6 юни 1991

СОФИЯ, 6 ЮНИ 1991 ГОДИНА                                                                      БРОЙ 109 /384/

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ОБЕДИНЯВАЩ ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА/ ЗА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ССД, СЪСТОЯЛА СЕ В СОФИЯ НА 1 ЮНИ 1991 ГОДИНА.


ДНЕС, 1 ЮНИ 1991 ГОД., В ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН" В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ. СТО ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ДЕЛЕГАТИ ОТ СТО И ДВА КЛУБА В ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ ОБЯВИХА В ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА НАПУСНАЛИТЕ ПАРЛАМЕНТА ДЕПУТАТИ, ПРОТИВ ОБЯВЕНИЯ ЗА ШЕСТИ ЮЛИ 1991 Г. РЕФЕРЕНДУМ КАТО ОПИТ ДА СЕ РАЗЕДИНИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДА СЕ ФОРМИРА НОВ ПРОКОМУНИСТИЧЕСКИ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. БЕ ПРИЕТО ОБРЪЩЕНИЕ ЗА СПЕШНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕСНИЦА КАТО ВОДЕЩА ЧАСТ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, б ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕСНИЦА В БЪЛГАРИЯ.


НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ УСКОРЯТ ПРОЦЕСИТЕ ЗА НЕЗАБАВНА СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ЗА ПЪЛНА И РАДИКАЛНА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ДЕЙЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ С ДЯСНА ИЛИ ДЯСНОЦЕНТРИСТКА ОРИЕНТАЦИЯ, С НЕОЛИБЕРАЛНА ИЛИ НЕОКОНСЕРВАТИВНА ИДЕОЛОГИЯ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СИЛНА ОБЕДИНЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕСНИЦА У НАС.

ЗА ЦЕЛТА ОЩЕ ПРЕЗ ИДНАТА СЕДМИЦА ДА СЕ СВИКА СРЕЩА НА УПЪЛНОМОЩЕНИ РЪКОВОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕЗИ ФОРМАЦИИ, КАТО СЕ ОПОЛЗОТВОРЯТ И СЪЗДАДЕНИТЕ ВЕЧЕ МЕХАНИЗМИ И НАГЛАСИ В СЪЩИЯ ДУХ.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕСНИЦА НЯМА НИЩО ОБЩО С ЕКСТРЕМИЗМА И АВАНТЮРИЗМА; КАТО СЪСТАВНА И ВОДЕЩА ЧАСТ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ТЯ ЗАЕМА РЯЗКА, БЕЗКОМПРОМИСНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ НА НАПЪЛНО ОБОСНОВАН АНТИКОМУНИЗЪМ, НО И НА УБЕДИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСТРУКТИВИЗЪМ.

СОФИЯ, 1 ЮНИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР, ВКЛЮЧВАЩ БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕРЕНИЕТО МУ ДА БОЙКОТИРА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 6 ЮЛИ 1991 Г. РЕФЕРЕНДУМ.


НИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, ВЪЗСТАНОВИЛИ ПРЕЗ М.МАЙ 1990 Г.
НАРОДНИЯ БЛОК /УПРАВЛЯВАЛ СТРАНАТА НИ ПРЕЗ 1931-1934 Г. И ПРЕЗ 194[4] Г., И ДВАТА ПЪТИ СВАЛЯН ОТ ВЛАСТ С ВОЕННИ ПРЕВРАТИ И ВРЪЩАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НОРМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ГАРАНТИРАНИ ОТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ/, ДНЕС КАТО НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ ЗАЯВЯВАМЕ РЕШИТЕЛНО, ЧЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ПОДГОТВЕНИЯ ПРЕЗ М. ЮЛИ 1991 Г. РЕФЕРЕНДУМ ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

ДЪРЖИМ ДА ПРИПОМНИМ, ЧЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ М.СЕПТЕМВРИ 1946 Г. Е АНТИКОНСТИТУЦИОНЕН И АНТИБЪЛГАРСКИ АКТ, ПРОВЕДЕН В УСЛОВИЯТА НА ЧУЖДА ВОЕННА ОКУПАЦИЯ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОР, И ЧЕ В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЕТО НИЕ ПОТВЪРДИХМЕ С РЕШЕНИЕТО СИ ДА БОЙКОТИРАМЕ И БОЙКОТИРАХМЕ НАТРАПЕНИТЕ НИ НЕНАВРЕМЕННИ, НЕРАВНОПОСТАВЕНИ И НЕЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ М.ЮНИ 1990 Г.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРЕДУПРЕЖДАВАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ ПОДГОТВЕНИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ Е ПОРЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МАШИНАЦИЯ НА БСП-БКП, ГЛАСУВАНА ОТ НОВОТО ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ БОЙКОТИРА НАЛОЖЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ, КОЙТО, АКО СЕ ПРОВЕДЕ, ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ТЕЖКИ ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗА СТРАНАТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

