6 юни 1990

СОФИЯ,    6 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                         БРОЙ 110 /128/

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР.


ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР Е ОБРАЗУВАН ОТ ЧЕТИРИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ:
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.

ТЕЗИ ПАРТИИ СЕ ОБЕДИНИХА НА ОСНОВАТА НА СВОИТЕ ПРОГРАМИ, КОИТО СА БЛИЗКИ ПО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРАВОВА, ДЕМОКРАТИЧНА, ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА.
ИДЕИТЕ НА ТЕЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ ЗА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ СЕ РОДИХА И ЖИВЕЯТ В СЪРЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА НАШЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ: РАКОВСКИ, ЛЕВСКИ, БОТЕВ, БЕНКОВСКИ, ЗАХАРИ СТОЯНОВ, СТАМБОЛОВ И ХИЛЯДИ ДРУГИ, КОИТО НЕ

ПОЖАЛИХА ЖИВОТА СИ ЗА БЛАГОТО НА ОТЕЧЕСТВОТО.
ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ПАРТИИ ИМАХА НЕЛЕК ЖИТЕЙСКИ ПЪТ ОТ 9.9.1944 Г. ДО ДНЕС И ПРЕМИНАХА ПРЕЗ МНОГО ТРУДНОСТИ, РЕПРЕСИИ И СОЦИАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ, КОИТО ПОНЕСОХА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

ОБЕДИНЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ПОБ - ЦЕНТЪР СЕ ВДЪХНОВЯВАТ ОТ ИДЕЯТА ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ НА АНТИЧОВЕШКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ДА НАСОЧАТ РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА РОДИНА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА ДА СЕ ВЪЗРОДЯТ ОТНОВО ТВОРЧЕСКИТЕ СИЛИ И СТОПАНСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ТРУДОЛЮБИВИЯ И ПРЕКРАСЕН БЪЛГАРСКИ НАРОД!

ДНЕС ПОБ - ЦЕНТЪР ИЗЛИЗА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СЪС СЪЗНАНИЕТО ЗА ДЪРЖАВНА И НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НАСТОЙЧИВО, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И ДОСТОЙНО ДА ЗАЩИТИ ЦЕННОСТИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДОПРИНАСЯЙКИ ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА, СТОПАНСКАТА, КУЛТУРНАТА И СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ НА СТРАНАТА.
ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ВКАРА БЪЛГАРИЯ В ГОЛЯМА И ВСЕОБЩА КРИЗА. ОФОРМИЛАТА СЕ РЕПРЕСИВНА КЛАСА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО, БЕЗКОМПРОМИСНО И БЕЗМИЛОСТНО НАТРАПИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА, ПРОМЕНИ ДУШЕВНОСТТА НА БЪЛГАРИНА. НОМЕНКЛАТУРАТА ПОТИСКАШЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА, ИНИЦИАТИВНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПО ПЪТЯ НА ДИКТАТУРАТА ТЯ ОСИГУРИ ПРИВИЛЕГИИ ЗА СВОИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, НА КОИТО ДАВАШЕ МНОГО, БЕЗ ДА ИЗИСКВА ОТ ТЯХ ДА ДАВАТ НЕЩО НА ОБЩЕСТВОТО. НА ПОВЪРХНОСТТА ИЗПЛУВА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА, РАЗСИПНИЧЕСТВОТО И БЕЗОТГОВОРНОСТТА. ТРУДЕЩИТЕ СЕ БЯХА ПРЕВЪРНАТИ В ЗАКРЕПОСТЕНА НАЕМНА СИЛА. ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА И РАВЕНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ БЯХА СВЕДЕНИ ДО РАВЕНСТВО В БЕДНОСТТА И БЕЗПРАВИЕТО. БЯХМЕ СВИДЕТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ЕДНА ТЕЖКА ФОРМА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОТИСНИЧЕСТВО ОТ ДЪРЖАВАТА-МОНОПОЛИСТ.

