7 юни 1990

СОФИЯ, 7 ЮНИ 1990 ГОДИНА                          БРОЙ 111 /129/

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР.


САМО ЧРЕЗ СТАБИЛНА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ, ЕДИНСТВЕНО ПОДЧИНЕНА НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИНА - ЕЗИК, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИДЕЙНИ ПРИСТРАСТИЯ.

ПОБ-ЦЕНТЪР Е ЗА СВОБОДНО ИЗБРАН ОТ НАРОДА ПАРЛАМЕНТ ЧРЕЗ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.
ПОБ-ЦЕНТЪР Е ЗА ВЪТРЕШЕН И ЗА ВЪНШЕН МИР ЗА СТРАНАТА, ЗА СВОБОДА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ДВИЖЕНИЯ, ПАРИТЕТЕН ДОСТЪП ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ НА СВОБОДНО ОБЩЕСТВО

СВОБОДНО ОБЩЕСТВО МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ САМО СВОБОДНИ ХОРА. ЕДИНСТВЕНО СВОБОДАТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ Е МЕРИЛО ЗА СВОБОДАТА НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА. ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА Е СВЯТО И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВДАЕ НЕГОВОТО НАКЪРНЯВАНЕ. ЗА НАС ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА СА РЕАЛНА НЕОБХОДИМОСТ И ЕСТЕСТВЕНИ, ПРИСЪЩИ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН. НИЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ПОВЕЧЕ СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА ДА ЗАВИСИ ОТ БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА ВЛАСТНИЦИТЕ.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ РЕШАВАШЕ ВМЕСТО НАС КЪДЕ ДА ЖИВЕЕМ И РАБОТИМ, КЪДЕ ДА УЧИМ И ПЪТУВАМЕ, КАКВА СОБСТВЕНОСТ ДА ПРИТЕЖАВАМЕ, КАК ДА УРЕЖДАМЕ ЛИЧНИЯ И СЕМЕЙНИЯ СИ ЖИВОТ. В ОБЩЕСТВОТО, КЪМ КОЕТО НИЕ СE СТРЕМИМ, ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ПРЕСЛЕДВА - В ИКОНОМИКАТА, КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА. ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ГАРАНЦИИ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ. НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗМОЖНАТА НАЙ-МАЛКА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА. ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА РЕАЛИЗИРА ДОКРАЙ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЖЕЛАНИЯ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА ЕДИНСТВЕНО СЪС ЗАКОНА!

СВОБОДАТА НА ЧОВЕКА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ Е НЕОСЪЩЕСТВИМА БЕЗ НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛА. САМО ИКОНОМИЧЕСКИ ОСИГУРЕНИЯТ И НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ ПРАВИЛНО И ПЪЛНОЦЕННО ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

ЕТО ЗАЩО ПОБ-ЦЕНТЪР ВЪЗДИГА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА ВЪВ ВИСША ФОРМА НА НРАВСТВЕНА И ЧОВЕШКА ДОБРОДЕТЕЛ, А ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ - В МЕРИЛО НА ПРОГРЕСА, БЛАГОДЕНСТВИЕТО И ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО. ТОЙ Е ЗА НАСЪРЧАВАНЕ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ТРУДОЛЮБИЕТО НА БЪЛГАРИНА, НА НЕГОВАТА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ, ЗА ПРОСТОР НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА. НИЕ ИСКАМЕ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО ДА ИМА БОГАТА ТРАПЕЗА С ВСИЧКИ ПЛОДОВЕ НА РОДНАТА ЗЕМЯ И БЛАГАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В ДЖОБА НА БЪЛГАРИНА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПАРИ, КОИТО ДА ИМАТ ПОКУПАТЕЛНА СТОЙНОСТ И С ТЯХ ДА МОЖЕ ДА ПЪТУВА СВОБОДНО ПО СВЕТА И ДА КУПУВА ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ИМА НУЖДА.

ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТОВА, СА НЕОБХОДИМИ КОРЕННИ РЕФОРМИ В НАШАТА СТРАНА. НА ПЪРВО МЯСТО ТОВА Е НУЖДАТА ОТ НОВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА.

НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА БЪДАТ ОГРАБВАНИ ПОД ФОРМАТА НА ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ И ДА БЪДАТ ДОВЕЖДАНИ ДО ПОЛОЖЕНИЕ НА "ПРОСЯШКА ТОЯГА". НАШИТЕ ТРУДОВИ ХОРА И ОСОБЕНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ СА ТОЛКОВА НИСКО ПЛАТЕНИ, ЧЕ ТОВА БУДИ СЪЖАЛЕНИЕ И СЪЧУВСТВИЕ. ТРЯБВА ДА ВЪРНЕМ ОГРАБЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕЗИ ХОРА, ДА ВЪЗСТАНОВИЛ ТЯХНОТО САМОЧУВСТВИЕ, ДОСТОЙНСТВО И ДОВЕРИЕ. СЪС СВОЯ САМООТВЕРЖЕН ТРУД ТЕ ЩЕ ВЪРНАТ ТОВА ВНИМАНИE НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА.
МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ НАЦИЯТА, НЕ ТРЯБВА ПОВЕЧЕ ДА ЖИВЕЯТ В ЛОШИ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, С МИЗЕРНИ МЕСЕЧНИ ДОХОДИ, С НАМАЛЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОНИЖЕНО САМОЧУВСТВИЕ. ПОБ-ЦЕНТЪР ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА В СТРАНАТА, ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, НАЧИНИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЖИЛИЩА И ЗАПЛАТИ, ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК И ДР., КОЕТО ПОСТАВЯ МЛАДИТЕ ХОРА В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ. ТОЙ ЩЕ ЗАСТАНЕ ТВЪРДО ЗАД ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДА ИМ ПОМОГНЕ В КРАТЪК СРОК ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ ИМ, ЗА ДА ИМА ПОВЕЧЕ УСМИВКИ ПО ЛИЦАТА, СМЯХ И ВЕСЕЛИ ПЕСНИ, ЩАСТЛИВИ МАЙКИ И БАЩИ.

ЧИСТОТО ИМЕ НА ЛЕКАРИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И ХОРАТА ОТ ДУХОВНАТА СФЕРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО! ТОГАВА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО ЩЕ НАСТЪПИ ТЪЙ ЖЕЛАНИЯТ ОТ ВСИЧКИ НИ КЛИМАТ НА УВАЖЕНИЕ, НА ТОЛЕРАНТНОСТ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. ТОВА СА ХОРАТА, КОЙТО НАЙ-МНОГО ДОПРИНАСЯТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО И ПРОЦЪФТЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ И НРАВСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. ПОБ-ЦЕНТЪР ВИСОКО ЦЕНИ ТЕЗИ ХОРА И ЩЕ ИМ ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВА СВОЯТА ПОДКРЕПА, УВАЖЕНИЕ И НАСЪРЧЕНИЕ В БЛАГОРОДНАТА ИМ ДЕЙНОСТ. ЗАГРИЖЕНОСТ И МЪКА ЛЕЖИ В СЪРЦАТА НА ВСИЧКИ НИ ЗАРАДИ ТЕЖКОТО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРАТ У НАС ПЕНСИОНЕРИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ КАТЕГОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. В ПРОГРАМАТА НА ПОБ-ЦЕНТЬР СЕ ПРЕДВИЖДАТ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА ТЕЗИ ГРАЖДАНИ. НИЕ ИСКАМЕ ЗАВИНАГИ ДА ИЗЧЕЗНЕ НЕРАВЕНСТВОТО, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕТО И ОТЧУЖДЕНИЕТО НА ТЕЗИ ХОРА. ТЕ ЗАСЛУЖАВАТ И ИМАТ ПРАВО ДА БЪДАТ МАТЕРИАЛНО ЗАДОВОЛЕНИ И СОЦИАЛНО ГАРАНТИРАНИ, ЗА ДА ИМАТ САМОЧУВСТВИЕ И ДОСТОЙНСТВО НА ЗАСЛУЖИЛИ ХОРА, КОИТО СА ИЗПЪЛНИЛИ ЧЕСТНО СВОЯ ТРУДОВ ДЪЛГ КЪМ ОБЩЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР.


НАРОДНИЯТ БЛОК - ЦЕНТЪР, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ И АНАЛИЗИРА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, КОНСТАТИРА:

