7 юни 1995


София, 7 юни 1995 година
Брой 109 /1410/


София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПЕТЪР СЛАБАКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ДО ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НАПУСКАНЕТО МУ НА КЛУБА. Документът е адресиран н до средства за масово осведомяване.


Напускам Политически клуб като председател и като член на същия на пл."Народно събрание" N 2, ет.4 от 31 май 1995 г.

Причини:

1. "Екогласност" не е прикритие, а гражданска позиция.

2. Екологичният закон бе най-доброто, което гласува Великото народно събрание, а депутатите от Тридесет и седмото Народно събрание на Политически клуб - Стефан Гайтанджиев, Борис Колев, Георги Аврамов и Стефка Наумова, гласуваха за ликвидирането му заедно с Българската социалистическа партия /БСП/ и Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ Ал.Стамболийски.

3. Политическият клуб до 1 януари 1995 г. беше против "Джерман-Скакавица", след ликвидиране на екологичния закон е за "Джерман-Скакавица".

4. Политическият клуб беше против проекта "Рила-Места", след ликвидиране на екологичния закон е за проекта "Рила-Места".

5. Политическият клуб беше против "АЕЦ Белене", след ликвидиране на екологичния закон е за "АЕЦ Белене".

6. Политическият клуб беше против новия председател Карамфилов на Комитета по горите /корумпирана личност/, бракониер, след ликвидиране на екологичния закон не само застана зад Карамфилов, но Борис Колев - председател на екологичната комисия и министърът на екологията Георги Георгиев се обявиха за негови защитници /бодигардове/ заедно с Плугчиева и Премянов от БСП. Горите са национално богатство, а не лично!

7. Исках финансова ревизия неколкократно, такава не бе направена. Това поражда много въпроси...

8. Нито едно екологично действие не беше осъществено. Всички действия бяха насочени да бъдат избрани за народни представители.

9. Клубовете по места бяха поддържани и използвани за изборите - след изборите бяха забравени.

10. Много от клубовете държаха за екологичната насоченост, която даваше и физиономията на Политическия клуб, за разлика от всички съществуващи партии, които не знаят на кой Бог се кланят /всъщност знаят/, както и вие знаете.

11. Деспотичният характер на Стефан Гайтанджиев, който пред мене не може да мине.

12. Мога да изброявам още десетки причини. Ние се разминаваме по всички въпроси.

Държа на съвестта си.

Ние бяхме необходими на БСП единствено за чистото име "Екогласност". БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и Политическият клуб обезличиха "Екогласност"!

13. Извинявам се на всички членове по места - не мога да постъпя по друг начин. Ако мислите, че мога да помогна в това, в което вярвам, с удоволствие ще ви помогна.

Моля Политическият клуб да не се назовава "Екогласност". Повтарям, "Екогласност" не е прикритие, а гражданска позиция. Ако ви е бил необходим параван преди 5-6 години, както неведнъж сте заявявали, сега сме "Демокрация", сега сте "свободни"! Не се крийте зад "Екогласност"!

Така съм постъпвал винаги - не мога да изменя на себе си.

Бъдете здрави!

София, 2 юни 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ"89: Петър Слабаков

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОДОБРЕНАТА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


На 31 май 1995 г. Народното събрание с мнозинството на Парламентарната група на Демократичната левица одобри програмата на правителството за първия етап на касовата приватизация. Ще бъдат незабавно разпродадени над 600 и подготвени за разпродажба над 400 държавни предприятия. Те са от най-доходоносните или жизненоважни отрасли на националната икономика - туризма, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и транспорта. С този акт се дава ход на ускореното и широкообхватно прехвърляне на национални собственост в частни рьце.

Идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/ нееднократно е изразявало своето становище за приватизацията, но то продължава да бъде лековато пренебрегвано от Висшия съвет /ВС/ на БСП, от Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ и от кабинета. Сега отново обръщаме сериозно внимание на факта, че цялостната обществена обстановка в нашата страна не позволява да се извърши социално справедливо преразпределение на националното богатство. Въпреки множеството техники за приватизация липсват надеждни обективни критерии за определяне на предназначените за раздържавяване предприятия. А капиталите, с които се извършват досега приватизационните сделки, са от неустановен и съмнителен произход и нищо не гарантира, че в близко бъдеще това положение на нещата ще се промени.

Ние определено смятаме, че приватизацията в нашата страна не е нито икономически, нито социално обоснована. Тя е геополитическо мероприятие, внушавано от чужди сили и е изключително в техен интерес. От нея трудовите хора на България няма да спечелят.

Одобрената от Народното събрание програма на правителството за мащабна касова приватизация ускорява процеса на класово разпадане на българското общество. С нейното осъществяване в бъдеще се залагат сериозни социални конфликти с тежки за нацията последствия.

С този акт правителството и 37-то Народно събрание поемат върху себе си огромна историческа отговорност. Крайно несправедливо и неприемливо е решението за разпродажбата на националното богатство да се взима от ограничен кръг хора, били те и депутати или министри. Държавните предприятия не са собственост нито на кабинета, нито на парламента. Националното богатство на страната е създадено от трудовите хора, принадлежи на народа и само той чрез общ, свободен и пряк вот може да реши какво да се прави с него - да се разпродава, да се раздава или да се обнови.

Ние предлагаме референдум за приватизацията, като до неговото произвеждане настояваме да се установи мораториум върху нея. През това време да се извърши всеобхватна проверка на досега извършените приватизационни сделки и се установи произходът на паричните средства, с които те са били извършени.

София, 5 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО", ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 2 МАЙ 1995 Г. ОТ ДИМО ГЯУРОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТРЕТИ ВАРНЕНСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПО ПОВОД НА РУХВАНЕТО НА ПИРАМИДАЛНИ СТРУКТУРИ ВЪВ ВАРНА.


Вече трета година в България действат странни организации, които събират парите на хората с обещания за лихви, неколкократно по-високи от нормалните. Тези пирамидални структури укрепнаха и се утвърдиха на пазара пред очите на безотговорното правителство на Любен Беров.

В последните дни във Варна започна сриването на пирамидите. Затрити бяха парите на десетки хиляди българи. Тази трагедия беше предизвестена. Правителството на Жан Виденов отлично знае какво представляват "Спирели", БАМС, ТАКО, "Алба-бул" и още няколко подобни варненски фирми. Българската народна банка, данъчната администрация и полицията се крият зад нелепите аргументи, че нямало законови основания да бъде прекратена дейността на тези "финансови компании".

Нима месечното обещаване на лихва не е нарушение на закона? Нима предлагането на псевдодоговори за заем не е нарушение на закона? Нима натрупването на огромни парични средства, без да се плащат данъци, не е нарушение на закона?

Престъпното бездействие на правителството не може да бъде случайно. Правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ е заложник на чужди интереси. При приемането на бюджета социалистите отказаха да събират данъците от финансовите групировки и фирми.

Защо прирамидите рухват точно сега?

Защото предстои приемането на Закон за ценните книжа. Две години мнозинството на БСП в парламента блокираше приемането на този изключително важен закон, чиято липса позволи съществуването на пирамидите.

Защото изкуствено се сваля лихвеният процент и спестителите ще търсят по-ефективно влагане на своите пари. Фалитът на пирамидите отлага фалита на държавните банки.

Защото наближават избори и изчезналите пари днес, утре ще бъдат използвани за нечия избирателна кампания.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ иска обяснение:
- от министъра на финансите Димитър Костов защо данъчните служби не събират данъци от пирамидалните структури;
- от министъра на вътрешните работи Любомир Начев защо полицията бездейства;
- от министъра на правосъдието Младен Червеняков защо нехае пред очевидните нарушения на закона.

