8 октомври 1990

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 198 /216/

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА "ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ", ПОДГОТВЕНА ОТ БЮРОТО НА СДС ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. БЮРОТО, ВКЛЮЧВАЩО ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" И КОМИТЕТ "273", Е ИЗПРАТИЛО ТОЗИ ДОКУМЕНТ НА 10 МАЙ 1990 Г. ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ.


ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ, РАЗПИТИ НА СВИДЕТЕЛИ, БЛИЗКИ НА ЗАСЕГНАТИ, КАКТО И ОТ РАЗКРИТИТЕ ДОСЕГА ЛОБНИ МЕСТА СМЕ УСТАНОВИЛИ:

- ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА СЕПТЕМВРИ И НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 1944 Г. ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА СА БИЛИ ИЗВЪРШЕНИ МАСОВИ АРЕСТИ НА ХОРА С ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ ПРОТИВОКОМУНИСТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ.

- В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО СА БИЛИ ПРОВЕДЕНИ АРЕСТИТЕ, СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА "НАРОДНИ ВРАГОВЕ" СА СЪСТАВЯЛИ СПИСЪЦИ НА ХОРАТА, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ИЗБИТИ ПО СИГНАЛ "ОТ ГОРЕ".

- В ПЪРВИТЕ ДНИ НА ОКТОМВРИ 1944 Г., КОГАТО БЕ ВЕЧЕ ОБЯВЕНА "НАРЕДБАТА-ЗАКОН ЗА ФОРМИРАНЕ НА "НАРОДНИ СЪДИЛИЩА”, Е ПОСЛЕДВАЛА
ПАРОЛАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: "ИЗПРАТЕТЕ ЗАДЪРЖАНИТЕ В СОФИЯ!". ТАЗИ ПАРОЛА, РАЗПРАТЕНА ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА, Е ОЗНАЧАВАЛА: "ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СМЪРТ ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО УНИЩОЖЕНИ."

- ОРГАНИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ, В ЧИЯТО ВЛАСТ СА СЕ НАМИРАЛИ ЗАДЪРЖАНИТЕ, СА ПРЕДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ХОРА НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИ, КОИТО СА ИЗВЪРШИЛИ ИЗБИВАНИЯТА БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА.

- ОТ ПУБЛИКАЦИИТЕ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" В ПЕРИОДА 1944-1950 Г. "ЗА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ПРЕЗ ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИТЕ СЪБИТИЯ 1944 г." УСТАНОВИХМЕ, ЧЕ БРОЯТ ИМ Е ПОЧТИ 20 000 ДУШИ. В ТАЗИ ЦИФРА НЕ ВЛИЗАТ МЛАДЕЖИТЕ И БЕЗИМЕННИТЕ, ЧИИТО БЛИЗКИ НЕ СА ТЪРСИЛИ ДОКУМЕНТАЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТТА ИМ.

ПО ДРУГИ ДАННИ БРОЯТ НА ИЗБИТИТЕ НАДВИШАВА 30 000, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕВИННИ ХОРА - УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ, СВЕЩЕНИЦИ, АДВОКАТИ, НЕЗАВИСИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ И ДР.

ОТ ИЗЛОЖЕНОТО Е ВИДНО, ЧЕ НАСКОРО СЛЕД 9.9.1944 Г. В ОБСТАНОВКА НА ВОЙНА СРЕЩУ ГЕРМАНИЯ И НА ВЪТРЕШНО СПОКОЙСТВИЕ /А НЕ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, КАКВОТО Е БИЛО ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА ДО ТАЯ ДАТА/, ПО РЕШЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, РЕСПЕКТИВНО - НА НЕЙНОТО ПОЛИТБЮРО, В БЪЛГАРИЯ Е БИЛО ПРОВЕДЕНО МАСОВО ИЗБИВАНЕ НА ХОРА БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА ОТ ОРГАНИ, УПРАЖНЯВАЩИ ВЛАСТТА.

СЪГЛАСНО УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ ОТ НЮРНБЕРГ 1945-1946 Г. ЗА СЪДЕНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ОРГАН НА ВЛАСТТА, РЕСПЕКТИВНО ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШИЛА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА ПРЕСТЪПНА. МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАКТИКА - ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ АЙХМАН, БАРБИ И ДР. - УТВЪРЖДАВА, ЧЕ ЗА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НЕ ТЕЧЕ ДАВНОСТ.

