7 април 1992

София, 7 април 1992 година
        Брой 68 (598)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПО ПОВОД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ.


Консултативният съвет на партиите от Парламентарния съюз за социална демокрация изразява своята голяма тревога и загриженост по повод влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи.

За българското село и за българското селско стопанство ще настъпят тежки последици. За тях ние предупреждавахме многократно, противопоставяхме се преди и по време на обсъждането на закона в парламентарните комисии и в парламентарната зала на Народното събрание, пред средствата за масова информация и на срещи с обществеността в градовете и селата.

От промените в закона, които засягат възстановяването на собствеността върху земеделските земи, ще пострадат безимотните и малоимотните граждани. Ликвидирането на кооперативите ще се отрази пагубно върху обработването и засяването на земите, а това може да ни доведе буквално до глад в следващата година, рязко ще забави и блокира цялата реформа в българското селско стопанство.

Затова и като има предвид нарушенията на конституцията - например нарушава се правото на гражданите на сдружаване, - консултативният съвет ще настоява Конституционният съд да се произнесе по този закон.

Това тревожи не само нас. Своята загриженост и опасения многократно изразяваше и извънпарламентарната опозиция. Разтревожени са нашите избиратели, разтревожени са българските земеделски стопани, разтревожени са трезвомислещите българи. Но нито мнозинството в парламента, нито президентът на Република България се вслушаха в тези съмнения, тревоги, в другото мнение. При приемането на този закон от парламентарното мнозинство надделяха отново идеологически мотиви, политически пристрастия и лични интереси. Това мнозинство поема пред българския народ тежката отговорност за недомислията, които законово закрепи.

София, 6 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!

 

БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕГРАФНА
АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ”49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN
FEATURE
WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията е страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА
ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани о т известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

-------------------------------------------------------------


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИЧКИ В НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 3 АПРИЛ 1992 Г. В СОФИЯ.


Разбиването на почти цялостния монопол на държавната собственост е решаващ елемент от процеса на реална смяна на обществената система. Внесеният проектозакон би трябвало да постави основите на реална пазарна икономка. Това е най-сериозният шанс за излизане от икономическата криза, в която се намира страната ни, който се очертава да бъде пропуснат. Началото на един такъв процес изисква най-висока степен на обществен консенсус и взаимодействие между политическите сили.

Затова е недопустимо прибързаното приемане на закона и премълчаването на неговите слабости:

1. Законопроектът не е интегриран в обща икономическа стратегия на правителството. Той отразява конюнктурния стремеж - да се спази поставеният от МВФ и Световната банка срок. Това го прави недопустимо компромисен и уронващ националния суверенитет на страната.

2. Законът е опростен до степен на нефункционалност. Необходими са много допълнителни наредби и правилници, които неминуемо ще влязат в противоречие помежду си и с него. Това ще бюрократизира процеса и в крайна сметка ще го блокира.

3. Ролята на Агенцията за приватизация е сведена до помощен орган, зависим от изпълнителната власт, който обезсмисля нейното създаване.

4. Не е изяснено разпределението на средствата от приватизацията. Създава се илюзията, че чрез приватизацията ще могат да бъдат формирани значителни социални фондове.

5. Силно е ограничен кръгът на икономическите субекти, имащи реална възможност за инициатива в приватизационния процес. Частните фирми практически са изключени от него. В действителност приватизацията ще се извършва само по решение отгоре.

6. По-голямата част от населението остава извън предложената в закона схема за преференциите. Нейното участие ще се сведе единствено до поемането на приватизационните разходи. Дори и преференциите за работещите в предприятията са обвързани с толкова много ограничения, че придобиват характера на санкции, при това, без да дават реални права на собственост.

7. Фаворизирани са псевдопазарни техники. Пренебрегнати са по-приложимите за нашите условия - лизингът, мениджърският контракт, благоприятният ипотечен кредит, конкурсите за нови инвестиции и с право за изкупуване, взаимните фондове и приватизацията чрез бонове.

8. Не е предвидена надеждна процедура за установяване на законния произход на паричните средства, участващи в приватизацията.

9. Проектозаконът не съдържа надеждни гаранции за защита на националните икономически интереси и капитал.

Ето защо подписалите този документ

ДЕКЛАРИРАТ:

- Законът е АНТИСОЦИАЛЕН, защото от него ще се възползват само малка група хора и ще се препятства формирането на широка средна класа;
- законът е АНТИДЕМОКРАТИЧЕН, защото се разминава с принципа за максимална подкрепа от обществото;
- законът е АНТИНАЦИОНАЛЕН, защото няма да защити нашето стопанство от опити за чуждо проникване в ключови и жизнени за нас отрасли;
- законът е АНТИЛИБЕРАЛЕН, защото дава превес на административно-бюрократичните начала и пренебрегва интересите на зараждащия се частен бизнес;
- законът е АНТИИКОНОМИЧЕСКИ, защото създава нов тип свръхцентрализиран механизъм и ще пречи за формирането на естествен пазар.

