8 декември 1995


София, 8 декември 1995 година  
Брой 241 /1542/

Редактор: Нина Гаврилова  


София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ЗАЕДНО ДА РЕШИМ В КАКВА ДЪРЖАВА ЩЕ ЖИВЕЕМ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПОВОД НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК.


СКЪПИ СТУДЕНТИ,
МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Щастливи и горчиви дни има в човешкия живот. Но има и дни, които никога не се забравят. Това са студентските дни, когато светът изглежда по-различен, защото можеш да го промениш.

В България времето на демокрацията започна да тече, когато съвестта на страната студентите и техните преподаватели, достойната научна и интелектуална общност, излязоха пред лицето на целия народ и заявиха ясно своя глас за демокрация, за смяна на провалилата се и отречена от времето тоталитарна система. Така те дадоха криле и надежда на младата българска демокрация и направиха за България това, което не можаха да свършат президенти, министри, политици и депутати.

Днес вашият празник е вече част от демократичната съдба на България и аз съм убеден, че докато тази съдба е във ваши ръце, връщане назад към времето на схоластиката и идеологическите догми няма да има. Днес заедно трябва да решим в каква България ще живеем. Дали в свърталището на мафията, или в земята на Левски и Ботев, на честта и достойнството.

На 8 декември и аз, и моите приятели от най-голямата демократична политическа сила в България - Съюза на демократичните сили, също ще помечтаем. Защото не сме загубили младостта в себе си и знаем, че само с талант и достойнство, с честност и обич към
отечеството ни ще постигнем целта си - да стане България истинска родина на духа, на можещите и знаещи хора, държава на съзиданието и модерните демократични ценности.

Млади приятели, 8 декември е само един от дните в нашия живот. Но той носи едно вечно послание - да бъдем млади и неспокойни, глас и съвест на днешна и утрешна България.

Честит празник, скъпи млади приятели.

София, 7 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС: Иван Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Общобългарският антикомунистически съюз /ОАС/ е разтревожен от политиката, която провежда "Демократичната левица" в лицето на правителството начело с Жан Виденов. Нито едно от обещанията, които правителството пое, не е изпълнено, напротив, с всички свои действия и бездействия то доведе народа ни до абсолютна мизерия.

Политиката, която провежда правителството, е политика на геноцид спрямо собствения си народ. Ако така се продължава, ние ще се окажем най-окаяната държава в света в края на XX век. Фактите са налице: близо 70% от градското население е изпаднало в пълна неплатежоспособност и е на ръба на отчаянието. Стотици хиляди български граждани последните няколко години не са яли месо, сирене и кашкавал, да не говорим за деликатеси. Нещастният ни народ с отчаян поглед поглежда богато подредените витрини на магазините за хранителни стоки. Тези храни ще останат езиково понятие за консуматора. Гражданите утре няма да могат да си купят насъщния хляб, след като са платили непосилно високите такси за отопление, осветление, телефон, вода, транспорт и др. Къде Ви отидоха обещанията г-н Виденов, за евтин хляб, мляко и сирене? Покажете ни, господа управляващи, друга страна, изпаднала в такова бедствено положение?

ОАС настоява правителството на така наречената Демократична левица да си подаде оставка и да не си прави илюзии, че с някакви профилактични мерки ще излезе от безнадеждното положение.

На мястото на това правителство, което имитира някакво демократично управление, трябва да се намерят истински българи, които ще изведат страната от болшевишкото тресавище.

ОАС призовава всички антикомунисти да се обединят под знамето на антикомунизма за спасение на Отечеството! В българския речник няма думата некомунист. Има комунисти, безотечественици и антикомунисти, достойни българи.

София, 6 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Момчилов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ.


От 5 до 7 декември 1995 г. в гр. София се състоя заседание на Изпълнителния комитет на Новия комунистически интернационал /ИК на НКИ/ при следния дневен ред:

1. Уточняване и окончателно редактиране на Устава на НКИ, на направените допълнения и предложения на Учредителния конгрес.

2. Допълнения на Манифест на Новия комунистически интернационал, направени на Учредителния конгрес.

3. Приемане на Политическа декларация до всички комунистически партии.

