7 август 1990

 

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                    БРОЙ 154 /172/

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/.


ИЗБОРЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА ПРОМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ. СЪЗДАДОХА СЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОЦЕНЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО НАЧЕНКИТЕ НА КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО МУ.

КАТО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ОТСТОЯВАМЕ ИСКАНИЯТА, ФОРМУЛИРАНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ НИ ЗА СЕДЯЩАТА И ЗА ЩАФЕТНАТА ГЛАДНА СТАЧКА, И ПОДКРЕПЯМЕ ДВИЖЕНИЕТО В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, НИЕ АКТИВНО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДЕЙНОСТТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪД НАД ПРЕКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

КАТО ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ СВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ ДА ПОДКРЕПЯТ ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" И ИНИЦИАТИВАТА НИ ЗА ГРАЖДАНСКИ СЪД.

СОФИЯ, 4 АВГУСТ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТО ПИСМО НА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" В ЛИЦЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИМ СЪВЕТИ ЗАЯВЯВАТ:

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СВОБОДНИЯ НАЕМ, КАТО ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗИСКВА ДОРИ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ БЕЗ СОБСТВЕНИ ЖИЛИЩА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ЗАПЛAXATA ДА ОСТАНАТ НА УЛИЦАТА. ТАКИВА СЛУЧАИ ВЕЧЕ ПРИДОБИВАТ МАСОВ ХАРАКТЕР.

БАЗАТА НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ, ОСВЕН ЧЕ Е В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ, Е И КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНА ДА ПОЕМЕ ВСИЧКИ, ЗА КОИТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИМАТ МЯСТО, КЪДЕТО ДА УЧАТ И ЖИВЕЯТ.

ДОСЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА Е АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДЕН ЗА НОВИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

1/ НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ АНУЛИРАН ДОСЕГАШНИЯТ РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И ДА СЕ НАЗНАЧИ КОМИСИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ, СЪОБРАЗЕН С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ РЕД ЗА ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В КОЯТО ДА УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ /МНВО/, РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТОПАНИСВАЩА ОБЩЕЖИТИЯТА. ДА НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НАСТАНЯВАНЕ ДО ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ДОКУМЕНТ.

2/ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕЗАБАВНО ДА ОСИГУРИ СГРАДЕН ФОНД ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ В РАЗМЕР, ДОСТАТЪЧЕН ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ БЕЗ СОБСТВЕНИ ЖИЛИЩА.

3/ ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ДА НЕ СЕ НАСТАНЯВАТ ЧУЖДЕСТРАННИ, КАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО    РЕШИ НАЧИНА, ПО КОЙТО    ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН ТЕХНИЯТ ПРОБЛЕМ.

НАСТОЯВАМЕ КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ПРЕДИМСТВО ДА РАЗГЛЕДА ТОЗИ ВЪПРОС, ТЪЙ КАТО ТОЙ НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ. НЕРЕШЛВАНЕТО МУ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОГРОМНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В НОРМАЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН ЖИВОТ, КАТО ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ЩЕ НОСИ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

СОФИЯ, 3 АВГУСТ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ, ИЗПРАТЕНА ОТ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ВИ ПОЗДРАВЯВАТ ОТ СЪРЦЕ ПО ПОВОД ИЗБИРАНЕТО ВИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ ВСИЧКИ ВАШИ ИДЕИ И УСИЛИЯ, КОИТО ЗАДЪЛБОЧАВАТ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ВОДЯТ КЪМ ДОБРУВАНЕТО НА НАШЕТО ЛЮБИМО ОТЕЧЕСТВО. ЖЕЛАЕМ ВИ ЗДРАВЕ И УСПЕХИ НА ВИСОКИЯ И ОТГОВОРЕН ПОСТ.

С УВАЖЕНИЕ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

СОФИЯ, 3 АВГУСТ 1990 ГОД.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРАДА НА ИСТИНАТА - СОФИЯ.


