7 ноември 1990

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 220 /238/

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО” ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗРЯВАЩАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА И ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЕНИ НА МИТИНГА НА 3 НОЕМВРИ /СЪБОТА/ 1990 Г. И В ЕМИСИИТЕ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕДОТВРАТЕНИ СЪБИТИЯ С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, Е ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНО НАЦИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО С УЧАСТИЕТО НА ТРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА - БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ.

В ТАЗИ ПОСОКА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПОДДЪРЖА ИЗЯВЛЕНИЯТА СИ, НАПРАВЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 10 АВГУСТ 1990 ГОДИНА, И ОБРЪЩЕНИЕТО СИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ 29 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ БСП РАЗПОЛАГА С МНОЗИНСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО Й ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ РЕАЛНО ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ШИРОКОПРЕДСТАВИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО, НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" НАСТОЯВА ЗА СПЕШНА СРЕША С ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЛИДЕРИ НА БСП - АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ. ПРИ ДОБРА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ НА ТАЗИ СРЕЩА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ПЪТ КЪМ ИЗВЕЖДАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ЗАДАВАЩАТА СЕ СЕРИОЗНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА И ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА.

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВАН ДУНДАРОВ


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСВА В ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ - СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО.

ИСКАНИЯТА НИ НЕ СЕ ИЗМЕНЯТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦВЕТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТЪЙ КАТО ТОЙ С НИЩО НЕ ПРОМЕНЯ НУЖДИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НЯМА ДА ЛАВИРА СИНДИКАЛНО МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, НИТО ЩЕ СЕ ПРЕНАГЛАСЯ СПОРЕД ИДВАЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. "ПОДКРЕПА" НЯМА ДА CTAНЕ КАЗИОНЕН СИНДИКАТ.

СЧИТАМЕ ОБАЧЕ, ЧЕ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НЕМОРАЛНО И ЩЕ БЪДЕ СЪЩО ТОЛКОВА СЛАБО, КОЛКОТО И СЕГАШНИЯТ КАБИНЕТ НА БСП.

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ И ТРЕВОГА ОТ ОБСТАНОВКАТА, КОЯТО СЕ СЪЗДАДЕ В СТРАНАТА, СЛЕД КАТО ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА ЗА СТОПАНСКА РЕФОРМА И ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА НЕ ПОЛУЧИ КАТЕГОРИЧНАТА ПОДКРЕПА НА ПАРЛАМЕНТА. ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, И БЕДСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРАВЯТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ СЕГА НЕЖЕЛАТЕЛНО И НЕДОПУСТИМО. СЪЩЕВРЕМЕННО ВСЯКО ПРОТАКАНЕ НА ВЪПРОСА СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ ТОТАЛНО ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА И ОТ ОБЩЕСТВЕН ХАОС.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ СМЯТА, ЧЕ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, СА ДЛЪЖНИ ДА ОЦЕНЯТ ТРЕЗВО И ОТГОВОРНО ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДА НАМЕРЯТ БЪРЗ ИЗХОД ОТ ОЧЕРТАЛАТА СЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА. ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКО ТОВА НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ НАШЕТО КОНКРЕТНО СТАНОВИЩЕ:

1. НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС Е НУЖНО СИЛНО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, СПОСОБНО НА ПРАКТИКА ДА ПРИЛОЖИ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА. КНСБ НАСТОЯВАШЕ ЗА КОАЛИЦИЯ ОЩЕ В НАЧАЛОТО HА ГОДИНАТА. СЕГА СТАВА ДУМА ЗА КОАЛИЦИЯ С ДОМИНИРАЩО ВЛИЯНИЕ НА СДС В ОСНОВНИТЕ СФЕРИ И ВЕДОМСТВА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ПРАВОВАТА РЕФОРМА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. РЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ПО НЕГО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ НЕ ИЗРАЗЯВА И НЕ Е ИЗРАЗЯВАЛ СТАНОВИЩЕ.

2. ФОРМИРАНЕТО НА ТАКОВА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛО ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ КОМПРОМИС, НУЖЕН НА СТРАНАТА НИ ОЩЕ ДНЕС. ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТАКЪВ КОМПРОМИС, Е НЕОБХОДИМО СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОФИЦИАЛНО ДА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЕГОВОТО УЧАСТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДЕ СВЪРЗАНО С "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ", С ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ХОРА ЗАРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИМ УБЕЖДЕНИЯ. НАЛАГА СЕ СЪЩО БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТЕГОРИЧНО ДА ИЗЯСНИ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

3. ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОМПРОМИС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ЧРЕЗ АКТИВНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УМЕРЕНОТО КРИЛО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И РАДИКАЛНАТА ГРУПА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАКТО И С ВЛИЯНИЕТО, КОЕТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЗАПЛАХИТЕ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ ЗА РАЗПРАВА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП ПРЕДСТАВЛЯВАТ КРАЙНО ОПАСНА СТЪПКА И МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОСОБЕНО ТЕЖКИ СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ.

НАСТОЯЩЕТО СТАНОВИЩЕ Е ПРИЕТО С КОНСЕНСУС И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ДА ИЗЛЕЗЕ И СЪС СПЕЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПАРЛАМЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА У НАС.

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА КНСБ               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/.


РАЗШИРЕНОТО СЪБРАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ПОВДИГНАТИТЕ В МЕМОРАНДУМА НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, КАТО ОСНОВНОТО ОТ ТЯХ Е ОСТАВКАТА НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

ВТОРОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н ЛУКАНОВ ДОКАЗА, ЧЕ НЕСПОСОБНО ДА ИЗВЕДЕ НАШАТА РОДИНА ОТ КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО Я ДОВЕДЕ ДЪЛГОГОДИШНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ. НЕ САМО ТОВА. НИЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАТЪВАМЕ В ИКОНОМИЧЕСКА БЕЗИЗХОДИЦА, МАГАЗИНИТЕ ОПУСТЯВАТ, НАРОДЪТ НИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ОБЕДНЯВА.

ОБЯВЯВАМЕ ПОДКРЕПА НА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ!

5 НОЕМВРИ 1990 Г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФНСД:
ДИМИТЪР ГАНЧЕВ
АНДРЕЙ НЕНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА 56 КЛУБА НА СОЦИАЛИСТИ ОТ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, АКАДЕМИИ И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ, ИЗПРАТЕНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

СЛЕД МИТИНГА НА СДС НА 3 НОЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ ПРЕДНАМЕРЕНО СЕ ЗАСИЛВА ДО КРИТИЧНАТА ТОЧКА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

В ПРЕДАВАНЕТО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" НА 4 НОЕМВРИ 1990 Г. НАЧАЛНИКЪТ HА ВАШАТА КАНЦЕЛАРИЯ ИВАЙЛО ТРИФОНОВ ФАКТИЧЕСКИ ПРИЗОВА ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ОПРЕДЕЛЯЙКИ ДОРИ И СРОКА - ДО ПЕТЪК, ДЕНЯ НА ВАШЕТО ЗАМИНАВАНЕ ЗА ЯПОНИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЙ ДЕ ФАКТО АНГАЖИРА И ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, КАТО ОБЯВИ ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА.

ТАЗИ ВЕЧЕР В 65 АУДИТОРИЯ НА СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БЕ ОБЯВЕНА НОВА СТУДЕНТСКА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА, КОЯТО ИМА ЯСНА ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ В СТРАНАТА И В НАРУШЕНИЕ НА АВТОНОМИЯТА НА ВУЗ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПРАВИ НОВА ОПАСНА СТЪПКА В НАРАСТВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТРАГИЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ ТОВА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ С АПЕЛ КЪМ ВАС ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ НЕЗАБАВНИ И РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ В ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВНИЧЕСКА МЪДРОСТ И ОТГОВОРНОСТТА ВИ КЪМ НАРОДА, ЗАЩОТО ВСЯКО ЗАБАВЯНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФАТАЛНО.

КЪМ ТОЗИ АПЕЛ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ: КЛУБ "ТЕАТЪР", КЛУБ "ПЛАМЪК", КЛУБ "ОПЕРА", КЛУБОВЕ НА ЖУРНАЛИСТИ И КЛУБ "КИНО".

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/.
 

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТНОВО Е ОКУПИРАН! ОТНОВО СА НАРУШЕНИ ДЕМОКРАЦИЯТА, АВТОНОМИЯТА И ЗАКОННОСТТА И ТО ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ПРЕТЕНЦИИТЕ ДА БЪДЕ ТЕХЕН ЗАЩИТНИК! "ОКУПИРАНО" Е ПРАВОТО НА ХИЛЯДИ СТУДЕНТИ ДА МИСЛЯТ ПО-РАЗЛИЧНО ОТ КОЛЕГИТЕ СИ ОТ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ТОВА, ЗА КОЕТО СА ПРИЕТИ ВЪВ ВУЗ.

СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ОТСТОЯВА ПРИНЦИПНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ, ДЕКЛАРИРАНИ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА МУ. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ВУЗ ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ, НЕ ЖЕЛАЕМ СТУДЕНТИТЕ ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ И ЗАТОВА ИЗДИГАМЕ ЛОЗУНГА: "ПОЛИТИКАТА ИЗВЪН ВУЗ!" ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ СИ ПРАВА И СВОБОДИ СЪС ЗАКОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА. НЕ ПРИЕМАМЕ ФОРМАТА НА ОКУПАЦИЯ, КАКТО НЕЗАЧИТАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА ЗАКОННОСТТА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОБЛЕМИ.

ПЪРВАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА ДОКАЗА, ЧЕ УСИЛИЯТА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА И ИЗЛИШНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СТАЧНИЦИТЕ И СРЕДИТЕ, КОИТО ГИ ПОДКРЕПЯХА, СЕ ОКАЗАХА НЕДОСТАТЪЧНИ. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И КЪМ Г-Н ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ ДА СТАНАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНТИ ЗА НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВУЗ!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВУЗ, КАКТО И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ НАШАТА ПОЗИЦИЯ, ДА ДОЙДАТ В 11 Ч. НА 7 НОЕМВРИ /СРЯДА/ 1990 ГОДИНА ПРЕД ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

ГРАЖДАНИ, ВАШАТА ПОДКРЕПА НИ Е НУЖНА СЕГА!

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДД
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛ. ТОДОРОВА
ГОВОРИТЕЛ: В.КАРАМАНОВА

СОФИЯ, 6 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И АВТОНОМИЯ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ИЗПРАТЕНО ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, КАКТО И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ДА ОБХВАНЕ И ОСТАНАЛИТЕ ВУЗОВЕ В СТРАНАТА, С МОЛБА ДА НАПРАВИТЕ ДОСТОЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВНС СЛЕДНИЯ

 
П Р И З И В

ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА КОНФРОНТАЦИЯТА И БЕЗДЕЙСТВИЕТО ПРИ РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОИТО ПО ПОЗНАТ ВЕЧЕ СЦЕНАРИЙ СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ПРЕВЪРНА В АРЕНА НА ОПАСНО ИЗОСТРЯНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ФАТАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ. НЕ ЖЕЛАЕМ БЕЗПЕРСПЕКТИВНАТА КОНФРОНТАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРЕНАСЯ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, ДА НАРУШАВА АВТОНОМНОСТТА, НАДПАРТИЙНОСТТА И ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДУХ НА НАЙ-СТАРОТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В СТРАНАТА.

НАСТОЯВАМЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ, В КОЙТО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЗПОЛЗУВАТ ЕНТУСИАЗМА И ИСКРЕНИТЕ ПОРИВИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ПОСТИГНАТ ТОВА, КОЕТО ВИЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА РЕШИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НАРУШАВА ЗАКОНА ЗА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ, КАКТО И ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, И ВЪВ ВУЗ СЕ ИЗВЪРШВА КОНКРЕТНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, С КОЕТО СЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВА НОРМАЛНИЯТ ХОД НА УЧЕБНАТА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ТРЯБВА ДА РЕШИТЕ ВИЕ И НАРЕД С ТЯХ СЛЕДВА ДА СПОМОГНЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВУЗ. МОЛИМ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ, ПРОКЛАМИРАНИ В ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА НРБ КАТО ПРАВО НА ТРУД, НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДР., ОТ КОИТО НА ПРАКТИКА HИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ, СМЕ ЛИШЕНИ, А ТОВА Е В РАЗРЕЗ С МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

СОФИЯ, 6 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В СДС, И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СДС ИЗМИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА И МАКАР НЕРЕШИТЕЛНО И С ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ, ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ НАПРЕДВА. СИТУАЦИЯТА ДНЕС НАЛАГА ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ С ОГЛЕД НАРАСНАЛИЯ ОБЕМ НА ДЕЙНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПРЕДЛАГА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ДА ПРИЕМЕ СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ НА "ПОДКРЕПА". ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ РЕАЛИЗИРА ТИПИЧНАТА ЗА МОДЕРНИТЕ СТРАНИ ФОРМУЛА НА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ СИНДИКАТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В СЛУЧАЯ ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ.

КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

СОФИЯ, 3 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД 15 КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 3-4 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В ПАНАГЮРИЩЕ.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ УВЕДОМЯВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 3 НОЕМВРИ 1990 Г. В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕРАСНА В 15 КОНГРЕС НА БКП, ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАД ЗА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ДНЕШНАТА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ.
ДОКЛАДЧИК: ВЛАДИМИР СПАСОВ

2. ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА.
ДОКЛАДЧИК: ГЕНО ВЛАХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦKPK

3. ЕКСПОЗЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА БКП
ДОКЛАДЧИК: ХРИСТО АРНАУДОВ


4. ЕКСПОЗЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОУСТАВА НА БКП
ДОКЛАДЧИК: ВЛАДИМИР СПАСОВ

5. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БКП.


КОНГРЕСЪТ ПРОТЕЧЕ ДЕЛОВО И КОНСТРУКТИВНО НА 3 И 4 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БКП ОПРОВЕРГАВА ИЗНЕСЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА” И "ДЕМОКРАЦИЯ" В ЧАСТТА, ЧЕ Е НАПРАВЕНО СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ РУСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОДОБРЯВА СЪЗДАВАНЕТО НА БКП. ТАКОВА СЪОБЩЕНИЕ НИКОЙ НЕ Е ПРАВИЛ. НАПРАВЕНО БЕ СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ РУСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАМИРА ПРОГРАМАТА БКП ЗА ТОЧНА И ЗАДЪЛБОЧЕНА И ЧЕ ПОЗДРАВЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЖЕЛАЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИ. ИЗКАЗВА СЕ РАДОСТТА ОТ НАШЕТО ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ И СЕ ИЗРАЗЯВА ЖЕЛАНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГАРСКИ КОНТАКТИ.

РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ И ОТ СЪОБЩЕНИЕТО, ЧЕ Е ПРИЕТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ. ТАКАВА ДЕКЛАРАЦИЯ БЕШЕ ПРОЧЕТЕНА ОТ ДР. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ НО НЕ Е ГЛАСУВАНА И НЕ Е ПРИЕМАНА ОТ КОНГРЕСА. КОНГРЕСЪТ ПРИЕ ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД И РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПО-НАТАТЪШНАТА РАБОТА НА БКП, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ВЪВ ВЕСТНИК "КОМУНИСТИЧЕСКО ДЕЛО".

КОНГРЕСЪТ ПРИЕ НОВ УСТАВ НА БКП И ПО ПРИНЦИП ПРИЕ ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА БКП, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ДОПЪЛНЕНА И НА ПЛЕНУМ НА НА БКП ПРЕЗ М.ЯНУАРИ 1991 ГОД. ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТА.

КОНГРЕСЪТ ИЗБРА ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ ОТ 49 ДУШИ, ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ ОТ 11 ДУШИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО ОТ [11] ДУШИ, А ИМЕННО: ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ АРНАУДОВ, ЧУДЕ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ, КИРИЛ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ, ГЕНО НЕНЧЕВ ВЛАХОВ, КОЙТО Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКРК, ОГНЯН АНГЕЛОВ ЛЕЧЕВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕШКОВ, СТОЙЧО ЛАЛЕВ СТОЙЧЕВ, СЛАВЧО СТОЙКОВ СТАНЧЕВ.

ЗА ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП БЕШЕ ИЗБРАН ДР.ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ И ЗА СЕКРЕТАРИ ДРУГАРИТЕ: ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ, ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ АРНАУДОВ И ЧУДЕ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ 15 КОНГРЕС НА БКП, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ПАРТИЙНИЯ ОРГАН "КОМУНИСТИЧЕСКО ДЕЛО".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ХЛП/.


ДНЕС, 7 ОКТОМВРИ 1990 Г., В ДОМА НА Г-Н КАМЕН БУРОВ, УЛ. "КЛ.ГОТВАЛД" НОМЕР 37 - СОФИЯ, БЕ УЧРЕДЕНА ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ХЛП /ХА-ЕЛ-ПЕ/ ОТ Г-ЦА КАПКА НАЙДЕНОВА, Г-Н НИКОЛА КАСЪРОВ И Г-Н КАМЕН БУРОВ.

ПОСТИГНАТО БЕ ОБЩО СЪГЛАСИЕ, КАТО СЕ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

1. ДА БЪДЕ ИЗРАБОТЕН УСТАВ НА ХЛП, КОЙТО ДА СЕ ПРИЕМЕ НАЙ-КЪСНО ДО 19 ОКТОМВРИ 1990 Г.

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, ДА ПРЕДСТАВЯ ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ХЛП/.

3. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЛП БЕ ИЗБРАНА Г-ЦА КАПКА НАЙДЕНОВА, ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЕ ИЗБРАН Г-Н НИКОЛА КАСЪРОВ, А ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР БЕ ИЗБРАН Г-Н КАМЕН БУРОВ.

4. ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ДА ИМА ТРИМА РАЙОННИ КООРДИНАТОРИ ЗА СТРАНАТА, КОИТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИ ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ХЛП ДА ПРОВЕДЕ СРЕЩИ-РАЗГОВОРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/, С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС - ПОЛИТИЧЕСКО РАЗШИРЕНИЕ НА НБ-Ц/ И С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ДО 19 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАПКА НАЙДЕНОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА КАСЪРОВ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР: КАМЕН БУРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НОМЕР 1 НА ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ /ХЛП/.


НА 7 ОКТОМВРИ 1990 Г. БЕ УЧРЕДЕНА ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ [С]РЪКОВОДЕН И ПРЕДСТАВЯЩ Я ОРГАН - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

НА 27 ОКТОМВРИ 1990 Г. ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ БЕ ПРИЕТА ЗА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФЕДЕРАЦИЯ, КОЯТО ВЛИЗА В СЪСТАВА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ /ХСС/.

ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С ХУМАНИТАРНИ ЦЕЛИ, ИЗПОВЯДВАЩА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА.
ЛИБЕРАЛИЗМЪТ НА ХЛП СЕ ИЗРАЗЯВА В ЗАЩИТА НА СВОБОДНИЯ ИЗБОР НА РЕЛИГИЯ, А ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ДЕНОМИНАЦИИ - В ПОДКРЕПА НА ИКУМЕНИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ЕВРОПА И В СВЕТА.

ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ХЛП Е ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КЪМ ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ, УНИЩОЖАВАН СИСТЕМНО ОТ МАРКСИЧЕСКИЯ АТЕИЗЪМ НА КОМУНИСТИТЕ У НАС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ.

ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДДЪРЖА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ХРИСТИЯНСКИТЕ И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ.

ХЛП ЩЕ РАЗВИВА И ЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА АКТИВНО В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ, СЛЕДВАЙКИ ХРИСТОВИЯ ЗАВЕТ - "ВЪЗЛЮБИ БЛИЖНИЯ СИ КАТО СЕБЕ СИ!"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАПКА НАЙДЕНОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА КАСЪРОВ    ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР: КАМЕН БУРОВ

СОФИЯ, 1 НОЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/