Законът се разминава с конституцията и е изгоден само за близките до властта. Ние отхвърляме проекта в този му вид.

Отговорността за всички тези слабости ще носят представените в парламента партии - СДС, БСП и ДПС.

Ние считаме, че е необходимо този закон да бъде приет с мнозинство от две трети при поименно гласуване от народните представители.

ПОДПИСАЛИ:

Алтернативно социалистическо обединение (независими),
Български земеделски народен съюз (единен), Българска национална демократическа партия, Българска работническа социалдемократическа партия, Българска социалдемократическа партия, Демократическа партия - Пловдив, Демократическа партия - Консервативен сговор, Зелена партия в България, Български конституционен форум, Либерално-демократическа партия, Партия ЛИБЕРАЛИ, Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ”, Движение за икономическо възраждане на България, Социалдемократически клуб "ЕВРОПА”.
 
Становището е отворено и за партиите, участвали в срещата на работно ниво.

София, 3 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ПРОВЕДЕНА НА 4 АПРИЛ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПЪРВО

1. Приема се докладът на председателя Любомир Собаджиев като основен материал за работата на конференцията.

2. Приемат се след гласуване промените в устава.


ВТОРО

3. Във връзка с предстоящата Национална конференция на СДС се формулира следното отношение към Съюза на демократичните сили: СДС е дружествена коалиция на антикомунистически партии и движения, чиято основна цел е отстраняване на последиците от тоталитарното управление на БКП. В коалицията е представен широк спектър от политически направления и доктрини. Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ) е съосновател на СДС и остава вярно на политическото споразумение на съюза; ще работи с приложение на всички организационни средства и възможности за осъществяване на програмата на СДС. Движение "Гражданска инициатива" ще участва активно в работата на Националната конференция на СДС.

4. Одобрява работата на парламентарната група (ПГ) на СДС, като изразява безпокойство от едностранчивия характер и отлагане на приемането на закона за декомунизацията. Движението ще търси средства за разширяване борбата срещу остатъците от тоталитаризма и по-специално срещу стопанската номенклатура. Конференцията счита за необходимо прокарването на законодателна инициатива за обявяване дейността на БКП от 1944 до 1989 г. за престъпна с всички произтичащи от това последици.

5. Подкрепя усилията на правителството за стабилизиране на политическата обстановка у нас, но намира неговата работа по осъществяване програмата на СДС за мудна и нерешителна.


ТРЕТО

6. Одобрява решенията на Извънредната национална конференция на ДГИ от 16 ноември 1991 г., решенията на Националния съвет на ДГИ от 14 декември 1991 г., решенията на Регионалните конференции на ДГИ в Плевен, София, Сливен, Шумен и Благоевград. Одобрява действията на Политическия съвет през периода 16 ноември 1991 г. - 3 април 1992 г.

7. Потвърждава снемането на политическо доверие и лишаването от пълномощия на господата Дончо Папазов, Христо Велев, Красимир Чернев, Станислав Икономов, Стефан Велков, Крум Крумов, бивши членове на Политическия съвет на ДГИ. Одобрява снемането на политическо доверие и лишаване от пълномощия на господата Милчо Добрев, Никола Шопов, Иван Иванов, Евгени Младжов и г-жа Татяна Ранчева - вторият и третият настоящи, а останалите бивши председатели на общински организации на ДГИ.

8. Конференцията констатира, че в незаконно основания Софийски регионален съвет на ДГИ са концентрирани сили, които са си поставили за задача да унищожат движението. По същество т.нар. Софийски регионален съвет на ДГИ проведе неколкомесечна кампания, в която основните средства бяха: искания пред Националния координационен съвет (НКС) на СДС да замрази повторно членството на ДГИ в СДС; открити призиви до местните организации на ДГИ за разцепление или самоликвидиране; открит саботаж на подготовката на Националната конференция на 4 април 1992 г. Конференцията възлага на новоизбрания Политически съвет да заведе от името на ДГИ дело за отвличане на имущество, архив, парични средства и печата на движението за неправомерното им ползване, а също така и за нанесени морални и материални щети на движението.