СЪЩИЯТ СМИСЪЛ ИМА И БУКВА "С" ОТ ГЛАВА ШЕСТА НА ЛОНДОНСКАТА ХАРТА /8.8.1945 Г./ ЗА НАКАЗВАНЕ НА ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИ. ТЯ ПРЕДВИЖДА БЕЗДАВНОСТНА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО. КАТЕГОРИЧЕН Е И ЧЛ.79, АЛ.2 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, КАКТО И ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ 1948 Г., ПО СИЛАТА НА КОИТО ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО, КАКВИТО НЕСЪМНЕНО СА МАСОВИТЕ УБИЙСТВА БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА.

ПРИВЛИЧАМЕ ВНИМАНИЕТО ВИ КЪМ ФАКТА, ЧЕ АМНИСТИЯТА ЗА ДЕЯНИЯ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД 9.9.1944 Г. /АВТОР Д-Р МИНЧО НЕЙЧЕВ/ ПРОТИВОРЕЧИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПО СЪЩЕСТВО Е НЕЗАКОННА. ПРИЕТА В ЕСЕНТА НА 1944 Г., ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ УБИЙСТВАТА, ТЯ Е РАЗВЪРЗАЛА РЪЦЕТЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ИМ Е ГАРАНТИРАЛА БЕЗНАКАЗАНОСТ.

ИНСТАНЦИЯТА, ЗАПОВЯДАЛА ИЗБИВАНИЯТА, Е ПОЛИТБЮРО НА БКП. ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА Е МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОГЛАВЯВАНО ПО ТОВА ВРЕМЕ ОТ АНТОН ЮГОВ. НАЛИЦЕ Е СЪСТАВЪТ ЗА ПРЕСТЪПНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА.

ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945-1962 Г. ПОДОБНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ В ПО-МАЛЪК МАЩАБ. КЪМ ТЯХ СЕ ПРИБАВЯТ НОВ ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - ВЪДВОРЯВАНЕ НА ХОРА БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА В КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ, ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ. В ТЯХ НЕВИННИ ХОРА /ВИНОВНИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ НА СЪД/ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА ИЗТЕЗАНИЯ, УБИЙСТВЕН ТРУД И УМЪРТВЯВАНЕ - В ГОЛЯМ БРОЙ СЛУЧАИ - ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК НАЧИН.

УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ Е ПОСЛЕДВАЛО НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА КАМПАНИЯТА ЗА МАСОВИ УБИЙСТВА ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1944 Г. В СРЕДАТА НА ДЕКЕМВРИ 1944 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Е ПРИЕЛ "НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСНИТЕ ЛИЦА”, ПУБЛИКУВАН В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" /БР.15, 20.1.1945 Г./ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЛИЧНО МИНИСТЪРЪТ СА БИЛИ ОВЛАСТЕНИ ДА РЕШАВАТ СЪДБАТА НА ХОРАТА, КОИТО СА БИЛИ РЕПРЕСИРАНИ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА И БЕЗ УЧАСТИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

ОТ ТОЗИ ПЕРИОД КРЪГЪТ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА НАРАСТВА С ВСЕ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ НЕВИННИ ХОРА - ДВСЕТКИ, СТОТИЦИ ХИЛЯДИ - КАТО ПОСТЕПЕННО ОБХВАЩА НОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ СЪЮЗНИЦИ НА БКП И ОФ, КОИТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМО БЯХА МИНАЛИ НА ОПОЗИЦИОННИ ПОЗИЦИИ.

ЗЛОВЕЩ Е ТЕКСТЪТ НА "ИЗМЕНЕНИЯТА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН, УТВЪРДЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ" /ВЖ. В. "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ", 12.2.1953 Г., БР.2626/. С ЧЛ.72-А И ЧЛ.72-Б СЕ ПРЕДВИЖДА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ НА НАПУСНАЛИТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА ИЛИ НЕЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, А НА НЕВИННИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ - КОНФИСКАЦИЯТА НА ИМОТИТЕ И ВЪДВОРЯВАНЕ В КОНЦЛАГЕРИ.

