6 март 1995


София, 6 март 1995 година
Брой 45 /1346/


София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ. Съюзът е насрочил конгрес на 18 март 1995 г.


На 4 март 1995 г. в читалище "Райна Княгиня" - София, се състоя конференция на представители на клубовете на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г. В нея участваха 240 председатели, секретари и членове на 103 клуба на СРБ, а така също и членове на окръжни ръководства.

Всички присъстващи осъдиха разколническата дейност на Иван Неврокопски и неговата група, целяща разцепването на съюза ни. Беше обявено, че действията им са незаконни и нямат право да свикват извънреден конгрес.

За своите прояви Неврокопски беше изключен още на 2 ноември 1994 г. от клуба в община Искър, в който членува.

Единодушно бе потвърдено, че Съюзът на репресираните е и остава член на СДС и ще продължава да работи за обединението на всички парламентарни и извънпарламентарни демократични антикомунистически сили. Съюзът на репресираните остава единен и независим и в бъдещата си дейност ще пази своето единство и независимост!

Разглеждайки извънредната обстановка в Съюза на репресираните, създадена от разколническата дейност на горната група, конференцията взе следното решение: Съгласно устава на съюза свиква извънреден конгрес на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г. на 18 март, събота, 9,30 часа в София.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


След насилственото налагане на комунистическия социален ред и управление некомунистическата символика и ценности при смяната на тази система е естествено и общоприето възстановяването на държавната символика и ценности, традиционно съществували и исторически формирали се преди 1947 година.

Пример в това отношение са всички бивши социалистически страни, възстановили предишните си символики.

Ето защо в съответствие с един от приетите си социални проекти "за почит към българското знаме и другите държавни и национални символики" Радикалдемократическата партия категорично настоява за герб на Република България да бъде възприет старият герб, символизиращ държавността, суверенитета и духовността на българската нация.

София, 27 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖАН ВИДЕНОВ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕМБАРГОТО СРЕЩУ ИРАК. Документът е адресиран и до посланика на Република Ирак, и до средствата за масово осведомяване.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Делегация на Българската национално-радикална партия /БНРП/, водена от заместник-председателя на партията Румен Анатков, посети Република Ирак от 21 до 24 февруари 1995 г. Там ние имахме срещи с ръководствата на партия БААС, на Националния и Патриотичен фронт и с най-високопоставени държавни ръководители. Можахме да видим и как живее иракският народ. Разбрахме, че положението му е много тежко. Липсват елементарни лекарства, поради което измират невинни деца, родилки и обикновени граждани. Иракският народ в буквалния смисъл на думата гладува, защото липсват храни. И всичко това става поради наложеното ембарго на Република Ирак. Оказва се, че това е действие не срещу правителството на Ирак, а е геноцид срещу иракския народ. По тази причина Българската национално-радикална партия се обръща към правителството на Република България и към 37-то Народно събрание да предприемат решителни действия, чрез които да предложат на Организацията на обединените нации и на Съвета за сигурност да бъде премахнато ембаргото срещу Ирак. Ако това не стане, то България едностранно да се откаже от ембаргото. С това нашата страна ще покаже, че е истински приятел на иракския народ и е готова да му помага в най-трудните за него моменти. Това би било и една необходима крачка към възстановяване на предишните традиционно добри отношения между Република България и Република Ирак, което ще бъде от голяма полза и за двата народа. Ако институциите, към които се обръщаме, не предприемат тези действия, Ирак ще разбере кой е негов истински приятел и кой на практика служи на американските интереси.

Надяваме се, че правителството на Република България и 37-то Народно събрание ще вземат единственото правилно решение, което ще бъде в полза и за двата братски и приятелски народа.

София, 1 март 1995 г.

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЖЕРТВИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Изминаха 50 години от кървавата разправа с българската интелигенция, започнала още преди 1 февруари 1945 г. с т. нар. народен съд. През нощта срещу 2 февруари 1945 г. на Централните софийски гробища бяха зверски избити и зарити с багер в бомбени ями 100 български интелектуалци и политици - елитът на нацията ни начело с княз Кирил Преславски. Днес на това място няма нищо, което да напомня на поколенията събитието, сложило началото на "узаконеното" избиване на 2730 души и още 20 000 българи - без съд и присъда.

Наш синовен и патриотичен дълг е в памет на всички жертви на човеконенавистния комунизъм да сложим паметен знак на това лобно място!

