7 април 1995


София, 7 април 1995 година
Брой 69 /1370/


София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е ЗА РЕАЛНО ОСЪЩЕСТВИМ БЮДЖЕТ, ОТГОВАРЯЩ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 1995 Г.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ решително възразява срещу опита на Българската социалистическа партия /БСП/ да върне познатото време, когато Народното събрание /НС/ приемаше държавния бюджет за един-два дни след благословията на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/. Днес ни се предлага държавен бюджет с половинмесечно закъснение от първоначално обещания срок. След надлежно отлежаване на "Позитано" 20 партийно приетият проект за държавен бюджет за 1995 г. се прокарва експресно през комисиите на Народното събрание.

Проектът за държавен бюджет се предлага без предвиждане за брутния вътрешен продукт и за макроикономическите условия като цяло, на основата на които е изготвен. Той не съдържа необходимите критерии, от които може да бъде направена преценка за неговата реалност. Приходната част на бюджета е изградена само върху пожелания и очаквания. Не е ясно откъде ще дойдат средствата, но пределно ясно е, че се увеличават данъците и акцизите, с което ще се бръкне по-дълбоко в джоба на всеки българин. Твърдението, че бюджетът е съставен на основата на икономически баланси, е голословно. То не е подкрепено от разчети, предоставени на народните представители.

Под натиска на правителството парламентарното мнозинство настоява проектозаконът за бюджета да бъде набързо приет без подробно анализиране на възможностите и нуждите на страната. Ние не можем да гласуваме бюджет, като се доверим единствено на твърденията на министъра на финансите.

Съюзът на демократичните сили ще държи бюджетът за 1995 г. да бъде реално осъществим, да отговаря на социалните нужди на българския народ, на неговите национални интереси и на интересите на всеки български гражданин.

За дирижираните от БКП/БСП решения на парламентарните комисии:

Социалната комисия прие по принцип бюджета и изрази становище, че в края на годината пенсиите ще имат същата покупателна способност, каквато са имали през декември 1994 г.

Комисията по енергетика прие по принцип бюджета, като поиска ясна финансова схема за изчистване на взаимната задлъжнялост между енергетичните търговски дружества и забрана да се отпускат субсидии на търговските дружества, които получават газ по Ямбургското споразумение и не са правили вноски в бюджета. Единствените протести бяха от депутата от Парламентарната група /ПГ/ на СДС Димитър Иванов.

Комисията по устройство и дейност на държавните органи прие бюджета като непротиворечащ на конституцията, но реши Висшият съдебен съвет /ВСС/ да представи подробен отчет за разходите на правосъдието за 1994 г.

Комисията по местно самоуправление подкрепи по принцип бюджета, като в гласуването не участваха депутатите от СДС. Поискано бе сумите за малките водоснабдителни обекти в общините да са записани отделно, както и заявената за тях субсидия да бъде изплатена 100 на сто.

Комисията по околната среда прие по принцип бюджета без участието на депутатите от СДС, но смята, че отделените средства са недостатъчни. Депутатите обещаха за второто четене на бюджета в пленарна зала да подготвят промени в някои текстове за оптимизиране на разходите в министерството.

Комисията по национална сигурност единствена не прие по принцип вчера становище по проектобюджета и отложи гласуването за следващата седмица с мотива, че отпуснатите средства за армията, Министерство на вътрешните работи и другите служби за сигурност са минимални. Депутатите са се обединили около становището да не искат допълнителни суми, а да се борят за данъчни облекчения за военни и някои други производства.

София, 6 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЗИЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА СЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯ ОТ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ.


През последните дни отговорни представители на Обединението за социална демокрация /ОСД/ по различни поводи изказват мнението, че Българската социалистическа партия /БСП/ трябва в близко бъдеще да се превърне в своеобразна федерация от идейно-политически движения и течения. Според някои от ръководителите на ОСД тя дори вече дава признаци за подобна вътрешна промяна. Като доказателство за това те сочат ясното обособяване на двете противоположни тенденции в БСП - социалдемократическата, представена от ОСД, и неокомунистическата, представяна от Идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа".

По този повод Оперативното бюро на ИО "Марксистка платформа" в БСП заявява:

1. Обособяването на двете противоречиви тенденции в БСП е процес, който открито се развива още от 10 ноември 1989 г. Той е съпровождал всички идейни дискусии в партията от тогава до днес.