ТОЗИ ЧУДОВИЩЕН ДОКУМЕНТ, ОБЛЕЧЕН В ПСЕВДОЗАКОННА ФОРМА И УТВЪРДЕН ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, Е ПО СЪЩЕСТВО ПРОТИВОПРАВЕН АКТ - САНКЦИОНИРА РЕПРЕСИИ СРЕЩУ НАПЪЛНО НЕВИННИ ХОРА И СЪСТАВЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО, ЗА КОЕТО ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ.

ОТ ЦИТИРАНИТЕ ФАКТИ Е ВИДНО, ЧЕ В ПЕРИОДА 1944-1962 Г. ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА - МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НАРОДИАТА МИЛИЦИЯ - СА ПРЕДЛАГАЛИ И ГЛАСУВАЛИ ЗАКОНИ И СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙСТВИЯ, С КОИТО СА СЕ ПРОЯВИЛИ КАТО ПРЕСТЪПНИ ОРГАНИЗАЦИИ. СЪЩИТЕ ЧРЕЗ ЛИЦАТА, ЗААНГАЖИРАНИ В ТЯХ, СА ПЛАНИРАЛИ И ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО.

НАСТОЯВАМЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НЕЗАБАВНО ДА ОБРАЗУВАТ СЛЕДСТВИЕ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИТЕ И МОРАЛНИ УБИЙЦИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ ”ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗЛОДЕЯНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ: НЕНЧО НЕНОВ

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЙСКИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, ПОДПИСАН ОТ 20 ПОЛИТИЧВСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.


ПИСАНО Е: "НЕ УБИВАЙ”!

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, СДРУЖЕНИЯ, ПАРТИИ И ГРАЖДАНИ, ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЕТО КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ СЪС ЗАЯВЕНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ДА ИЗПРАТИ БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. ТОЗИ РАЙОН Е ПРЕТЪПКАН С ВОЙНИЦИ И ОРЪЖИЕ.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ КОНТИНГЕНТ НЯМА ДА ПОМОГНЕ НА МИРА, А ЩЕ ПОСЛУЖИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПУШЕЧНО МЕСО В ПОРЕДНИЯ ПЕТРОЛЕН КОНФЛИКТ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ Г-Н ЖЕЛЕВ ОБЕЩАВА ДА ИЗПРАТИ САПЬОРИ, КОЕТО СЪС СИГУРНОСТ НИ ГАРАНТИРА ЖЕРТВИ, КАКТО И ДА СЕ РАЗВИЕ ОБСТАНОВКАТА.

ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ КРЪВЕН ДАНЪК.

ТАЗИ БАЛКАНСКА ТРАДИЦИЯ ТОВА ДА Е ЦЕНАТА ЗА ПОКРОВИТЕЛСТВОТО, ПОМОЩТА И ПОДКРЕПАТА, ИЗГЛЕЖДА, Е ПОДСКАЗАЛА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ КАК СЕ ОТВАРЯТ ВРАТИТЕ И КЕСИИТЕ ЗАД ОКЕАНА.

ПО СТАРОДАВЕН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ОБИЧАЙ ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО ШУМЯТ ЗА УСПЕШНОТО ТУРНЕ НА Д-Р ЖЕЛЕВ В САЩ, А НАРОДЪТ Е В ТРЕВОГА.

ИЗГЛЕЖДА, НИКОЙ НЕ СИ ДАВА СМЕТКА ДОРИ ЗА НАЙ-БЛИЗКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА РЕШЕНИЕ: ОТВЕТНИТЕ    МЕРКИ НА РЕЖИМА В БАГДАД СРЕЩУ 700-ТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ-ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК.

ДАЛЕЧ ОТ РОДИНАТА, ОТ НАРОДА СИ, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, Г-Н ЖЕЛЕВ СИ ПОЗВОЛИ ДА ЗАРАДВА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ЕДНО ОПАСНО ЗА БЪЛГАРИЯ РЕШЕНИЕ, ТАКА НАПОМНЯЩО НИ ЗА ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА.

