7 март 1991

СОФИЯ, 7 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                                  БРОЙ 47 /322/

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ СВИКВА СЕДМО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА "ОБОРИЩЕ" НА 14 АПРИЛ 1991 Г., КЪДЕТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ ДЕЛЕГАТИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ КОМИТЕТИ НА ПАРТИЯТА.

СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ИЗБЕРЕ ДЕПУТАТИ, КОИТО ЩЕ ИЗРАБОТЯТ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, ХИМН И ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ИЗБЕРЕ ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТ, КОИТО ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА ПРЕД КРЪСТА, ПИСТОЛЕТА И КАМАТА ДА ОТСТОЯВАТ НЕОТКЛОННО ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, ЕДИНСТВОТО И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ, ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СВЕЩЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И КОМИТЕТИ ДА Я ПОДКРЕПЯТ В ТОЗИ СЪДБОНОСЕН МОМЕНТ ЗА НАВЛЯЗЛАТА В ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО СИ СТОЛЕТИЕ НАША РОДИНА ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО СИ В ТОЗИ ВИСОКОПАТРИОТИЧЕН АКТ.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЬВ ВРЪЗКА С ДОКЛАДА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРЛАМЕНТАРТИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕЦЕНЯВАТ ОПИТА ДА БЪДЕ КАСИРАН ИЗБОРЪТ НА ДЕПУТАТА СТОЯН ГАНЕВ ЧРЕЗ НАЛОЖЕНО ОТ МНОЗИНСТВОТО СТАНОВИЩЕ В ДОКЛАДА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ КАТО ОПИТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РАЗПРАВА СЪС СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ. ТЕ ПРИЗОВАВАТ ВСИЧКИ СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ИЗРАЗЯТ ЧРЕЗ ПОДПИСКИ И ДРУГИ ЗАКОННИ ФОРМИ ПОДКРЕПАТА СИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТОЯН ГАНЕВ И ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ВАЛИДНОСТТА НА НЕГОВИЯ ИЗБОР.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ /ХДФ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКЛАДА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО МАНДАТНАТА КОМИСИЯ СЕ ОПИТВА ДА НАЛОЖИ НА ПЛЕНУМА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЕДНО ПРОТИВОЗАКОННО РЕШЕНИЕ ЗА КАСИРАНЕ НА ИЗБОРА НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СТОЯН ГАНЕВ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ДИКТАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МНОЗИНСТВО.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЗИ АКТ ИМА ЗА ЦЕЛ НЕ САМО ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР ОТ СДС, КОЕТО Е ЧАСТ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА НАПОСЛЕДЪК, НО И БЛОКИРАНЕТО НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ПАРЛАМЕНТА С ОГЛЕД ЗАБАВЯНЕ НА ЗАПОЧНАЛАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА В НАШАТА СТРАНА. ТОВА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗВА НЕЖЕЛАНИЕТО НА БСП ДА ПОДПОМОГНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ.

ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ ПРИЗОВАВА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС ДА НАПУСНАТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, АКО ТОВА ПРОТИВОЗАКОННО РЕШЕНИЕ БЪДЕ ПОТВЪРДЕНО ОТ ПЛЕНУМА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОД ДИКТАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МНОЗИНСТВО.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА В ИЗТОЧНИТЕ И ЮЖНИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - ЧЛЕНКИ НА БНС.


ОТ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА НЕПЪЛНО И ИЗОПАЧЕНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В ИЗТОЧНИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. В ТАЗИ ВРЪЗКА БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ СЕ СЧИТА ДЛЪЖЕН ДА ЗАЯВИ:

ОБЯВЯВА СЕ ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА, А СЪЩО И ИЗВЪН ТЯХ. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СТОРЯТ ТОВА МОГАТ ДА ГО ОСЪЩЕСТВЯВАТ В НЕОРГАНИЗИРАНИ, САМОСТОЯТЕЛНИ ФОРМИ СПОРЕД ЛИЧНИТЕ СИ ИЗИСКВАНИЯ. ТОВА СТАНОВИЩЕ Е ПРОДИКТУВАНО ОТ ОПАСНОСТТА ЗА ТУРЦИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ, ИМАЩИ ЗА МАЙЧИН ЕЗИК ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКИЯ, И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УСИЛВАНЕ АНТИБЪЛГАРСКИТЕ И АНТИДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СРЕД ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С НЕБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ И МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.