Поканваме потомците на избитите и всички съпричастни българи у нас да подпомогнат издигането на този паметник и така да отдадат последна почит към паметта на тези, които достойно живяха и загинаха за България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИМЕРНИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ МАНДАТА 1995-1999 Г. НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ /25 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


При разработването на общинските програми, свързани с предстоящите избори за кметове и общински съветници, следва на първо място да се анализират политическата обстановка в съответната община и нейното отражение върху населението. Прогноза за реалното влияние на Гражданското обединение за републиката /ГОР/ като самостоятелна политическа структура, както и на евентуалната й коалиция сред избирателите. Търсене на електорално пространство, което приема или симпатизира на идеите на ГОР и коалиция. Особено внимание следва да се отдели на негласувалите в последните парламентарни избори, на евентуално разочарованите от политиката на управляващата Българска социалистическа партия, както и на тези, които за първи път ще упражняват правото си на глас.

Толерантният характер на ГОР и коалиция предполага издигане на лозунга за равновесно общество - като смесена система от частен и държавен сектор. Оттук произтича като първо изискване да се направи икономическа характеристика на общината - индустриализация, селско стопанство, транспорт, търговия, комунални дейности, енергийни ресурси, туризъм и т. н. - дейности, които носят приходи на общината и осигуряват заетост на населението. Да се подчертае връзката на общинската икономика с регионалното и националното стопанство и възможността на общината да се възползва от това /примерно атомната централа в Козлодуй, новостроящата се в Белене или туризма по Черноморието и др./. Изключително важно е да се свърже икономическото развитие на страната със стратегията на ГОР за подпомагане на малкия и средния бизнес. Да се подчертава изискването за социална справедливост при осъществяването на общинската приватизация, така че всеки да получи полагащия му се дял от изградените по времето на трудовата му дейност държавни и общински фондове. Да се предлагат форми за пълноценно използване на вече изградената общинска материална база. В тази част на програмите е важно да се посочи кои промишлени и селскостопански обекти ще бъдат обект на подкрепа от наша страна.

Особено важен момент е анализът на транспортната система на общината. Да се направят съответните предложения за нейното по-нататъшно развитие и усъвършенстване. В големите градове да се защитава тезата за преимуществено развитие на електротранспорта като по-екологичен, по-ефективен и т. н. В тясна връзка с този проблем е и състоянието на пътната мрежа - въпрос, който ежедневно тревожи населението.

Особено внимание да се отдели на комуналните дейности /благоустройство, озеленяване, чистота и др./. Това са същински общински дейности. Тук умението е да посочим съвременни организационни и икономически форми за решаването на тези вечни за градовете проблеми.

Ключов проблем за бъдещето на общините е състоянието на подземната инженерна инфраструктура /парно, водопровод и канализация и др./. В много от общините състоянието на тези системи е достигнало критичната си точка. За решаването на този проблем са необходими сериозни инвестиции, които невинаги са във възможностите на общините. За тази цел следва да се търсят ресурси чрез коопериране с мощни фирми, както и чрез съдействие от страна на централната изпълнителна власт.

След икономическия анализ съвсем естествено се очертава мястото на екологичната ни политика. Нашата позиция следва да бъде на разумна и равновесна политика между развитието на икономическите приоритети и минималните рискове /атомна енергия или спиране на живота поради липса на алтернативна енергия, водохранилища или жажда, мръсотия и накрая пустиня, средства за пречиствателни инсталации или увеличени средства за лечение/. В крайна сметка става въпрос за хармония и поддържане на равновесно състояние между личност-общество-икономика-природа.

Следващият раздел следва да бъде посветен на развитието на непроизводствената сфера /социални дейности, образование, култура, спорт и сигурност на гражданите/.

Необходимо е на базата на статистическите данни и експертни оценки да се откроят на общинско равнище въпросите на жизнения стандарт и доходите от работна заплата, пенсии и социални плащания. Да се очертаят различните социални групи /пенсионери, безработни, учащи се/. На тази основа да се потърсят начини за осигуряване на по-голяма трудова заетост и реално повишаване на доходите на работещите. На социалните плащания, които се осигуряват от общинските бюджети, съществено влияние оказва демографската ситуация - раждаемост, брачност, смъртност, миграция и емиграция, която очертава групите за социално подпомагане. На база на анализ на данните да се очертае действителното състояние на бъдещата общинска социална политика - социално осигуряване, обезщетение и помощи при безработица, социално подпомагане и други.

Общинската политика в областта на здравеопазването следва да се насочи за осигуряване на необходимите средства за функциониране на здравните заведения. Целево следва да се финансират някои профилактични мероприятия, особено профилактиката, свързана с детската кариозна заболеваемост. За довършването на някои здравни обекти да се търсят възможности в регионален план. Интеграцията с други общини е задължителна за постигане на по-голям ефект, свързано със ресурсното обезпечаване и оттук нормално функциониране на съответното здравно учреждение.