НИЕ ПОМНИМ УРОКА НА 1968 ГОДИНА, КОГАТО С ТАКЪВ ОГРАНИЧЕН ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ ЗАЩИТИХМЕ СОЦИАЛИЗМА В ЧЕХОСЛОВАКИЯ.

ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА СМЕТНА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ЗАЩИТИМ ПО СЪЩИЯ НАЧИН ДЕМОКРАЦИЯТА В АРАБСКАТА ПУСТИНЯ.

КЪДЕ Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И РЕАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ? НЕ СА ЛИ ДОСТАТЪЧНИ ЖЕРТВИТЕ, КОИТО БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ? НЕ СА ЛИ ДОСТАТЪЧНИ ЗАГУБИТЕ, КОИТО ПОНЕСОХМЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕМБАРГОТО?
НЕ НИ ЛИ СТИГА ТОВА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ГЛАДУВАТ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗТЪРПЯТ СТУДЕНАТА ЗИМА, ЧЕ ТРЯБВА И ДА СЕ ПРОЛЕЕ БЪЛГАРСКА КРЪВ?

НИЕ СМЕ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ-ДЕМОКРАТИ И КАТО ТАКИВА КАТЕГОРИЧНО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С РЕШЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/, КАКТО И С НАЧИНА НА ПРИЕМАНЕ ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА.

НАСТОЯВАМЕ Д-Р ЖЕЛЕВ ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ ЗА ТОВА РЕШЕНИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛУЧАЯТ С ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН И ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО НА ПОДОБЕН ПРЕЦЕДЕНТ.

ОТ СВОЯ СТРАНА НИЕ ЩЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ ВСИЧКИ ЛЕГАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСУЕТЯВАНЕТО НА ТОВА РЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗИРАМЕ ПРОТЕСТНИ АНТИВОЕННИ АКЦИИ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ МЛАДЕЖИТЕ И ДЕВОЙКИТЕ, МАЙКИТЕ И БАЩИТЕ ЩЕ НИ ПОДКРЕПЯТ.

ЖИВОТЪТ НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ Е В ОПАСНОСТ!

ПОДПИСАЛИ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОТЕСТ:
1. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
2. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
3. БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
4. ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА
5. РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАШИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ   
6. СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
7. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
8. ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ - МЛАДЕЖКИ КЛУБОВЕ
9. БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ЛИГА НА ЖЕНИТЕ ЗА МИР И СВОБОДА - УИЛФ
10. ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО
11. ДВИЖЕНИЕ "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕ"
12. КОМИТЕТ НА ЖЕНИТЕ-ДОБРОВОЛКИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 Г.
13. КЛУБ "ПЛАМЪК"
14. ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО "ЛАСКА"
15. ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
16. БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ
17. НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
18. ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ
19. ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ
20. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3"

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/, АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОТЧИТАЙКИ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШАТА СТРАНА, СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/ НАСТОЯВА В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА БЪДАТ ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ  МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:

1. ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ НЕЗАБАВНО ДА РАЗГЛЕДА ВЪПРОСА В ЦЯЛАТА МУ ОСТРОТА, КАТО НАСТОЯВА:

А/ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ВКЛЮЧИ В ПРОГРАМАТА СИ КАТО ПРИОРИТЕТНО
НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. ДA СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ТАЗИ СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТЕ ДА БЪДАТ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИРАНИ /НАПРИМЕР ЧPEЗ ОБЛЕКЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ/.
Б/ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПОСТАНОВИ НОВА ДИФЕРЕНЦИРАНА ТАРИФНА СИСТЕМА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, КОЯТО ДА СЕ ИНДЕКСИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДЕКСАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА.
В/ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ЗАДЪЛЖИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ЛИНИЯ НА КОЯТО СЕ ОБУЧАВАТ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ В НРБ ДА ГИ НАСТАНЯТ В СОБСТВЕНАТА СИ ЛЕГЛОВА БАЗА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ДА ПЛАЩАТ ЗА ТЯХНОТО КВАРТИРНО НАСТАНЯВАНЕ
Г/ ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ДВОЙНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ /И НА КВАРТИРА, И НА ОБЩЕЖИТИЕ/, МВР ДА ОСИГУРИ НОВ РЕЖИМ ЗА ТЯХНАТА РЕГИСТРАЦИЯ, КОЙТО ДА НЕ ГИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЯТ НА ОБЩЕЖИТИЕ.

