6 март 1991

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                                               БРОЙ 46 /321/

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ С ОСОБЕНО МНЕНИЕ. ТО СЕ ОТНАСЯШЕ ДО ЧАСТТА ЗА ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОЩЕ ОТ СВОЕТО ВЪЗНИКВАНЕ СИНДИКАТИТЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ ГЛАВНО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОТ СИНДИКАТИТЕ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЕМЕЙСТВАТА ИМ. ТОЗИ ПРИНЦИП Е БИЛ НАРУШАВАН САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРОФСЪЮЗИТЕ СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ И ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ И ЗА ЦЕЛТА СА ПОЛУЧАВАЛИ СУБСИДИИ.

КАТО СИ ПОСТАВИ ЗА ЦЕЛ ДА ВЪЗРОДИ ИСТИНСКИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ, 
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОТКАЗА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОБНИ ФУНКЦИИ. ОТ ФЕВРУАРИ 1990 Г. КНСБ НЕ ПОЛУЧАВА НИКАКВИ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВАТА. ВЕДНАГА СЛЕД УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС БЕШЕ СЪЗДАДЕНА СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ, КОЯТО ЗАПОЧНА РАБОТА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ. В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И С
ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 1990 ГОД. НА ДЪРЖАВАТА, ВЕДОМСТВАТА И ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЕЧЕ СА ВЪРНАТИ ПОЧИВНИ ДОМОВЕ, СТАНЦИИ И ДРУГО ИМУЩЕСТВО ЗА ОКОЛО 350 МЛН. ЛЕВА. В КНСБ ОСТАНАХА ПОЧИВНИ ДОМОВЕ И СТАНЦИИ САМО ЗА ОКОЛО 22 МЛН.ЛЕВА, ЗА КОИТО Е ДОКАЗАНО, ЧЕ СА СТРОЕНИ СЪС СИНДИКАЛНИ СРЕДСТВА. ПРОДЪЛЖАВА ИЗЯСНЯВАНЕТО НА НЯКОИ СПОРНИ ИМОТИ, В КОИТО ДЪРЖАВАТА ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ ДЯЛ.

ЗАЕДНО С ТОВА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ИНФОРМИРАМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ ОТ СИНДИКАТИТЕ СА ИЗЗЕТИ - ЧРЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, НЕЗАКОННИ ДЪРЖАВНИ И ПАРТИЙНИ РЕШЕНИЯ ИЛИ ПРОСТО ЧРЕЗ ОБАЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА - ИМУЩЕСТВА НА СТОЙНОСТ ОКОЛО 200 МЛН.ЛЕВА.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДА СТАВА ПРИ СПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

ПЪРВО - ДОКАЗВАНЕ ЧРЕЗ ДОКУМЕНТИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И УТОЧНЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРАВЕНИ ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ИМОТИ;

ВТОРО - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СРЕДСТВАТА НА СИНДИКАТИТЕ, КОГАТО ТЕ СА ИНВЕСТИРАНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНИ ОТ ТЯХ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА;

ТРЕТО - ВРЪШАНЕ НА ИЗЗЕТИТЕ СИНДИКАЛНИ ИМОТИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ;

ЧЕТВЪРТО - ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА СИНДИКАЛНИ ИМОТИ И СРЕДСТВА, ИДВАЩИ ОТ ДРУГИ ЛЕГИТИМНИ ПРОФСЪЮЗИ, ДА СЕ РЕШАВАТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ТЯХ ИЛИ ПО СЪДЕБЕН РЕД.

СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ВСЯКО СВОЕВОЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ СИНДИКАЛНИ ИМОТИ И СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА СИНДИКАТИТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И НАМИРАЩИ СЕ ПОД ЗАКРИЛАТА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ. КНСБ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАВОВ РЕД. СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ КАТЕГОРИЧНО НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА СВОЕВОЛНО И НЕЗАКОННО ИЗЗЕМВАНЕ И ПРИСВОЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНО ИМУЩЕСТВО. НЯМА ДА РАЗРЕШИМ ТРУДОВИТЕ ХОРА ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ В ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА СТРАНАТА НИ МОМЕНТ ОТ БАЗА, ИЗГРАДЕНА С ТЕХНИТЕ ПАРИ И ТРУД И ИЗПОЛЗВАНА ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ, ОТДИХ И ПОЧИВКА.