АБСОЛЮТНО НЕПРАВОМЕРНО Е ДА СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА ЧАСТИ, И ТО ПРОДИКТУВАНО ОТ КОНЮНКТУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ. ТАКОВА ПОВЕДЕНИЕ ВОДИ ДО НЕГОВОТО УСЛОЖНЯВАНЕ. ВЪПРОС С ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЯВАН ЗА НЕПОЛИТИЧЕСКИ. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРИКТНА ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАНЕТО МУ С НАШЕ УЧАСТИЕ.

ОПРАВДАНИЯТА, ЧЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, СА УМИШЛЕНА ЗАБЛУДА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ОБУЧЕНИЕ, ЩЕ СЕ СТИГНЕ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И НЕЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СПОМЕНАВАТ ОНЕЗИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ДОСЕГА ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ /ЧЛ. 8 И ЧЛ. 9, АЛ. 2/, ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА /РАЗДЕЛЪТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС/, В КОИТО ЯСНО Е УПОМЕНАТО, ЧЕ КОГАТО ДАДЕНИ ПРАВА НАРУШАВАТ ПРАВАТА НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ ИЛИ ПОСТАВЯТ ПОД ЗАПЛАХА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ТЕ ИЛИ НЕ СЕ ДАВАТ, ИЛИ СЕ ОГРАНИЧАВАТ.

В ДУХА НА И СЕГА ДЕЙСТВАЩОТО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ СЕ СКРИВА ИСТИНАТА ЗА НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА, КАТО СЕ ХВЪРЛЯ ВИНАТА ВЪРХУ ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ. РЕДЯТ СЕ ЗАПЛАХИ ЗА РАЗПРАВА ЧРЕЗ ОРГАНИТЕ НА РЕДА С ПРОТЕСТИРАЩИТЕ. СЪЩИТЕ ТЕЗИ ОРГАНИ БЕЗДЕЙСТВАХА ПО УКАЗАНИЕ, КОГАТО СТУДЕНТИ - ОРЪДИЕ НА СЕГАШНИЯ ПРЕЗИДЕНТ - ОКУПИРАХА ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТЕ БЕЗДЕЙСТВАТ И СЕГА, КОГАТО ТУРЧЕЕЩИ СЕ МЮСЮЛМАНИ ОКУПИРАТ И СА ОКУПИРАЛИ МНОГО ПОВЕЧЕ УЧИЛИЩА В ТЕЗИ РАЙОНИ.

ПРОТЕСТИРАМЕ И СРЕЩУ СПЕКУЛАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НЕНАПРАВИЛИ НИЩО ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ДО СЕГА; СРЕШУ НЕДОПУСКАНЕ НА ГОВОРИТЕЛИ И ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ; СРЕЩУ ОТПРАВЕНИТЕ КЪМ НАС ГРУБИ НАПАДКИ И ОБВИНЕНИЯ В ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО; СРЕЩУ ЛЪЖИТЕ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА; СРЕЩУ ПРАКТИКАТА ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И -ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, НЕ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА, А "ПРАВАТА" НА ОТДЕЛНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

КАТО ИМА ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОСЯТ: ПРЕЗИДЕНТЪТ, ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, БСП, СДС, БЗНС, НЕЗАКОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ С ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, КАКТО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКО РАДИО И БТА.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА РЕАГИРА ПО НАЧИН, КОЙТО НАМИРА ЗА УМЕСТЕН, КАТО ЗА ТОВА ЩЕ ПОЕМЕ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, ЗА НАЧАЛОТО НА ПРОТЕСТНА ГЛАДНА СТАЧКА НА НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ.


ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, ОБЯВЯВАТ ГЛАДНА СТАЧКА ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА В ПОДКРЕПА НА ВНЕСЕНИЯ ОТ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ И ГРУПА ДЕПУТАТИ ПРОЕКТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ДО РАЗРАБОТВАНЕТО ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ВСЕОБХВАТНА И ДЪЛГОСРОЧНА НАУЧНООБОСНОВАНА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.

СТАЧКУВАЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ПРИСВОЯВАНЕТО ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА НА ПРАВОТО ДА ТЪЛКУВАТ ЧЛЕН 45 АЛИНЕЯ 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, КАТО ОПРЕДЕЛЯТ ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КАТО ТУРЦИ И БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КАТО МЯСТО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ТУРСКИ ЕЗИК ДА СЕ ИЗУЧАВА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО ВЪВ ФОРМАТА НА АЛИАНС И ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" /ДОКУМЕНТЪТ Е ОТ АРХИВА НА СЪЮЗА/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ДО ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!

НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" ВЪЗРАЗЯВА СРЕШУ КЛАСИФИКАЦИЯТА, КОЯТО ПРАВИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА СИ ЗА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА СТРАНАТА НИ, НАРИЧАЙКИ ГИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ СЕ СМЕСВАТ ДВЕ СЪВЪРШЕНО РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ, КАКВИТО СА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА - ПОРАДИ СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР САМОСЪЗНАНИЕ, И ПРОИЗХОДЪТ.

ЕДИНСТВЕНО ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТЮРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ У НАС Е НАУЧНИЯТ ТЕРМИН ТЮРКОБЪЛГАРИ, СЪДЪРЖАШ КОНКРЕТНА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИЛИ БИТУВАЩИЯТ ТЕРМИН БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ - АКО СЕ ВИЗИРА ПРОИЗХОДЪТ, И  Т У Р К О М А Н И - АКО СЕ ОТНАСЯ ЗА ОНАЗИ ЧАСТ ИЗМЕЖДУ ТЯХ, КОЯТО С ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ИСТОРИЯТА И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАРОДА НИ УПОДОБЯВА ГЪРКОМАНИТЕ ОТ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО.

ВСЯКАКВИ НЕТОЧНОСТИ ПО ВЪПРОСА УТВЪРЖДАВАТ, РАЗДЕЛЯТ И ПРОТИРОПОСТАВЯТ ОТДЕЛНИ ОБЩНОСТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В РАЗРЕЗ С ФАКТА, ЧЕ ТЯ Е ДВУЕЗИЧНА И ДВУРЕЛИГИЙНА. КЪМ ТУРСКИЯ НАРОД НАШИЯТ СЪЮЗ ИМА НАЙ-ДОБРИ ЧУВСТВА НА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КАТО КЪМ ВСИЧКИ НАРОДИ С ТАЗИ РАЗЛИКА, ЧЕ ГО СЧИТАМЕ И ЗА ИСТОРИЧЕСКИ БЛИЗЪК ПОРАДИ РОДЕЕНЕТО МУ С ПРАБЪЛГАРСКИТЕ НИ ПРЕДЦИ, НО МИНАЛОТО Е СЪГРАДЕНО ОТ ФАКТИ И НЕЗАЧИТАНЕТО ИМ В УЩЪРБ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЧЕРТАЕ ПРЕД НАС ОПАСНО ОТЧУЖДЕНИЕ.

СОФИЯ, НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС "ЗАЩИТА": ГЕО ДОНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" - СОФИЯ, КАТО ИЗРАЗЯВА СВОЕТО УВАЖЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И ЗАЧИТА ВАШИТЕ УСИЛИЯ ЗА ПОЛЕЗНИ ДЕЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Е РАЗТРЕВОЖЕНА ОТ ВАШИТЕ /НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ/ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО АДРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

НА 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В ИНТЕРВЮ ПРЕД В. "ФАЙНАНШЪЛ ТАЙМС" ИЗРАЗЯВАТЕ МНЕНИЕ, ЧЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БСП "ПРОДЪЛЖАВА ДА БЛОКИРА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА”.

ТОВА ВАШЕ ТВЪРДЕНИЕ Е ПАРАДОКСАЛНО. ЗАЩО НЕ КАЗАХТЕ И ИСТИНАТА ЗА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ И НЕПАРЛАМЕНТАРНИ, ЗАКОННИ И НЕЗАКОННИ, УЛИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДС И КТ "ПОДКРЕПА", С КОИТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ БЛОКИРА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ.

ЗАЩО В ТОВА СИ ИНТЕРВЮ НЕ ПОСОЧИХТЕ, ЧЕ ИМЕННО ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОТ СДС БЛОКИРАТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕЧАТ НА ЗАКОНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПЕРИОДИЧНО СЪЗДАВАТ ПРЕДКРИЗИСНИ СИТУАЦИИ?