2. МСТУ ДА ОСИГУРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. ТЪЙ КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА НЕОБХОДИМИ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ, СДД АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ ДА ПОДПОМОГНАТ СЪС СВОИ СРЕДСТВА ТОВА
СТРОИТЕЛСТВО.

3. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ОСИГУРИ ДА БЪДАТ ИЗДИРЕНИ И ПРЕДАДЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ КАТО СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ВСИЧКИ СГРАДИ /СОБСТВЕНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДОМСТВА И ДР./, КОИТО СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, А НЕ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ РАЦИОНАЛНО ОТ ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.

4. СДД НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕН ОТ ИК НА СНС СПОМЕНАТИЯТ В Т. 2 ОТ РЕШЕНИЕ HP. 193 НА БЮРОТО НА МС ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ГРАФИК ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ВИЕТНАМСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩЕЖИТИЯТА В KB. "КРАСНА ПОЛЯНА”. ВИЕТНАМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ДА СЕ ИЗНЕСАТ ДО 15 ОКТОМВРИ 1990 Г. И ОТ ТАЗИ ДАТА КОНКРЕТНО ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА ЗАПОЧНЕ РЕМОНТА ИМ, КОЙТО ДА ЗАВЪРШИ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1991 Г.

5. ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ ОТ СО "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ" СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ КАТО СОБСТВЕНОСТ НА ВУЗ.

СДД СЧИТА, ЧЕ ВСЯКО ОТЛАГАНЕ НА РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ОТГОВОРНОСТИ ОТ ЕДНО КЪМ ДРУГО ВЕДОМСТВО ЩЕ НИ ИЗПРАВИ ПРЕД НОВА СТУДЕНТСКА СТАЧКА. ДНЕС СТУДЕНТИТЕ СА ТВЪРДО РЕШЕНИ ДА ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПРАВА ДОКРАЙ. СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ НЯМАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ, ТE СА ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ.
СЪЩЕВРЕМЕННО СДД СЕ ОПАСЯВА, ЧЕ ЕДНА СТУДЕНТСКА СТАЧКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНА ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОПИТАТ ДА РЕВШАВАТ ЧРЕЗ НЕЯ СВОИ ПРОБЛЕМИ.

НЕОБХОДИМО Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ С КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛИТИКАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО. СДД ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕМ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД РАЗГРЪШАНЕ НА НОВА СТАЧНА ВЪЛНА, КОЯТО ЗА РАЗЛИКА ОТ ЮНСКАТА ЩЕ ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛЕЖАШИ ПРОБЛЕМИ.

СОФИЯ, 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.    ЗА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДД:
                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛ. МАЛКОЧЕВ
                               ЧЛЕН НА КС НА СДД: Н. ЛЕОНТИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 27 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ,

СЪЮЗЪТ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ В БЪЛГАРИЯ Е НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНО-ПРОФЕСИОНАЛНА НАДСИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ
ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ:

1. ПОВИШАВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗИ.
2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АВТОРИТЕТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ МАШИНИСТ КАТО ОСНОВНА ПРОФЕСИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
3. ОТСТОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ДАМИ И ГОСПОДА,
НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА ЗАБРАВИТЕ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ И ДА ИЗСЛУШАТЕ НАШИЯ ТРЕВОЖЕН АПЕЛ.

КАБИНЕТНИЯТ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВЕН ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА НИ ДОВЕДОХА ДОТАМ, ЧЕ В ЕВРОПА СМЕ НА ПРЕДПОСЛЕДНО МЯСТО ПО ГЪСТОТАТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА ЕДИНИЦА ТЕРИТОРИЯ, НА ТРЕТО МЯСТО ПО ТОВАРОНАПРЕЖЕНИЕ И СМЕ ОКУПИРАЛИ ТРИ ПЪРВИ МЕСТА - ПО ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ НА ЕДНО ПЪТНИЧЕСКО МЯСТО, ПО ФОНДООТДАВАНЕ НА ВСЕКИ ВЛОЖЕН ЛЕВ И ПО СРЕДЕН ДЕНОНОЩЕН ПРОБЕГ НА ЛОКОМОТИВИТЕ. ВСИЧКО ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НАШАТА ЖЕЛЕЗНИЦА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ИНТЕНЗИВНО ЕКСПЛОАТИРАНИТЕ И СЪЩЕВРЕМЕННО НАЙ-ЕВТИНО ПОДДЪРЖАНИ В ЕВРОПА. ВИСОКАТА ГЪСТОТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАФИК ДОВЕДЕ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ДО КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ СЪС СТОТИЦИ КИЛОМЕТРИ ПРОСРОЧЕН РЕМОНТ. ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО АМОРТИЗИРА БЕЗНАДЕЖДНО ОСТАРЕЛИЯ НИ ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, КОЕТО НЕ ГАРАНТИРА НЕОБХОДИМАТА СИГУРНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ.

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ЗА СПЕШНАТА ВИ НАМЕСА ЗА УСКОРЕНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ГРОХНАЛИЯ ЛОКОМОТИВЕН ПАРК.

НЕКА СЛОЖИМ ТОЧКА НА КЪРВАВИТЕ КОМПРОМИСИ, ЗА ДА НЕ ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА НА НЕВИННО ЗАГИНАЛИ ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КАТАСТРОФИ.

КРАЙНО НАЛЕЖАЩО Е ДА БЪДЕ ПОДГОТВЕН ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ЗА ДА ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО НА СИГУРНА ЗАКОНОВА ОСНОВА.

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   Х   Х

СОФР1Я, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЗЕМЛЯЧЕСТВАТА В СОФИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.


ДАМИ И ГОСПОДА, ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
НА 27 СЕПТЕМВРИ Т.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НА ЕДНО ОТ ЗАСЕДАНИЯТА МУ СЪОБЩИ, ЧЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В САЩ Е ИЗРАЗИЛ ГОТОВНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗПРАТИ ОГРАНИЧЕН ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В САУДИТСКА АРАБИЯ. БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОИСКА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДВИД ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪПРОСА. ТО ПРЕДЛОЖИ ПРОБЛЕМЪТ ДА БЪДЕ РАЗИСКВАН И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО НЕГО СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА. НЯКОИ ОТ ДЕПУТАТИТЕ ПОЖЕЛАХА ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ОЩЕ СЕГА. МВЖДУ ТЯХ БЕШЕ И Д-Р ПЕТЪР БЕРОН. СЛЕД КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВОЙСКОВА ЧАСТ В САУДИТСКА АРАБИЯ, ТОЙ ЗАЯВИ, ЧЕ ДОСЕГА ПРЕД СДС НЕ Е ПОСТАВЯН ТОЗИ ВЪПРОС.

ОТ ПРЕСАТА СТАНА ИЗВЕСТНО, ЧЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА Г-Н ЖЕЛЕВ В УТОЧНИЛ - ТОЗИ КОНТИНГЕНТ ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕН ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, НЕ Е СЪОБЩИЛ ОБАЧЕ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ. ДОБАВИЛ В САМО, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКА ВОЙСКОВА ЧАСТ В ПЕРСИЙСКАТА КРИЗА Е БИЛ ОБСЪЖДАН СЪС САУДИТСКА АРАБИЯ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ, ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ НЯМА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СЪС САУДИТСКА АРАБИЯ.

ТАЗИ НОВИНА ОТ САЩ НЕ САМО ИЗНЕНАДА, НО И СИЛНО РАЗВЪЛНУВА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НА ПЪРВО ВРЕМЕ ТЯ ПРОЗВУЧА, МЕКО КАЗАНО, СТРАННО, НЕУБЕДИТЕЛНО, КАТО ЕДНА ЕМОЦИОНАЛНА ИЗЯВА НА ДЕБЮТАНТ-ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА. ОБАЧЕ, РЕДИЦА ВЕЧЕ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ЗАПОЧНАХА ДА ИЗРАЗЯВАТ СВОЕТО ОТРИЦАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА - ДА УЧАСТВУВА БЪЛГАРСКИ ВОЙСКОВИ КОНТИНГЕНТ В СЪСТАВА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ КРАЙ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.