2. ИО "Марксистка платформа" винаги се е обявявала категорично против каквито и да са опити за организационно дестабилизиране на партията и особено срещу въвеждането на федеративния принцип на нейното изграждане.

3. Идейният спор в БСП се води и ще се води, без това да изисква някакви особени промени в сегашното й организационно политическо устройство. Опитите за обособяването на идейните тенденции в нея, колкото и да са противоречиви те на сегашния етап, нито могат, нито е необходимо да приемат организационно политическа форма. Подобно обособяване неминуемо води към фракционна дейност, против която ИО "Марксистка платформа" винаги остро се е противопоставяла.

4. ИО "Марксистка платформа" в БСП по най-различни поводи е давало идеи за организационното укрепване на БСП, за да се запази нейното единство и цялост. Най-подробно тези идеи бяха изразени в проекта за устав на БСП, предоставени от нас за обсъждане на 41-я конгрес на партията.

София, 5 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА ЧЛЕНОВЕ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛАГАНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕД XXVII Й КОНГРЕС.


Ние, долуподписаните членове на Радикалдемократическата партия /РДП/ от Парламентарната група /ПГ/ на Съюза на демократичните сили /СДС/, декларираме, че с всичките си политически действия в парламента и в партията ще поддържаме коалицията СДС и ще останем достойни за доверието, което ни е възложено от избирателите, гласували със синята бюлетина.

На предстоящия XXVII редовен конгрес на РДП ще се противопоставим с всички сили на опитите РДП да бъде извадена от Съюза на демократичните сили, който е единствената жизнена и перспективна сила и естествен център на демократичната общност в борбата й срещу реставрационните домогвания на Българската социалистическа партия /БСП/.

Александър Йорданов - председател на партията, д-р Георги Карев - зам.-председател на партията, Емил Капудалиев - орг. секретар на партията, доц. Георги Панев - председател на Комисията по етика, Цоньо Ботев - член на Изпълнителния комитет на партията, Надежда Михайлова - депутат от Търновски избирателен район, Сашо Стоянов - депутат от Старозагорски избирателен район, Иван Тосев - депутат от избирателен район Пловдив-окръг, Николай Налбантов - депутат от избирателен район Пловдив-окръг.

София, 6 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ГИНЧО ПАВЛОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ДО ВРЕМЕННО УПРАВЛЯВАЩИЯ ПОСОЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАДОШ СМИЛКОВИЧ ПО ПОВОД НА ТВЪРДЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЕН БЕЛГРАД ЗА НАЛИЧИЕ НА "СРЪБСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО" В НАШАТА СТРАНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

На 6 април 1995 г. в средствата за масова информация бяха публикувани твърдения на официален Белград за наличие на някакво "сръбско национално малцинство" в България. Освен изключителната научно-историческа некомпетентност в тези твърдения се съдържа и политическа нечистоплътност и зложелателство.

Смятаме за цинизъм факта, че в импровизирането на тези твърдения се замесва името на Отечествената партия на труда /ОПТ/.

Позволяваме си да Ви напомним, че Отечествената партия на труда беше първата политическа организация у нас, която постави официално пред българския парламент предложението територията на България да не се използва за преминаване на чужди военни сили за участие в конфликта в бивша Югославия, както и предложението за отпадане на югоембаргото. Напомняме Ви и за множеството масови прояви в тази насока, чийто организатор беше ОПТ.

Ето защо сме неприятно изненадани от това, че усилията ни за облекчаване съдбата на сръбския народ и за сближаване на страните ни стават обект на инсинуации със съмнителна политическа стойност.

Дали ще получим извинения за тези инсинуации, зависи от морала на ръководните фактори в официален Белград. Мислим обаче, че тези ръководни фактори могат да изпълняват далеч по-отговорни задачи, вместо да се занимават с мистицизъм, търсейки някакво "сръбско национално малцинство" на територията на България.

Надяваме се, господин посланик, че ще предадете на ръководството на Вашата страна нашия протест и недоумение по повод горепосочените инсинуации.

Уверяваме Ви, че тези действия на югославското ръководство няма да попречат на Отечествената партия на труда да работи за приятелството между българския и сръбския народ, както и за благоденствието на признатото от историята, от международните документи и от Вашата конституция българско национално малцинство в Сърбия.

