8 септември 1994


София, 8 септември 1994 година
Брой 176 /1221/


София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО.


След провала на Беровия кабинет страната се нуждае от правителство на политическата отговорност - силно, решително, с ясна едногодишна програма, готово на извънредни мерки в борбата срещу престъпността и корупцията, поддържано не от аморфно и конюнктурно променящо се, а от точно очертано парламентарно мнозинство.

Основните задачи на подобно правителство могат да бъдат само:

1. Категорична смяна на формата на собственост.

2. Модерен икономически национализъм.

3. Законност, ред и сигурност.

4. Подготовка и провеждане на избори за парламент и местни органи на властта през есента на 1995 г.

Зад тази програма могат и трябва да застанат всички национално отговорни парламентарни и извънпарламентарни сили.

Съставянето на ново правителство единствено поради страха от предсрочно разпускане на Народното събрание или за удовлетворяване на лични и групови амбиции е неприемливо и ще задълбочи до опасна степен общата криза.

София, 6 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСП: проф. д-р Н. Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПЕТКО СИМЕОНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕФАН САВОВ ПО ПОВОД НА НЕПОДПИСАНОТО ОТ ДП ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н САВОВ,

Вие и Вашата партия проявихте характер и стремеж за морал в политиката, а сега това е най-необходимо за България.

Г-н Савов, настанаха дни на съдбовен избор и Вие направихте решителна крачка, за което ви поздравяваме.

София, 6 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПОДПИСАНА ОТ ЮЛИЯН КОЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИБ НА ПЛК, И ОТ ИВАН ВЕЧЕРНИКОВ, СЕКРЕТАР, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


На заседанието си от 6 септември 1994 г. Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес обсъди новоподписаното Политическо споразумение между партиите и организациите в Съюза на демократичните сили и реши да се присъедини към него в съответствие с решенията на Първия редовен конгрес на Партия Либерален конгрес.

София, 7 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.


Съединението е останало в историческата памет на българския народ като едно от най-значимите събития, оформило териториалния облик на съвременна България. На този ден е добре да си припомним най-същественото:

че съединението прави силата;

че когато трябва да поеме съдбата на нацията в собствените си ръце, българинът знае как да го направи;

че когато външна опасност застраши плодовете на общите усилия, ние, българите, можем да се защитим.

Днешният ден не по-малко от времето на Съединението изисква от нас да проявим тези качества и да постигнем национално единство.

Поздравяваме всички с големия български празник, който не може да бъде партийно разделян.

София, 6 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С ЧЛЕНОВЕ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ" - ВАРНА, И РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" - ВАРНА, ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ И ЛЕГИТИМИСТКИТЕ СИЛИ.


На събрание, свикано по инициатива на Общинската организация на Конституционния съюз - Варна съвместно с Дружество "Просветление" - Варна, бе гласувана съвместна декларация:

Водени от убеждението, че Родината ни може да просперира и да влезе в XXI век като уважаван член на семейството на цивилизованите държави, твърдо вярваме в бъдещето на коронованата демокрация.

Редът в страната и спокойствието на народа са неразривно свързани с възстановяването на националните ни идеали и традиции, въплътени в святата Търновска конституция, а духовният и материалният напредък - с възможността на всеки да прояви дадените му от Бога способности да бъде полезен както на себе си, така и на България.

Констатираме, че демократичните процеси в страната се намират в опасност поради липсата на надпартийна, национална по същността си институция, която да олицетворява творческия дух на народа. Ето защо призоваваме членовете на всички монархически и легитимистки формации от Варна и от областта да започнат обединението си по своя инициатива, принуждавайки с твърдост и воля своите ръководства да преодолеят амбициите си за лидерство.

Изразяваме непоколебимата си воля за създаване на единна сила на радетелите на коронованата демокрация и за преодоляване на всички пречки пред обединителния процес.

Интересите на България ни повеляват да оставим настрана всичко лично и всеки българин да даде силите и мисълта си за нейното благополучно бъдеще.

"Конституционен съюз" - Варна, и Дружество "Просветление" - Варна декларират лоялността си към демократичните сили в страната и са готови да предоставят своите възможности за изборна победа на демокрацията.