ЧЕТВЪРТО

9. С 74 гласа "за", 3 "против" и 4 "въздържали се" конференцията преизбра Любомир Собаджиев за председател на движението. Бяха избрани следните членове на Политическия съвет: Христо Добрев, Димитър Димитров, Стоян Шивачев, Емил Стумбов, Тодор Гагалов, Филип Узунов, Йорданка Георгиева и Васил Геренски.


ПЕТО

10. Конференцията възлага на Политическия съвет срочно да определи стратегията на движението в борбата срещу съпротивата на бившите комунистически кадри в държавния апарат и срещу стопанската номенклатура.

Политическият съвет да определи срочно основните насоки на отношенията на движението с изпълнителната власт по места и формите на упражняване на контрол и на сътрудничество с нея.


ШЕСТО

Политическият съвет незабавно да информира обществеността, НКС на СДС, ОбКС на СДС, местните организации на ДГИ за работата на Втората национална конференция.

София, 4 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ПОВОД НА ЗАГРАБЕНИ АРХИВИ, ИНВЕНТАР, ПЕЧАТА И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ДВИЖЕНИЕТО.


Политическият съвет на Движение "Гражданска инициатива" съобщава, че от края на месец ноември 1991 г. група от бивши членове на ръководството от Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ) заграби инвентар, архив, парични средства и печата на Националното ръководство на ДГИ. Групата се подвизава под името Софийски регионален съвет на ДГИ. Редица документи, издадени и разпратени до нашите местни организации, както и до средствата за масово осведомяване с обявения за невалиден печат на ДГИ, обикновено се подписват от лицата Кр. Чернев, Хр. Велев, Н. Шопов, Ст. Икономов и Д. Папазов. За ползване на имущество, финанси и архив, които не са техни, както и за реално нанесени морално-имуществени щети на Движение "Гражданска инициатива", горепосочените господа ще бъдат предадени на прокуратурата за престъпления по смисъла на чл.чл. 309 и 318 от Наказателния кодекс на Република България.

Препоръчваме на средствата за масово осведомяване да не публикуват съобщения, изявления и декларации от името на Движение "Гражданска инициатива" независимо от коя структура на движението се подписват, ако те не носят подписите на председателя на движението Любомир Собаджиев или на ръководителя на Изпълнителното бюро г-н Христо Добрев.

София, 6 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 1992 ГОДИНА.


Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат с нарастващо безпокойство уведомяват своите синдикални членове и всички работещи в сферата на образованието за очакваната инфлация от 6-8 на сто средно месечно през 1992 г., което ще доведе до допълнително намаляване на жизненото равнище на работещите в образованието. С проектобюджета за 1992 година предвидените средства за образованието не покриват потребностите за издръжката на училищата и не осигуряват работна заплата на заетите в системата, гарантираща социалното им оцеляване.

Липсата на ясна образователна политика и на гласност за подготвяните промени от страна на Министерството на образованието и науката (МОН) може да доведе до увеличение на безработицата сред педагогическия и другия персонал. Това се потвърди и от изказаното на 2 април 1992 г. становище от г-жа Татяна Костадинова - заместник-министър на МОН, че от новата учебна година могат да бъдат увеличени нормативите за задължителна преподавателска работа.

Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат още през месец февруари 1992 г. предоставиха на Министерствато на образованието и науката своите проекти за Социално споразумение и за Отраслово споразумение за работните заплати. Досега конструктивен отговор и предложение от страна на министерството не са получени. Нещо повече, то избягва започването на преговори с учителските синдикати.
Във връзка с това Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат

НАСТОЯВАТ:

1. Да започнат незабавно конструктивни преговори по подписването на Социалното споразумение за 1992 година.

2. Да започнат преговори по новото Отраслово споразумение за работните заплати в системата на средното образование.

3. В случай, че необходимите средства за оцеляване на българското училище и за достойното заплащане на работещите в сферата на образованието не се осигурят с бюджета за 1992 г. МОН съвместно с учителските синдикати да изискат актуализиране на бюджета за образованието.

Ако от 15 април 1992 г. ръководството на МОН не започне преговори по посочените по-горе искания и не даде гласност на подготвяните изменения в средното образование, Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат ще пристъпят към законни синдикални действия.

София, 5 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ДВАДЕСЕТ И ЕДИН СТУДЕНТИ - БЪЛГАРИ ОТ БЕСАРАБИЯ, КОИТО СЛЕДВАТ В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ.


Ние, бесарабските българи - студенти в Университета за национално и световно стопанство - София (УНСС), изразяваме своето безпокойство за съдбата на стотиците хиляди българи в Приднестровието и цяла Молдова. Буди недоумение, че в българските средства за информация се говори само за "етнически руснаци" от Приднестровието.

