8 декември 1992

София, 8 декември 1992 година
        Брой 241 /771/

Ръководител Пресслужба "Куриер

Стефан Господинов


София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПОКАНАТА КЪМ НЕЙНИЯ ЛИДЕР ЗА УЧАСТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ. Документът е адресиран до средства за масова информация и до партия Обединение за България.


Във връзка с направените изявления за евентуална покана на председателя на партия Национална демокрация г-н Димитър Арнаудов за участие в съставящия се кабинет на кандидата за министър-председател г-н Петър Бояджиев Националното оперативно бюро /НОБ/ изказва своето задоволство от направената политическа преценка за председателя на партия Национална демокрация в предаването Панорама. Като смята, че е невъзможно да се разделя лидерът на партията от самата партия, с факс от 5 декември 1992 г. до ръководството на партия Обединение за България НОБ изрази позицията си, че не дава политическа подкрепа на правителство от квотата на БСП. То декларира, че преценява като нецелесъобразно участието на председателя на партия Национална демокрация от гледна точка на отишлия твърде напред обединителен процес с известните от масмедиите либерални партии. В същото време охарактеризирането на "правителството на националното съгласие" като "експертно правителство" е в противовес спрямо факта, че г-н Арнаудов е политическо лице, а не експерт.

Като отстоява досегашната си политическа линия Националното оперативно бюро на партия Национална демокрация отговаря отрицателно на изложената по българските масмедии идея за предлагане на министерски пост на председателя на партията.

гр. Кърджали, б декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПНД: Д.Арнаудов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕПИСКОП ХРИСТОФОР СЪБЕВ ДО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ПО ПОВОД НА КАНДИДАТУРАТА НА ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ.


Във връзка с пресконференцията, състояла се в хотел "София" в 14,00 ч. на 7 декември 1992 г. заявих следното:

За сегашната политическа дейност на г-н Петър Бояджиев не се ангажирам, нито го подкрепям, нито съм против. Това си е негов личен проблем. Аз самият с БСП не мога да правя никакви колаборации.

Относно обаче периода март-ноември 1989 г., в който познавах само по телефона г-н Петър Бояджиев, но не и визуално, аз се намесих в мохамеданските събития, давайки идеята за гладните стачки на мюсюлманите, за да предотвратя кръвопролитията в България, като алтернатива на демонстрациите, които се окървавиха в Североизточна и Югоизточна България. Заради тази идея за гладните стачки, която дадох на Ибрям Рунтов от село Долно Изворово - Казанлъшко, бях затворен за 80 дни без присъда - от 15 юни до 4 септември 1989 г. Ще бъде израз на черна неблагодарност, ако не кажа истината, че тогава Петър Бояджиев изключително много помагаше на българските дисиденти, които се бореха срещу комунизма. Той има големи заслуги и към мюсюлманите, тъй като изключително много помогна за организирането на тяхната съпротива срещу смяната на имената. При всеки арест на когото и да било от нас /дисидентите/ се съобщаваше по телефона на Петър Бояджиев и той уведомяваше западния свят и преди всичко Радио "Свободна Европа", "Дойче Веле" и Би Би Си. Вдигаше се шум, от който най-много се бояха комунистите, и ни освобождаваха. Петър Бояджиев изигра много голяма роля за нашето освобождаване от затвора както на мен, така и на Тодор Гагалов, Хасан Бялков, Колю Босия и Константин Тренчев. Бях длъжен да кажа истината за миналото и аз я казах. За сегашния период на политическа дейност не се ангажирам, тъй като съм идеологически противник на БСП.

София, 7 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ.


От 4 до 6 декември 1992 г. се състояха консултации на Националния секретариат на Християн-републиканската партия /XРП/ с регионалните ръководства на ХРП. Направен бе критичен анализ на сътрудничеството на християнрепубликанците с партиите на Предизборния съюз и особено с БСП в светлината на политическите споразумения от 15 август 1991 г. и 27 февруари 1992 г. и се прие следното


СТАНОВИЩЕ

1. Нашата цел като учредители на Предизборния съюз от 15 август 1991 г. бе да се преодолее идеологическата поляризация и да се тръгне към една прагматична противопостановка между управляващи и опозиция.

Такава възможност съществуваше в навечерието на октомврийските избори, но тя бе проиграна поради гигантоманските амбиции на БСП. Независимо че издигаха пред избирателите програмата на своята партия, кандидатите от ХРП бяха възприети от широката общественост като "комунисти”.

