6 юли 1990

СОФИЯ, 6 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 132 /150/

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА", СЪОБРАЗЕН С
ПЛАНА "МОНЕ - СТОЛЕРЮ", ПОДГОТВЕНО ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА"
.


ИЗМИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГЛЕДИЩЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПРИ ПЪРВИЯ МИНИСТЪР НА ФРАНЦИЯ Г-Н ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ ПОД ЗАГЛАВИЕ "ПЛАН МОНЕ ЗА ИЗТОКА" ВЪВ ФРЕНСКИЯ ЕЖЕДНЕВНИК "ЛЬО МОНД". ИМА ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЯ ТОЗИ ПЛАН ДА СЕ НАРИЧА "МОНЕ - СТОЛЕРЮ", ТЪЙ КАТО ИМЕННО Г-Н Л. СТОЛЕРЮ, ВДЪХНОВЕН ОТ ИДЕИТЕ НА ЖАН МОНЕ ОТ 1945 Г., УСПЯ ДА СИНТЕЗИРА В ЕДНА ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СКИЦА ИДЕИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО ИНТЕГРИРАНЕ НА ДВЕТЕ ЧАСТИ НА ЕВРОПА, РАЗДИРАНА ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ ОТ 1917 Г. НАСАМ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПЛАНЪТ "МОНЕ - СТОЛЕРЮ" НЕ СРЕЩНА НЕОБХОДИМОТО РАЗБИРАНЕ ДОРИ САМО КАТО БАЗА ЗА РАЗСЪЖДЕНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ТОЗИ ПЛАН, ФРЕНСКИ ПРОДУКТ, НАМИРА НЕОБХОДИМОТО РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ШИРОК КРЪГ НЕ САМО ФРЕНСКИ И ДОРИ НЕ САМО ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕЗИ. НЕКА НЕ ПРОЗВУЧИ КАТО ОБВИНЕНИЕ, НО ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ-ИКОНОМИСТИ НЕ СА СЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ
ТОТАЛИТАРНИЯ ПОДХОД, ВНУШАВАН И НАСАЖДАН ОТ СИЛНО ИДЕОЛОГИЗИРАНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ У НАС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК.

ТОВА Е ОЩЕ ПО-ВАЛИДНО ЗА ХОРАТА, ПОЛУЧИЛИ НАУЧНО ПРИЗНАНИЕ ИМЕННО В ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ. НЕ ПО-МАЛКО ОТРИЦАТЕЛНА РОЛЯ ИМА И ФАКТЪТ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ВАКУУМ, ПРОДЪЛЖИЛ НАД 40 ГОДИНИ, НЕ СЕ ОТРАЗИ БЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ НАБЪРЗО ВЪЗРОДЕНИТЕ СТАРИ ИЛИ НОВОФОРМИРАНИ
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ЗА ТЕЗИ 40 ГОДИНИ СВОБОДНИЯТ СВЯТ НАПРЕДНА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ЗА 200 ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА. НЕОБХОДИМАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ У НАС МОГАТ ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ ЕДВА СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ, А НЕ ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА. В ТОВА ВРЕМЕ РОЛЯТА ИМ В НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА ОБЕКТИВНО НЯМА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ
НАДЦЕНЯВА, ПРЕКОМЕРНОТО УДЪЛЖАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФАЗА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО /БЕЗ, РАЗБИРА СЕ, ДА Е
ПРИКЛЮЧИЛА/ ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА В НЕМАЛКА СТЕПЕН СЕ ДЪЛЖИ И НА СЕГАШНОТО НИВО НА ПАРТИИТЕ. ОЧЕВИДНО ОТСЪСТВИЕТО НА ДОКАЗАНИ ДЕЛОВИ ХОРА /ИНДУСТРИАЛЦИ, ТЪРГОВЦИ, ФЕРМЕРИ, БАНКЕРИ, ХОТЕЛИЕРИ И ПР./ В ПАРТИИТЕ НЕ МОЖА ДА БЪДЕ КОМПЕНСИРАНО ОТ АМБИЦИОЗНИ, НО НЕОПИТНИ ЕКСПЕРТИ ОТ ИДЕОЛОГИЗИРАНИТЕ АНТИПАЗАРНИ ИНСТИТУЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ РАЗЦВЕТКА. С ДРУГИ ДУМИ, РАЗРУШЕНИТЕ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА НОРМАЛНОТО ОБЩЕСТВО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ВЪЗРОДЯТ И ДА ФОРМИРАТ ТОЛКОВА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА ОБЩЕСТВО ТРИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ: СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ НА ПЛЕЩИТЕ СИ ГЛАВНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР. ТЕ ЩЕ СА ВСЪЩНОСТ УПРАВЛЯВАЩАТА СИСТЕМА НА ЛИПСВАЩИЯ СЕГА ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ.

СИНДИКАТИТЕ, ОБЕДИНЯВАЩИ НАЕМНИЯ ТРУД, ФОРМИРАЩИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ПАЗАРНИЯ ДВИГАТЕЛ. ТЕ ОЩЕ НЕ СА ОСЪЗНАЛИ СИЛАТА СИ НА
НАЙ-ГОЛЯМАТА СОЦИАЛНА ГРУПА В ОБЩЕСТВОТО ТАКА, КАКТО УБЕДИТЕЛНО ГО ДОКАЗА ПОЛСКИЯТ ПРОФСЪЮЗ "СОЛИДАРНОСТ". ТАЗИ ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ПОЕМЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР.

ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА, КАТО ТРЕТИ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР И РЕГУЛАТОР НА ПАЗАРНИЯ ДВИГАТЕЛ, ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ ДА СЕ ИЗГРАЖДА.

БЕЗ ТЕЗИ ТРИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА ВСЯКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НЯМА ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ, А БЕЗ ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ НЯМА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. А СРЕДЕН ПЪТ МЕЖДУ ПЛАНОВАТА И ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА НЯМА. ЕДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ПАЗАРНА - ТЯ ИЛИ Е, ИЛИ НЕ Е. ОТСТЪПЛЕНИЕТО ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ Е ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПАЗАРА И ВОДИ КЪМ НЕЩО ДРУГО, НО НЕ И КЪМ ЕВРОПА. ЗАТОВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧЕРТИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА КОМПРОМИС НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОПУСНЕ.

