6 юли 1993

София, 6 юли 1993 година
         Брой 129 /916/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА НА НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН, СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ И ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД, ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАЧИН ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,
ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

Съобразно Ваше писмо N 472 от 25 юни 1993 година, отправено до "бившите” митрополити Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий, Врачански Калиник, представяме на Ваше разположение следната наша лична молба: да повторим съкрушението и съзнанието си за вината, която имаме за разединението в Църквата. Съжаляваме за него и търсим начин да го изкупим, за да може да се възстанови единството, което е така необходимо за самата Църква и за цялата страна.

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО И ДОСТОПОЧТИМИ АРХИЕРЕИ,
Без Вашето съдействие и помощ това няма да можем да сторим. Ето защо, молим Ви, помогнете ни да изпълним дълга си като духовници - чеда на Българската православна църква, и като българи, по начин ефективен за резултата и удобен за Вас.

Избрахме за начин на обръщение към Вас тая форма, позовавайки се на исторически факт от нашата история - молбата на българските архиереи, неучаствали в църковно-народната борба. Те, осъзнали вината си, се разкаяха и отправиха обща писмена молба да бъдат приети в раждащата се Българска екзархия, в числото на които е и българският екзарх Антим.

Оставаме с обич в Христа.

София, 1 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /НК на БСДП/ отново изразява своята загриженост от развитието на политическите процеси в страната.

Оказва се груб уличен натиск върху държавните институции, без да се подбират средствата.

Инициатор и организатор на тези действия е Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/. Сегашните действия на НКС са опит да се върне изгубената власт и стремеж да се прехвърлят острите вътрешни противоречия на коалицията върху цялото общество. Определени кръгове не скриват и намеренията си за промяна на държавното устройство.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия оценява резултатите от кампанията на СДС срещу демократичните институции като сериозно поражение на крайните сили в ръководството на СДС и като успех на силите на политическия плурализъм, на разума и на националното разбирателство.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия преценява, че настоящият момент не е подходящ за провеждане на преждевременни парламентарни избори. Изборите могат да решат проблемите на страната само ако не възпроизведат досегашния двуполюсен модел на парламента, макар и при променено съотношение на силите. Едни избори сега биха забавили приемането на важни закони, свързани с провеждането на структурната икономическа реформа.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия смята, че определени политически сили, афиширащи се както като леви, така и като десни, използвайки тежкото икономическо положение на страната, свързано с високото ниво на инфлация, стимулират процеси на деструктивизъм и анархия. Така те съвместно спомагат да се разширят и задълбочат основните язви в нашето общество - корупцията и икономиката в сянка. Срещу това БСДП ще противопостави последователна защита на конституционализма и на правовия ред.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия осъжда опитите на някои политически сили, включително парламентарни, да разпалят етническо и религиозно противоборство в страната.

Използването на национализма за тясно партийни цели във време, когато на границите е налице военен конфликт, е равностойно на национално предателство.

Като изхожда от направените оценки и изводи, Националният комитет на Българската социалдемократическа партия

Р Е Ш И:

1. Одобрява действията на Изпълнителното бюро на БСДП, свързани със защитата на законно установените и свободно избраните държавни институции на Република България - парламент, президент и правителство, през месеците май-юни 1993 г. Намира за целесъобразно и навременно политическото взаимодействие, установено с нашите партньори от Съвета за сътрудничество, както и консултациите, проведени с останалите политически сили, заявили подкрепата си на конституционността, правовия ред и демокрацията.

2. Задължава Изпълнителното бюро на БСДП да продължи работата си за създаване на силна и авторитетна центристка политическа коалиция на основата на сходството на програмните цели и защитата на обществените интереси.

3. Задължава Изпълнителното бюро и ръководствата на местните организации на БСДП да организират нейната подготовка за участие в предсрочни местни и парламентарни избори.