ВЯРВАЙТЕ В БЪЛГАРИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Ръководството на Българската работническо-селска партия /БРСП/, записано и легитимирано в Софийски градски съд по ф.д. N 3078/1990 г., удостоверение на съда от 20 май 1994 г. и протокол от 27 юни 1994 г., има следния персонален състав: Станчо Иванов Станчев, Правдолюб Георгиев Кожухаров, Симеон Желев Янулов, Димитър Георгиев Душев, Йордан Костов Жеков и Васил Тодоров Вълчанов.

Този състав е висшият ръководен орган на партията и на нейните структури по места, който поема тези функции под формата на председателство от 27 юли 1994 г.

На действалото от 20 март 1993 г. до 27 юли 1994 г. ръководство в състав: Георги Иванов Георгиев, Васил Петров Жеков и Петър Йорданов, съдът отказа вписване и регистриране като ръководен орган, както и на предложения от същите "нов" устав от нелегитимната конференция - 20 март 1993 г. в гр. Варна.

За провеждан разкол всред партийните кадри и прояви на некомпетентност, нанесли на партията значителни морални щети, същите са изключени от ръководните й органи - нямат право да организират и провеждат партийни мероприятия, да подписват партийни документи и да използват партийния печат на БРСП.

Варна, 18 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРСП: Станчо Станчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.


БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Селскостопански производители /еднолични, от сдружения и от кооперации/, собственици на земя и всички почти 9 милиона граждани на България с преки интереси във и от селското стопанство, свидетели и потърпевши сме на най-безпрецедентното пладнешко ограбване на селскостопанския производител, масов глад и бедност на българина, каквито нямат аналог дори през петвековното турско робство и през военните периоди на България.

Всичко това става от високоорганизирани и самодейни спекуланти, търгаши, мошеници и мафиоти, при това с най-активните бездействия и неадекватни действия на Министерството на земеделието воглаве с министър Георги Танев и сие.

Ръководството на агроминистерството води селското стопанство към пълно загробване, масов глад, генериране и акумулиране на социално напрежение с непредвидими и неконтролируеми последици, застрашаващи гражданския мир и националната сигурност.

Ножът опря до кокала на всички ни. По-нататъшното чакане е предпоследната крачка към дъното на пропастта, към националната безотговорност.

Спасението е едно: вън Танев и таневщината веднъж и завинаги.

Във връзка с горното

ПРИЗОВАВАМЕ

Всички българи, селскостопански производители, синдикати и политически структури и коалиции, носещи отговорност за националната сигурност, гражданския мир и изхранване на нацията, да подкрепят протестната акция с гражданско неподчинение на Националното движение за земеделска защита, започваща организирано на 7 септември 1994 г. в 11 часа. Шествието ще тръгне от Централна гара в София, ще премине през централните улици на града и ще завърши с митинг-протест пред Министерството на земеделието.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността, до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до средствата за масово осведомяване.


След поредица безплодни опити за реална приватизация, популистки обещания и търсене на спасителна формула за възраждане на икономиката отново сме пред прага на поредната батална сцена на социално-икономическия хаос. Този път - с участието на целия български народ.

Сблъсъкът на противоречиви и непримирими интереси на политици и икономически групировки блокира пазарните, социалните и икономически изгодните подходи на приватизация.

Включването на химическата и нефтопреработващата промишленост в масовата приватизация е несполучлив ход за подобряване на нейния имидж.

Националната федерация на труда "Химия и индустрия" смята това за последен безплоден опит на правителството и на промишления министър да демонстрират активност и воля да управляват.

Националната федерация на труда "Химия и индустрия" се противопоставя на безогледното включване в масовата приватизация на нефтохимията и на нефтопреработката, структуроопределящата основна и суровинна химия, утвърдилата позиции фармацевтична промишленост и т.н.

Настояваме за незабавно преразглеждане на критериите за подбора, преоценка на основните фондове, съобразяване с приоритетите на икономиката и проучване на проявения интерес от външни платежоспособни клиенти.

Не сме съгласни предприятията да се управляват от хиляди анонимни собственици, с което да се поставят основите за бъдещо преразпределение от съмнителни икономически групировки.

Настояваме за реална, съобразена с интересите на икономиката и работещите в предприятията приватизация.

