7 март 1994


София, 7 март 1994 година
Брой 44 /1089/


София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА СЪБРАНИЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.


На 26 януари 1994 г. общо събрание на преподаватели и служители на Софийския университет /СУ/ "Св. Климент Охридски”:

- като взе предвид половингодишните неуспешни усилия на академичната общност да реши в диалог с всички оправомощени институции тежките проблеми на българското образование и наука;

- като установи неоснователно намаления дял на разходите за образование и наука в проектобюджета на правителството;

- като се солидаризира с исканията на стачкуващите студенти;

- и с дълбока убеденост, че бъдещето на държавата, нейното стопанско въздигане и сигурен преход от тоталитаризъм към демокрация изискват образованието и науката да бъдат първостепенен приоритет на държавата, ОБЯВИ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА ОТ 3 МАРТ 1994 Г.

Оттогава изминаха 25 дни. Водените разговори и преговори в Народното събрание и опитите за конструктивен диалог с правителството се оказаха безплодни. Днес ние с възмущение заявяваме, че исканията ни към държавния бюджет въпреки тяхната обоснованост, неотложност и реалистичност останаха неизпълнени.

Стачката в университета при упоритото нежелание на компетентните институции да бъдат решени спорните въпроси поставя под заплаха осъществяването на изпитната сесия, на летния семестър и дори приема на студенти за следващата учебна година.

НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ТОВА!

Ето защо:

- като оставаме в стачна готовност, преустановяваме ефективните стачни действия от 2 март 1994 г., за да се проведе зимната изпитна сесия;

- призоваваме нашите колеги студенти да преустановят от 2 март 1994 г. окупационната форма на своя протест, за да се проведе изпитната сесия;

- подкрепяме решението на Академичния съвет за провеждане на отложената изпитна сесия. Призоваваме Академичния съвет да продължи усилията си за постигане на бюджетните искания на академичната общност, като обедини действията си с протестиращите висши училища и научната общност в България;

- предлагаме на Академичния съвет да обсъди и да вземе решение за отстраняване от своя състав и от съставите на избраните от него факултетни съвети онези членове, които, като членове на правителството или депутати, са се опълчили срещу интересите на университета и срещу образованието и науката в България.

Заявяваме високо своето разочарование и своето недоверие към:
- министъра на науката и образованието доц. Марко Тодоров и настояваме за неговата оставка;
- правителството на проф.Л.Беров;
- Народното събрание в неговия сегашен състав;
- политическите сили, които пренебрегнаха, не подкрепиха или осуетиха нашите искания.

Призоваваме президента на Република България д-р Ж.Желев да използва своето конституционно право и да върне Закона за бюджета на Република България за 1994 г. за преразглеждане в частта му за разходите за образование и наука.

Приветстваме доблестните стачни действия на студентите и отново подкрепяме техните искания.

Благодарим на всички обществени, политически и синдикални организации, на депутатите, студентите и преподавателите, учителите и учениците, лекарите, на всички, които проявиха своето съпричастие към нашата стачка.

ОСТАВАМЕ В СТАЧНА ГОТОВНОСТ!

София, 1 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 1 МАРТ 1994 Г.


В продължение на три месеца академичната общност направи всичко възможно да убеди правителството и Народното събрание, че предложеният проектобюджет за 1994 г. обрича науката и образованието на жалко съществуване и поставя под съмнение бъдещето на нацията.

Всички парламентарни групи демонстрираха разбиране и подкрепа към нашите искания. Гласуването на бюджета обаче показа, че това е било привидно и че независимо от открилите се възможности Софийският университет и останалите висши училища не получиха никакво увеличение на бюджетите си.

Циничното безразличие на съвременния политически елит е демонстрация на национален нихилизъм и показва, че управляващите не виждат място на науката и на образованието в бъдещето на България.

РЕКТОР: проф.д-р Иван Лалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СОФИЙСКИЯУНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА СУБСИДИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1994 Г.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Софийският университет "Св.Климент Охридски”, чийто възпитаник и доктор на науките сте и Вие, е в тежко положение, както и повечето висши училища и научни институти.

Предложеният от правителството и приет от парламентарното мнозинство Закон за бюджета на Република България за 1994 г. е план за унищожаване в близките месеци на образованието и най-вече на висшето образование и науката у нас.

По своята структура приетият бюджет не е бюджет на прехода, а бюджет за връщане към централизма и тоталитарния стил на управление. В бюджета следва да се разкрият и въведат извънбюджетните сметки на Министерството на финансите и на другите централни ведомства, в които стоят и се насочват десетки милиарди левове.