Съюзът на демократичните сили иска обяснение от министър-председателя Жан Виденов защо правителството му безучастно наблюдава как хиляди български граждани се разоряват.

Съюзът на демократичните сили настоява за отговор.

Ограбените хора от Варна настояват за отговор.

Българският народ настоява за отговор.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД НА ПРОЯВИ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И КСЕНОФОБИЯ.

 

По повод на все по-нарастващия брой прояви на нетолерантност, вандалщина, ксенофобия и с нищо неоправдана жестокост на отделни лица и групи, държавни служители, обществени и политически организации и др. Българската демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/ изразява пълното си неодобрение и несъгласие с тях и осъжда всички антидемократични и антихуманни действия.

БДПЕСЩ призовава всички - лица и организации, да отрекат веднъж завинаги насилието във всичките му форми и разновидности.

София, 2 юни 1995 г.

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА АСОЦИАЦИЯТА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /8 ФЕВРУАРИ 1995 Г./ И КОРИГИРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ /12 АПРИЛ 1995 Г./.


ГЛАВА IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 12. Органите на управление на асоциацията са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Контролно-ревизионна комисия.

Чл. 13. Висш ръководен орган на Асоциацията е Общото събрание, в което участват всички членове.

Чл. 14 /1/. Редовното Общо събрание се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на една десета от членовете.
/2/. За решаване на спешни и неотложни задачи може да свиква и извънредно Общо събрание. То се свиква по решение на Управителния съвет по искане на Контролно-ревизионната комисия или най-малко на една десета от членовете на Асоциацията.
/3/. Общото събрание се свиква чрез изпращане на покана до членовете му с посочен дневен ред поне петнадесет дни преди деня на провеждането му.

Чл. 15 /1/. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от редовните членове на Асоциацията.
/2/. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
/3/. Ръководството на събранието се осъществява от нарочно избран председател, различен от председателя на Асоциацията.

Чл. 16 /1/. Общото събрание:
1. Приема, променя и допълва устава на Асоциацията и вътрешните й правила.
2. Приема организационната структура на Асоциацията.
3. Определя броя и избира членовете на Управителния съвет и на Контролно-ревизионната комисия и извършва промени в техните състави. Мандатът на така избраните органи е две години и те не могат да бъдат избирани за повече от два поредни мандата.
4. Одобрява предложения и приема решения и програма за основните насоки в дейността на Асоциацията.
5. Приема годишния бюджет, щата и размера на встъпителния и на годишния членски внос и начина на събирането му.
6. Взема решения за присъединяване, сливане и прекратяване на дейността на Асоциацията и обявява нейното разпускане.
7. Разглежда, обсъжда и одобряза годишния отчет на Управителния съвет и Контролно-ревизионната комисия за дейността на Асоциацията.
8. Взема решения за приемане на нови членове, както и за освобождаване и изключване в случаите, предвидени в този устав.
9. Взема решение за учредяване на Взаимоспомагателна каса.

/2/. Решенията на Общото събрание се вземат, както следва:
1. По точките 1, 3, 6 и 8 от предходната алинея с мнозинство две трети от броя на присъствалите членове.
2. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/. Гласуванията са явни, освен ако Общото събрание не реши друго. Не се допуска гласуване по пълномощия.

/4/. Решенията на Общото събрание имат задължителна сила за Управителния съвет, Контролно-ревизионната комисия и всички членове на Асоциацията.

Чл. 17 /1/. Управителният съвет на Асоциацията се състои най-малко от трима души, като точният брой се определя от Общото събрание. На първото си заседание Управителният съвет избира председател, двама заместник-председатели и секретар. Управителният съвет се свиква на заседания от избрания от него председател най-малко един път месечно.