ТРЕТАТА ЧЕРТА СЛЕД ХАРАКТЕРА И СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ПАЗАРА Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА, КАКТО Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА И САМАТА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ. ПЛУРАЛИЗМЪТ Е ДОПУСТИМ И ДОРИ ТОЛКОВА ПО-ОБОГАТЕН, КОЛКОТО ПО-ДЕМОКРАТИЧНО Е ЕДНО ОБЩЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПРИТЕЖАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, НО НЕ И НА НЕЙНАТА ПРИРОДНА СЪЩНОСТ. ПО СЪЩЕСТВО СОБСТВЕНОСТТА В ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО Е ВИНАГИ ЧАСТНО ПРИТЕЖАНИЕ НА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН СТОПАНИН, ЛЕГИТИМИРАН КАТО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРОБЛЕМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ЗАЕМАТ ОСНОВНО МЯСТО В КОНСТИТУЦИЯТА. В ТАЗИ ВРЪЗКА ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ СПЕЦИАЛНО РОЛЯТА НА
МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРОДУКТ НА АМЕРИКАНСКОТО ОБЩЕСТВО. В ПЛАНА "МОНЕ - СТОЛЕРЮ" НЕЙНОТО ПРИСЪСТВИЕ НЕ Е ЯВНО АФИШИРАНО, НО ТО СЕ ПОДРАЗБИРА. ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД ПЛАН-ПАЗАР МОЖЕ ДА ИЗИГРАЕ РЕШАВАЩА РОЛЯ ОСОБЕНО В НАЧАЛНАТА ФАЗА ПРИ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА ЕДРАТА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА СЕ СВЪРЗВА С НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕНИДЖМЪНТА И В КОНКРЕТНОСТ: ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ПРИ МЕНИДЖЪРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ АКЦЕНТЪТ ПАДА НЕ ВЪРХУ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, А ВЪРХУ ТОЗИ, КОЙТО Я УПРАВЛЯВА /МЕНИДЖЪРА/, Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СТОПАНСКИЯ И ЗА СОЦИАЛНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ РЕСУРСИ, МОТИВИРАНИ ОТ ЧУВСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ИЗЯВА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. МЕНИДЖМЪНТЪТ Е ЕСТЕСТВЕНИЯТ ОТГОВОР НА СИЛНО ИЗОСТРЕНОТО И СИЛНО ИЗМАМЕНОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ ЧУВСТВО НА БЪЛГАРИНА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. ЧРЕЗ МЕНИДЖМЪНТА ЗАГРАБЕНАТА ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА НАРОДНА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ НА ИСТИНСКИТЕ Й СТОПАНИ И КАТО ФОРМА НА ПРИТЕЖАНИЕ, И КАТО НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ. ЗА ТОВА РАЗПОЛАГАМЕ С ТОЧНИ И ДОБРЕ ПРОВЕРЕНИ АЛГОРИТМИ. РАЗПОЛАГАМЕ И С ПРЕДОСТАТЪЧЕН КОНТИНГЕНТ ОТ ПОТЕНЦИАЛНИ МЕНИДЖЪРИ. РАЗПОЛАГАМЕ С ИЗПИТАНА И ПРИГОДЕНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УСЛОВИЯ АМЕРИКАНСКА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МЕНИДЖЪРИ. ВЕЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ И С ТОЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ОЩЕ ОТ ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРЕХОДА.

МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗАВЛАДЯВА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ КАТО ЕСТЕСТВЕН ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ДИНАМИКАТА НА ПРОМЕНИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ДВАДЕСЕТИЯ ВЕК.

С НЕЯ ЧОВЕЧЕСТВОТО СВЪРЗВА ПРАКТИЧЕСКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХИЛЯДОЛЕТНАТА СИ МЕЧТА ЗА ЧОВЕКА, ОСВОБОДЕН ОТ ЖИВОТИНСКОТО И ОТ МАТЕРИАЛНИТЕ ПРИНУДИ, ЧРЕЗ ПЪЛНА ИЗЯВА НА ВЕЧНО ТЪРСЕЩИЯ И ПРЕДПРИЕМЧИВ ЧОВЕШКИ ДУХ. МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ОПИРАЩА СЕ НА НАЙ-МОДЕРНИТЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА, Е НА ПЪТ ДА РЕШИ И ПРОТИВОРЕЧИЯТА, ВЪЗНИКНАЛИ МЕЖДУ ДИНАМИКАТА НА ПРОГРЕСА И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕЯ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ: ЕКОЛОГИЯ, МОРАЛ, РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА, КУЛТУРА В НАЙ-ШИРОК СМИСЪЛ.

ЧЕТВЪРТАТА ЧЕРТА ИЛИ ОСОБЕНОСТ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е СВЪРЗАНА С НЕСЪВМЕСТИМОСТТА Й С ПЛАНОВАТА ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ СА ОТ РАЗЛИЧНА
ПРИРОДА. СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНАТА ИЗКЛЮЧВА ДРУГАТА. ТОВА ПЪК НАЛАГА ПЪЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ СЛЕДИ ОТ ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЗАРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ. В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКАТА И КУЛТУРАТА ТОВА НЕ Е ТАКА. И ОТТУК НЯКОИ ПОГРЕШНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА ВЪЗМОЖНО СЪЖИТЕЛСТВО И МЕЖДУ ДВАТА ТИПА ИКОНОМИКИ. ТАЗИ ЗАБЛУДА, ПРИСЪЩА НА ХОРА, НЕПОЗНАВАЩИ ДОСТАТЪЧНО СЪЩНОСТИТЕ НА ТЕЗИ ИКОНОМИКИ, ВОДИ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ, НАЙ-ЧЕСТО СВЪРЗАНИ С НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ.

СКЪСВАНЕТО С ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ИМА ШОКОВ ЕФЕКТ: ОТРИЦАТЕЛЕН ЗА НЕЙНИТЕ КРЕПИТЕЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА ОСТАНАЛАТА, ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО. ТРЯБВА ДЕБЕЛО ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ШОКОВИЯТ ЕФЕКТ СЕ ОТНАСЯ САМО ДО СКЪСВАНЕТО С ТОТАЛИТАРИЗМА И ЩЕ БЪДЕ ОТРИЦАТЕЛЕН САМО ЗА НАЙ-ТЯСНО СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО. ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЕФЕКТЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН И ЩЕ ПРЕДИЗВИКА НЕОБХОДИМИЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЛАСЪК ПО ПОСОКА НА ПАЗАРА. САМОТО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРА НЯМА ДА ИМА ХАРАКТЕР НИТО НА ШОК, НИТО НА РЕФОРМА, НИТО НА РЕВОЛЮЦИЯ, ТО ЩЕ БЪДЕ ЕДНА ПРОГРАМИРАНА С НАЙ-СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЕВОЛЮЦИЯ. АКО СЕ ПРОВЕДЕ КАКТО ТРЯБВА, НЯМА ПРИЧИНИ ТАЗИ ПРОГРАМИРАНА ЕВОЛЮЦИЯ ДА НЕ ПРИКЛЮЧИ В ОСНОВНИ ЛИНИИ ДО КРАЯ НА 1993 ГОД.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХА НА ПРЕХОДА Е СКЛЮЧВАНЕТО НА ПАКТ, А НЕ КОНСЕНСУС ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА ВЪРХУ ЕДНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ПОНЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕТО МУ. ТОЗИ ПАКТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО НА ПАРТИИТЕ, А ТЪКМО ОБРАТНОТО, ТОЙ ЩЕ ИМ ОСИГУРИ НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА ДА СЕ РАЗВИЯТ И ДОБИЯТ СЪВРЕМЕНЕН И СЪОБРАЗЕН С НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ ОБЛИК.

ТОГАВА, Т.Е. СЛЕД ПРЕХОДА, ТЕ БИХА МОГЛИ ДА ПОЕМАТ ФУНКЦИИТЕ СИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО. ВАЖНО Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ ПАРТИИТЕ НЕ СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕХОДА, А СЛЕДСТВИЕ ОТ НЕГО. ДРУГОТО Е БЕЗНАДЕЖДЕН ОПИТ "ДА СЕ ВПРЯГА КАРУЦАТА ПРЕД КОНЯ".

ПАКТЪТ, Т.Е. ПРИМИРИЕТО, ТРЯБВА ДА СЕ СКЛЮЧИ, РАЗВИВА И УКРЕПВА МЕЖДУ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, КОИТО СА СЪЩНОСТТА НА ПАЗАРНИЯ ДВИГАТЕЛ. ТЕ ТРЯБВА ДА ФУНКЦИОНИРАТ ХАРМОНИЧНО И ДА ПОВИШАВАТ НЕПРЕКЪСНАТО КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ.

РАЗРАБОТВАНАТА ОТ НАШИЯ ЕКИП ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР Е ПРАКТИЧЕСКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗЛОЖЕНАТА ИДЕЯ. ТУК ЩЕ ПОСОЧИМ САМО ОСНОВНИТЕ Й ПОЛОЖЕНИЯ:

ПРЕХОДЪТ ПЛАН-ПАЗАР ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ТРИ ФАЗИ:

ПЪРВАТА ФАЗА "СКЪСВАНЕ - СТАРТ" БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИКЛЮЧИ В ОСНОВНИ ЛИНИИ ДО НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ТЯ ВКЛЮЧВА НЯКОЛКО ПОДГОТВИТЕЛНИ И НЯКОЛКО СТАРТОВИ СТЪПКИ НА ПРЕХОДА.

ПЪРВО - ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ СТЪПКИ:

СТЪПКА А. ОСНОВАВАНЕ НА СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ - ССПБ /СЕ,СЕ,ПЕ,БЕ/ КАТО ДОБРОВОЛЕН СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И МЕНИДЖЪРИТЕ В ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА ИКОНОМИКАТА: ИНДУСТРИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, БАНКОВО ДЕЛО, ТЪРГОВИЯ, ЗАНАЯТИ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ,
СТРОИТЕЛСТВО, СЕРВИЗИ, УСЛУГИ И ДР. ССПБ Е ЕДИНИЯТ ОТ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ.

СТЪПКА Б. СКЛЮЧВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ПАКТ МЕЖДУ СИНДИКАЛНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА ПОНЕ ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ
ПАКТ. СИНДИКАЛНИТЕ СИЛИ СА НАЙ-МОЩНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР.

СТЪПКА В. СКЛЮЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАКТ МЕЖДУ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ: СИНДИКАТИТЕ, ССПБ И ПРАВИТЕЛСТВОТО. НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРЗО И УСПЕШНО СКЛЮЧВАНЕ НА ПАКТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪС СИНДИКАТИТЕ И ССПБ.

СТЪПКА Г. ПРИЕМАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ КАТО ЮРИДИЧЕСКА БАЗА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНИ СЪС СИНДИКАТИТЕ И
ССПБ.

СТЪПКА Д. /МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ/. ОСНОВАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ - НКЦМ /ЕН,КА,ЦЕ,ЕМ/ НА МЯСТОТО НА АОНСУ, С ДВЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 1. РАБОТА ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА И 2. АВТОДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА ЕДРАТА СОБСТВЕНОСТ КОНТИНГЕНТ ОТ МЕНИДЖЪРИ И МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ИМ. НКЦМ НЕ ИЗЗЕМА ФУНКЦИИТЕ НА ДРУГИТЕ ШКОЛИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС. НКЦМ Е ПОМОЩЕН ОРГАН НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И Е НАДПАРТИЕН. ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЙ Е В СЪСТАВА НА ССПБ И СЕ САМОФИНАНСИРА.

СТЪПКА Е. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЕКИП ПО ПРОГРАМАТА НА ПРЕХОДА НЕПП /НЕ,ЕПЕ,ПЕ/ В СЪСТАВА НА НКЦМ КАТО РАБОТЕН ОРГАН НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

СЪСТАВЪТ НА НЕПП ЩЕ БЪДЕ ДИНАМИЧЕН, СЪС СРАВНИТЕЛНО ПОСТОЯННО ОСНОВНО ЯДРО И ЩЕ ВКЛЮЧВА: ВОДЕЩИ БИЗНЕСМЕНИ И МЕНИДЖЪРИ ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА, ЮРИСТИ, СОЦИОЛОЗИ, СТОПАНОВЕДИ, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИКОНОМИКАТА, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАТИКА,
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ, КИБЕРНЕТИКА, СТАТИСТИКА, МАРКЕТИНГ И ДР., ОБЩО ОКОЛО 200 ДУШИ В СОФИЯ. ЩЕ СЕ ИЗГРАДЯТ И ФИЛИАЛИ В БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ В СЪСТАВ ОТ ПО 20 ДО 40 ДУШИ.

НЕПП КАТО НАДПАРТИЕН ОРГАН, ОТРАЗЯВАЩ ДИНАМИКАТА НА ПРОМЕНИТЕ В ИКОНОМИКАТА В НАЦИОНАЛЕН И СВЕТОВЕН МАЩАБ, ЩЕ БЪДЕ ДОБРА ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА ВЪРХУ
СТАБИЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.

СТЪПКА Ж. ПРИЕМАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНА С ДРУГИТЕ ДВА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА.

ВТОРО - СТАРТОВИТЕ СТЪПКИ:

СТЪПКА А. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ИЗВЪН ТАЗИ ОТ СПИСЪКА НА НЕОБХОДИМАТА ЗА РЕГУЛИРАЩИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ СХВАЩА КАТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА, КОЕТО ОЗНАЧАВА И КРАЯ Й, ЗА ДА ПРЕМИНЕ В РЪЦЕТЕ НА ИСТИНСКИТЕ Й СТОПАНИ - ТЕЗИ, КОИТО ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪЗДАВАТ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ.

РАЗРУШАВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СИЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА КАТО НЕОБХОДИМА ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХА НА ПРЕХОДА.

ВСЕКИ ДОБРОСЪВЕСТНО ИЗПЪЛНЯВАЛ ФУНКЦИИТЕ СИ ЧЛЕН ОТ РАБОТЕЩИЯ КОЛЕКТИВ НА ДАДЕНА СТОПАНСКА ЕДИНИЦА /ЗАВОД, МАГАЗИН, ХОТЕЛ, СЕРВИЗ, ФЕРМА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ, БАНКА И ПР./ ЩЕ ПОЛУЧИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ ПО СЪОТВЕТЕН НАЧИН СЪСОБСТВЕНИК В ПРИВАТИЗИРАНИЯ СТОПАНСКИ ОБЕКТ. ПРИ ТОВА МАЩАБЪТ НА УЧАСТИЕТО МУ В СОБСТВЕНОСТТА ЩЕ ЗАВИСИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ДОКАЗАНИТЕ МУ КАЧЕСТВА ДА Я ОБОГАТЯВА И РАЗВИВА ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ЛИЧНИЯ С ФИРМЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС.

НОВАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ КОНКУРИРАЩИТЕ СЕ МЕНИДЖЪРИ ПО СЪЩИТЕ ПРАВИЛА, КАКТО И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ - ЕДНОЛИЧНА ИЛИ АСОЦИИРАНА. ВПРОЧЕМ, ПРИ ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ СЕ СХВАЩА КАТО ДОБРОВОЛНО АСОЦИИРАНА НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ВСИЧКИ РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ. ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ Е ОТВОРЕНА И ЗА ЧАСТНИ КАПИТАЛИ ОТ НАЦИОНАЛЕН И ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР ПРИ ЗАПАЗВАНЕ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА, ПРЕЛИВАНЕТО НА КАПИТАЛИ В РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ПРИТЕЖАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, КАКТО И ЕДНАКВИЯТ СТАТУТ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЩЕ ГАРАНТИРАТ УСПЕХА ЕДИНСТВЕНО ОТ КРИТЕРИИТЕ НА ПАЗАРА, ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ.

ПРЕДПРИЕМАЧЪТ /СОБСТВЕНИК ИЛИ САМО МЕНИДЖЪР/ ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Е ЧАСТНО ЛИЦЕ /ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО/, КОЕТО ПРИДАВА ЧАСТНИЯ ХАРАКТЕР НА БИЗНЕСА.

НАЧИНЪТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ЩЕ МОТИВИРА НОВИТЕ СТОПАНИ ДА ПРЕДАДАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА В РЪЦЕТЕ НА НАЙ-КАДЪРНОТО, С КОЕТО РАЗПОЛАГАТ ИЛИ ОТКРИЯТ. ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОПАДНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА В РЪЦЕТЕ НА СЛУЧАЙНИ ХОРА СЕ ИЗКЛЮЧВА.

РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДНОВРЕМЕННО ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА ОТ САМИТЕ КОЛЕКТИВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ. ВСЯКА НАМЕСА "ОТГОРЕ" Е ИЗКЛЮЧЕНА. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНА КОМПЕТЕНТНА КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ. МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА. САМОТО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ. АКО ТО СЕ ПРОВЕДЕ, КАКТО Е ЗАМИСЛЕНО И ТЕСТВАНО В ДЕТАЙЛИ, ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОЧАКВАТ. В ОБЩИ ЛИНИИ ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ ТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИКЛЮЧИ. НКЦМ, РЕСП. НЕПП ЩЕ РЪКОВОДЯТ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО, ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО КОЕТО СА ВЕЧЕ В НАПРЕДНАЛА ФАЗА.

РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ЩЕ ОСВОБОДИ С ЕДИН ЗАМАХ НАРОДА И ДЪРЖАВАТА ОТ БРЕМЕТО НА ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ПАЗАРЪТ НЯМА НУЖДА. ИМЕННО ТАЗИ СТЪПКА Е СМЯНАТА НА ПОСОКАТА.

СТЪПКА Б. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА Е С ЦЕЛ: 1. ХОРАТА ДА РАЗПОЛАГАТ С ИСТИНСКИ ПАРИ; 2. ДА СЕ УСВОЯТ ПАРИТЕ, ПОРАЖДАЩИ ИНФЛАЦИЯ, И 3. ДА ВЛЯЗАТ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ "СОЦИАЛЕН" И "ДЪЛГ" НЕЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНИТЕ БОГАТСТВА.

ПЪЛНАТА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА СЕ ПРИЕМА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХА НА ПРЕХОДА, А НЕ КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ НЕГО.
РЕФОРМАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВСИЧКО И ИЗВЕДНЪЖ, ЗА ДА СЕ ПРЕСЕКАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПЕКУЛА. РАЗУМНО ВЪЗМОЖНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАПЪЛНО ОСИГУРЕНИ. ПРИ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ "СОЦИАЛЕН" И "ДЪЛГ" НА ИМУЩЕСТВОТО, НАДВИШАВАЩО РАЗУМНО ВЪЗМОЖНИТЕ ГРАНИЦИ. В ОПРЕДЕЛЕН СРОК ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ МУ СЛЕДВА ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ДАВНОСТТА ЩЕ ИМА СРОК НАЙ-МАЛКО 30 ГОДИНИ И ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРЕ И ВЪРХУ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА НЕЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНОТО ИМУЩЕСТВО.

ИМУЩЕСТВОТО, ЗАКУПЕНО ОТ ФОНДА, СЧИТАН ЗА НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДИ УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПАКЕТА ОТ ЗАКОНИ ЗА ПРЕХОДА СЛЕДВА ДА СЕ
ВЪЗСТАНОВИ В ТОЗИ ФОНД, ТЪЙ КАТО ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО.

ДЕКЛАРИРАНЕТО Е ДОБРОВОЛНО И ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ САМИТЕ ДЕКЛАРАТОРИ. ЗА НЕДЕКЛАРИРАНО ИМУЩЕСТВО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ МУ, В Т.Ч. И НАСЛЕДНИЦИТЕ, ЩЕ ПОНЕСАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪЛНА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО.

НА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ СЪС СОБСТВЕНИТЕ ЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНИ СРЕДСТВА ДА КУПУВАТ РАЗДЪРЖАВЕНО ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО: ЗЕМЯ, СТРОИТЕЛНИ ТЕРЕНИ, ЖИЛИЩЕН ФОНД, СТОПАНСКИ СГРАДИ, ДЯЛОВЕ, СТОПАНСКИ ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА И ДР.

НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕКСПРОПРИИРАНО ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЩЕ СЕ ОСИГУРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ИЛИ РАВНОСТОЙНА КОМПЕНСАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА.

АЛГОРИТМИТЕ НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА СА ОБЕКТ НА ВНИМАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И ПОД КОМПЕТЕНТНИЯ КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НЕПП. В МОМЕНТА ТЕ СЕ РАЗРАБОТВАТ.

СТЪПКА В. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ. ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРЕ ВЪРХУ ВСИЧКИ ЦЕНИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ЗА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ: ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НЕЛУКСОЗНО ОБЛЕКЛО, НАЕМИ, ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ.

В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА ПЕНСИИТЕ, ДОЛНАТА ГРАНИЦА НА ЗАПЛАТИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ЩЕ СА ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ЗА МОНОПОЛНО ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ.

ФОНД "СОЦИАЛЕН", СЪЧЕТАН С ВЪНШНАТА НАТУРАЛНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, МЕДИКАМЕНТИ И ДР. ОТ ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ, БИ ТРЯБВАЛО ДА ГАРАНТИРА ЖИЗНЕН МИНИМУМ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НЕ ПО-НИСЪК ОТ ТОЗИ, ПРЕДШЕСТВУВАЩ ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА.

ОСТАНАЛИТЕ СТЪПКИ ОТ ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРЕХОДА ЩЕ СЕ ИЗРАЗЯТ В:

1. ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА БАНКИТЕ И ДСК С ОГЛЕД ФУНКЦИИТЕ ИМ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА.

2. БАЛАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОТБРАНА, ВЪТРЕШЕН РЕД И
СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ИЗДРЪЖКА НА НЕОБХОДИМАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ СТАТУТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИВАЩА СЕ СТРАНА.

4. ПОДДЪРЖАНЕ НА МОЛБИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЧЛЕНСТВО В ДОСЕГАШНИТЕ И НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ЗА ДАВАНЕ СТАТУТ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНА НАЦИЯ ОТ СТРАНА НА САЩ.

5. МОЛБА ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ПРИ РЕАЛНО ПРИЕМЛИВИ ЛИХВИ И ЗА ПОГАСЯВАНЕТО НА ЧАСТ ОТ НЕГО ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ.

6. МОНЕТИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН СЪС СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА СИВ ПРИ РАВНОПРАВНО ПАРТНЬОРСТВО.

ТЕЗИ И ДРУГИ СТЪПКИ ОТ ПЪРВАТА ФАЗА СА В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ОТ ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ НА БЪДЕЩИЯ НЕПП, ЧИЕТО СЪЗДАВАНЕ Е НЕОТЛОЖНО.

ДРУГИТЕ ДВЕ ФАЗИ НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ЩЕ СЕ РАЗРАБОТЯТ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА ФАЗА И ЩЕ СЕ АКТУАЛИЗИРАТ НЕПРЕКЪСНАТО С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ. ТРИТЕ ФАЗИ НА ПРЕХОДА ЩЕ СЕ СЪВМЕСТЯВАТ ВЪВ ВРЕМЕТО. ЕДНО ОСНОВНО РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАТИСТИКАТА Е НЕОБХОДИМО ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ПРОГРАМАТА КОРЕКТНИ ДАННИ.

В ОБЩИ ЛИНИИ ДРУГИТЕ ДВЕ ФАЗИ НА ПРЕХОДА:

ВТОРАТА ФАЗА "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕБАЛАНСИТЕ" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ОТ 12 ДО 18 МЕСЕЦА СЛЕД РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА СА:

1. СОЦИАЛНА ПРОТЕКЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ, РАВНА НА МИНИМАЛНИЯ ЗА СТРАНАТА ДОХОД, НО НЕ ПО-НИСКА ОТ ЕКЗИСТЕНЦ МИНИМУМА ЗА МОМЕНТА.
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ С ОГЛЕД ТЪРСЕНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ И ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ТЪРСЕЩИЯ
РАБОТА.

2. УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ СЕ НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА ФИРМИТЕ, ЗАБОГАТЯВАЩИТЕ ЩЕ ВНАСЯТ СВОЯ ДЯЛ В НАЦИОНАЛНИЯ СОЛИДАРИТЕТ.

НОВАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЙЕРАРХИЧЕН ПРИНЦИП ЩЕ СТИМУЛИРАТ БЪРЗОТО КОРИГИРАНЕ И СЛЕДВАЩАТА ГО ПОСТОЯННА
РЕГУЛАЦИЯ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ИКОНОМИКАТА.

3. РЕКОНВЕРСИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗРАЗЕНА В ДВЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- ЗАМЯНА НА ГУБЕЩИТЕ И БЕЗПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ - ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ - В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ.
- ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВРЕМЕННИ МИТНИЧЕСКИ ТАРИФИ ЗА ЗАЩИТА НА
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ НАЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ МОЩНАТА ВЪНШНА КОНКУРЕНЦИЯ.
НИВОТО НА ПРОТЕКЦИЯ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СРАВНИТЕЛНО НИСКО, ЗА ДА ПОРАЖДА СЪПЕРНИЧЕСТВО, БЕЗ ДА ОБЕЗКУРАЖАВА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ.
НА ТОЗИ ЕТАП НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА ПРЕКАЛЕНО МНОГО ОТ ОЩЕ НЕУКРЕПНАЛИТЕ ФИРМИ.

4. УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНИ: БЮДЖЕТ, ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ И ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ.

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА С ТОЧНИ ДАННИ И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, КАКТО И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ОТКРИВА СВОЕВРЕМЕННО ДЕБАЛАНСИТЕ И С ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ ДА ИЗБЯГВА ГОЛЕМИТЕ ТРУСОВЕ. МОМЕНТНИТЕ ДЕБАЛАНСИ НЕ СА СТРАШНИ, КОГАТО РАЗПОЛАГАМЕ С ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТЕ СА СТИМУЛ ЗА БЪРЗОТО ПРЕНАСОЧВАНЕ НА КАПИТАЛИ И ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕГУЛИРАЩАТА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА.

5. НЕДОПУСТИМО ОБАЧЕ Е КАКВОТО И ДА Е РАЗХИЩАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО. ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ, НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ ИЛИ ТЕРЕНИ НА ЗАДГРАНИЧНИ ПАРТНЬОРИ МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА ЗА ВАЛИДНА САМО СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

ТРЕТА ФАЗА "УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ". ПРАКТИЧЕСКИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОЩЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПЪРВАТА ФАЗА - СЛЕД ЦЯЛОСТНОТО МОНЕТИЗИРАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН И ЩЕ НАБИРА СКОРОСТ С ПАРАЛЕЛНОТО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ВТОРАТА ФАЗА. ПРИ ОПТИМАЛНО РАЗВИТИЕ ТРЕТАТА ФАЗА ВЕРОЯТНО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО СРЕДАТА НА 1993 ГОД.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРЕЗ ТРЕТАТА ФАЗА:

1. ПОСТЕПЕННО ПОТОПЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА ДО ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОТЕКЦИИТЕ, ПРИ КОЕТО ТЕ ЩЕ НОСЯТ ЦЯЛАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ. ЩЕ ИМАТ ПЪЛНА СВОБОДА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, НО ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА СПАСЯВА НИКОГО ОТ ФАЛИТ И СИНДИКАТИТЕ ЩЕ ПОДНОВЯТ ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЕМНИЯ ТРУД.

ЩЕ СЕ РАЗГЪРНЕ ИСТИНСКА КОНКУРЕНЦИЯ НА НИВО ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ.

ПАЗАРЪТ ЩЕ ДОБИЕ ИСТИНСКИТЕ СИ ИЗМЕРЕНИЯ.

2. ОКОНЧАТЕЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ДЪРЖАВАТА НЕ СЕ НУЖДАЕ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА РЕГУЛИРАЩА ФУНКЦИЯ И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И ЧРЕЗ НЕЯ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ И РАВНОПРАВНИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРАВИЛАТА НА ПАЗАРНАТА ИГРА. НА ТОЗИ ЕТАП ВСЪЩНОСТ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НЯМА ДА ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА СОБСТВЕНОСТТА, А ОТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО. ОБОБЩЕСТВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВСЕКИ ВИД ТРУД ЩЕ СТАВА РЕАЛЕН ФАКТ В МОМЕНТА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА.

3. В ОСНОВНИ ЛИНИИ ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР: БАНКИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, БОРСИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СТРУКТУРИ.

4. ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА С НЕИКОНОМИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

5. ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В МЕЖДУНАРОДНОТО КООПЕРИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ, КОЕТО ЩЕ ГАРАНТИРА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА В ГЛОБАЛНОТО СТОПАНСТВО И НЕЙНОТО РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ.

6. ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ОСНОВНАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС, ЧИЕТО НАЧАЛО Е ПОЛОЖЕНО ОЩЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ФАЗА ОТ НЕПП.

ВТОРОТО НИВО НА ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА. СЛЕД ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНОТО ЯДРО НА НЕПП МОЖЕ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ТРЕТО - МАКСИМАЛНО-КОНКРЕТНО НИВО С ПОМОЩТА НА ИНФОРМАТИКАТА, СТАТИСТИКАТА И ДРУГИ СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ В ПОДКРЕПА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА".


ТРИЧЛЕННИЯТ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДКРЕПЯ УСИЛИЯТА НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ /ЕКСПЕРТ ПО МЕНИДЖМЪНТ/, Г-Н МИШО ВЪЛЧЕВ /Д-Р ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО/ И НА Г-Н РУСИ АВРАМОВ /ЮРИСТ/ ДА РЕГИСТРИРАТ И РАЗВИЯТ НАРОДОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ С ОСНОВАНИЯ ОТ ТЯХ КОМИТЕТ "СТАБИЛНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ".

ИЗЛОЖЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СТАНОВИЩА ОТ ПОСОЧЕНИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В ПРОЕКТА "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /Н. НИКОЛАЕВ/ ПРИЕМАМЕ И ТЕ С ИЗВЕСТНИ УТОЧНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСНОВА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ КАТО ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 /СЕКРЕТАР Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ/ И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ДИМИТЪР БРАНКОВ/ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ РЕШЕНИЕТО НА ТРИЧЛЕННИЯ СЪВЕТ НА НДП: ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА Г-Н НИКОЛАЕВ ДА БЪДЕ ПРИЕТА И ЗА ПРОГРАМА НА НАРОДНИЯ БЛОК -ЦЕНТЪР.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
ПЕТЪР ГОГОВ, ТОДОР НЕСТОРОВ, БОГДАН ЙОЦОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА - СТАТУТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/.


ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕМИНАХА. ФИРМЕНО РЕФОРМИРАНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОСТАНА НА ВЛАСТ.

ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА СА МНОГО. ГЛАВНАТА Е, ЧЕ ДОСЕГА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ БЕ И Е ПОДЛОЖЕНА НА НЕПРЕКЪСНАТА ПОЛИТИЧЕСКА
ДИСКРИМИНАЦИЯ И УМИШЛЕНО ИНФОРМАЦИОННО ИЗОЛИРАНА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ БКП /БСП/, БЗНС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И КАЗИОННОТО СДС, ЗАМЕСТИЛИ ОФ.

С ПОМОЩТА НА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ ТЯХ ОРГАН ЦИК /ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ/ БЯХА "ИЗБРАНИ" ДЕПУТАТИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, КОЕТО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОД НОВА ФОРМА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА, УСТАНОВЕНА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г, ЕТО ЗАЩО, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ВАКУУМ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ ЖИВОТ И ЗА ДА УСПЕЕМ ДА ИЗГРАДИМ МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА, НАРОДНИЯТ БЛОК - ЦЕНТЪР ПРЕДЛАГА ДА ОРГАНИЗИРА РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ У НАС В КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС, НА КОЯТО ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. ИЗБОРНИ, НЕЗАВИСИМИ И НЕСМЕНЯЕМИ СЪДИИ.

2. СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

3. ДА НЕ ПОВТОРИМ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СЛЕДДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯ "НАРОДЕН СЪД".

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НАЙ-РАНО ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ 1990 Г., ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДЕ ФАКТО
ОСЪЩЕСТВИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ ЗА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ.

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА УТВЪРДИ ЕДНО РЕАЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВИТЕЛСТВО ДО 6 МЕСЕЦА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ.

 

СТАТУТ
НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС


ЧЛ.1 КОС АКТИВНО ЩЕ СЕ БОРИ, ПРОВЕЖДА И ОТСТОЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

ЧЛ.2 В КОС МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И ЛИЦА, В ЧИИТО РЪКОВОДСТВА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕПРЕСИВНИ ОРГАНИ НЯМАТ ВЛИЯНИЕ.

ЧЛ.З РЕШЕНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В КОАЛИЦИИ СЕ СЪОБЩАВАТ И ОБСЪЖДАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОС.

ЧЛ.4 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОС СЕ СЪБИРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО В ПРИСЪСТВИЕ НА ВСИЧКИТЕ Й ОРГАНИ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.5 В КОС МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ С ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ СЪЮЗИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ, ДРУЖЕСТВА, КОМИТЕТИ,
КЛУБОВЕ И ФРАКЦИИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

ЧЛ.6 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОС Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНИЯ БЛОК-ЦЕНТЪР.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОС Е ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ СА: ДОСЕГАШНИЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНИЯ БЛОК-ЦЕНТЪР С ОЩЕ ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ: Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ И Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ГОСПОДАТА: Б.ЙОЦОВ, И.ВЕЛКОВ, И.ЛАЗАРОВ, Н.НИКОЛОВ, X.ХАДЖИПОПОВ, С.МИНКОВ.

ОБШОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВА С ПО ЕДИН ЧЛЕН ОТ ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОДОБРИЛА И ПОДПИСАЛА СТАТУТА НА КОС.

ЧЛ.7 С ПРОТОКОЛ ВСЯКА ПРИЕТА В КОС ОРГАНИЗАЦИЯ ВНАСЯ ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА ОТ 500 ЛВ. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ НА КОС СЕ ИЗБИРА КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ ОТ 3 ДУШИ.

ЧЛ.8 ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ВОДИ ПАСИВНА ПОЛИТИКА ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯ НА КОС ИЛИ ДЕЙСТВУВА СРЕЩУ НЕЙНИ РЕШЕНИЯ, СЕ СМЯТА ЗА ОТПАДНАЛА ИЛИ СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ КОС С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.

ЧЛ.9 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОС МОЖЕ ДА ВЗЕМА САМОСТОЯТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КОС, НО ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ГИ ОДОБРИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.10 СТАТУТЪТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС Е СЪОБРАЗЕН С НАЧИНА НА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ КЪМ ООН, ЗА ДА СЕ ПОВИШИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОС И СЕ БЛОКИРАТ РЕШЕНИЯ, ЦЕЛЯЩИ ПРОВОКИРАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ИЛИ НАСОЧВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА Й ЛИНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА ПОСОКА.

СОФИЯ, 21 ЮНИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС:
ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1":  СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ-НДП: ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР БРАНКОВ
ЗА ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
ЗА Б.Н.С. "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВ - ПОКАНА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КАКТО И КЪМ ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ И НЕСДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СИМПАТИЗАНТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ.

БРАТЯ,
ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПРИ БЗНС "ВРАБЧА 1" ОТПРАВЯ ТОЗИ ПРИЗИВ ПОКАНА, ЗА ДА СЕ УЧРЕДИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ, С ЦЕЛ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ОСОБЕНО НАЛЕЖАЩО Е ДА СТОРИМ ТОВА СЕГА, ПОРАДИ СЛЕДНОТО:

СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И МОРАЛНА РАЗРУХА. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ В МОМЕНТА СЕ РАЗПИЛЯВАТ И НАШИТЕ ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ
ЧУВСТВИТЕЛНО ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТРЕСАВИЩЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРИЯ. ОБЩОИЗВЕСТНО Е, ЧЕ НИЕ СМЕ ГРЪБНАКЪТ НА
ДЕМОКРАЦИЯТА. ПОДЧЕРТАВАМЕ: ОЩЕ ДНЕС СА ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМИ ОБЩИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ. ЧРЕЗ НЕГО ЩЕ ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

ПРЕДЛАГАМЕ БЪДЕЩАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ДА НОСИ ИМЕТО КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ БЗНС - 90.

МОЛИМ ВИ ДА ДАДЕТЕ ПУБЛИЧНОСТ НА НАСТОЯЩЕТО ЧРЕЗ ВАШАТА ПРЕСА.