1. ПОРАДИ ПЪЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КРАХ НА ОФ-ПОЛИТИКА, СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ОФ БЕ ЗАМЕСТЕН ОТ НОВА ФОРМАЦИЯ - СДС, КОЯТО ПОЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОКОЙНОТО ОФ.
2. СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. БСП ПРИЗНАВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ САМО СДС, ВЛИЗАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИИ, ДРУЖЕСТВА И ДВИЖЕНИЯ, И БЗНС ”АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ. РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ СА В ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ И СЕ НАМИРАТ ВСЕ ОЩЕ В СЯНКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г.
3. ПРЕДИЗБОРНАТА ПОДГОТОВКА ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОТИЧА ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ. ПОСЛЕДНИТЕ БЯХА СЪЗДАДЕНИ С РЕШЕНИЯТА НА Т.НАР. КРЪГЛА МАСА. В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВСЯКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ТЯ БЕ И СЕ НАЗОВАВА "НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА".
4. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ, ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ХАРТИЯ И ДРУГИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ СА ОТПУСНАТИ НА РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ.15 ОТ ЗПП И ЧЛ.8, ЧЛ.48 И ЧЛ.49 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ЗИВНС/ ПАРТИИТЕ НИТО ИМАТ ЕДНАКЪВ ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, НИТО ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.
5. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО СЪОБЩАВАТ И ПОПУЛЯРИЗИРАТ САМО БСП, СДС, БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ГРОБНО МЪЛЧАНИЕ ЗА НЕКОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ КОМУНИСТИТЕ ИСТИНСКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ.
6. ГРУБО Е НАРУШЕН ЧЛ.15 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ /ЗПП/ ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ СИ. "НАЦИОНАЛНАТА” КРЪГЛА МАСА РЕШИ НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ИЗБОРИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ВРЕМЕТО И ИЗОБЩО ДОПУСКАНЕТО ДО СРЕДСТВАТА За МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДРЕШИ ВЪПРОСА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТИИТЕ ИЗВЪН БСП, БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И СДС В ИЗБОРИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ, КАТО НАПРАВИ НЕНУЖНО УЧАСТИЕТО НА НЕКОНТРОЛИРАНИЯ ОТ КОМУНИСТИТЕ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.
7. КОМУНИСТИТЕ СИ ОСИГУРИХА МОНОПОЛНО ПРАВО ДА НАЗНАЧАВАТ СЪСТАВА НА РАЙОННИТЕ И СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ С ЧЛ.26 ОТ ЗИВНС.
8. ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПУБЛИКУВАН ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗИВНС.
9. ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БСП, БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И СДС ЗА НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ИМ КАМПАНИИ - В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ. 52 ОТ ЗИВНС.
10. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОСЕГАШНАТА ТОТАЛИТАРНА ПРАКТИКА НОВИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН НАЛОЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ СЛОЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА /МАЖОРИТАРНО-ПРОПОРЦИОНАЛНА/, КОЯТО ТОЛЕРИРА САМО БСП, БЗНС ”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И СДС. КЪСНОТО ПУБЛИКУВАНЕ НА ЗПП ЗАБАВИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КАТО ИМ ОСТАВИ ОКОЛО 10 РАБОТНИ ДНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ И ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ.
11. БЯХА СЪЗДАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАРТИИТЕ: СДС, ПОБ И ДРУГИ. ОТ ТЯХ СДС Е ЗАТВОРЕНА КОАЛИЦИЯ И В НЕГО НЕ СЕ ДОПУСКАТ СИЛИ, КОИТО МОГАТ ДА НАРУШАТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ХЕГЕМОНИЯ.
12. СМЕХОТВОРНОТО ДОПУСКАНЕ САМО ЗА ДВЕ МИНУТИ ДО ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "МАЛКИ ПАРТИИ" Е ГАВРА С НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ТОВА Е НОВ ТОТАЛИТАРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН РЕЦИДИВ, ОСЪЩЕСТВЕН ОТ "ДЕМОКРАТИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА".
13. НАД 90 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ, ЗАЩОТО САМО НЕЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЯХ ИМАТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.
14. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В СДС, ЧЕ СЪЩИЯТ Е ЗАМИСЛЕН И ПОДГОТВЕН КАТО ВТОРИ РЕЗЕРВ НА КОМУНИСТИТЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ БСП ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ. ЧРЕЗ ПОДСТАВЕНИТЕ НА КЛЮЧОВИ МЕСТА В СДС И БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" КОМУНИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНЕРИ КОМПАРТИЯТА МАНИПУЛИРА ЛЕКОВЕРНИТЕ.
15. НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР ИМА ПОГЛЕД И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ В СТРАНАТА. ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА СЪГЛАСНО СВОБОДНА ИЗЯВА НА НАРОДНАТА ВОЛЯ.

ВСЛЕДСТВИЕ ИЗБРОЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР РЕШИ:
1. НАСТОЯВА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕОБХОДИМИ СА НАЙ-НАПРЕД ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ДА СЕ РАЗГРАДЯТ ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ.
2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ КАКВИТО И ДА Е ИЗБОРИ, ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА С НЕЗАВИСИМИ И НЕСМЕНЯЕМИ СЪДИИ.
3. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ ДА СТАНЕ САМО ОТ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА БАЗА, КОЯТО ДА СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ
НА СИГУРНОСТ ЗА ЖИВОТА, РАБОТАТА, ЖИЛИЩЕТО И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.
4. НЕ ПРИЗНАВАМЕ ЯВНИТЕ И ТАЙНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, СКЛЮЧЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В Т.НАР. НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА.
5. ПРИКАНВА БСП, БЗНС ”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И СДС ДА РАЗМИСЛЯТ И ПРЕСТАНАТ СЪС ЗАЛЪГВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО И СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. ВРЕМЕТО ИЗТЕЧЕ. В ПОЛИТИКАТА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ НЯМА.
БЗНС "ВРАБЧА 1", НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП ПРИЗОВАВАТ И ДРУГИТЕ РЕАЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ В СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ ТОЗИ ПРОТЕСТ.

СОФИЯ, 30 МАЙ 1990 Г.

ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1” - СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ - ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ - ДИМИТЪР БРАНКОВ

ПОДКРЕПЯТ ТОЗИ ПРОТЕСТ:
ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" - ИВАН ЛАЗАРОВ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ
ЗА СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ - ДИМИТЪР МАРКОВСКИ
ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - ИВАН ЕДИСОНОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - КРУМ КУМАНОВ
ЗА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ИВАН ВЕЛКОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ
ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ИВАН ГЕОРГИЕВ
ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРТИОТИЧЕН СЪЮЗ - ИЛИЯ СИПСЕВ
ЗА СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" КАТО ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ГОСПОДСТВУВА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА И В СЪОТВЕСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ЗАЩИТАВА ЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ТОЛЕРИРА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ЗАЩИТАВА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА. НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ЗАЩИТАВА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, ИНФОРМАЦИЯТА, СДРУЖАВАНИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ПАРТИЯ ОТ ЦЕНТЪР, КОЯТО РАБОТИ ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

ЧЛЕНСТВО В НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО", ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. В НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН, КОЙТО СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ НЕ Е ПОСТАВЕН ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ И НЕ Е ЛИШЕН ОТ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ПРИЕМА ПРОГРАМАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА И УСТАВА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
2. В НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" НЕ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ОСЪДЕНИЯТ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР ЗА УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОСВЕН ТЕЗИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е ПОМИЛВАН, РЕАБИЛИТИРАН ИЛИ АМНИСТИРАН.
3. ПРИЕМАНЕТО В НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СТАВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. НОВОПОСТЪПИЛИЯТ СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ПЪРВОТО ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВНАСЯ ВСТЪПИТЕЛЕН ВНОС И ПОЛУЧАВА ЧЛЕНСКА КНИЖКА.
4. ЧЛЕНСТВОТО В НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ ИЛИ ЧРЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНО СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСТАВА, ЗЛОУПОТРЕБА С ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПАРТИЯТА, ЗЛОУПОТРЕБА С ДОВЕРИЕТО НА ПАРТИЯТА, РАБОТИ ПРОТИВ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПАРТИЯТА. ВЪПРОСЪТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЛИЦЕТО.
РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ И АКО ЛИЦЕТО ОТСЪСТВУВА БЕЗ УВАЖИТЕЛНА ПРИЧИНА. РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ПРИЕМА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 3/4 ПО СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОТСТРАНЯВА ЛИЦА, ИЗБРАНИ ОТ КОНГРЕСА В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".
5. ВСЕКИ ЧЛЕН НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ИМА ПРАВОТО: ДА УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО"; ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБОРНИ ОРГАНИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"; ДА ОТПРАВЯ ЗАПИТВАНИЯ И ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО И ПРЕД ВСИЧКИ ОРГАНИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"; НА ЗАЩИТА ОТ СТРАНА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", АКО Е ПРЕСЛЕДВАН ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.
6. НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЩИТАВА С ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА ВСЕКИ СВОЙ ЧЛЕН.
7. ВСЕКИ ЧЛЕН НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ЗАДЪЛЖЕН: ДА УЧАСТВУВА СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ В ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО"; ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ НРАВСТВЕНОСТ В ЛИЧНИЯ СИ И В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ДА НЕ ПОЛЗВА ОБЛАГИ, ПРИВИЛЕГИИ И ДРУГИ ЗАРАДИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО ЧЛЕН НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".
- ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО"
- ОСНОВНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВЪРХОВЕН СЪВЕТ С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
- КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
- КОНГРЕС

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


/5/ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО /ЦР/ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ СЪСТАВА СИ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ И ФУНКЦИИ, ДОКОЛКОТО ТОВА НЕ Е РЕШЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/.
ЧЛ. ТРИНАДЕСЕТИ /1/ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА:
А/ ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА МУ
Б/ ПОДПИСВА ДОКУМЕНТИТЕ МУ
В/ ИЗРАЗЯВА ВОЛЯТА НА КОМИТЕТА И ГО ПРЕДСТАВЯ ПРЕД ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Г/ СВИКВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ЦР
Д/ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕД ЦР И ОС
Е/ СЪХРАНЯВА АРХИВА МУ
Ж/ ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОС, ПРИЕМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА И ДВИЖЕНИЕТО "ЕДИНСТВО", ПОДПОМОГНАТ ОТ КАДРОВА КОМИСИЯ, ИЗЛЪЧЕНА ОТ ЦР В СЪСТАВ СЕКРЕТАРЯ И ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР НА КОМИТЕТА.
/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА МОЖЕ ДА ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ФУНКЦИИ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ И НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦР.
ЧЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ - ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ /ОК/ СА ТЕРИТОРИИ И ОРГАНИ /ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ НА КОМИТЕТА. РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ЦР.
ЧЛ. ПЕТНАДЕСЕТИ /1/ - ДНЕВНИЯТ РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЦР И ОС СЕ ОБЯВЯВАТ В НАЧАЛОТО НА ЗАСЕДАНИЕТО ОТ    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИЯ.
/2/ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА ОБСЪЖДАНИЯТА ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ПО ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДНЕВНИЯ РЕД, ЩОМ КАТО СА ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТА.
/3/ СЪОТВЕТНИЯТ ОРГАН МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ САМО ПО ВЪПРОСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ЧЛ. 141, АЛ.4 ОТ ЗЛС /ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН/.
ЧЛ. ШЕСТНАДЕСЕТИ - КОГАТО ЧЛЕН НА НЯКОЙ ОТ ОРГАНИТЕ НА КОМИТЕТА НЕ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВУВА НА ЗАСЕДАНИЕ, МОЖЕ ПИСМЕНО ДА ИЗЛОЖИ МНЕНИЕТО И ГЛАСА СИ, КОЙТО ГЛАС СЕ СЧИТА ПРИ ГЛАСУВАНЕТО. ПИСМЕНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПРОТОКОЛ.
ЧЛ. СЕДЕМНАДЕСЕТИ - КОГАТО НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦР ОТСЪСТВУВАТ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ, ЦР, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ДВЕ ТРЕТИ, МОЖЕ ДА ГО ОСВОБОДИ ОТ СЪСТАВА СИ ВРЕМЕННО, ПРИ КОЕТО ТОЗИ ГЛАС НЕ СЕ БРОИ ПРИ КВОРУМА. ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