Призоваваме Ви да използвате своето конституционно право и да върнете в Народното събрание Закона за бюджета на Република България за 1994 г. за преразглеждане на приходната му част и на субсидиите за образование и наука.

София, 1 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.Петьо Петков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ПОДПИСКАТА НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ НА ЛЕГИЯТА ОТ ХАСКОВСКИЯ ГАРНИЗОН.


По повод отворено писмо на министъра на отбраната относно подписката на колеги от Хасковския гарнизон ръководството на легия "Раковски" заявява:

1. Отвореното писмо на министъра на отбраната съдържа недоказани обвинения, които ненужно изострят отношенията между Министерството на отбраната /МО/ и легията.

2. Продължаваме да твърдим, че подписката не нарушава конституцията, законите, уставите и основните положения за взаимоотношенията между МО и Българската офицерска легия /БОЛ/ "Раковски". Точка 104 от Дисциплинарния устав на Въоръжените сили визира жалби и заявления, подавани от военнослужещите по служебни и лични въпроси. Подписката е предвидена за връчване в парламента и ние се включваме не само като военнослужещи, но и като граждани, милеещи за бъдещето на Въоръжените сили, за националната сигурност, за по-висок социален статус на офицера.

3. Категорично заявяваме, че досега легията не е демонстрирала амбиции да командва Българската армия с подписки и отдолу. С нито едно от изявленията и действията си не сме се намесвали в управленския процес на армията. Още по-голословни са твърденията, че организацията преследва лични цели и че е манипулирана от политически сили.

4. Настояваме за среща с министъра на отбраната, където да изясним възникналите недоразумения.

5. Напомняме, че от 19 позиции, изразени от организаторите на подписката, само една засяга военния бюджет. Останалите 18 пункта са принципни постановки, целящи да бъде осигурен чрез Закона за отбраната и Въоръжените сили достоен правен статус на българските военнослужещи.
Колегите, написали обръщението за подписката, никъде не визират конкретна цифра за размера на военния бюджет, като само подчертават, че очакват да бъде приет реалистичен, обоснован от Генералния щаб бюджет.

6. Фактът, че само за няколко дни под призива на организаторите сложиха подписите си стотици офицери, сержанти, курсанти и военни служители, говори, че има наболял проблем, а не популистка акция.

7. Категорично протестираме срещу опитите за оказване на натиск върху колеги от МВР, съдействали и подкрепили подписката.

София, 1 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ": майор Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ИВАН ЕДИСОНОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВОБЪЛГАРИЯ".


Днес г-н Филип Димитров и г-н Стефан Софиянски приеха г-н Иван Едисонов, председател на Консервативната партия и заместник-председател на политическата коалиция "За Търновска конституция - Царство България". По време на разговора беше обсъдена политическата ситуация, засилващата се рекомунизация в страната и необходимостта от категорични действия за възпиране на реставраторските процеси.

Дискутирани бяха възможности за бъдещи контакти и съвместни действия.

София, 2 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до средствата за масово осведомяване.


Поради това, че от 10 ноември 1989 г. до сега много се спекулира с думата демокрация и за демократи се обявяват антидемократите, Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия смята за свое задължение да хвърли яснота по въпроса кои са истински демократи и кои са лъжедемократи /антидемократи/. От създаването му до днес човечеството е мечтало за истинска демокрация, но досега, за съжаление, в нито една страна тя не е осъществена. Не може една страна, която всява ужас със своите репресии и наказателни акции в редица страни като Виетнам, Корея, Ирак, с подривната си дейност срещу СССР, СФРЮ, Гренада, Чили, Судан, Етиопия, Сомалия, Афганистан и др., да се смята като едвам ли не вестоносец на демокрацията и мира.

Не са и не могат да бъдат хуманисти и демократи терористи и убийци, както и тези, които ги подкрепят морално и материално. Не са и не могат да бъдат демократи М.Горбачов и Борис Елцин, които разстреляха СССР, съветския парламент и руския парламент. Отношението на Борис Елцин срещу политическите му опоненти е цинично. Не са и не могат да бъдат хуманисти и демократи Р.Рейгън, Дж.Буш, Бил Клинтън, Мейджър, М.Тачър, Хелмут Кол, Франсоа Митеран и други, които оправдаха и подкрепиха антинародната и антидемократичната политика на Борис Елцин и за награда му предоставят финансова помощ. Не могат да бъдат хуманисти и демократи онези, които подлагат на вандалско и варварско унищожение историческата памет - паметници, паметни плочи, както и постиженията на народа в строителството на социализма, в това отношение и варварското унищожение на селското стопанство и животновъдството. Тези постъпки са достойни само за съжаление.