Националната федерация на труда "Химия и индустрия" настоява да се потърси отговорност на промишления министър за неговата неангажираност към стопанското развитие на фирмите, провалената програма за развитие на промишлеността, необоснованото включване на стратегически и структуроопределящи предприятия в масовата приватизация и блокираното социално партньорство.

Националната федерация на труда "Химия и индустрия", като има предвид това, както и антисоциалната политика на правителството в областта на доходите, приемайки исканията на своите структури, пристъпва към подготовка за активни синдикални действия в защита на интересите на наемния труд.

София, 30 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Маков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДЕМНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


БСП - МАСОВА И ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ
БСП - МАСОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Българската социалистическа партия и занапред ще се развива като масова политическа партия. Своите обществени цели и ценности тя ще реализира не само чрез парламента и органите на местното самоуправление, но и в гражданското общество посредством тясната връзка с реалните проблеми на хората от най-различни социални групи и слоеве.

Българската социалистическа партия продължава да бъде най-многобройната по своя членски състав партия в България и ще се стреми да остане такава. Чрез позициите и дейността на своите организации БСП ще се старае да привлича в своите редове нови членове както от традиционната си социална база, така и от новите обществени слоеве и движения. Запазването и увеличаването на членския състав е важна гаранция не само за жизнеспособността на партийните структури, но и за разширяване на тяхното влияние и за ефективна кадрова политика.

Като масова, с многоброен членски състав партия, БСП присъства, макар и не в еднаква степен, в различните структури на гражданското общество. Това присъствие допълва в съществена степен дейността ни в органите на представителната демокрация. Нещо повече, това е перспективната възможност за пълноценно участие и принос на БСП в развитието на пряката демокрация, на демокрацията на участието, в която да се привлекат идеите и способностите на най-широки обществени слоеве и да се коригират очерталите се недостатъци на представителната демокрация.

Развивайки се по-нататък като масова партия, БСП потвърждава своя открит характер. Тя запазва своите организации отворени за всички, приемащи социалистическите идеи и ценности, а не само за подбран по един или друг принцип политически елит. Открита за хора от различни социални слоеве, групи, възрастови категории, етнически общности и професионални съсловия, БСП запазва чувствителността си към техните проблеми и си осигурява достатъчна вътрешна представителност за отразяване на техните интереси при формирането на политиката си.

Запазвайки и обогатявайки характера си на масова политическа организация, БСП остава вярна на дълбоко демократичния, народностен характер на социалистическите идеи. Реална и пълноценна вътрешнопартийна демокрация може да съществува единствено когато членовете и привържениците на партията имат не само формално равни права и свобода на мнението, а и действени възможности да участват в изработването, провеждането и оценката на политиката й. Развитието на БСП като масова партия означава, че сега и в бъдеще нейната политика ще се изработва и провежда не от ограничен брой избрани политици с висока степен на автономност, а от максимално широк кръг дейци, активисти, експерти и просто симпатизанти.

Разширяването на масовото участие на социалистите във формирането и провеждането на политиката на БСП със сигурност ще доведе и до повишаване качеството на тази политика, тъй като по-точно ще отразява разнообразието от реални специфични /а не самоцелно обособени/ гледни точки за обществените проблеми и политическите средства за решаването им.


БСП - ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ

Един от най-съществените аспекти на промяната на БСП и същевременно едно от безспорните доказателства за тази промяна през последните години е възраждането и укрепването й като основна парламентарна сила в българското общество. БСП неизменно отстоява принципите на парламентаризма като едно от най-ценните достижения на човешката цивилизация. Социалистите признават върховенството на конституцията и действат в рамките на законите; те зачитат и защитават демократичните институции в страната; уважават ценностите и практиката на многопартийността и идейния плурализъм.

Като парламентарна партия БСП признава свободните и демократичните избори като единствения легитимен път към властта, която трябва да се упражнява в политически диалог, партньорство и лоялна конкуренция с другите политически партии. Изборите са необходима проверка и стимул за самоконтрол и саморазвитие на истински демократични политически формации.

През последните години БСП доказа привързаността си към идеите и принципите на парламентаризма и като управляваща, и като опозиционна партия. Ние отстояваме идеите за национално съгласие и диалог с политическите партньори и опоненти, за такава формула на управление на страната, която би имала най-широка политическа и обществена подкрепа в днешните трудни времена.