ГЛАВА ТРЕТА ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ

ЧЛ. ОСЕМНАДЕСЕТИ /1/ В КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ, А ВЪВ ВСЕОБЩОТО РЕЛИГИОЗНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО" ДА УЧАСТВУВАТ ТЕЗИ, ПОЧИТАЩИ БОГА И НЕГОВИТЕ ЧАДА, КОИТО БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, РАСА, НАРОДНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, СОЦИАЛНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧРЕЗ ПОКАЙНО ВЪТРЕШНО ОЧИСТВАНЕ И БЕЗКОМПРОМИСНО СЛУЖЕНИЕ НА  ИСТИНАТА СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ДУХОВНО И НРАВСТВЕНО СЪВЪРШЕНСТВО.
/2/ РЕЛИГИОЗНИ ДРУЖЕСТВА И БРАТСТВА, КАКТО И ОТДЕЛНИ ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ ВЪВ ВСЕОБЩОТО РЕЛИГИОЗНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО" КАТО СЪТРУДНИЦИ НА КОМИТЕТА, РЕЗЕРВ И СОЦИАЛНА БАЗА НА СЪСТАВА МУ, ОТ КОИТО ОС ПО ВЪТРЕШНО ОПРЕДЕЛЕН РЕД НАБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.
ЧЛ. ДЕВЕТНАДЕСЕТИ /1/ ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ВСЕОБЩОТО РЕЛИГИОЗНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО", А СЪЩО И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЧЛЕНУВАТ В КОМИТЕТА, ОСВЕН ПО ЧЛ.11/3/, ПОДАВАТ МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ И РЕСПЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО. МОЛБАТА Е АДРЕСИРАНА ДО ЦР.
/2/ С ПОДАВАНЕТО НА МОЛБАТА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИЕМА УСТАВА И ЩЕ ГО СПАЗВА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА ОСВЕН ТОВА ПРИ ВСТЪПВАНЕТО СИ В НЕГО ДАВАТ ОБЕЩАНИЕ И ПРЕД БОГА.
/3/ ПРИЕМАНЕТО В КОМИТЕТА СТАВА ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОС, ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДП0МАГА ОТ КАДРОВА КОМИСИЯ С ЧЛЕНОВЕ СЕКРЕТАРЯ И ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/, УЧРЕДЕН НА 21 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1 ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/ Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ.
ЧЛ. 2 ОДЦ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ.
ЧЛ. 3 ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ ОДЦ,СА:
1. ДА СЪДЕЙСТВА И ПОДПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА, ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНА, НЕЗАВИСИМА И НРАВСТВЕНО ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ;
2. ДА СЪДЕЙСТВА И ПОДПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, КОЯТО СЕ УПРАВЛЯВА СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ, ВЪРХУ ПРИНЦИПА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ И В КОЯТО ВЛАСТТА ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА И ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА;
3. ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНАТА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА МНОГОПАРТИЙНОСТ, ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ, НА ИКОНОМИКАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА, РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ, В КОИТО БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА;
4. ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО;
5. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАЙНИ КУЛТУРНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, И ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ НЕЙНИЯ ЖИВОТ, ИНТЕРЕСИ И КАУЗА.
ЧЛ. 4 ОДЦ Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, ГРУПИ И ЛИЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТВОРЧЕСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ДЕЛОВИ ТРУД /НАУКА, ИКОНОМИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИЗКУСТВА, КУЛТУРА, ПРОСВЕТА/, КОИТО ТВОРЯТ, СЪЗДАВАТ И МНОЖАТ МАТЕРИАЛНИ БЛАГА, ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ ОДЦ СЕ СТРЕМИ ДА ОБЕДИНИ ЗНАЕЩИТЕ, МОЖЕЩИТЕ, АКТИВНИТЕ, ДЕЙСТВЕНИТЕ, МИСЛЕЩИТЕ И УСТРЕМЕНИТЕ КЪМ СЪЗИДАНИЕ ЛИЧНОСТИ. ОДЦ Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ИМЕННО НА ТЕЗИ СРЕДИ И ДЕЙЦИ, КОИТО РАТУВАТ ЗА ВЪЗМОГВАНЕТО, РАЗВИТИЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 5 ЧЛЕН НА ОДЦ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН, КОИТО ПРИЕМА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И СЕ СТРЕМИ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ МУ.
ЧЛ. 6 ЧЛЕНСТВОТО В ОДЦ Е ДОБРОВОЛНО. ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ МОЛБА В ЕДИН ОТ КЛУБОВЕТЕ НА ОДЦ, КАТО ПРЕДСТАВИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА ОДЦ И КАТО ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПРИЕМА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЛИЦА, ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, КОМПРОМЕТИРАНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ СА ПОДДРЪЖНИЦИ НА ТОТАЛИТАРНИ, РАСОВИ, АНТИДЕМОКРАТИЧНИ И ФАШИСТКИ ИДЕОЛОГИИ И ДВИЖЕНИЯ.
ЧЛ. 7 ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕН НА ОДЦ СТАВА ОТ КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, В КОЕТО Е ПОДАДЕНА МОЛБАТА.
ЧЛ. 8 КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДЦ МОГАТ ДА БЪДАТ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПРИЕМАЩИ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И ГОТОВИ ДА ПОДПОМАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.
КОЛЕКТИВНИЯТ ЧЛЕН МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ЕДИН ОТ КЛУБОВЕТЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО В ОДЦ. В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ПРИЕМАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪОТВЕТНОТО КЛУБНО НАСТОЯТЕЛСТВО, А ВЪВ ВТОРИЯ - ОТ НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОДЦ. КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН, КОЙТО ЧЛЕНУВА НЕПОСРЕДСТВЕНО В ОДЦ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ДРУГИ СРЕДИ.
ЧЛ. 9 ЧЛЕНСТВОТО В ОДЦ СЕ ПРЕКРАТЯВА:
1. ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ НА ЧЛЕНА;
2. ПО РЕШЕНИЕ НА ОРГАНА, ПРИЕЛ ЧЛЕНА, В СЛУЧАИТЕ НА ГРУБИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ДИСКРЕДИТИРАЩИ ОДЦ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ.
ЧЛ. 10 ВСЕКИ ЧЛЕН САМ ОПРЕДЕЛЯ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, КОЙТО ЗАПЛАЩА. КЛУБЪТ ОТЧИСЛЯВА 30 НА СТО ОТ СЪБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА НАЦИОНАЛНОТ© НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОДЦ.

/ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н СТЕФАН ПРОДЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, ПРИЕТО НА МИТИНГА НА КЛУБ "ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА".


ГОСПОДИН ПРОДЕВ,

НА ПОСЛЕДНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СБЖ ВИЕ БЯХТЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА.
С ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ ОТБЕЛЯЗВАМ, ЧЕ НИЕ ОСТАНАХМЕ ИЗЛЪГАНИ. ВАШИТЕ ПО-СЕТНЕШНИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ ВНУШАВАТ НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ, ЧЕ ТЪКМО ВИЕ НЕ БИВА ДА БЪДЕТЕ НАЧЕЛО НА СБЖ - ЕДНА НЕПАРТИЙНА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. НЕВЪЗМОЖНО Е ВАШЕТО ИМЕ И ВАШАТА ДЕЙНОСТ ДА ПРЕДСТАВЯТ СБЖ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРЕД СВЕТА.
НИЕ ВИ ОБВИНЯВАМЕ:
- В РЪКОВОДСТВОТО НА СБЖ С ВАШЕ ДЕЙНО УЧАСТИЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА УСТАВА НА СЪЮЗА. НА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ ВИЕ ОХУЛВАТЕ ТОЗИ УСТАВ, ОХУЛВАТЕ КОЛЕКТИВНАТА ВОЛЯ НА КОНГРЕСА И ПО ТОЗИ НАЧИН ОХУЛВАТЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТЕ.
ВИЕ ОТКАЗВАТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ НЕЙНАТА КОНСТИТУЦИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ВИЕ Я КРОИТЕ ПО СВОЙ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ.
- ДВА ДНИ СЛЕД КРАЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ КОНГРЕС НА 26 ЯНУАРИ ВЕСТНИКЪТ, РЪКОВОДЕН ОТ ВАС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБЖ, НАРЕЧЕ ЦЯЛАТА ОФИЦИАЛНА ОПОЗИЦИЯ ОТ СДС БЕЗ ОГЛЕД НА ЛИЧНОСТИ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЯСТРЕБИ". ПОСИПАХА СЕ НОВИ НЕДОСТОЙНИ ОБИДИ: "ЛЕШОЯДИ", "ХЛЕБАРКИ", "ПЛЪХОВЕ". НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ НИКОЙ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ НА СДС В ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ И ДАЖЕ НИКОЙ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИМ КОНКУРЕНТИ В БЪЛГАРИЯ НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ПОДОБЕН ЗООЛОГИЧЕСКИ ЕЗИК.
- РЪКОВОДЕНИЯТ ОТ ВАС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБЖ, ВЕСТНИК "ДУМА" ВЪЗРОДИ ДУХА НА БАЙ ГАНЬО И С НЕГО СЕ ХВЪРЛИ В ПОЛИТИЧЕСКО ОМАСКАРЯВАНЕ НА ПРОТИВНИЦИТЕ СИ. ДОСТАТЪЧЕН ПРИМЕР Е ВАШАТА РУБРИКА "ВСИЧКИ СМЕ ГРЕШНИ". В НЕЯ ВИЕ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ С АВТОПОРТРЕТ.
- НИМА ЗАБРАВИХТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СБЖ, ЧЕ НЕ СЕ ПОСВЕНИХТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НЕВЪЗДЪРЖАНИ ОБИДИ, ЩОМ НАШ КОЛЕГА С НЕЩО ВИ РАЗГНЕВЕШЕ. А НЯКОИ ВИ НАРИЧАТ БЛЕСТЯЩ ЕСЕИСТ, ГОСПОДИН ПРОДЕВ. НО НИЕ ПИТАМЕ: ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА СБЖ, ТОВА ЛИ Е ВАШИЯТ ПРИМЕР ЗА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИНАКОМИСЛЕЩИ ЖУРНАЛИСТИ? НИЩО ОБЩО НЯМА МЕЖДУ РАЗЮЗДАНИЯ ВИ ГНЯВ И ОБРЪЩЕНИЕТО ВИ "МИЛИ ХОРА".
- ВАШИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ, ГОСПОДИН ПРОДЕВ, ТВЪРДЯТ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТАЛАНТ. ДА, ТАКА Е. ТАЛАНТ СТЕ. НИКОЙ КАТО ВАС СЛЕД 10 НОЕМВРИ ПО-ТАЛАНТЛИВО,
ПО-ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И ПО-ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НЕ Е СЕЕЛ ОМРАЗА, РАЗЕДИНЕНИЕ И НАСЪСКВАНЕ НА БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ. НИКОЙ КАТО ВАС ПО-ТАЛАНТЛИВО НЕ Е ОБИЖДАЛ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД. НИКОЙ КАТО ВАС ПО-ТАЛАНТЛИВО НЕ УСПЯ ДА СКАРА И НАПЛАШИ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.
ПИТАМЕ: ЗАЩО ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА СТАВА ЗА СМЕТКА НА АВТОРИТЕТА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ, А НЕ САМО ЗА ВАША СМЕТКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА СБЖ!
ЕТО ЗАЩО КЛУБ "ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА" ИСКА ВАШАТА ОСТАВКА КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.


20. КОНГРЕСЪТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД /ПТН/ РАЗГЛЕЖДА:
А/ ОТЧЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПТН И НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.
Б/ ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТН ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
В/ ПРИЕМА, ДОПЪЛВА И ИЗМЕНЯ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
Г/ ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ЗНАМЕ НА ТРУДА".
Д/ ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПТН ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, А КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ - БЮРО.
Е/ КОНГРЕСЪТ ОПРЕДЕЛЯ СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
21. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПТН РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ 47 ДУШИ, ОТ КОИТО 9 ДУШИ - ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ГОВОРИТЕЛ И ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 15 ЧЛЕНОВЕ.
22. ОДОБРЯВА ЩАТА И БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ОРГАНИЗИРА ЗАСЕДАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ. ТО МОЖЕ ДА РЕШАВА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ НА ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ И РАБОТИ ПОД НЕИН КОНТРОЛ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА. НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО СЕ ОТЧИТА ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПТН.
ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ПРОВЕРЯВА СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ И ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПОСТЪПИЛИТЕ ПИСМА, МОЛБИ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ, СИГНАЛНИ ЗАПИСКИ И ДР., КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА, ДЕЛОВОДНАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЙНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ШЕСТО - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

23. ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД Е НА САМОИЗДРЪЖКА ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДАРЕНИЯ.
А/ РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС Е ЕДНО НА СТО, ОТ КОИТО 60 ПРОЦЕНТА СА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, 20 ПРОЦЕНТА - ЗА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 20 ПРОЦЕНТА - ЗА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Б/ НАЦИОНАЛНИЯТТ СЪВЕТ Е СОБСТВЕНИК НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ИЛИ ПРЕДАДЕНО МУ ОТ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОРГАНИ. ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМУЩЕСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ.

СЕДМО - ЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДР.

24. РАБОТАТА НА ИЗБОРНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ СЕ ПОДПОМАГА ОТ МИНИМАЛЕН БРОЙ ЩАТНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ. ЧИСЛЕНИЯТ ИМ СЪСТАВ, ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА, ЗАДАЧИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИЗБОРНИЯ ОРГАН ИЛИ ОТ КОНГРЕСА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЩАТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ СЕ ИЗВЪРШВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЩАТНИ ТАБЛИЦИ, УТВЪРДЕНИ ОТ КОНГРЕСА.
25. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ РАБОТЯТ САМОСТОЯТЕЛНО И ОТГОВАРЯТ САМО ПРЕД ИЗБОРНИЯ ОРГАН.
26. ПАРТИЙНИТЕ ИЗДАНИЯ СА НА САМОИЗДРЪЖКА.
27. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА ПТН СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ТЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМ ИЛИ ОТ ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ.
28. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПТН ИМА СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ - ВЕСТНИК "ЗНАМЕ НА ТРУДА" И ТЕОРЕТИЧНО СПИСАНИЕ "ТРУДОВА БИБЛИОТЕКА".
29. СЕДАЛИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПТН Е ГР. СОФИЯ.
30. ЗНАМЕТО НА ПТН Е ЧЕРВЕНО СЪС СЪРП И ЧУК.
31. ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ИМА СВОЯ МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ТРУДОВИЯ НАРОД.
32. ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДЕЛОТО И ИДЕИТЕ НА ПАРТИЯТА НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, УЧРЕДЕНА НА БУЗЛУДЖАНСКИЯ КОНГРЕС НА 2 АВГУСТ 1891 ГОД.
НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 25 АПРИЛ 1990 ГОД. В ГР. СОФИЯ, И ЩЕ БЪДЕ В СИЛА ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

