7 декември 1992

София, 7 декември 1992 година
        Брой 240 /770/  
 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


        770 ПЪТИ “ПОД ЛУПАТА" НА ОБЩЕСТВОТО

Преди три години, на 6 декември 1989 година, по-малко от месец след началото на демократичните промени в нашата страна, излезе първият брой на бюлетина "ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР". Това беше първото издание, което предостави трибуна на всички тогавашни неформални организации, от които се възроди политическият плурализъм в България.

Чрез Пресслужба "КУРИЕР" Българската телеграфна агенция представи безпристрастно на нашата общественост всички политически партии, обществен организации, граждански сдружения, движения и синдикални централи, възникнали през последните три години. Наред с това Пресслужба "Куриер" съхрани безценното документално богатство от първите публични изяви на новите политически и обществени демократични сили в България.


         КАК СЕ ОЦЕНЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"?

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ - един от учредителите на Съюза на демократичните силя, председател на Българската социалдемократическа партия:

Дори и боговете са имали нужда от вестоносец.

С любов към нашия вестоносец и с молба да ни поднася повече хубави новини.

С благодарност за това, че Пресслужба "Куриер" не се включи в политическата порно журналистика и запази своето достойнство.

*  *  *

МИЛАН ДРЕНЧЕВ - един от учредителите на Съюза на демократичните сили, председател на Центъра за обединение на земеделските сили:

Поздравявам редакцията на Пресслужба "Куриер" с навършване на три години от излизането на първия брой на издавания от нея бюлетин. Тя беше първата, която ни предостави възможност да публикуваме нашите становища и декларации тогава, когато другите средства за масова информация все още не ги приемаха, а след това продължи да ги прави достояние на масмедиите.


*  *  *

ПЕТКО СИМЕОНОВ - един от първите говорители на Съюза на демократичните сили, председател на Български демократичен център и председател на Партия Либерали:

Създаването на Пресслужба "Куриер" беше една изключителна инициатива във време, когато липсваше каквато и да е трибуна за неформалните организации и нововъзникващите партии.

Пресслужба "Куриер" даде възможност за по-пълно осъзнаване на започналия демократичен процес в страната и стимулира интегрирането на демократичните сили.

Благодарение на бюлетина, издаван от Пресслужба "Куриер", се запазиха ценни документи, отразяващи пътя на развитие на демократичните движения, партии и организации в България.


*  *  *

АХМЕД ДОГАН - председател на Движението за права и свободи:

Пресслужба "Куриер" е една от най-стабилните структури в информационното осигуряване на масмедиите, които са една реална четвърта власт. Винаги съм оставал доволен от обективната снимка, която прави бюлетинът, на явленията в политическия живот. Мисля, че това е най-голямото достойнство на хората от журналистиката.


*  *  *

Негово Величество СИМЕОН ІІ:

Бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е политическо издание, което няма алтернатива. То е предназначено за хора, които искат да мислят с главите си и нямат нужда от политически внушения.


*  *  *

НИКОЛАЙ КАМОВ - говорител на Висшия съвет на Българската социалистическа партия:

Убеден съм, че няма да бъде пресилено, ако кажа: бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е едно истинско свидетелство на времето. Свидетелство за изграждането и за строителите на съвременна демократична България. Вярвам, че обществеността ще запомни постоянството и професионализма на екипа на Пресслужба "Куриер", който нито веднъж не се поддаде на конюнктурни увлечения. Този бюлетин стана и остана единственият достоверен източник за това, което се извършва на обществено-политическата сцена. Там и само там може да се намери безпристрастна информация за динамичните процеси от 10 ноември 1989 г. до наши дни.


*  *  *

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ - един от учредителите на Съюза иа демократичните сили, председател на Движение "Гражданска инициатива":

Пресслужба "Куриер" е чудесно помагало и справочник за всички политически, обществени и прочее дейци. Той е своеобразен метроном, по него си сверяваме часовника. Доволен съм, че мога да си служа с него. Препоръчвам да се подобри оформлението му и ако може, да е с по-ниска цена.


*  *  *

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ - председател на Българския демократически форум:

В нашата страна голям минус е, че възможностите за централна информация са ограничени. В това отношение Пресслужба "Куриер" запълва една празнина.