София, 6 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ СВИКВАНЕТО МУ ДО 24 МАРТ 1995 Г., ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО /28 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


В резултат на проведените на 18 декември 1994 година предсрочни парламентарни избор за 37-о Обикновено народно събрание с листата на Движението за права и свободи /ДПС/ бяха избрани 15 народни представители. На първото си заседание парламентаристите от ДПС избраха ръководство в състав: председател - Ахмед Доган; заместник-председатели - Гюнер Тахир, Гюлбие Реджеб и Стоян Денчев; секретар - Кемал Еюп.

За говорители на групата бяха определени: Гюнер Бехчет Тахир, Юджел Наим Атилла и Стоян Георгиев Денчев.

В хода на работата на Народното събрание /НС/ народните представители разпределиха сферите си на интереси, квалификации и отговорности така:
1. Ахмед Доган - председател на Парламентарната група /ПГ/ на ДПС.
2. Гюлбие Осман Реджеб - зам.-председател на ПГ на ДПС /икономика, финанси, бюджет, социална политика, връзки с другите парламентарни групи/.
3. Стоян Георгиев Денчев - зам.-председател на ПГ на ДПС /външна политика, национална сигурност, административно-правни въпроси/.
4. Гюнер Бехчет Тахир - зам.-председател на ПГ на ДПС /връзки с парламентарните групи и извънпарламентарни политически сили, местно самоуправление и административни въпроси, образование, наука, култура, радио и телевизия/.
5. Кемал Еюп Адил - секретар на ПГ на ДПС /връзки с държавните институции и обществените организации и с парламентарните групи, енергетика/.
6. Осман Ахмед Октай - здравеопазване, приходи и разходи на партии.
7. Ибрахим Тосун Татарлъ - правата на човека, култура.
8. Ремзи Дурмуш Осман - национална сигурност, местно самоуправление и администрация.
9. Хасан Али Хасан - земеделие, полупланински райони.
10. Юмер Юмер - земеделие, екология.
11. Сейхан Касим Садък - правни въпроси, етика.
12. Юджел Атилла - младежта и спорта, икономика.
13. Мехмед Бейтула Хаджиюмер - образование, корупция.
14. Максим Жеков Димов - икономика, бюджет и финанси.
15. Юнал Лютфи - връзки с председателството на Народното събрание.


А. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В съответствие с програмните документи на ДПС, указанията на Централното оперативно бюро /ЦОБ/, предизборната платформа и поетите пред избирателите лични ангажименти народните представители определиха законодателните приоритети на групата - откровено трябва да се каже и да се подчертае, че реализацията на тези приоритети ще срещне острата съпротива на управляващото в момента мнозинство. Независимо от всичко ПГ успя "да вкара" много текстове в Правилника за работата на НС, с което още в началото на неговата работа спечели симпатиите и уважението на колегите си както от "дясно", така и от "ляво". Не могат да се отрекат фактите, свързани с активността на народните представители от групата при обсъждане на всички постъпили в пленарната зала законопроекти.

По наше предложение на първото пленарно заседание през месец април 1995 г. би трябвало да започне обсъждането на внесения от депутати от групата на т.нар. законопроект за химна на Република България.


Б. РАБОТА В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА НС

Всички депутати от ПГ на ДПС, с изключение на председателя на ПГ и избрания по наше предложение зам.-председател на НС, участват в две постоянни комисии на НС. От нашата парламентарна група има избрани 3-ма зам.-председатели на постоянни комисии. Голям обществен отзвук предизвика направеното от ПГ предложение за създаване на комисия за планинските и полупланинските райони. Поради важността и добрата професионална обосновка такава комисия беше създадена, но за съжаление мнозинството не позволи тя да бъде оглавена от наш ръководител.


В. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Независимо от формалната сплотеност на членовете на ПГ /преди всичко на основата на партийните документи/, определено трябва да се каже, че тук съществуват редица слабости. За съжаление повечето от тях носят субективен характер.

1. Почти никога / с едно-две изключения/ заседанията на ПГ не са почвали в предварително определения час. Това се дължи на неявяване или на закъсняване на депутатите.

2. Неприсъствие в пленарната зала.

3. Пререкания и спорове относно желанията за самостоятелна изява на отделни депутати.

4. Правенето на ненавременни, противоречиви и многословни изявления пред средствата за масово осведомяване. /След разговор на тази тема такива изяви вече няма./

5. Противоречия и неразбории във връзка с назначаването на втората секретарка на ПГ.

Изброените по-горе, а и други организационни слабости и грешки се дължат на няколко фактора, по-важните от които са:

1. Липса на достатъчно организационен опит.

2. Липса на субординация в ръководството на групата /няма установена йерархия и не са регламентирани взаимоотношенията между заместник-председателите/.

