7 ноември 1994


София, 7 ноември 1994 година
Брой 218 /1263/


София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.


Националният политически съвет на Демократическа алтернатива за републиката /ДАР/ днес разгледа случая с даването на зелената бюлетина на друга политическа сила. Констатирано бе, че са налице опити отново да се блокира политическото пространство и то да се преразпредели по волята на двете големи политически сили, които имат мнозинство в Централната избирателна комисия /ЦИК/ и които в този момент постигат взаимни договорености на користна основа и в пълен разрез с интересите на другите политически формации. ДАР е на мнение, че нито Българската социалистическа партия /БСП/, нито Съюзът на демократичните сили /СДС/ са в състояние да изведат страната от задълбочаващата се криза. Има опасност от задържане на реформите в страната и блокиране работата на следващото Народно събрание. Верността към националните идеали отстъпи място на верността към партийните апарати.

ДАР е против конфронтацията и е против подялбата на политическото пространство между двете политически сили.

Ние ще успеем и без зелената бюлетина и не в бюлетината е основният въпрос. Ние обаче сме против политическите удари под пояса. Недопустимо е да се прави преразпределение на медийното пространство, което е в разрез със законовите постановки.

ДАР е срещу разделението на българската нация, ДАР е за нова политика и опитът да се заглуши гласът на алтернативата е опит за настъпление срещу истинската демокрация. Ние не приемаме решението на ЦИК, защото то противоречи на приетата на 2 ноември методика за раздаване на бюлетините. Очевидно е желанието на определени политически сили, които се възползват от своето представителство в ЦИК, да поставят препятствия пред политическите сили, които предлагат разумната алтернатива за страната. Пред принципите на демокрацията всички политически сили трябва да са равни. Изборите не трябва да бъдат опорочени. Затова голяма е отговорността на ЦИК, голяма е отговорността на българския президент, голяма е отговорността на всички органи, заети с организацията на изборите.

Алтернативното мислене не може да бъде потиснато. Партийни пристрастия не може да се налагат при вземането на решения от органи, които са призвани да бъдат независими и надпартийни.

София, 3 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Днес, 4 ноември 1994 г., водени от националните интереси на България и от общия стремеж за социално поносим преход, Българската социалистическа партия /БСП/ и Конфедерацията на ромите в България се споразумяха:

- Конфедерацията на ромите в България активно и последователно да подкрепя предизборната кампания на БСП в цялата страна за реализиране на целите и на политиката, залегнали в предизборната платформа на БСП;

- регионалните съвети на БСП и на Конфедерацията на ромите да обсъдят възможности за включване в изборните листи на БСП на подходящи кандидати социалисти из средите на ромското население;

- избраните с листата на БСП депутати, предложени от Конфедерацията на ромите в България, се ангажират да работят лоялно и стриктно да спазват принципите, нормите и правилата за работа на парламентарната група;

- при съставяне на правителство с участието на БСП да се търсят възможности за включване на представители на ромската общност в структурите на властта на национално, регионално и общинско ниво.

Споразумението бе подписано от:

ЗА БСП: Янаки Стоилов - заместник-председател на Висшия съвет на БСП.

ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ: Петър Георгиев, Асен Колев, Александър Крачолов, Сергей Русинов и Велко Костов.

София, 4 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


На 4 ноември 1994 г. беше проведена среща между ръководствата на Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на офицерите и сержантите от запаса /СОСЗ/.

Те се информираха взаимно за целите, решаваните задачи и сегашното състояние на организациите.

Особено внимание на срещата беше отделено на предизборната ситуация в страната. Бяха представени основните положения от предизборната платформа на БСП и нейните главни акценти в областта на укрепването на обществения ред и сигурността на държавата и гражданите и на социалната защита на населението.

Като независима, непартийна, съсловна организация СОСЗ декларира твърдото си намерение и. занапред да работи за повишаване на националната сигурност на България, за осигуряване и за гарантиране на достоен социален статус на действащото и на запасното войнство, за засилване на родолюбивото възпитание на българските граждани.