Пожелавам от сърце успехи и в бъдеще.


*  *  *

Капитан ІІІ ранг ВАСИЛ ДАНОВ - говорител иа Българска офицерска легия "Раковски":

Вече три години Пресслужба "Куриер" не отбягва и проблемите на хората с пагони, които макар и сред последните, но твърдо решиха да отстояват гражданските си права.

Членовете на Българска офицерска легия "Раковски" пожелават на редакция Пресслужба "Куриер" попътен вятър в бурното море на начеващата у нас демокрация!

----------------------------------------

 

*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

След задълбочен анализ на политическата и на икономическата обстановка в страната и на натрупаното социално напрежение,

воден от искрено желание за излизане от правителствената криза,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

ЗАЯВЯВА:

1. КТ "Подкрепа" се обявява категорично против опитите на някои политически сили и личности за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

2. КТ "Подкрепа" няма да подкрепи правителство с премиер, предложен от БСП.

3. КТ "Подкрепа" приканва парламентарните групи на СДС и ДПС и техните политически ръководства, в името на България, да постигнат нужния консенсус за кандидатурата на бъдещия министър-председател с цел запазване на политическата власт на СДС в коалиция с ДПС.

4. Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" предлага на българския парламент незабавно да предприеме практически мерки за намаляване на социалното напрежение във военнопромишления комплекс и конкретно в град Казанлък. Народните избраници да не си затварят очите пред опасността от граждански въоръжени конфликти.

5. КТ "Подкрепа" е и ще остане гарант на необратимите демократични промени в нашето общество и няма да допусне реставрация на комунизма в България под каквато и да е форма.

Шумен, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО.


Направените в последните дни политически консултации от Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ показаха, че българското общество не е готово да приеме идеята за правителство на националното съгласие.

Такова правителство може да поеме своите отговорности само ако има подкрепата на всички парламентарни сили и на първо място на СДС, както и на основните извънпарламентарни партии и на синдикатите.

В настоящия момент продължаването на усилията за реализиране на мандата на БСП е опит за създаване на коалиционно правителство с БСП, противоречащо на термина "национално съгласие".

Такова правителство БСДП няма да подкрепи.

София, 2 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р П. Дертлиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП: Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩА С КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ.


На 3 декември 1992 г. се състоя среща между г-н Петър Бояджиев - кандидат за министър-председател, и господата Любомир Иванов - заместник-председател на Зелената партия, и Иван Горинов - говорител на партията.

На срещата, проведена в рамките на проучвателния мандат за съставяне на правителство, г-н Бояджиев изложи вижданията си за правителствена програма и подчерта необходимостта от съставяне на правителство на националното съгласие.

Представителите на Зелената партия изразиха позицията на партията във връзка с правителствената криза. Според Зелената партия на България е необходимо правителство и в този смисъл тя уважава усилията на г-н Бояджиев за съставяне на кабинет, което би избягнало предсрочните парламентарни избори. Зелената партия смята, че тъй като не е представена в Народното събрание, не може да участва със свои представители в кабинета на г-н Петър Бояджиев. Според Зелената партия едно правителство на националното съгласие, за да бъде наистина такова, трябва да има необходимата подкрепа в парламента, скрепена с политическо споразумение между парламентарните, извънпарламентарните партии и синдикатите. Друг възможен вариант е формирането на ново центристко мнозинство в парламента, съставено от умерените депутати от трите парламентарни групи. След като г-н Бояджиев представи проекта за състав на кабинета и неговата програмна декларация в Народното събрание, Зелената партия ще изрази отношението си към него.

София, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА КОНТАКТИТЕ С КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


След като се запозна с всички документи, подписани съвместно от двете синдикални централи,

съобразявайки се с обстоятелството, че общите синдикални проблеми и международните контакти налагат в известна степен общуване на двете синдикални централи,

отчитайки желанието на определени среди и политически сили да тълкуват едни рутинни колегиални контакти като сближаване и едва ли не сливане между двете конкурентни конфедерации,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ ВЪЗПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1. Конфедерацията на труда "Подкрепа" запазва своите идейни различия спрямо КНСБ, отразени в програмата, приета на Втория редовен конгрес, отнасящи се до принципните постановки на прехода от тоталитаризъм към демокрация.