В областта на образованието, културата и спорта да се анализира състоянието на материалната база и се подчертае готовността за нейното поддържане и обогатяване. От друга страна, да се търсят решения за развитието на тези дейности чрез по-широка обществена подкрепа. Да се предостави възможност за отдаване на базата под наем, като средствата се използват преимуществено за развитие на същата сфера.

Да се анализира общественият ред и на тази основа да се предложат виждания за осигуряване сигурността на гражданите.

На практика ще се очертаят три нива на проблемите, които ще характеризират развитието на общините през мандата 1995-1999 г.:
първо - проблеми, които касаят цялата община /промишленост, транспорт, вода, здравеопазване, образование и др./;
второ - проблеми, които касаят отделния квартал или населено място /асфалтиране на улици, спортна площадка и др/;
трето - проблеми, които касаят отделна избирателна секция /паркинг, детска площадка и т.н./.

От първия проблем ще се изведе мотото на програмата. Там ще бъдат насочени нашите усилия, защото от решаването на главните приоритети ще зависи бъдещето на нормално функциониране на съответната община. В същото време, като отчитаме непосредствените интереси на населението в отделния квартал и избирателна секция, следва да отразим и нашите намерения за тези структури и, което е по-важно, да ги направим достояние на всеки избирател.

В заключение ще отбележим, че при такъв подход, съчетан с организационните умения на нашите активисти и симпатизанти, вероятността за участие в структурите на местната изпълнителна власт ще се превърне в реалност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" И НА КОНФЕДЕРАЦИЯ "РОДОЛЮБИЕ" ПО ВЪПРОСА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И СПОКОЙСТВИЕ В РАЙОНИТЕ С БЪЛГАРОМОХАМЕДАНСКО НАСЕЛЕНИЕ.


Зачестилите напоследък в медиите провокации срещу гражданския мир и спокойствие в смесените в религиозно отношение райони на страната доказват красноречиво, че определени сили отвън, подпомогнати от висши държавни среди, настойчиво търсят противопоставянето на родопското население, в частност и двете религиозни общности в страната като цяло, за решаването на свои параноични политически амбиции и цели. Подклаждането на етно-религиозната конфронтация има единствено за цел да поддържа разпадните тенденции в отечеството ни. Свидетели сме на безпрецедентен опит по повод случайното съвпадение на свещения празник на мохамеданското население Рамазан Байрям с още по-светия за всички ни национален празник 3 март да се оскверни достойнството, честта и суверенитетът на България, да се подкопае толерантността като основа за съжителство в проблемните райони. Загубили безвъзвратно позиции в Западните Родопи, Смолянско, Ловешко и в други краища на България, Движението за права и свободи /ДПС/ и фундаменталистите възприемат формула за непрестанен шантаж и психически терор.

Тъкмо съвпадението на празниците е още едно условие за приобщаване и градивен мир на многострадалната ни родина. Като оставаме твърдо зад конструктивните сили за излизане от дълбоката икономическа, политическа, социална, държавна и духовна криза, структурите на конфедерацията настояват:

1. Органите на МВР да не информират новинарите за несъществуващи, бъдещи събития и по този начин да всяват смут и напрежение, а да постъпват съгласно правомощията им и да парират всички опити за поругаване на националните символи и празници.

2. Искаме оставката на главния директор на Българската национална телевизия /БНТ/ Хачо Бояджиев за поредицата филмови внушения пред Националния празник и Байряма и заради отклоняване на средства от данъкоплатците за лични творчески виждания на съмнителни творци и за обиди на част от българското население в Родопите.

3. Настояваме парламентът, правителството и президентството да заявят ясната си позиция за българите мохамедани и да съдействат за недопускане на спекулации и манипулации с тях за малцинствено обособяване и отродяване от корена им. Сегашното им поведение насърчава сепаратистичните сили и подпомага чужди интереси.

4. Президентът на страната като яростен щабен защитник на ДПС да се извини на родопчани за некоректността на сътрудниците, тяхната етнокултурна некомпетентност, както и за недопустимите внушения за отец Боян Саръев. Президентската институция трябва да гарантира и нашите права да се самоопределим, и свободите ни от посегателствата върху националната ни принадлежност. Нужни са ни права и свободи в собствената ни родина.

Поделенията на Националната конфедерация "Родолюбие" заявяват твърдо, че независимо от създадената манипулативна среда ще гарантират спокойното прекарване на Националния празник 3 март и свещения празник на братята мохамедани.

