6 юли 1995


София, 6 юли 1995 година
Брой 130 /1431/


София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН НЕВРОКОПСКИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 30 ЮНИ 1995 Г. И ОГЛАСЕНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 4 ЮЛИ 1995 Г.


Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. в България следи най-внимателно обществено-политическите процеси, подкрепяйки и подпомагайки всички положителни инициативи, които се опитват да осъществят политическите сили с демократична насоченост в нашата изстрадала страна. С всяка измината година обаче декларативният характер на тези прояви и промени все повече ни задължава да се активизираме и да се включим пряко в трудната, но благородна цел, а именно България да заслужи своето полагаемо място в съвременния демократичен свят. След провеждането на последните парламентарни избори Съюзът на репресираните се надяваше, че правителството, съставено от спечелилите изборите представители на бившите комунисти - БСП, ще прояви разумна политическа далновидност и няма да предприеме законодателни промени и мероприятия, осъществяващи реставраторските попълзновения на част от своите избиратели - най-злостните строители на комунистическо-болшевишкия строй, наложен насилствено с цената на хилядите свидни жертви и господствал в продължение на близо половин век в нашата страна. Всички действия на парламентарното мнозинство в Народното събрание и на излъченото от БСП правителство ни убеждават, че техните тържествени декларации за поемане вината за икономическата и за политическата разруха на държавата и за законодателни инициативи за изграждане на демократично общество са чиста проба заблуда.

В тази тревожна за нацията ни обстановка националното ръководство свиква Националния съвет на редовно заседание на 8 юли 1995 година, събота, за набелязване на конкретни мерки за отпор на пълзящата рекомунизация. Заседанието ще се проведе от 10,30 часа в салона на читалище "Цар Борис Трети".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Централната комисия по етика на Партията на демократичните промени /ПДП/ с настоящата декларация се обръща към всички членове и симпатизанти на партията, за де оповести следното:

1. Партията на демократичните промени бе извикана на живот в отговор на назрялата потребност да се запълни политическият вакуум, появил се от настъпилото отдръпване и разочарование на гражданите в резултат на допуснатите грешки при защита на основните граждански права и свободи в Република България.

Нейното създаване е обективно обусловено, независимо от негласните споразумения между основните политически сили да не се допуска на политическата арена втора организация, застъпваща в програма си защита правата на малцинствата у нас.

2. Партията бе основана в края на месец май 1994 г. и не беше възможно да се организира и подготви за нормално участие в парламентарните избори. От друга страна, допуснатите грешки от организационен и субективен характер попречиха на партията да влезе в предизборен съюз или коалиране с други политически сили.

[3.?] Липсата на структури в цялата страна и невъзможността да се подготви за участие в изборите за такъв кратък срок, както и погрешното схващане за самостоятелно участие в изборите показаха, че въпреки положителната реакция от нейното създаване, въпреки притока на голям брой привърженици и симпатизанти тя се намира все още в процес на утвърждаване, че не е използван докрай целият организационен, политически и кадрови потенциал, за да бъдат доведени до знанието на българските граждани основните принципи, повели и идеи на ПДП.

4. След неуспеха с участието си в парламентарните избори водещите фигури в партията се оттеглиха от политическата сцена, което може да се окачестви само като отричане от себе си. Те не счетоха за нужно даже да направят анализ на създалата се политическа ситуация и де факто безотговорно и пораженски замразиха дейността на организацията, потънаха в нелегалност, пълно бездействие и мълчание.

5. Липсата на организационен живот на национално ниво, липсата на анализ на политическата ситуация след парламентарните избори и сега пред изборите за местни органи на властта наложиха необходимостта Централната комисия по етика да използва правомощията си, произтичащи от Устава на партията, да влезе в своята роля и да предприеме произтичащите от това действия.

На заседанието си, проведено в София на 25 юни 1995 г. в пълен състав, Централната комисия по етика реши:

Съгласно предвижданията на Устава на Партията на демократичните промени насрочва редовно заседание на Националния съвет на ПДП на 8 юли 1995 г. от 11,00 часа сутринта. Сборно място - пред централния вход на НДК. Поканват се всички членове на Националния съвет, както и активисти на партията, да присъстват на заседанието.

Заседанието обсъди и реши следните въпроси:

а/ Спешно да се свика редовна национална конференция на Партията на демократичните промени, на която Националният съвет да направи отчет за организационното състояние на партията и цялостната дейност и да се набележат стратегическите задачи за дейността на ПДП.

б/ Оценка за дейността на Националния съвет и набелязване на задачите за по-нататъшната дейност и организационно укрепване на ПДП.

в/ Да се вземе решение за подготовка и насрочване на редовна Национална конференция на Партията на демократичните промени.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Рахимов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


На своето редовно заседание, проведено на 1 и 2 юли 1995 г. в Съюзния дом-паметник "Александър Стамболийски" в София, Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз /УС на БЗНС/

Р Е Ш И:

1. Одобрява доклада на главния секретар на БЗНС д-р Анастасия Мозер за политическото положение в страната.