В зоната на конфликта между правителството на Молдова и Приднестровската република живеят нашите родители и близки, чиято безопасност се намира под постоянна заплаха. Извънредното положение, обявено от президента на Молдова, може да доведе до тежки последици и дори до гражданска война. Реална е тенденцията за присъединяване на Молдова към Румъния.

Ние се обръщаме към българската общественост и към държавни институции да окажат влияние за мирното решаване на конфликта и за осигуряването на сигурността на българите, живеещи в Молдова.

Братя българи! Ние, бесарабските българи, сме били забравени от майка България в продължение на повече от столетия. Не ни забравяйте сега!

София, 30 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "С ЛИЦЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ.


Съотечественици, погледнете за миг хаоса, разрухата и моралното падение, в които държавата ни потъва. Погледнете за миг и безразличието към бъдещето на нацията ни, към бъдещето на нашите деца, на идващите след нас поколения. Погледнете за миг и себе си и кажете на мен, човека към своя залез, преминал през всички тежки битки по лагери и затвори, да чакам ли, или да замълча? Кажете ми, да притъпя ли сетивата си пред престъпността, корупцията, алчността, сервилността и егоизма?...

Убеден съм, вие искате демократична, правова и социално справедлива държава. Вие искате цветуща икономика. Вие искате мир и спокойствие на нацията ни. Да, това искате вие и сте в състояние да кажете на света своята дума, да отбележите българския адрес в световната духовна карта, защото сте синове и дъщери на щедро надарен народ, който въпреки трагичната си историческа съдба е създал богати духовни ценности.

Това не са пресилени мои твърдения. Това са ваши действителни възможности. Разбира се, всеки от вас има право на лични убеждения и пристрастност. Не оставяйте обаче да бъдете манипулирани в ущърб на националното ви чувство. Не се превръщайте в озлобени политикани. Останете си патриоти, преди всичко българи. Вие сте нужни на Родината особено днес, когато народът ни е разделен на партии и движения, когато по градове и села стачкуват. Здрави и силни хора предпочитат да протестират седешком или лежешком. Дните и нощите ни се огласяват от викове и лозунги, а България все повече изнемогва. Обикновените трудови хора, тези, които ни хранят, се стъписват, защото виждат, че на мястото на внушаваната ни десетилетия единствена червена правда нови рицари ви подтикват към нов тоталитаризъм. Дисиденти от бившата комунистическа партия сега се обявяват за единствените демократи. В неистовия си поход към власт те рушат всичко - спокойствие, ред, законност. Вие сте достатъчно умни и интелигентни, за да констатирате този факт. Днес говорят, че и с монархистите трябва да се ликвидира (смях). Защо? Защото се страхуват, че ще кажем истината. Защото знаят, че ще кажем: "Когато беше монархия, Господ ходеше по земята." Защото знаят, че ние никога не бихме викали по площади и улици "У-У-У- Смърт". Защото знаят, че нашият лозунг е ЖИВОТ. Живот на родината, живот на народа ни, живот на човечеството. Защото знаят, че нашият монарх ЦАР СИМЕОН II е морално извисен и исторически необходим, който ще отсее семената, като семената на бурена ще отдели не за да ги унищожи, а за да ги оневини, и да им прости. Най-после защото знаят, че Той разглежда народа си като единен без разлика на мисъл и политически цвят. Да, затова пък ние, които не отрекохме своят БОГ И БЪЛГАРИЯ, които никога не отрекохме и в беди, и в неволи своя ЦАР СИМЕОН II, казваме:

"Не!" на политиканството, партизанщината, на празнодумството!
"Не!" на престъпността, на корупцията, алчността и егоизма.
"Не!" на междупартийните ежби, разпри и закани.
"Не!" на произволните и неоснователни стачки.

Трудът, оценен достойно, е, който ще спаси и света от гибел, а ние, българите, сме талантлив и добър народ.

София, 3 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.


Републиканската партия бе приета на 18 февруари 1992 г. с единодушие за пълноправен член на Съюза на демократичните сили. Във връзка с това започна укрепването на териториалните структури на партията и изграждането на нови.

На 13 февруари 1992 г. в Силистра бе преучредена организация на Републиканската партия. За председател на Общинския комитет бе избран Свилен Пеев. А на 31 март 1992 г. във Варна бе учредена нова организация с председател Васко Василев.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛРАЦИЯ НА ВМРО - СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО "ШАР" С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ОТВОРЯТ ПОСОЛСТВА СЪОТВЕТНО В СОФИЯ И В СКОПИЕ.