4. Открива общопартийна дискусия по въпроса за вливане в БСДП на Алтернативно социалистическо обединение - независими, социалдемократически клуб "Европа" и други политически формации. В хода на дискусията да се разгледа въпросът за формиране на силен център от реални политически сили.

Дискусията да се проведе през юли - септември 1993 г. При подходящи условия по този въпрос да вземе решение Националната конференция на БСДП.

5. Смята, че е необходимо Народното събрание и правителството рязко да подобрят качеството на своята работа и в най-кратки срокове да реализират обявената и приета от тях програма за по-нататъшно развитие на политическата и икономическата реформа в България, която единствена може да изведе страната от тежката криза.

София, 3 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩЕСТВО "ЧОВЕЩИНА" КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД НА НАРАСТВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ В СТРАНАТА. Оранизацията е учредена на 1 август 1991 г. в София от група интелектуалци и е регистрирана на 21 септември 1992 г. от Софийски градски съд по Закона за лицата и семейството.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, дълбоко разтревожени от епидемичния взрив на насилие, престъпност, наркомания, проституция и ред други и противообществени прояви в страната.

Нашата общественост ежедневно е шокирана от драстични случаи на грубост, жестокост и отмъстителност, дори спрямо болни и възрастни, спрямо собствени родители и близки.

Страх и несигурност сковават нашите души. Смразяващ страх от насилие не ни напуска дори насън. Добродетелите на днешната демокрация се представят по един начин от политиците, а в живота изглеждат съвсем иначе. Липсва сигурност за хората, за да живеят нормално. Българинът винаги е осъждал насилието и е гледал на престъпните елементи като на социална измет.

Господа, вие най-добре знаете, че преходът към истинско гражданско общество е несъвместим с господството на злото, на извращенията и агресията.

Ние апелираме за конкретни мерки срещу насилието и престъпността. Направете всичко възможно, за да гарантирате спокойствието на гражданите. Вие разполагате с ефективни средства за облагородяване на отношенията между хората в духа на човещината, на добросъседството, взаимопомощта и зачитането на интересите на другите.

Националната сигурност е щит не само срещу външни, но и срещу вътрешни заплахи. Ето защо отправяме своя апел до Комисията за национална сигурност при Народното събрание, а също така и до Законодателната комисия, Комисията по наука и образование, Комисията по социалната политика, Комисията за младежта и спорта, да обсъдят и подготвят такива решения, каквито обществото очаква.

Ние, научни работници - философи, психолози, педагози, лекари, психиатри, писатели и журналисти, обединени в общество "Човещина", предлагаме да утвърдите система от активно работещи механизми против агресивността и насилието, за избавяне на нашето общество от социалните злини. Общество "Човещина" е готово в съдружие с други научни и културни организации и институти да участва в съставянето на национална програма за изследване и анализ на причините, факторите и механизмите на социалната агресивност и на мерки за нейното ограничаване. Имаме готовност съвместно със секция "Психология" и "Педагогика" към Съюза на учените в България да представим идеен проект за национално проучване по проблема /до края на септември/.

Ние се обръщаме също така към телевизията, радиото и другите средства за масово осведомяване да се даде по-широка гласност на проблемите на агресивността и престъпността, за която ясно се изказа и президентът на Република България пред Народното събрание.

София, 21 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВО "ЧОВЕЩИНА": проф. д-р Връбка Орбецова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА-КОНЦЕРТ В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ В БЕЛОМОРСКА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА /ПЛОВДИВ НА 4 ЮЛИ 1993 Г./ Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Министерския съвет и до Консулството на Република Гърция в гр. Пловдив.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, дълбоко загрижени за съдбата, правата и свободите на нашите сънародници, живеещи понастоящем в Беломорска Македония и Тракия. Нашата загриженост произтича от продължаващата вече повече от 80 години политика на геноцид и безправие спрямо българското малцинство в така наречената Северна Гърция. Тази политика, дело на системните и целенасочени усилия за унищожаване на всичко българско в Беломорска Македония и Тракия, днес е повече от анахронизъм.