Като обективни причини обаче могат да се изтъкнат дадените от конституцията индивидуални права и задължения на всеки отделен депутат.

В съответствие с приетите пред избирателите ангажименти парламентаристите от групата поеха задължения да отговарят пряко не само за избирателните си райони, но и за районите, в които имаше издигнати от ДПС кандидати за народни представители.

Още в началото на работата на 37-то Народно събрание Парламентарната група на ДПС се определи като конструктивна опозиция, т.е. като опозиция, която независимо от "цвета" на предложенията, с цената на всички позволени от закона средства защитава интересите на своите избиратели, а и на всички български граждани. В тази връзка ние в качеството си на народни избраници от ДПС, чрез делата и убежденията си твърдо декларираме, че в настоящия момент нашата парламентарна група е част от опозицията /за съжаление, все още в началния стадий на "обединението си"/.

Парламентарната група на ДПС отчита уникалността на политическата формация, чийто представител е в парламента на републиката, и заявява, че ще бъде равнопоставена и ще поддържа равноправни отношения с парламентарните групи на другите представенив Народното събрание политически партии и коалиции.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълния текст на:
РЕШЕНИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОНДАЦИИ, ПРИЕТИ НА ТРЕТОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ /1-2 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


I. Събранието прие следните нови пълноправни членове на Съюза на българските фондации /СБФ/:
1. Фондация "Потенциал", София
2. Фондация "Изкуство и култура", Севлиево
3. Фондация "Антидрога", София
4. Асоциация "Малигнени лимфоми", Варна
5. Фондация "Микротел - България", София
6. Фондация за изследване на човешката сексуалност, София
7. Фондация "Хан Крум", София
8. Фондация "Отворено общество", София


II. Събранието одобри доклада на Контролния съвет, представен от неговия председател Георги Атанасов.

Събранието прие: До 30 април 1995 г. да се изпратят в секретариата на СБФ копия от подписаните от членовете данъчни декларации, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс, гарантиращи финансовата прозрачност на дейността им. Същевременно в този срок Изпълнителното бюро да подготви и разпрати до членовете на съюза въпросници за финансовото им състояние, които да бъдат попълнени и върнати не по-късно от 30 май 1995 г.


III. Събранието прие годишния отчет на Изпълнителното бюро на СБФ и одобри счетоводния баланс на съюза.


IV. Събранието прие краен срок 30 април 1995 г. за изплащане на членския внос за 1994 г., след който спрямо неиздължилите се организации да бъде приложена разпоредбата на чл.8/1/, от устава на съюза. Определен бе членски внос за 1995 г. в размер на 3500 лв. и встъпителна вноска за членство в размер на 2000 лв.


V. Събранието прие плана за дейност на СБФ за 1995 г. и главните насоки за развитие на съюза в съответствие с предложения стратегически план.


VI. Събранието утвърди бюджета на СБФ за 1995 г. съгласно направеното предложение /приложение номер 1 към настоящия протокол/.


VII. Събранието не прие поради липса на необходимото квалифицирано мнозинство предложенията за промяна в името на съюза.


VIII. Събранието прие изменения и допълнения в Устава на СБФ, които са отразени в неговия пълен текст /приложение номер 2 към настоящия протокол/.


IX. Събранието удължава мандата на Изпълнителното бюро, Контролния съвет и председателя на СБФ до следващото общо събрание, което да се проведе през есента на 1995 г.

Прието бе за следващото общо събрание да бъде създадена комисия по номинациите, която да обобщи и представи предложенията за избор на управителни органи на СБФ. Комисията да бъде в следния състав: Валентин Митев, Васил Велев, Димитър Ташков, Михаил Тачев.

X. Събранието определи следните седем направления за сформиране на постоянно действащи работни групи от представители на членуващите в СБФ организации:
- информация и комуникация
- правна и финансова уредба
- обучение
- международно сътрудничество
- институционално развитие
- комисия по наградите
- спонсорство и инвестиции

Събранието възложи на Изпълнителното бюро да утвърди ръководството и състава на работните групи, както и правилата за тяхната работа.


XI. Събранието подкрепи по принцип законопроекта за юридическите лица с нестопанска цел и взе решение до 15 април 1995 г. членовете на съюза да изпратят в секретариата писмени бележки по законопроекта. Събранието възложи на Изпълнителното бюро и работната група по финансово-правната уредба в срок до 30 април 1995 г. да отразят направените от членовете предложения.


