7 февруари 1991

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                                     БРОЙ 27 /302/

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В РЕДИЦА ГАРНИЗОНИ НА СТРАНАТА.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В РЕДИЦА ГОЛЕМИ ГАРНИЗОНИ НА СТРАНАТА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ДОСТИГНА ВИСОКА СТЕПЕН. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТКРИТО ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ НА НАТРУПАНИТЕ И НЕРЕШАВАНИ С ГОДИНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИ ЧОВЕШКИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ИМ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ. ТЕЗИ ИСКАНИЯ СА СПРАВЕДЛИВИ И НИЕ ГИ ПОДКРЕПЯМЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА СЧИТА, ЧЕ ПОСЛЕДВАЛИТЕ ГИ ДЕЙСТВИЯ СА ПРОДИКТУВАНИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА НЕСИГУРНОСТ, ОТ НАТРУПВАНОТО НЕДОВЕРИЕ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ВНИКНЕ В ПРОБЛЕМИТЕ ИМ И ТЕ ДА СЕ РЕШАТ. ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ВНЕСОХА И РЕДИЦА ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНИ И МОЖЕ БИ НЕ ДОТАМ ОБМИСЛЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ. ИСКА НИ СЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ДУМИ НЕ СА БИЛИ ПРОДИКТУВАНИ ОТ ЗЛА УМИСЪЛ И НЕ ИЗРАЗЯВАТ ОПРЕДЕЛЕНО ОТНОШЕНИЕ, А СА РЕЗУЛТАТ НА ПРЕНАТОВАРЕНОСТ И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ. НАРЕД С ТОВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗОСТРЯНЕ НА ОБСТАНОВКАТА ДОПРИНЕСОХА И НЯКОИ СТИХИЙНИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНА, СВОЕВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДХОДА, ПРИЛАГАН ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. СЪЩЕВРЕМЕННО СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ И СПОНТАННАТА РЕАКЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ОФИЦЕРСКАТА ЛЕГИЯ, КАТО Й СЕ ПРИПИСВАТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НЕЙНИЯ УСТАВ, ПРОГРАМА И ПОДПИСАНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С РЪКОВОДСТВОТО ПА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДАДЕНИТЕ Й ПРАВОМОЩИЯ НАСТОЙЧИВО И СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА СЕ БОРИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА НАЙ-НАБОЛЕЛИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕД КОИТО ДНЕС Е ИЗПРАВЕН ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯТ, И ЗА ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ В ИЗГРАЖДАЩОТО СЕ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕД ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО БЯХА ПОСТАВЕНИ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ НУЖДИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА ИМ. РАЗБИРАНЕ КЪМ ТЯХ ПРОЯВИХА ДЕПУТАТИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ИМАМЕ ВСИЧКИ УВЕРЕНИЯ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ЧЕ НАЙ-НАБОЛЕЛИТЕ ПРОБЛЕМИ - ЖИЛИЩНИЯТ ВЪПРОС И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА, ЩЕ БЪДАТ РЕШЕНИ БЛАГОПРИЯТНО И В ИНТЕРЕС НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ, КОИТО В ТОЗИ ПРЕЛОМЕН ЗА СТРАНАТА МОМЕНТ СЪЗНАВАТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ НАШИ КЛУБОВЕ, КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ОФИЦЕРСКАТА ЛЕГИЯ С ЖЕЛАНИЕТО ДА ПРОЯВЯТ РАЗБИРАНЕ, ЗДРАВ РАЗУМ, ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИ.

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ЗАПАСНИТЕ, ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА - СТАРА ЗАГОРА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ'СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ ДОСТОЙНО ПАТРИОТИЧНИЯ СИ ДЪЛГ КЪМ БЪЛГАРИЯ, НЕПОДДАВАЙКИ СЕ НА ЕМОЦИИТЕ В СИЛНО ПОЛИТИЗИРАНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ПОДКРЕПЯЙКИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕФОРМИ, СТАНАЛИ В НЕЯ, ИЗТЪРПЯВАЙКИ ЛИШЕНИЯТА И НЕСГОДИТЕ ВЪВ ВОЕННАТА СЛУЖБА, СЪСТОЯЩИ СЕ В:

1. МЕСТЕНЕ ОТ ГАРНИЗОН В ГАРНИЗОН БЕЗ ПРАВО НА СОБСТВЕНО МНЕНИЕ;
2. БЕЗ ЯСНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НИ;
3. БЕЗ РАБОТА НА СЪПРУГИТЕ;
4. БЕЗ ПРАВО НА СОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ ДО 45-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ СЪГЛАСКО ДОСЕГА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ - ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА ВЪВ ВСЯКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО;
5. В РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖБАТА 24 ЧАСА ОТ ДЕНОНОЩИЕТО И СПОРЕД НЕЙНАТА СПЕЦИФИКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ОТДЕЛЯНИЯ ОТ ДОМ И СЕМЕЙСТВО;
6. С "ШАПКА" ПЪЛНА С ПАРИ - ВЧЕРА ДО СРЕДНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, ДНЕС ПОД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ

                           Д Е К Л А Р И Р А М Е

1. РАЗПРОДАЖБАТА НА ЖИЛИЩАТА, ПОСТРОЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ДА СТАВА ПО ЦЕНИТЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1990 Г.
УСКОРЕНА РАЗПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩАТА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ.
2. НИВОТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ДА ГАРАНТИРА СРЕДНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НИ.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ИСКАНИЯ ДО 21.00 ЧАСА НА 6 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

1. ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА.
2. ПРЕКРАТЯВАНЕ ВОДЕНЕТО НА ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА БОЙНА ПОДГОТОВКА. ЩЕ ОСИГУРИМ НОСЕНЕТО НА БОЙНО ДЕЖУРСТВО, ГАРНИЗОННАТА И КАРАУЛНАТА СЛУЖБА.

ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ ДА ПРИЛОЖИМ ПО-УТЕЖНЯВАЩИ МЕРКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРНИТЕ ИСКАНИЯ.

                          П Р И З О В А В А М Е

ВСИЧКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ЗАПАСНИ, ВОЕННИ СЛУЖИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА МВР И УВАЖАВАЩИТЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" /


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА "КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА" ВЪВ ВРЪЗКА С НЕИДЕНТИФИЦИРАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА КЛУБА.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА НЕИДЕНТИФИЦИРАН "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ" ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" /БРОЙ 29 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА/ ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ

ЗАЯВЯВАМЕ:

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА "КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА" НА СВОЕТО ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, РАЗГЛЕДА ПОСТЪПИЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ "КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ" ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА КЛУБА.

СЛЕД КАТО БЯХА ИЗСЛУШАНИ МОТИВИТЕ "ЗА" И "ПРОТИВ" ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКОВА СЪВЕЩАНИЕ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ С 19 ГЛАСА - ПРОТИВ" , 5 ГЛАСА "ЗА" И ЕДИН "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КАТО НЕНАВРЕМЕННО НА ТОЗИ ЕТАП.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СЪОБЩЕНИЕТО, ПУБЛИКУВАНО ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" НА 4 ФЕВРУАРИ И ИЗЛЪЧЕНО В ЦЕНТРАЛНАТА ЕМИСИЯ "ПО СВЕТА И У НАС" НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 5 ФЕВРУАРИ, ТО АНОНИМНОСТТА НА "ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ" ГОВОРИ САМА ПО СЕБЕ СИ ЗА НЕЧИСТОПЛЪТНИ НАМЕРЕНИЯ НА АВТОРА НА СЪОБЩЕНИЕТО.

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА "КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР БАТАЛОВ   
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР КРАЙНИН

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" /


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ХАСКОВО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКО ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ РЕГИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /РКЗНИ И ОПТ/ ИМАТ ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ.

ТО СЕ ОСНОВАВА ПРЕДИ ВСИЧКО НА МЕЖДУПРАВНАТА УРЕДБА В КОНТЕКСТА НА ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС, БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО РЕФЛЕКТИРАТ ВЪРХУ ЕДИНСТВОТО И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

В ТОЗИ СМИСЪЛ РКЗНИ И ОПТ СМЯТАТ, ЧЕ ТУРСКИЯТ ЕЗИК И ДРУГИ НЕОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ, ПОЛЗВАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ В СТРАНАТА НИ, МОГАТ ДА СЕ ИЗУЧАВАТ, НО НЕ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ. ТОВА Е ЛИЧЕН ВЪПРОС, КОЙТО Е СВЪРЗАН ЕДИНСТВЕНО С ЖЕЛАНИЕТО И ВОЛЯТА НА ИНДИВИДА В ОБЩЕСТВОТО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА СЕ ОТДЕЛЯТ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС НА ДЕЦА, ОТ КОИТО ВСЯКА СЕДМИЦА 30 ОТ ТЯХ ЗАМИНАВАТ ЗА ТУРЦИЯ И ОСТАВАТ ДА ЖИВЕЯТ ТАМ.

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТОЛКОВА БОГАТА, ЗА ДА СИ ПОЗВОЛЯВА ТАКИВА РАЗХИЩЕНИЯ.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ГРАД ХАСКОВО, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА СТРЕМЕЖИТЕ ЗА ТУРЦИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ТОВА Е ОБИДА ЗА РОДОВАТА НИ ПАМЕТ!

ХАСКОВО, 1 ФЕВРУАРИ 1991 ГОД.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ.


ОТ ИМЕТО НА ФИРМИТЕ - УЧРЕДИТЕЛКИ НА ФОРУМА, РЪКОВОДСТВОТО НА ИНИЦИАТИВАТА ИЗРАЗЯВА НЕДОУМЕНИЕ И КРАЙНОТО СИ НЕДОВОЛСТВО ОТ ФАКТА, ЧЕ ИМАЙКИ ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА НОСИТЕЛ НА ВСИЧКО, ЩО Е ДЕМОКРАТИЧНО, НОВО, СВОБОДОЛЮБИВО И ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С ГЛАСНОСТТА, СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА, ВСЕИЗВЕСТНИЯТ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" НА ПРАКТИКА ОТРИЧА ТЕЗИ НЕОТМЕНИМИ АТРИБУТИ НА ВСЯКА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ. ПО-ЛОШОТО В СЛУЧАЯ ОБАЧЕ Е ТОВА, ЧЕ ИМАЙКИ МНОГОБРОЙНА ЧИТАТЕЛСКА АУДИТОРИЯ, НАЙ-МАЛКОТО Е НЕТОЛЕРАНТНО ДА СЕ НАЛАГА ОТ ИЗВОЮВАНИТЕ ПОЗИЦИИ ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ НАД ХИЛЯДИ ХОРА, ЖАДУВАЩИ ЗА ПЪЛНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СЕ ЗАСИЛВАТ СЪМНЕНИЯТА ОТНОСНО ТЯСНОПАРТИЙНИЯ И ОГРАНИЧЕН, ЕДНОСТРАНЧИВ ХАРАКТЕР НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДНАСЯНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ОСОБЕНО ОТ В. "ДЕМОКРАЦИЯ", КОЕТО ДОВЕЖДА ДО ОТЛИВ НА ЧИТАТЕЛСКИЯ ИНТЕРЕС.

ПОВОДЪТ ЗА ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ Е НЕПУБЛИКУВАНЕТО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ" НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ОПОВЕСТЯВАЩА НА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС, НАРЕЧЕНА ДЕМОКРАТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА РЪКОВОДСТВОТО НА ФОРУМА АПЕЛИРА БЪЛГАРСКИТЕ МАСМЕДИИ КЪМ ПОВЕЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЗЪМ И ОБЕКТИВНОСТ, КАТО ГИ ПРИЗОВАВА ДА ПУБЛИКУВАТ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ВРЪЗКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ГР. ХАСКОВО - 6300, УЛ. "ТАШКЕНТ", НОМЕР 23, ВХ.Г, АП 1.

ТЕЛЕФОНИ - КОД 038, 2-47-62 И 3-89-06.

ХАСКОВО, 2 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /ЮДЖЕЛ АТИЛЛА/
                                                                              СЕКРЕТАР: /МЕХМЕД ЯЛЧЪН/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ.


БРАТЯ И СЕСТРИ, БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ, ДЕВОЙКИ И МЛАДЕЖИ, ЗНАЙТЕ: ОТИВАМЕ КЪМ ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЩЕ ИМА "... ПАРИИ ПРЕЗРЕНИ - РОБИ НА ТРУДА...", ЗАЩОТО МНОЗИНА ОТ ВАС НЕ ЩЕ ИМАТ СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ТЯ ЩЕ Е СИМВОЛИЧНА. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ЩE Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА, НО ВИЕ НАИСТИНА ЩЕ СТЕ РОБИ, ЗАЩОТО НЯМА СВОБОДА БЕЗ СОБСТВЕНОСТ!!! ОБЩЕСТВОТО НИ ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕНО НА ДВЕ: ИМАЩИ И НЯМАЩИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. НЕ СЕ ДРЪЖТЕ, КАТО ЧЕ ЛИ ТУЙ НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА! МИСЛЕТЕ! НАШЕ СВЕЩЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА ВИ СЪОБЩИМ - "СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ" НЯМА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА СЕ БОРИ ЗА "СОБСТВЕНОСТ ЗА ВСИЧКИ". А ТЕЗИ, КОИТО ПОВДИГНАХА ДЕВИЗА "РАВЕН ШАНС", СА МАЛКО. НЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ НИЩО. НИЕ ВНАСЯМЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛЕДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ВСИЧКИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА - СГРАДИ И МАШИНИ, ЗА СТО И ДВАДЕСЕТ МИЛИАРДА ЛЕВА /А ЛЕВЪТ ТУК НЕ Е ПО-МАЛЪК ОТ ДОЛАРА/ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ ТАЛОНИ, КОИТО ЩЕ СТАНАТ АКЦИИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ОТ ЕДНОДНЕВНОТО БЕБЕ ДО НАЙ-СТАРИЯ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ВСЕКИ БЪЛГАРИН ПОЛУЧИ ПОЛАГАЕЩАТА МУ СЕ СОБСТВЕНОСТ.

НА СЕЛО ВСЕКИ, СВЪРЗАЛ ЖИВОТА СИ СЪС ЗЕМЯТА, ДА ПОЛУЧИ НЕ ПО МАЛКО ОТ ПЕТ ДЕКАРА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО - ОТ ОБЩИНСКАТА ЗЕМЯ, ПОЧИНАЛИ СОБСТВЕНИЦИ БЕЗ ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ И АКО НЕ ДОСТИГНЕ И ОТ НАЙ-ИМОТНИТЕ БЕЗПЛАТНО И С НОТАРИАЛЕН АКТ С ПРABO ЗА ПРИДАВАНЕ В НАСЛЕДСТВО, А СЛЕД 10-ГОДИШНО ОБРАБОТВАНЕ И С ПРАВО ЗА ПРОДАЖБА. БЕЗПАРТИЙНИ ЧЕСТНИ ХОРА, ТЪРСЕТЕ Д-Р МАРИН КАМЕНОВ НА АДРЕС СОФИЯ УЛ. "МАКГАХАН", БЛ.71, ВХ.А, ЕТ.8, АП.22, ТЕЛ. 47 46 95.

ПОСТЪПВАЙТЕ В СЪЮЗА. ВИЕ, ОТ ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПОДКРЕПЕТЕ ТЕЗИ ИСКАНИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ, ЗАЩОТО КАСАЕ БЪДЕЩЕТО НА ВСИЧКИ. БЪЛГАРИ, СТИЧАЙТЕ СЕ ПОД НАШЕТО ЗНАМЕ, ЗАЩОТО ПОБЕДАТА Е ЗА ВАС. САМО ОБИЧТА И УВАЖЕНИЕТО МЕЖДУ НАС СЕГА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ХУБАВО БЪДЕШЕ. ИМАМЕ ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, НО СМЕ МАЛКО НА БРОЙ И БЕЗ СРЕДСТВА, ЗА ДА ГО ПРАВИМ ДОСТОЯНИЕ НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ПОМОГНЕТЕ НИ. ПОМОГНЕТЕ СИ. МОЛИМ И БОГ ДА Е С НАС.

ЗА ДОБРОТО НА ХОРАТА СИ СТРУВА И ЖИВОТ ДА СЕ ЖЕРТВУВА.

НЕПРИМИРИМО ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ!

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ 1991 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА 6 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ПО ИНИЦИАТИВА НА ДОСКОРОШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БСДП ИВАН ПУШКАРОВ И ГАНКА КОЛЬОВСКА. ВСЕ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ КОЛКО ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ПОДКРЕПЯТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИДЕЙНОТО ТЕЧЕНИЕ.


ИЗМИНА ЕДНА ГОДИНА ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА БЕ ИЗГРАДЕНА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА БСДП КАТО НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ. ТЯ ДАДЕ СВОЯ ЗНАЧИМ ПРИНОС В ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ В СДС.

РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА СВОБОДНА ДЕЙНОСТ СА ЗНАЧИМИ, НО ТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРИКРИЯТ И НАМАЛЯТ ОСТРОТАТА НА ВСЕ ПО-ТРЕВОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ И ПРАКТИКА В ДНЕШНИЯ И УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ.

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА БСДП БЕШЕ ИЗГРАДЕНА В ЗНАЧИТЕЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. ВМЕСТО БОГАТСТВО ОТ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ И ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ В ПАРТИЯТА БСДП ВЪЗПРИЕ ЕДНА ЙЕРАРХИЧНА И АВТОРИТАРНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, ПРИ КОЯТО НА ПРАКТИКА ВСИЧКИ ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ НА ДВИЖЕНИЕТО СЕ РЕШАВАТ БЕЗ ОБСЪЖДАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ЕДНА ГОДИНА В БСДП НЕ СЕ РАЗГЪРНА НИТО ВЕДНЪЖ ТАКА НЕОБХОДИМАТА НИ ДНЕС ПРОГРАМНА ДИСКУСИЯ, КОЯТО ДА ДЕМОНСТРИРА СПЕЦИФИЧНИЯ ОБЛИК НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ В ДНЕШНОТО ПРЕЛОМНО ВРЕМЕ, ДА ОЧЕРТАЕ ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ "ОТЛЯВО" И "ОТДЯСНО".

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА НИЕ ОТЛАГАМЕ ТАКА НЕОБХОДИМИЯ НА ПАРТИЯТА КОНГРЕС. ИМА XOРA И ГРУПИ, КОИТО МНОГО СЕ СТРАХУВАТ ОТ ТОЗИ КОНГРЕС. ТОЙ ЩЕ ПРЕКРАТИ НЕЛЕГИТИМНИЯ ИМ МОНОПОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГРАМНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ КА БСДП.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ В БСДП СЕ РАЗВИВА ОТГОРЕ ОПАСНА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ЕВОЛЮЦИЯ "НАЛЯВО". ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО ВЪЗПРИЕМА НА ДОВЕРИЕ УТОПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ И ПРОГРАМИ, ПРОРОКУВАЩИ, ЧЕ В ДНЕШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КАТАСТРОФА Е ВЪЗМОЖНО И "ВЪЛКЪТ ДА БЪДЕ СИТ, И АГНЕТО ЦЯЛО". БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП НА ПРАКТИКА ИЗОСТАВИ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА СДС, КОЯТО БЕ ОСНОВА НА НАШАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА, ЗАРАДИ КОЯТО МИЛИОНИ ХОРА ГЛАСУВАХА СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, Т.Е. И ЗА БСДП. НА ПРОВЕДЕНАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП БЕ ИЗДИГНАТ ПОПУЛИСТКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН ПРИ ДНЕШНАТА КАТАСТРОФА ЛОЗУНГ "СПРАВЕДЛИВОСТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ". КЪДЕ ВИЖДАМЕ БЛАГОДЕНСТВИЕТО, КОГАТО ПРЕД НАС Е ПЪЛНАТА РАЗРУХА? ЕДНА ПАРТИЯ СИ ОТИВА, ЗАЩОТО БЕЗСРАМНО ОБЕЩА "СПОЛУКА". НИМА БСДП СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРА В ДЕМАГОГИЯ И ПОПУЛИЗЪМ?

НИЕ, УЧРЕДИТЕЛИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ИДЕЙНОТО ТЕЧЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ" В БСДП, СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ИНТЕНЗИВЕН ПРОЦЕС НА ПРОМЯНА В ПАРТИЯТА, ЗА ПЪЛНО И СВОБОДНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ, НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БСДП. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ В СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО ДОСТОЙНО МЯСТО НА ДИНАМИЧЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА. ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО КАТО СЛЕДСТВИЕ НА ЯСНАТА ПРЕДСТАВА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА В ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ НЕ СМЕ ЛЕВИЦАТА. ЗА НЕЙНАТА РОЛЯ СПОРЯТ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ПРЕТЕНДЕНТИ. НИЕ СМЕ ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СИ ДАДЕ ЯСНА СМЕТКА ЗА РАЗЛИКА ОТ ЛЕВИТЕ УТОПИИ, ЧЕ ЗА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ТРЯБВА ПЪРВО ДА ПОСТИГНЕМ ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ НЕ УТОПИЧНАТА ЗА НАС СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА, А ОПТИМАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ СЕЛЕКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КУЛТУРАТА, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ КУЛТУРНА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ОСНОВНА ФУНКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ Е ДА РАБОТИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТТА СА ВЪЗМОЖНИ ЕДИНСТВЕНО В ОБЩЕСТВО НА СВОБОДА, АВТОНОМНОСТ, КОНКУРЕНЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ.

НИЕ ИЗГРАЖДАМЕ ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ" В ТЯСНА ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И КАТО ЧАСТ ОТ ПЛОДОНОСНАТА СОЦИАЛНОЛИБЕРАЛНА ТРАДИЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

ИЗГРАЖДАЙКИ СИНТЕЗА НА СОЦИАЛЛИБЕРАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИЯ ДУХОВЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, НИЕ ПРОВОКИРАМЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА СЪЩО ТАКА ЛИБЕРАЛЕН ДЕСЕН, КОНСЕРВАТИВЕН СИНТЕЗ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА ВМЕСТО УРОДЛИВИ ДЯСНОАВТОРИТАРНИ ФОРМИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ И ДЕСЕН ПОПУЛИЗЪМ, КОНФРОНТИРАЩИ СЕ С ЛЕВИЯ ЕГАЛИТАРЕН И АВТОРИТАРЕН ПОПУЛИЗЪМ.

НИЕ НЕ ВЪЗНАМЕРЯВАМЕ ДА ОФОРМЯМЕ ОРГАНИЗАДИОННО, ФРАКЦИОННО СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ И СВОЯТА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБЩНОСТ. НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ БСДП, НИЕ СМЕ ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, НАСЛЕДИЛА ТРАДИЦИИТЕ НА БОРБА СРЕЩУ ДЕСНИЯ АВТОРИТАРИЗЪМ И ЛЯВАТА ДЕМАГОГИЯ И ДИКТАТУРА.

КАТО ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ В БСДП НИЕ ИЗИСКВАМЕ:

1. НЕЗАБАВНО ОТКРИВАНЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕНА И СЪВЪРШЕНО СВОБОДНА ПРОГРАМНА ДИСКУСИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА В. "СВОБОДЕН НАРОД", ЦЕЛЯЩА ДА ОФОРМИ ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БСДП.

2. СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС НА БСДП ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК, НА НЕ ПО-КЪСНО ОТ СРЕДАТА НА ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.

3. СВОБОДНА ДИСКУСИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА БСДП И НЕЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ НА "СВОБОДЕН НАРОД".

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА НА ТАЙНО КООПТИРАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДО КОНГРЕСА. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /ИС/ ДА ЗАСЕДАВА В СЪСТАВА, ЛЕГИТИМИРАН ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БСДП ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА.

5. ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА СДС И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БСДП НЕ СЛЕД ТАЙНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СЪМНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРУПИ, А КАТО РЕЗУЛТАТ НА ШИРОКО ЕКСПЕРТНО И ПОЛИТИЧЕСКО ОБСЪЖДАНЕ В ПАРТИЯТА.

6. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ В БСДП С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ПАРТИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО, А НЕ НА ПОПУЛИСТКО РАВНИЩЕ.

7. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРЕН И ОПТИМИЗИРАН ПО СВОЯ РАЗМЕР АПАРАТ НА ИС НА БСДП, ПОДДЪРЖАЩ ИНТЕНЗИВНИ КОНТАКТИ С ЕКСПЕРТНИТЕ ГРУПИ.

8. АНГАЖИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ "ЯНКО САКЪЗОВ" В ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА СИСТЕМА ОТ ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ИНИЦИАТИВИ, ПРИВЛИЧАЩИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

9. УСКОРЯВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО И ТЕОРЕТИЧЕСКО СПИСАНИЕ, ОТРАЗЯВАЩО ДИСКУСИИТЕ В СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА Е ТВОРЧЕСКО, ПРАГМАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ ИЗПЪЛНЯВА РЕЦЕПТИ, НЕ РОБУВА НА МОДЕЛИ, А СЪЗДАВА НОВИ ФОРМИ ЗА РЕШАВАНЕ НА МНОГООБРАЗНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЕДНО СЪВРЕМЕННО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

НИЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НИКОМУ ПО НЯКАКЪВ ПОВОД ДА ОГРАНИЧАВА ТЕЗИ ХОРИЗОНТИ НА НАШАТА СОБСТВЕНА СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, КЪМ НЕГОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА” /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТ ЧАРЛС Е. МАКЛЮЪР-МЛАДШИ.


ПЕРСОНАЛНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

ОБЩОПРИЕТО Е ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ КРЕДИТИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА ОСНОВА НА ИЗДЪРЖАНИТЕ ОТ ДАНЪКОПЛАТЕЦА ЛИЦА /И ДОНЯКЪДЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНАТА ВРЪЗКА С НЕГО/, ЗА ДА СЕ ОТРАЗЯТ РАЗЛИКИТЕ В ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА В РАМКИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО. МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПОЛОЖИ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ. ПО-НЕЯСНО Е ДАЛИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ В КРАТКОСРОЧНИЯ ПЛАН, ЗАЩОТО ПОДОБНИ МЕРКИ ЗНАЧИТЕЛНО УСЛОЖНЯВАТ АДМИНИСТРИРАНЕТО И ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА УДРЪЖКИТЕ. /В РЕФОРМАТА СИ ОТ 1986 Г. КОЛУМБИЯ ЕЛИМИНИРА ТЕЗИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ПОДОБНИ ПРИЧИНИ./


ЦЕЛЕВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ НА МНОГО СТРАНИ ПРЕДВИЖДАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ОБЛАГАЕМАТА СУМА НА РАЗЛИЧНИ ЛИЧНИ РАЗХОДИ. ТОВА СА УДРЪЖКИ ИЛИ КРЕДИТИ ЗА РАЗХОДИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНИ И МЕДИЦИНСКИ ТАКСИ, ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВИ ВЪРХУ ИПОТЕКИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ, НАЕМИ, ЗАСТРАХОВКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАНЪЦИ. НЯКОИ ОТ ТЯХ СА ОПРАВДАНИ, НО ПОВЕЧЕТО НЕ СА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЕ СЕРИОЗНО УСЛОЖНЯВАТ ПРИЛАГАНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ И ПРАВЯТ НЕВЪЗМОЖНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СИСТЕМА, В КОЯТО УДРЪЖКИТЕ ПРЕЦИЗНО ОТРАЗЯВАТ ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ПОТРЕБНОСТ ОТ ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ПОНЕ В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ВАРИАНТ /А МОЖЕ БИ И В ДЪЛГОСРОЧНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПО-НАТАТЪШНИЯ АНАЛИЗ/ БЪЛГАРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЛАГА ПОДОБНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ. /ПАК КОЛУМБИЯ ПРЕМАХНА МНОГО ОТ ТЕЗИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И КРЕДИТИ ЗА ЛИЧНИ РАЗХОДИ В РЕФОРМИТЕ СИ ОТ 1986 Г. САЩ СЪЩО ОГРАНИЧИХА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЦЕЛЕВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРЕЗ 1986 Г./


ВРЪЗКА С ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОБЩОПРИЕТО Е РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВА ДВОЙНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОЛУЧЕН ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТИ. ТОВА СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ "ИНТЕГРАЦИЯ" НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИТЕ ОТ КОМПАНИИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК НА ДИВИДЕНТИТЕ /6/. ИМА НЯКОЛКО НАЧИНА, ЧРЕЗ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБЛЕКЧЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ. КОНЦЕПТУАЛНО ПРАВИЛНИ СА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ЕВРОПА МЕТОДИ НА УДЪРЖАНЕТО ИЛИ ПРИСПАДАНЕТО /МЕТОДИ НА БРУТНИЯ ПРИХОД И НА КРЕДИТА/, СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИТЕ ТАРИФИ В ГЕРМАНИЯ /СЪВМЕСТНО С МЕТОДА НА ПРИСПАДАНЕ/ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДАНЪК НА ДИВИДЕНТИ, КОЕТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОТ ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТЕН ДЕПАРТАМЕНТ В САЩ ПРЕЗ 1984 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА РЕЙГЪН. КОНЦЕПТУАЛНО ПОГРЕШЕН, НО АДМИНИСТРАТИВНО ПО-ПРОСТ Е ПОДХОДЪТ, НАСКОРО ВЪЗПРИЕТ В КОЛУМБИЯ: ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ ОТ ОБЛАГАНЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ. КРАЙНИЯТ ИЗБОР МЕЖДУ ТЕЗИ МЕТОДИ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН АНАЛИЗ, НО Е ЯСНО, ЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ Е МОЖЕ БИ НАЙ-ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОБЛЕКЧЕНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ В КОНТЕКСТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА. /ПОДХОДЪТ НА КОЛУМБИЯ МОЖЕ БИ НЯМА ДА Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО МАСА ОТ АКЦИОНЕРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ ПО НАЙ-РАЗЛИЧНИ ТАРИФНИ НИВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОХОДА ИМ./ ПРИ ОАД, ОБСЪЖДАН В СЛЕДВАЩИЯ РАЗДЕЛ, НЕ ВЪЗНИКВА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА.


ДАНЪЧНА ПРОГРЕСИЯ

АКО СЕ ПРИЕМЕ ТРАДИЦИОННИЯТ ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД, ЩЕ БЪДЕ ПОДХОДЯЩО ДА ИМА ОБЕДИНЕНА ТАРИФА НА ДАНЪЧНАТА ПРОГРЕСИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ДОХОДА. АКО СЕ ВЪЗПРИЕМЕ РАЗСРОЧЕНИЯТ ПОДХОД /ВКЛЮЧВАЩ ОАД/, ПОДХОДЯЩА Е УНИФИЦИРАНА ТАРИФА ЗА ОБЛАГАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОХОД, А МОЖЕ БИ И НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДРУГИТЕ ДОХОДИ. ВЪПРОСЪТ ТОГАВА Е КОЛКО ПРОГРЕСИВНА ДА БЪДЕ ТАЗИ ТАРИФА.

ОТДЕЛНИТЕ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ В СЕГАШНАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ, СЕ РАЗЛИЧАВАТ ЗНАЧИТЕЛНО ПО СВОЯТА ПРОГРЕСИВНОСТ. ВИДИМАТА ПРОГРЕСИВНОСТ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ Е СЪВСЕМ ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА 12-14 ПРОЦЕНТА.

ОТ ДРУГА СТРАНА, ОСТАНАЛИТЕ ДВЕ ТАРИФИ ДЕМОНСТРИРАТ ЗНАЧИТЕЛЕН РАЗМЕР НА СТЕПЕНУВАНЕ ОТ 50 ИЛИ 80 ПРОЦЕНТА. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ТАЗИ РАЗЛИКА ПОЧТИ СИГУРНО Е ПРЕУВЕЛИЧЕНА, ТЪЙ КАТО НАТИСКЪТ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ ДЕЙСТВА КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА СИЛНО ПРОГРЕСИВНОТО ИМ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. НАКРАТКО, СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА НАТИСК ВЪРХУ РАСТЕЖА НА ЗАПЛАТИТЕ И ЯВНО ОБЛАГАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ДОХОДИ ВОДИ ДО КРАЙНО ГОЛЯМА ПРОГРЕСИВНОСТ.

ПРИСТЪПВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ПОТИСКАНЕТО НА РАСТЕЖА НА ЗАПЛАТИТЕ И ЩЕ ГО ЗАМЕНИ С ЯВНО ОБЛАГАНЕ. ДАЛИ КРАЙНО ГОЛЯМАТА ПРОГРЕСИВНОСТ, ОПИСАНА ПО-ГОРЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИ, ЗАВИСИ ОТ ОТНОСИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИДАДЕ НА ПРЕСЛЕДВАНИТЕ ЦЕЛИ.
СТЕПЕНУВАНИТЕ ТАРИФИ НАМАЛЯВАТ РАЗЛИКАТА В ДОХОДИТЕ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПОДСКАЗВА, ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ВАЖНА ЦЕЛ. ОТ СВОЯ СТРАНА ОТНОСИТЕЛНО РАВНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА МОЖЕ ДА НАМАЛИ ВАЖНОСТТА Й.

РАЗСЪЖДЕНИЯТА ВЪРХУ ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ ДАНЪЦИ ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВАТА СЪЩО НЕ ВОДЯТ ДО ИЗИСКВАНЕ НА ВИСОКИ ТАРИФИ. ВАЖНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ ТАРИФИ ЧЕСТО НЕ НОСИ ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВАТА /И ЧЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА ТАРИФИТЕ НЕ НОСИ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ/. НА ПО-ВИСОКИ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ ХОРАТА ОТГОВАРЯТ С ПО-МАЛКО РАБОТА, СЪС ЗАОБИКАЛЯНЕ ИЛИ ИЗБЯГВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ЗАТОВА ТЕ СА ПО-СЛАБО ЕФЕКТИВНИ.

В СРАВНЕНИЕ С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СТИМУЛИРАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПРОСТЯВАНЕТО БЛАГОПРИЯТСТВУВАТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ТАРИФИ С МНОГО ПО-МАЛКА ПРОГРЕСИВНОСТ, СРАВНИТЕЛНО НИСКИ ГОРНИ ГРАНИЦИ НА ДАНЪЦИТЕ. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДАНЪЧНИ РЕФОРМИ, КОЕТО ЗАЛИВА СВЕТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ, Е ДОКАЗАЛО ПРЕДИМСТВОТО НА ПРОСТОТАТА И СТИМУЛИРАНЕТО ПРЕД ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ. ОБЩО ВЗЕТО, ТОВА ИЗГЛЕЖДА НАЙ-ДОБРАТА ПОЛИТИКА И ЗА БЪЛГАРИЯ. ПРЕОСИГУРЯВАЩИ ТАРИФИ, НАДХВЪРЛЯЩИ 30 ПРОЦЕНТА, РЕШИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ. И НАКРАЯ МАКСИМАЛНАТА ИНДИВИДУАЛНА ТАРИФА ТРЯБВА ДА Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО РАВНА НА ФИРМЕНАТА.


ИНДЕКСИРАНЕ НА НОМИНАЛНИТЕ СУМИ

АКО ДАНЪЧНАТА ТАРИФА СЪДЪРЖА ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ВИДА "ОТ-ДО", КОИТО СА ФИКСИРАНИ В НОМИНАЛНИ /ПАРИЧНИ/ РАЗМЕРИ, ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ ПОВЛЕЧЕ ДАНЪКОПЛАТЕЦА С ДАДЕН РЕАЛЕН ДОХОД В НЕПРЕКЪСНАТО УВЕЛИЧАВАЩИТЕ СЕ "ОТ-ДО" НА ДАНЪЦИТЕ. СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОДОБНИ ГРАНИЦИ НЕ ВЛИЯЕ СИЛНО, ДОКАТО СТЕПЕНУВАНЕТО НА ТАРИФИТЕ Е НЕЗНАЧИТЕЛНО, КАКТО Е В СЛУЧАЯ С ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ. НО ЩОМ НАТИСКЪТ ВЪРХУ РАСТЕЖА НА ЗАПЛАТИТЕ СЕ ПРЕМАХНЕ И СЕ ЗАМЕНИ С ЯВНА ПРОГРЕСИВНОСТ, ПОДОБНИ ГРАНИЦИ ЩЕ ИМАТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ЕФЕКТ. ТОЙ ЩЕ НАПРАВИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ДАНЪЦИТЕ ЗАВИСИМИ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ВМЕСТО ОТ ЯВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ. ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ ПОВИШИ ДАНЪЦИТЕ И ЩЕ РАЗШИРИ КОНТРАСТИМУЛИТЕ, ТЯ ЩЕ ЗАСИЛИ И КОМАНДНАТА РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НАД РЕСУРСИТЕ БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ОГЛАСЕНО РЕШЕНИЕ, ЧЕ ТОВА Е УМЕСТНО.

ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ЧРЕЗ ИНДЕКСИРАНЕ НА СУМИТЕ В НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ. /ПО ТОЗИ НАЧИН ИМА ПЕРСОНАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ТЕ МОГАТ ДА СЕ ИНДЕКСИРАТ КАТО ДАНЪЧНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ./

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ТОВАР ВЪРХУ ДАНЪКОПЛАТЦИ И РАБОТОДАТЕЛИ Е МИНИМАЛЕН.


ТРИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

НЯМА СЪЩЕСТВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СХВАЩАНЕТО, ЧЕ ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ПЕЧАЛБИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВАЖЕН КОМПОНЕНТ НА НОВАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА. ТОВА, КОЕТО НЕ ПОЛУЧИ ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ, Е СЪЗДАВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТОЗИ РАЗДЕЛ ОПИСВА И ОЦЕНЯВА ПЕТ РАЗЛИЧНИ ПОДХОДА КЪМ ТОЗИ ДАНЪК, КОИТО СА ВЪЗМОЖНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ДОХОД С МАЛКИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ОБЛАГАЕМИЯ ОТ РЕАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДОХОД /ОБЩ ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ доход/; ПО-МАЛКО АМБИЦИОЗНАТА СИСТЕМА, КОЯТО НЕ СЕ ОПИТВА ДА ОТРАЗИ ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕС /ОБЩ ДАНЪК ВЪРХУ НОМИНАЛНИЯ ДОХОД/; ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА, ПОЗВОЛЯВАЩ РАЗЛИЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ ДАНЪК, РАЗЛИЧНИ ТАРИФИ И ДРУГИ ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ /ВАРИАНТ "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ”/; СИСТЕМА, КОЯТО ОСИГУРЯВА ОБЩОДОСТЪПНИ СТИМУЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛ И Е ПО-ПРОСТА ОТ ДРУГИТЕ ТРИ /ОПРОСТЕН АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК, ИЛИ ОАД/ И ХИБРИДНА СИСТЕМА, ОБЕДИНЯВАЩА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДАНЪКА, НОМИНАЛНИЯ ДОХОД И ОАД. ПОДДЪРЖА СЕ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ОАД МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩ ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА БЪЛГАРИЯ /ЕСТЕСТВЕНО, КАКТО И ДРУГИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ В ПРЕХОДА ИМ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ/, КАКТО И ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ РАЗУМНО ДА СЕ ПРИБЕГНЕ ДО ХИБРИДНАТА СИСТЕМА.


ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД

МАКСИМАЛНОТО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ОБЛАГАЕМИТЕ СУМИ ДО РЕАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДОХОД Е КЛЮЧОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕДИННИЯ ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД. ТАКАВА ДЕФИНИЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ЩЕ ОСИГУРИ СПРАВЕДЛИВОСТ И НЕУТРАЛИТЕТ НА ДАНЪКА /ПОНЕ ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ/. СЛЕДОВАТЕЛНО ТОЙ ПРЕДЛАГА ДОБЪР ЕТАЛОН ЗА ОЦЕНКА НА ДРУГИТЕ ОБСЪЖДАНИ ПО-ДОЛУ АЛТЕРНАТИВИ. ТОЙ ДАВА И МАКСИМАЛНО ПРЕЦИЗНА ДАНЪЧНА ОСНОВА, СЪОТВЕТСТВУВАЩА НА НУЖДАТА ОТ ИЗБЯГВАНЕ ОБЛАГАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 100 НА СТО ОТ ДОХОДА /ИЛИ ОБЛАГАНЕ НА ЕДИН ДОХОД ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПЪТ/ И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДЛАГА МИНИМАЛНИ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ. НАКРАЯ, ТАКЪВ ДАНЪК Е В СЪГЛАСИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ. ТОВА УЛЕСНЯВА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ДОГОВОРИ И ПОВИШАВА ШАНСА МУ ДА БЪДЕ КРЕДИТИРАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ.

ЗА ДА СЕ ОБЛОЖИ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ДОХОД, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ДАНЪЧНИ НАМЕРЕНИЯ ПРИ ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО /И ДРУГИ ПОДОБНИ ФОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ/, ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ДАНЪК ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ, ДА СЕ ОБЛОЖАТ ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ И КАПИТАЛИ И ДА СЕ ОСИГУРИ ИНТЕГРАЦИЯ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОХОД И ТОЗИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТУК ВЕДНАГА СЕ СРЕЩАТ НЯКОЛКО ТРУДНОСТИ. ПЪРВО, МНОГО Е ТРУДНО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕРЪТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ. АКО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ИКОНОМИЧЕСКОТО, ДОХОДИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НЯМА ДА БЪДАТ ЕДНАКВО ОБЛАГАНИ И ЩЕ СЕ НАРУШИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ. /7/ ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО Е САМО ЕДИН, НО МОЖЕ БИ НАЙ-ВАЖЕН АСПЕКТ НА ПРАВИЛНАТА ПРЕЦЕНКА ЗА ФАКТОРИТЕ, ЗАВИСЕЩИ ОТ ВРЕМЕТО./8/ НЕПРАВИЛНАТА ПРЕЦЕНКА НА МОМЕНТА ВОДИ ДО ДЕФОРМАЦИИ, НЕРАВЕНСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ. /9/ ВТОРО, УСЛОЖНЯВА СЕ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОХОД И ТОЗИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. /10/

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ИМА СМИСЪЛ САМО АКО НЯМА ИНФЛАЦИЯ ИЛИ АКО Е ВЪЗМОЖНО ОТЧИТАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ НЕГО. /ВАЖНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ТОВА НЕ Е НАЧИНЪТ ЗА ИНФЛАЦИОННО ИНДЕКСИРАНЕ НА НОМИНАЛНИТЕ СУМИ, ОПИСАН В ПРЕДНИЯ РАЗДЕЛ 4./ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИНФЛАЦИЯ И ОТСЪСТВИЕ НА ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ДОХОДА ДАНЪКЪТ СЕ ПЛАЩА ВЪРХУ НЕРЕАЛНИ ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И КАПИТАЛИ, ОСВОБОЖДАВАТ СЕ ОТ ДАНЪК ФИКТИВНИ ПЛАЩАНИЯ НА ЛИХВИ /КОИТО СА ВСЪЩНОСТ ИЗПЛАЩАНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ И РЕАЛНИТЕ ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ СЕ ЛИШАВАТ ОТ СМИСЪЛ. В РЕЗУЛТАТ СЕ ПОЛУЧАВА НЕПРАВИЛНА ОЦЕНКА НА ДОХОДИТЕ И /ИЛИ НЕКОРЕКТНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ /АКО СЕ ПРЕДВИЖДА ИНФЛАЦИЯ/, НЕРАВЕНСТВО /АКО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА/ ИЛИ И ДВЕТЕ. ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКЦИИ, МАКАР И КОНЦЕПТУАЛНО СПРАВЕДЛИВИ, СА МНОГО СЛОЖНИ И ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ТРУДНИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ.

ЕДИННИЯТ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА ИМА ЕДИН СЪЩЕСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪК, ОСОБЕНО ПРИ НЕГОЛЕМИ ОТВОРЕНИ ИКОНОМИКИ: ТОЙ НЕ НАСЪРЧАВА СПЕСТЯВАНИЯТА И МОЖЕ ДА ОБЕЗСЪРЧИ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. КАКТО БЕ СПОМЕНАТО В РАЗДЕЛ 1, ПОСЛЕДНИЯТ ЕФЕКТ ЗАВИСИ ЧАСТИЧНО ОТ ДАНЪЧНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ЧУЖД ИНВЕСТИТОР /ЖИТЕЛИ НА СТРАНИ С ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ; ЖИТЕЛИ НА СТРАНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ ЗА ДАНЪЦИ, ПЛАЩАНИ В ЧУЖБИНА; ЖИТЕЛИ НА СТРАНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ, ИМАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ ЗА ДАНЪЦИ, ПЛАЩАНИ В ЧУЖБИНА/. СЛЕД ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА ОТ 1986 Г. МНОГО АМЕРИКАНСКИ МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ ИМАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРЕДИТ ЗА ДАНЪЦИ, ПЛАЩАНИ В ЧУЖБИНА. ТОВА НАЛАГА СТРАНИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ПРИВЛЕКАТ АМЕРИКАНСКИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, ДА СЕ ПОГРИЖАТ ДА НЕ НАЛАГАТ ДАНЪЦИ, ПО-ВИСОКИ ОТ ТЕЗИ В ДРУГИ СТРАНИ, КОИТО ГИ КОНКУРИРАТ В ТАЗИ НАСОКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕСЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


10:18:30    07-02-1991