У нас след 10 ноември 1989 г. много антикомунистически партии манипулират обществеността, че били дошли в името на тържеството на демокрацията и че техните лидери се обявяват за големи хуманисти и демократи. За съжаление тези господа не са никакви - нито хуманисти, нито демократи. Те създадоха условия за процъфтяването на черната борса, на спекулата, на наркобизнеса, на публичните домове и на всички антихуманни и антидемократични негативни явления, които са характерни за класовото буржоазно-капиталистическо общество. Сега на мода е пълният просперитет на корупцията във всички етажи на властимащите. На единия полюс се трупат милиони и милиарди, а на другия - глад, мизерия и нищета. Тези явления са характерни за експлоататорското буржоазно-капиталистическо общество. В общества, в които има експлоататори и експлоатирани, не може да има нито хуманизъм, нито демокрация. Буржоазното общество е антихуманно и антидемократично. То е лишено от човешки вид. По своята същност то е антихуманно и античовешко. В центъра му стои жестоката експлоатация на шепа капиталисти, които събличат по две и три кожи от гърба на трудовия народ.

Самата дума демокрация означава народовластие и самоуправление, които не са присъщи на капиталистическата система. Демокрацията може да се осъществи само при безкласовото комунистическо общество, когато няма да има потиснати и експлоатирани, потисници и експлоататори. Когато няма да има преяждащи и гладуващи, когато средствата за производство ще бъдат в ръцете на трудовия народ, а не в шепа експлоататори, когато трудовият народ ще твори собствената си съдба и ще живее сносно. При комунистическото общество ще се установи равноправие, справедливост и пълно благоденствие за целия народ. Без съмнение такова общество е само безкласовото комунистическо общество, като най-висша фаза в развитието на обществените формации. То в истинския смисъл на думата ще бъде и истински демократично и хуманно общество. В центъра му ще бъде основната грижа за човека, за неговия просперитет, за неговото благоденствие, за неговото духовно и всестранно извисяване. Политическите ни опоненти плюят гадости по адрес на комунистите. Те на думи отричат диктатурата на пролетариата, а на практика най-стриктно прилагат синя диктатура на малцинството от експлоататори над мнозинството от народа. БКП е за действителна диктатура на трудовия народ от всички сфери над шепата експлоататори, каквито са черноборсаджиите, спекулантите, наркотрафикантите, разните рекетьори, сводниците, далавераджиите, милионерите и милиардерите. До 10 ноември 1989 г. също имаше диктатура на така наречената червена буржоазия, която няма нищо общо с идеалите на комунизма. Те хитро манипулираха обществото и използваха БКП за свои кариеристични цели. Те са представители в по-голямата си част на внедрената в БКП полицейска агентура, разни бивши бранници, легионери, ратници, паисиевци и криминални престъпници. Те оскверниха святото име на БКП. БКП е против такава антиработническа диктатура. БКП е за истинска диктатура на работническата класа, на трудовите селяни и на народната интелигенция над всички експлоататори, независимо от това какви са и кои са. Ето защо експлоататорите в никакъв случай и никъде в света не са били и не могат да бъдат нито хуманисти, нито демократи. Истински борци за реализиране на хуманно и демократично общество са комунистите и никои други. Стига фалш, лицемерие и демагогия. Никога и никъде експлоататори не могат да бъдат нито хуманисти, нито демократи, както бесепарите и седесарите - сиамските близнаци, лъжат, заблуждават и манипулират народа. Те са антидемократи и антихуманисти. Такива са и представителите на БСП.

София, 15 февруари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ "ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ" - ВАРНА, КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ". Документът е адресиран до главния прокурор на Републиката, до областния управител на Варненска област, до кмета на Варна и до средства за масово осведомяване.


От 20 декември 1993 г. колективът на "Златни пясъци" ЕАД е в ефективна безсрочна стачка. Тя е законно организирана от Синдикалния съюз "Подкрепа - Златни пясъци" и подкрепена чрез съвместна декларация от членовете на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. За синдикалните искания официално са уведомени всички институции в Република България.

На 23 декември 1993 г. на територията на курортен комплекс "Златни пясъци" "изпълнителната" власт премина в действие:

1. Арестува и изведе с белезници председателя на Синдикалния съюз "Подкрепа - Златни пясъци” и председател на законно провеждащ се протестен митинг. Това сториха двама полицаи, получили устна заповед от младши прокурор Лазаров от Районна прокуратура -Варна.