2. Препоръчва на членовете на конфедерацията да решават конкретно във всеки отделен случай дали ситуацията налага съвместни действия с другия синдикат.

Шумен, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Сяедва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ СЕДЕМНАДЕСЕТА/, НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


13. "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС" И ПРОМЯНАТА

 13/І

13. "Възродителният процес" и промяната

I. Състояние на промяната към момента

 

Промяната пренесе "възродителния процес" от скрит политически и открит етнически проблем в открит политически проблем и го превърна в един от политическите козове на промяната.

Сега с "възродителния процес", който е повод да се извади турската карта у нас, правят опити да се работи откровено политически. Стечението на неблагоприятни обстоятелства доведе в политическия живот до превръщането на политическия елит на българските турци в ключов фактор на властта. Балансът в парламента е особена позиция, която може да се използва както в интерес на парламентаризма, така и срещу него.
Без българските турци трудно бихме могли да си представим президентските избори, както и правителството, и властта на СДС въобще.

Като се съобразява с повърхността на нещата, ДПС в политиката приема антикомунизма като площаден щит. Но като изхожда от по-дълбоките си интереси, ДПС балансира между политическите полюси и участници в България достатъчно добре.

За времето на промяната позициите на българските турци значително се подобриха и перспективите им са много по-добри, отколкото преди 10 ноември 1989 година. Това подобрение е като че ли във вреда на страната като нация и като икономика, но е политически изход от един конфликт, подобен на този у съседите.

Проблемът с българските турци в политиката и страната е далеч от решението си или поне от спокойното си състояние.

Интересен е подходът на турската страна у нас към проблема. Този подход формално е същият, като на БСП. Става дума за общия проблем на човешките права. Но в политическата практика на промяната турската страна не поставя съдържателно въпрос за своите права. Тази пасивност показва, че е възможно зад големия въпрос за човешките права да са скрити и фактически други интереси в турската политическа сила.

В последните събития ДПС показва интерес към социално ориентирана законодателна политика и към по-твърди позиции срещу силовия произвол на СДС /д/. Това не променя принципно състоянието на политическите сили и тяхното съотношение, но е важен симптом за всеки, който би потърсил път към националното съгласие вместо към продължаване на конфронтацията.


13/II

13. "Възродителният процес" и промяната

ІІ. Националната перспектива на промяната

 

Има естествена склонност в демократично настроеното мислене да се сведе проблемът с "възродителния процес” до общия проблем за човешките права. Но, първо, въпросът за човешките права е с много по-широк обхват /там бързо попадат и жертвите на политическите процеси, а и много други случаи, които съвсем не са от порядъка на етническия проблем с българските турци/ и, второ, дори и пълното присъединяване към европейските документи по правата на човека не решава автоматично съществуващото напрежение, свързано със собствеността, традициите, натрупаното напрежение в последните години.

Следователно основната теза не би могла да бъде човешките права, макар че тя ще си остане тезата, стояща най-отпред, най-отгоре, на самата повърхност на проблема, във видимата му част. Но не го изчерпва.

Нуждаем се от теза, която да издигне най-високо проблема за справедливостта. Справедливост за всеки в тази страна, справедливост, гарантирана по ефективен начин, справедливост, видима и контролируема. Тази справедливост е нужна на българските турци, нужна е и на българите, засегнати от тези усложнени съседски отношения от "възродителния процес". Подобна справедливост ще изисква няколко равнища, сред които задължително икономическо, социално, политическо, културно.

Примерът от някои съвместни гласувания на БСП и ДПС в Народното събрание от последните му заседания показва, че могат да бъдат намерени зони на общи интереси и преди всичко интереси на населението в страната. Този път е много по-резултатен от ограничаването с декларации, макар че и те не бива да бъдат пренебрегвани.


13/ІІІ

13. "Възродителният процес" и промяната

ІІІ. БСП и промяната

 

БСП пое наследството от БКП по т.нар. "възродителен процес". Веднага след 10 ноември, претоварена от това наследство, партията излезе с документа от 29 декември 1989 г., в който с термините и ценностите на Европейската харта за правата на човека се оценяваше "възродителният процес" негативно и се възлагаше отговорността върху българската страна.

Това послание, което беше понятно за евпорееца, създаде известни затруднения в районите, където населението е смесено и беше изработило своя силна мотивация за собственото си поведение в събитията отпреди няколко години. Позицията на БСП приемаше едната мотивация и отхвърляше другата, жертвайки я в името на европейските стандарти и нуждата от снемане на наследената отговорност.

Безусловно правилните общи постановки в позицията на БСП се нуждаеха от няколко моста, по които да мине компромисното разрешение на напрежението между съседстващите етнически групировки в смесените райони.

Днес БСП има вече история в отношението си с ДПС, изразяващо интересите на засегнатото население, изселено и върнало се обратно, както и на всички, свързващи себе си, с турско самосъзнание. БСП имаше период, в който седя на преговорите с ДПС, после искаше забраната й от Конституционния съд, а неотдавна гласува в единство с ДПС по повод някои важни решения в Народното събрание.

За всеки наблюдател подобно поведение показва променливо отношение, което се определя от политическата динамика в страната.

Това променливо отношение е възможно, защото БСП все още не е определила дългосрочните си ориентири в отношението с ДПС.


13/IV

13. "Възродителният поцес" и промяната

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП, предложена от ОСД

 

Етносите на българите и българските турци са културни формирования с дълбока историческа памет. Напълно е невъзможно в наше време да се "планира" поглъщането на единия от другия. Освен исторически усвоените форми на съпротива днес "работят" и европейски, и цивилизационни фактори от рода на институции /международни/ и ценности /хуманизъм, човешки права/.

Промяната у нас е и историческа промяна в европейски и цивилизационен дух. Едва ли можем да решим проблема с българските турци изолирано от общата историческа насоченост на промяната. Но едва ли бихме го решили и ако пренебрегнем особеностите на българските турци - относителна културна затвореност, по-високата им религиозна сплотеност, близостта на една могъща и силна във военно отношение съседка с турско население, огромните капиталовложения в нея от страна на САЩ и Европа и мизерните капиталовложения у нас.

Ето защо трябва да потърсим една по-сложна философия на проблема, която да съчетае, колкото е възможно, общите /вече дадени на 29 декември 1989 година/ положения с особените, които ние все още не отчитаме и поради това често повишаваме напрежението.

Освен правата на човека /общите ценности/ се нуждаем от специфичната форма на справедливост за всички, която форма ще отрази състоянието на общественото мнение в граничните зони за конфликта.

Към това следва да прибавим и разбирателството с Турция, която не би следвало да приема действията ни като заговор зад нейния гръб против нейните единоверци.

Обобщено може да се приеме философията на съседството /на комшулука/, която еднакво добре може да "работи" както в страната, така и в отношенията ни с Турция. Тази философия би било добре да се съчетае с търпение и даване на възможности за постепенно преодоляване на напреженията. И най-важното си остава българите, ведно с българските турци, да отстояват социално ориентирана политика в промяната.


13/V

13. "Възродителният процес" и промяната

V. Политически принципи и ключови термини

 

Политическите принципи за решаване на проблемите с "възродителния процес" и последвалите го резултати в живота на страната могат да се изредят, без да се подреждат по важност, така:
* стремеж към изваждане на проблема от политиката, своеобразното му "деполитизиране";
* поставяне на проблема действително в рамките на големия проблем за човешките права, но стремеж да се разкрива формалния подход на политическите сили в СДС и ДПС, когато разглеждат в този аспект въпроса с българските турци. Антикомунистическият акцент е конфронтационен и той противоречи на самия дух на човешките права;
* БСП следва да излезе пред обществеността с оценка на отношението си към проблема през времето след 29 декември 1989 година. Трябва да се преодолее известна едностранчивост на тогавашния доклад в една балансирана оценка и самокритичност за времето от тогава до сега;
* като съдържание на човешките права би било уместно да се изведе на преден план въпросът за справедливостта, за да се търси общият интерес на засегнатите от двата етноса в граничните зони на конфликта;
* всяка позиция по този въпрос, която би могла да бъде приета и от Турция, би трябвало да бъде огласявана в съвместни актове с нея;
* преференциални условия за смесените дейности и въобще за смесените райони;
* придържане към многопартийността в средите на българските турци;
* широко взаимодействие по тези въпроси с политически сили, религиозни институции, културни и недържавни формирования.

Ключови термини по проблемите на "възродителния процес":
"деполитизиране на етническите проблеми”
"справедливост за всички"
"първо сме хора и съотечественици, а после българи и български турци".


13/VI

13. "Възродителният процес" и промяната

VІ Законодателни идеи

   
Нужни са закони, в които акцентът да се поставя върху сходствата, а не върху различията в зоните на конфликта.

Особено се нуждаем от законодателство, което да създава преференции в смесените икономически форми в тези райони.

Когато започне по-устойчивото закрепване на новите социални страти, законодателството ще трябва да бърза и да реагира в полза на смесените социални страти, като поощрява в тях създаването на структури по професионален, битов и въобще социален признак.

На тази основа следва да се поощрява акционерството и ангажираният синдикализъм със смесен състав. Оттук да се отива към културна самобитност, за да не се тръгва с нея и да се увеличава пропастта между двата етноса.

В едно неопределено време следва да имаме готовност за приемането на промени в конституцията в посока на европейските стандарти по този въпрос. Такива промени не трябва да бъдат резултат от политическа сделка, а да доказват гарантиран национален интерес. Подобно поведение обаче не трябва да се отделя от общия ход на демократичните промени в страната, за да не се превърне в "ябълката на раздора" в неподходящ момент.


13/VІІ

13. "Възродителният процес" и промяната

VІІ. Идея за изпълнителната власт

   
 В една предизборна платформа или в една правителствена програма централно място по тези въпроси трябва да заемат две грижи - едната е за създаване на условия за съвместно осъществяване на изгодни проекти в зоните на конфликта и втората за ясна перспектива в посока на европейските стандарти за утвържадаване на правата и свободите на гражданите, в това число и на малцинствената група на българските турци.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА.


В навечерието на започващото на 4 декември преброяване на населението в Република България в Пиринска Македония се активизира антибългарската пропагандна дейност на определени среди и организации, насочена към дестабилизация в региона, подклаждане на религиозни и псевдоетнически конфликти между хората и дезориентация на населението по отношение на неговата национална принадлежност.

Ние осъждаме тази дейност и категорично заявяваме, че в Пиринска Македония няма място за идеологии и пропаганди, насочени срещу българщината и обслужващи чужди за българската нация и държава интереси.

Като политически и обществени формации, обединяващи в редовете си болшинството от населението на Пиринска Македония, ние се обръщаме към нашите членове н симпатизанти, към всички честни хора с думите на големия български възрожденец от Македония Паисий Хилендарски: "Ти, българино, знай своя род и език!".

Братя и сестри от Пиринска Македония, не се поддавайте на провокациите и лъжите на чужди емисари. Докажете на Европа и на света, че освен радикалдемократи, социалдемократи, земеделци, социалисти, демократи, освен християни, мюсюлмани, атеисти, сте преди и над всичко българи!

3 декември 1992 г.

1. Координационен съвет на Съюза на демократичните сили - Благоевград
2. Демократическа партия - Благоевград
3. Областен съвет на Българската социалдемократическа партия - Благоевград
4. Земеделски младежки съюз "Никола Петков"
5. Социалдемократическа партия - Благоевград
6. Независимо дружество за защита на правата на човека
7. Християнски съюз "Спасение"
8. Клуб на репресираните
9. Републиканска партия
10. Консервативна екологична партия
11. Независимо студентско дружество
12. Български земеделски народен съюз - общинско ръководство
13. Социалистически младежки съюз - Благоевград
14. Българска национална демократическа партия
15. Радикалдемократическа партия
16. Общински съвет на Българската социалистическа партия
17. ВМРО - Вардар

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДО ПРАВОСЛАВНИЯ НАРОД ЗА ЕДИНСТВО.


Във връзка с достопечалния разкол в Българската православна църква Светият синод счита за необходимо да даде на вярващия български народ и на обществеността следното пояснение:

Този разкол е създаден от комунизираните бивши митрополити: Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий, Врачански Калиник, и привлечените от тях бивши Великотърновски митрополит Стефан и епископите: Проватски Антоним и Велички Галактион, със съдействието и подкрепата на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.

Светият синод е отправял многократно писмени и устни покани до разколниците за възстановяване на църковното единство. Те обаче до днес не благоволиха да се отзоват на тези братолюбезни покани и продължават противоканоничните си и рушителни действие в Църквата и заблуждават обществеността чрез средствата за масова информация.

Вратите на покаянието не са затворени за разколниците. Ако последва разкаяние, изразено писмено поотделно от всекиго от тях, Светият синод ще постъпи съгласио църковните канони.

Отечески се обръщаме към вас, свещенослужители и вярващи, да не се поддавате на неверните им изявления, с които те искат да оправдаят своите разколнически действия, а да пазите единството с Българската православна църква и със Светия синод под председателството на Патриарх Максим.

Божието благословение да бъде над всички вас.

София, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИК "РАННО УТРО”.


Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия /ИК на РДП/ изразява по категоричен начин възмущението си от спекулативните и клеветнически твърдения по отношение на ръководители на Радикалдемократическата партия, публикувани във вестник "Ранно утро".

- Смята, че целият смисъл на акцията с публикуването на списък на евентуални агенти на бившата Държавна сигурност всъщност само цели да доведе до абсурд, да размие политическото решение на СДС за откриване на достъпа до агентурните досиета на Държавна сигурност;

- смята за недопустими с нищо необоснованите разнородни обвинения срещу председателя на Обединения християндемократически центьр Стоян Ганев - председател на Общото събрание на ООН;

- възприема като нагла инсинуация включването на председателя на Българския демократичен форум г-н Васил Златаров сред евентуалните агенти на Държавна сигурност в брой 227 на същия вестник - вероятно заради участието му в подписката на депутатите от Парламентарната група на СДС.

Във връзка с всичко това Изпълнителният комитет на РДП предлага на Националния координационен съвет на СДС да приеме становище, че осъжда въпросните публикации и че те не изразяват гледища на среди около Националния координационен съвет или около някои от неговите ръководители.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ ПО ПОВОД НА ЗАБРАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ ОТ СДРУЖЕНИЕТО.


УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЧУЛЕВ,

Възразяваме остро срещу забраната на провеждането на наша подписка до фонтана между Българска народна банка и Президенството, направена във Ваше писмо 630022/1 декември 1992 г. Мотивите ни за това са следните:

1. Не е спазен 24-часовият срок за забрана, съгласно чл. 12, ал. 3 на Закона за събранията, митингите и манифестациите, тъй като уведомяването Ви за тази подписка от наша страна е от 26 ноември 1992 г. под Ваш входящ номер в СГО 630022, а забраната е получена в 13,40 ч. на 1 декември 1992 г.

2. В писмото си, уважаеми г-н кмете, се позовавате на практиката по прилагането на горецитирания закон на територията на СГО, а не на нормативен акт.

3. Това е подписка, а не е митинг, събрание или манифестация, които събития единствено биха могли да бъдат забранени от кмета, съгласно чл. 12 от закона.

4. Такъв прецедент "Екогласност" вече имаше - от 26 октомври 1989 г., но парламентът обяви действията на тогавашния кмет Стефан Нинов за неправилни. Тези аргументи бяха изтъкнати от нас пред изпратените от Вас представители на СДВР - майор Борски, капитан Ананиев и ст. л-т Стефан Бозиков, които в 17,00 ч. прекратиха подписката.

Като считаме, че подписката не е застрашила по някакъв начин обществения ред в района, не е затруднила движението на моторни превозни средства с опасност от транспортни злополуки или натрупване на много хора на мястото - каквито са Вашите аргументи, - смятаме, че с този брутален акт Вие засягате наши основни човешки права. Смятаме също, че нарушавате грубо Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и чл. 41 и чл. 43 от конституцията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
"Екогласност” настоява да отмените незабавно противозаконната забрана за събиране на подписи от представители на сдружението на въпросното място. Очакваме Ваш бърз отговор. "Екогласност" има готовност да отнесе въпроса както до българските съдебни инстанция, така и до Съвета на Европа и всички останали правозащитни международни организации.

София, 1 декември 1992 г.

СЕКРЕТАР НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ":

Л. Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
07.12.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                            Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Таня Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

-------------------------
ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС
Компютърна емисия за бизнесмени на български език.
Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.
Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София, бул. "Цариградско шосе" 49 тел: 73-37-236. факс: 80-24-88
        --------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!