2. С второто политическо споразумение от 27 февруари 1992 г. бе създаден Консултативен съвет на партиите от Предизборния съюз. Ние определяме този без каквито и да било пълномощия орган като мъртвородено дете. Неговата цел е да бъде изписван след "фирмата” Висш съвет на БСП, като придава на последната ”коалиционна” окраска.

3. КОАЛИЦИЯ ВСЪЩНОСТ НЯМА. И двете цитирани политически споразумения съдържат текста: "В случай, че някой от участниците не е съгласен с взетите решения, запазва правото си на самостоятелни действия." Ние неведнъж сме използвали този текст, но сега вече това не е достатъчно.

4. Предизборният съюз, дори възприет в буквалния смисъл на думата, не е в състояние да изпълнява своите задачи - т.е. да прави избори. Фактът, че в изборите за кмет в едно малко село през август 1992 г. не се постигна съгласие между ХРП и БСП и в крайна сметка не бе издигнат кандидат на съюза, е повече от красноречив.

5. В днешната политическа криза държим да се знае, че нямаме нищо общо с авантюристичната политика на БСП за формиране на правителство. Като партия със силно затихващи функции БСП няма право да мами избирателите, че може да бъде управляваща сила - сама или в коалиция с когото и да било. Ние от своя страна не можем да останем в един бутафорен съюз с партия, която се комунизира. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ НАПУСКА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БСП... И ЕРА-3.

7 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НА ПРОВЕРКА ОТ ГРУПА ДЕПУТАТИ НА ФАКТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В МЕСТАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ.


С последните си действия Главна прокуратура погази всички принципи на закона, морала и демокрацията. Продължава задържането на хора по политически причини. В страната те са няколко десетки, повечето от тях - със сериозни здравословни проблеми. На света се заявява, че те били в цветущо здраве. Българската прокуратура показва само докъде може да стигнат арогантността и цинизмът, опиращи се на безконтролна власт. Опитът на група народни представители от трите депутатски групи, членове на Комисията по здравеопазване, да изпълнят конституционните си задължения бе саботиран. Депутатите се сблъскаха с абсурдно отношение от страна на съдебната власт и администрация в опита си да извършат проверка на фактическите условия за живот в местата за задържане. Мисля, че въпросът за оставка на Иван Татарчев става въпрос на морал за политическите сили.

София, 4 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЗА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕЩАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 5 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


На съвместно съвещание на Политическия съвет на столичните координатори и активисти, проведено на 5 декември 1992 г., Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ обсъди позицията си по изхода от политическата криза. Разгоря се широка дискусия върху дейността на Политическия съвет, отправени бяха сериозни критики към част от неговите членове. Избрано бе регионално ръководство на столичните координатори на АСП - г-н Владимир Пенков /председател/ и г-н Николай Вузов /зам.-председател/, които ще ги представляват пред градските структури на СДС.

Независимо от несъгласието на някои от партийните секции с определени действия на Политическия съвет участниците в съвещанието се обединиха около следното:

1. АСП ще подкрепи правителство, одобрено от парламентарните групи на СДС и ДПС, и изразява готовност да участва със свои представители в него.

2. АСП е за запазване мандата на Народното събрание на основата на възстановяване доверието и единодействието на парламентарните групи на СДС и ДПС.

3. АСП ще следва провежданата от СДС стратегия, отразена в предизборната й платформа, като запазва самостоятелната си позиция, изразена от нейните членове.

4. АСП поддържа решението на Националното съвещание на координаторите си на 5 септември 1992 г. за изработване на ново коалиционно споразумение между партиите и организациите в СДС.

5. АСП е за незабавно разсекретяване на досиетата на сътрудниците на бившите тайни служби.

София, 4 декември 1992 г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:

Васил Велинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ И СТАНОВИЩЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ЗАЩО МЕ ПРЕДИЗВИКВАТЕ?" НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


Не бих желал да бъда съдник, нито искам съд, но съм предизвикан. ДА чакам ли? НЕ! Наричат ни малки партии. Да! Наричат нас малките, неизявените, потиснатите партии незначими. Но питам аз: Кои са там гигантите? Не са ли тези, които ни потискат? Не са ли тези, които имат власт, пари и средствата за власт? Не са ли само те, които имат радио, телевизия, вестници и престижни сгради. Не са ли те, които и в днешните драматични времена разиграват сценария "Доган"? Месеци наред, години, бих казал, Български национален съюз "Нова демокрация" драска с нокти заспалата демократична съвест за малко телевизионно време, за малко радиовреме, за малко въздух, ако щете...все едно. "Почакайте...мълчете си"...