ВМРО - Студентско дружество "Шар", като изказва своето задоволство от това, че България първа в света призна независимостта на Република Македония на 15 януари 1992 година, същевременно с безпокойство констатира, че установяването на дипломатически отношения между двете държави се протака от компетентните български власти.

ВМРО - Студентско дружество "Шар" се чувства задължено да декларира своята настоятелна подкана към българското правителство в най-кратък срок да се направят конкретни постъпки за отваряне на българско посолство в Скопие и на македонско в София.

Всяко забавяне на решението по този въпрос би представлявало на практика стъпка назад от позицията, която България зае на 15 януари 1992 година, и по същество ще бъде насочено против българските национални интереси.

София, 3 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРП).


Българската работническа партия (БРП) е партия на работниците от града и селото в Република България. Тя е техен ръководитл и организатор в борбата срещу експлоаторите на наемния труд. В своята дейност партията се ръководи от марксистко-ленинската наука и я разглежда като отворена система, използвайки творческия подход за пречупване на основните й принципи в зависимост от променящите се политически и икономически реалности.

Българската работническа партия идва на сцената на политическия живот, когато в страната ни настъпва крахът на социалистическото общество и отново се възражда капиталистическата обществено-политическа формация, в основата на която лежи частната собственост. Като прави анализ на изминалия период на социалистическото ни развитие, БРП рязко се разграничава от дребнобуржоазния опортюнистически разкол, провеждан от БКП след Априлския пленум 1956 година.

Опортюнистическите възгледи и политика на БКП доведоха до отчуждаване на широките народни маси, до диктатура над пролетариата, до защита на тяснопартийни егоистични интереси, до нерентабилно икономическо развитие и възникване на дълбоки социални промени. Грешките, недостатъците, политическата недалновидност и грубото погазване на комунистическите идеи определиха пътя на страната ни не към светлото бъдеще, а към дълбока политическа и икономическа криза, равна на национална катастрофа. Всичко това бе използвано умело от опозиционните сили, които след 10 ноември 1989 година овладяха политическия плацдарм и поведоха страната ни към реставрация на капитализма и неофашизма.

Българската работническа партия се разграничава и от партиите със социалдемократически и радикални възгледи, както и от възгледите на СДС (движение), които, прикрити под лозунга за демокрация, създават условия за постоянна безработица, увеличаване броя на социално слабите и разделение на българския народ на антагонистични класи и прослойки.

Основна задача на Българската работническа партия е да сплоти в единен фронт работниците от града и селото против политическия, икономическия, духовния и социалния гнет.

Българската работническа партия ще се стреми към установяване на власт, която може да гарантира само висша форма на демокрация и изграждане на Република България като развита социална държава.

Българската работническа партия е против етническата вражда, против расовата дискриминация, против национализма и шовинизма. Чрез формите на идеологическа работа тя ще възпитава у своите членове родолюбие, патриотизъм и вярност към целия български народ.

Като партия на работниците от града и селото БРП е за солидарност с всички народи по света, за мир и разбирателство между народите.

Партията приема диалектическия принцип, че има ли антагонистични класи, има и класова борба в защита на неоправданите [онеправданите?]слоеве от народа.

В своята политическа дейност Българската работническа партия ще използва само мирни и демократични средства, като спазва най-точно изискванията на законите в страната и ще търси уставна отговорност от всеки неин член, нарушил законовата уредба в Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


023. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ (ХРП)

Създаването й е замислено още през март 1981 година от Константин Аджаров, Елисавета Миленова, Димитър Петканов, Леон Яков. Учредява се на 2 ноември 1989 г. в Пловдив. На 16 декември 1989 г. по инициатива на учредители от осем града се свиква Първата генерална конференция. Партията положи големи усилия за обединяването на българската опозиция; тя е един от главните инициатори за образуването на Консултативния съвет на извънпарламентарните партии.

ХРП е партия от англосаксонски тип. Тя стои твърдо на републикански позиции и поставя републиканството наред с християнската нравственост и частната собственост. Републиканските принципи на управление означават отчет на властта пред целия народ. ХРП е за консолидиране на народа в духа на стародавните традиции, заложени в триадата Бог - Отечество - Семейство.

ХРП участва със самостоятелна листа в изборите за Велико народно събрание, но не успя да спечели депутатски места. В изборите за Народно събрание издигна своите кандидатури чрез Предизборен съюз заедно с Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Християнското женско движение, Отечествената партия на труда и Демократическата партия в България.

Ръководен орган е Националният секретариат. Председател на партията е Константин Аджаров.

Адрес за контакти:
София, 1606 п.к. 113 тел. 52-24-06

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:07:31    
        07.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж.ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!