Изхождайки от факта, че Република Гърция е подписала и парафирала всички основни международни спогодби и договорености за правата на човека, ние категорично настояваме:

1. Да бъдат дадени и гарантирани всички основни човешки, културни и национални права на българското малцинство в Беломорска Македония и Тракия: възстановяване на училища, църкви, културни институции и други с преимуществено и признато ползване на роден български език.

2. Гръцката държава да разработи и приложи програма за ускорено икономическо развитие на районите, населявани компактно от българско население, с цел извеждането им от преднамерено налаганата им изостаналост.

3. Официалните власти в Атина да спрат политиката на приравняване на българите мохамедани с етническите турци в Западна Тракия и да им предоставят всички права на българско национално малцинство.

4. Да спре системното заселване на изселници понтийски гърци в районите със запазено компактно българско население с цел неговото разреждане и окончателна асимилация.

5. Да се прекрати всякакъв вид преследване на свободна изява на воля и дух за принадлежност към българската етническа група в Гърция и всички репресирани поради тази причина да бъдат реабилитирани и обезщетени.

6. Да се осигури възможността за свободна обмяна на идеи, преса, книги, аудио- и видео-материали между нашите сънародници от Беломорска Македония и Тракия и техните родственици в Република България и другаде по света.

Продължение на горепосочената политика е и отказът да бъдат издавани визи за посещаване на Република Гърция от бежанците от Беломорска Македония и Тракия. Доколкото това се явява едно грубо нарушение на правата на човека, ние настояваме за незабавното премахване на този антихуманен подход от страна на оторизираните гръцки представители в Република България. Нашата борба срещу тази позорна политика ще продължи до пълното й отменяне.

В заключение искаме най-категорично да протестираме и срещу абсолютно анахроничната и неадекватна на съвременните реалности на Балканския полуостров, в Европа и в света политика на непризнаване на Република Македония като суверенна и независима държава. Настояваме гръцката държава незабавно да ревизира своята позиция в положителна посока.

При неизпълнение на тези наши искания ние открито декларираме твърдата си решимост да продължим справедливата си борба до победен завършек.

Пловдив, 4 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПРИ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 12 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


І. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И МЛАДЕЖТА - ТРАДИЦИИ, КОИТО ЗАДЪЛЖАВАТ.

Социалдемократическото младежко движение в България винаги се е ползвало с престиж пред нашата и международната общественост. От него са излезли личности, много от които днес са легенда. Достатъчно е да споменем, че още в края на XIX век Вторият интернационал създава фонд за издаване на социалдемократическа литература на името на преждевременно починалия Слави Балабанов - интелектуалец, публицист и преводач от европейска величина. Ненавършил 30 години. Годините преди окончателното възцаряване на сталинския режим у нас са ни завещали имената на Людмила Славова, Цвети Кванов и десетки други млади хора - дейци на ССМ, погълнати от месомелачката на тоталитаризма. Тяхната единствена вина е била, че са били свободни духом. Точно дейците на младежкия съюз са тези, които най-безкомпромисно се изправят срещу капитулантската линия на ликвидаторите на БРСДП - Бодуров, Нейков, Братанов и съмишлениците им. Членовете на ССМ са тези, които избират небесносиния цвят за свой символ.

Днес, след три години политически плурализъм, Социалдемократическият младежки съюз /СДМС/ започва да се изгражда изцяло наново. Той ще трябва да защити правото си на съществуване на фона на прогресиращото разочарование и апатия, които обземат младите хора в България. Той ще трябва да предприеме стъпки, които да го различават от невзрачното присъствие на повечето младежки организации в българския обществен живот.


II. ЦЕННОСТИ И ИДЕЙНА ОРИЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ.

Членовете на СДМС при БСДП изповядват ценностите на световната социалдемокрация - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ и СОЛИДАРНОСТ. Те изцяло приемат Програмата на БСДП, приета на 38 конгрес на БСДП, както и тактическата платформа "Третият път".