Нали така, другарю наш, прекръстен в господин?...

Не! Не казвам край! На сцената ви слагам и червените, и сините. Сценарият е познат - ха на мене, ха на тебе. Синчагите на татко си се сърдят, пък таткото се кара уж и чака той - народът наш. Ще чакаме и ние. Ще чакаме в заводите, ще чакаме по нивите, ще чакат и студентите, ще чакат и надеждите...

Простете ми за този стил - разхождам се из РАЯ. Обувките подгизват, стомахът ми е празен, душата ми е лека - духовна е храната...

А сега към вас, държавници - червените и сините. Стреснете се! Продава се България, продавате България - в стремежа си за власт ПРЕДАВАТЕ БЪЛГАРИЯ!...

Къде сега? О, зная аз! В ефира сте седящите в кафаните, из залите и плюете на хората, на техните надежди, на тяхната любов - БЪЛГАРИЯ!

Свалете гардове! Пред националните идеали се застава мирно и всяко политическо пристрастие е, най-меко казано, дързост или предателство.

Българският национален съюз "Нова демокрация" не е за етническа и политическа омраза и подозрение. Ние оценяваме чувствата и нуждите на хората, населяващи пределите на малката ни измъчена Родина, но само, и то категорично на гражданска позиция. Никакви увъртания и хитрувания не са в състояние да ни подведат или озлобят, защото нашият девиз е: ВЪЗХОД! Възход на Родината, възход на народа ни, възход на ЧОВЕЧЕСТВОТО!

Ахмед Доган да се замисли кое е по-ценно - доверието и комшулукът, или ненавистта, подозрението и омразата?

Съшиването с бели конци е слаб декиш, г-н Доган!

Съшиването и на политиката с бели конци е политическа илюзия!

Единственият изход от сегашния хаос и безнадеждност е възстановяването на Търновската конституция и формата на управление - Конституционна монархия!

София, 4 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ПО ПОВОД НА ОТЛИВ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В СИНДИКАТА. Документът е адресиран до Конфедеративния съвет на Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме ви, че на базата на постъпили при нас писма и декларации от регионалните ни организации, проведохме редица срещи с нашите членове в София и в страната.

Сериозно сме обезпокоени от повсеместния отлив и "замразяване" на членството в "Подкрепа" на хора, членове на Учителския синдикат /УС/, доказали с поведението си, че са за радикална промяна, основаваща се върху принципите на демокрацията и плурализма. Аргументите навсякъде са: несъгласие с политиката на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" относно сближаването с една прокомунистическа централа като Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, доказала с всички свои действия, че обслужва сили, имащи за цел дестабилизация на страната и реставрация на комунизма.

Във връзка с това на свое заседание от 23 ноември 1992 г. Изпълнителният съвет на УС "Подкрепа" взе следното решение:

Упълномощава г-н Димитър Димов, председател на УС "Подкрепа" подробно да информира членовете на Конфедеративния съвет относно създалата се ситуация, като обръща внимание на факта, че разпадането на секции на УС е доказателство за необходимостта от бързи и неотложни мерки за спиране на дестабилизационните процеси. Считаме, че проблемите, пред които е изправена конфедерацията, са от изключителна важност и трябва да бъдат обсъдени в рамките на една задълбочена дискусия в духа на демократичните идеи, в името на които се роди и самата "Подкрепа" и които не изключват и свикване на Извънреден конгрес. Наложително е в случая ръководството на КТ "Подкрепа" да излезе с ясна и категорична позиция по въпроса за стратегията и тактиката на конфедерацията в новите условия, която да бъде широко огласена чрез средствата за масово осведомяване.

София, 2 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" "ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ ЛИ Е "ПОДКРЕПА"? НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТА.


Недоволството от централното ръководство на Конфедерацията на труда /КТ/ ескалира. На справедливите искания на синдикалните членове се отговаря с НЕМОРАЛНИ и АНТИСИНДИКАЛНИ заплахи за "отлюспване" от КТ на отделни секции и цели структури. Изключените нямало да могат да участват при договаряне на работните заплати по места, а дълговете на предприятията към държавата /където няма легитимни "Подкрепи"/ нямало да бъдат опростени. Щели да последват поголовни съкращения на хора, останали без синдикална "защита". Платени конфедеративни емисари обикалят предприятията и обещават директорски и синдикални постове на "тренчевистите".

На 2 и 3 декември в гр. Шумен ще се проведе Конфедеративен съвет на КТ "Подкрепа". По този повод ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА, която организира работна среща за обсъждане на "синдикалната" политика на централното ръководство на конфедерацията, УВЕДОМЯВА членовете на съвета, че в синдикалните секции от различни отраслови, браншови и регионални структури в страната се провеждат ОБЩИ СЪБРАНИЯ при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Оценка на "синдикалната" политика на КТ. 2. Вземане на решение за участие в срещата. 3. Избор на делегати на работната среща.

Ежедневно на телефона на организаторите 75-51-97 /който вече седми ден периодично е блокиран/ се получават ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ в срещата, а на адрес: София, "Младост 2", бл. 217, ОСС "Подкрепа”, постъпват протоколи от проведени събрания, анкети и подписки. На 2 декември от 18,30 ч., организаторите на срещата ще приемат заявки, протоколи и предложения в зала 400 на Технически университет - София /до Паметника "Левски"/.

Господа членове на КС, цитираните по-долу извлечения от протоколи заслужават достатъчно задълбочен АНАЛИЗ, който може би ще ви накара да потърсите отговор на въпроса "Демократичен синдикат ли е "Подкрепа" днес?". Този въпрос си задават и членовете на синдикалните секции при: "Монтажна база" ООД-София НС "Услуги"; "Металургпроект"; "Национален институт за лечебни свойства" към МС; "Минстрой"; "Минпроект"; "Интрансмаш"; ТКР "6-ти септември"; "Балканкарпрогрес"; ИПП "Пътпроект"; "Енергетик"; СЕК София; "Национален център по здравна профилактика" към МНЗ; "Туберкулозна болница" - София; 139-о и 145-о у-ще; "Спални вагони" към БДЖ; Държавна сортова комисия Федерация "Земя"; "Рекламно осветление" към НС "Услуги"; "Химкомплект-инженеринг" АД, синдикат "Проектиране" при федерация СПСИ; Ф "Картография"; СС на САС в ТОА "Триадица"; Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"; "Техноекспортстрой" ЕООД; ДФ "Енергопроект" при "СПСИ"; "Локомотивно депо" - София към ФТР; ГИИЦ Фирма БДЖ към ИЕ; СС на САС ТОА "Връбница"; СОА "Стоян Заимов - Плевен; "Медодобивен комбинат" - Пирдоп; "Агрополихим" - Девня; Обувен завод "Петър Ченгелов", сега "Славия" АД - Пловдив; ИМХМП - Стара Загора; фирма "Товарни превози" - Варна; фирма "Феникс-Турбо" - Пазарджик; СПТУ - Виноградец; "Механотехникум" - Ямбол; "Национален исторически музей"; "32-о СУУЕМ"; завод "Арда" - Русе, и много други /"Демокрация", бр.270 и 272/. Ето само част от направените от тях КОНСТАТАЦИИ: От всеки 100 членове преди Втория конгрес на КТ днес в синдикалните секции са останали само около 25 редовно отчетени членове. По места цели секции отказват да превеждат членски внос към централата. Други заявяват, че са "замразили" или че ще "замразят" членството си в КТ до преоценка на "синдикалната" политика на ръководството. Изказват се становища, че масовото напускане се дължи на действията на д-р Тренчев и на събраните около него хора, които подронват авторитета на "Подкрепа".

"ПОДКРЕПА" ТРЯБВА ДА СЕ ДЕМОКРАТИЗИРА. Тя не е само име, зад което могат да бъдат прикрити властнически, политически и икономически интереси на малцина самозабравили се хора. "Подкрепа" е НАДЕЖДА на стотици хиляди, а тази надежда съдържа в себе си презумпция за ТРАЙНОСТ.

София, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ОСЕМНАДЕСЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Е."КУЛТУРАТА И ПРОМЯНАТА"

14. КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ И ПРОМЯНАТА

15. МАСМЕДИИТЕ И ПРОМЯНАТА

14. КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ И ПРОМЯНАТА

14/1

14. Културните институти и промяната

I. Състояние на промяната към момента

 

Културата е твърде крехка област като система от институции и поради това се оказа може би най-засегната от промяната сфера на обществения живот. Изчезнаха цели структури и звена в културните институции, прекратиха съществуването си множество "излишни" културни образувания.