СОФИЯ, 1 ЮНИ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР: ЦАНКО СТАНОЕВ

ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1":
ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ, ИВАЙЛО ХАДЖИВЪЛЧЕВ, ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ, ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ, ЕЛЕНА ФРАНГЯ, МАРИ ДРАГИЕВА, ХРИСТО ЦАЧЕВ, ТОМА ТОМАНОВ, ГЕОРГИ ГЮРОВ, ИВАН КУЦАРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР: ПЕТЪР ГОГОВ

ЗА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ:
БОГДАН ЙОЦОВ, СТОИМИР МИНКОВ, ТИХОМИР МУШАНОВ, ТРИФОН СИЛЯНОВСКИ, НИКОЛА НИКОЛОВ, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ, ГЕОРГИ КАЦАРСКИ, АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА, БОРИС КОНСТАНТИНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АНАЛИЗ "КОНСЕРВАТИЗМЪТ И ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ПОЛИТИКАТА И ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА", РАЗРАБОТЕН ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


В РАМКИТЕ НА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗЛИЧНИ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ. ТУКА ОСНОВАТЕЛНО ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ КАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ СА НЕОБХОДИМИ ДА БЪДАТ НАЛИЦЕ, ЗА ДА МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ ОПРЕДЕЛЕН СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА НА ПРАКТИКА.

СПОРЕД СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ПОЛИТИКАТА СА СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРАКТИЧЕСКОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОДЕЛИ, КОИТО НЕ СЕ ОПИРАТ НА КАЧЕСТВЕНАТА ТРАДИЦИЯ И ЗА ТЯХ НЕ Е ПРИСЪЩА ПРИЕМСТВЕНОСТ И ГРАДИВНОСТ. ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННАТА УРЕДБА НА ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА И ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНИ, КОИТО, ОТ ЕДНА СТРАНА, ФАКТИЧЕСКИ ГАРАНТИРАТ ЕДНА НЕИЗВЕСТНОСТ И НЕСИГУРНОСТ, А ОТ ДРУГА, НЕ ОТЧИТАТ РЕАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ НА ХАОС И НЕСТАБИЛНОСТ. ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ НА ПРАКТИКА ТЕЗИ ЗАКОНИ, Е НЕОБХОДИМО В ТЯХ ДА БЪДЕ ОТРАЗЕН НАТРУПАНИЯТ ГРАДИВЕН ОПИТ В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ПРАВИЛНАТА ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ. Т.Е. СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДНА НАИСТИНА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ Е НЕДОПУСТИМ БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ВИСОКООРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВА. ОТТУК МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И ИЗВОДЪТ, ЧЕ САМО ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЗАЩИТАВАЩИ ИДЕИТЕ НА КОНСЕРВАТИЗМА, В РАМКИТЕ НА ДАДЕНО ОБЩЕСТВО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗРАБОТЯТ ЗАКОНИ, КОИТО ДЕЙСТВЕНО ДА ГАРАНТИРАТ ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПЛУРАЛИЗЪМ В ОБЩЕСТВОТО И ЗАЩИТА НА ТРАДИЦИОННИТЕ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ.