В съответствие със своя устав и характер СОСЗ в предстоящите избори няма да влиза в политически коалиции и съюзи, но с правото си на достойна и солидна обществена организация ще подкрепя политически формации и личности, които отстояват националните приоритети, ще сътрудничи с партии и организации, уважаващи правото на всеки член на СОСЗ да се води от своите лични убеждения в името на националните идеали и интереси на България. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса ще подкрепи и ще застане редом с формации, които проявяват воля и решимост да градят нова демократична България, които с реализъм и държавническа отговорност ще поддържат въоръжени сили и органи за сигурност, способни да изпълняват своята конституционна мисия.

София, 4 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРАНЖЕВАТА БЮЛЕТИНА НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.


Българският земеделски народен съюз - единен /БЗНС/Е/ категорично отхвърля решението на Централната избирателна комисия /ЦИК/ относно отнемането на принадлежащата му по закон оранжева бюлетина. Този брутален политически акт, извършен с помощта на чужди на демокрацията сили, още в началото на предизборната кампания цели да компроментира както предстоящите избори, така и свързаните с тяхната подготовка и провеждане институции.

Съгласно закона и въз основа на неоспорими документи БЗНС/Е/ поставя въпроса за разрешаване пред Върховния съд на Република България.

София, 3 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.


Три много важни решения взе днес градската отчетно-изборна конференция на Българския здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/.

Здравните работници смятат, че трябва веднага да се промени методиката за отчитане на инфлацията от Централното статистическо управление, така че тя да отговаря на действителното поскъпване на живота.

Да се въведе единен механизъм за компенсиране на доходите на държавните служители, включително на Министерския съвет и на Народното събрание. Досега с решение на парламента автоматично на всеки три месеца се компенсираха заплатите единствено в тези две институции.

И накрая, градската конференция на най-големия столичен здравен синдикат настоява да се отмени решението на министър Марко Тодоров, взето по времето на миналия кабинет, и да се възобновят стипендиите на учениците и студентите.

София, 3 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - /1994-1998Г./.


СДС ЗА Е ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Българското здравеопазване е в дълбока криза. Държавата и общините имат пълен монопол върху собствеността в здравеопазването. Централизираното бюджетно финансиране е единственият източник на средства. Управлението е силно бюрократизирано.

Лекарските заплати са мизерни.

Комунистическият мит за безплатното здравеопазване, което българският гражданин винаги си е плащал чрез данъчната система, нанесе тежък удар върху традиционното за българския народ уважение към лекарската професия.

Ние поемаме отговорността:

1. Да променим законовата база и да създадем здравноосигурителна система, които ще гарантират:
- на пациентите - възможност за избор на здравно заведение и лекуващ лекар, както и гаранция, че дори тежките заболявания или сериозните операции няма да ги разорят финансово;
- на лекарите - заплащане, съответстващо на количеството и квалификацията на вложения от тях труд, както и възстановяване на обществения престиж на тяхната професия.

2. Да променим финансирането на здравеопазването:
- принципът "издръжка на здравните заведения" да бъде заменен с принципа "заплащане за извършени здравни дейности";
- да осигурим автономия на здравните заведения и възможности за самостоятелно осигуряване на приходи;
- да стимулираме частната медицинска практика и медицинското обслужване като цяло;
- да развием и утвърдим статута на общо практикуващите /семейни/ лекари;
- да възстановим безплатното получаване на лекарствени средства от тежко болните и да полагаме специални грижи за инвалидите, сираците и социално слабите;
- да предприемем превантивни мерки срещу диабета, сърдечносъдовите, злокачествените, заразните и психическите заболявания;
- да ограничаваме рисковите фактори за здравето на хората чрез подобряване на качеството на хранителните продукти, питейната вода, работната и околната среда;
- да провеждаме дългосрочна политика за намаляване на детската смъртност и за подобряване на здравето на децата, на работещите в опасна за здравето среда и на хората от третата възраст;
- да засилим контрола и санкциите при нарушаване на лекарската етика и да водим борба срещу корупцията в здравеопазването.

3. Да приемем пакет от закони за съсловните организации, за болниците, за лекарствените средства и аптеките и др.


БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА ОТНОВО СЕ УНИЩОЖАВА БЕЗНАКАЗАНО

През последните две години правителството БСП-Беров отново постави под въпрос оцеляването на българската природа. Не бе приет нито един закон в тази област, отнети бяха данъчните облекчения за инвестициите в околната среда.

Поради некадърност на правителството Националният и общинските фондове за околна среда останаха без пари, замразено бе строителството на стотици природозащитни обекти.

Занемарен е контролът, нарушителите печелят безнаказано за сметка на замърсяването или унищожаването на природата.

Градовете ни тънат в мръсотия, Русе и Силистра отново се обгазяват, в много райони на страната питейната вода или е замърсена, или недостига.

Уранодобивът, рудодобивът, енергетиката, химическата и тежката промишленост продължават да нанасят тежки рани на природата и да увреждат здравето на хората.


СДС Е ЗА РЕАЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

СДС ще продължи успешно започнатата през 1992 г. реформа, която гарантира сигурността и здравето на хората, опазването и възпроизводството на околната среда в цялото й многообразие, както и разумното използване на природните ресурси. Ние сме за екологично ориентирана пазарна икономика.

Ние поемаме отговорността:

1. До приемем цялостно модерно природозащитно законодателство.

2. Да защитим територията и акваторията на страната ни от внос на отпадъци.

3. Да разширим защитените видове и територии /паркове, резервати, местности/ с цел да бъде съхранена оцелялата част от българската природа.

4. Да изпълним конкретни програми за по-нататъшното подобряване на екологичната обстановка в Русе, Бургас, Димитровград, Кърджали, Златица, Пирдоп, Перник, София, Силистра и другите застрашени райони на страната ни.

5. Да съживим строителството на пречиствателни станции по Черноморието и вътрешните ни реки.

6. Да наложим строг контрол над всяка дейност, представляваща заплаха за околната среда, и да предоставяме пълна информация на населението.

7. Да осигурим повече средства за природозащитни дейности в националния и общинските фондове за околна среда.

8. Да въведем нови, по-високи цени на природните ресурси, данъци, такси, мита, глоби и санкции при използване или увреждане на българската природа.


Скъпи сънародници, приятели на демокрацията,
Нашата родина е пред избор. И този избор зависи от нас - гражданите на България. Зад нас е миналото, към което отново ни връща комунистическата партия. Връща ни чрез мръсните пари, ограбени от държавата, чрез компрометираните си кадри, чрез тоталитарните си навици. Режимът, който тази партия установи през периода 1944-1989 г. все още не е нравствено осъден, все още продължават да бъдат в сила комунистическите закони, които противоречат на конституционния демократичен ред и ограничават свободата на българския гражданин. Съюзът на демократичните сили не приема пътя към миналото. Ние ще се стремим да работим за днешния и утрешния ден на България.

Като откриваме път на България към бъдещето, ние желаем, макар и с късна дата, да възтържествува справедливостта и за миналото. Затова и ще отменим Закона за т.нар. народен съд и ще прогласим нищожността на проведения в окупация референдум от 1946 г., противоречащ на Търновската конституция.

Скъпи сънародници,
Само заедно можем да изградим нова България. Само заедно можем да успеем и наистина да помогнем на нашата прекрасна родина. Силен народ сме и ще успеем!

ПОБЕДА, БЪЛГАРИЯ!

Длъжни сме заедно с вас да изградим нова България. Нямаме право да отстъпим нито крачка назад към комунистическото минало. То не донесе нищо добро на нито един народ в света.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94 Г.

ЦEHTPAЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 5

31 ОКТОМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Актуализацията на местните органи на изпълнителната власт според ЗМСМА, които организират и провеждат изборите за народни представители за 37-о Обикновено народно събрание.

1. Общият принцип на актуализация на наименованията на органите на местната изпълнителна власт и администрация в ЗИНПОСК е: "временни изпълнителни комитети и временни управи" се считат кметовете на общини и кметовете на населени места като органи на местната изпълнителна власт съгласно глава пета от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

2. Наред с това се налагат следните уточнения:

а/ Организационно-техническата подготовка на изборите, съгласно чл.7, ал.1 от ЗИНПОСК, да се счита, че се осъществява от Министерския съвет, от областните управители, от областните администрации, от кметовете на общини, от общинските администрации и от кметовете на населените места.

б/ Избирателните списъци се съставят в общините и в населените места, в които се води регистър за населението, и се подписват от кмета на общината, за София - кмета на Столична голяма община и секретаря, респ. длъжностното лице по гражданското състояние или само от кмета на населеното място, ако няма секретар или длъжностно лице по гражданското състояние.

в/ Удостоверението за гласуване на друго място се подписва от кмета на общината, респ. от кмета на населеното място и секретаря, ако има такъв.

г/ Съгласно чл.30, ал.1 от ЗИНПОСК съставът на районните избирателни комисии се определя от Централната избирателна комисия по предложение на областния управител, за София - от кмета на Столична голяма община след консултации с упълномощени представители на политическите сили най-късно 40 дни преди изборния ден.

д/ Съгласно чл.33, ал.1 от ЗИНПОСК не могат да бъдат членове на избирателни комисии, освен посочените в текста, и областни управители, кметове на общини и населени места, заместник-кметове и секретари.

е/ Съгласно чл.54, ал.1 от ЗИНПОСК не могат да се разпространяват предизборни агитационни материали за кандидатите и да извършват друга агитационна дейност, освен посочените в текста, и областни управители, кметове на общини и населени места, заместник-кметове и секретари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 6

1 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрирането и цвета на бюлетините за изборите на 18 декември 1994 година.

На основание чл.34, ал.1, т.1 от ЗИНПОСК Централната комисия

РЕШИ:

1. Съгласно чл.71, ал.3 от ЗИНПОСК "за цветове на бюлетините се използват бял, оранжев, син, зелен и червен. След изчерпване на тези цветове се използват бели бюлетини с една до три цветни ивици", като не се допуска комбинация в цветовете на националния трикольор. Регистрирането на бюлетините, техните цветове и надписи в Централната избирателна комисия се извършва в съответствие с чл.34, ал.1 , т.3 от ЗИНПОСК. Ето защо при подаването на документите си в Централната избирателна комисия партиите и коалициите трябва да посочат както основен, така евентуално и алтернативен цвят на бюлетината, както и надпис на нея. Въпреки липсата на изрична разпоредба, ограничаваща заявките на партиите и на коалициите, те трябва да се съобразяват с изискванията на чл. 71, ал.1 от ЗИНПОСК, че независимите кандидати за народни представители участват в изборите с бюлетина само с бял цвят.

2. Централната избирателна комисия регистрира и обявява цветовете на изборните бюлетини в съответствие с чл.34, ал.1, т. 3 от ЗИНПОСК при спазване на следните принципи:

а/ Партиите или коалициите имат право да запазят цвета на бюлетината, с която са участвали в изборите за Велико народно събрание, ако са направили искане за това.

б/ Другите партии или коалиции получават заявения цвят на бюлетината по реда на вписването на исканията за регистрация в регистъра на Централната избирателна комисия.

в/ Никоя партия или коалиция няма право да използва или регистрира цвета на вече регистрирани с решение на ЦИК бюлетини на други партии или коалиции.

г/ При регистрирането на коалиция, в състава на която участват партии с вече регистриран цвят на бюлетината, тя получава цвета на бюлетината на някоя от тези партии, посочен изрично в писменото искане за регистрация на коалицията. В този случай предходните регистрации, извършени в ЦИК за провеждане на изборите за 37-о Народно събрание на съответните партии в коалицията, се заличават.

д/ Промените в състава на коалициите, включително и участвалите в изборите за Велико народно събрание, не влияят на регистрацията на цвета на бюлетината, ако са извършени съгласно устройствените правила на коалицията.

3. Отпечатването на бели бюлетини с една до три цветни ивици трябва да отговаря на следните изисквания:

а/ Ширините на ивиците да бъдат 0,5 см. /5 мм/, разположени хоризонтално или вертикално в края на бюлетината извън текста.

б/ Разстоянието между ивиците да бъде 0,5 см /5 мм/.

в/ Разстоянието от последната ивица до края на бюлетината да бъде 1 см /10 мм/.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 7

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Функциите и дейността на общинските избирателни комисии


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Съгласно чл.29, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК общинските избирателни комисии са назначени за срока на пълномощията на общинските съвети.

С оглед на това пълномощията на общинските избирателни комисии, назначени за провеждане на изборите през 1991 г., не са отпаднали.

2. Промени в състава на назначените общински избирателни комисии са допустими само при условията на чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК.

Предложенията за промени се правят от кмета на общината след консултации с политическата сила, представила съответния кандидат. Към предложението на кмета се прилага и искането на политическата сила, поискала промяната.

3. В срок най-късно до 12 ноември 1994 г. включително общинските избирателни комисии, а за София - Столичната избирателна комисия, трябва да назначат секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 8

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Приложението на чл.11, ал.1 от ЗИНПОСК и реда за съставяне на избирателните списъци и за гласуване на българските граждани в чужбина в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.


1. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина съставя избирателните списъци.

1.1. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи или пребиваващи постоянно в чужбина, се съставят въз основа на заявено лично желание за участие в изборите най-късно до деня преди изборите. Заявката за участие в изборите трябва да съдържа трите имена, място и дата на раждане, адрес и номера на задграничния паспорт.

1.2. Личното желание за участие в изборите може да бъде заявено чрез: лично явяване, по телекс, по телефакс, с телеграма, с писмо или по телефона.

1.3. Българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които не са включени в избирателните списъци, се вписват в деня на изборите от съответната секционна избирателна комисия в отделен списък, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.


2. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина образува избирателните секции най-късно три дни преди деня на изборите.

2.1. Избирателната секция се образува при наличието на най-малко 20 избиратели, които лично са заявили желанието си за участие в изборите, и не може да включва повече от 700 избиратели.

2.2. при остатък до 300 избирателите се разпределят между образуваните секции.


3. В чужбина могат да бъдат образувани избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства.

Избирателните книжа без бюлетините в тези новообразувани секции могат да бъдат фотокопирани.


4. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина определя състава на секционните избирателни комисии най-късно един ден преди деня на изборите след консултации с упълномощени представители на българските политически партии и коалиции и инициативните комитети, които са издигнали кандидатури за независими кандидати за народни представители.

4.1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и от три до седем членове, представители на политически партии, коалиции и безпартийни.

4.2. Секционните избирателни комисии в чужбина имат правата по чл.37 от ЗИНПОСК.


5. Жалби по дейността на секционната избирателна комисия се подават чрез ръководителя на дипломатическото представителство до Централната избирателна комисия.


6. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България трябва незабавно:

а/ да поиска по установения ред съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите в българските дипломатически представителства или в други населени места в чужбина;

б/ в съответствие със законите на приемащата държава да огласи /чрез обява или с други подходящи средства/ реда за участие на българските граждани в чужбина в изборите.


7. Ръководителят на дипломатическото представителство оказва съдействие на представителите на всички партии, коалиции и инициативни комитети, предложили кандидати за народни представители, при провеждането на срещи с избирателите.


8. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва срещу представен български задграничен паспорт /дипломатически, служебен или частен/ или валиден български личен паспорт /зелен/. При липса на горните документи гласуването може да се извърши и срещу представяне на удостоверение за подадена молба за издаване на задграничен паспорт или пасаван, издадени от съответните дипломатически представителства по установения ред. Гласуването се отразява в съответния документ на избирателя с текст: "Гласувал - 18 декември 1994 г.".


9. При гласуването и отчитането на резултатите в изборните помещения могат да присъстват застъпници на кандидатите, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и български журналисти.

Ръководителят на дипломатическото представителства на Република България, съгласувано със секционната избирателна комисия, може да покани чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.


10. Всички изборни материали се предават от ръководителя на българското дипломатическо представителство на председателя и на секретаря на секционната избирателна комисия.


11. При гласуването в чужбина, ако изпратените пликове не са достатъчни, посланикът може да закупи допълнително пликове, с които да се гласува, но във всички случаи трябва да бъде спазено изискването в една и съща секция да се гласува само с един и същ вид пликове.


12. След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило. Неизползваните пликове и бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват с восъчен печат в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия, след което се отваря избирателната кутия.

След определяне на изборните резултати изборните книжа и бюлетини се опаковат отделно и запечатват с восъчен печат в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия.

Когато гласуването се провежда извън дипломатическото представителство, вместо восъчен печат пакетите с книжа и бюлетини се подписват от всички членове на секционните избирателни комисии.


13. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия - София, чрез телекс или телефакс, след което изпращат изборните книжа и бюлетини, както и оргиналните протоколи, по първата дипломатическа поща в Министерството на външните работи. Секционната избирателна комисия изчаква в дипломатическото представителство на Република България в чужбина до получаването на телекс или факс, изпратен от Централната избирателна комисия, в който се потвърждават получените от секцията резултати.


14. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 9

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Разпространяване в пълен текст на решенията на Централната избирателна комисия


На основание чл.34, ал.1, т.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Дава съгласие разпространяването в пълен текст на решенията на ЦИК да се извършва и чрез публикуване в ежедневните информационни бюлетини на Пресслужба "Куриер” към Българска телеграфна агенция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 10

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българската социалистическа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от Българска социалистическа партия. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 6 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: Устав на Българската социалистическа партия, решения по фирмено дело N 1969 от 1990 г., от 27 януари 1992 г. и от 10 октомври 1994 г., надлежно заверени, образец от подписа на председателя на БСП, представляващ партията, и образец от печата на БСП. В заявлението за участие в изборите е заявен червен цвят на бюлетината и надпис на нея "Българска социалистическа партия".

Партията е участвала в изборите за Велико народно събрание със същия цвят на бюлетината, поради което и на основание чл.34, ал.1, т.З, изречение трето от ЗИНПОСК следва да получи същия цвят на бюлетината и в изборите на 18 декември 1994 г., а именно червен цвят.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска социалистическа партия с цвят на бюлетината червен и надпис на нея "Българска социалистическа партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 11

2 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска национално-радикална партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от Българска национално-радикална партия. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 7 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени надлежно заверен препис от решението за регистрация на партията по фирмено дело 1879 от 1990 г. на СТС - Фирмено отделение, образец от подписа на председателя на партията д-р Иван Емилов Георгиев и образец от печата на партията. В заявлението за участие в изборите е заявен цвят на бюлетината бяла с една зелена хоризонтална ивица в долния й край. Партията е участвала в изборите за Велико народно събрание със същия цвят на бюлетината, поради което и на основание чл.34, ал.1, т.3, изречение трето от ЗИНПОСК следва да получи същия цвят на бюлетината и в изборите на 18 декември 1994 г., а именно бяла с една зелена хоризонтална ивица в долния й край.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска национално-радикална партия с цвят на бюлетината бяла с една зелена хоризонтална ивица в долния й край и надпис на бюлетината "Българска национално-радикална партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова    

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


14:15:00
07.11.1994 г.   


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатваие или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!