Културната дейност, която сигурно беше поддържана от държавата, загуби в лицето на сегашната държава своя най-авторитетен меценат и срещу тази загуба няма нищо, с което да я компенсира. Днешната фетишизация на пазарните отношения превръща културната дейност в пошло търгашество и рязко снижава естетическите критерии.

Разбира се, състоянието на културния процес у нас по време на промяната се отличава и с новопридобити достойнства, които не трябва да се отричат. Премахната беше цензурата в скрития й вид, както и забраните върху редица теми-табута от миналото. Официално няма идеологически ограничения въпреки опитите на новата власт да наложи "синьо вето" на културата. Проявява се вече и частната инициатива в културната сфера, макар и твърде плаха. В различни клонове на културата навлизат постепенно частни капитали. Културните контакти станаха открити и връзките с чужбина днес не зависят от идеологически фактори, а единствено от икономически.

Опасното днес е в ликвидирането на държавните структури в културата без нищо, което да заменя тези структури в създалия се вакуум. При такова състояние на институтите на културата стават опасни опитите на новата власт да реполитизира културата в свой интерес.

Дезангажирането на държавата отприщи огромен външен поток от посредствени културни сурогати с комерсиална цел, които силно подронват морала и нравите в обществото. На фона на една отстояваща културния си идентитет Европа срещу американизацията в България се наблюдава обратният процес.

Почти не съществува защита на интелектуалната собственост в културата, няма нормативност, отговаряща на сегашните условия, допуска се разпиляване на национални културни паметници, допуска се вандалско отношение към културното наследство от близкото минало по политически мотиви.


14/ІІ

14. Културните институти  и промяната

ІІ. Националната перспектива на промяната

 

Промяната в областта на културата следва да води към утвърждаване на нейния национален характер. Широкият достъп на гражданите до културните институти и прояви е условие, без което не може да съществува българската култура.

Националният характер на културата предполага не дезангажиране, а още по-голямо ангажиране на държавата в културния процес. Без да се противопоставят елитарната и националната култура, перспективата за България е преобладаваща национална култура със силен ангажимент на държавата.

Държавата следва да регулира и международния културен обмен в името на националните приоритети и ценности.


14/ІІІ

   

14. Културните институти    ІІІ. БСП и промяната
и промяната

БСП не просто е приемник на БКП. Тя в значителна степен пренесе във времето мисленето и критериите от времето на БКП. Не нарочно и не с желание, а по-скоро като невъзможност да се освободи от тях. Сред тези "пренесени" във времето ценности е и тезата за "двете култури", която днес бързо събра привърженици и в новата власт, където "синята култура" е за предпочитане пред всички други култури.

БСП преживя сериозни разочарования от поведението на немалка част от културни дейци, които доскоро, "верни на партията", сега се оказаха далеч, твърде далеч от нея.

Това се дължи на две групи причини. Едната е в неумението на БСП да се освобождава от онзи товар, който донесе от близкото минало и който и тогава е притеснявал мислещи хора в културата.

Другата група причини са в поведението на БСП в тези три години на промяната. По твърде много въпроси позицията ни беше ясна, а реакциите ни твърде размити.

В сърцевината на пасивната позиция на БСП стои големият проблем за преоценката иа ценностите в партията. Той далеч не се ограничава в рамките на културната проблематика. Но в тези рамки изглежда така. БКП в началото на 50-те години последователно премахна идейното и художествено многообразие в културния живот и установи идеологическия монопол.

Днес, за да може БСП да съдействува за позитивните промени в сферата на културата, е необходимо окончателно да бъде изоставена тезата за необходимостта от "партийност" и "партийни критерии" за оценка на културата.


14/IV

4. Културните институти и промяната

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП, предложена от ОСД

   

Културата е онова, което обединява нацията, човешката общност. Тя е с особена роля по време на исторически промени, по време, каквото е днешното. Имаме нужда от интегративните функции на нашата култура.

В културата не се конфронтират основните икономически интереси. В областта на културата, както и в тази на националната сигурност е не само възможно, но и задължително търсенето и намирането на националното съгласие.

Обществото следва да се погрижи за оцеляването и съхранението на множеството свои културни деятели с неоспорими качества, които единствено биха могли да поддържат в тези моменти на преход културното равнище на нацията.