ВЕРОЯТНО НЕ СИ СПОМНЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДУМИ, ЧЕ В    ПАРЛАМЕНТА СЕ РАЗВИХРЯТ МИТИНГАДЖИЙСКИ РЕЧИ И СЕ ГУБИ ВРЕМЕ. НАЛИ ТЕЗИ РЕЧИ БЯХА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕПУТАТИ?

НЕ ВИ ЛИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СЕ СПЪВА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБМИСЛЕНО И ПЛАНОВО ПРОВЕЖДАНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ СДС, В РАЗРЕЗ И С ПАРЛАМЕНТАРНАТА ЕТИКА, И С АЗБУЧНИ ИСТИНИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА?

АКО И ТОЗИ ПЪТ СЕ ОПИТАТЕ ДА НИ УБЕЖДАВАТЕ, ЧЕ ТУК "ИМА НЯКАКВО НЕДОРАЗУМЕНИЕ", ЧЕ, ВИЕ СТЕ КАЗАЛИ ЕДНО, А НИЕ СМЕ РАЗБРАЛИ ДРУГО, TO ЩE УТВЪРДИТЕ ПРЕДСТАВАТА НИ ЗА ВАС КАТО ЛИЧНОСТ, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ПРИСТРАСТИЯТА    СИ КЪМ ЕДНА И ОМРАЗАТА СИ КЪМ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.

ВЕРОЯТНО БЪРЗО ЗАБРАВИХТЕ, ЧЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ СТЪПИХТЕ САМО С РЕШАВАЩИЯ ДОБРОНАМЕРЕН ВОТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП.

ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,
СЧИТАМЕ ЗА НЕДОСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЯВАЩ ПАРТИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО В БЛОКИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, И НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ИЗВИНИТЕ ПРЕД НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА МНОГОБРОЙНИТЕ ПУБЛИЧНИ ОБИДИ КЪМБСП.

ВСЕ ОЩЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ И ОТСТОЯВАТЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА, КАКВАТО БЕ И ВАШАТА КЛЕТВА.

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ МИХАЙЛОВГРАДСКИЯ КРАЙ, КЪМ МИХАЙЛОВГРАДСКИТЕ ЗЕМЛЯЦИ В СТРАНАТА, КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЕНО ОТ ЗЕМЛЯЧЕСТВО "ОГОСТА".


ГРАЖДАНИ,

МИХАЙЛОВГРАД, СИМВОЛЪТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА СЛАВА, НОСИ ИМЕТО НА КРИСТАЛНО ЧИСТИЯ БОРЕЦ ЗА СВОБОДА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ХРИСТО МИХАЙЛОВ ПОПОВ. ОТ 1945 Г. С ИМЕТО НА ХРИСТО МИХАЙЛОВ МАЛКИЯТ ГРАДЕЦ, НАРИЧАН ДОТОГАВА ФЕРДИНАНД, РАЗПОЛОЖЕН ПО СРЕДНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. ОГОСТА, СЕ РАЗВИВА КАТО ВАЖЕН СТОПАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ.