2. Нанесе побой над служител от "Златни пясъци” ЕАД.

3. Нанесе побой над журналиста Камен Тодоров от радиостанция ”Канал КОМ”.

Физическото насилие бе организирано и упражнено от полковник Петраки Симов - началник на V РУ на МВР-Златни пясъци, и униформени полицейски служители на негово подчинение.

4. В продължение на четири часа сградата на Дирекция ”3латни пясъци” бе насилствено окупирана от "служителите" на реда; от частни лица, представящи се за телохранители на "въведения" по този ред изпълнителен директор; от младши прокурор Лазаров и от представител на "изпълнителната” власт в лицето на г-н Георги Николов - първи заместник-председател на Комитета по туризъм.

Длъжни сме да ви уведомим за събитията, като ви призоваваме за оказване на съдействие. Искаме да получим ясно и конкретно становище по следните въпроси:

1. Кой издаде заповедите за погрома над мирния митинг?

2. Къде е мястото на закона в лицето на присъстващия и активно действащ младши прокурор?

3. Каква е ролята и къде е мястото на изпълнителната власт?

Настояваме за съвместни действия пред правителството на Република България.

РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ
"ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО,
ТУРИЗЪМ” КЪМ КТ "ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Петков

СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА -
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ",

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Макавеев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ НА В. "НОЩЕН ТРУД" И В. "ДНЕВЕН ТРУД".


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ намира, че информациите в "Нощен труд" и "Дневен труд" относно сделката с оръжие за Естония са нетолерантни спрямо работещите в "Арсенал", в другите заводи от Военнопромишления комплекс /ВПК/, както и спрямо синдикалните организации на КНСБ в бранша. Публикации от подобен род разрушават доверието в търговските партньори на оръжейните заводи и блокират всеки опит за намиране на изход от колапса, в който се намира този бранш.

Настояваме правителството да вземе изключително строги мерки за пресичане на изтичането на информация относно преговорите и сделките с оръжие при пълно спазване на законите на страната и международните ангажименти на България.

Централата на КНСБ и занапред ще подкрепя усилията на ръководството на "Арсенал” за осигуряване на нови поръчки и пазари, за съживяване на оръжейното производство и гарантиране на работните места.

София, 28 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


Крайните цели на такава функционална политика ясно показват, че икономическите подходи ще бъдат съчетавани с политически, социални, а където е необходимо, и с военнополитически мерки, но приоритетът ще принадлежи на икономическите механизми, тъй като по своята природа те в най-голяма степен могат да спомогнат за постигане на траен баланс между субективните интереси в националното общество и в международните отношения.

Що се отнася до конкретните форми на такава стратегическа икономическа политика, имат се предвид например международни зони за свободна икономическа и търговска дейност, разположени в потенциално невралгични райони /една от тях би могла да бъде разположена между България, Гърция и Турция в цялото пространство между Черно и Егейско море/; разработване и финансиране на програми за насърчаване на трансграничния сезонен труд; приемане на модел за социално-икономическо развитие на Родопите, разглеждани като свързващо звено между съответните балкански държави, и на тази база - координиране на националните програми, с привличане на международен капитал и постигане на международни споразумения за гарантиране на статуквото в Родопския регион; съобразяване на националните и транснационалните инфраструктурни обекти с геостратегическите и икономическите интереси на всички региони в Европа от Атлантика до Урал, както и Източното Средиземноморие; организиране на субрегионално интеграционно сътрудничество между балкански страни, обединени около икономическата ос на река Дунав, около Македония и т.н.

Превръщането на икономическия фактор във функционален и системообразуващ механизъм на политиката за сигурност не е по силите на българската икономика, дори да не беше тя в криза, нито дори на икономиките на балканските страни, разглеждани като потенциални субрегионални интеграционни звена. Необходимо е съучастието на крупни държавни и частни икономически интереси от ЕО, Централна и Източна Европа, Русия, Украйна и САЩ, както и на международния капитал въобще. Целта е не просто подобряване на инвестиционния климат у нас и на Балканите, а съчетаване на политическата воля на редица държави за прилагане на национално и транснационално икономическо моделиране с траен и необратим ефект по отношение на геостратегическите, социалните и културологическите аспекти на балканската сигурност. Предлагайки тези идеи в контекста на един прагматичен подход към националната сигурност, Българска партия Либерали /БПЛ/ си дава сметка, че засега подобни радикални проекти могат да бъдат само алтернатива на реалната политика за сигурност. Ние сме убедени обаче в перспективата на тези идеи. Тяхното осъществяване е в състояние да предотврати по-нататъшната дестабилизация на Балканите, оформянето на противопоставени християнско-славянски и мюсюлмански групировки и връщане към разпределение на Балканите на сфери на влияние.