СДМС при БСДП ще разработи собствени документи по приоритетните младежки въпроси.


III. АКЦЕНТИ И ПРИОРИТЕТНИ ВЪПРОСИ, СТОЯЩИ ПРЕД СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ.

Младежта и безработицата. Този проблем ще виси като дамоклев меч над цялото българско общество. Освен работата по общите мерки за решаване на проблема, които очевидно ще се прокарват бавно по известни на всички причини, СДМС ще акцентира върху някои практически въпроси, които могат да намерят по-бързо решение. На първо място, това е увеличаването на стимулите за фирми, които назначават на работа младите специалисти. Досега има някои положителни стъпки, но те трябва да бъдат задълбочени. На второ място, СДМС ще настоява за допълнителни улеснения за регистрираните безработни, решили да започнат собствен бизнес. Досега тези хора имаха право да получат наведнъж полагащите им се социални помощи. СДМС ще настоява в този случай общата сума на помощите да се увеличи, като се умножи с корекционен коефициент 1,4, а за тези, които искат да развиват дейност в селското стопанство - с коефициент 2,0. Разбира се, визираните тук предложения трябва да бъдат част от цялостен пакет предложения, който да се доведе до знанието на съответните компетентни институции.

Младежта и приватизацията. СДМС приема и горещо одобрява идеята за приватизация с използване на различни техники на масова приватизация, в това число раздаване на безплатни ценни книжа за определени суми. СДМС обаче ще настоява за "реституция на труда" на всички хора с трудов стаж, натрупан в периода от национализацията през 1947 г. до наши дни. СДМС ще настоява също така "реституираният" трудов стаж да може да се наследява и дарява на роднини по права линия. Моралните основания на това искане едва ли се нуждаят от коментар.

Младежта и духовната инвазия в България. Младежта и наркоманията /токсикоманията/. Тези теми се разглеждат общо, тъй като в много случаи водят до деградация на личността, самоубийства и други фатални изходи. СДМС ще организира т.нар. "групи за натиск", които да оказват непрекъснато въздействие върху държавните институции, за да се отделя достатъчно внимание на тези проблеми. Също така ще се организира работна група за наблюдение на нетрадиционните вероизповедания в България, която да обработва постъпващата информация за поява на непознати секти и други подобни, чиято дейност може да противоречи на законите или пък се използват прикрити форми за богослужебна дейност.

Младежта и образованието. СДМС ще настоява за създаване на равнопоставеност между безплатното държавно образование и платеното частно образование. СДМС ще настоява за данъчни облекчения за частните училища, които са легализирани от изпълнителната власт и имат учебни програми и организация, отговарящи на националните и европейски стандарти. От друга страна, СДМС ще се противопоставя на всички опити за безконтролно съкращаване на бюджетните разходи за безплатно образование /особено във висшето образование, където такава тенденция е налице/.

Заедно със Социалдемократическата студентска група "Вили Брандт" СДМС ще поддържа контакти с всички легитимни студентски организации и ще води конструктивен диалог по академични проблеми.

СДМС ще се противопостави на всякакви внушения за премахване на задължителното основно образование.

Младежта и мирът. СДМС ще подкрепи всички балкански и други инициативи, насочени към запазване на мира, срещу ксенофобията и религиозната нетърпимост. СДМС ще сътрудничи активно с Младежкия социалистически интернационал и ще участва в международните му инициативи.

В заключение заявяваме, че в дейността на СДМС към БСДП ударението ще пада върху практическия резултат, а не върху самоцелната политическа агитация и самореклама.

София, 12 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ. Документът е адресиран до Народното събрание и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия се обръща към Вас с предложение в бъдеще да не се изплащат никакви заплати на народни представители, които не се явяват на заседанията на Народното събрание, както и на тези, които с дейността си дестабилизират работата на Народното събрание и правят опити да свалят законно избраното правителство на проф. Любен Беров. На това правителство, което в по-голямата си част е седесарско, трябва да се даде възможност спокойно да изпълнява задълженията си.

Българската комунистическа партия е против провеждането на предсрочни парламентарни избори. За предсрочни парламентарни избори са тези, които са заинтересувани да продължи разоряването на страната ни. За разрушителната си политика рано или късно народът ще им потърси отговорност.

Предлагаме на вниманието Ви да бъде преразгледан въпросът със заплатите, които си определихте и сте си гласували. Те в никакъв случай не трябва да бъдат по-големи от едно към три. Как не Ви е съвестно да получавате заплати, за каквито не можеше и да се сънува през режима на Т.Живков? Цялата ви борба в това ли се състоеше? Не виждате ли, че народът гладува и мизерува? Не виждате ли, че пенсионерите ровят в кофите за смет, за да затулят гладните си гърла? А какво да кажем за безработните? Преразгледайте въпросите за образованието, здравеопазването и другите осигуровки на народа, които имаха до 10 ноември 1989 г. Възстановете безплатното образование и здравеопазване. Подсигурете условия на народа за нормален живот. Индексирайте пенсиите и заплатите с толкова пъти, с колкото пъти са увеличени цените на стоките. Подсигурете безплатен градски транспорт на всички пенсионери, учещи се, социално слабите и безработните. Пуснете всички предприятия на пълни обороти. Възстановете загубените по вина на СДС пазари. Народът не желае капитализъм. Той си иска социализма, защото е по-справедлив от капитализма поне 1000 пъти. Повече с лъжи и с демагогия никой не може да залъгва народа.

София, 24 юни 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА УСПЕШНОТО ИЗВЕЖДАНЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В СЪВРЕМИЕТО Е НЕОБХОДИМО: ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, ЕДНОВРЕМЕННОСТ И ЕДНОПОСОЧНОСТ", ПРИЕТА НА СЕДМИЯ КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА /29, 30 И 31 МАЙ В СОФИЯ/.


Никъде и никога в света идеална демокрация не е съществувала и не съществува. Никъде и никога законните свободи на хората не са останали ненакърнени. Защото под класическа демокрация поне досега се има предвид английската или тази на САЩ, където социална справедливост не съществува.

Държавата с нейния паразитен и репресивен апарат охранява класовото разслоение.

Във всички властнически издания, включително маркс-ленинските, както и в речите на партийните им лидери, думата анархия се отъждествява с безредие и хаос.

Безредието и хаосът най-често са предизвикани от най-тираничните режими, т.е. своеволието и хаосът се предизвикват от властите.

Идеята, която проповядват анархистите, е за общество без власт и експлоатация, за справедливо участие в притежаването на средствата на производство, в труда и в разпределението на благата.

Какви са средствата, които могат да осигурят социалното преустройство в духа на мечтания безвластнически комунизъм?

Каква е тактиката, която анархистите препоръчват за приложение и осъществяване на този обществен строй, който единствено би донесъл вечно търсеното и желано щастие, благоденствие, мир, свобода, солидарност и справедливост?

Платформата, която предлагаме днес, е съобразена със сегашните условия и изисквания на АНАРХИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


ОСНОВНИ НАЧАЛА

За изхода от икономическия хаос и духовната криза в настоящия момент препоръчваме принципа на самоуправлението и пряката демокрация. За нас, анархистите, общината е основната клетка на обществената организираност. Общината осъществява всички икономически, социални, културни, здравни и други проблеми на обществото. Решаващият /управляващ/ орган на общината е Общинското събрание. За придвижване проблемите на общината по отрасли и специалности по места в общините да бъдат избирани и винаги сменяеми високообразовани, компетентни, с извисен граждански, обществен морал и съвест хора, ползващи се с доверието на населението.

Анархистическият /без властнически/ комунизъм за разлика от всички социално-икономически и политически движения е федералистически. Новата обществена организация, която ще бъде изградена и ще замени държавата, ще функционира от долу на горе. Всички жители на дадено селище ще образуват свободна местна община, а всички свободни местни общини ще се обединят по райони, области, национално и интернационално в съюзи и федерации в една обща СВЕТОВНА КОНФЕДЕРАЦИЯ.

Налага се следователно да уточним нашето разбиране за федерализма и федерацията на народите. Тази федерация, според добре разбрания федерализъм: развит и уточнен от Прудон и Бакунин, означава - обединение на общности от хора независимо от етническите групи и националности, които ги съставят. Премахване на изкуствените граници над територии, обитавани от тези населения, в т.ч. обединения по етническа и национална линия за разрешаване на техните специфични проблеми. Съвършено различно е федерирането на държавите, каквото имаме днес, от федерирането на народи. При федерацията на народи стопанските проблеми и доброто функциониране на икономиката са суверенитет на икономическата организация на обществото. Тя обединява предприятия, клонове, териториални федеративни обединения, където не се допуска дискриминация по етническа и национална принадлежност.

Новата производствена организация на обществото ще представлява една сложна мрежа от безброй местни земеделски, минни, индустриални, транспортни и други предприятия в свободната община, съюзени по райони, области, национално и интернационално в производствени съюзи и федерации в една обща световна разменно-потребителна конфедерация, за задоволяване всестранните нужди на хората. По същия начин ще бъде организирана всяка човешка обществена дейност: транспорт, съобщения, образование, здравно дело, култура и всички полезни за обществото дейности. При така федералистично организираното общество, включващо всички функции на многообразния човешки обществен живот, не ще има място за никаква власт от човек над човека. Ще отпаднат всички паразитни организации, създадени само за печелене на пари, които развращават човека. Контролът по изпълнението, създаването и развитието на всяка производствена, научна, спортна или културна организация ще бъде в ръцете на колектива.

При анархизма в управлението на обществото, в производството и разпределението на благата са премахнати всякакви привилегии. А всяка власт означава привилегия - икономическа, политическа и духовна. Въплъщение на икономическата власт е частната собственост на средствата за производство, съсредоточена в ръцете на едно малцинство - капиталисти. На политическата власт - държавата, а на духовната - църквата. Тези три форми на властта са органически свързани. Ние сме за премахване на частната собственост, държавата и църквата и за пълно премахване на всички форми и институции на принуда и насилие. Ние отричаме всички политически, политико-икономически, социални учения и движения, които целят запазването на: държавата, частната собственост, църквата, принудата и насилието в обществените отношения. Ние отричаме както съвременната държавно-централистична капиталистическа обществена система, така и досегашната командно-бюрократична тоталитарна болшевишка система. Защото те са изградени на принципа на централизма, властта, командата и бюрокрацията, които са отрицание на народната самодейност и свобода.

Ние отричаме държавния социализъм, защото той води до държавен капитализъм - най-чудовищната форма на икономическа експлоатация и потисничество, води до пълно отрицание на обществената и лична свобода.

Ние отричаме фашизма, който представляваше и представлява един исторически опит за реставрация на абсолютизма, самодържавието и господството на политическата форма на власт с цел да защити икономическото и духовно господство на привилегированите класи.

Ние отричаме парламентарната демокрация, защото тя не предвижда премахването на властта. Тя води до разцепление на народните маси, увличайки ги чрез лъжи и заблуди в чужди за техните интереси борби, и ги развращава чрез упражняване на властта и чрез поддържане апетита за власт.

Между провежданата от болшевишките маркс-ленински партии от Източна Европа и други партии в света национализация и социализацията на собствеността, която ние предлагаме, има голяма разлика. Двете не се покриват.

а. Национализация значи собствеността да премине в държавни ръце.

б. Социализация значи собствеността да премине в ръцете на самите производители, организирани от производствения процес в различни по големина, обем и характер производствени звена и обединени в зависимост от нуждите, които ще наложат тяхното образуване.

/Пресслужба "Куриер"/


11:15:00    
06.07.1993 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цвета Любомирова  
                                           Маргарита Анева  
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!