И занапред Народното събрание и органите на местното самоуправление ще бъдат основно поле за политическа дейност и изява на българските социалисти.

С развитието на българската парламентарна демокрация БСП получава възможности да отстоява своите обществени цели и ценности. Институциите на представителната демокрация ще бъдат опората за реализиране на вота на доверие, който БСП очаква да получи от народа. Това означава нови изисквания, нови предизвикателства и нова отговорност на парламентаристите и съветниците социалисти.

Преди всичко изпъква въпросът за политическата и моралната отговорност на парламентарната група и групите на съветниците от БСП пред нейните избиратели и пред самата партия. Макар и представители на целия народ, удостоените с народното доверие отиват в парламента или в местните органи на властта, за да се борят за реализацията на програмата, спечелила това доверие, за да защитават интересите на хората, които са подкрепили политиката на БСП. Нейните политици и парламентаристи ще се противопоставят решително на всякакви опити за провеждане на користни корпоративни или на лични интереси под прикритието на свободния конституционен мандат, както и на котерийни, задкулисни политически съглашения във вреда на интересите на народа и държавата.

Опитът от последните години показва, че силата на парламентарните изяви на БСП зависи в значителна степен от сплотеността, дееспособността и атмосферата в парламентарната група и групите на съветниците в партията. БСП зачита свободата на всеки свой народен избраник, включително и правата му да промени политическата си ориентация, но категорично ще отстоява принципа на политическата вярност към вота на избирателите, който изключва опити да се формират автономни структури и центрове на власт в парламентарната група.

БСП трябва да отделя по-цялостно внимание на подбора и подготовката на своите кандидати за народни представители и съветници. Категорично ще се налага необходимостта от висококвалифицирани, подготвени в главните направления на парламентарната дейност политици с доказани лични качества. Прецизният, принципен и широкодемократичен подбор, провеждан сред всички обществени и професионални групи, ще гарантира това.

Българската социалистическа партия трябва да постигне по-високо качество, системност и обществена ефективност на своята законодателна дейност. Законопроектите, които отстоява Парламентарната група на БСП, трябва да изразяват в своята същност решаването на националните проблеми и на проблемите на хората чрез политиката на лявата алтернатива, да придават конкретни черти на облика и индентичността на партията. Законодателната дейност, парламентарният контрол, диалогът с останалите парламентарни формации се разгръщат като важна и неделима част от общата политическа стратегия и тактика на БСП.

Утвърждаването на БСП като парламентарна партия изисква по-нататъшно усъвършенстване на взаимодействие и взаимното подпомагане на парламентарните и партийните структури. Логиката на съвременната парламентарна демокрация налага вътрешнопартийната дейност да бъде съобразена с хода на парламентарния живот, както и с изискванията и ритъма на избирателните кампании, с мащабите и проблемите на общностите, кои го излъчват органите на представителната демокрация.

Необходимо е да се подобри координацията и съвместната дейност между Висшия партиен съвет и Парламентарната група на БСП, между местните партийни органи и групите на съветниците в органите на самоуправление. Правилното решение тук е не в установяването на командно-йерархични отношения, нито в преднамереното противопоставяне, а във висока самостоятелност на парламентарните структури при изпълнението на политическата линия и принципните позиции, изработени от съответните партийни органи, по правило съвместно с избраниците ни в органите на представителната демокрация.


ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БСП

Силата и влиянието на Българската социалистическа партия в голяма степен зависят предимно от нея самата, от активното и съзидателното съучастие на всички нейни членове и привърженици, на нейните структури. Залогът за устойчивостта и разширяването на силата и влиянието на партията е в осигуряването на висока политическа дееспособност и на широка вътрешнопартийна демокрация. Двете неща са взаимносвързани и взаимнообуславящи се - политическата дееспособност изисква изработване на правилна политика, организационни мощ и бърза политическа реакция, а те са невъзможни без най-широко участие на членовете и структурите на партията. Вътрешнопартийната демокрация не е път за хаотични действия и сепаратизъм, а предпоставка за съзнателна политическа самоорганизация.

Необходимо е основният принцип на изграждане на БСП - принципът на демократичното единство, да получи по-нататъшно развитие, за да бъде нашата политическа практика по-ефективна и по-демократична.