4. Приемане на Декларация до генералния секретар на Френската комунистическа партия, до стачния комитет на синдикатите в Париж и до всички средства за масово осведомяване в подкрепа на стачката във Франция.

5. Уточняване и назначаване на редакционната колегия на вестник "Искра", орган на НКИ. За главен редактор беше назначена др. Нураи, заместник-генерален секретар на НКИ. За заместник-главни редактори бяха назначени другарите проф. д-р Кофи Симеон Владимиров. Решено беше вестник "Искра" да излиза на български, немски, турски, руски и английски език.

Следващото заседание на ИК на Новия комунистически интернационал ще се състои на 9 януари 1996 г. в София.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ. Документът е адресиран и до Общинската избирателна комисия - Варна.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С писмо N 227/30 септември 1995 г. до Общинската избирателна комисия във Варна оттеглихме кандидатурата на Кирил Станев Минчев, живущ на ул. "ПодвиС", бл. 26, вх. В, ап. 26, като общински съветник поради това, че на 30 септември 1995 г. той беше изключен от Българската комунистическа партия /БКП/ като внедрен агент-провокатор на Българската социалистическа партия /БСП/ в БКП. Общинската избирателна комисия /ОИК/ във Варна не се е съобразила с писмото ни и без да ни отговори в законния срок, е оставила този провокатор в листата на БКП кандидат за общински съветник, в резултат на което е избран. Това са партийни листи и ние оттегляме неговата кандидатура. Оттегляме и кандидатурата на д-р Димитър Трифонов. Следователно съветническото място на БКП в общинския съвет във Варна определяме да бъде заето от третия по списъка, който е представен в ОИК член на БКП. Кирил Минчев и Димитър Трифонов не са членове на БКП и не могат да заемат квоти като съветници на Общинския съвет /ОС/ във Варна на БКП. Ако ЦИК не може да реши въпроса, моля да го внесе в Окръжния съд във Варна. БКП не може да държи бесепарски представители на места, избрани с груби фалшификации и мошеничества. ОИК трябваше да се съобрази с писмото на Секретариата на Централния комитет на БКП до нея.

София, 2 декември 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА ПОДПИСКА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА СИМЕОН ВТОРИ В БЪЛГАРИЯ.


1. Федерация "Царство България" /ФЦБ/ е твърдо убедена, че Н. В. Цар Симеон II ще се завърне в Родината през 1996 г. Тогава ще се навършат 50 години от принудителното му изгнаничество. Нека 1996 г. бъде царската година за България.

2. След решението на Големия федеративен съвет за откриване на нашата милионна подписка "Цар Симеон II - държавен глава!" един след друг районните центрове на ФЦБ лансират тази акция в цялата страна. Съвсем естествено тя се съпровожда с образуването на Инициативен комитет за посрещането на Царя в България, който ще има филиали в цялата страна. Работата по организирането на посрещането започва от днес, за да можем достойно да приветстваме с "Добре дошъл!" Негово Величество в Отечеството.

3. Цензурата в радиото обхваща и платените реклами. Вчера Федерация "Царство България" поиска да се излъчи като платена реклама обява за нейната подписка. Ръководителят на Българското национално радио Вечеслав Тунев отхвърли текста, като посочи за неприемливи обръщението "Негово Величество Цар Симеон II" и израза "връщането му в Родината". Бе ни предложено да прередактираме текста, за да може да го приемат. След консултация по телефона бе приет редактиран текст и бяха уговорени условията за излъчването му. Какво последва: ръководството на БНР ни уведоми, че отказва излъчването на всякакви обяви на Федерация "Царство България". Подчертаваме, че става въпрос за платени обяви, където медията е предавател и няма редакторски функции - те принадлежат на този, който плаща съобщението. Тези действия са изява на непозната за цивилизования свят цензура и са недопустими в една демократична държава. Г-н Тунев и ръководството на БНР, които бяха атакувани от всички медии за цензорските им методи, на практика показват, че разширяват полето на дейността си и в областта на платената реклама.

София, 5 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В КОМИСИЯТА ПО ЗАПЛАТИТЕ. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването.