В ДНЕШНОТО ВРЕМЕ НА ПРЕОЦЕНКА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ ИМЕТО НА ХРИСТО МИХАЙЛОВ НЕПОКОЛЕБИМО ОСТАВА В ПАМЕТТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД С ИЗМЕРЕНИЯТА НА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ, ДОСТОЙНО ИЗВЪРВЯЛ СВОЯ ЖИТЕЙСКИ И РЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ. ТОЙ ОСТАВА В СЪЗНАНИЕТО НА ПОКОЛЕНИЯТА ДА ГИ ВЪЗПИТАВА С БЛЯСЪКА НА СВОЯТА НРАВСТВЕНА ЧИСТОТА, СКРОМНОСТ, ДУХОВНА ИЗВИСЕНОСТ, ЧОВЕКОЛЮБИЕ, РЕВОЛЮЦИОННА СМЕЛОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ. С НЕГОВОТО ИМЕ МИХАЙЛОВГРАДСКИЯТ КРАЙ ЩЕ ПРЕМИНЕ С ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ НЕЛЕКИЯ ПЪТ КЪМ ПЪЛНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ОСНОВАНИЕ ЗА ТАЗИ НАДЕЖДА Е ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА НА НАРОДА ОТ ТОЗИ КРАЙ. ТУК ОТ ТРИТЕ ЖАРАВИ НА НАРОДНИТЕ ВЪСТАНИЯ - ЧИПРОВСКОТО - 1688 Г., СЕПТЕМВРИЙСКОТО - 1923 Г. И СЕПТЕМВРИЙСКОТО - 1944 Г. СЕ ИЗДИГА НЕ УГАСВАЩ ПЛАМЪК НА БОРБАТА ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ДЕМОКРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В ИМЕТО НА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, НИЕ, РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИХАЙЛОВГРАДСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ЗЕМЛЯЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ОГОСТА" В СОФИЯ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ - РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ТВОРЦИ НА КУЛТУРАТА И ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО ОТ МИХАЙЛОВГРАДСКИЯ КРАЙ, ДА ПРЕСЕЧЕМ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ОГРАБВАНЕ И ЗАЧЕРТАВАНЕ НА НАШЕТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО. ДА НЕ ПОЗВОЛИМ НА НЕДАЛНОВИДНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТЕНИ ХОРА ДА ПОСЕГНАТ ВЪРХУ ИМЕТО НА НАШИЯ ГРАД, НА НАШАТА ГОРДОСТ И СЛАВА. ГЕРОЯТ ХРИСТО МИХАЙЛОВ НЕ Е ИМАЛ НИЩО ОБЩО С ТОТАЛИТАРИЗМА. ТОЙ САМ СТАНА ЖЕРТВА НА ФАШИСТКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ.

ПАТРОНЪТ НА МИХАЙЛОВГРАД Е НОСИТЕЛ НЕ САМО НА ЛИЧЕН ГЕРОИЗЪМ. ТОЙ Е ЖИВО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ВЕКОВНИТЕ РЕВОЛЮЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. БАЩА МУ Е РОДЕН В САМОКОВСКО ВЪЗРОЖДЕНСКО СЕМЕЙСТВО, А МАЙКА МУ Е ВЪЗПИТАНА В ДОМА НА БАБА ТОНКА. ТРИМА НЕГОВИ ЧИЧОВЦИ СА УЧАСТВАЛИ В ЛЕГИЯТА НА РАКОВСКИ. В ДОМА НА РОДИТЕЛИТЕ МУ ЧЕСТО Е ГОСТУВАЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА КАТО ДОБРОВОЛЕЦ ХРИСТО МИХАЙЛОВ УЧАСТВА В ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ОДРИН, А ПОСЛЕ В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА, КАТО КОМАНДИР НА ВЗВОД И БАТАРЕЯ СЕ СРАЖАВА В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ПЛЕНЕН ОТ ФРАНЦУЗИТЕ ПРИ СОЛУН, ХРИСТО МИХАЙЛОВ ХВЪРЛЯ ВОЙНИШКИЯ ШИНЕЛ ЕДВА ПРЕЗ 1920 Г., ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НЕЗАМЕНИМ БОРЕЦ ЗА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ВЛАСТ. ПРЕЗ 1923 Г. Е ЕДИН ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ. В ГОДИНИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНАТА АНТИФАШИСТКА СЪПРОТИВА Е ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НАРОДНООСВОБОДИТЕЛНАТА ВЪСТАНИЧЕСКА АРМИЯ. ЗАГИВА СЪС СМЪРТТА НА ХРАБРИТЕ. СВЕТОТАТСТВО Е ДА СЕ ПОСЯГА ВЪРХУ НЕГОВОТО БЕЗСМЪРТНО ИМЕ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА РОДНИЯ МИХАЙЛОВГРАДСКИ КРАЙ, КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛИТИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, И ГЛАВНО КЪМ МЛАДЕЖТА, ДА ПОДКРЕПЯТ СЪС СВОЯ ПОДПИС И ГЛАС, АКО СЕ СТИГНЕ ДО ДОПИТВАНЕ, ИМЕТО НА МИХАЙЛОВГРАД, КОЕТО ТОЙ НОСИ С ДОСТОЙНСТВО И ОПРАВДАНА ГОРДОСТ.