СТИГАТ НИ 45 ГОДИНИ НА ЗАСТОЙ, НЕРАВЕНСТВО И БЕЗПРАВИЕ!
СЕГА Е НЕОБХОДИМА РЕШИТЕЛНА И ЦЯЛОСТНА ПРОМЯНА. ВРЕМЕ Е ХОРАТА, СВЪРЗАНИ С МИНАЛОТО, ДА СИ ОТИДАТ! НОВА ПОЛИТИКА СЕ ПРАВИ ОТ НОВИ ХОРА! ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР, КОЙТО ОБЕДИНЯВА В СЕБЕ СИ ПАРТИИ С ЦЕНТРИСТКА ЛИНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, ПО СЪЩЕСТВО Е НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН. НЕГОВИЯТ ДЕВИЗ Е "ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ, ПРИВИЛЕГИИ - ЗА НИКОГО!" ВРАТИТЕ НА ПОБ - ЦЕНТЪР СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ. ЗАЕДНО С ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НИЕ ЩЕ ПРЕМАХНЕМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И ЩЕ ОТКРИЕМ ПРОСТОР ЗА ПРОЦЪФТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА НА ОСНОВАТА НА РАВЕНСТВОТО И ДЕМОКРАЦИЯТА.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР Е ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ТРИТЕ ВЛАСТИ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА. ЗА ПЪЛНА /ЦЯЛОСТНА/ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО, КАКТО И ЗА НЕСМЕНЯЕМОСТ НА СЪДИИТЕ, ЧИЕТО НАЗНАЧАВАНЕ ДА СТАВА ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБОР.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР СЧИТА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Е БЪДЕЩАТА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ИЗРАБОТЕНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЯ ЗАКОНИ, КАКТО И ОСИГУРЯВАЩИЯТ ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ НОВ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ", АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, ДО ПРАВИТЕЛСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ СПЕШНО ДА ОСЪЩЕСТВИ КОНТАКТИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ.

ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ОБГАЗЯВАНИЯ НА ГРАД РУСЕ ОТ ЗАВОДИТЕ НА ГЮРГЕВО И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА НА 30 И 31 МАЙ СЪЗДАДОХА ПАНИКА И МАСОВА ПСИХОЗА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА ХРАНИЛИЩАТА ЗА ХЛОРНИ ПРОИЗВОДСТВА. ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА. ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНО НАСЕЛЕНИЕТО НА ГЮРГЕВО И РУСЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА СПИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВТОРА И ТРЕТА ПЛОЩАДКА И ИЗНАСЯНЕ НА СКЛАДИРАНИТЕ ОПАСНИ ПРОДУКТИ И СУРОВИНИ.

НАСТОЯВАМЕ СРЕЩАТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ДО 5 ЮНИ 1990 ГОДИНА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "ЕКОГЛАСНОСТ". В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ОБЯВИ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА 8 ЮНИ 1990 ГОДИНА. ЩЕ ПРИЗОВЕ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ - ЖИВИ ВЕРИГИ И МИТИНГИ ПРЕД ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

РУСЕ, 31 МАЙ 1990 ГОДИНА    ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. СЛАБАКОВ
                                СЕКРЕТАР: Г. АВРАМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 10-17 ЮНИ 1990 ГОД.


В ДУХОВНАТА СФЕРА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ПРОГРАМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ КАТО СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ ЦЕЛОКУПНАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА. ПРИЗНАВАЙКИ ПРИОРИТЕТНАТА И ВОДЕЩА РОЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ПРОСВЕТА, ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА САМОБИТНАТА ЕТНОСНА И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНА, ПРОСВЕТНА И ОБРЕДНА СИСТЕМА У НАС. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗФОРМИРОВАНИТЕ И ЗАКРИТИ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК - РАДИОПРЕДАВАНЕ, ВЕСТНИК И СПИСАНИЕ, ОБСЛУЖВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНАТА САМОБИТНОСТ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК И ЗА ФАКУЛТАТИВНО РЕЛИГИОЗНО ОБУЧЕНИЕ.

В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ТВЪРДО ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО И БЕЗКОНФЛИКТНО ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗСЕЛВАНЕ НА ТУРЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ. ДВИЖЕНИЕТО СЕ БОРИ ЗА НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРНАЛИ СЕ В РОДНИТЕ ОГНИЩА БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ И ЗА БЕЗУСЛОВНОТО И СРОЧНОТО ИМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА НА СТАРИТЕ ИМ РАБОТНИ МЕСТА ПРИ ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТРУДОВА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДВИЖЕНИЕТО НАСТОЯВА ЗА АНУЛИРАНЕТО НА АКТОВЕТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 1989 ГОД., КАТО ПРИ ТОВА Е НАРУШЕН ЗАКОНЪТ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО ГРАЖДАНИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, НАМЕРИЛО ИЗРАЗ В ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА ПРИ ТЯХНОТО ОГРАНИЧЕНО ДОПУСКАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ДЪРЖАВНАТА ЙЕРАРХИЯ. ДПС Е ЗА НЕЗАБАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ НА НЕОСНОВАТЕЛНО ОСЪДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСИЛСТВЕНИТЕ АСИМИЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ.