Уведомяваме Ви, че преустановяваме участието си в Комисията по заплатите до представяне от Министерството на здравеопазването /MЗ/ на проект, базиран на еднакъв принцип за увеличаване на заплатите на лекари, сестри, лаборантки и всички представени професии в здравеопазването, гарантиран финансово от проектобюджета за здравеопазване за 1996 г. и с начално приложение 1 януари 1996 година.

Настояваме за проектобюджет за здравеопазването не по малко от 8 % от БВП.

София, 5 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Т. Вълчева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО СРЕЩУ ОПИТИ ЗА ЦЕНЗУРИРАНЕ. Документът е адресиран и до Комисията за радиото, телевизията и БТА към Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Повод за настоящото писмо е създалото се положение в националното радио. Както ви е известно, декларацията от журналисти в програма "Хоризонт" и последвалите я декларации и контрадекларации предизвикаха най-различни, понякога крайни и ненужно политизирани, оценки в радиото и в обществото.

Ръководството на Съюза на българските журналисти се запозна възможно най-пълно с обстоятелствата, довели до това състояние на нещата. Секретарите на съюза присъстваха на срещата на подписалите декларацията с определената от парламентарната комисия работна група от народни представители, подбрани, изглежда, по принципа на политическото представителство, а не според запознатостта им с проблемите на медиите. На извънредно заседание на Секретариата на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ бяха изслушани активисти на съюза в радиото - подписали и неподписали декларацията. След задълбочена размяна на мнения Секретариатът констатира, че са налице случаи на неоправдана намеса в работата на журналисти от програма "Хоризонт".

Правото да си информиран и правото да изразиш мнение са не само основни човешки права, закрепени и в Конституцията на Република България, те са и главните предпоставки за изграждането на демокрацията у нас. Работейки за идеалите на гражданското общество, Съюзът на българските журналисти се стреми да утвърждава честната и максимално обективна журналистика. А националното радио заедно с националната телевизия са опорите на тази журналистика днес. Ето защо и най-дребният опит за силово въздействие върху журналистите там се възприема болезнено от обществеността. Ето защо са изключително важни качествата на ръководителите на тези институции, да бъдат те личности с висок професионализъм.

Уважаеми дами и господа,
Вярваме, че и вие сте убедени - една от причините за сегашното вълнение на духовете в радиото е нерегламентираността на правата и задълженията на журналистите, работещи там. Липсва законово устройство, липсва и сериозната творческа вътрешна регламентация в "Хоризонт". Случаят с декларацията прави съвсем спешно приемането на закон за радиото и телевизията.

Съюзът на българските журналисти - легитимен представител на над 5000 професионални журналисти - смята, че колегите в националното радио и националната телевизия трябва да бъдат запознати с основните положения в проектозакона за радио и телевизия, че парламентарната комисия е длъжна да чуе и тяхното мнение. Ние сме готови да помогнем при организирането на срещи на парламентарната комисия с дружествата на СБЖ в БНР и БНТ. Основните принципи, които ще залегнат в закона за радио и телевизия, са от изключително значение за развитието на обществените и частните медии в България. Те имат пряко отношение към развитието на България като демократична страна с гражданско общество. Ето защо смятаме, че гласът на СБЖ като цяло също трябва да бъде взет предвид при изработването на закона. Един обществен диалог е немислим без участието на компетентните професионални организации при решаването на специфични проблеми.

Уважаеми дами и господа,
Убедени сме, че ползата от сътрудничеството между Парламентарната комисия за телевизия, радио и БТА и СБЖ ще е за цялото общество.

София, 29 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ ПО ПОВОД НА ДЕЛОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРАДИЦИОННА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВМРО "ИЛИНДЕН" ГЕОРГИ СОЛУНСКИ.


На 4 ноември 1995 г. председателят на Българския Хелзинкски комитет и президентът на Хелзинкския комитет за правата на човека на Република Македония наблюдаваха съвместно наказателното дело пред Софийския градски съд като апелативна инстанция на Георги Солунски, председател на Традиционна македонска организация /ТМО/ - ВМРО "Илинден". През 1993 г. г-н Солунски бе обвинен в дръзко хулиганство за това, че е стрелял в центъра на София при опит за самоотбрана, след като е бил нападнат от група хора, с които е имал разгорещен дебат по "македонския въпрос". След закрит процес той бе осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода от Софийския районен съд. Още по време на гледането на делото от първата инстанция възникнаха подозрения в честността на процедурата. Те бяха породени от обстоятелството, че Георги Солунски е председател на една организация, която има за цел утвърждаването на културната самобитност на македонците в България и нееднократно е декларирал македонско народностно самосъзнание. По време на предварителното следствие и на едно място в обвинителния акт тези обстоятелства са взети под внимание. Подозренията се подсилват и поради факта на необоснованата закритост на делото пред първата инстанция.