НА 4 ЮЛИ 1990 Г. В ЗНАК НА СОЛИДАРНОСТ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОБЯВИХА СЕДЯЩА СТАЧКА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. НАЧАЛОТО НА ГРАДА НА ИСТИНАТА БЕ СЛОЖЕНО. С ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г. БЯХА ПОСОЧЕНИ И ОСНОВНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ:

1. ОСТАВКАТА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.
2. ПУБЛИЧЕН СЪД ЗА ТОДОР ЖИВКОВ.
3. ПИСМЕНИ УВЕРЕНИЯ ОТ ТРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ЩЕ РЕШАВАТ БЪРЗО И КОНСТРУКТИВНО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАТО ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ КАТАСТРОФАТА.

ДНЕС, МЕСЕЦ ПО-КЪСНО, ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ Е РАЗЛИЧНА. В СТРАНАТА БЪРЗО СЕ УСТАНОВИХА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА КАТО ЕНЕРГИЧНИ ГАРАНТИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" СА БЛИЗО 250 ХИЛЯДИ. ПОД НАТИСКА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И УСИЛИЯТА НА ОПОЗИЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ В БСП, МАКАР И МЪЧИТЕЛНО БАВНО, ОТСТЪПВАТ. ОТСТЪПВАТ И ПОД НАТИСКА НА РЕФОРМАТОРСКИТЕ ТЕЧЕНИЯ В САМАТА КОМУНИСТИЧЕСКА /СОЦИАЛИСТИЧЕСКА/ ПАРТИЯ. ИМАМЕ ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ЩЕ ОТСТОЯВАТ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. ЛЯТОТО НА 1990 Г. ОЧЕРТА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА "НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ". МАКАР И СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ, ТЯ ПОЕ СВОЯ ПЪТ, ТЛАСНАТА ОТ ГРОЗНАТА ИСТИНА ЗА ИЗБОРИТЕ.

НИЕ ИМАМЕ ОТГОВОРИ НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ. ПОИСКАНАТА ОТ СТУДЕНТИТЕ ОСТАВКА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ Е ФАКТ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗИСКА ЯВЯВАНЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ. НА 1 АВГУСТ 1990 Г. ПОЛУЧИХМЕ И ПОСЛЕДНОТО ПИСМЕНО УВЕРЕНИЕ - ОТ ВПС НА БСП. ФОРМАЛНО ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕМ УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

НО НИЕ ВЕЧЕ НЕ СМЕ САМИ - В СТРАНАТА СЪЩЕСТВУВАТ ГРАДОВЕ НА ИСТИНАТА, ВЪЗНИКНАЛИ КАТО ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ СОФИЯ. ЗАЕДНО С ТОВА ТЕЗИ ОГНИЩА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ИМАТ И СВОИ ЗАКОННИ ИСКАНИЯ, ЧАКАЩИ ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ВЪПРОСИ.

НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ТЕЗИ ИСКАНИЯ И ЗАЯВЯВАМЕ:

- ОТЧИТАЙКИ ГРАДУСА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ОСТАВИМ ТУК - НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ” - САМО СИМВОЛИЧНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ТОВА БЪДЕ ОБЩОТО РЕШЕНИЕ НА ГРАДОВЕ НА ИСТИНАТА.
- ИЗЛЪЧЕНАТА ОТ ПАРЛАМЕНТА КОМИСИЯ ЗА ДИАЛОГ С НАС ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ СВОЯТА РАБОТА, В КОЯТО АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ СТАВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА.
- ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ЩЕ СЪЗДАДЕ И АКТИВИЗИРА СВОИТЕ СТРУКТУРИ В СТРАНАТА С ЦЕЛ ТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В МОЩЕН ГЕНЕРАТОР НА ДЕМОКРАТИЧНИ ИДЕИ И НАДЕЖДЕН ГРАЖДАНСКИ ОПОНЕНТ НА ВЛАСТТА.

В БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗГРАДЕНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. НОМЕНКЛАТУРАТА, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА, ПРОДЪЛЖАВА ДА СПЪВА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ. ЕТО ЗАЩО НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА ДА ПОДКРЕПЯТ ИНИЦИАТИВИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА, ДА ПОВЯРВАТ, ЧЕ ВСЕКИ ТЕХЕН ЖЕСТ ДНЕС Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО ОТ БЕЗПЪТИЦАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 3 АВГУСТ 1990 Г.         ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - СОФИЯ
                                              /Й. СЪРЧАДЖИЕВ/

КЪМ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА С ПОДПИСИТЕ СИ И ЗАЯВИХА, ЧЕ НЯМА ДА НАПУСНАТ ТЕРИТОРИЯТА НА СВОИТЕ ГРАДОВЕ:

ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ПАЗАРДЖИК /Л. ЧОРБАДЖИЙСКИ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ПЛОВДИВ /СТ. ВЛАДИКОВ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ПЛЕВЕН /КР. СЕИЗОВА/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - БЛАГОЕВГРАД /СТ. МАЛЮЧКИ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - БУРГАС /В. ЙОСИФОВА/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ВАРНА /ХР. ХРИСТОВ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ШУМЕН /КР. СИМЕОНОВ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - ВРАЦА /Р. СИМЕОНОВ/
ЗА ГРАДА НА ИСТИНАТА - РУСЕ /Р. ДЕНЧЕВ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕЩАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 1990 Г. В СОФИЯ.


НА 28 ЮЛИ 1990 ГОД. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ//СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ - ВИСШИЯ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ/. ТО БЕ СВИКАНО ПО ИНИЦИАТИВА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ГРУПА В ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" И ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ КЪМ НЕЯ ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГРУПИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

В ОСНОВАТА НА ТОВА ИСКАНЕ СТОИ ТРЕВОГАТА ОТ МНОЖЕСТВОТО НЕРАЗРЕШЕНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ НАМЕРИХА ОТГОВОР НА СЪСТОЯЛОТО СЕ НА 7 ЮЛИ 1990 ГОД. СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО. СЛЕД ОТПРАВЕНИТЕ КРИТИКИ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, БЕЗ ДА ИЗЧАКА ГЛАСУВАНЕТО, НАПУСНА СЪБРАНИЕТО, А МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ И ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛУНД УСТНО ПОДАДОХА ОСТАВКА И ТО НЕ МОЖА ДА ЗАВЪРШИ РАБОТАТА СИ.

ТОВА НЕУСТАНОВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, КАКТО И НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ПОСЛЕДВАЩИ РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ВЗЕТИ В РАЗРЕЗ С ВОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, КАКТО И "ЗАМРАЗЯВАНЕТО" НА ЧЛЕНСТВОТО В СДС, КОЕТО ПРЕВЪРНА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕKA В БЕЗГЛАСНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ, ПРЕДИЗВИКА СВИКВАНЕТО НА СЪВЕЩАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА 8 ЮЛИ 1990 ГОД. НА СЪВЕЩАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАХА НАД 40 ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ НА СЪБРАНИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГРУПИ В СТРАНАТА, И ГОСТИ. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ДНЕВЕН РЕД СЕ ОБСЪДИ ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НАЦИОНАЛНОТО МУ РЪКОВОДСТВО.  НАРЕД СЪС СТАНАЛИТЕ ТРАДИЦИОННИ ЗА ВСЯКО СЪБРАНИЕ ИЗКАЗВАНИЯ ЗА БЛИЗКОТО МИНАЛО НА НДЗПЧ ПРЕОБЛАДАВАХА И КРИТИЧНИТЕ СТАНОВИЩА КЪМ ЦЯЛОСТНАТА ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И РЕДИЦА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО. НЕЕДНОКРАТНО БЯХА ПОДЧЕРТАНИ ЗАНЕМАРЯВАНЕ НА ПРАВОЗАЩИТНАТА РАБОТА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛОШОТО ОРГАНИЗАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО СЪБИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ. ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА ПРЕДИЗВИКА И СИЛНО ОТКЛОНЯВАЩИЯТ СЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЛИЧНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ИЗРАЗЕНО БЕ И НЕСЪГЛАСИЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ПО ТАКИВА ВАЖНИ ВЪПРОСИ КАТО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕКОЛКОКРАТНО ГЛАСУВАНЕ, ОБСЪЖДАНИ НА КРЪГЛАТА МАСА, ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА НЕНАСИЛИЕ В Т.НАР. ПРЕЗИДЕНТСТВО. ОЖИВЕНА ДИСКУСИЯ СЕ РАЗГОРЯ ОТНОСНО ИЗНЕСЕНИТЕ ДАННИ ЗА НЕДОСТАТЪЧНО КОРЕКТНО ВОДЕНА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ. Г-ЖА ИВАНКА САВОВА ДОКЛАДВА, ЧЕ ФИНАНСОВАТА РЕВИЗИЯ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ФОРМА ЗА ЗАКОННА ОТЧЕТНОСТ. ОБЯСНЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА КАСИЕР Г-Н НЕНОВ НЕ ЗАДОВОЛИХА ПОВЕЧЕТО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ И НЕ ДАДОХА ОТГОВОР НА КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ НАПРАВЕНАТА РЕВИЗИЯ. ОЧЕВИДНО СТАНА, ЧЕ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, А АКО Е НЕОБХОДИМО, И НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. НА ФОНА НА РАЗИСКВАНИЯТА СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО ДОЙДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ", ПОДКРЕПЕНО ОТ ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ, ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ОТ ЗАЕМАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕ ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРЕДИ ВЗЕМАНЕТО НА ТОВА ВАЖНО РЕШЕНИЕ НЕ МОЖАХА ДА БЪДАТ ИЗСЛУШАНИ НАЙ-ЧЕСТО КРИТИКУВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, Г-Н МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ И Г-Н ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛУНД /САМОТО ЧЛЕНСТВО НА ПОСЛЕДНИЯ В ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ НЕ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, Е НЕВЪЗМОЖНО/, ТЪЙ КАТО, МАКАР И ПОКАНЕНИ, ТЕ НЕ ПРИСЪСТВУВАХА НА СЪБРАНИЕТО.