XII. Събранието възложи на Изпълнителното бюро да направи проучване на спецификата на отделните организации, членуващи в СБФ, и да подготви за следващото общо събрание сформирането на групи от членове на съюза със сродни цели.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА САМОТНИТЕ И БЕЗБРАЧНИТЕ "ДЕТЕЛИНА" ПО ПОВОД НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На 1 април 1995 г. в София се учреди Партия на самотните и безбрачните "Детелина".

На първото си заседание Управителният съвет избра за председател на партията г-н Стоян Димитров Казаков - 55-годишен, журналист.

В основата на устава и на програмата на партията са залегнали защита на интересите на членове и симпатизанти без оглед на това от коя общност са - политическа, етническа, верска и др.

Партията ще установи контакти със съмишленици от всички населени места в страната за създаване на структури по места.

Една от най-приоритетните задачи на партията ще бъде да създаде /наеме/ клубове /помещения/, в които да се събират и да контактуват несемейни, разведени, овдовели и др. подобни граждани.

Партията ще проучи опита на други страни и ще пледира за създаване на семейства без брак, семейства, които да се изграждат на основата на любовта, природните закони, морала.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ И НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА КОНФЛИКТ С ФИРМА "БАРБУКОВ" ЕООД.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Преди 11 години творческите съюзи на българските художници и архитекти в изпълнение на социалната си политика учредиха жилищно-строителни кооперации от крайно нуждаещи се творци /тогава млади семейства/ и им предоставиха свои терени за строителство. Многократните проверки по-късно потвърдиха категорично, че при регистрирането на кооперациите са спазени всички действащи в страната нормативни актове. Независимо от смяната на ръководствата и на двата съюза през тези години никой не е оспорвал жилищно-строителните кооперации /ЖСК/ и членството в тях. Нещо повече, Съюзът на архитектите в България /САБ/ и Съюзът на българските художници /СБХ/ не промениха политиката си за социална взаимопомощ. Те продължават да защитават правото на тези свои членове, които нямат възможност за "пазарно" уреждане на жилищните си нужди, да изграждат кооперации и да използват терени, предоставени целево и собственост на съюзите.

Първоначално изграждането на двете ЖСК беше възложено на държавни строителни организации, които поради собствени затруднения се отказаха от обектите. Тогава след обстоен анализ на няколко оферти за изпълнител беше избрана фирмата "Барбуков" ЕООД. Тя предложи твърдо договаряне на крайната цена, срещу което ЖСК поеха задълженията за авансово плащане на материалите - досега общо 32 294 000 лева. Предоставени му бяха определен брой апартаменти, които той да продаде на пазарна цена чрез предварителни договори за поръчка. В двата комплекса "Български художник" и "Архитектура" "Барбуков" ЕООД е разположило своя офис и два цеха: за арматура и за дограма, без да плаща наем на инвеститорите за използването на техния имот.

Двете ЖСК като инвеститори изпълняваха коректно задълженията си по графика за финансиране на строителството. Фирма "Барбуков" ЕООД обаче не изпълни графика за строителство. Преди предаването на всеки пореден етап чрез жалби до различни инстанции с искане за експертизи той търси повод за отлагане. Последен пример е искането му до Столична голяма община за ново ценообразуване в момент, когато по договор той трябваше да предаде завършен обекта на ЖСК "Архитектура" на 30 март 1995 г. Примерите са много и целта ни не е да ги изброяваме изчерпателно - за всички негови нарушения има искове пред съдебните органи и жалби пред прокуратурата. Ние искаме ясно и категорично да се разбере причината за това поведение на строителната фирма: искането да се завишат два и повече пъти предварително договорираните цени на жилищата. Тъй като не разполага с правно основание за това, фирмата се опитва да манипулира общественото мнение и някои държавни органи срещу инвеститорите.

Съюзът на българските архитекти и Съюзът на българските художници досега не взеха страна във възникналите спорове, смятайки, че те трябва да се разрешат по правов, а не по публичен начин. Г-н Димитър Барбуков обаче направи изявления, които откровено уронват престижа на творците, които членуват в двете кооперации. Случаят от частен се превръща в обществен. Затова ние се чувстваме отговорни и задължени да заявим, че няма да поддържаме подхванатата по този начин полемика. Двата съюза разполагат с перфектни документи за собственост на терените и за учредяване на кооперациите, за финансиране и проектиране. Убедени в добросъвестността на ЖСК "Архитектура" и "Български художник", ще подкрепим тяхното искане за намеса на компетентните органи за разрешаване на възникналите проблеми. Сигурни сме също така, че средствата за масово осведомяване ще продължат обективно да отразяват позицията на около 200 български творци и техните семейства, с което ще допринесат за скорошно приключване на конфликта.