В БСП се признава правото на социалистите да създават и да участват в различни идейни течения. Тяхното призвание е да генерират идеи и алтернативи за развитието и за политиката на партията и на страната, без да се превръщат в автономни политически и организационни фракции.

Българската социалистическа партия се изгражда, развива и действа на основата на политическо и организационно единство, при идеен плурализъм, но не като съюз на идейни течения, обединения и групи за влияние.

Обновената БСП трябва да носи със себе си различията не като мотив за разцепление, а като ценност и активен фактор в създаването на нейната политика и на нейното единство.

Българската социалистическа партия е демократична и единна партия. Приемайки плурализма на мисленето, ние не можем да се превърнем и няма да се превърнем в партия, която не е способна да се организира за практически действия. Ние не може да искаме вота на избирателите за управление на страната, ако не покажем, че умеем да управляваме себе си като партия. Ние трябва да останем единна партия, която постига политиката си в дискусии, но я изпълнява в единство - само тогава БСП може да бъде силна партия.

В настоящия етап от реформите в страната и от собственото си реформиране БСП се нуждае от нов, мощен и действен импулс на демократизма в себе си, за себе си и за обществото.

Българската социалистическа партия ще се утвърди като водеща политическа сила само ако успее да направи милионите си членове симпатизанти и избиратели реални политически, интелектуални и морални участници в реформите на българското общество, т.е. ако докрай бъде масова, демократична лява партия на трудещите се, а не на един елит, който действа от името на трудещите се.

За целта БСП се нуждае от действени политически принципи и организационни, включително и уставни, механизми, които да ги осигуряват.

Предвидените в устава общопартийни и местни форуми трябва да са широко представителни, за да се изслушва цялото многообразие от гледни точки и съображения при взимането на важни политически решения.

При формирането на общопартийните и местните ръководни органи трябва широко да се застъпва принципът на делегиране на представители в тях от съответните региони, от общински и основни организации па БСП. Така делегираните представители ще носят отговорност не само пред конгреса и пред партийната конференция, но и пред делегиралите ги организации.

Нужно е разширяване на демократизма и при подбора, и при излъчването на ръководните кадри на самата партия, както и на нейните представители в структурите на държавната власт. Полезно ще бъде да се използват и преки вътрешнопартийни избори, при които за кандидатурите се произнасят всички членове на партията или на съответните организации.

Трябва да се развие практиката на общопартийните допитвания по особено важни въпроси от живота и дейността на БСП, както и на съответни допитвания в регионален или общински мащаб. Редица ключови политически решения, които се отнасят до определяне на политиката на партията, трябва да се приемат след подобни допитвания. В един от най-трудните моменти през последните години партията извърши успешно крайно труден и деликатен политически акт - промени чрез допитване името си.

Условията, в които работи днес БСП, и тенденциите на нейното обновление налагат по-нататъшно усъвършенстване на взаимоотношенията между органите от различните равнища на партията, между изборните дейци и експертите в партийните органи.

В хода на промените в страната и в самата партия стана очевидно, че едностранното увлечение по хоризонталните структури за сметка на вертикалните връзки не увеличава, а често пъти намалява политическата ефективност на БСП. Нужно е оптимално съчетаване на едните с другите. Но вертикалните връзки в БСП не могат да бъдат нито еднозначно йерархични, основаващи се на подчинеността, нито еднопосочни като информационни канали. По-нататъшното им оптимизиране изисква на преден план да се изведе една нова роля на средните и низовите звена и органи на партията в процеса на изработване, провеждане и оценка на нейната политика. Това означава не тенденция към федерализация на партията, а принципно нова политическа самостоятелност, инициатива и отговорност на партийните органи и организации при вземане на решения, касаещи местни въпроси, регионалната политика, както и "голямата" политика.

Повишаването на ролята на средните и низови органи ще бъде паралелно с увеличаването ролята на висшите ръководни органи на партията. Те трябва да се съсредоточат върху изработването и реализирането на общопартийната стратегия и тактика, да ръководят формирането и изпълнението на практическата политика на партията, да обединяват и синхронизират действията на различните партийни структури, да съгласуват масовата и парламентарната дейност на партията, да осигурят спазването и изпълнението на партийната програма.

/Пресслужба "Куриер"/


13:35:00
08.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!