ПРЕДИ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗБИРАНЕ НА НОВО РЪКОВОДСТВО, СЕ ОБСЪДИХА И ПРИЕХА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА. ЗА ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ПЪЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА НДЗПЧ, ОТ КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, СЕ ПРЕДВИДИ, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ В РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ, С    ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО /И ПРЕДИ ВСИЧКО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ НА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ВСИЧКИ  ФУНКЦИИ В РЪЦЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО МУ СЪСТОЯНИЕ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. И ЗАНАПРЕД ТОЙ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 9 ЧЛЕНОВЕ, В Т.Ч. ТРИМА С РАВНИ ПРАВА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ, РЕДАКТОР,    ГОВОРИТЕЛ И ЧЕТИРИМА КООРДИНАТОРИ. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПО-НЕПОСРЕДСТВЕН И РЕДОВЕН КОНТРОЛ НАЛОЖИ БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН НА ПЕТ. НАКРАЯ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. СЪГЛАСНО УСТАВА ТОЙ СЕ ПРОВЕДЕ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСЯКА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО. СЪПЕРНИЧЕСТВОТО, МАКАР И КОРЕКТНО, БЕ ТВЪРДЕ ОСПОРВАНО - КАНДИДАТИТЕ БЯХА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДЛЪЖНОСТИТЕ И ДОРИ СЕ НАЛОЖИ НОВО ГЛАСУВАНЕ ЗА ЕДИН ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ. В КРАЙНА СМЕТКА ИЗБРАН БЕШЕ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ - Г-Н ВАСИЛ КОСТОВ, Г-Н НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ, Г-Н ЯСЕН ЗЛАТКОВ, РЕДАКТОР - Г-ЖА АННА ЗОГРАФОВА, ГОВОРИТЕЛ - Г-Н АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ, КООРДИНАТОРИ - Г-Н ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ, Г-Н АРИФ АЙХАН, Г-Н СТЕФАН ЧОЛАКОВ И Г-Н МУСА БИЛЯЛОВ.

В СЪСТАВА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ БЯХА ИЗБРАНИ: Г-Н ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ, Г-Н САШО СТОЯНОВ, Г-Н НЕДЯЛКО НЕМСКИ, Г-ЖА ИВАНКА САВОВА И Г-Н ВЛАДИМИР ВУТОВ.

СЪБРАНИЕТО ЗАВЪРШИ, А НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, КАКТО И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСТАНАХА С НЕМАЛКОТО ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТЕПЪРВА ТРЯБВА ДА РАЗРЕШАТ.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28 ЮЛИ 1990 Г. В СОФИЯ.


