7 януари 1992

София, 7 януари 1992 година
        Брой 4 (534)

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 7 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА - КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА.

Следват биографиите на кандидатите и пълен текст на предизборната им платформа.


БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ

Роден е на 8 февруари 1932 г. в Асеновград.

Майка му Марушка Благова Сендова, по баща Ушева, е завършила американския колеж, но е била домакиня и майка на 5 деца.

Баща му Христо Стоев Сендов от младеж започва самостоятелна търговска дейност и до социалистическата революция става един от най-заможните граждани на Асеновград като индустриален търговец и земевладелец. След национализацията е лишен от значително имущество.

Родителите му са били изключително трудолюбиви, инициативни и честни. Баща му е принадлежал към Земеделския съюз до 1923 г., но след това не е членувал в политически партии.

Завършил гимназиалното си образование през пролетта на 1949 г. в Асеновград. Кандидатствал в Софийския университет и издържал отлично приемните изпити, но не е приет, тъй като баща му е национализиран, а той самият - изключен от ДСНМ.

Работил е 3 години като работник по чистотата в столицата. С привилегиите на метач е получил софийско жителство и вече нямало пречка да стане студент през есента на 1952 г.

Завършил е математика една година предсрочно и е спечелил конкурси за аспирант и асистент. Назначението му не се е състояло поради унгарските събития през 1956 г. и в резултат на чистката, проведена в университета, трябвало е да стане учител в село Бобошево.

След две години в резултат на петиция до Министерството на просветата, подписана от всички професори и доценти по математика в университета, му е разрешено да кандидатства за асистент по висша алгебра в Софийския университет. Последователно е избиран на 30 годишна възраст за доцент, на 36 - за професор, а след това за член-кореспондент и академик.

Специализирал е по една учебна година в Московския държавен университет (1960-1961) и в Имперския колеж, Лондон (1967-1968).

Автор е на четири научни монографии, пет университетски учебника и много учебници за училищата. Чел е различни курсове в Софийския университет и продължава преподавателската си дейност.

Научните му публикации в страната и в чужбина са над 150.

Член е на Американското математическо дружество отпреди повече от 20 години.

В момента има следните международни ангажименти:

Президент на Международната федерация по обработка на информацията.

Председател на XIII световен конгрес по компютрите, който ще се проведе през септември 1992 г. в Испания.

Извънреден вицепрезидент на Международния cъвeт на научните съюзи.

Почетен президент на Международната организация на университетите.

Член на управителния съвет на Международната фондация за оцеляване и развитие на човечеството.

От първия си брак има две дъщери: Марушка Благовестова Василева - физик, и Ана Благовестова Франкс - биолог, а също така една внучка Ралица на три години.

От втория си брак с Анна Бонева Сендова има един син - Благовест Благовестов Сендов, на 8 години.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ

Роден е на 4 август 1942 г. в София.

Завършил е славянска филология и философия. Кандидат на философските науки. Доцент по теория на литературата в пловдивския университет "П.Хилендарски”. Старши научен сътрудник в Литературния институт към БАН.

Член на Съюза на филмовите дейци.

Член на Съюза на българските писатели.

Автор на 4 книги и стотици статии и рецензии в областта на литературата, киното, културата.

Женен (втори път). От първия брак има дъщеря, от втория - син.

Родителите му са починали. Баща му е бил адвокат, майка му - учителка. Бащата многократно инквизиран като ремсист в Дирекция на полицията: след 9 септември 1944 г. - отново инквизиран от палачите на Мирчо Спасов.

Винаги е бил безпартиен. Изключен от комсомола през 1968 г. Често критикуван като литературен критик, който защитава своя линия. След 10 ноември 1989 г. е председател на клуб "Демокрация" в Пловдив.

Работил е като редактор в различни литературни издания и в киното, преподавател в Пловдивския университет и в Университета в Будапеща, а през тази година като председател на Българска телевизия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПЛАТФОРМА "ДЕМОКРАЦИЯ С ДОСТОЙНСТВО" НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП

Свидетели сме на пълното рухване на световния комунистически лагер. Такава е логиката на историческото развитие. Но този процес породи опасно противопоставяне и фактическо разделяне на нацията, което спохожда и другите страни. Справедливостта налага доказаните чрез съд престъпления и техните извършители да бъдат наказани. Но безотговорното самоуправство, произволните и глобалните обвинения не служат на демокрацията. Естествените политически разлики не трябва да водят до разрушително противоборство, а до конструктивен диалог и търсене на най-добри решения.

Натрапва се опасната илюзия, че единствената и решаваща е външната помощ. Тя е необходима, но определящ фактор е нашият собствен труд, нашето собствено творчество. Инициативата и рискът на предприемчивите хора се нуждаят от държавна подкрепа чрез данъчни облекчения и специална финансова политика, обърната към българските производители и бизнесмени, към фермера и кооператора. Организацията на производството (частно, кооперативно и държавно) трябва да се извършва въз основа на икономически, а не на политически съображения. Растящата безработица, несигурността за бъдещето на млади и стари няма да се преодолеят с остроумни кабинетни решения, а с инициативата и с риска на деловите хора, които се нуждаят от услугите, а не от инструкциите на правителството. Едновременно с това президентът трябва да осигури спазването на законните права на професионалните съюзи и на всички хора на наемния труд.

България е парламентарна република и функциите на президента са свързани главно с националната сигурност, външната политика и официалното представителство на страната. Наред с това президентствотое длъжно да осигури условия за пълноценно функциониране на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Президентът трябва да съдейства за добри международни отношения, за пресичането на престъпността, за опазването на околната среда, за поддържането на социалния мир. Той трябва да изгражда вътрешна мотивация на хората, така че като работят за себе си, да работят за България.

За нас най-голям проблем сега е рязкото разделение и унищожителното противопоставяне на населението, което му пречи да се отдаде на съзидателен труд. Ако досега беше необходимо да се защитава необратимостта на демократическия процес, това вече е факт. Време е градивните процеси да вземат връх над разрушителните. За разлика от социализма демокрацията не се налага отгоре. Тя израства отдолу, когато за нея се създават необходимите условия. Най-важни за демокрацията са съответно законодателството и икономическият разцвет. Истинска демокрация е невъзможна в условията на една бедна страна с лишени от достойнство граждани. От обединение на демократичните сили за разрушаване на тоталитарната система трябва да се преминава към демократизиране на обществения живот, в който всички политически структури да разкрият своите възможности и историческата си перспективност в условията на толерантен диалог.

Възникнала като естествена реакция срещу погазване на човешките права, ДПС днес е влиятелна политическа партия на етническа основа. Демократичната Конституция на България гарантира всички международно признати права и свободи на гражданите (включително етническите и религиозните). При тези условия самото съществуване на ДПС като политическа партия вече е пречка за пълноценното приобщаване на българските турци към всички национални структури. Истинският гарант за правата и свободите на всички български граждани са законите на страната ни.

Външната политика на президента на България трябва да осигури преди всичко добросъседските ни отношения с балканските страни, да възроди значението ни в Стария континент и осигури достойното ни участие в европейските икономически, културни и други структури. Да подкрепи и разгръща традиционното ни приятелство с Новия свят и ползотворното сътрудничество със световната общност.

Дълг на президента при прехода към пазарната икономика е грижата за децата, младите и старите. Осигуряването на достойни старини на всеки гражданин е задължение за една достойна държава и е в съзвучие с ценностите на християнството.

Достойното място на България в света и нейната сигурност се определят от характера на нейната външна политика и боеспособността на нейната армия.

Ние сме за високопрофесионална и силна армия, без каквито и да са политически пристрастия.

За осигуряване на спокойния труд и отдих на всеки гражданин на България президентството ще се опре на високопрофесионална, достойна и ефективна полиция. Беззаконието и безредието не са присъщи на демокрацията.

Достоен народ от достойни граждани се нуждае от достоен президент.

Демокрация с достойнство!

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМИТРОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВЕЛЧО ДОЧЕВ ВЕЛЕВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ОТ ИМЕТО НА СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ИЗБОРНА БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ДВЕ ОРАНЖЕВИ ИВИЦИ.

Следват биографиите на кандидатите и пълният текст на предизборното обръщение на екипа.


ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМИТРОВ

Роден на 24 август 1941 год. в София. Произхожда от работническо семейство. Женен е и има дъщеря и внучка.

Средното си образование получава през 1960 год. в техникум по дървообработване и вътрешна архитектура (специалност дърворезба). През 1963 г. отбива военната си служба в редовете на Български военноморски флот. Следва в полувисш и висш педагогически институт. Повече от 13 години упражнява учителската професия. Поради аналитико-синтетичен подход на преподаване, осигуряващ логическото мислене у учениците, и критичност към отрицателните явления в обществото - действия и поведения на ръководители (държавни), постоянно е третиран като неудобен и постоянно преместван от едно място на друго. Като репресивна мярка е използвано лишаване от работа и намеса в личния и в семейния живот. Чрез подлагане на духовен тормоз и лишаване от средства за препитание е възпрепятствано образованието му и това на дъщеря му. Дисидентските убеждения и позиции са изявата му на протест срещу демагогията, фалша и лицемерието на една идеология, която говореше за социална справедливост.

Председател е на Свободната демократическа партия (СДП), инициатор и методолог на нейните позиции и възгледи. Участва като кандидат за народен представител от името на СДП в изборите на 13 октомври 1991 г.

По предложение на Ръководството на СДП е издигната кандидатурата му за президент в изборите на 12 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ВЕЛЧО ДОЧЕВ ВЕЛЕВ

Роден на 3 ноември 1942 година в Севлиево. Произхожда от работническосемейство. Не е женен и няма деца.

Средното си образование завършва в Севлиево. През 1970 г. завършва семестриално Химическия факултет на Софийски университет "Климент Охридски", като е възпрепятстван да се дипломира поради многобройни критични изказвания по повод окупацията на Чехословакия през 1968 година от войските на Варшавския договор.

Принуден е да работи осем години в сектор "Стерилизация" на цех "Ампулен" при Химико-фармацевтичен комбинат - София заради политическите си възгледи.

През 1985 г. завършва Геолого-географския факултет на Софийски университет "Климент Охридски". През периода 1984-1987 година е безработен по същите причини. От 1987 г. работи като учител по география (или химия) в София.

Създаването на "Солидарност" в Полша намира широк отзвук и в България през 1980 г. По това време възниква група от български десиденти, които имат желанието да се създаде подобна организация. Инициатор за формирането на такава група е Велчо Велев и това започва в ГГФ със студенти и преподаватели. Поради репресивното противодействие на Държавна сигурност и обезверяването от пасивното поведение на другите е принуден в края на 1987 г. временно да преустанови активната си дисидентска дейност.

През есента на 1991 година му е гласувано доверие от страна на ръководството на Свободна демократическа партия (СДП), като е издигната кандидатурата му за народен представител в изборите на 13 октомври 1991 год. Сега е издигната кандидатурата му за вицепрезидентот името на СДП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Сърдечен поздрав от кандидатите за президентска институция, представени от Свободна демократическа партия (СДП) - Димитър Димитров - кандидат за президент и Велчо Велев - кандидат за вицепрезидент.

Свободна демократическа партия отстоява правата на всички, които са изпълнители в производствената и служебната дейност, зависими от работодателя (държавен и частен).

СДП е нова модерна либерална партия в своя кристален вид - партия от западноевропейски тип - без омърсено минало, без номенклатурчици, тя защитава интересите на управляваните наемни работници в сферата на физическия и на интелектуалния труд.

Свободна демократическа партия не е за власт над другите, СДП има за задача да постави основите за равнопоставеност между всички хора.

Свободен е този, който се е откъснал от робското си начало - това означава, че е равнопоставен.

Равнопоставеност на всички слоеве от населението, това е демокрация в действие.

Властта произтича и принадлежи на народа, ако всички слоеве от населението имат своя представителност в законодателна, съдебна и изпълнителна власт - това е политически плурализъм, който създава гаранцията за спазването и прилагането на законността.

Управлявани наемни работници на физическия и на интелектуалния труд, създайте политическите условия за вашата равнопоставеност. Свободната демократическа партия посочва вашия път към бъдещето - република - съвременна, икономически развита, с хуманно-правова конституционна и законодателна институция. Възприели тези ценности, доверете на вашата съвест с добра воля и вие ще лишите от власт силните да предопределят вашата съдба.

Гласувайте за вашето достойнство с бюлетината на Свободна демократическа партия, която е бял фон с две оранжеви ивици.

Ние сме за създаване условия за нормален преход към свободно гражданско общество, в което ще бъдат защитавани всички демократични институции. Ще осигурим ненамеса на държавата в личния живот на човека, ще осигурим условия за нормална политическа дейност на всичкипартии, които да развиват стопанска и организационна дейност, стимулиращи прехода на страната ни към пазарна икономика и демокрация.

Демокрацията е немислима и невъзможна без гарантиране правата и свободите на човека от всички социални групи. Чрез предоставените ни пълномощия от вас - чрез вашия глас, чрез вашето доверие - чрез конституционните права за законодателна инициатива ще положим основите на хуманно законодателство, необходимо за всички социални слоеве, дории за тези, които са в системата на държавния апарат - служители. Утре при новите икономически условия могат да бъдат в армията на безработните.

Трябва ли в стремежа за запазване на йерархичната си социална позиция над останалите да се поддържа лицемерието и демагогията, с което да се налага неправомерна воля към народа, който създава материалните блага. Скритото имуществено или социално гарантирано състояние предразполага за бездушно отношение към социално слабите и безработните.

Икономическата ни политика ще бъде съобразена с потребностите на пазарната икономика в Европа.

Земята ще бъде предоставена на нейните собственици с правото да се разпореждат с нея. Ще осигурим дотации за селското стопанство и облекчения в кредитирането.

Частната собственост ще бъде свещена и неприкосновена.

Ние сме за нова икономическа система с открита пазарна ориентация, която е невъзможна без екологически чисто производство, със съвременни технологии и оборудване, създаващо краен продукт с ниска себестойност и високо качество.

Ето защо ние предлагаме провеждането на отговорна външна политика на базата на икономическо сътрудничество, съобразено с потребностите на международното разделение на труда, и гарантирани пазари на продукцията ни. Всичко това осигурява работни места и високи заплати.

На базата на кооперираното стопанско сътрудничество със световно известни фирми и акционерни дружества ще се постигне конвертируемост на лева, увеличаване на валутните приходи, което ще създаде условия за погасяване на държавния дълг.

Така ще се решат проблемите на социалното осигуряване.

В здравеопазването ще се осигури защита на държавните медицински заведения за висококвалифицирана медицинска помощ, така необходима за всички.

Ще се създават условия за откриване на частни клиники, които да създадат предпоставките за конкуренцията в здравеопазването.

Наука и образование - науката трябва да бъде в служба не на партии, а в името на социалния и на икономическия прогрес, на обществото в съответствие с международните приноси в различните й клонове. Ще стимулираме средното и висшето образование чрез отпускане на стипендии, без дискриминация по отношение на социалния статус на родителите.

Образованието трябва да е съобразено с постиженията на световната наука и природокултурните предразположения - дадености на човека.

Пенсионното осигуряване ще е съобразено с категорията на труда и продължителността на трудовия стаж - пенсиите ще бъдат в съответствие с екзистенц минимума и с инфлационния курс.

Външна политика. Ние сме дълбоко убедени, че НАТО е стабилен гарант за международната стабилност. Ето защо ние сме за пряко военно сътрудничество, което ще допринесе за приобщаването на страната ни към европейските структури, ще поддържаме и занапред искрени добросъседски отношения с всички страни на Балканите.

Гласувайте за вашата равнопоставеност с бюлетината на СДП - БЯЛ ФОН С ДВЕ ОРАНЖЕВИ ИВИЦИ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ИСТИНА" В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Централното ръководство на Съюз "ИСТИНА" излиза пред своите членове и съмишленици с призив да подкрепят кандидатурата на г-н Желю ЖЕЛЕВ за президент на Република България.

Мотиви: Г-н Желю ЖЕЛЕВ още преди повече от година и половина изрази ярко и категорично своето становище по трагичния проблем за жертвите на политическото насилие в България с крилатите думи: "СТРАНИЦИТЕ ОТ БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ НЕ БИВА ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ДОКРАЙ".

Това становище на г-н Желю ЖЕЛЕВ се покрива напълно с целите на Съюз "ИСТИНА", обявени в програмата и документите на съюза.

Няма основания да се съмняваме, че г-н Желю ЖЕЛЕВ ще отстъпи от това свое становище.    

С надежда, че в лицето на бъдещия президент на Република България г-н Желю ЖЕЛЕВ Съюз "ИСТИНА" ще срещне разбиране и подкрепа за осъществяване на целите на съюза в името на ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА и ТРАЙНОТО НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ, Централното ръководство на Съюза се обявява решително в подкрепа на неговата кандидатура.

София, 6 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Георги Г.Марков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕТО "МИНУТА ВНИМАНИЕ" КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ГЛАС ЗА БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ", ИЗДИГНАЛ КАНДИДАТУРИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ АНДОН ДОНЧЕВ И НИКОЛАЙ ШКУТОВ.


БРАТЯ И СЕСТРИ, ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЦИ,

Предизборната борба е в разгара си. Но може ли с думата "борба" да се нарече фарсът, който се извършва пред очите на целия народ, наречен предизборна кампания за президент и вицепрезидент на страната.

Фарс, защото е погазен всякакъв принцип на демокрацията.

Фарс, защото по най-нагъл начин, нескрито и предизвикателно се демонстрира резкият завой към нов и несравнимо по-страшен еднопартиен, тъмносин тоталитаризъм.

Фарс, защото само с примитивно комедиантство могат да се сравнят неравните условия, при които се състезават кандидатите.

БРАТЯ И СЕСТРИ, ПАТРИОТИ НА БЪЛГАРИЯ,
Настъпва времето на съдбоносния избор. Тандемът, вписан в синята бюлетина, с високомерие и нечувана демагогия се отнася към жизнените проблеми на нацията и държавата. В негова услуга са радиото, телевизията, редица централни вестници.

C очите си видяхте, c ушите си чухте, със сърцето си почувствахте несериозния подход на партии и движения, издигнали свои кандидати. Те смущават с ограничените си възгледи, с демодираните си идеи, а някои от тях направо всяват страх с изявленията за бъдещето на Република България.

За съжаление и срам такива са фактите.

Ние, граждани от Инициативния комитет с различни професии и специалности, неизкушени от партийни цветове и пристрастия, уверени в здравото ви чувство за отговорност пред историята, във вродения ви усет за реализъм, ви призоваваме: ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АНДОН ДОНЧЕВ И НИКОЛАЙ ШКУТОВ.

Те са хора способни, вдъхват доверие и имат конкретна програма за спирането на България по хлъзгавия път към бездната, в която псевдопатриотите - стари и новоизлюпени политици - искат да я захвърлят.

Кой, освен Дончев и неговият подгласник, е непосредствен участник в мъчителния процес за оживяване на икономиката? Той, който спечели златния медал на световното изложение за интелектуална способност в Брюксел, е ЧОВЕКЪТ КОЙТО ЗНАЕ И КОЙТО МОЖЕ да изведе България от нейната икономическа разруха. Неговият предизборен девиз "ИДВАМ, ЗАЩОТО СЪМ ЗАГРИЖЕН" не търси евтини дивиденти, а трогва със своята простота и искреност. Тези думи на безпартийния кандидат за президент разкриват не примитивна съблазън от високия пост и голямата власт, а осъзната отговорност пред своя народ.

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
Много от вас в изборния ден ще бъдат затруднени от цветовете на бюлетините и пъстрите ивици по тях. Този евтин трик за печелене на гласове е прозрачен.

САМО МИНУТА МЪЛЧАНИЕ Е НЕОБХОДИМА, за да направите верния избор - БЯЛАТА БЮЛЕТИНА С ИМЕТО НА АНДОН ДОНЧЕВ И НИКОЛАЙ ШКУТОВ.

ЕДНА МИНУТА ВНИМАНИЕ - И ОТ ПЛЕЩИТЕ НА МНОГОСТРАДАЛНИЯ НИ НАРОД ЩЕ СЕ СМЪКНЕ ТЕЖКОТО БРЕМЕ НА МИЗЕРИЯТА И НЕСИГУРНОТО НИ БЪДЕЩЕ.

ЕДНА МИНУТА - РЕШАВАЩА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ!

ЕДНА МИНУТА ВНИМАНИЕ Е НАДЕЖДА И ГАРАНЦИЯ ЗА ВЕРНИЯ ИЗБОР.

Отново ви призоваваме - гласувайте за ДОНЧЕВ-ШКУТОВ. В техни ръце е спасението на България.

САМО ЕДНА МИНУТА ВНИМАНИЕ И ГЛАСУВАЙТЕ!

София, 6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ" - "ПОДКРЕПА" ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.


Във връзка със случаите на спекулативно използване на термина "легитимност" по отношение структурите и организациите на Синдикална федерация "Геология, металургия, химия" - "Подкрепа" информираме, че всички наши права са надлежно закрепени в чл. 4 от Конституцията на Република България, Международната конвенция 87, чл. 2, ал. I на Международната организация по труда (МОТ), чл. 49, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 36 от Закона за задълженията и договорите, както и на надлежните учредителни протоколи и устава на федерацията и нейните структури.

Всяко действие, насочено срещу гореизложените законоуредени наши права, е грубо нарушение на закона, увреждане и измама от страна на отделни длъжностни лица и организации, за което те носят персонална отговорност.

Заявяваме, че не сме ползвали и няма да ползваме знака и името на КТ "Подкрепа", ползвали сме и ще ползваме името и знака на Синдикална федерация "Геология, металургия, химия" - "Подкрепа".

София, 6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) КЪМ ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА НА 8 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


ХОРА НА НАЕМНИЯ ТРУД,

Участвайте в Националната предупредителна стачка на 8-ми ЯНУАРИ.

Стачните искания са основателни и справедливи.

Подкрепете ги!

Не трябва да позволим цялата тежест от действията и бездействието на властта и стопанската номенклатура да се носи само от наемните работници, безработните и пенсионерите. Искаме ускоряване на икономическата реформа и солидни социални гаранции за хората на труда, искаме работа и условия за нормален живот за нас, за децата и родителите ни, искаме законност и зачитане на човешките и синдикалните права.

Националната предупредителна стачка е начин нашите проблеми и искания да бъдат чути и разбрани от всички и средство за натиск върху управляващите, за да бъдат решени. Стачката ще покаже силата на независимите синдикати и готовността на хората на наемния труд да защитят своите права и интереси.

ГРАЖДАНИ,
Проявете разбиране към стачкуващите работници. Нека не допуснем противопоставяне между хора, които имат еднакво тежки съдби. Стачните искания са и ваши житейски проблеми. Подкрепете ги!

Нека всички заедно, в деня 8-ми януари, да отстоим своите права и надежда за бъдещето!

6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ИСТИНА" ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗКРИВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ.


УВАЖАЕМИ И ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,

Ръководството на Съюз "Истина" ви честити Коледните празници и Новата 1992 г. и ви пожелава здраве, радости и успехи!

Заедно с целия български народ и ние посрещаме Новата година в оскъдица и грижи за утрешния ден. Въпреки това изпращаме старата година с удовлетворение и посрещаме новата с вяра и надежди. Защото най-сетне, след 47-годишно господство, комунистите и в България, въпреки отчаяните им и коварни усилия, бяха принудени да напуснат властта. Това открива възможностите за истинско и всестранно обновление на нашия обществен и икономически живот, включително и за справедливо и радикално решение на всички проблеми, засягащи жертвите на комунистическия тоталитаризъм, което е основната същност в дейността на Съюза "Истина".