 
ЧЛЕН ПЪРВИ - КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Е НЕЗАВИСИМА И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАНА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, СЪС СВОЙ УСТАВ, ПЕЧАТ И ПЕЧАТЕН ОРГАН, ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НАИМЕНОВАНИЕ КОНФЕДЕРАТИВЕН ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, НАРИЧАНА ЗА КРАТКОСТ КПТСБИБ И Е СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ.

ЧЛЕН ВТОРИ - ВЪРХОВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СВИКВАНО НА ДЕЛЕГАТСКИ ПРИНЦИП В ОТНОШЕНИЕ 1:15. ПРИНЦИПИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СА СЪЩИТЕ, КАКТО В УСТАВИТЕ НА СЪСТАВНИТЕ СЪЮЗИ.

ЧЛЕН ТРЕТИ - КПТСБИБ СЕ РЪКОВОДИ ОТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ ОТ КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪСТАВНИТЕ СЪЮЗИ И ИМА СВОЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДИРЕКТОР-МЕНИДЖЪР, СЧЕТОВОДИТЕЛ, ЮРИСТ, КАСИЕР И ИНФОРМАТОР.

ЧЛЕН ЧЕТВЪРТИ - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КПТСБИБ СА: ВЗАИМНОСТ, ЕДИНСТВО, СЪГЛАСИЕ.

ЧЛЕН ПЕТИ - ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА СА: ДА ОТСТОЯВА И ЗАЩИТАВА ТВОРЧЕСКИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО И ПОТИСНИЧЕСТВО;
ДА ОТСТОЯВА И ЗАЩИТАВА ВСИЧКИ ГАРАНТИРАНИ ОТ ЗАКОНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИНА И ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ВСЯКО УНИЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ;
ДА СЪЗДАВА ТВОРЧЕСКИ КОНТАКТИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ;
ДА СЪЗДАВА ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ГАЛЕРИИ, ИЗДАТЕЛСКИ КЪЩИ И ПР. НА РАВНОПРАВНИ НАЧАЛА МЕЖДУ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛЕН ШЕСТИ - ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ СЪЮЗЪТ СЕ ЗАСТЪПВА ПРЕД ВСИЧКИ ОРГАНИ И ВЛАСТИ. УСТРОЙВА КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБРАНИЯ, ИЗДАВА СВОИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, УЛЕСНЯВА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОНТАКТИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ВЗАИМОПОМОЩТА МЕЖДУ ТЯХ И ПОДПОМАГА ТЕХНИТЕ ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ.
ДА ВНАСЯ И ОТСТОЯВА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, ЗАКОНОПРОЕКТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА УСТАВА НА СЪЮЗА И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ И КОНВЕНЦИИ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА. ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ДУХ НА ДЕМОКРАТИЗЪМ И ХУМАНИЗЪМ И ЗА НЕГОВОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.

ЧЛЕН СЕДМИ - НИКОЙ ОТ АКТИВИСТИТЕ НА КПТСБИБ НЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, НАГРАДИ И ПР. ОБЛАГИ ЗА СВОЯТА РАБОТА КАТО ТАКИВА.

ЧЛЕН ОСМИ - ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА СЕ НАБИРА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОЦЕНТ, ГЛАСУВАН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ СЪСТАВНИТЕ СЪЮЗИ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС И ТВОРЧЕСКИ ФОНД, СУБСИДИИ, СПОНСОРСТВО, ПОДПИСКИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ИЗТОЧНИЦИ.
СЪС СРЕДСТВАТА НА СЪЮЗА МОГАТ ДА СЕ ПРИДОБИВАТ ВЕЩИ И ИМОТИ, ЦЕННИ КНИЖА И ДР. АКТИВИ, ДА СЕ ПОДПОМАГАТ СОЦИАЛНО СЛАБИ ЧЛЕНОВЕ, КАКТО И ДА СЕ ПОСРЕЩАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.
ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ОТ СЪЮЗА СЪВМЕСТНО С НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ КОНФЕДЕРАТИВЕН ВАЛУТЕН КРЕДИТНО-ОСИГУРИТЕЛЕН БАНКОВ КООПЕРАТИВ.

ЧЛЕН ДЕВЕТИ - УСТАВЪТ НА СЪЮЗА Е ПРИЕТ КАТО ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ МУ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/