Не поемаме отговорност за действията на нашите групи за самозащита при случаи на явни и прикрити опити да се дестабилизира обстановката в проблемните райони. Такива опити могат да предприемат само външни злонамерени сили. Населението единодушно ще подкрепи усилията ни, както и на онези, които милеят за мирното и спокойното ежедневие, установено от векове наред в Родопите и в страната.

Смолян, 1 март 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранко Давидов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ "ПОЛИТИЧЕСКА БИОЛОГИЯ - ОПИТ ЗА ПРИНОС В ТЕОРИЯТА" /ЧАСТ ТРЕТА/ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "СОЛИТОН" ПРОФ. ИВАН ЦЕНОВ. Организацията е неформален клуб, учредена през 1995 г. от интелектуалци, които работят в областта на теорията на системите. Вторият съпредседател е Здравко Андонов.


КРАЯТ НА ИСТОРИЯТА?


На Френсис Фукуяма


РЕЗЮМЕ

На основата на получените в част 1 и част 2 резултати се прави опит да се разпространи понятието "нерегламентиран секс" в областта на космологията. Показва се важната роля, която може да изиграе това понятие за изясняване не само на космологически обекти от типа на "черните дупки", но и за описание на сингулярността, асоциирана с началото на "Големия взрив". В този смисъл се представя още една хипотеза в подкрепа на тезата за "Края на Историята".


КЛЮЧОВИ ДУМИ /С ДОПЪЛНЕНИЯТА КЪМ ЧАСТ 3/

Политическа биология, нерегламентиран секс, кон, магаре, муле, катър, БКП, ДС, СДС, БСП, КГБ, ЦРУ, интимна /нежна/ революция. Космология, Големият взрив, черни дупки, информация, медии, Краят на Историята.

Първо, бих искал да се извиня на Стивън Хокинг, един от великите физици на XX век, за това, че имам смелостта да спомена името му в тези редове. Моята смелост се основава на две причини. Първата причина е, че прекрасната му книга "Черни дупки и бебета вселени" действително изигра основна роля за написването на този текст. Второ, искрено се възхищавам от човека Стивън Хокинг. Всеки, който прочете книгата му, ще се съгласи с мен. Освен това за мен няма никакво съмнение, че Стивън е не само истински англичанин, но и джентълмен.


НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ

Защо се появява част трета? След написването на част 2, рецензентът д-р Андонов прие направените корекции, но изрази недоволството си по един въпрос. Този въпрос се отнася до изследване на влиянието на гласовите възможности на политическите субекти върху политическите процеси. Д-р Андонов пледира, че както появата на "гласността", така и раждането и развитието на демократичните медии са процеси, които имат своето научно обяснение предимно в контекста на"магарешкия рев" и "конското цвилене".

След час и половина дискусия с д-р Андонов поех ангажимента да докарам нещата докрай. Нямах никакви идеи. Реших да се разсея с нещо приятно. Взех книгата на Стивън Хокинг. Попаднах случайно на есето за черните дупки. Започнах да чета. Големият физик е и гениален популяризатор. За второто съм готов да заложа. Що се касае за първото, че Хокинг е голям физик, то не съм аз човекът, който има право да дава такава оценка. По този въпрос моята оценка нищо не струва.

Така се оформи идеята.

Каква е тя?

Както комунистическата държава, така и родната демокрация имат перфектни средства за дезинформация на населението, за поддържане на информационен вакуум. Нещо като черна дупка. Черната дупка поглъща всичко и почти нищо не излиза от нея. Ако използваме понятията от зоологията, комунистическите кончета цвилеха нежни мелодии във възхвала на комунизма, а политическите магарета заглушаваха с рева си всяка опасна информация. С идването на гласността нещата външно се промениха, но по същество останаха същите. Разбира се, новото време изискваше и нови методи. Нароиха се частни медии. Държавните медии също не останаха назад. Чуждите радиостанции получиха радиочестоти за родния ефир. Появиха се сателитна и кабелна телевизия. Създаде се истински информационен хаос. На този фон се появиха и политическите мулета и катъри. Те заместиха достойно родителите си. Българинът онемя!

Получи се сякаш парадокс. Колкото повече се даваше информация, било то за престъпленията на бившия режим, било то за новите гавази, нищо реално не следваше. Външен дълг, политически убийства, досиета, незаконно забогатяване, организирана и неорганизирана престъпност, мафия, корупция, незаконен хазарт, наркотици, скрита приватизация, спестени пари от закуски, доклади на комисии на Народното събрание, непрекъснато репчене на Татарчев, изявления на политици, министри, президент, тонове изписана хартия, стотици часове ефирно време - и нищо! И както казва народът: "Гледам, гледам нема нищо! Ааа, тука има нещо!" Има! Има черна дупка!