София, 4 април 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ: Борислав Стоев

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: арх. Борис Камиларов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЧАВДАР КЮРАНОВ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ /1 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


VII
ОЩЕ ЗА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА СЛЕД НЕЯ

25. В Програмната декларация на правителството от януари 1995 г. се казва: "Желаем отново да подчертаем - правителството на Демократичната левица ще води политика на национално съгласие, разчитаща на диалога, на търсенето на договорености и широко взаимодействие за изпълнението им." Това е стратегическата линия. Как стои нейното изпълнение? Това най-ясно ще проличи, ако се анализира политиката на Парламентарната група на Демократичната левица по внесените решения и законопроекти.

а/ На първо място - по Правилника на Народното събрание. Той наистина трябваше да бъде изменен. Редица приети нови членове ускоряват законодателния процес, увеличават работното време на Народното събрание, повишават неговата ефективност /особено новият начин на определяне на дневния ред - седмично, а не ежедневно; помним какъв кошмар беше тази процедура през 36-то Народно събрание/.

Но заедно с това опозицията направи редица предложения за поправки и уточнения в правилника. Нито едно от тях не беше прието. Не беше воден никакъв диалог с нея. /Един пример: в текста на БСП и коалиция се казваше, че председателят на Народното събрание "упражнява бюджета". Това е дума, влязла в практиката, но тя е наистина остаряла. Опозицията предложи "управлява бюджета", което е по-правилно. Не - това бе отхвърлено. Разбира се, това е най-незначителният пример./

б/ Така стоеше въпросът и при приемането на поправките към Закона за околната среда. Този закон беше едно от постиженията на Великото народно събрание. Дойде случаят "Джерман-Скакавица" - една реална необходимост. Но въпросът трябваше да се реши със специален закон. Сега се прие, че "за задоволяване на жизненоважни потребности и по изключение няма да се прави задължителна оценка на въздействието на околната среда за обеми и дейности с предполагаемо вредно въздействие върху околната среда". Това е дълбока и принципна промяна на съществуващия закон и отстъпление от неговата основа. И в този случай ГТГДЛ не се вслуша в гласа на опозицията, която предлагаше също специален закон. Наистина, част от нея водеше борбата по чисто демагогски и популистки причини, но за специалния закон бяха прави.

в/ Така стои въпросът и със закона "Анти-Панев". Безспорно е, че законът "Панев" беше един антиконституционен и позорен закон. Той трябваше да бъде отменен. Висшата атестационна комисия /ВАК/ трябваше да бъде разпусната. Но никаква държавническа необходимост не налага нови избори до октомври 1995 г. Няма основание висшите учебни заведения и институтите да бъдат задължавани да провеждат нови избори. Истина е, че бяха изгонени и лишени от редовна работа видни и способни учени. Но не е необходим реванш. Това хвърля сянка върху БСП и партньорите й. Въпросът ще намери естественото си решение с един специален закон - закона за висшето образование. Това би било прието от широки кръгове на научната общност.

Но и тук предложенията на част от опозицията и немалка част от ПГДЛ не бяха чути своевременно. БСП не спечели от възникналите спорове и особено от неправилното решение.

г/ Измененията в Закона за земята също са една необходимост. /Изложените тук аргументи, насочени към поправката на внесения от ПГДЛ закон, са на проф.Пандов /вж. в. "Труд", 10 март 1995 г./ Но в редица случаи те не са достатъчно обмислени. Така например при неизползване на земята се предвиждат санкции срещу собствениците. Много по-правилно ще бъде да се стимулират стопаните да обработват земите си - сами или в кооперации. На второ място - собствениците трябва да получат земите си в нови реални граници. Но нотариалните актове те трябва да получат за своя парцел, с точно обозначение къде се намира той, да съответства на категорията и на местонахождението на бившата негова земя. На трето място - относно пазара на земята: ако някой иска да продаде земята си /когато това стане възможно/, това не трябва да става чрез общината, това не е нейна функция. Би могло да се създаде специален орган. На четвърто място - ликвидирането на ликвидационните съвети трябва да стане не веднага, а с един максимално кратък срок, за да им се търси отговорност. Най-сетне - по параграф 4 - трябва да се даде възможност за замяна и да се търси решение за справедливо обезщетяване на бившите собственици.