ДА ЗАЩИТИМ ОТ СТИХИЯТА НА ПОЛИТИКАНСКОТО ОТРИЦАНИЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ И ЦЕННОСТИ НА НАШИЯ НАРОД ОТ ВЕКОВЕТЕ.

ЗА ЗЕМЛЯЧЕСТВО "ОГОСТА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО МУДРОВ          СЕКРЕТАР: ПАВЛИНА НЕДЯЛКОВА

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП ЛА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/ - ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


КОНТРОЛ И РАЗХОДИ: ОПИТЪТ НА ИЗБРАНИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ

ЕДИН ОТ МНОГОТО ВЛИЯТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ, ПРОФЕСОР ГУНАР МАЙРДАЛ, ОТБЕЛЯЗА ПРЕЗ 1956 Г., "...КАКЪВ РАЗМЕР СУПЕРПЛАНИРАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ. ..", А НА ДРУГО МЯСТО КАЗА, ЧЕ "... ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ Е ПЪРВОТО УСЛОВИЕ ЗА ПРОГРЕС"./24/ КЪМ ГЛАСОВЕТЕ НА ИЗТЪКНАТИТЕ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ ПОДДЪРЖАХА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛАТИНОАМЕРИКАНЦИТЕ ПРИБАВИХА И СВОЙ СОБСТВЕН ТЕОРЕТИК, АРЖЕНТИНСКИЯТ ИКОНОМИСТ РАУЛ ПРЕБИШ, КОЙТО ПРЕЗ 1962 Г. ПУБЛИКУВА "ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛАТИНСКА АМЕРИКА И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ". В ТАЗИ КНИГА, КОЯТО ОКАЗА ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ, ПОГРЕШНОТО ТЪЛКУВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРЕБИШ НА ПО-РАННИ БРИТАНСКИ ДАННИ ГО ДОВЕДОХА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВИЯ В ЕКСПОРТИРАЩИ СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ СА СЕ ВЛОШИЛИ И ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО ИМ ВЛОШАВАНЕ /25/. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕЦЕПТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ОТКРИТИЕ, ДОВЕДОХА ДО ДЪЛГОТРАЙНО ОБВЪРЗВАНЕ НА ЛАТИНСКА АМЕРИКА С ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, ОСНОВАНА НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ВНОСА, ОГРАДЕНА ОТ СТЕНИТЕ НА ВИСОКИТЕ ТАРИФИ. В РЕЗУЛТАТ, ПО ПОДОБИЕ НА ПОЛША И УНГАРИЯ, ИКОНОМИСТИТЕ ОТ МНОГО СТРАНИ НА ЛАТИНСКА АМЕРИКА ЗАПОЧНАХА ДА ЗАЛИТАТ МЕЖДУ ПЕРИОДИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪЛНОТО ДОВЕРИЕ В СПОСОБНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ДА ПРОЕКТИРА РЪСТА И РАЗВИТИЕТО.

ОЧЕБИЙНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛИТИКАТА, ПРОИЗТЕКЛА ОТ МЪДРОСТТА НА ГОДИНИТЕ "... ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА ЗА НЕДИФЕРЕНЦИРАНИТЕ /МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ/ СЪВКУПНОСТИ, КАТО ИНВЕСТИЦИИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПЕСТЯВАНИЯ" /26/. ЧРЕЗ БОРАВЕНЕ С ТЕЗИ СЪВКУПНОСТИ КОМПЕТЕНТНИТЕ ПОЛИТИЦИ МОГАТ ДА ТЛАСНАТ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА КЪМ РАЗВИТИЕ. ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛА СЕ ОКАЗА РАВНОДУШИЕТО КЪМ ОТНОСИТЕЛНИТЕ ЦЕНИ, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА СИГНАЛИ ЗА ЕФИКАСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ.

ЛАТИНОАМЕРИКАНЦИТЕ, КАКТО И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ, ТЪРПЯТ ТЕЗИ БЕДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ. ТЕХНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ, НИСКИТЕ ИМ ЖИЗНЕНИ СТАНДАРТИ, ВИСОКАТА ИНФЛАЦИЯ И ТЕМПОВЕТЕ НА БЕЗРАБОТИЦА, КАКТО И ТЕЖКОТО ДАНЪЧНО БРЕМЕ НЕ СА НЕЩО НОВО.