2. Приема доклада на организационния секретар Петко Илиев за стратегията, тактиката и техническата програма за предизборната работа на местните предизборни щабове за предстоящите избори.

3. Приема отчета на председателя на УС г-н Руси Карапетков за периода от 1 май до 30 юни 1995 г.

4. Насрочва извънредно заседание на УС на БЗНС на 29 юли 1995 г. от 9 часа.

5. Приема информацията за работата на народните представители - съюзни членове, и ги задължава да работят за срочно внасяне на проектозаконите, залегнали в предизборната програма на коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/.

6. Задължава народните представители от БЗНС в Парламентарната група /ПГ/ на коалиция Народен съюз да отстояват съюзната позиция за по-високи изкупни цени на млякото, месото, ечемика и пшеницата.

София, 2 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ /В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ/, ПРИЕТИ НА 27-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /1-2 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Като анализира актуалната политическа обстановка в страната и политическите перспективи пред Радикалдемократическа партия /РДП/, конгресът реши:

1. Да продължи работата по организационното укрепване и финансовото стабилизиране на партията.

2. Особено внимание да бъде отделено на разработването на идейни проекти и програмни документи, основани на либералната идеология и адресирани към конкретни съсловия и социални групи, които ще увеличат членския състав и електоралната опора на РДП. РДП да продължи утвърждаването на политическата си идентичност като партия на средната класа в България.

3. За постигане на високопрофесионално равнище на политическата си работа, РДП да създаде свой информационен център, група за идеология, анализи и прогнози, както и финансов съвет към Националния партиен съвет /НПС/.

4. РДП да продължи да утвърждава своето място в Либералния интернационал и да разшири сътрудничеството си със сродни на нея партии и организации в чужбина.

5. Конгресът възлага на Изпълнителния комитет /ИК/ на РДП да разработи концепция за изявите на партията в информационните средства и да организира издаването на "Либерален бюлетин" на български и английски език.

6. Ръководните органи на партията, избрани на конгреса, да организират защитата на всички членове на РДП от политическите уволнения и произволи, предприемани срещу тях.

7. След местните избори ИК на РДП да насрочи национална конференция на РДП за обсъждане и приемане на Програмата на партията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ информира обществеността по следните въпроси:

1. Конституционният съд не оправдава съществуването си. Той не е легитимен, тъй като е назначен от политическите партии, които управляват, а не е избран от народа на изборите. Не може един човек, който отказва да подпише конституцията, сега да я защитава. Георги Марков не е бил съдия. Какъв конституционен съдия може да бъде при това положение? Препоръчваме на този, който го назначи за конституционен съдия, да го отзове.

2. Още един път заявяваме, че Движението за права и свободи /ДПС/ беше създадено по нареждане и указание на Тургут Юзал - президент на Турция, и от турското разузнаване на етническа основа за разпокъсване на България. Това "движение", доколкото разполагаме с данни, подготвя кървава баня в България по подобие на босненската. Крайно време е ДПС да се разформирова и да се забрани, тъй като не е създадено като партия, а изпълнява строго партийни функции. То въоръжава населението от турски произход и подготвя чудовищни престъпления против България. По искане на екстремистите от ДПС бяха разгромени органите на сигурността. Както в други страни, и в България не трябва да има почва за виреене на партии и движения на етническа основа.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО МАКСИМ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ, ПО ПОВОД НА ЗАКРИВАНЕТО НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ В СОФИЯ.


Ваше Светейшество,

Софийската и Пловдивската духовни семинарии са единствените средни кадрови училища на Българската православна църква /БПЦ/. И като такива имат за своя първостепенна задача да подготвят бъдещите служители на БПЦ. Престиж както за семинариста, така и за ведомството е продължаването на специфичното богословско образование във висшето духовно училище - Духовна академия, преобразувана в Богословски факултет. Съществуването на последния в сферата на висшите учени заведения е обяснима необходимост, но закриването на Духовната академия е необясним факт, защото е във вреда на кадровите интереси на БПЦ.

През тази година двете семинарии дадоха на Църквата около сто боря завършили семинаристи. Тези деца, за които Църквата полагаше големи грижи в продължение на цялото им дългогодишно обучение, остават в по-голямата си част на произвола на съдбата. Богословският факултет може да приеме само 15 донаборници. Част от останалите могат да кандидатстват във В.Търново.

Ние, свещениците в БПЦ, питаме Светия синод - Каква ще е съдбата на неприетите семинаристи? Каква грижа може да покаже към тях висшето духовно ръководство?

Най-належащи кадрови нужди неотложно налагат Светият синод на БПЦ да възстанови час по-скоро статута на Духовната академия - като висше духовно кадрово училище - само за момчета. Да се възстанови пансионът към горното, включително и столът към него. А Богословският факултет да се изнесе в сградите на Софийския университет.

Нашите деца, за които Църквата положи толкова грижи, не бива да остават на улицата. Те трябва да продължат своето духовно образование още през идващата 1995/1996 учебна година.

Надявайки се на Вашите мъдри архипастирски решения и отеческа загриженост, ние целуваме благославящата Ви десница и оставаме Ваши верни служители.

София, 5 юли 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: о. Спас

                                                                                            ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: о. Васил

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА КОНТРОЛА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/. Форумът преизбра Александър Томов за председател на партията.


Националната конференция на ГОР изразява тревога от засилените процеси на монополизация и партийно-държавен контрол върху националните електронни медии.

Ние сме убедени, че информацията е един от главните ресурси на демократичното развитие и нейното свободно разпространение е ключово условие за развитие на българските реформи. За съжаление в последно време се наблюдават процеси на пряк и косвен контрол върху работата на журналистите, на прикрита и неприкрита цензура, на целенасочено ограничаване на неудобна за управляващите информация.

ГОР се противопоставя на сегашния начин за управление на националните електронни медии, зависещ непосредствено от волята на парламентарното мнозинство. Информацията не може да бъде политически ограничавана и да зависи от волята на партийни апарати или отделни депутати. Ние енергично се противопоставяме на продължаващото "ръководно положение" на Комисията за радио и телевизия към Народното събрание, която е в пълно противоречие с конституцията на страната и с принципа за разделение на властите. Продължаващото неприемане на Закона за радио и телевизия, който да спаси националните електронни медии от ежедневното вмешателство, е скандално предизвикателство към принципите на демокрацията и цялото българско общество. То дава огромна власт в ръцете на група депутати, но и същевременно създава предпоставки за корупция и дезинформация на целия народ.

Националната конференция на ГОР смята за неуместен натиска върху ръководителите на националните електронни медии от различен ранг, партийния контрол върху тяхната дейност, както и груповата подмяна на техните ръководители с партийни решения. Всичко това според нас ще формира нездрава основа в националните електронни медии, ще породи верижна реакция от приспособяване и самоцензуриране като условие за материално и професионално оцеляване на журналистите.

Националната конференция смята, че преплитането на медийния и финансов капитал и свързването на редица основни вестници с частни банкови групировки води до силна монополизация на медийното пространство и зависимост на общественото мнение от група взели икономически аванс лица. Такава структура на печата е по-малко свързана с пазара, отколкото с финансовите и политически ангажименти на тези групи. ГОР смята, че българският печат не може да се развива успешно нито като партиен, нито като финансово-монополистически. Ние смятаме, че тези отношения трябва да се регулират със закон, който опазва журналистите от каквато и да било цензура, от неправомерни държавни данъци и който гарантира свободата на словото във всичките му проявления.

Само свободен печат и свободни електронни медии могат да гарантират истината за процесите в страната и да търсят тази истина в благородно съревнование и конкуренция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ДЕСЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ ОТ 39-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Раздел пети
Отношения с държавни органи, обществени и други организации

Чл.54. БСДП осъществява своята политика по всички позволени от закона начини.


Парламентарна група

Чл.55 /1/ Народните представители от БСДП образуват парламентарна група в Народното събрание, която работи в съответствие с принципите на социалдемокрацията.
/2/ Членовете на БСДП, избрани в орган на властта, провеждат политиката на партията в дейността на този орган.
/3/ Те са отговорни за дейността си пред партията.
/4/ ПГ на БСДП или нейната фракция в парламентарната група на политическата коалиция, в която участва БСДП, самостоятелно избира своето ръководство и сама изработва и приема правила за своята работа.
/5/ Възникналите спорове между ПГ, ИБ и НК се разглеждат и решават от Националната конференция.
/6/ Решение за отнемане на политическо доверие към народен представител от листата на БСДП се взема от НК.


Организации с участие на БСДП

Чл.56. БСДП разпространява социалдемократическите идеи сред обществеността, активно подпомага СДМС, ФКЖ към БСДП, УСДС и други организации, които споделят принципите на БСДП. Председателите на тези организации участват с право на съвещателен глас в работата на НК и ИБ на БСДП.


Раздел шести
     Средства за масова информация и пропаганда

Чл.57 /1/ БСДП учредява централни средства за информация с решение на конгреса, Националната конференция или НК, а местни - с решение на една или няколко местни организации или на РО.
/2/ Централен печатен орган на БСДП е в."Свободен народ".
/3/ Директорите и/или главните редактори на средствата за информация се избират от органите, които ги учредяват, а за централните - от НК.
/4/ БСДП се стреми към сътрудничество на демократична основа с всички средства за информация - преса, радио, телевизия и др.

Чл.58 /1/ БСДП организира и осъществява рекламно-издателска, пропагандна, агитационна, просветна, образователна и други дейности при спазване разпоредбите на действащото законодателство.
/2/ С решение на ИБ могат да се учредяват фондации, издателски къщи и други организации.
/3/ Средствата за масова информация и друга дейност към БСДП са длъжни да бъдат лоялни към политиката й.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
06.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!