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

1. Ръководи дейността на Асоциацията в периода между общите събрания.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита за дейността на Асоциацията пред него.
3. Приема планове и програми за дейността на Асоциацията.
4. Изработва и предлага на Общото събрание годишния бюджет, щата и размера на встъпителния и на годишния членски внос.
5. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имуществото на Асоциацията за сключване на договори и други дейности, свързани с дейността на Асоциацията. Решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията се вземат с мнозинство от две трети.
6. Създава при нужда постоянни или временни комисии или работни групи по отделни направления или проблеми от дейността на Асоциацията.

/2/. Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, посочени в чл. 7, ал. 1 от този устав и с явно гласуване.

Чл. 18 /1/. Председателят на Управителния съвет:
1. Ръководи оперативната дейност на Асоциацията между заседанията на Управителния съвет.
2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
3. Организира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
4. Назначава и освобождава от длъжност служители на Асоциацията, които не са на изборна длъжност, като предварително взема мнението на Управителния съвет, което е задължително за него.
5. Заедно с още един член на Управителния съвет подписва финансовите документи, свързани с текущите разходи на Асоциацията.
6. За всички други разходи, включително и за оказване на материална помощ на членове на Асоциацията, се взема решение от Управителния съвет.

Чл. 19. При отсъствие на председателя задълженията му се изпълняват от заместник-председател на Управителния съвет.

Чл. 20 /1/. Контролно-ревизионната комисия се състои от не по-малко от трима членове, които помежду си избират председател и секретар. За тях важат ограниченията по чл. 18, ал. 1, т. 3, изречение второ.

/2/. Контролно-ревизионната комисия:
1. Проверява финансово-счетоводната дейност и правилното съхраняване и разходване на средствата на Асоциацията и дава заключения пред Общото събрани един път годишно извършва ревизия.
2. Контролира спазването на устава на Асоциацията, на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
3. Дава заключения пред Общото събрание по отчетите на Управителния съвет на Асоциацията.
4. Контролира решаването на постъпилите в Асоциацията запитвания, жалби и т.н. от нейни членове, обществени организации и граждани.
5. Дава предложения за отстраняване на нарушения и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

/3/. Решенията на Контролно-ревизионната комисия се приемат с обикновено мнозинство от членовете й.

/4/. Председателят на Контролно-ревизионната комисия се уведомява за заседанията на Управителния съвет, в които може да участва с право на съвещателен глас.

Чл. 21. Представителство.
Асоциацията се представлява от председателя, двамата заместник-председатели и секретаря заедно и поотделно.


ГЛАВА V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 22. Имуществото на Асоциацията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ноу-хау и други права и задължения.

Чл. 23. Издръжката на Асоциацията се осигурява от:
1. Встъпителни вноски.
2. Годишен членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и се събира по ред, определен от вътрешните правила.
3. Дарения, спонсорство и завещания, направени от местни и чуждестранни лица.

Чл. 24 /1/. Финансовата дейност на Асоциацията се извършва в съответствие с приетия годишен бюджет и щат.
/2/. Средствата по бюджета на Асоциацията са целеви. Те не могат да се използват за други цели, освен за посочените в този устав и за изпълнение на дейности, одобрени с годишната програма на Асоциацията.

Чл. 25. По решение на Общото събрание Асоциацията може да образува целеви фондове, като техните източници и начин на използване се определят с решението за образуването им.

Чл. 26. Асоциацията открива собствени банкови сметки.

Чл. 27. Във връзка с поети имуществени задължения Асоциацията отговаря до размера на своето имущество.

Чл. 28. Асоциацията не отговаря за задълженията на членовете си, както и членовете й не отговарят за задълженията на Асоциацията.


ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29 /1/. Дейността на Асоциацията може да бъде прекратена по решение на Общото събрание или със съдебно решение.
/2/. При ликвидация на Асоциацията се прилагат съответните законови разпоредби.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Асоциацията има печат, който съпътства подписа на лицата, които я представляват.
& 2. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на Асоциацията, състояло се на 8 февруари 1995 г. и коригиран на Общо събрание, състояло се на 12 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
07.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Павлина Стефанова
                                           Мария Иванова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТ


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!