ИСКАМЕ ОЩЕ В НАЧАЛОТО ДА УСПОКОИМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ С ПОНЯТИЕТО "КОНСЕРВАТИЗЪМ" В НАШАТА СТРАНА СЪЗНАТЕЛНО БЕ СПЕКУЛИРАНО ГОДИНИ НАРЕД. КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ПОНЯТИЕ Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЩИТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ВСЯКА НАЦИЯ. ЕВОЛЮЦИОННИЯТ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ Е ХАРАКТЕРЕН ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, ЗА КОЕТО Е ПРИСЪЩА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО В НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И КОЕТО ЧРЕЗ СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО СИ НАСЛЕДСТВО СЪЗДАВА НЕОСПОРИМИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И МОРАЛНИЯ ОБЛИК НА НАЦИЯТА. ПОНЯТИЕТО КОНСЕРВАТИЗЪМ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЗВА С ПОНЯТИЯ КАТО РЕТРОГРАДНОСТ ИИЗОСТАНАЛОСТ, КАТО ВРЪЩАНЕ КЪМ ЦЕННОСТИ, КОИТО БЕЗВЪЗВРАТНО СА ИЗЖИВЕЛИ СВОЕТО ВРЕМЕ, ИЛИ КАТО НЯКАКВО УСТОЙЧИВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, НЕТЪРПЯЩО НИКАКВИ ПРОМЕНИ. ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ЗАВИСИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО СВОЕОБРАЗЕН БАЛАНС В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЖИВОТА, КОЙТО ДА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА УСТОЙЧИВА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКО РЕАКЦИОННО, ВОДЕЩО ДО НАРУШАВАНЕ НА ТОЗИ БАЛАНС. КОНСЕРВАТИЗМЪТ Е СВЪРЗАН СЪЩО С НЕОБХОДИМОСТТА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА КЪМ СВЕТА С ЦЕЛ ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ НЕЙНОТО ВЪТРЕШНО САМОУНИЩОЖЕНИЕ. КАТО ЯВЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ЗА КОНСЕРВАТИЗМА СА ПРИСЪЩИ ЧЕРТИТЕ HА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО И СТРУКТУРНО ОТНОШЕНИЕ, ГАРАНТИРАЩИ ВИСОКАТА ИМ СТАБИЛНОСТ И ГЪВКАВОСТ. ВСИЧКО ОТБЕЛЯЗАНО ДОТУК СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОТ ВИСОКАТА МУ ПОПУЛЯРНОСТ В ТАКИВА РАЗВИТИ СТРАНИ КАТО ВЕЛИКОТБРИТАНИЯ, САЩ, ЯПОНИЯ И ГЕРМАНИЯ, КЪДЕТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ НА ПРАКТИКА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИДЕИТЕ НА КОНСЕРВАТИЗМА. НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ОБХВАЩА И ДРУГИ СТРАНИ В СВЕТА, ЗА КОИТО НЕ Е ХАРАКТЕРНА ВИСОКА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО, НО В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ РЕАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА БЪДЕЩ ПРОСПЕРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ. КАТО ПРИМЕРИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ ГЪРЦИЯ, УНГАРИЯ, БИВШАТА ГДР И ДР. В ПРОТИВОВЕС НА ТОВА В ДРУГИ СТРАНИ, ЗА КОИТО СА ЧУЖДИ ИДЕИТЕ НА КОНСЕРВАТИЗМА, СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ НА ЕДНА НАСТЪПВАЩА КРИЗА. ОПИРАЙКИ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ТРАДИЦИИ, ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СЕГА СА ОБРАЗЕЦ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ, УСПЯХА ДА СЪЗДАДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИСОКООРГАНИЗИРАНИ ОБЩЕСТВА, ДОКАЗАЛИ СПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРЕОДОЛЯВАТ ВРЕМЕННИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВАТ И ОБОГАТЯВАТ. ОБРАТНО - СКЪСВАНЕТО С ТРАДИЦИИТЕ, ИЗДИГАНЕТО НА ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ЛОЗУНГИ, ПРЕДЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И БЕЗОГЛЕДНОТО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПО ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО СА ПРЕДПОСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ДО ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА. КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ Е ПРОТИВ АНАРХИЯТА, НАСИЛИЕТО И ЧОВЕКОНЕНАВИСТТА, ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ ТОЙ НЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПРАВИ РЕВОЛЮЦИИ, А ДА ГИ ПРЕДВИЖДА И ДА ОТСТРАНЯВА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ ПО ЧИСТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ.