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 Г.    ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1": С. ГИЧЕВ, И.ДУПАРИНОВ, АЛ.ДИМИТРОВ, ИВ.ЦОЛОВ, Н.МУРАВИЕВА,  Н.НИКОЛОВ, Е.ФРАНГЯ, Г.ВЕНГЛЕВСКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.


НА ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН ОТ ЗАПОЧВАНЕТО СИ НАШАТА СТАЧКА СЕ УВЕНЧА С УСПЕХ:

1. БЯХА ОБЯВЕНИ В ОТНОСИТЕЛНО ПЪЛЕН ОБЕМ НАРУШЕНИЯТА ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ ДЕПОЗИРА ОСТАВКАТА СИ.

3. ЕКСПЕРТИЗАТА ОБЯВИ ВИДЕОМАТЕРИАЛА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ЗА АВТЕНТИЧЕН.

ЗАТОВА ДНЕС, 5 ЮЛИ 1990 Г., НИЕ МОЖЕМ ДА ОБЯВИМ СТАЧКАТА ЗА УСПЕШНА.

ТОВА Е ПОБЕДА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕСТ, НА ГРАЖДАНСКОТО ДОСТОЙНСТВО НАД ИНЕРЦИЯТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НАД БЕЗДУШИЕТО И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. ТОВА Е ПЪРВАТА ПОБЕДА НА ИСТИНАТА В БЪЛГАРИЯ!

СЪЩЕВРЕМЕННО НЕПЪЛНОТО ОГЛАСЯВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАЙ-BEЧE БЕЗНРАВСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ НА Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА, КОЯТО ТОЙ ПРОЯВИ В ДВЕ ЛЪЖИ, ИЗЛЪЧЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 14 ЮНИ И 4 ЮЛИ 1990 Г. ЗА КАЗАНОТО ОТ НЕГО "НАЙ-ДОБРЕ Е ТАНКОВЕТЕ ДА ДОЙДАТ!", НИ ДОВЕДОХА ДО РЕШЕНИЕТО, ЧЕ ИСКАНИЯТА НИ НЕ СА УДОВЛЕТВОРЕНИ ИЗЦЯЛО, СМЯТАМЕ ЗА НАШ МОРАЛЕН ДЪЛГ ДА ИСКАМЕ ОСТАВКАТА МУ ОТ ПОСТА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ТЪЙ КАТО ТОЙ СЕ ОКАЗА НЕДОСТОЕН ЗА НЕГО. Г-Н МЛАДЕНОВ Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ ИЗВИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДА СЛЕЗЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА. ДОТОГАВА НИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ НАШИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕД СГРАДАТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.

ПРИЗОВАВАМЕ СТУДЕНТИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА СОФИЯ И СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ СЕДЯЩАТА СТАЧКА ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО.

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ИСКАНЕТО СИ ЗА ОСТАВКА НА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ВКЛЮЧЕНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 4 ЮЛИ 1990 Г., И ПРИЗОВАВАМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА НИ ПОДКРЕПИ С ВСИЧКИ ФОРМИ НА МИРЕН ПРОТЕСТ, ТЪЙ КАТО ТЕ БЯХА СПОМЕНАТИ В СЪЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ОТНОСНО ДРУГИТЕ ИСКАНИЯ В НЕЯ, СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЕ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ В БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА НЕ ВЛИЗАТ КОМПРОМЕТИРАНИ ЛИЦА, ВИНОВНИ ЗА СЕГАШНОТО КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА.

НАСТОЯВАМЕ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ЛЕГИТИМНОСТТА НА ИЗБОРА ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДЕПУТАТИТЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК.

НАСТОЯВАМЕ ДА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВКЛЮЧВАНЕ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПО БЪЛГАРСКО РАДИО ДНЕС, 5 ЮЛИ 1990 Г., ДА ИЗЛОЖИМ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ ЗА СЕГАШНИЯ НАПРЕГНАТ ОБЩ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ И РОЛЯТА НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА В НЕГО.

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ /БНДП/
.


НА 4 ЮЛИ 1990 Г. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПОДАДЕ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ДВЕ МОЛБИ. В ПЪРВАТА СЕ НАСТОЯВА ДА СЕ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ОМО "ИЛИНДЕН" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЕ, НЕРАЗРЕШЕНО ОТ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ, ГРАД САНДАНСКИ - ПРОВЕДЕНИЯ ”ОБЩОМАКЕДОНСКИ СБОР” НА 22 АПРИЛ 1990 Г. НА РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР. ВЪВ ВТОРАТА МОЛБА СЕ НАСТОЯВА ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА НАПРАВИ ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА ОТНОСНО СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" И ДА СЕ СЕЗИРА ВЪРХОВНИЯТ СЪД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА МУ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БНДП СЕ ОБРЪЩА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА БНДП, ЧИЙТО АДРЕС Е: СОФИЯ, БУЛ. "ВИТОША" HP 25.

СОФИЯ, 4 ЮЛИ 1990 Г.                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ВНДП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - СОФИЯ, АДРЕСИРАНА ДО БТА И ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР".


ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ОСТАВКА НА Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ И ОГЛАСЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТА ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА, ЗАСНЕТ НА 14
ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАПЛАНУВАНАТА ЗА 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА АКЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, А ИМЕННО - БЛОКИРАНЕ НА ВХОДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОТКЛИКВАМЕ НА ТЕХНИЯ ПРИЗИВ ЗА СЕДЯЩА СТАЧКА ПРЕД СГРАДАТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИЕМА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ КАТО ИЗРАЗ НА ЯСНА И КАТЕГОРИЧНА ИЗЯВА НА ВЪЗРАЖДАЩОТО СЕ СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ.

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ, НАШИ БЪДЕЩИ КОЛЕГИ, НЕ МОГАТ ДА НЕ БЪДАТ СЕГА ОСТРИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕСТ И ТОВА НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПОДКРЕПИМ ТЕХНИЯ ПОРИВ КЪМ ОТКРИТО И ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

НИЕ ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТА ДА БЪДЕМ ГАРАНТИ НА КОЛЕГИТЕ СТУДЕНТИ, МЕДИЦИ И СТОМАТОЛОЗИ, ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ПРОТЕСТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ: ПРОФ. ИВ.КИРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/