В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПОДКРЕПЯ ПЛАТФОРМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ГАРАНЦИИ ЗА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА. ДВИЖЕНИЕТО СЕ АНГАЖИРА ДА УЧАСТВУВА В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПО-СПЕЦИАЛНО АГРАРНА ПРОГРАМА ЗА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ПРЕОБЛАДАВАТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕТО, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАНЕСЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОРИГИНАЛНИ СТОПАНСКИ СТРУКТУРИ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТРАНАТА, А ТАКА СЪЩО И С ИЗНОСА ПО ВАЛУТНО НАПРАВЛЕНИЕ, КАТО ПРЕДИ ВСИЧКО ЩЕ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА САМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ УЧАСТВУВА И В РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ КАРДИНАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТРАНАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЪЛБОКА НАЦИОНАЛНА КРИЗА, ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ УЧАСТВУВА В СТРУКТУРИРАНЕТО И ПРЕНАСОЧВАНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА, А СЪЩО ПРИ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА ТОВА. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ШИРОКИ ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ ЗА СОЦИАЛНО-СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ, А СЪЩО ЗА КОРЕННО ИЗМЕНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.

В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА УКРЕПВАНЕ НА МИРА И СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА. ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ПОДКРЕПИ СТРЕМЕЖА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСЕСТРАННО ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО, ТЪРГОВСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН С ВСИЧКИ СЪСЕДИ, БАЛКАНСКИ НАРОДИ, В Т.Ч. И С РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО В ДУХА НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НА РЕШЕНИЯТА НА ВИЕНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРЕШАТ ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНИ ВЗАИМНИ ПОСЕЩЕНИЯ И ГОСТУВАНИЯ ОСОБЕНО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЗДЕЛЕНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ НА СТРАНАТА И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ НА НАРОДА.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ, ПРЕЧЕЩИ ЗА НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ КЪМ СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ, КОИТО СА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, КОИТО СА ЗА ЗАКОННОСТ, НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ВСИЧКИ, КОИТО СА ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ЩАСТЛИВОТО БЪДЕЩЕ НА СВОИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ, ДА ГЛАСУВАТ С БЯЛАТА БЮЛЕТИНА С ЕДНА РОЗОВА ИВИЦА ОТДОЛУ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

СОФИЯ, 18 МАИ 1990 ГОДИНА       ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЯ
                                НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


31. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ - ПРАВОТО НА ТРУД, ПЪЛНО ГАРАНТИРАНЕ; СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО И МЕСТОРАБОТА.

32. ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ И ПРЕУСПЯВАНЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК, НЕЗАВИСИМО ОТ ИМУЩЕСТВЕНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И СЛУЧАЙНИ, НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ВОЛЯТА МУ ФАКТОРИ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.

33. ПЪЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО ИМ НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ И ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕ.

34. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ КАТО ДУХОВНА ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
35. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА И НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В ТЯХ.

36. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА НАПЪЛНО СВОБОДЕН ДУХОВЕН ЖИВОТ И ИНТЕЛЕКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНИ УЧИЛИЩА И ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА. ТЯ Е ЗА СВОБОДНО ОТ ИДЕОЛОГИИ, ИСТИНСКИ НАУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ С ВИСОКО КАЧЕСТВО И ОБЩА ДОСТЪПНОСТ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПОСТЕПЕННА ПРОФИЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕТО МУ В СИСТЕМА, СЪЧЕТАВАЩА ПРЕДИМСТВАТА НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА С БЕЗПЛАТНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ. ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ОСНОВАВА НА ПРАВОТО НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧАЩИТЕ СЕ САМИ ДА ИЗБИРАТ СВОИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КАТО ПРЕДМЕТИТЕ СЕ ИЗУЧАВАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И СЕ ПОЛАГА ИЗПИТ ПРЕД НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ. КОМИСИЯТА ПЛАЩА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОЦЕНКАТА НА УЧАЩИЯ, СТИПЕНДИЯ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ ИЗПИТА И ОПРЕДЕЛЕНА СУМА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОЯТО ФОРМИРА НЕГОВАТА ЗАПЛАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

37. НЕДОПУСКАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

38. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА НЕЗАВИСИМА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ, ИЗХОЖДАЩА ЕДИНСТВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

ЧЕТВЪРТО - НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

39. РЯЗКО ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И НЕДОПУСКАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦА.

40. СПИРАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕРЕНТАБИЛНИ ПРЕДДПРИЯТИЯ, КАТО ОСВОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ.

41. УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В НАЙ-МОДЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 10 ПЪТИ ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 6 ЧАСА ДНЕВНО ПРИ 5 ДНЕВHA РАБОТНА СЕДМИЦА И 5 ДНИ ПОЧИВКА ЗА ВСЕКИ РАБОТНИК. ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДПРИЯТИЯТА ЩЕ РАБОТЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ПРИ ДВЕ ДНЕВНИ СМЕНИ ОТ ПО 6 ЧАСА И ТРИ НОЩНИ СМЕНИ ОТ ПО 4 ЧАСА. ТЕЗИ СМЕНИ СЕ РЕДУВАТ С ДРУГИ ТАКИВА ПРЕЗ ПЕТ ДНИ.

42. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ В ПЪЛНА КОЛЕКТИВНО-АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ НЕ ЧРЕЗ РАЗПРОДАЖБА, А ЧРЕЗ РАЗДАВАНЕ НА АКЦИИ КАТО АКТ НА СОЦИАЛНА СРАВЕДЛИВОСТ.

43. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЧРЕЗ АГРАРНА РЕФОРМА, ВКЛЮЧВАЩА БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА ЗЕМЯТА, С ПРАВО НА УНАСЛЕДЯВАНЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ ИЛИ ЖЕЛАЯТ ДА Я ОБРАБОТВАТ.

44. ОТКРИВАНЕ НА БОРСА ЗА ЦЕННИ КНИЖА, КЪДЕТО СВОБОДНО ДА СЕ ТЪРГУВА С АКЦИИ. ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА И ПРАВО НА ВСЕКИ ДА РАЗПОЛАГА СВОБОДНО С ПРОДУКТИТЕ НА СВОЯ ТРУД.

45. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КУРСА МУ, КАТО СЕ ГАРАНТИРАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

46. ДАВАНЕ ГЛАСНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ БЕЗЗАКОНИЯ.

47. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКАНСКА КОНСТИТУЦИЯ ПРИЕМАНЕТО Й ПОЧЛЕННО, ЧРЕЗ ВСЕНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ.

23 МАЙ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   Х   Х

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ГОЛЯМА ГРУПА ХАСКОВСКИ ГРАЖДАНИ - БЕЗПАРТИЙНИ И ЧЛЕНОВЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

НИЕ, ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ В ОБЛАСТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ПОРАДИ ОПАСНОСТТА ОТ ЧУЖДА ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПОДОБНИ ОПАСЕНИЯ НИ ДАВАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ СДС В БР.87 НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ" - ПО-СПЕЦИАЛНО - ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РУСИ ДАФИНОВ, ШУКРИ ТОПЧУ И ДИМИТЪР БОЛЯРСКИ.
ПОД ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА ПОСОЧЕНИТЕ КАНДИДАТИ РАЗГЛЕЖДАТ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ КАТО ОСОБЕНА ТЕРИТОРИАЛНА ЗОНА, В КОЯТО СДС И ЮЖНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ВСЯКАКВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, ЗА ДА Я ПРЕВЪРНАТ В СВОЕОБРАЗНА БУФЕРНА ЗОНА ИЛИ ЗОНА КОНДОМИНИУМ С АНКЛАВЕН ХАРАКТЕР.

ПОДОБНИ ПЛАНОВЕ МОЖЕ ДА СА ТВЪРДЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ В СЪСЕДНИТЕ НА НАШАТА ОБЛАСТ ДЪРЖАВИ, НО ТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА СТАТУТА НИ КАТО НЕЗАВИСИМА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, КОЯТО НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ САМА РЕШАВА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ВОЕННИТЕ СИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ. ЕТО ЗАЩО НЕДОПУСТИМО Е ОТДЕЛНИ ЛИЦА, ГРАЖДАНИ НА НРБ, ПА БИЛИ ТЕ ДОРИ ЧЛЕНОВЕ НА СДС, ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА РЕШАВАТ СТАТУТА НА ХАСКОВСКА ОБЛАСТ В РАЗРЕЗ И В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПРИЗНАНИЯТА НА РУСИ ДАФИНОВ И ШУКРИ ТОПЧУ ЗА ВРЪЗКИТЕ ИМ С ЧУЖДИ ДЕЛОВИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ, ИМАМЕ ПЪЛНОТО ОСНОВАНИЕ ДА ПОДОЗИРАМЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ МОГАТ ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ ОТВЪН. ЕТО ЗАЩО НАСТОЯВАМЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ В ОБЛАСТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ И ЗА ЕЛИМИНИРАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ТРИМА КАНДИДАТИ. АКО ТЕЗИ НАШИ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ТРИМА КАНДИДАТИ, КАКТО И МЕДИ ДОГАН ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ НАШИТЕ ЖИВИ ВЕРИГИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА".


СТАВА ВСЕ ПО-ОЧЕВИДНО, ЧЕ БЕЗ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО. ТЕМПОВЕТЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЕДИН ТОЛКОВА ДИНАМИЧЕН СВЯТ СА ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕЯ ПОСЛЕДСТВИЯ - НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ЕКОЛОГИЯ, КУЛТУРА, МОРАЛ. ПРЕХОДЪТ ОТ ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Е КЛЮЧЪТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПЪТ КЪМ ЕВРОПА ИЛИ НЕЩО ДРУГО - ЕТО ТУК Е РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ЛИНИЯ.

НЕДОСТАТЪЧНАТА ДАЛНОВИДНОСТ НА ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕВЪРНАЛИ ПОЛИТИКАТА В АРЕНА НА ПАРТИЗАНСКИ СТРАСТИ, БЕЗ КОНКРЕТНА, ЯСНО ОЧЕРТАНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХОДА, ОТРАЗЕНА В ТЕХНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАТФОРМИ, ИЗПРАВЯ НАЦИЯТА ПРЕД РИСКА ДА ПРОИГРАЕ ИСТОРИЧЕСКИЯ СИ ШАНС. НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА ПРЕХОДА Е НЕОТМЕНИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХА.

УБЕДЕНИ В ЗДРАВИЯ РАЗУМ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НИЕ ГО ПРИЗОВАВАМЕ ДА ИЗПРАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАЙ-ДОСТОЙНОТО, С КОЕТО РАЗПОЛАГА. В УТВЪРДЕНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ НЕОТМЕНИМ МОРАЛЕН ДЪЛГ НА ВСЕКИ КАНДИДАТ Е ДА РАЗКРИЕ ВСИЧКИ СТЪПАЛА, КОИТО Е ИЗКАЧИЛ ПРИ СВОЕТО ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ, КАТО САМ СЕ ПОГРИЖИ ДА ПРЕДОСТАВИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ ДОСТАТЪЧНО НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. БИ БИЛО СКАНДАЛНО ОБЩЕСТВОТО ДА РАЗБЕРЕ КОГО Е ИЗБРАЛО ЕДВА СЛЕД ИЗБОРИТЕ.
ПАРЛАМЕНТЪТ Е ВИСШ РАБОТЕН ОРГАН. НЕДОПУСТИМО Е ЗА НИТО ЕДИН НЕГОВ ЧЛЕН ДА НЯМА ЯСНА, КОНКРЕТНА И РАЗБИРАЕМА, ПЕРСОНАЛНО ОСМИСЛЕНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ, КАКТО И КОНКРЕТНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО Й В НАЦИОНАЛЕН, И В РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ.

КАТО СЪЗНАВА ОТГОВОРНОСТТА СИ, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" ПРЕДЛАГА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕХОДА КАТО БАЗА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ. ПРОЕКТЪТ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО ПРОЯВИ ИНТЕРЕС. ТОЙ НЯМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА УНИВЕРСАЛНОСТ ИЛИ СЪВЪРШЕНСТВО. ПРОЕКТЪТ СЕ ОСНОВАВА НА СТАНОВИЩЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПРИ ПЪРВИЯ МИНИСТЪР НА ФРАНЦИЯ ГОСПОДИН ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ - "ПЛАН МОНЕ ЗА ИЗТОКА", ИЗЛОЖЕНО ВЪВ ФРЕНСКИЯ ЕЖЕДНЕВНИК "LE MONDE" ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НАПРАВЕН Е ОПИТ ПРОЕКТЪТ ДА Е ГЪВКАВ И СЪОБРАЗЕН С БЪЛГАРСКАТА СПЕЦИФИКА И НАЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ЕДИН ДИНАМИЧЕН КОНТЕКСТ.

АПОСТОЛИТЕ НА НАШЕТО ДУХОВНО И НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ ДЪРЖАХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД САМ ДА СВАЛИ ОКОВИТЕ СИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ЗАСЛУЖИ МЯСТО СРЕД ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ НАРОДИ. ОТНОВО Е ДОШЪЛ ЧАСЪТ НА ИСТИНАТА! ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА НЕГО?

НЕКА НИКОЙ НЕ СЕ СЪМНЯВА, ЧЕ НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО СЕ ПИШЕ СЕГА, ЩЕ ИМА И СВОИТЕ НОВИ СВЕТЛИ ИМЕНА, НОВА ПЛЕЯДА СТРОИТЕЛИ КАТО РАКОВСКИ, ЛЕВСКИ, СТАМБОЛОВ.
ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ДОБРОТО, С КОЕТО РАЗПОЛАГА НАЦИЯТА!

ДА ОТХВЪРЛИМ РЕШИТЕЛНО ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕДИЗВИКВА СЪМНЕНИЕ!
ИСТОРИЯТА ЧУКА НА НАШИТЕ, БЪЛГАРСКИ ВРАТИ. ДА НЕ Я ОСТАВЯМЕ ДА СИ ОТИДЕ С ПРАЗНИ РЪЦЕ.

СОФИЯ, 28 МАЙ 1990 Г.

ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА":
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ -    ЕКСПЕРТ ПО МЕНИДЖМЪНТ
МИШО ВЪЛЧЕВ    -    Д-Р ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
РУСИ АВРАМОВ    -    ЮРИСТ
АНТОАН ПЕТРОВ    -    СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКО РАДИО НА 3 ЮНИ 1990 ГОДИНА ОТ ЧЛЕНА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПС МЕХМЕД РАХИМОВ.МЕСМЕДИИТЕ В СТРАНАТА - ОФИЦИОЗИ И НА СДС - НАЛОЖИХА ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОПОЗИЦИЯ ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ИМЕННО ТАЗИ ТВЪРДА ОПОЗИЦИЯ. ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ СДС, ОСВЕН ЧЕ НЕ НИ ПРИЕ В СВОИТЕ РЕДИЦИ, В ЛИЦЕТО НА СВОИТЕ ОРАТОРИ НА МИТИНГИ И СЪБРАНИЯ НИ ОБВИНЯВА В СМЪРТНИ ГРЕХОВЕ, ЧЕ СМЕ В СЪЮЗ С БСП, ЧЕ СМЕ БИЛИ ПОДКУПЕНИИ.

ЕДИНСТВЕНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ В ПЛАТФОРМАТА НА СДС ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА, ЧЕ СДС НЕ Е ГОТОВ ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЕЗПРАВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ.
УПЪЛНОМОЩЕН СЪМ ДА ЗАЯВЯ НАЙ-КАТЕГОРИЧНО И ОТГОВОРНО, ЧЕ МЕЖДУ ДВИЖНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И БСП, КАКТО И КАЗИОННИЯ БЗНС НЯМА НИКАКВИ КОНТАКТИ.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ БСП, КАТО ПРИЕМНИК НА БКП, ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ 1944 ГОДИНА НАСАМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЗА ГЕНОЦИДА, ПРИЛАГАН ОТ БКП. НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНО ЗА ЕДИНСТВО И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЖУРНАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ В БТА ДО ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


ДРУГАРИ,

НИЕ, ЖУРНАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, СМЕ СТЪПИСАНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО, ЧЕ ОТ БСП Е ИЗДИГНАТА КАНДИДАТУРАТА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ, КОРЕСПОНДЕНТ НА БТА ВЪВ ВАШИНГТОН.

БЕЗ ДА ОСПОРВАМЕ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ ДА БЪДЕ ИЗБИРАН, СМЯТАМЕ, ЧЕ НЕГОВАТА КАНДИДАТУРА ПОДРОНВА СЕРИОЗНО АВТОРИТЕТА НА БСП И НА БТА И ПОСТАВЯ ПОД ЗАПЛАХА НАДЕЖДАТА НА ВСИЧКИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЛЯЗАТ ДОСТОЙНИ ЛИЧНОСТИ.

НАЗНАЧАВАНЕТО НА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ В БТА БЕ НАТРАПЕНО ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ХОРА ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ. ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ГО ПОСТАВИ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ В АГЕНЦИЯТА И ТОЙ НЕ СЕ СВЕНЕШЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ НЕГО С ЦЕЛИЯ СИ ЦИНИЗЪМ. БЕЗ ДА Е РАБОТИЛ НИТО ДЕН В БТА, БЕЗ ДА Е ПОЛОЖИЛ ДОРИ РЕПОРТЕРСКИЯ МИНИМУМ, КОЙТО СЕ ИЗИСКВА ОТ ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ В АГЕНЦИЯТА, ТОЙ ЖИВЯ 15 ГОДИНИ В ЧУЖБИНА, КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БЕ КОРЕСПОНДЕНТ В ПЕКИН, ТОКИО И ВАШИНГТОН. КОРЕСПОНДЕНТСКИЯТ ПУНКТ ВЪВ ВАШИНГТОН, ЧИЯТО ИЗДРЪЖКА СТРУВА ГОДИШНО 250 000 ДОЛАРА, БЕ ОТКРИТ, БЕЗ ДА СЕ МОТИВИРА НЕГОВАТА НЕОБХОДИМОСТ И ВЪПРЕКИ НЕЕФЕКТИВНОСТТА МУ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ БТА ИМА СВОЙ КОРЕСПОНДЕНТ В НЮ ЙОРК. ТОВА СЪЗДАДЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СРЕД КОЛЕКТИВА НА АГЕНЦИЯТА, ЧЕ ПОСТЪТ ВЪВ ВАШИНГТОН Е ОТКРИТ СПЕЦИАЛНО ЗА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ. ЛОГИЧНО Е, ЧЕ ТАКОВА РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЗЕТО САМО НА ВИСОКО РАВНИЩЕ.

ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНИТЕ ОТ НЕГО ПОСТОВЕ. БЕЗ ДА ПРЕСИЛВАМЕ НЕЩАТА, МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ РЕДАКТОРИТЕ, КОИТО ПРЯКО НАБЛЮДАВАТ РАБОТАТА МУ КАТО КОРЕСПОНДЕНТ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ, Я ОЦЕНЯВАТ КАТЕГОРИЧНО КАТО СЛАБА И НЕКОМПЕТЕНТНА, ЧЕСТО ГРАНИЧЕЩА С НЕГРАМОТНОСТ.

МНОЗИНСТВОТО ЧЛЕНОВЕ НА БСП В БТА СМЯТАТ, ЧЕ КАКТО БОРЧЕСКИЯТ, ТАКА И НРАВСТВЕНИЯТ ОБЛИК НА ИВАН ГАЙТАНДЖИЕВ СА НЕСЪВМЕСТИМИ С ИЗИСКВАНЕТО ЗА НЕОПЕТНЕНО ИМЕ И ЛИЧНО ДОСТОЙНСТВО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

11 МАЙ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ КЪМ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.


ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ СТУДЕНТИ И МЛАДИ ХОРА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ В ПЪРВИТЕ ИСТИНСКИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ. СТРАХЪТ, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА, КОЙТО ВСЕ ОЩЕ СЕ НАСАЖДА ОТ БИВШИ И СЕГАШНИ ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ, НЕ Е НИКАК МАЛОВАЖЕН ФАКТОР. НЕКА ДОКАЖЕМ НА СЕБЕ СИ И НА СВЕТА, ЧЕ В НАШАТА СТРАНА МОЖЕ ДА ИМА И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ.

ЧРЕЗ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ, МЛАДИ ХОРА, НЕКА ДА ВДЪХНЕМ ДОВЕРИЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ. МОЛИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" НА АДРЕС: НАРОДЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА ВХОД "С”
ТЕЛ.80-04-17, 80-10-38, 65-05-21 И 65-05-07.
4 ЮНИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД: АТ. КИРЧЕВ
                СЕКРЕТАР НА ФНСД: ВАСИЛ ПЕТРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ” В СОФИЯ.


В СТОЛИЦАТА ПРИСТИГНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЖИВЕЕЩО В РАЙОНА НА КЦМ "Д. БЛАГОЕВ". ТЯ ПОИСКА СРЕЩА С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КОЙТО НА 12 МАЙ Т.Г. ЗАЯВИ, ЧЕ СТАВА ГАРАНТ ЗА РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СПИРАНЕ НА ЗАВОДА ДО КРАЯ НА 1991 Г.

ОТ РАЗГОВОР СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МС ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ СТАНА ИЗВЕСТНО, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДОСЕГА НЕ Е ДАЛО ХОД НА ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ, ЗАЩОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ПЛОВДИВ, БИЛО ИЗРАЗИЛО ПРЕДПОЧИТАНИЕ КЪМ ДРУГИ СРОКОВЕ. В ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР Г-Н ЛУКАНОВ ПОТВЪРДИ ПО-РАНШНОТО СИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ЗАЕДНО С Г-Н АЛЕКСАНДРОВ ДЕКЛАРИРА УСТНО, ЧЕ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЦМ "Д.БЛАГОЕВ" ДО КРАЯ НА 1991 Г. ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕН В МС НА 8 ЮНИ. БЕ УГОВОРЕНА И НОВА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДНЕШНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛЕД ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 8 ЮНИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СЛУЧАЙ И ПО НАСТОЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОНА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

1. "ЕКОГЛАСНОСТ"-ПЛОВДИВ НЕ Е СТРАНА ВЪВ ВОДЕНИТЕ ДОСЕГА ПРЕГОВОРИ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И САМО Е ИЗРАЗИЛО СТАНОВИЩЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНА ЗА ОТЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МС.

2. ВСЯКО ОТЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС СЪЗДАВА СИЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В РАЙОНА.