На делото пред Софийски градски съд бяха отбелязани редица процесуални нарушения от първата инстанция. Нарушения бяха констатирани, включително и от Софийската градска прокуратура, която поддържаше обвинението. За съжаление фактът, че първоначално делото бе гледано необосновано при затворени врата, не бе отбелязан по подобаващ начин като грубо процесуално нарушение.

Българският Хелзинкски комитет и Хелзинкският комитет за правата на човека на Република Македония изразяват надежда, че апелативната инстанция ще разгледа безпристрастно всички обстоятелства по делото и най-вече ще се абстрахира от македонската етническа идентификация на г-н Солунски и ще действа в съответствие с духа и буквата на чл. 32 на Копенхагенския документ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/: "Принадлежността към национално малцинство е въпрос на личен избор на индивида и никакви неблагоприятни последствия не бива да възникват в резултат от упражняването на този избор."

София, 5 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ВСЯКО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДПОСЛЕДНО" - НА КЛУБ "СОЛИТОН".


АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ


Н.П. ИГНАТИЕВ
ЗАПИСКИ /1875-1878/

Още от самото ми непосредствено запознанство със славяните преди назначаването ми за директор на Азиатския департамент, а и след това, при изпълнение в това си качество на задълженията на заместник на министъра на външните работи княз Горчаков по въпросите на нашата източна политика, т. е. от 1861 до 1864 г., аз се убедих, че нашата дипломатическа дейност трябва да преследва три неизменни цели:

1. Унищожаване на Парижкия договор. Ние трябваше да удовлетворим честта и достойнството на Русия, като възстановим нейното право на собственост върху черноморското й крайбрежие и първенството й в черноморските води...

Княз Горчаков също се стремеше към унищожаване на унизителните условия на Парижкия договор. Коренната разлика в нашите възгледи беше това, че той вярваше в Европа, в "европейския концерт", жадуваше за конференции и конгреси, като предпочиташе гръмките фрази и блестящите дипломатически белетристични произведения пред истинската практическа работа, не толкова ефектна, но упорита, настойчива и последователна. Аз смятах, че ние преди всичко трябва да започнем да строим броненосци в Черно море и да изградим флот, а чак след това да търсим споразумение, и то непосредствено с Турция...

2. На Русия й е тясно в Черно море и тя трябва да владее изхода му, т. е. Проливите, пряко и косвено, и то не само заради осигуряването на безопасността и благосъстоянието на своя Юг, колкото поради политически и икономически съображения. Русия е принудена да бъде господар в Константинопол... За трайното опазване на руските интереси и за разрешаване на Източния въпрос заедно с европейските сили друг изход няма...За да бъде властта ни здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо да държим в нравствено подчинение съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна, и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер.

3. Расовата особеност на славяните за разлика от германците се състои в стремежа на всяко племе, на всеки клон от едно и също семейство да запази своята самостоятелност и разновидност, като не се подчиняват на друго...Рано или късно ще ни се наложи да се сразим на смърт заради първенството в Изток, заради единството и целостта на Русия, заради възможността за запазване и развитие на историческото положение, придобито с вековни усилия и предназначено от всевишния за Русия - представителка на православието и на най-многобройното и могъщо славянско племе. Австрийските и турските славяни трябва да бъдат наши съюзници и оръдия на нашата политика срещу германците. Само за постигането на тази цел Русия може да принася жертви в тяхна полза и да се грижи за тяхното освобождаване и засилване. Да се жертват изключително руските интереси, погрешно вземайки средствата за цел, т. е. имайки предвид само освобождаването на славяните, предоставяйки им възможност да служат на враждебна за нас политика и удовлетворявайки се със собствения хуманитарен успех - е безразсъдно и осъдително /подчертаването от мен И. Ц./.

