП, нямаме много научни титли, нямаме големи томове, но имаме дълбоката обич и вяра в хората, имаме дълбоката комунистическа убеденост!

Отново да издигнем великия призив: "ПРОЛЕТАРИИ, ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!"

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
08.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!