ДНЕС, 3 ОКТОМВРИ 1990 Г., НА СВОЕ СЪБРАНИЕ ДЕВЕТНАДЕСЕТ ЗЕМЛЯЧЕСТВА В СОФИЯ ИЗРАЗИХА ОТРИЦАТЕЛНОТО СИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ВОЙСКОВИ ПОДЕЛЕНИЯ В САУДИТСКА АРАБИЯ. ЗЕМЛЯЧЕСТВАТА СЧИТАТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕГА СЕ НАМИРА В ЕДИН ОТ НАЙ-ТРУДНИТЕ СИ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТИ НА РАЗВИТИЕ И ТАКОВА ДЕЙСТВИЕ Е КРАЙНО НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО И ОПАСНО.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗЖИВЯВА ЕДИН ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ТЕЖКА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА КРИЗА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ РАЗРУШАВАНЕТО НА СТАРИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ И ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ВСЯКО ИЗПРАЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В АРАБСКАТА ПУСТИНЯ ШЕ ПРЕДИЗВИКА ДВСЕТОКРАТНО ВЛОШАВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАШАТА И БЕЗ ТОВА ОТСЛАБНАЛА ИКОНОМИКА. ВЬЗМОЖНО Е ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА И ПРЕЦЕДЕНТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ЯДРЕНО И
ХИМИЧЕСКО НАПАДЕНИЕ ПОРАДИ ГЕОГРАФСКАТА БЛИЗОСТ НА ИРАК И БЪЛГАРИЯ.

НЕКА ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ПОУКА ОТ НЕДАЛЕЧНОТО МИНАЛО, КОГАТО БЪЛГАРСКОТО ФАШИСТКО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА СЪВСЕМ НЕДАЛНОВИДНО, ЗА ДА УГОДИ НА СВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ, ОБЯВИ СИМВОЛИЧНА ВОЙНА НА САЩ И АНГЛИЯ. В ОТГОВОР НА ТАЗИ НЕОБМИСЛЕНА ПОСТЪПКА СТРАНАТА НИ ПРЕЖИВЯ МАСОВИ ВЪЗДУШНИ БОМБАРДИРОВКИ НАД СТОЛИЦАТА И ДРУГИ ГРАДОВЕ ОТ СТРАНАТА. СЪВРЕМЕННИЯТ РЕЦИДИВ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН С ОЩЕ ПО-ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ, ПОРАДИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИРАК РАЗПОЛАГА И ЗАПЛАШВА С ЯДРЕНО И ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ.

ОСВЕН ТОВА ПО СИЛАТА НА ПРЕДИШНИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРЕНОСТИ В ТАЗИ СТРАНА СЕ НАМИРАТ ОКОЛО 700 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ /ИНЖЕНЕРИ, ТЕХНИЦИ, РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦАТА СИ/, КОИТО ПОРАДИ ИЗВЪРШЕНАТА АНЕКСИЯ НА КУВЕЙТ ОСТАНАХА ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК. ТЕХНИЯТ ЖИВОТ В ЗАСТРАШЕН С ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ОТКРИТО ТРЪГНЕ НА ВОЙНА СРЕЩУ ТАЗИ СТРАНА.

ТУК НЕ СТАВА ДУМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НЯКАКЪВ ФИЛИСТЕРСКИ СТРАХ ОТ ДАДЕНА ВОЕННА ОБСТАНОВКА, А ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАНТЮРИЗЪМ, КОЙТО, РЕАЛНО ПРЕЦЕНЕН, ЩЕ НИ СТРУВА МНОГО ПО-СКЪПО, ОТКОЛКОТО МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ МОЩНИ СВЕТОВНИ СИЛИ, ДЕЙСТВУВАЩИ В ПЕРСИЙСКИЯ РАЙОН.

ДНЕС НА БЪЛГАРИЯ В НЕОБХОДИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА РЕАЛНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА НЕЙНОТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКО И ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ, НА НАЛИЧИЕТО И ГОТОВНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЯ СРЕЩУ НАС, НА УСИЛИЯ ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА АРАБСКАТА КРИЗА.