Всичките ми действия в Турция и сред славяните от 1861 г. до 1877 г. бяха вдъхновени от споменатите по-горе мисли и клоняха към това - да може Русия сама да господства на Балканския полуостров и в Черно море; да бъде сложен край на разширяването на Австро-Унгария; и източните народи, особено славянските, да обръщат погледи изключително към Русия, поставяйки своето бъдеще в зависимост от нея, а не от другите европейски държави.

Турците предприемат мерки за предотвратяване на въстанията на християните и за отслабване на съпротивата им, макар че отлагането на кървавата развръзка дава възможност и на християните да се подготвят по-добре за нея. Но в бъдеще условията на борбата едва ли ще бъдат благоприятни за нашите балкански братя, защото с течение на времето те все повече и повече отвикват да владеят оръжието и стават по-малко войнствени. Общественото развитие, разпространяването на образованието и възбуждането на материалните интереси все повече и повече отслабват военната им предприемчивост, склонявайки ги към сближаване и запознаване със Запада. Там, а не у нас новото поколение на нашите съплеменници търси удовлетворяване на своите нови нужди и на обновените форми на обществен и даже политически живот. Връзките, основаващи се на общата вяра, общата кръв и предишните благодеяния на Русия, отслабват с изчезването на предишното поколение, понесло мюсюлманските гонения и станало свидетел на нашата настойчива борба с неговите гонители. Новото поколение има вече друга насоченост и не е така способно да вдигне оръжие. Идеите на прогреса, забравянето на бащините предания и всеобщият стремеж към равенство на хората проникват в масите и променят предишния тип хора. Истинско народно и здраво развитие може да има само при образуването под ръководството на Русия самостоятелни и единоверни области. Дотогава е невъзможно да се промени и насочи образованието на младежите, слабо приспособено към действителните нужди на православните народи. Умовете на младежите сега са насочени не към нас, а към Запада. Това, което става вече в Румъния, ще се случи и в Сърбия, и в България. Всичко, което ни е враждебно в Европа, се старае да въздейства в този смисъл на християнските населения на Балканския полуостров и да ги отблъсне от Русия - религиозната, католическата пропаганда, монашеските ордени и корпорации, полските емигранти, масонските ложи, твърде разпространени в последно време, и революционните комитети. ..(Това ти изяде главата, Дяконе! - И.Ц.) (подчертаването от мен И. Ц.)

Аз посочих, че позицията, заемана от нас по Източния въпрос, трябва да зависи от правилната оценка. За цел на нашите тогавашни усилия се смяташе следното:

1) унищожаване на Парижкия договор, преди всичко на онези негови членове, които се отнасяха до неутрализирането на Черно море и до отнетата от нас част на Бесарабия;

2) откриване на свободен излаз за Русия в Средиземно море;

3) създаване на такъв местен ред на Балканския полуостров, който би представлявал със своята самобитност достатъчна преграда за намесата и влиянието на Запада и не би застрашавал спокойствието на Изтока, не би предизвикал практическата намеса на европейските държави.

Новите княжества или държави, които би трябвало да възникнат върху развалините на Турската империя, по своя държавен строй и характер трябва да служат за укрепване, а не за отслабване на естествените народни връзки с Русия. Няма съмнение, че тази част на задачата е най-трудна. Формула, съответстваща напълно на нашите планове, още не е намерена. Племенните и историческите противоречия са толкова сложни на източна почва, че нашата грижа трябва да се насочва към отстраняване на най-големите затруднения и недостатъци, жертвайки онова, което е невъзможно да се предотврати или отстрани. Изобщо може да се предположи, че ще ни бъде по-лесно да запазим нашето влияние в областите, които имат възможност за самобитно съществуване, отколкото в прекалено многобройните и разпокъсани центрове, особено пък ако в тях преобладава републиканската форма на управление.

(И това ти изяде главата, Дяконе! - И.Ц.)


* * *

N:26. Заявление на водачите на българската опозиция до
комисаря на руското правителство в София Каулбарс.

29/17 октомври 1886 г.

Съжалявайки искрено за пагубната и безразсъдна насоченост на Княжеството в последно време, долуподписаните обещаваме да спазваме неотклонно както в качеството си на обикновени граждани, така и като обществени дейци следната програма:

1. При никакви условия и никога да не допускаме на престола на Княжеството някой от принцовете Батенберг.