В тази дейност усилията ни бяха насочени към организационно разрастване с привличане на повече членове и съмишленици и изграждането на нови клонове на съюза по места. Особено важно бе постигнатото обединение на съюза с клубовете на потомците на "безследно изчезналите". Усилията ни да постигнем обединение и с клубовете (съюза) на репресираните, за съжаление не дадоха резултат - не по наша вина. За осъществяване на това обединение ръководството на Съюз "Истина" и занапред не ще пожали усилия.

Ще припомним някои от по-важните прояви на съюза през изтеклата година, които получиха широк обществен отзвук и признание: нашата Първа национална конференция; "Реквиемът" на Верди в столичната зала "България", посветен на жертвите на политическите насилия; Първи национален Събор-панахида, проведен в района на село Ъглен и село Драгана; траурни тържества-панахиди в района на село Козаревец (Г.Оряховско), на Черната скала в Рила планина, за жертвите от град Ихтиман в столичната катедрала "Света Неделя", в Бяла Черква и другаде; неколкократни изяви по радиото и телевизията, в печата и пр. При всички подобни случаи Съюз "Истина" отстояваше ясна и категорична принципна позиция - жертвите на комунистическия тероризъм не трябва да се делят по партийна принадлежност и датировка. Затова съюзът в специален меморандум, адресиран до Великото народно събрание, президентството, Министерския съвет, Главна прокуратура и Върховния съд (публикуван във в. "Демокрация") се обяви единствен сред всички обществено-политически формации категорично против юридическата неиздържаност и несправедливост на гласувания от Великото народно събрание на 5 юни 1991 г. Закон за реабилитиране на репресирани лица.

Към натиска на ком/социалистическото мнозинство във Великото народно събрание и в резултат на неправилната позиция по този въпрос на някои ръководни хора от Съюза на репресираните, този закон изключи от реабилитация осъдените от "народните съдилища", както и жертвите на политическите насилия преди 12 септември 1944 г.!

Ето защо Съюз "Истина" гледа като на своя най-важна и неотложна задача през новата 1992 г. постъпките, които трябва да доведат до приемането на такъв закон, който да уреди цялостно всички тези проблеми.

Във връзка с това призоваваме всички наши членове и съмишленици да изпратят неотложно в Централното ръководство спомени, свидетелства, документи и др., които ще допринесат за възможно най-пълно разкриване на комунистическите злодеяния. Същевременно съюзът възнамерява да обнародва тези материали в подходящи печатни издания.

Пълното разкриване и документиране на комунистическите злодеяния не щебъде възможно без изпълнение на две условия:

1. Отмяна на давността съобразно международно-правните договорености,с които е задължена и нашата страна. Зад принципа на давността и днес се опитват да се прикрият престъпленията и престъпниците. Не ще им се удаде. Нашата позиция и в това отношение е категорична.

2. Разсекретяване и достъп до архивите на всички институции, които имат отношение към проблема. Съюз "Истина” ще настоява неотстъпно за участие в комисиите, които ще получат достъп до тези архиви.

Ръководството на съюза е предприемало многократни действия за благоприятно решаване на тези два въпроса. Нашите членове и симпатизанти биха могли да ни окажат съдействие, като отправят и от свое име искания до върховните институции в страната. В същия смисъл следва да се отправят протести (с копия до Централното ръководство на съюза) за отказ на съдействие и пречки, каквито органите на МВР, МНО и съдебните власти продължават да създават по места.

При очевидно сходство на целите и при разбирателство на хората, членуващи в Съюз "Истина" и в Съюза на репресираните, Централното ръководство на Съюз "Истина" насърчава най-близкото взаимодействие и сътрудничество между двата съюза. Членството в Съюз "Истина" не изключва членство и в Съюза на репресираните.

Смело и непоколебимо, братя и сестри, по пътя, който сме поели, в името на едно по-добро бъдеще на нашите деца и внуци, на общото ни Отечество!

ИСТИНАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА!

София, 20 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗ "ИСТИНА": проф. Г. Марков

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:05:27
07.01.1992 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетнн позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!