ЕСТЕСТВЕНО, СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ, ПРИСЪЩИ НА СОЦИАЛИЗМА, НЕ СВЪРШВАТ САМО С ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДНА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО Е ЕСТЕСТВЕНИЯТ ЗАЛОГ ЗА СТАБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА. СПОРЕД СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ Е ПО-ВАЖНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПРЕДЕЛЕН СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С ВЪТРЕШНО ПРИСЪЩ ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛЕН ЗАРЯД, БЕЗ ДА СЕ ОТЧИТА, ЧЕ СЛЕД ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТАЗИ ОГРОМНА ЕНЕРГИЯ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЪЩЕСТВЕН ДЕБАЛАНС НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО Я ИЗГРАЖДАТ Т.Е. ОТВАРЯНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА КЪМ СВЕТА Е АКТ, КОЙТ В ГОЛЯМА СТЕПЕН БИ ПОКАЗАЛ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНИТЕ СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ. СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ ЗАЩИТАВАТ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ СОЦИАЛНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪПРЕКИ НЯКОИ СВОИ НЕДОСТАТЪЦИ, ТЪЙ КАТО ТОЙ Е ЕДНА СТЪПКА ПО СПИРАЛАТА НАГОРЕ И ОЛИЦЕТВОРЯВА ДВИЖЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НАПРЕД. НО ДАЛИ Е ТАКА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ? НАИСТИНА ЕДИН СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ В КАЧЕСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ МОЖЕ ДА ИМА И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, НО В ЗАМЯНА НА ТОВА, АКО НЕ ПРИТЕЖАВА СПЕЦИФИЧНАТА ЗА КОНСЕРВАТИЗМА ПРИЕМСТВЕНОСТ, ТОЗИ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ДОВЕДЕ СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА ДО ЕДНА НЕУСТОЙЧИВОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАСТРАШИ НАТРУПАНИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ ПОЛОЖИТЕЛЕН ГРАДИВЕН ОПИТ. ТАКА ЧЕ, КОГАТО СЕ ИЗГРАЖДА ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ЕДНО ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХОДИ ОТ ЛОГИЧЕСКАТА ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ МЕЖД ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА, УСЛОВИЯТА, В КОИТО ТЯ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА, И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНАТА БЪРЗА АДАПТАЦИЯ. СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ПОЛИТИКАТА СА НЕДОПУСТИМИ, ЗАЩОТО ТЕ ПОРАЖДАТ ПРИ НЕУСПЕХ ЗНАЧИТЕЛНИ ДЕФОРМАЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА. ТИПИЧЕН ПРИМЕР В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е УПРАВЛЕНИЕТО НА БКП И ТЕЖКОТО НАСЛЕДСТВО, КОЕТО НИ ОСТАВИ В ЗАЛОГ. ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗА 45 ГОДИНИ СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ НАПРАВИХА РЕДИЦА СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ОГРОМНИ И ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. АНТИЛОГИКАТА, АВАНТЮРИЗМЪТ, ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА СА ОСНОВНИТЕ И ПРИСЪЩИ ЧЕРТИ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БКП. МАРКСИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО Е УТОПИЧНА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ, БЕШЕ "ТВОРЧЕСКИ" ПРИЛАГАНА В НАШИТЕ УСЛОВИЯ. ЗА ВСЕКИ НЕПРЕДУБЕДЕН ГРАЖДАНИН РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАЗИ НАИСТИНА НЕГРАДИВНА И НЕОТГОВАРЯЩА НА РЕАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ПОЛИТИКА СА НАЛИЦЕ. НИЕ ПИТАМЕ, КОЙ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ТОВА И КОЙ ЩЕ ЗАКЛЕЙМИ ТЕЗИ ХОРА, КОИТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА ДО ТАЗИ ЯСНО ИЗРАЗЕНА НЕУСТОЙЧИВОСТ КАКТО В ПОЛИТИЧЕСКИ, ТАКА И В ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ? СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ УТРЕ СИГУРНО ЩЕ ПРОМЕНЯТ ВЪНШНО И ПРИВИДНО СВОЯТА СЪЩНОСТ И ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА ПРАКТИКА ГЕНЕРИРАНИТЕ В ТЕХНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НОВИ СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, ЗА КОИТО НЕ ИМ СТИГНАХА 45 ГОДИНИ.