НАШИЯТ НАРОД И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДОСТАТЪЧНО УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАХА СОЛИДАРНОСТТА СИ С МИРОЛЮБИВИТЕ НАРОДИ И РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА ООН СЪС СВОЯТА ОТРИЦАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО ИЗВЪРШЕНАТА АНЕКСИЯ НА КУВЕЙТ И ВЪОБЩЕ ЗАЕХА ПРИНЦИПНО ОТНОШЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА АНЕКСИРАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ПО-МАЛКА СТРАНА ОТ ПО-СИЛНА ТАКАВА. ТОЗИ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ АКТ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗВЪРШИ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ, ВЪПРЕКИ КРАЙНО НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО НИЕ СЪЗНАТЕЛНО ИЗПАДНАХМЕ, КАТО ПРЕНЕБРЕГНАХМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ИРАК КЪМ НАС ОТ 1,4 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ТЕЗИ ИРАКСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕГНАТ ВЪРХУ КРИЗАТА, КАТО ЛИШАВАТ ИКОНОМИКАТА, ТРАНСПОРТА И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ ОТ ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМОТО НИ ГОРИВО.

ЗЕМЛЯЧЕСТВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЖИВУЩИ В СОФИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА СТРАНАТА, НА СЪБРАНИЕ НА 3 ОКТОМВРИ 1990 Г. РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВОЕННО УЧАСТИЕ НА CTРAHATA НИ В АРАБСКАТА КРИЗА, МАКАР И С ОГРАНИЧЕН КОНТИНГЕНТ. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ С ТРВВОГА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА СТРАНАТА ОЩЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНО ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ДОКОЛКО Е ОПРАВДАНО И КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ И ЦЕНАТА ОТ ЕДНО ВОЕННО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРСИЙСКАТА КРИЗА.

ПРИКАНВАМЕ ПАРЛАМЕНТА, ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА ОТКЛОНЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В САУДИТСКА АРАБИЯ И ЗАЕДНО С ЦЕЛИЯ НИ НАРОД БЪЛГАРИЯ ДА ИЗПРАВИ СНАГАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СИ ДОСТОЙНСТВО КАТО ТВЪРДО СТОИ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА ООН ПО ОТНОШЕНИЕ НА АНЕКСИЯТА НА КУВЕЙТ ОТ ИРАК И ДА МОБИЛИЗИРА ВСИЧКИ СИЛИ ЗА БЪРЗО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАШАТА КРИЗА И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО, ГРАЖДАНСКО И ПРАВОВО ОБЩЕСТВО В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ЗАПОЗНА С ИЗРАЗЕНАТА ГОТОВНОСТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА БЪЛГАРСКА ВОЕННА ЧАСТ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.

ВЪПРОСЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕТО НА ВОЕННА ЧАСТ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ Е ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ КОНФЛИКТ, ЗАЩОТО ТО ЩЕ ДОНЕСЕ НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРАНАТА - ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА /ПРЕДСЕДАТЕЛ/ И ПРАВИТЕЛСТВОТО КЪМ МЪДРОСТ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО И РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ВЪПРОС.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/, АДРЕСИРАНА ДО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


ГОСПОДА,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ, В ИМЕТО НА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ОТЛОЖИ ОБЯВЕНИЯ ЗА 18.00 Ч. НА 4 ОКТОМВРИ 1990 Г. МИТИНГ ПРОТИВ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЙСКИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.

СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТЛАГАНЕ НА МИТИНГА БЕ ПРОЧЕТЕНО ОКОЛО 17.12 Ч. ПО ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКО РАДИО. СЪЩОТО БЕ ОБЯВЕНО МАЛКО ПО-КЪСНО ОТ ТРИБУНАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ГОСПОДА,
ПО НАШЕ НАБЛЮДБНИЕ И ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТИНГА /ПЛОЩАД "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ"/ БЕ БЛОКИРАНО ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ПРЕДИ ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА CMC ЗА ОТЛАГАНЕ НА МИТИНГА.

МОЛЯ ВИ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА НИ СЪОБЩИТЕ ПО ЧИЕ РАЗПОРЕЖДАНЕ И ЗАЩО ПЛОЩАДЪТ БЕ БЛОКИРАН, БЕЗ ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МИТИНГА.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC:
М.ИВАНОВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/