Нашето виждане за транснационално икономическо моделиране предполага и активни мерки за насърчаване и преференциално третиране на националния капитал, защита на родното производство и т.н.

Развитието на икономическата политика на България би трябвало да се подчини на следните най-общи принципи от гледна точка на националната сигурност:

1. Синтез между стратегическите, военнополитическите, икономическите и валутно-финансовите фактори при разработване на стратегическата линия за развитие на страната, което в частност трябва да обхване законодателната дейност, осъществяването на структурна реформа, съставянето и осъществяването на правителствената програма и външната политика. Този синтез да се подкрепи с научни анализи и разработки.

2. В процеса на довършване и доусъвършенстване на законодателната реформа в икономическата област да се предвиди разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика.

3. Наред с държавата и с държавната собственост в икономическия компонент на системата за национална сигурност особено отговорна роля има да играят крупният, средният, и малкият частен капитал, собственост и инициатива.

Законодателството, регулативната и външноикономическата политика на правителството трябва да улесняват и насърчават частната инициатива на всички нива, включително до привличане на нейния творчески потенциал за каузата на националната сигурност.

4. Обществото да даде път за оформяне на предприемачески елит със свое общонационално присъствие и структура, чието поведение и действия да бъдат издържани в най-добрите родолюбиви традиции на строителите на следосвобожденска България.

5. Повишаване на ролята на икономическото и социално-икономическото моделиране на всички нива - общинско, регионално, национално и интернационално.

6. Разработване на проблемите на икономическата интеграционна политика на страната в днешната геостратегическа обстановка в Европа.

7. Съхраняване, преструктуриране и развитие на Военнопромишления комплекс /ВПК/ като интегрална част от икономиката на страната. Технико-икономическите мероприятия, налагащи се в това отношение, да бъдат съобразени с полицентристката външнополитическа ориентация.


СОЦИАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА

Подобно на икономическото, социалното измерение е не само компонент на сигурността, то крие потенциала на мощен фактор за управление на цялата система за национална сигурност.

Настъпилите значителни изменения в съдържанието на потенциалните конфликти - рязко намаляване на опасността от световни или големи войни; отпадане на класовата борба като определяща тенденция; деидеологизирането на международните отношения, и др. свеждат схващанията за заплаха до "микроравнище", пряко свързано с битието на отделния гражданин. Неговите страхове и опасения все повече започват да се свързват с непосредствените източници на физическа и на материална осигуреност, на душевен комфорт и на духовни ценности /мир в ограничен регион, работа, образование, здравеопазване, цивилизована обществена среда, достъп до изкуство и култура/. Тази индивидуализирана специфика на понятието за сигурност трябва да се има предвид особено в ситуации, когато държавата и/или обществото позволят ограниченията или принудата в социално-икономическата област да се проявят на етническа основа или допуснат да се създаде впечатление за такава тенденция. От тази гледна точка уязвимостта на системата за национална сигурност на България, а в по-широк смисъл и на заобикалящите я държави не подлежи на съмнение.

Ето защо схващането на значението на социалната политика у нас трябва да надхвърли схемата на традиционното противопоставяне по партиен принцип и да се осъразмери с приоритета на социално-икономическия фактор в системата за национална сигурност. Съответно социалната политика на държавата ще претърпи сериозни съдържателни и организационно-технически промени.

Основно направление в социалната политика трябва да бъдат програми, насочени към подрастващите и младежта. Още от ранна възраст всеки български младеж и девойка трябва да придобие чувство за осигурено бъдеще в собствената му страна, което да бъде обвързано със спазването на няколко ясни и приемливи принципа на обществено поведение /уважението към изконни български добродетели е част от такава политика/.

Младият гражданин на България трябва да осъзнае и оцени обстоятелството, че благодарение на множество взаимносвързани мероприятия на обществено и държавно равнище се е създала система от ценности, хармонизираща с неговите собствени представи за национална гордост, лично достойнство и добруване. Едва тогава младежта ще бъде мотивирана в полза на каузата за национална сигурност, а чрез нея - като обединително звено между поколенията - и цялото общество.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
07.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!