В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ ПРОВЕДОХА НАЙ-"РЕШИТЕЛНИТЕ" СИ СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, КОИТО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШИХА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ. В ПО-ОБЩ АСПЕКТ ТОВА ОЗНАЧАВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛЕН ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ. ЕДНА ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И Е ОБРЕЧЕНА НА ГИБЕЛ, ТЪЙ КАТО НЕ СА СЪЗДАДЕНИ ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ. МОНОПОЛИЗМЪТ НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ГОВОРИ ВЪОБЩЕ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ В РАМКИТЕ НА ЗАТВОРЕНОТО ДЪРЖАВНО СТОПАНСТВО. ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС НА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА Е ИМЕННО ВЪПРОСЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА. СОЦИАЛИЗМЪТ ДОПУСКА, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРАВЯТ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА, КОЙТО Е ОПРЕДЕЛЯЩ И КЛЮЧОВ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНА НЕОБВЪРЗАНА ИКОНОМИКА. НЕЗАКОННОТО ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЯТА ОТ НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, НАСИЛСТВЕНОТО СЪЗДАВАНЕ НА КООПЕРАТИВНА ФОРМА НА НЕЙНОТО СТОПАНИСВАНЕ, ПЪЛНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ В НЕЙНИТЕ РАМКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ДАВАТ НИКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СОБСТВЕНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА. ЕСТЕСТВЕНО, ЕДИН ТАКЪВ МОДЕЛ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е ОБРЕЧЕН НА ГИБЕЛ. СПОРЕД КОНСЕРВАТОРИТЕ ПАЗАРЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЯСТОТО, КЪДЕТО ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ЧЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ ЩЕ ДОКАЗВА СВОЕТО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. Т.Е. ИЗТОЧНИКЪТ НА ЕНЕРГИЯ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ ПАЗАР. ЕСТЕСТВЕНО, ЗА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ТАЗИ ОСВОБОДЕНА ЕНЕРГИЯ ДА СЕ ИЗРАЗХОДИ ПОЛЗОТВОРНО, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЪЗДАДАТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВНИ ГАРАНЦИИ, ОСИГУРЯВАЩИ СВОБОДА НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА. НАПЪЛНО РАЗКРЕПОСТЕНАТА ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА Е НАЙ-ВАЖНОТО УСЛОВИЕ ПО ПЪТЯ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА НЕОБВЪРЗАНА И ОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. В МОМЕНТА БСП /БКП/ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ПРАКТИКА ПОРЕДНИЯ СИ "ЗНАЧИМ" ЕКСПЕРИМЕНТ. ЧРЕЗ СЪЗНАТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ЗАБАВЯ ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ДЕЙСТВИЕТО НА УКАЗ N 56 КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-ДЪЛГО. ТОВА Е ЕДИН ДОБРЕ ПРЕМЕРЕН И ОПАСЕН ХОД, ЧРЕЗ КОЙТО БСП /БКП/ СЕ СТРЕМИ ДА ЗАМЕНИ ПОСТЕПЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ВЛАСТТА С ИКОНОМИЧЕСКИ. ИМЕННО ТУК КОНСЕРВАТОРИТЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ РЕШИТЕЛНО НА ТОЗИ "НОВ" СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ЗАБАВЯНЕТО НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛЕН ДЕФИЦИТ СЪЗДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОЦЪФТЯВАНЕ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ НА СПЕКУЛАТИВНИЯ БИЗНЕС. ОСНОВНИТЕ ДЕЙСТВУВАЩИ ЛИЦА В ТОЗИ БИЗНЕС СА И ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БИВШАТА И СЕГАШНАТА НОМЕНКЛАТУРА, КОЯТО В МОМЕНТА РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДЕН НАЛИЧЕН КАПИТАЛ И Е В СЪСТОЯНИЕ ДА КУПУВА КАКТО ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗЕМЯ, ТАКА И АКЦИИТЕ НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА КЛЮЧОВИ ЗА НАШАТА ИКОНОМИКА ИЛИ РЕАЛИЗИРАТ ВИСОК ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБАТА.

СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ, РЕАЛИЗИРАНИ НА ПРАКТИКА ОТ СОЦИАЛИСТИТЕ /КОМУНИСТИТЕ/ И В ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КАТО РЕЛИГИЯ, МОРАЛ, КУЛТУРА И ДР., СЪЩО НАНЕСОХА НЕПОПРАВИМИ БЕДИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. ОТ ВСИЧКО ТОВА СТАВА ЯСНО, ЧЕ СОЦИАЛНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ЧИСТ ВИД БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКО ЦЕННО И ГРАДИВНО ОТ МИНАЛОТО И БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ОПИТ НА ВИСОКО ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВА СА СРЕДСТВО ЗА НАРУШАВАНЕ НА БАЛАНСА НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА.

ЕСТЕСТВЕНО, ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК НЕ ИЗЧЕРПВА ТАЗИ ТВЪРДЕ ОБШИРНА ТЕМА ЗА ДИСКУСИЯ, НО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ПОВДИГНАТИТЕ В АНАЛИЗА ПАРЛИВИ ВЪПРОСИ ЩЕ НАМЕРЯТ ШИРОК ОТЗВУК ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ СМИСЪЛА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*  *  *

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ /МРДФ/.


МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ /МРДФ/ Е ФЕДЕРАТИВНА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА. ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО ЛИЧИ И ОТ АБРЕВИАТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СЛУЖИ ПО-СКОРО ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗКУСТВЕНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЛАДЕЖТА.