Всичко това трябваше да бъде съобразено своевременно. Наистина, по този закон опозицията има почти изцяло негативно отношение. Но нейните критики по чисто юридическата страна на закона заслужават внимание /вж. Ал.Джеров/. Обаче повече заслужават внимание критиките и бележките на проф.Пандов.

26. Ако БСП и нейните партньори, ако ПГДЛ продължават да следват такава линия - линия, която отхвърля диалога и не се стреми да вземе положителното в предложенията на опозицията /отхвърляйки отрицателното/, тя не само ще се отклони от стратегическата линия на национално съгласие, но ще изпадне в изолация. И още нещо - ще се постави въпросът доколко искрено БСП прогласява националното съгласие като своя линия и не е ли това постановка на думи. Това е много сериозен въпрос - може би най-сериозният.


VIII
ЗА ТРИТЕ ЦЕНТЪРА НА ВЛАСТТА

27. Пленумът на 12 март се занима и с въпроса за отношението между трите центъра на властта - ВПС, МС и ПГДЛ.

Какви могат да бъдат тези отношения? Първо - те могат да бъдат отношения на пълна разделеност и независимост, всеки от тях да действа сам за себе си. Това няма да бъде добре. Второ - те могат да бъдат отношения на пълно сливане - на партийна и на държавна власт. Това вече беше и не беше добре. Трето - те могат да бъдат отношения на йерархическа зависимост - ВПС решава, МС и ПГДЛ изпълняват. Това също беше и също не беше добре. Четвърто - те могат да бъдат антагонистични отношения. Това за щастие не е било и дано не бъде - знаем до какво доведоха антагонистичните отношения между НКС и ПГ на СДС. Най-сетне пето - това могат да бъдат отношения от нов тип, отношения на взаимно сътрудничество. Това е най-трудното. То означава, че тези отношения не трябва да бъдат йерархически, а да са изградени върху разделението на труда.

28. ВПС трябва да очертава стратегическите линии на политиката. Йерархичната зависимост е невъзможна поради простия факт, че ВПС е партиен орган, а Министерският съвет е национален орган. Положението на ПГДЛ е двойствено - групата се състои от депутати, които са преди всичко избрани с листата на БСП. Но веднъж избрани, те са национално отговорни /чл. 67 от конституцията/.

29. Самото разделение на труда между ВПС, от една страна, и МС и ПГДЛ - от друга, може да се формулира така: ВПС определя какво трябва, а МС и ПГДЛ - какво може. Но когато казва "какво трябва", ВПС трябва да се съобразява "какво може". И когато казват "какво може", МС и ПГДЛ трябва да се съобразяват с това "какво трябва". Иначе ще се стигне пак до йерархическа зависимост или пълно отделяне - което ше бъде опасно.

30. А как стои въпросът с контрола? Тук решението на пленума не е много ясно. Изглежда, че то поставя контрола в ръцете на ВПС. Но това би противоречало на същината на това решение, което беше и най-важното в този пленум. Той реши, че между тези три центъра на властта има равнопоставеност. Това е най-важното. А щом има равнопоставеност, контролът не може да бъде еднопосочен - той може да бъде само взаимен контрол. Ние така го разбираме.

                                                                                                       АВТОР НА ПЪРВА ЧАСТ: Чавдар Кюранов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ СЕДМА - ПОСЛЕДНА/ "ЧЕРВЕНА КНИГА ЗА ЗАСТРАШЕНИЯ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ БЪЛГАРСКИ РОД" НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ТОШО ПЕЙКОВ. Документът е огласен на пресконференция на партията на 28 март 1995 г.


5. Несъстоялата се банкова реформа провали голямата икономическа реформа.

5.1. ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА

"Приемането на Закона за БНБ на 25 юни 1991 г. даде такава автономност и безконтролност на УС, каквито няма дори НБ на Великобритания /Иван Костов/. В края на февруари фалира най-старата английска търговска банка "Бейрингс".
Финансовата криза разтърси световните борси. Управителят на банката Еди Джордж не успя да я спаси въпреки голямото си влияние. Сред клиентите й бе кралица Елизабет Втора. Фалитът даде повод за сливане на банки и за окрупняване на капитал. Опозицията в Англия не закъсня да поиска обяснение от ЦБ Бенк ъф Ингланд за несправянето й с надзора над "Беърингс" и оспори нареждането на финансовия министър разследването за причините за фалита да се води от виновната за фалита според опозицията ЦБ.