ДНЕС, 28 ЮЛИ 1990 Г., В 11 ЧАСА 15 МИНУТИ В СОФИЯ - В ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА" - МАЛЪК САЛОН, СЕ ОТКРИ СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/, В КОЕТО С ПРАВО НА ГЛАС УЧАСТВУВАТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

НА СЪБРАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАТ 40 ОТ ПОКАНЕНИТЕ 71 ТЕРИТОРИАЛНИ ГРУПИ, Т.Е. ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ГРУПИТЕ В СТРАНАТА И СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 Т. 4 ОТ УСТАВА Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. С ПРАВО НА ГЛАС УЧАСТВУВАТ И ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ТРИМАТА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

ЕДИНОДУШНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО Е ИЗБРАН Г-Н ВЛАДИМИР КАРАДИМОВ ОТ ГРУПАТА В ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" - СОФИЯ.

ЕДИНОДУШНО Е ПРИЕТ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО;
2. ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА;
4. ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /ПОПЪЛВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/.   
С 36 ГЛАСА "ЗА” Е ПРИБАВЕНА:
Т. 5. РАЗНИ

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД С 45 ГЛАСА "ЗА" ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД С ИЗИСКУЕМОТО ОТ УСТАВА /ЧЛ.7 Т.5/ МНОЗИНСТВО С ПОВЕЧЕ ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ СА ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА /ЗЛС/:
В ЧЛ. 5 Т. 3 /ВТОРО/ СЕ ПРИБАВЯ: "... КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ".

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕШЕ ПРИЕТО.

В ЧЛ. 7 СЛЕД ТОЧКА 7 СЕ СЪЗДАВА НОВА Т. 7-А СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.
СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПРЕДЛАГА И ПРИЕМА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА НДЗПЧ. ПОЧЕТЕН ЧЛЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ДОКАЗАН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС КЪМ ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ В
БЪЛГАРИЯ.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ГЛАСУВАХА 29, ПРОТИВ - 3, А СЕ ВЪЗДЪРЖАХА 3. ЧЛЕН 7 Т. 12 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДВАМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ - СЕКРЕТАР, РЕДАКТОР, ГОВОРИТЕЛ, ЧЕТИРИМА КООРДИНАТОРИ.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ГЛАСУВАХА 34, ПРОТИВ - 3, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА.

В ЧЛ. 7 СЕ СЪЗДАВА НОВА Т. 14 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПОДПИСВАТ КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НЕ СА БИЛИ СЛУЖИТЕЛИ, ИНФОРМАТОРИ ИЛИ ПОМОЩНИЦИ, ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, НА ОРГАНИТЕ НА МВР ИЛИ ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНСТИТУЦИЯ ОТ РЕПРЕСИВЕН ТИП.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ГЛАСУВАХА 39, ПРОТИВ И ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ НЯМА. ЧЛЕН 8 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА: СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ, КАТО Т. 3 ИМА СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

КОГАТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ ЗАСЕДАВА, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ТРИМАТА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ПО ТЯХНО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. РЕШЕНИЕТО НА ТРИМАТА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕ УТВЪРЖДАВА НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 Т.8 АЛ.4 СЕ ПРОВЕДЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСЯКА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО.

ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НДЗПЧ БЯХА ИЗБРАНИ:

ВАСИЛ КОСТОВ -31 ГЛАСА
НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ - 24 ГЛАСА
ЯСЕН ЗЛАТКОВ - ПОЛУЧИЛ ПРИ ПЪРВОТО ГЛАСУВАНЕ ЗАЕДНО СЪС САШО СТОЯНОВ 12 ГЛАСА, А ПРИ ПОВТОРНОТО ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ МЕЖДУ ТЯХ - 19 ГЛАСА СРЕЩУ 13 ЗА САШО СТОЯНОВ. В ГЛАСУВАНЕТО СА УЧАСТВУВАЛИ 37 ЧОВЕКА.

ЗА ГОВОРИТЕЛ НА НДЗПЧ БЕ ИЗБРАН:
АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ - 25 ГЛАСА. УЧАСТВУВАЛИ 34 В ГЛАСУВАНЕТО.

ЗА РЕДАКТОР НА НДЗПЧ БЕ ИЗБРАНА:
АННА ЗОГРАФОВА - 26 ГЛАСА. УЧАСТВУВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО - 34.