2. Да избираме княза съгласно съветите и указанията на руското императорско правителство.

3. Да осъществяваме международните отношения и да изпълняваме задачите на Княжеството именно според съветите и с подкрепата на Русия.

4. Да устройваме и подготвяме българската войска според плановете и началата, одобрени от руското императорско правителство.

5. Да развиваме вътрешното устройство на България въз основа началата на православното християнство, като внимателно отстраняваме от него нелепостите на демокрацията.

6. Да възпитаваме юношите и народа в духа на християнската нравственост и с тази цел внимателно да отстраним крайните елементи от учебните заведения и да обуздаем дейността им сред народа.

(...)

Подписи: Бурмов, М. Балабанов и Д. Цанков

1 ноември, сряда, 1886 г.

"Вие хубаво ни освободихте, но кой ще ни освободи от вас?" - възкликнал Драган Цанков на руските опити да превърнат България в Задунайска губерния.

(по в. "Стандарт", октомври 1995 г.)


N:147. Обръщение на представителите на българската опозиция към Александър III.

14/2 април 1887 г.

Долуподписаните български емигранти се осмеляваме най-почтително да молим Ваше Високопревъзходителство да хвърлите в стъпките на Негово Императорско величество руския император и наш цар покровител най-ниската ни молба да удостои с всемилостивото си внимание следното изложение на положението на нещата в нашата родина, избавена с кръв и жертви от руснаците и рискуваща сега да стане жертва на чуждестранни интриги и на враговете на славянството и православието...

Ваше Високопревъзходителство, в заключение на гореказаното си позволяваме да мислим, че във всеки случай България не може да излезе от това непоносимо и отчаяно положение без външна подкрепа и сила. За нас тази подкрепа и сила е само Русия. Взорът на милионния български народ в настояще време е обърнат към августейшия всеруски монарх, царя покровител на България, както и преди десет години - в навечерието на освободителната война.

(...)


Ваше Високопревъзходителство, окупацията на България е необходима, неизбежна. Тя е така неизбежна, както и последната освободителна война. Ако на славянството и на православието им е необходимо да разчитат и на съществуването на България, то трябва да побърза и възможно най-скоро да изтръгне страната от това гибелно и убийствено положение. Окупацията е необходима не само от политическа гледна точка, но и да извади България от нравствено разлагащия и деморализиращ социален ред, който постепенно се въдворява в България.

Ваше Високопревъзходителство, съществува само едно средство да се спре развитието на злото, докато все още това е възможно, и по този начин да се избави България от безизходното положение както в политическо, така и в социално-нравствено положение, да се изгонят от нашето отечество чуждоземният коварен интерес и гибелното влияние, които толкова много навредиха на нашите отношения към Русия; да се освободи и възсъздаде освободената със скъпи жертви и изкупената с руска кръв България и да се направи възможно тържеството на славянското дело и православието. Това средство е руската окупация. Българският народ я очаква с голямо нетърпение, защото само в нея вижда своето избавление. За бляскаво доказателство на нашите думи ще послужи всеобщият възторг, с който народът ще посрещне въдворяващите мир и ред в страната войски на освободителката и покровителката - на Русия.

При това най-покорно Ви молим, Ваше високопревъзходителство, да приемете израза на чувствата ни на най-отлично уважение, с което имаме чест да бъдем на ваше Високопревъзходителство най-покорни слуги.

Пп. Гешев, Бобчев, Маджаров, Цанков, Бурмов, Бракалов /останалите подписи са нечетливи/

Бележка на автора: Номерата на документите са по книгата "Авантюрите на руския царизъм в България". Тези документи са от архива на Александър III.


До всички "русофили"!

Ако някой "еврофил" на всяко парламентарно заседание предлага да се гласува решение за влизане в НАТО, не се страхувайте. Прочетете тези архиви. Обърнете внимание на датите.

"Фили", "фоби", господарят е един, вие - роби!

София, 4 декември, 1995 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ "СОЛИТОН": Иван Ценов

/Пресслужба "Куриер"/


15:10:00
08.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


---------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


---------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук