7 септември 1990

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                  БРОЙ 177 /195/

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГР.ПЕРНИК, ПОДПИСАНО ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА БСП, СДС, БЗНС, ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ.


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ИМА ЕДНО СЪБИТИЕ, ЕДНА ДАТА, ЗА КОЯТО ЦВЕТОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НЕ ОЗНАЧАВАТ НИЩО. ТОВА Е ДЕНЯТ 6 СЕПТЕМВРИ 1885 ГОДИНА. ТОВА Е ДЕНЯТ, КОГАТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, ВОДЕН ОТ СТРЕМЕЖА СИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И ЕТНИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ, ОТХВЪРЛИ ИЗКУСТВЕНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, НАЛОЖЕНО Й ОТ НЕСПРАВЕДЛИВИЯ БЕРЛИНСКИ ДОГОВОР. НАРОДЪТ ОБЕДИНИ ДВЕТЕ СИ ЧАСТИ В ЕДИННО НЕДЕЛИМО ЦЯЛО. ТОЗИ АКТ БЕШЕ ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА В ЕДНА ДЪРЖАВА. С ТОВА ДЕЛО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗАЯВИ НА СВЕТА, ЧЕ ИЗКУСТВЕНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ, ПРОДИКТУВАНО ОТ ЧУЖДИ ПОЛИТИЧЕСКИ АПЕТИТИ, НЯМА БЪДЕШЕ.

СЕГА, 105 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СВЕЖДАМЕ ГЛАВА ПРЕД ПАМЕТТА НА ОНЕЗИ НАШИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, КОИТО ДОСТОЙНО И С ОРЪЖИЕ В РЪКА ЗАЩИТИХА ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

НЕКА НА ВИСОК ГЛАС КАЖЕМ, ЧЕ НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ ТОЗИ ВЕЛИК ДЕН, МАКАР ЧЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ В ИЗГОДА НА ЧУЖДИ ПОЛИТИЧЕСКИ СМЕТКИ ДА БЕ ОБЯВИЛ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕСЪЩЕСТВУВАЩ.

ДНЕС, 6 СЕПТЕМВРИ, КАЗВАМЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО:

СЪГРАЖДАНИ, БРАТЯ И СЕСТРИ, СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

НЕКА НА ТОЗИ ВЕЛИК ДЕН В УСТАТА НИ ДА ИМА САМО ЕДНА ДУМА, НАЙ-СВЯТАТА И НАЙ-ВЕЛИКАТА ДУМА - ОТЕЧЕСТВО! НЕКА СЕ ПОКЛОНИМ НА ПРЕДЦИТЕ И ДА ПОГЛЕДНЕМ В БЪДЕЩЕТО С ЧЕСТТА НА ДОСТОЕН НАРОД!

ПЕРНИК, 6 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МНО И МВР И ДО СРВДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛОВИН МИЛИОН БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ, АКТИВНО УЧАСТВУВА В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В НАШАТА СТРАНА. ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО С ДОСТОЙНСТВО ПОНАСЯ НЕИЗБЕЖНИТЕ ТЕЖЕСТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ВСЕОБХВАТНАТА КРИЗА НА ОБЩЕСТВОТО, НО СЪЩЕСТВУВАТ БОЛЕЗНЕНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОСТАВИМ НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБРАНИЦИТЕ НА НАРОДА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА НАЙ-ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

1. ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПРЕДИ 10-15 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ОФИЦЕРИ, ЗАЕМАЛИ ДЛЪЖНОСТИ. НА КОМАНДИРИ НА ЧАСТИ И СЪЕДИНЕНИЯ, СЕГА ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИИ НА ГРАНИЦАТА ИЛИ ПОД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА. СРАВНЕНИЕТО СЪС СЕГАШНИТЕ ПЕНСИИ ПОКАЗВА, ЧЕ ЕДИН СТАРШИНА СЕГА ПОЛУЧАВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКА ПЕНСИЯ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ ВОЕННИ ПЕНСИОНЕРИ. АНОМАЛИЯТА Е ОЧЕВИДНА.
ОТТАМ - И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. НЯМА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА В СВЕТА, ПРЕНЕБРЕГНАЛА ТАКА ДРАСТИЧНО ИНТЕРЕСИТЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО СА ОТДАЛИ МЛАДОСТТА СИ ЗА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. ОБСТАНОВКАТА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, НА БАЛКАНИТЕ И В НАШАТА СТРАНА НАЛАГА ВИСШИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА ПРОЯВЯТ ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА ВСИЧКИ ОТРЯДИ ЗАЩИТНИЦИ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ. НАСТОЯВАМЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ ДА СЕ ПРЕДВИДИ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА УВОЛНЕНИТЕ ПРЕДИ 10, 15 И 20 ГОДИНИ ОФИЦЕРИ СПОРЕД СЕГАШНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДЛЪЖНОСТИТВ И ЗВАНИЯТА, КОЙТО СА ИМАЛИ ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ. ОТ ТАЗИ БАЗА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА И ЗАМИСЛЯНАТА ИНДЕКСАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ ПЕНСИИ.

2. ХАРАКТЕРЪТ НА ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И ВЪЗПРИЕТАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗУМНА ДОСТАТЪЧНОСТ НАЛОЖИХА И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАЛАГАТ  ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДА ИЗЛИЗАТ МНОГО ХОРА С НАПЪЛНО ЗАПАЗЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ /40-45-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ/, С- 1-2 ВИСШИ ОБРАЗОВАНИЯ и ЕДНОВРЕМЕННО С РЕДИЦА СЕРИОЗНИ НЕРЕШЕНИ ЖИТЕЙСКИ ПРОБЛЕМИ. СПОРЕД СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА РАБОТЯТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА СИ, ПОЛУЧАВАЙКИ ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА, А ТРЯБВА ДА ОТИДАТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ НЕСЪОТBETCTВУВАЩИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИМ ПРЕСТИЖ ДЕЙНОСТИ. РОДЕНИЯТ ИЛИ ЖИВЯЛ 20 ГОДИНИ В ГРАДА ВОЕНЕН /С КВАЛИФИКАЦИЯ НА ХИМИК, ФИЗИК, ЛЕТЕЦ, ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРОНИК, ПОЛИТОЛОГ И Т.Н./ ТРЯБВА ДА ОСТАВИ СЕМЕЙСТВОТО И СПЕЦИАЛНОСТТА СИ И ДА ОТИДЕ НА СЕЛО.

НИЕ ПИТАМЕ, ГОСПОДА РЪКОВОДИТЕЛИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ДОРИ БОГАТИТЕ СТРАНИ НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАТ ЛУКСА ТАКА НЕБЛАГОРАЗУМНО ДА ТЪРПЯТ ПОДОБНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ОТРАЗЯВА ПАГУБНО И ВЪРХУ САМОЧУВСТВИЕТО И ОТГОВОРНОСТТА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ ДЕЙСТВУВАЩАТА АРМИЯ.

ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТАЗИ ВЪПИЮЩА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ОТМЕНЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ЗА ДА МОЖЕ ПЕНСИОНИРАНИТЕ МЛАДИ ОФИЦЕРИ, НАПРАВО ИЛИ СЛЕД КРАТКА ПРЕПОДГОТОВКА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ АКТИВНО И ДАДАТ СВОЯ ПРИНОС ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА.

3. БЪЛГАРСКОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО ИМА И РЕДИЦА ДРУГИ НЕРЕШЕНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ /ЖИЛИЩНИ, ЛЕЧЕБНИ, КУЛТУРНО-БИТОВИ И ДР./. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ТО СЕ СТРЕМИ ДА РЕШАВА СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВЕДОМСТВА, ИМАЩИ МОРАЛНО-ЕТИЧЕН ДЪЛГ /МНО, МВР, ГУСВ, МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И ДР./, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И РАЗЛИЧНИТЕ СТОПАНСКИ, КУЛТУРНИ И ДР. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ИЗРАЗИМ НАДЕЖДАТА И СЪЩЕВРЕМЕННО НАСТОЙЧИВО МОЛИМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА /ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/ НА РЕПУБЛИКАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ОТНАСЯТ С ПОЛАГАЩОТО СЕ РАЗБИРАНЕ И ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ НАШАТА ГОТОВНОСТ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕН.-ЛЕЙТ. О.З. СТОЯНОВ
СЕКРЕТАР: ГЕН.-МАЙОР О.З. ДИМИТРОВ

СОФИЯ, 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


НА 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ УЧРЕДИТЕЛНИЯТ КОНГРЕС НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ. КОНГРЕСЪТ ПРОВЪЗГЛАСИ СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЗИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБХВАЩА НАД 85 ПРОЦЕНТА ОТ СЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ.

МАКАР И МАЛОБРОЕН, КОЛЕКТИВЪТ НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ /ГСУ/ ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНИ И ВЪЗЛОВИ ЗАДАЧИ ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА И ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ, КАКТО И В ПРОЦЕСА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИЛНО, ДЕМОКРАТИЧНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ В СЕГАШНИЯ, ОСОБЕНО ОТГОВОРЕН ПЕРИОД ОТ ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, НАМИРАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС ОТ ИМЕТО НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ, С НАСТОЯЩОТО ОБРЪЩЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ СМЕ НЕПОЛИТИЧЕСКА, НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВАМЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

2. НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРОКУРАТУРАТА, СЪДА, ОРГАНИТЕ НА МВР И МНО.

3. АПЕЛИРАМЕ ВЪПРОСЪТ ЗА МЯСТОТО НА НАЦИОНАЛИАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ДА СЕ РЕШИ БЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ И НЕМОТИВИРАНО ПОДРАЖАТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗЦИ.

НАСТОЯВАМЕ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА ПОЛУЧИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА УСТРОЙСТВО НА СЛЕДСТВЕНАТА СЛУЖБА, КОИТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ /НАЦИОНАЛИАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА/, ЗА ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЯКО ПОДЧИНЕНО НА ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ ЗАМЕСТНИКА МУ, ИЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПРИДАВАНЕТО НА ГСУ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО БИ ОЗНАЧАВАЛО ТОЗИ АПАРАТ ДА РОБУВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ЗАЕМА МИНИСТЕРСКИЯ ПОСТ. НЕЖЕЛАТЕЛНО Е И СБЛИЖАВАНЕТО, А ОЩЕ ПО-МАЛКО СРАСТВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ С ТЕЗИ НА ОБВИНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И СЪДА.

4. НИЕ ОСЪЖДАМЕ НАЧИНА, ПО КОЙТО С ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /НПК/ БЕ ПРЕМАХНАТО ДОЗНАНИЕТО КАТО ФОРМА НА РАЗСЛЕДВАНЕ. ПОРАДИ НЕОБМИСЛЯНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ И ЛИПСА НА РАЗУМНА ПОДГОТОВКА ЛАВИНАТА ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗПРАВИ СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ ПРЕД ФИЗИЧЕСКА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЪБЛЮДАВА ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРИНЦИПИ. ИЗОСТАВЕНИ БЯХА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННИ СРОКОВЕ, КАЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПЪЛНОТА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ПРИЧИНИ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И Т.Н.

СИСТЕМНОТО, НЕКОМПЕНСИРАНО И НЕЗАПЛАЩАНО ПСИХИЧЕСКО Н ФИЗИЧЕСКО ПРЕТОВАРВАНЕ НА ЦЕЛИЯ СЪСТАВ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ПРИМИТИВНАТА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА, НЕСПРАВЕДЛИВОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА СЛЕДСТВЕНИЯ ТРУД, БЕЗПРИНЦИПНАТА КАДРОВА ПОЛИТИКА И ПРИЧИНИ ДОВЕДОХА ДО СИСТЕМНОТО НАПУСКАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИ СЛЕДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ, А СЛЕД СПОМЕНАТАТА РЕФОРМА ТЕКУЧЕСТВОТО СТАНА НЕУДЪРЖИМО.

ПРИНУДИТЕЛНОТО, МАСИРАНО ОБНОВЯВАНЕ НА СЪСТАВА НА ЕДНА НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА Е ОТРЕЧЕНО ОТ НАУКАТА И ПРАКТИКАТА. ЗНАЕ СЕ, ЧЕ СЛЕДОВАТЕЛЯТ СЪЗРЯВА КАТО ТАКЪВ ЕДВА СЛЕД КАТО РАБОТИ 4-5 ГОДИНИ. ПОДМЯНАТА НА СЪСТАВА ДОПЪЛНИТЕЛНО УТЕЖНЯВА ОБСТАНОВКАТА И НАМАЛЯВА ТРУДОВАТА ПРОДУКТИВНОСТ НА СЛУЖБАТА, КАТО НЕИЗБЕЖНО ВЛОШАВА КАЧЕСТВОТО. ЗАКОНОМЕРНА ПОСЛЕДИЦА ОТ ВСИЧКО ТОВА Е НОВА ВЪЛНА ОТ ТЕКУЧЕСТВО И СОЦИАЛНА ДЕПРЕСИЯ. В ПОСЛЕДНА СМЕТКА НАЗРЯВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА СЛЕДСТВЕНИЯ МЕХАНИЗЪМ. ИЗКАЗАНИ В ПАРЛАМЕНТА ИДЕИ ПРАВЯТ ЗАПЛАХАТА ОСЕЗАЕМА.

И ВСИЧКО ТОВА СЕГА, КОГАТО ОБЩЕСТВОТО СЕ РАЗДИРА ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВИЛНЕЕ СТОПАНСКИ БЕЗПОРЯДЪК И ИНФЛАЦИЯ, НАДИГАТ СЕ ВЪЛНИ ОТ НАСИЛИЕ, КОРУПЦИЯ И СПЕКУЛА, НЕУДЪРЖИМО НАРАСТВА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, ГРАЖДАНСКОТО НЕПОДЧИНЕНИЕ...

НИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ВИСОКО И ЯСНО: НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСНЕ НОВ НЕОБОСНОВАН ЕКСПЕРИМЕНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ФАТАЛЕН!

ОСВЕН ТОВА СЧИТАМЕ ЗА НАЛОЖИТЕЛНО ВРЪЩАНЕТО КЪМ ДОЗНАНИЕТО КАТО ФОРМА НА РАЗСЛЕДВАНЕ ДО КОМПЛЕКСНОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА РЕФОРМАТА. ЗА ЦЕЛТА ПРЕДЛАГАМЕ ВСИЧКИ ДОЗНАТЕЛИ С ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ СТАЖ В СЛЕДСТВИЕТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ВЪВ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ НА МВР ИЛИ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ /ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ/, КАТО ПОДПИШАТ СЪОТВЕТЕН ДОГОВОР. ТАКА ПОСТЕПЕННО В СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ДОЗНАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРАВА НА СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ НАТРУПАТ ПРАКТИЧЕСКИ СЛЕДСТВЕН ОПИТ. ЕДВА ТОГАВА МОЖЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕНО ДА ПРИЕМЕМ ЕДНА ФОРМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - СЛЕДСТВИЕТО.

5. ГОДИНИ НАРЕД В СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ СЕ НАТРУПВАХА ПРОБЛЕМИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ НА НЕДАЛНОВИДНА КАДРОВА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА ФЕДДФЕБЕЛЩИНАТА И ВОЖДИЗМА, ПРИ ИЗОСТАВЯНЕ ПРИНЦИПИТВ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ НА НАТРУПВАНЕ НА ЖИТЕЙСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ВЪЗРАСТОВО ПОМЪДРЯВАНЕ. ВЪВЕДЕНО БЕ УНИЗИТЕЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ ТРУД: РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ - I КАТЕГОРИЯ, А ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ КАДРИ, С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, БЯХА ОБЯВЕНИ ЗА ІІ КАТЕГОРИЯ ТРУД!?

ОСОБЕНО КАТЕГОРИЧНО УЧРЕДИТЕЛНИЯТ КОНГРЕС НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕМАХВАНЕ НА ТАЗИ ДРАСТИЧНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, КАТО СМЯТА, ЧЕ ВРЕМЕТО ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. Е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО ЗА ТОВА.

СЧИТАМЕ ЗА ЛОГИЧНО И ОПРАВДАНО ДОСЕГАШНИЯТ СТАЖ НА РАБОТЕЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ГСУ ДА СЕ ЗАЧЕТЕ КАТО I КАТЕГОРИЯ ТРУД.

НИЕ МАНИФЕСТИРАМЕ СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ПРЕМАХВАНЕ НА ТЯХНАТА ОСНОВА - ДОСЕГАШНАТА КАДРОВА ПОЛИТИКА.

6. ГОДИНИ НАРЕД СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ КОМПЕНСИРАТ НЕДОСТИГА НА КАДРИ, КАТО ИЗВЪРШВАТ РАБОТАТА И ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЖУРСТВАТА И ЗА СМЕТКА НА НЕЗАЕТИТЕ ЩАТНИ БРОЙКИ. ТЪКМО ЗА СМЕТКА НА ПРЕДЕЛНОТО НАШЕ НАТОВАРВАНЕ, В РАЗРЕЗ С ВСЯКАКВИ ТРУДОВИ И МЕДИЦИНСКИ НОРМАТИВИ, НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА ВСЕ ОЩЕ ФУНКЦИОНИРА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЩАТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА НЕНАЗНАЧЕНИТЕ, ИЛИ ОВАКАНТЕНИ ЩАТНИ ТРУДОВИ МЕСТА, ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ НАС. ТОВА Е ВЪПРОС НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ЕТИКА ОТ СТРАНА НА НАШИЯ РАБОТОДАТЕЛ.

7. СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СА ЗА УДАЧНО НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МИЛИЦИОНЕРСКИЯ ТРУД, НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИЛИЦИЯТА /ПОЛИЦИЯТА/. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСНЕ КАКВАТО И ДА Е НАМЕСА НА ТЕЗИ ОРГАНИ В ПРОЦЕСУАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - СЛЕДОВАТЕЛЯ, КОЕТО ДОСЕГА НЕ БЕ ИЗБЕГНАТО.

8. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ НАЙ-РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СРЕДИ ДА ПРОКАРАТ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ТЕКСТ СПРЯМО ЮРИСТИТЕ, НАПУСКАЩИ МНО И МВР. ЦЕЛИ СЕ ДА НЕ ГИ ДОПУСКАТ ДО АДВОКАТУРАТА.

ОБРЪЩАМЕ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗКУСТВЕНОТО, АДМИНИСТРАТИВНО ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА НА БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНИРАНИ ЮРИСТИ ДО АДВОКАТУРАТА НЕИМОВЕРНО ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОДСЛЕДСТВЕНИТЕ ЗА КОМПЕТЕНТНА И СВОЕВРЕМЕННА ЗАЩИТА, А ОЩЕ ПО-МАЛКО ЗА ИЗБОР НА ЗАЩИТНИК.

ОГРОМНИЯТ НЕДОСТИГ НА АДВОКАТИ НАПРАВИ БЕЗПРЕДМЕТНА ВЪВЕДЕНАТА ЗАЩИТА НА ПОДСЛЕДСТВЕНИЯ ОЩЕ ОТ ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕТО. ПОРАДИ ЛИПСАТА НА АДВОКАТИ СЕ АНГАЖИРАТ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ УСПЯВАТ ФИЗИЧЕСКИ ДА ПРИСЪСТВУВАТ И В СЪДА, И В СЛЕДСТВИЕТО. ТОВА ОПОРОЧАВА КАЧЕСТВОТО НА ЗАЩИТАТА И ПРЕЧИ НА СВОЕВРЕМЕННОТО И СРОЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. МНОГО ЧЕСТО ОБВИНЯЕМИТЕ СА ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ЗАЩИТА.

9. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ОТМЯНА НА ВСЯКАКВО ЗАПЛАЩАНЕ И ДРУГИ ПРИВИЛЕГИИ НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖИЛ ЮРИСТ”, "ПОЧЕТЕН СЛУЖИТЕЛ НА МВР", "ОТЛИЧНИК НА МВР", ТЪЙ КАТО СМЕ УБЕДЕНИ В БЕЗПРИНЦИПНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИТЕ НОСИТЕЛИ.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗДАВАНИТЕ ДОСЕГА ДЪРЖАВНИ ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР.

10. ПРИЗОВАВАМЕ НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА И ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ ДА СЪХРАНЯТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ ГАРАНЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТЯХ, КАТО ИЗРИЧНО ИМ ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВОТО ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ТВОРЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

11. СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОСЪЖДАТ КАТЕГОРИЧНО И БЕЗУСЛОВНО ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ И ВАНДАЛИЗЪМ, КАКТО И ДИКТАТА НА УЛИЧНИ СДРУЖЕНИЯ И ГРУПИРОВКИ.

РАЗРУШАВАНЕТО, ЗАПАЛВАНЕТО И РАЗГРАБВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА БСП ХАРАКТЕРИЗИРАМЕ КАТО УМИШЛЕНО И ОБЩООПАСНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ПОДОБНИ ДЕЯНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕСИЧАТ ОЩЕ В ЗАРОДИШ С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО ИМ.

12. ЮРИСТИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В НАШАТА СИНДИКАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕКЛАРИРАТ СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ОКАЗВАТ ВЪЗМОЖНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИТЕ ДЕПУТАТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВНАТА РЕФОРМА И КОГАТО БЪДЕ НЕОБХОДИМО.

ПОЛЗУВАМЕ СЕ ОТ СЛУЧАЯ ДА ВИ ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАМВ НАШЕТО УВАЖЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 СЕПТВМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТВКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22 АВГУСТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ НА БИВШАТА БКП /ПО-РАНО - БРП/К/, А СЕГА - БСП/ ВЪРНА ОПАЗЕНАТА ОТ ВОЙНАТА БЪЛГАРИЯ ДАЛЕЧЕ ПРЕДИ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, КАТО ВЪВЕДЕ РОБОВЛАДЕЛСКО-ФЕОДАЛНИ ПОРЯДКИ И ПРИВИЛЕГИИ: ОТНЕ ИМОТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ, ЛУМПЕНИЗИРА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗАКРЕПОСТИ ГИ КЪМ ЗЕМЯТА И ЗАВОДИТЕ, ПОДЧИНИ ГИ НА ЗАГРАБИЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ "РЕВОЛЮЦИЯ” ВЛАСТТА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ КАСТИ, А ПОСЛЕДНИТЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ И НА "ЗАКОННО" ОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОЛНО И НЕКОМПЕТЕНТНО СЕ РАЗПОРЕЖДАХА /И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ/ С ПРИСВОЕНИТЕ В ПОЛЗА НА "ОБЩЕСТВОТО” БОГАТСТВА. ТАЗИ ПОСТАВИЛА СЕ НАД ЗАКОНИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА СИ ОСИГУРИ ПОСРЕДСТВОМ ТОТАЛНО НАСИЛИЕ ВЪЗМОЖНОСТТА БЕЗКОНТРОЛНО ДА ГРАБИ И ДА СЕ ОБОГАТЯВА ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТЯ ОБСЕБИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ /ВЖ. ОТМЕНЕНИТЕ С ТОЛКОВА СЪПРОТИВА ОТ СТРАНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА АЛИНЕИ 2 И 3 НА ЧЛЕН 1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ/ В ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО И Я УПРАЖНЯВА БЕЗРАЗДЕЛНО И ДОСЕГА /С НЕЗНАЧИТЕЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ/ В СВОЙ ЛИЧЕН, ДЪЛБОКО КОРИСТЕН ИНТЕРЕС. В РЕЗУЛТАТ РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО, ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА НАРОДА СПАДНА ПОД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, КОЯТО СЕГА ПРЕТЕНДИРА ДА Е ЕДИНСТВЕНОТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ЯДРО СРЕД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВСЪЩНОСТ СЪСИПА ИКОНОМИКАТА, ДОВЧЕРА ПОТИСКАШЕ И ПРЕСЛЕДВАШЕ ВСЯКА СВОБОДНА МИСЪЛ, СЪЗДАДЕ ДЕСЕТКИ ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА ОТ ФАШИСТКИ ТИП, ИЗОЛИРА БЪЛГАРИНА ОТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ СВЯТ, ПОДЧИНИ ПРАВОСЪДНИТЕ ОРГАНИ И ГИ ПРЕВЪРНА В СВОИ ПОСЛУШНИ ОРЪДИЯ ЗА ТОТАЛНА РАЗПРАВА С НАРОДА.

ЛЕТОБРОЕНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА СЕ ОКАЗА НИЗ ОТ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗА КОИТО ТЯ ДОСЕГА НЕ Е ПОНЕСЛА КАКВАТО И ДА Е ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ТЯ ВСЕ ОЩЕ СТОИ, И НЕ САМО В ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ, НАД ЗАКОНИТЕ. ЕДВА НАПОСЛЕДЪК В РЕЗУЛТАТ НА ТОТАЛНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ПОД НАТИСКА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КАКТО И СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С НАПОРА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ УПРАВЛЯВАЩАТА БКП /СЕГА БСП/ БЕШЕ ПРИНУДЕНА ДА ПРИБЕГНЕ ДО ОТДЕЛНИ МАНЕВРИ НА МНИМА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗАД КОИТО НЕОБЕЗПОКОЯВАНО УРЕЖДА ЛИЧНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СВОЯТА НОМЕНКЛАТУРА: ЗАПАЗВАНЕ НА НЕЗАКОННО НАТРУПАНИТЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА БОГАТСТВА И ИЗПЛЪЗВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

ПОДОБНА МАНЕВРА БЕШЕ СМЯНАТА НА КАРАУЛА НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., НЕБЕЗКОРИСТНО ПРЕДСТАВЯНА ЗА ПРЕВРАТ С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОДМЯНАТА ДИВИДЕНТИ ЗА "ГЕРОИТЕ". ЦЕЛТА НА ТОЗИ СТИМУЛИРАН ОТВЪН ДВОРЦОВ СГОВОР /ВЖ. КНИГАТА НА КОСТАДИН ЧАКЪРОВ "ВТОРИЯТ ЕТАЖ"/ Е ДА СЕ ХВЪРЛИ ВИНАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА САМО ВЪРХУ НЯКОЛКО НОМЕНКЛАТУРНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО ДА ИЗИГРАЯТ РОЛЯТА НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА КАТО ЦЯЛО; СЪЩЕВРЕМЕННО НА "ЖЕРТВИТЕ" СЕ ДАВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ЗА ТЯХ ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ ДА НЕ ПОНЕСАТ ФАКТИЧЕСКИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ. СЪБИТИЯТА НАПОСЛЕДЪК СОЧАТ, ЧЕ СЦЕНАРИЯТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА УСПЕШНО.

ПОСЛУШНОТО НА БКП ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗЛЪЧИ НА 15 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. "ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОПУСНАТИ ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОННОСТТА В ДЪРЖАВНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ". РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ МОЖЕХА ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ ОЩЕ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО Й:    ВСИЧКИТЕ ПЕТНАДЕСЕТ УЧАСТНИЦИ СА ОТ ВИСШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА /ВЖ. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 99/22 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., С. 9/. "КОМИСИЯТА ПО ДЕФОРМАЦИИТЕ" НЕ РЕШИ "НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОПУСНАТИ ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОННОСТТА В ДЪРЖАВНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ", А ОГРАНИЧИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В ДЕЙНОСТТА ИМ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ; НЕ УСКОРИ, А ПРОТОЧИ, ЗАБАВИ И СПРЯ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА. МЕЖДУВРЕМЕННО ГЛАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БЯХА ПОТУЛВАНИ, ИЗОБЛИЧАВАЩИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ТАЙНИТЕ АРХИВИ - УНИЩОЖАВАНИ, ВНИМАНИЕТО - НАСОЧВАНО КЪМ ТРЕТОСТЕПЕННИ ПРОСТЪПКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СКРИТИ ОТ ЗАМЕСЕНИТЕ НИСКОСТОЯЩИ ИЗКУПИТЕЛНИ ЖЕРТВИ.

ИЗВЪН ЗАПОЧНАТОТО СРЕЩУ БИВШИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ ТОДОР ЖИВКОВ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЛЕДСТВИЕ ОСТАВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, ЗАГРАБИЛА И ВЛОЖИЛА ПАРИ И ИМУЩЕСТВА В ЧУЖДИ БАНКИ И ФИРМИ, ПРЕСТЪПНО НЕКОМПЕТЕНТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, СЪСИПВАНЕТО НА СЕЛЯЧЕСТВОТО КАТО СОЦИАЛНА ГРУПА, НЕОБРАТИМОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА
ПРИРОДАТА /ВКЛ. ЧЕРНОБИЛСКИЯ ЕКОЦИД/, ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА НАД ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ, СЪЗДАВАНЕТО, ПООЩРЯВАНЕТО И УЧАСТИЕТО ВЪВ ВСЕПРОНИКВАЩАТА КОРУПЦИЯ, ПОГАЗВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ /СРВ. С ОПИТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СССР КАТО ШЕСТНАДЕСЕТА РЕПУБЛИКА/, МАСОВИТЕ УБИЙСТВА СЪС И БЕЗ СЪД И ПР., И ПР.

ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ И ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ КЪМ ОТГОВОРНОСТ НЕ САМО НЕКОЛЦИНА ПОДБРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУПОВЕ, А ВСИЧКИ СЪУЧАСТНИЦИ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА. ЗА ДА СТАНЕ ТОВА ВЪЗМОЖНО, Е НЕОБХОДИМО КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ НЕЗАБАВНОТО И ПЪЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА /СЛЕДСТВИЕТО, СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА/, НЕЙНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВСЕВЪЗМОЖНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАНИ "ОТГОРЕ" /ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА БСП/БКП, ОТ КОМИСИИ КАТО ЦИТИРАНАТА, И Т.П./. ТЕ СЛЕДВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ САМО ТАКА, КАКТО СА ИМ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА: ЗА СЪДЕНЕ НА ВИСШИЯ ЕШЕЛОН НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е РЕДНО ДА УЧРЕДИ ДЪРЖАВЕН СЪД АД ХОК, КОЙТО ДА ПРОУЧИ НЕЙНИТЕ /НА БИВШИТЕ ПОЛИТБЮРА И ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТИ НА БКП, НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНИ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТИ/ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ И ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ С ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА ПРИСЪДИ. АКО ТОВА НЕ СТАНЕ, НОРМАЛНО Е ДА СЕ ОЧАКВА ВМЕСТО ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ДА НАСТЪПИ МРАКОБЕСИЕ, ХАОС, ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ЗАЯВИ НЕЗАБАВНО, ЧЕ НАЗНАЧЕНАТА ОТ КАЗИОННОТО ДЕВЕТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ "ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОПУСНАТИ ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ На ЗАКОННОСТТА В ДЪРЖАВНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И СТОПАНСКИ ЖИВОТ" НА 15 ДЕКЕМВРИ 1983 Г., СЕ Е ОКАЗАЛА ПРИКРИТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ ЗА СЪУЧАСТИЕ, А ПРАВОМОЩИЯТА Й СА ПРЕКРАТЕНИ С КОНСТИТУИРАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

2. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ДА БЪДЕ НАПЪЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНА
И КАТЕГОРИЧНО ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ВСЯКАКВА ФОРМА НА ЗАВИСИМОСТ ОТ БСП /БКП/. ЗАДАЧА НА ТАКА ОБНОВЕНАТА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СИСТЕМА ЩЕ БЪДЕ И ПРИВЛИЧАНЕТО КЪМ НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА СРЕДНИТЕ И ДОЛНИТЕ СЛОЕВЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ СВОЯ СТРАНА ДА ИЗЛЪЧИ /ИЗБЕРЕ, НАЗНАЧИ/ ДЪРЖАВЕН СЪД ЗА СЪДЕНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА ОТ ВИСШИЯ ЕШЕЛОН НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА;

3. НОВОНАЗНАЧЕНИЯТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ДА ПОИСКА ОФИЦИАЛНО ОТ ЗАПАДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА СВЕДЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА - ИНДИВИДУАЛНО И КОЛЕКТИВНО - ИМУЩЕСТВА В ИМОТИ, АВОАРИ В БАНКИ И АКЦИИ ВЪВ ФИРМИ, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВИ;

4. ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ СЛУЧАИТЕ НА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ТАЙНИТЕ АРХИВИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., И ДА СЕ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ И СЪУЧАСТНИЦИТЕ. ВСИЧКИ ТАЙНИ ДЪРЖАВНИ И ПАРТИЙНИ АРХИВИ ДА СТАНАТ ДОСТЪПНИ ЗА ДЕПОЛИТИЗИРАНОТО ПРАВОСЪДИЕ;

5. ДА СЕ АНУЛИРАТ С НАРОЧЕН ЗАКОН ВСИЧКИ ИМУЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ /ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, ДОКОЛКОТО СА ИЗВЪРШЕНИ С ЦЕЛ ПРИКРИВАНЕ НА ЗАГРАБЕНОТО;

6. ДА СЕ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ДОСЕГАШНОТО ИМ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ.
 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/