А сега да се върнем към предишния стил.

Д-р Андонов любезно ми предостави последните си изчисления. Той доказва, че за да се получи информационни черна дупка на територията на България, са необходими едновременните усилия на около 200 милиарда гърла на катъри. Това число се получава, като се умножи площта на България, измерена в квадратни метри, по константата на д-р Андонов. Константата на д-р Андонов се получава като квадратен корен от числото Пи /приблизително 3,14/. Тази константа, наречена "кат", определя броя на едновременно ревящите катъри, които създават информационна черна дупка на площ 1 кв. м.

Резултатът на д-р Андонов се отнася до света на зоологията. Що се касае до света на политиката, преди няколко години бе доказано на практика, че с помощта на демократични медии само 39 политически катъра, поставени в екстремални условия на гладна стачка, могат да създадат достатъчно мощна за мащабите на България информационна черна дупка.

Тези резултати могат да бъдат използвани в няколко аспекта.

Отношението на числото 200 милиарда /ката/ и числото 39 /гьобелса/ служи за относителна количествена мярка за приноса на медиите при създаването на информационна черна дупка.

Методологията на създаване на информационни черни дупки може да се използва при симулиране на космологични черни 'дупки. Това за сведение на проф. Хокинг. Ще му съдействам за породист консултант.

Какъв е основният извод?

"Нерегламентираният секс", известен в биологията и в политиката, би могъл да намери приложение и за обяснение на възникването на космологични обекти от вида на черните дупки.

Щом сме стигнали дотук, не ни остава нищо друго, освен да направим още една, последна крачка.

Основният проблем пред космологията не са черните дупки. Основният проблем е началото на "Големия взрив"! Теорията за "Големия взрив" е теория за произхода на Вселената. Стивън Хокинг предполага, че ще са необходими около 20 г., за да се завърши успешно тази теория. Така човечеството ще получи пълно знание за произхода и развитието на Вселената. Аналогично на идеята на Фукуяма, това може да се асоциира с понятието "Края на Историята"!

Можем ли да използваме теорията за "Нерегламентираният секс", за да ускорим този процес?

Ето някои съображения.

Основният проблем на теорията за "Големия взрив" е проблемът за началните условия. Как е започнало всичко това? От какво се е пръкнало Нещото? От Нищо? Как така? Именно това е непонятно за физиците, пък и за обикновените хора.

За голяма изненада на физиците това, което е неразрешим проблем на космологията, е детска игра за политическата биология.

Ще поясня.

Как се пръкна комунизмът в България? Комунистите започнаха от Нищо! На 9-и септември 1944 г. България започна от Нищо!

Откъде започна България на 10 ноември 1989 г.? Пак от Нищо! Е, и да е имало Нещо, и в двата случая то само пречи! Още по-лошо!

Както видяхме, за един "Нерегламентиран секс" това не само не е пречка, а типична ситуация.

Настана Великият момент!

Преди "Големия взрив" е имало Нищо. Използвам английски словоред, за да бъда по-лесно разбран от проф. Хокинг. Вследствие на "Нерегламентиран секс" между Нищото и Нищото в Нищото, се пръква Вселената. Тук има един неизяснен момент, който оставям на проф. Хокинг. Актът на "Нерегламентиран секс" преди началото на "Големия взрив" ли е, или се слива с това начало в този неясен за космологията сингулярен момент, в който Времето все още не е съществувало и от който то започва своя път?

А сега за Фукуяма.

От изложението стана ясно, че философът Фукуяма има отношение към "Края на Историята". Историята с "Края на Историята" е дълга. Следвайки Хегел и Маркс, Фукуяма защитава тезата, че Историята има край. Тук не става въпрос, че времето ще спре, че няма да има повече исторически събития. Тук става въпрос за консенсус по въпроса за социалната структура на обществото. Фукуяма основава своя анализ на провала на "конкурентите" на либералната демокрация в контекста на историческите събития на XX век, в контекста на провала на фашистката и на комунистическата идеология. Фукуяма не е оригинилен. По същество той напълно повтаря Хегел /в трактовка на Кожев/ и Маркс, но по Фукуяма идеалното общество ще се гради върху принципите на либералната демокрация. Според него тя няма сериозна алтернатива. В този смисъл е настъпил "Краят на Историята".

Е, в това няма нищо лошо. Но как се случи така, че една чисто философска тема излезе от академичните философски среди и тръгна гола и боса по широкия свят? И как това точно съвпадна с "Нежните революции" от 1989 г.? Сякаш по поръчка! Чия?

/Пресслужба "Куриер"/


13:15:00
06.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!