- "...ПОВЕЧЕТО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ ВЪВЕДОХА КОНТРОЛНИ МЕРКИ, КОИТО РЕГУЛИРАТ ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТОКИ И УСЛУГИ, ИЗНОСА И ВНОСА, ПОТОЦИТЕ НА КАПИТАЛИ И ПАЗАРА НА РАБОТНАТА СИЛА. НАПРИМЕР С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕБОРЯТ С ИНФЛАЦИЯТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ ИКОНОМИКИ ВЪВЕДОХА МЕРКИ ЗА ЦЕНОВИ КОНТРОЛ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАВАНИТЕ НА ЦЕНИТЕ САМО ИЗОСТРИХА ИНФЛАЦИОННОТО НАПРЕЖЕНИЕ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА СТИМУЛИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО /ПО ТОЗИ НАЧИН НАМАЛЯ СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПРОДОВОЛСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ/ И ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО, КОЕТО ПЪК УВЕЛИЧИ ДЕФИЦИТА" /27/.

ПЕРУ ПРЕДЛОЖИ ПРИМЕР ЗА ТОВА КАКВО СТАВА, КОГАТО МЕХАНИЗМЪТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ СЕ ОТМЕНЯ ЧРЕЗ АДМИНИСТРАТИВЕН ДЕКРЕТ. КОГАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ ГАРСИЯ БЕШЕ ИЗБРАН ПРЕЗ 1985 Г., ПЕРУАНСКАТА ИКОНОМИКА СЕ ОСНОВАВАШЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ВНОСА, ВИСОКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗНОСА НА МЕД И ИМАШЕ ГОЛЕМИ ДЪЛГОВЕ. В ДОПЪЛНЕНИЕ ТАМ ДЕЙСТВАХА "...ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗАКОНИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНАТА СИЛА, ЕКСТЕНЗИВНИ РЕЖИМИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТА, ВИСОКИ ДАНЪЦИ, МОЩНИ ПРОФСЪЮЗИ И ИЗВЪНРЕДНО УСЛОЖНЕНА СИСТЕМА ОТ ЗАКОНИ ЗА КОНТРОЛ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР" /28/. ПЕРУ СПОДЕЛЯ С РЕДИЦА ДРУГИ ПО-СЛАБО РАЗВИТИ СТРАНИ СИЛНО ДИСКРИМИНИРАЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА И УЧРЕЖДЕНСКА СИСТЕМА, КОЯТО СЪЗДАВА ОГРОМНИ ТРУДНОСТИ ПРЕД ХОРА С НИСКИ ДОХОДИ, ЗА КОИТО Е МНОГО ТРУДНО И СКЪПО ДА СЕ ИЗКАЧАТ ПО ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СТЪПАЛА НА БЮРОКРАТИЧНАТА СИСТЕМА, ЗА ДА РЕГИСТРИРАТ МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДА УСТАНОВЯТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДОМОВЕТЕ СИ.

СВЕТОВНАТА РЕЦЕСИЯ, ВИСОКИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И НЕДОСТИГЪТ НА ВЪНШНИ КРЕДИТИ, КОИТО ХАРАКТЕРИЗИРАХА НАЧАЛОТО НА 80-ТЕ ГОДИНИ, ОЗНАЧАВАТ, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО ГАРСИЯ ПОЕ ВЛАСТТА, В ПЕРУ ИМАШЕ ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ И СИЛНА БЕЗРАБОТИЦА. ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ ПРЕДПОЧЕТЕ ДА СЕ БОРИ С ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ "КОНТРОЛ И РАЗХОДИ".

- "ЗА ДА КОНТРОЛИРАТ ИНФЛАЦИЯТА И ЕДНОВРЕМЕННО ДА СЪЖИВЯВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ВЛАСТИТЕ НАМАЛИХА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И ПРЕДОТВРАТИХА СВЪРХУВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕЧАЛБАТА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРЕДЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ. В СЪГЛАСИЕ С ГОРНОТО, ТЕ НАМАЛИХА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ, НАЛАГАНИ ОТ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА И ДАНЪЧНОТО ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И  ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА. ОСВЕН ТОВА ВЛАСТИТЕ ПОДДЪРЖАХА ЗАВИШЕН ВАЛУТЕН КУРС С ЦЕЛ ДА НАПРАВЯТ ВНОСА ПО-ЕВТИН. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕ СЪЖИВИХА ВЪТРЕШНОТО ТЪРСЕНЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ШИРОКА МОНЕТАРНА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА. ВЛАСТИТЕ НАРЕДИХА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ И НАДНИЦИТЕ, КОИТО ПРЕВИШАВАХА ИНФЛАЦИЯТА..." /29/