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ ЖИВОТ, КОЙТО КЛУБОВЕТЕ ПРЕДЛАГАТ, Е МАКСИМАЛНО СВОБОДЕН И МОБИЛЕН, ТОЙ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛУБ И СЕ ПРОВЕЖДА ОТ НЕГО; ФЕДЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА СЛУЖИ САМО ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ОТДЕЛНИЯ КЛУБ, Т.Е. - АНГАЖИМЕНТЪТ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗАВИСИ ОТ НЕГО, ОТ НЕГО ЗАВИСИ И ХАРАКТЕРЪТ НА САМИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА КЪМ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЗМА Е ПОРОДЕНА ОТ ЖЕЛАНИЕТО ЗА ВИСОКА СТЕПЕН НА СВОБОДА, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ИМА ВСЯКА ОТДЕЛНА ЛИЧНОСТ ВЪПРЕКИ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФОРМИ. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РДП РАЗШИРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ, КАТО ЕДНОВРЕМЕНО С ТОВА СЕ ГАРАНТИРАТ В МНОГО ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КЛУБОВЕТЕ Е НЕ САМО ЗАЩИТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИНТЕРЕСИ НА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ, НО И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КУЛТУРНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И В МАЩАБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ.

МРДФ ПРИЗНАВА ВСИЧКИ ЗАКОНИ НА СТРАНАТА, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН РЕД.

МРДФ ПРИЕМА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КАТО ОСНОВЕН ЗАКОН, СПАЗВАНЕТО НА КОЙТО Е ЕДНА ОТ ГАРАНЦИИТЕ ЗА РАВНОПРАВНОТО УТРЕШНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.

МРДФ ПРИЗНАВА РАВНИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕЗАВИСИМО ОТ РАСА, ПОЛ, РЕЛИГИОЗНА ИЛИ НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

МРДФ Е ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И МИСЪЛТА, НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА, НА СДРУЖЕНИЯТА, СЪБРАНИЯТА И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ.

МРДФ Е ЗА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДЪРЖАВАТА, ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ИЗПОВЕДАНИЯТА, КАКТО И ЗА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ В НАЦОНАЛЕН МАЩАБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ ДА ДОСТИГНАТ СВОБОДНО ДО ЕДНОСТРАННО ОБРЕМЕНЕНОТО СЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МЛАДЕЖ, А И ДО ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

МРДФ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА МНОГО ПО-АКТИВНОТО И СВОБОДНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ, КАКТО И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО И АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ МЛАДЕЖКИ ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

МРДФ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА УДОВЛЕТВОРИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ.

МРДФ СЧИТА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА ДЪРЖАВА, ПРАВАТА НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В СВЕТЛИНАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, В КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

ЧРЕЗ ДЕЙНОСТТА СИ МРДФ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПОВИШИ НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ТЯХНОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. ЦЕЛТА Е НЕ ПРОСТО ДА СЕ НАМАЛИ ЕМИГРАЦИОННАТА ВЪЛНА, ДА СЕ ОСМИСЛИ ПРЕБИВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ В СОБСТВЕНАТА Й СТРАНА. В ТАЗИ СВЕТЛИНА МРДФ Е КАКТО ПРОТИВ НАЦИОНАЛНИЯ ШОВИНИЗЪМ, ТАКА И ПРОТИВ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ.

МРДФ Е ЗА НЕЗАБАВНА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, НАУКАТА И КУЛТУРАТА, КАКТО И ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСНОТО НАЧАЛО КАТО ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ТЕЗИ ОБЛАСТИ.

МРДФ Е И ЗА ПЪЛНАТА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ЗА КОМПЕНСАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО РАВНОВЕСИЕ В ЕДНОСТРАННО ОБРЕМЕНЕНОТО СЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/.


3. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

НАШАТА СТРАНА СЕ НУЖДАЕ ОТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА ОСИГУРИ МАКСИМАЛНО БЛАГОПРИЯТНИ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ДОМИНИРАЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ. НЕ БИВА ПОВЕЧЕ ДА СЕ ДОПУСКА ПРЕКОМЕРНО И ЕДНОСТРАНЧИВО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ОБВЪРЗВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ. ПРАГМАТИЗМЪТ, ОСНОВАН НА НАУЧНИЯ АНАЛИЗ, ТРЯБВА ДА ПРОНИЗВА ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА.


4. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА И НЕДЕЛИМА. НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ СА НАДПАРТИЙНИ. НАЦИОНАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ Е ОСНОВНИЯТ ПРИНЦИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА АКТИВНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЦЕСА НА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕВРОПА, В ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА, КАПИТАЛИ, СТОКИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.


5. АРМИЯ И ОРГАНИ ЗА СИГУРНОСТ

ББП Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА, МОДЕРНО ВЪОРЪЖЕНА, РЪКОВОДЕНА ОТ ЦИВИЛЕН МИНИСТЪР /ПОЛИТИК/ АРМИЯ.

ББП Е ЗА ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНА И ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНА ПОЛИЦИЯ, РЪКОВОДЕНА ОТ ЦИВИЛЕН МИНИСТЪР /ПОЛИТИК/. ПОЛИЦИЯТА И ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ НАМЕСВАТ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ, ДА САНКЦИОНИРАТ ТЕХНИТЕ ИДЕИ, УБЕЖДЕНИЯ И ИЗПОВЕДАНИЯ.


6. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС

НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС Е ЕДИН ОТ НАЙ-СЛОЖНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ ЩЕ ПРИТЪПЯТ ОСТРОТАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ. КЪДЕТО И ДОКОЛКОТО ВЪЗНИКВАТ КОНФЛИКТИ НА НАЦИОНАЛНА И ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА, ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СИЛА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РАТФИЦИРАНИ ОТ НАШАТА СТРАНА.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА, ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПОДБУЖДАТ НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА И НЕТЪРПИМОСТ.

ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ПОДДЪРЖАМЕ ЖИВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВОТО И БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА.


7. КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

БИЗНЕСЪТ И КУЛТУРАТА СА ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДИН МЕДАЛ, НАРЕЧЕН БЛАГОДЕНСТВИЕ. БИЗНЕСЪТ БЕЗ КУЛТУРАТА Е ВАРВАРСТВО, КУЛТУРАТА БЕЗ БИЗНЕСА Е НЕПОНИКНАЛО СЕМЕ.

ОТГОВОРНОСТ ЗА КУЛТУРНИЯ ПРОДУКТ НОСИ ЕДИНСТВЕНО НЕГОВИЯТ СЪЗДАТЕЛ. РАЗУМНОТО ДЪРЖАВНО МЕЦЕНАТСТВО НА КУЛТУРАТА Е НЕОБХОДИМО. ПЪЛНОТО ДЪРЖАВНО СУБСИДИРАНЕ НА КУЛТУРАТА Е РАВНОЗНАЧНО НА НЕЙНОТО БЮРОКРАТИЧНО УМЪРТВЯВАНЕ. ББП Е ЗА ДЕПАРТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА, ЗА НЕЙНОТО РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ ОТ ВСЕВЪЗМОЖНИ ИНСТИТУЦИИ.

ББП Е ЗА РАВНОПРАВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЧАСТНОТО И ДЪРЖАВНОТО ОБУЧЕНИЕ, ЗА МНОГООБРАЗИЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЖИВОТА.

БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ СОЦИАЛНО ПРИЗНАНИЕ И МАТЕРИАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО.

БИЗНЕСЪТ ИНВЕСТИРА В ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАЩОТО ТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕГОВИЯ УСПЕХ. БИЗНЕСЪТ Е ЗАИНТЕРЕСУВАН ВСЕКИ ТАЛАНТЛИВ МЛАД ЧОВЕК ДА ПОЛУЧИ МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗАЩОТО ТАЛАНТЪТ ГАРАНТИРА УСПЕШНИЯ БИЗНЕС, ТАЛАНТЪТ Е БОГАТСТВОТО НА НАЦИЯТА, НАШЕ ЛИЦЕ ПРЕД СВЕТА.

ББП Е ЗА ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.


8. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

БИЗНЕСЪТ Е ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ПРАВЕЩА ИНВЕСТИЦИИ, А НЕ ОТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА РАЗДАВАНЕ НА ПОМОЩИ.

РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА МЪЖЕТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ ФИНАНСОВО СВОЕТО СЕМЕЙСТВО. НИЕ СМЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ЖЕНАТА, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ПРАВОТО Й НА ИЗБОР. ЖЕНАТА ПОЛУЧАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОТДАДЕ НА СВОЕТО ЕСТЕСТВЕНО ПРИЗВАНИЕ - ДА РАЖДА, ОТГЛЕЖДА И ВЪЗПИТАВА ДЕЦАТА СИ. ЗДРАВИТЕ И ДОБРЕ ВЪЗПИТАНИ ДЕЦА СА НАЙ-ЦЕННАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ.