ЗА КООРДИНАТОРИ БЯХА ИЗБРАНИ:
ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ - 26 ГЛАСА, СТЕФАН ЧОЛАКОВ - 18 ГЛАСА, МУСА БИЛЯЛОВ - 18 ГЛАСА, АРИФ АЙХАН - 14 ГЛАСА.

В ГЛАСУВАНЕТО СА УЧАСТВУВАЛИ 31 ЧОВЕКА.

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: ВЛАДИМИР КАРАДИМОВ
                                          СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: МАРИЯ НИКОЛЧЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА АНГЕЛ ЦОНЕВ, ИЗБРАН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГРАЖДАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИ КОРИСТНИ ЦЕЛИ ЗА ВЛАСТ В КАЧЕСТВОТО СИ НА УПРАВЛЯВАЩИ И ОПОЗИЦИОНЕРИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ВИЕ ДОПУСНАХТЕ НЕМАЛКО ПОЛИТИЧЕСКИ ГРЕШКИ, КОИТО ДОВЕДОХА ДО ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В ДЪРЖАВАТА, ДО РЕШЕНИЯ, ГРУБО НАКЪРНЯВАЩИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

СЛЕД АКТА ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ОЦЕНЕН ОТ ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ КАТО АКТ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО, СЛЕД НЕПЪРВИТЕ "ПЪРВИ" И НЕЧЕСТНИТЕ "ЧЕСТНИ" ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЛЕД ТАЙНОТО ИЗНАСЯНЕ И ИЗГАРЯНЕ ТЯЛОТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ТРЕТИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СЛЕДВА ПОДГОТВЕНИЯТ, ЗА ДА СЛУЖИ ОТНОВО НА НЕЧИИ КОРИСТНИ ЦЕЛИ, ПРОЦЕС СРЕЩУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ.

ВРЕМЕТО, В KQETO ЖИВЕЕМ, НАЛАГА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА И ДАДЕ ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ КАТО ДЪРЖАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, НО В СЛУЧАЯ СЕ ПРОКРАДВА ЕДНА ДОБРЕ СКРОЕНА И НЕПРИКРИТА ТЕНДЕНЦИЯ - РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОЙТО ЗАЕМАШЕ РЪКОВОДНО МЯСТО В ДЪРЖАВАТА, ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО СЪДЕН, КАТО ПОДТЕКСТЪТ НА ТОВА НАСИЛЕНО ЖЕЛАНИЕ Е УДАР ВЪРХУ РАБОТНИЧЕСКОТО И КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

ГРАЖДАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ЩЕ НАДЖИВЕЕТЕ ЛИ СРЕДНОВЕКОВНОТО МИСЛЕНЕ, ИЛИ ЩЕ СЕ ПОТОПИТЕ В АНТИИСУСОВИТЕ ТЪЛПИ, КРЕЩЕЙКИ "РАЗПНИ ГО"?!

НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ, ЧЕ РЕЖЕЙКИ ГЛАВАТА, ОБРИЧАТЕ ТЯЛОТО НА
СМЪРТ?!

ПРОЦЕС СРЕЩУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА БИ БИЛ ПРОЦЕС НА ПЕТДЕСЕТИЛЕТИЕТО, ПРОЦЕС ВТОРИ ПО ВАЖНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЛАЙПЦИГСКИЯ.

ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА ПРИТЕЖАВА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОПРЕДЕЛЯЩИ НЕВИННОСТТА НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ПОБЕДИТЕЛИ В ТОЗИ ПРОЦЕС.

НО, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
РАЗКРИВАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В ОТГОВОР НА КЛЕВЕТИТЕ И ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА БИ ЗНАЧЕЛО РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО БИ НАВРЕДИЛО НЕПОПРАВИМО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, БИ ПРОТИВОПОСТАВИЛО ОБЩНОСТИТЕ В НАШАТА ДЪРЖАВА, БИ ЗАПЛАШИЛО СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РОДИНАТА.

КАКВА ПОЗИЦИЯ ЩЕ ЗАЕМЕТЕ ВИЕ - НА СЪДНИЦИ ЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОСТАВИТЕ НАД НАРОД И ИСТОРИЯ, ИЛИ НА ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ, КОИТО ЩЕ СПЕСТЯТ ПОРЕДНОТО ПАДЕНИЕ И ПОЗОР НА БЪЛГАРИЯ.

ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА ВИ ПРИЗОВАВА:
ЗАКЛЮЧЕТЕ ЛИЧНИТЕ АМБИЦИИ И КАТО ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ ПОГЛЕДНЕТЕ Б БЪДЕЩЕТО.
НАДВИСЕТЕ СЕ НАД УЛИЦАТА, ЗА ДА ВИ ОЦЕНИ ИСТОРИЯТА.

ВИЕ СТЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ - СПРЕТЕ ПРОЦЕСА СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ. ВРЕМЕТО ЩЕ РЕШИ ДОКОЛКО РЕШЕНИЯТА НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА СА БИЛИ МЪДРИ И ДАЛНОВИДНИ.

МНОГО ЛЮДЕ НЯМА ДА ВИ РАЗБЕРАТ, НО ЗАТОВА СТЕ НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ОБЯСНЕТЕ ИМ.

НАРОДЪТ ИСКА ИСТИНАТА, НЕ ДЪРЖАВНИТЕ ТАЙНИ.
И КОГАТО НАДВИСИТЕ СЕБЕ СИ И ПРЕСКОЧИТЕ БАРИЕРАТА НА ЕМОЦИИТЕ, КАТО ВЗЕМЕТЕ СЪДБОНОСНО ЗА БЪЛГАРИЯ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ - ПОКАНЕТЕ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НЕ НА РАЗПИТ, А НА ЦИВИЛИЗОВАНА СРЕЩА ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ТОДОР ЖИВКОВ Е УМЕН ДЪРЖАВНИК И ИМА КАКВО ДА ВИ КАЖЕ - НА ВАС, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, И НА НАС - ТЕЗИ, КОИТО СМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗДРУМИЕ.

МИСЛЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
ЖЕЛАЯ ВИ ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА.

ВАРНА, 30 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   X   X

СОФИЯ, 7 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТ ЗА СТАТУТ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ВСЕНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР /ВДГМ/.


ЧЕТВЪРТО - РЪКОВОДСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, СТРУКТУРА

10. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ВДГМ Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, КОЯТО СЕ СЪБИРА ЕЖЕГОДНО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД, ОЧЕРТАВА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР, КОИТО ИМА ДА РЕШАВА ТО, ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ПАРЛАМЕНТ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР.

11. НАЦИОНАЛНИЯТ ОБЩЕСТВЕН ПАРЛАМЕНТ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР СЕ СЪБИРА 3 ПЪТИ ГОДИШНО, А ПРИ НУЖДА СЕ СВИКВА И ПО СПЕШНОСТ.

НЕГОВИТЕ ЗАДАЧИ СА:

A. ОПРЕДЕЛЯ СЕКРЕТАРИТЕ НА ВДГМ.
Б. СЛЕДИ ОТБЛИЗО И КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА СЕКРЕТАРИАТА; РАЗХОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА.
B. СЪДЕЙСТВУВА НА СЕКРЕТАРИАТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ОСОБЕНО СЛОЖНИ СИТУАЦИИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЛЕЗЕ В КОНТАКТ С ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Г. ОДОБРЯВА ОСНОВНИТЕ АКЦИИ НА ВДГМ ЗА ПЕРИОДА.

ЧЛ.12. СЕКРЕТАРИАТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 7 ДУШИ:

A. ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР - ТОЙ КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА СЕКРЕТАРИАТА; ПОДДЪРЖА ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ, А ЧРЕЗ ТЯХ И С ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО; ПРЕДСТАВЛЯВА ДВИЖЕНИЕТО В ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ /НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ, КРЪГЛИ МАСИ И Т.Н./; УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЮЛЕТИНА НА ДВИЖЕНИЕТО.

Б. СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР ЗА ВРЪЗКА С КЛУБОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В СТРАНАТА; ПОДДЪРЖА ВРЪЗКАТА С ТЕЗИ КЛУБОВЕ; ИНФОРМИРА ГИ ЗА РЕШЕНИЯТА НА СЕКРЕТАРИАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ; СЪБИРА И ПРЕДЛАГА ЗА ОБСЪЖДАНЕ В СЕКРЕТАРИАТА ИЛИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОЛУЧЕНАТА ОТ КЛУБОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ. ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ АКТИВ.

B. СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР ЗА ВРЪЗКА СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА.

Г. СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР ЗА ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА НА СЕКРЕТАРИАТА, КАКТО И НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ; ПРИЕМА /НО НЕ ОБСЪЖДА САМ С ТЯХ/ ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ПАРТИИТЕ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА ВДГМ; ДОВЕЖДА ДО ТЯХ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ; СЪЩИЯТ ОСЪЩЕСТВЯВА И ВРЪЗКАТА С ОТДЕЛНИ ЛИЦА ИЛИ ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ, СЪСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА, ПРИ НУЖДА.

Д. МАШИНОПИСКА - КСЕРОКС, МАШИНОПИСКА - ПРЕВОДАЧ.

Е. КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ - ВОДИ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ВДГМ И СЪВМЕСТНО С ОТГОВОРНИЯ СЕКРЕТАР УТВЪРЖДАВА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ:
ТОЙ И ОТГОВОРНИЯТ СЕКРЕТАР ИМАТ ПРАВО ДА TЕГЛЯТ СУМИ ОТ СМЕТКАТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛ.13. РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ РЕДАКТИРА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ВДГМ; ИЗГОТВЯ АПЕЛИТЕ, ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ВЪЗВАНИЯТА И ДР. ПОДОБНИ; ПОДДЪРЖА ВРЪЗКА СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ОТГОВОРНИЯТ СЕКРЕТАР ПО ПРАВО Е ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ.

ЧЛ.14. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ - КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И САМО ТЯ ИМА ПРАВО ДА ГО ОТЗОВАВА. ТОЙ СЛЕДИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙНОСТТА НА СЕКРЕТАРИАТА, ПРАВИ ПЕРИОДИЧНО ФИНАНСОВИ РЕВИЗИИ И ПРОТОКОЛИРА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ.

ЧЛ.15. МАНДАТЪТ НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ НА ВДГМ Е ЕДНА ГОДИНА. ЕДНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАНО МАКСИМУМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

ЧЛ.16. МЕСТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ВДГМ ИЗБИРАТ СВОЙ "КЛУБЕН СЪВЕТ", ЧИЙТО СЪСТАВ И ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА ОПРЕДЕЛЯТ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.

ЧЛ.17. МЕСТНИТЕ КЛУБОВЕ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО /50 НА СТО ПЛЮС 1/ ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.18. ПРИ НУЖДА КЛУБОВЕТЕ ОТ ЕДИН РЕГИОН /ОКРЪГ, ОБЛАСТ И ДР./ МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ ВРЕМЕННА СТРУКТУРА /ОКРЪЖНА АСАМБЛЕЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ФОРМА/ ЗА РЕШАВАНЕ НА СВОИ РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР. В РАБОТАТА НА ПОДОБНИ ВРЕМЕННИ СТРУКТУРИ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ПРИСЪСТВУВАТ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКРЕТАРИАТА.

ПЕТО - ФИНАНСИ

ЧЛ.19. ВДГМ НЕ СЪБИРА ЧЛЕНСКИ ВНОС, НО ПРИЕМА ДАРЕНИЯ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.20. ФИНАНСОВАТА БАЗА НА ВДГМ СЕ ФОРМИРА ЧРЕЗ СПОНСОРИРАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ, ОТДЕЛНИ ЛИЦА; ЧРЕЗ ПОМОЩНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.21. СУМИТЕ, КОИТО ДВИЖЕНИЕТО Е ПОЛУЧИЛО, НЕ ГО ОБВЪРЗВАТ С КАКВИТО И ДА Е АНГАЖИМЕНТИ СПРЯМО СПОНСОРА - ТЕ СА ДАДЕНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И РАБОТЕЙКИ ЗА НЕГО, ДВИЖЕНИЕТО ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО СПОНСОРА.

ЧЛ.22. ПЛАТЕНИ ЛИЦА В ДВИЖЕНИЕТО СА САМО РАБОТЕЩИТЕ В СЕКРЕТАРИАТА И РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ТОЗИ СТАТУТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯН САМО ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/