3. ПОНАСТОЯЩЕМ ЧАСТ ОТ МИНИСТРИТЕ И САМИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СА ЗАЕТИ С ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ И АКО ДЕЛЕГАЦИЯТА НЕ БЕ ДОШЛА В СОФИЯ, РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ОТНОВО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ОТЛАГАНО.

4. ПОДОБНО РАЗВИТИЕ НА НЕЩАТА Е ОЩЕ ЕДНО НЕСЕРИОЗНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪДБАТА НА ХОРАТА ОТ РАЙОНА, ЧИИТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ДЕЦА СА ВЕЧЕ ТРЕВОЖНО ЗАСТРАШЕНИ.

5. ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" НАСТОЯВА ГАРАНТ НА ЕВЕНТУАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА КЦМ "Д.БЛАГОЕВ" ДА БЪДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ТЪЙ КАТО САМО ТОЙ МОЖЕ ДА ОБВЪРЖЕ ТОВА РЕШЕНИЕ С ДЕЙНОСТТА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

ГОВОРИТЕЛ НА "ЕКОГЛАСНОСТ": КРАСЕН СТАНЧЕВ СОФИЯ, 4 ЮНИ 1990 Г.   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ /БСС/.


НА 2 ЮНИ 1990 Г. В ГР. ПЛОВДИВ СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ В СТРАНАТА.

НАПРАВЕН БЕ ОБСТОЕН ОТЧЕТ НА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ДВЙНОСТ.

БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАТА НА КОНФЕДВРАТИВЕН ПРИНЦИП.

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО УТОЧНЯВАНЕ НА СЪСЛОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ И СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ.
РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНОТО ЗАБАВЯНЕ НА ВАЛУТНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ.

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ В СТОМАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА БЪЛГАРСКИЯТ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ АКТИВНО ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТОМАТОЛОГИЧНА ИНДУСТРИЯ В СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКИЯТ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ БЕЗРЕЗЕРВНО ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ОТНОСНО НАДПАРТИЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НЕЗАСЯГАНЕТО МУ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ И ПРИСТРАСТИЯ.

ЗА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БСС: СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БСС:
Д-Р АНТИКАДЖИЕВ,
Д-Р КУМАНОВ,
Д-Р БАКЪРДЖИЕВ

ПЛОВДИВ, 2 ЮНИ 1990 Г.                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 6 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР, ПРИЕТА НА 1 ЮНИ 1990 ГОДИНА.


ДО: Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА HP БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦИК ПРОФ. ЖИВКО СТАЛЕВ, РЪКОВОДСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕ "ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" И НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. КОПИЕ: СДС


ГОСПОДА,

ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ НАБЛЮДАВАМЕ ЕДНО НОВО ЯВЛЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. В ПРЕДИЗБОРНИТЕ МИТИНГИ НА СДС УЧАСТВАТ ОТКРИТО ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД.
НИЕ, ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /БЗНС "ВРАБЧА-1", НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, И БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ -БНП/, СЪЩО БИХМЕ МОГЛИ ДА ПОКАНИМ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ - ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЦА /ВЪПРЕКИ ОГРАНИЧЕНИТЕ НИ МАТЕРИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ/, КОИТО ДА АГИТИРАТ ЗА НАС, НО СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ ОТ ПОДОБЕН НЕРАЗУМЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОДОБЕН НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМ - ТОЙ Е СВЪРЗАН С НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СТРАНАТА, КОЕТО ВЕЧЕ ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС ЧЕСТНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ. БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОКУПИРАНА ДЪРЖАВА, ЗА ДА ИМАМЕ НУЖДА ОТ ЧУЖДА НАМЕСА.

ЕТО ЗАЩО НАСТОЯВАМЕ ЦИК ДА ВЗЕМЕ СПЕШНО ОТНОШЕНИЕ ПО ПОВДИГНАТИЯ ОТ НАС ВЪПРОС И ЗА В БЪДЕЩЕ ДА СЕ САНКЦИОНИРАТ ПОДОБЕН РОД ИЗЯВИ.
НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ N.3 НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР ПРЕДЛАГАМЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ ЗА ПОДПИСВАМЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ОДОБРЯВАТ ИЗЛОЖЕНОТО СТАНОВИЩЕ.

С УВАЖЕНИЕ:
ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП: ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП: ДИМ. БРАНКОВ

ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ:
ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ": ЦВ.БЕЛЧЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ИВАН ГЕОРГИЕВ
ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: х ОТЕЦ Т.ПЕТРОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР: Г.ПЕЛЕМЕНОВ
ЗА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3": СЛАВОМИР ЦАНКОВ
ЗА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: ИЛИЯ СИПСЕВ
ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: КРУМ КУМАНОВ
   
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/