НИЕ СМЕ ЗА РАЗВИТИЕ, КОЕТО СЪЗДАВА ДОСТАТЪЧНО ДОБРИ СОЦИАЛНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, КАРА ГИ ДА СВЪРЖАТ ЖИЗНЕНИТЕ СИ ПЛАНОВЕ С БЪЛГАРИЯ И НЕ ГИ ЗАСТАВЯ ДА НАПУСКАТ РОДИНАТА СИ, ЗА ДА ТЪРСЯТ КЪСМЕТА СИ ДРУГАДЕ.

ББП Е ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ГАРАНТИРАЩО ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ, ДОСТИГНАТ ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРЕЗ АКТИВНИЯ ПЕРИОД НА ТЯХНАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ. ОСВЕН ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИОННИ ЗАСТРАХОВКИ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТНИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ.

ИЗЦЯЛО ОДЪРЖАВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ДОКАЗА СВОЯТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ББП НЕ Е ПРОТИВ ДЬРЖАВНАТА И БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, НО НИЕ СМЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ФОРМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.


9. РЕЛИГИЯ

ОТ ВЕКОВЕ И ЗА ВЕКОВЕ БЪЛГАРИЯ Е ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА. ТАЗИ ИСТОРИЧЕСКА ДАДЕНОСТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ДИСКУТИРАНЕ.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ББП НЕ ОТРИЧА ПРАВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ДА БЪДЕ АТЕИСТ ИЛИ ДРУГОВЕРЕЦ. НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА УКРЕПВАМЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ВЕРСКАТА ТЪРПИМОСТ И ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ.

ББП СПОДЕЛЯ ПРИНЦИПА ЗА РАЗДЕЛЕНОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА.


10. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

БИЗНЕСЪТ Е ЖИЗНЕНО ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ЕКОЛОГИЯТА НА ЛИЧНОСТТА И ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА. НАРУШАВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНОТО РАВНОВЕСИЕ Е ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ОСНОВНАТА ЦЕННОСТ - ЖИВОТА.

ББП СЧИТА, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ ОСНОВАВА НА ДВА ПРИНЦИПА - ЦЕННОСТТА НА ЖИВОТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ НА ПРЕХОДА ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА КЪМ ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО И В ТОЗИ СМИСЪЛ ТЯ НЯМА АНАЛОГ, КАКТО НЯМАТ АНАЛОГ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ДАДЕНОСТИ У НАС ДНЕС. НАШАТА ПАРТИЯ БИ МОГЛА УСПЕШНО ДА СЪЩЕСТВУВА И ПОД ДРУГИ ИМЕНА. НАПРИМЕР БЪЛГАРСКА БУРЖОАЗНА ПАРТИЯ ИЛИ ДАЖЕ БЪЛГАРСКА НЕОКОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ. ИЗБРАНИЯТ ДЕФИНИТИВ - БИЗНЕС ПО СЪЩЕСТВО, ИЛЮСТРИРА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА - ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЛАСТТА НЕ Е ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ЗА ББП. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ИЗКУШАВАМЕ СЕ ДА ТВЪРДИМ, ЧЕ НЕ Е НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ. НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ПОДКРЕПИМ ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ ПАЗАРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ В БЪЛГАРИЯ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ТЯГОСТНОТО ОПЕКУНСТВО НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ НЕЕФЕКТИВНИ, БЮРОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ.

ЧЛЕНОВЕ НА ББП ИЛИ НЕЙНИ СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ СА ОНЕЗИ ХОРА, КОИТО ВЯРВАТ, ЧЕ СЪС СВОИ СИЛИ И НА СВОЙ РИСК МОГАТ ДА ГРАДЯТ СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА. ТАКИВА ХОРА НЯМАТ НУЖДА ОТ НАТРАПЕНИ НАСТАВНИЦИ, НЯМАТ НУЖДА ОТ ВЕЗДЕСЪЩИ ЧИНОВНИЦИ, НЯМАТ НУЖДА ОТ КАБИНЕТНИ ИЛИ ПЛОЩАДНИ ПОЛИТИЦИ.

ИСТОРИЧЕСКАТА ЗАДАЧА НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е УСТАНОВЯВНАЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКИ ПЪТИЩА КЪМ ТАЗИ Л СА ДОБРИ, А НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ Е НАЙ-ДОБЪР. ДА ТРЪГНЕМ ПО НЕГО!

СОФИЯ, МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

09:47:22    06-06-1991

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА