6 юли 1992

София, 6 юли 1992 година
        Брой 130 /660/

Ръководител Пресслужба "Куриер ”

Стефан Господинов


София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯ НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до заместник-председателя Светослав Лучников и до министъра на отбраната.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Присъединяваме се към загрижеността и към апела на патриотичните организации, които подкрепят исканията на Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните. Историята на този съюз, станал една от многобройните жертви на тоталитаризма, е известна. Вече две години сме свидетели на мъките на тези доблестни българи да отстояват изконните си граждански права. Вече две правителства след 1989 г. ги въртяха по бюрократичните си инстанции. Бездушни чиновници се опитваха още веднъж, след Политбюро през 1951 г., да задушат съюза.

Легия "Раковски" осъществи редица съвместни дейности със Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните и твърди, че това е родолюбива организация, която има право да претендира за място в обществения живот.

Възможно ли е да се издига престижът на военната професия, когато отношението към военноинвалидите е повече от пренебрежително? Възможно ли е да бъдат привличани във военните училища младежите, когато те виждат какъв би бил халът им, ако получат увреждания?

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Молим за вашата помощ, за да бъдат справедливо решени проблемите, посочени в исканията на Съюза на инвалидите:

1. Съюзът на военноинвалидите да бъде признат /най-сетне!/ за правоприемник на основания през 1915 г. и незаконно разтурен през 1951 г. съюз.

2. Да бъде възстановена собствеността на Съюза на инвалидите върху Дома-паметник на ул."Христо Белчев" 21.

3. В Закона за отбраната и Въоръжените сили да бъдат включени отделни членове, според които Министерството на отбраната се задължава да се грижи за военноинвалидите и да съдейства на техния съюз. За целта би могъл да се ползва опитът на Германия, чието законодателство има перфектна система за защита и осигуряване на военноинвалидите.

4. Министерският съвет да отпусне парична помощ, според наличните възможности и според дадените вече суми, на Съюза на инвалидите в България.

София, 2 юли 1992 г.

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ" майор Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ДА СПАСИМ И ВЪЗРОДИМ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ!" НА ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ КЪМ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ.


Ние, група интелектуалци, тясно свързани с Българския земеделски народен съюз, сме сериозно разтревожени от катастрофалното положение, в което понастоящем се намира тази най-демократична българска политическа формация. За никого не е тайна, че главната причина за това се корени в некомпетентното ръководство на т.нар. единен земеделски съюз в лицето на неговия секретар Ценко Барев и обкръжението му. Вече близо година те прокарват политическа линия, която се отразява пагубно върху организацията. Свидетелство за това е политическото фиаско, което съюзът претърпя в изборите за Народно събрание, големият отлив от организацията на много изявени съюзни членове, напълно разстроеният организационен живот, плачевното финансово състояние, липсата на доверие от страна на многобройните доскоро симпатизанти на съюза, съзнателното отстраняване на много от най-активните и авторитетни дейци, елиминирането на земеделската интелигенция, пълното обезличаване на съюза, останал извън сферата на политическия живот в България. Особено осъдително е тенденциозното дистанциране на БЗНС - единен от БЗНС - Никола Петков и другите антикомунистически сили, което доведе до разединяване на организацията и намаляване на нейния авторитет сред всички демократични формации в страната.

Тази криза за съжаление продължава и се задълбочава. Барев и хората около него доказаха, че са слаби политици и недостойни ръководители, от които организацията трябва час по-скоро да се освободи.

За всички, които милеят за утрешния ден на земеделския съюз и на България е пределно ясно, че Ценко Барев е основната пречка за неосъщественото до този момент обединение на земеделските сили. Ето защо, категорично настояваме Барев незабавно да се оттегли от ръководството на съюза. Ако това не стане, пълното пропадане на организацията ще бъде един наистина печален факт в съвременната история на страната ни.

София, 29 юни 1992 год.

Проф. д-р Иван Сарандев - член-кор., д-р с.с.н. Васил Чичибаба - ст.н.с., Петър Велчев, Драгомир Шопов, Васко Жеков, Пелин Пелинов, Грациела Бъчварова, проф. д-р Георги Радев - к.с.н., Димитър Кайджиев, Енчо Енчев - к.ю.н., Александър Димитров, Траян Първанов - ст.н.с., к.с.н. Христо Етрополски, Тодор Куюмджиев, доц. д-р Таня Щерева, Андрей Кожухаров, Желю Желев, доц. Иван Грозев, Видин Даскалов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "ДНЕС В БЪЛГАРИЯ ВСЕКИ ДЕН СТАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ УБИЙСТВА. ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИ СА ВСИЧКИТЕ, ГОСПОДА?" ПО ПОВОД НА ИЗВЪРШЕНО В СЕЛО ЦАЛАПИЦА УБИЙСТВО.


Сигналите за умишлени убийства през първото тримесечие на 1992 г. са 135. За сравнение ще посочим, че умишлените убийства през 1989 г. са 188, а през 1991 г. - 382.

Това не са просто цифри. Зад всяка цифра стои един умишлено прекъснат живот. Зад всяка цифра стои ръка, която е извършила убийство.

В обстановка на нарастваща несигурност, страх и престъпност Съюзът на демократичните сили /СДС/ пише политически декларации. Пише декларации, вместо да позволи проектозаконът за полицията, потънал в чекмеджетата на Народното събрание, да влезе в пленарна зала. Прави пропаганда, вместо да осигури достатъчно средства за силите на реда. Оправданието с "продънения" бюджет цинично стои до фактите за стотици милиони опростени дългове на фирми, за разпродаване на безценица на държавна собственост, за присвоени милиони чрез заобикаляне на закона.

Цинизъм е, господа управляващи, да трупате от човешката трагедия политически точки.

За останалите убити кой ще пише декларации?

Запомнете, средно на ден у нас стават повече от две умишлени убийства!

София, 3 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC:
Любомир Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИОННИ КЛАУЗИ В ПОДПИСАНИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С ФИРМА "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ". Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, министъра на транспорта, генералния директор на фирма "Български държавни железници" и до средства за масова информация.


На 28 май 1992 год. между ръководството на фирма "Български държавни железници” /БДЖ/, представлявано от нейния генерален директор инж. Атанас Тонев, от една страна, и, от друга - синдикатите - КНСБ /Съюз на железничарите в България/, представляван от Кирил Цветков, и сектор железопътен транспорт към Федерацията на транспортните работници /ФТР/ "Подкрепа”, представлявана от нейния координатор Илия Джоков, се сключи Колективен трудов договор за работещите в жп транспорт, чл.8. ал.2 и 3 от който гласят:

Чл.8. /2/ За работници, които не членуват в синдикална организация или членуват в друг неприсъединил се синдикат, клаузите на настоящия договор не се прилагат.

/3/ С тези работници работодателят няма право да договаря по благоприятни или РАВНИ на договореностите в настоящия КТД.

Цитираният член дава основание на ръководителите по места да го прилагат и най-вече при определянето на индивидуалните работни заплати. Това е прецедент и грубо нарушение на Конституцията и законите на Република България и незачитане на Конвенции 87 и 98 на Международната организация на труда.

Действа се по стария начин от близкото минало, "който е комунист, е привилегирован, а останалите - не". С пълна сила този принцип се прилага в настоящия момент в жп транспорта. Който е член на КНСБ и КТ "Подкрепа", е привилегирован, който е член на Националния професионален съюз на железничарите /НПСЖ/ или не членува никъде, е дискриминиран.

Ако в тридневен срок от получаване на настоящото не се вземат мерки за премахване на дискриминационната клауза на чл.8 от КТД и по този начин да се премахне създалото се напрежение, което в момента ескалира в железниците, НПСЖ с подкрепата на всички ощетени ще преминат към ефективни стачни действия по смисъла на чл.11/5/ от Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Членовете на НПСЖ са в стачна готовност от 16 юни 1992 г.

Отговорността по щетите по време на стачните действия ще поемат страните, подписали дискриминационния договор във фирма "БДЖ".

София, 2 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ:
Инж. Б. Брайков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПСЖ:
Инж. П. Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЕКЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ ПО ПОВОД НА СКЛЮЧЕНИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ВЪВ ФИРМА "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ". Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, министъра на транспорта, генералния директор на фирма "Български държавни железници" и до средства за масово осведомяване.


Съгласно чл.8 от сключения на 28 май 1992 г. нов Колективен трудов договор /КТД/ във фирма "БДЖ”, на работниците и служителите в управление - Пловдив се определят индивидуални работни заплати не според техните лични особености и заслуги в работата, а според това в кой синдикат членуват. На всички, които не са членове на КНСБ или КТ "Подкрепа”, се дават по-ниски заплати, отколкото на останалите.

Продължава гаврата на ръководната върхушка на двата "мастодонта”, лакеи на номенклатурата, с лъжи и натиск да увеличават членския си състав.

Ощетяването на работниците и служителите противоречи на Конституцията и законите в Р. България. В подкрепа на всички дискриминирани е събрана подписка от 150 железничари, работещи в сградата на ЖП управление-Пловдив.

Оставаме с надежда за Вашата спешна намеса за спазване на Конституцията и законите в България, като се спре своеволието на ръководството на ЖП управление и синдикатите, подписали КТД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ ПРИ ЖП УПРАВЛЕНИЕ: инж. М. Стефанова

Пловдив, 2 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК. Документът е приет на Учредителния конгрес на 10 декември 1990 г. в София и допълнен на Втория конгрес на 23 февруари 1991 г.


Българският Бизнес Блок /БББ/ е политическа организация от нов, съвременен тип, която си поставя за основна цел да бъде изградено в България проспериращо, демократично и хуманно общество на основата на свободната инициатива, общочовешките ценности и постиженията на човешката цивилизация.

Българският Бизнес Блок е отворена към обществото политическа формация, която изразява интересите и въжделенията на българския народ и осъществява дейността си с демократични средства и подходи в съответствие с Конституцията и законите на страната и с принципите и традициите на парламентарната демокрация.

Българският Бизнес Блок е организация на свободните инициативни хора, вярващи в ценностите на либерализма, икономическата демокрация и технологичния прогрес, отнасящи се с уважение към човешката личност и нейните неотменими и естествени права и свободи.


ЧЛЕН 1
СТАТУТ

/1/ Българският Бизнес Блок е свободно сдружение на гражданите за формиране и изразяване на политическата им воля в съответствие с Конституцията и законите на страната. Организацията осъществява дейността си в съответствие с този Устав.

/2/ Наименованието на организацията е Български Бизнес Блок, или съкратено БББ.

/3/ Седалището на Блока е в град София, ул. ”6 септември” N.1.

/4/ Българският Бизнес Блок е юридическо лице.

ЧЛЕН 2
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

/1/ Българският Бизнес Блок си поставя за цел практическото изграждане на цивилизовано, демократично гражданско общество в страната, основано на свободата на икономическата инициатива, на свещеното право на частната собственост, на стопанския, интелектуален и технологичен напредък и на уважението към основните човешки права и свободи.

/2/ Българският Бизнес Блок има за задача да обедини всички граждани, които:

- работят за цялостното икономическо, духовно и социално преуспяване на България;
- са за власт, която на дело създава условия и дава шанс на предприемчивите и трудолюбивите;
- признават и се борят за утвърждаване приоритета на частната собственост и свободната инициатива;
- ще отстояват гарантиране неприкосновеността на частната собственост.

/3/ Българският Бизнес Блок ще осъществява своите цели и задачи, като използва цивилизовани политически начини и форми на борба, законни средства и инициативи за влияние върху органите на държавната власт и местното самоуправление.

ЧЛЕН 3
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ

/1/ Българският Бизнес Блок е отворена демократична организация, която функционира и осъществява дейността си върху основата на:

1. Инициативност и доброволност.
2. Свобода на съвестта, възгледите и мненията.
3. Равенство в правата и задълженията на членовете.
4. Недопустимост на привилегии сред членовете.
5. Политическа толерантност и взаимно уважение.
6. Самоконтрол и свобода на критиката.
7. Лична и колективна отговорност за приети решения и извършени действия.
8. Откритост и гласност в дейността на всички органи и организации.
9. Участие на всички членове в разработването и осъществяването на политиката на блока.
10. Самостоятелност на организациите на Блока при обсъждане и решаване на въпросите на тяхната структура, отношения, инициативи и дейност.
11. Спазване на демократично единство при изпълнение на политически решения и осъществяване дейността на Блока.

/2/ Политическите органи на Блока се изграждат и функционират на основата на следните принципни изисквания:

1. Изборност на всички ръководни органи.

2. Ограничена мандатност за избиране в ръководните органи в Блока - максимум два мандата и недопускане повече от два изборни поста в Блока.

3. Контрол от членовете на Блока върху решенията и дейността на всички ръководни органи.

4. Периодична отчетност на ръководните органи пред членовете и организациите на Блока.

5. Балансиране, разпределение и разграничаване на функциите, пълномощията и отговорностите между ръководните, изпълнителните и контролните органи на Блока.

6. Задължително изпълнение на решенията, приети по установения ред от ръководните органи на Блока

ЧЛЕН 4
ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/1/ Член на Българския Бизнес Блок може да бъде всеки дееспособен гражданин, който не членува в друга политическа партия или организация, приема и подкрепя целите и задачите и признава Устава и програмата на Блока, членува в някоя от неговите организации и плаща членски внос. Всеки член на Блока може да членува само в една местна организация на Блока.

/2/ Членовете на Блока се приемат въз основа на подадено писмено заявление до ръководството на местна организация на Блока. Приемането става на общо събрание на местната организация чрез гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите. Заявлението се обсъжда в присъствието на кандидата.

/3/ Членуването в Блока е напълно свободно. Всеки член може да прекрати своето членство по всяко време, като писмено уведоми съответното ръководство на Блока.

/4/ Членството в Блока се прекратява и поради отпадане при неплащане на членски внос повече от една година и поради изключване.

/5/ Напусналите доброволно Блока могат да кандидатстват отново след една година, а изключените и отпадналите след две години.

/6/ Всеки член на Блока има право:

1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Блока.

2. Да участва във всички мероприятия и инициативи, организирани от Блока, и в разработването и осъществяването на приетите от него решения и в неговата политика.

3. Свободно да изразява и отстоява свои становища, възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от политиката и дейността на Блока, да критикува работата и поведението на членове, органи и организации на Блока.

4. Да иска и да получава информация от ръководните органи на Блока за тяхната и на целия Блок дейност, както и да се обръща към тях с въпроси, сигнали, предложения и молби.

5. Да търси и да получава политическа защита от Блока, в случай че бъде заплашван, обвиняван, преследван, оклеветяван, репресиран и санкциониран за изразени от него политически становища, мнения, убеждения или извършени действия, които не противоречат на законодателството на страната, както и на целите и Устава на Блока.

6. Да притежава членска карта и значка на Блока.

/7/ Всеки член на Блока е длъжен:

1. Да спазва Устава на Блока и да разяснява, провежда и защитава сред обществото целите, програмата, политическите решения, прояви и инициативи на Блока и с личния си морал и поведение да издига авторитета на Блока.

2. Да посещава редовно събранията на организацията на Блока, в която членува, и да участва активно в работата на органите, в които е избран.

3. Да участва активно и да подкрепя Блока и неговите кандидати в изборите в страната и да агитира за кандидатите и за платформата сред обществото.

4. Да допринася със своето поведение, морален облик и изразявани политически позиции в обществото за утвърждаването на хуманизма, демокрацията, правото на свободна икономическа инициатива, уважението към общочовешките ценности, правата и свободите на гражданите.

5. Да поддържа, уважава и работи за укрепването на българската държавна, национална и духовна самоличност и за утвърждаването на здравите народни традиции и обичаи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


092. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ /ХДС/


През периода ноември-декември 199б г. възниква идеята за създаване на независима организация на граждани. Така на 27 януари 1990 г. в Еврейския културен дом в София се учредява Независимата обществена организация на граждани "Демократичен фронт" /НООГ "ДФ"/, която е регистрирана по Закона за лицата и семейството. На 6 март 1990 г. тя става член на Съюза на демократичните сили /СДС/. На 26 януари 1991 г. се провежда Общо събрание на организацията, на което наименованието й се променя на Християндемократичен фронт /ХДФ/. Под това име на 12 април 1991 г. тя е регистрирана официално от Софийски градски съд по Закона за политическите партии, а на 17 март 1992 г. съдът я пререгистрира под името Християндемократически съюз /ХДС/ в България, прието на V национална конференция на 21 декември 1991 г след фактическото обединяване на териториалните организации на Християндемократичния фронт и на Християндемократическата партия в България.

ХДС се стреми към изграждането на България като съвременна демократична държава със социално пазарно стопанство, основано на свободата на частната собственост, като страна на личната инициатива и отговорност и зачитане на правата на човека. ХДС се стреми да възстанови ценностите на християндемокрацията, традиционни за нашата страна и предполагащи бъдещ просперитет.

Ръководен орган е Координационният съвет. Негов председател е Юлий Павлов.

Адрес за контакти:
София - 1000, бул. "Дондуков" N.34, ет.4, ст.4,
тел. 39-07-91.

/Пресслужба "Куриер"/

06.07.1992 г.
12:15:00

Редактори:  Нина Гаврилова
                            Любомир Йорданов - деж. ред.

Технически изпълнители: Цвета Любомирова   
                                                  Славка Кочева

Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!