Но всичко това се случи в Англия от 26 февруари до 6 март 1995 г.

По същото това време на няколко хиляди километра от Гринуич в България продължаваше едногодишната суетня как да бъдат спасени две отдавна фалирали държавни банки - майки на частни банки - деца.

Всички българи научиха от "Бялата книга" за греховете на БНБ.
- За ролята й във финансовата дестабилизация на страната.
- За независимостта на ЦБ от държавните институции, с изключение на парламента, който рядко се занимава с нея. /И как чл.1 от предишната конституция беше заменен с чл.47 за ръководната роля на БНБ./
- За мултиплицирането на погрешните й реакции при валутните шокове през 1993-1994 г.
- За щедрото зареждане на банковата система с ликвидност като основен инфлационен фактор в цялата икономика.
- За пропуските в надзорната дейност на сравнително слабото звено "Банков надзор".
- За недопустимо широките правомощия на УС на БНБ за лицензиране на финансови институции без точно оповестени критерии.

От УС на БНБ са недоволни както членовете на соцправителството, така и бившият финансов министър Костов.

Нека да научим имената на тия недосегаеми от закона мъже и жени.

Централното управление на БНБ малко преди и след 1989 г.:
Васил Коларов - председател на УС на БНБ
Ганчо Колев, Иван Драгневски, Т. Чавдаров, Цв. Петков, Р. Георгиев, К. Заркова, Г. Карамфилов, "Банков надзор" - Вл. Владимиров /Българска пощенска банка - сега/ и незаменимият в "Управление валутно" - Ст. Шукеров.

Членове на Управителния съвет на БНБ

/след гласуване на Закона за БНБ/:

проф. Тодор Вълчев - управител, Емил Хърсев - подуправител до 31 юли 1993 г., Любомир Филипов - подуправител от 1994 г., доц. Милети Младенов - подуправител, Ганчо Колев - подуправител, Розалина Нацева - н-к упр. "Емисионно", Стоян Шукеров - н-к упр. "Валутни операции", Камен Тошков - н-к упр. "Банков надзор", и Любомир Христов - главен икономист, подал оставка през 1994 г.

Членове на Пленарния съвет са всички членове на Управителния съвет и Венцеслав Димитров - депутат във ВНС, 36 и 37 ОНС, проф. Георги Петров, Деян Попов, Димитър Костов, Константин Димитров, Олег Недялков.

При всички случаи е осъществена една необходима на управляващите приемственост в лицето на Стоян Шукеров и Ганчо Колев.

Дори цялата банкова система на страната да фалира, на повечето началници в БНБ местата им са осигурени.

Старото Централно ръководство и новият Управителен съвет носят цялата отговорност и за скритата приватизация без преоценка на държавните активи на десет банки в България.

Разпиляването на паричния ресурс, роенето към 1 април 1992 г. на осемдесет банки, липсата на капиталова адекватност, лицензирането на банки без доказан или със заемен капитал.

5.2. Банковата консолидационна компания и държавните банки.

За провалянето на банковата реформа и за скритата приватизация на държавните банки персонално отговорни са членовете на Съвета на директорите на БКК и изпълнителните директори Пеньо Хаджиев, Михаил Янакиев, Елен Георгиев, Красимир Ангарски.

Членове на Съвета на директорите са били министри от кабинетите на Филип Димитров, Любен Беров.

5.3. Повечето частни търговски банки са създадени с държавен капитал по горепосочените схеми.

Отговорни и подсъдни са гореизброените лица.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо заключение предлагам на вашето внимание една пародия, която е възможна и изпълнима само в свят като нашия, описан от Дж. Оруел план за ново строителство на социализъм след пълна смяна на системата.

1. Системно разпадане на държавното устройство.

2. Ускорено внедряване на капитализъм от "див тип" "нощен пазач".

3. Поддържане на хаос и анархия за озверяване на населението срещу властта под лозунгите за истински социализъм.

4. Нова социалистическа революция, поддържана от целия народ.

А също така статията на Михаил Любимов "Операция "Голгота", или как партийната номенклатура провали втората социалистическа революция" /в. Континент/.

/Пресслужба "Куриер"/


15.30.00
07.04.1995 г.


Редактори: Валентина Игнова - деж. ред.
                    Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
                                           Мария Иванова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!