ИДЕЯТА Е, ЧЕ ЗДРАВЕТО НА ИКОНОМИКАТА ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ И ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ СПАДНЕ, ТЪЙ КАТО НАРАСТВАЩАТА НУЖДА ОТ СТОКИ ПОНИШАВА [?]ЕДИНИЧНИТЕ РАЗХОДИ. КАКТО И В ДРУГИТЕ СЛУЧАИ, ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОГРАМАТА ПОСТИГНА ГОЛЯМ УСПЕХ: БРУТНИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ НАРАСНА С ОКОЛО 9,5 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1986 Г. И СЪС 7 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1987 Г. "В РЕЗУЛТАТ НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА, ОДОБРЕНА В СРЕДАТА НА 1985 Г., ИНФЛАЦИЯТА СЕ ЗАБАВИ, ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ СЪЖИВИ И ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА СЕ УВЕЛИЧИ... СРЕДНАТА ИНФЛАЦИЯ В СТОЛИЦАТА ЛИМА ПАДНА ПРЕЗ 1986 Г. ДО 77,9 ПРОЦЕНТА, ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ РАЗМЕРА ЗА ПРЕДИШНАТА ГОДИНА" /30/.

НО КАКТО ИСТОРИЯТА НЕВЕДНЪЖ ПОКАЗВА, ТАКАВА СИСТЕМА Е ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ЕДИНСТВЕНАТА ВЪВЕДЕНА РАЗУМНА ПОЛИТИКА БЕШЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДА. НО НЕЙНО ЦЯЛОСТНО ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНО БЕШЕ ИЗМЕСТЕНО ОТ ДЕФОРМАЦИИТЕ И АНТИСТИМУЛИРАЩИТЕ ФАКТОРИ, НАЛОЖЕНИ ОТ ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПОЛИТИКАТА. В СРЕДАТА НА 1987 Г. КОНТРОЛИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОРИЗА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РЕГУЛИРАТ ВЪВ ВЪЗХОДЯЩА ПОСОКА И "УДЪРЖАНАТА ИНФЛАЦИЯ ИЗХВРЪКНА ОТ БУТИЛКАТА. В НАЧАЛОТО НА 1988 Г., ИЗПРАВЕНО ПРЕД 182 ПРОЦЕНТА ИНФЛАЦИЯ ЗА М. ФЕВРУАРИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАМРАЗИ ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР, ПРЕКРАТИ СУБСИДИИТЕ, НАМАЛИ ТАРИФИТЕ И ДАНЪЦИТЕ, ПРЕМАХНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И УВОЛНИ 30 000 ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. ИНФЛАЦИЯТА БЕШЕ НАМАЛЕНА НА 11 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1987 Г., 22 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1988 Г. И 2 ПРОЦЕНТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1989 Г. БОЛИВИЯ БЕШЕ ВЪЗНАГРАДЕНА ЗА СВОИТЕ УСИЛИЯ, ТЪЙ КАТО МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ И НЯКОИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ Й ОСИГУРИХА НОВИ ЗАЕМИ.

БОЛИВИЯ ОБАЧЕ ТРЯБВА ОЩЕ ДА РАЗНООБРАЗИ СВОЯ ИЗНОС. ЧЕТИРИДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ ПЕЧАЛБИТЕ Й В ЧУЖДА ВАЛУТА ИДВАТ ОТ ЕКСПОРТА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА АРЖЕНТИНА. А АРЖЕНТИНА С НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ, НЕ Е ИЗВЪРШИЛА ПЛАЩАНЕТО. НО "ВЪПРЕКИ МНОГОТО ОСТАНАЛИ ТРУДНОСТИ БОЛИВИЯ, ИЗГЛЕЖДА, УСТАНОВЯВА УСТОЙЧИВ, ПРЕДВОЖДАН ОТ ИЗНОСА БЕЗИНФЛАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" /39/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

14:12:24    07-03-1991