Нужно е да се преодолее дискримииирането на културните дейци, да се освободят от политически преследвания, да се подкрепяот държавата.

БСП следва да остави недвусмислено в историята тезите за двете култури, за "генетично увредената култура на другата класа", класово-партийния подход, политическото ръководство на културата. Без тези ясни знаци на промяната трудно можем да очакваме възстановяване на доверието в културните среди на страната.


14/V

14. Културните институти и промяната

V. Политически принципи и ключови термини

   

Политическите принципи са много, но сред тях могат да се отделят:
* подчертано общественият, интегративен характер на културата, който позволява тя да се развива извън политическото влияние;
* достъпност и равноправност в културния живот;
* националност и самобитност на културата, съчетаване на националната култура с елитарната при превес на националната;
* държавни ангажименти към културния процес;
* диалог на държавата с интелигенцията и нейните образувания;
* защита на интелигенцията.

Ключовите термини са:
"национална култура",
"отговорност на държавата",
"неполитичност на културата",
"интегративност на културата"


 14/VI

14. Културните институти и промяната

VІ. Законодателни идеи

 

Преди всичко законодателството следва да работи за културата. Досега разработваните законопроекти не стигат до пленарната зала на Народното събрание.

Законите за отделните културни сфери или институти следва да се готвят като комплекс от законопроекти и да реализират политическите принципи на националната култура.

Специален законопроект следва да се изготви за защита на културата при приватизацията и реституцията както по отношение на материалната база, така и по отношение на защитата на интелектуалната собственост.


14/VІІ

14. Културните институти и промяната 

VII. Идеи за изпълнителната власт

   

Държавата следва да поеме конкретна отговорност за съдбата на националната култура, както това са направили правителствата в Европа.

Държавата трябва да определи приоритетите и своята поръчка към културните институти.

Държавата дължи защита на българската култура от мътната чужда вълна, която ни заля в последните три години. Нужен е диалог между властта и хората по въпросите на културата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ОКУПАЦИЯ НА СГРАДАТА НА СИНДИКАТА.


Ръководството на Народен профсъюз /НП/ "Единство" с голяма тревога съобщава на своите членове, симпатизанти и на цялата наша общественост, че правителството в оставка на Филип Димитров започна от 16 часа на 1 декември 1992 г. груби, незаконни действия срещу централата на НП "Единство", намираща се на ул. "Московска" N 5 - гр. София. Предприети са действия на насилие от бодигардове от Министерството на финансите, лица от неидентифицирани политически сили, както и от представители на полицията от Пето полицейско управление. На практика се осъществява окупация на сградата, придружена с груби провокации и инсценировки, с което се парализира дейността ни. Служителите в централата са поставени на непрекъснат психически тормоз. Има голяма опасност да се стигне и до тежки физически изстъпления.

Необясним е този акт на правителството в оставка, както и прякото вмешателство на министъра на финансите Иван Костов. Той е издал заповед N 510/2 декември 1992 г., която е в противоречие със Закона за финансовия контрол и приложение на ЗИПО. Не може министърът да разпорежда за извършване на инвентаризация на имущество, което с протокол профсъюзната централа прие по съответен правов ред от комисия на същото министерство само преди три месеца. С това предаване на имуществото се изчерпват правата на финансовия министър по този въпрос. Незаконосъобразно е и нареждането на министъра да се постави негова охрана и охрана от полицията.

Най-лошото и най-грозното в тази акция е стремежът за прекъсване на връзките ни с всички наши структури в страната. В досегашния си вид окупацията е политическа акция, насочена срещу синдикализма и срещу гражданския мир.

С всичко това се цели по брутален, безцеремонен и незаконен начин да се сломи дейността на един профсъюз, в който членуват 447 хиляди души, като му се отнеме сградата и имуществото.

Ето защо се обръщаме към парламентарните групи в Народното събрание, към президента, главния прокурор и правителството, както и към цялата българска общественост да ни съдействат максимално бързо за ликвидиране на явното беззаконие.

Ако това не стане, ние заявяваме най-отговорно, че със законни средства ще се противопоставим на този произвол, недопустим в едно демократично общество.

На България и на нашето общество са необходими ред, спокойствие и законност!

София, 4 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:00:00
        08.12.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Техиически изпълнители: Траянка Стоянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

------------------------
ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС
Компютърна емисия за бизнесмени на български език.
Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.
Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София, бул "Цариградско шосе" 49
тел: 73-37-286. факс: 80-24-83
        -------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!