СОФИЯ, 1 МАРТ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА НОВ КОНГРЕС.


ОТ НЯКОЛКО ДНИ НАСАМ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/ СЕ ВОДИ ПОЗОРНА КАМПАНИЯ ЗА НЕГОВОТО ЛИКВИДИРАНЕ, ПРИКРИТО ЗАД КРИТИКИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО МУ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БББ Г-Н ЖОРЖ ГАНЧЕВ Е ОБВИНЯВАН В АВТОРИТАРИЗЪМ, ЛИПСА НА ПОЛИТИЧЕСКИ И БИЗНЕСКАЧЕСТВА. ПРИПИСВАТ МУ СЕ ПУБЛИЧНИ ЛЪЖИ ОТНОСНО ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ, КОИТО ТОЙ НЕ Е КАЗВАЛ. ОБРАЗУВАНА Е ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА СВАЛЯНЕТО МУ, ОБЯВЯВАЩА II КОНГРЕС НА БЛОКА ЗА НЕРЕДОВЕН И МАНИПУЛИРАН, А ПЪРВИЯ ЗА НЕЗАКОНЕН.

В ТАЗИ ГРУПА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРЕДИМНО ЛИЦА, КОИТО СЪЩИЯТ КОНГРЕС НЕ ИЗБРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЛОКА. ГОВОРИ СЕ ОТ ИМЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БББ, КОИТО ДО 23 ФЕВРУАРИ 1991 Г. /ДЕНЯ НА КОНГРЕСА/ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА ЮРИДИЧЕСКИ ПОРАДИ ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТНИ ПРЕДПОСТАВКИ В УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ЛИЦАТА, КОИТО СИ ПРИПИСВАТ ТИТЛИ КАТО "РЪКОВОДИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ”, ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК НЕ СМЯТА, ЧЕ В НЕГО СА ВКЛЮЧЕНИ ХОРА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ. ТОЙ Е СИГУРЕН, ЧЕ ТОВА Е ОЩЕ ПО-ТРУДНО ЗА НЕГОВИЯ КОНГРЕС. ВТОРИЯТ КОНГРЕС НА БББ ОТКАЗА ДА ПРОВЕДЕ НОВ ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Г-Н ЖОРЖ ГАНЧЕВ ПРЕДЛОЖИ ТОВА.

УПРЕЦИТЕ, ОТПРАВЕНИ КЪМ Г-Н ГАНЧЕВ, СА ОТ ЕСТЕСТВО ДА ЗАСЕГНАТ ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ГРАЖДАНИНА И ЗА ТЯХ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ГРАЖДАНСКА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. БББ СМЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ФИГУРА И В ИМЕТО НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В ТАЗИ СТРАНА ЩЕ ОСТАВИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ НАСТРАНИ. КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ, КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ!

ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК ПОЛУЧИ РЯЗКО НАРАСТВАНЕ НА ПОПУЛЯРНОСТТА СИ. ОЧЕВИДНО ТОВА СМУЩАВА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО С МРЪСНИТЕ ПОХВАТИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ПРОВАЛЯТ. БББ ЗНАЕ МНОГО ЗА ТЯХ И НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ТЯХ, ЗАЩОТО ПОХВАТЪТ ИМ ВЕЧЕ Е ОБЩОПОЗНАТ. ВИНАГИ, КОГАТО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС ВЪЗНИКВА НОВА ПРОГРЕСИВНА ФОРМАЦИЯ, ВЕДНАГА СЕ ПОЯВЯВА И НЕИН ДВОЙНИК, ПРЕДВОЖДАН НАЙ-ЧЕСТО ОТ НЯКОЙ АКТИВИСТ НА БИВШИЯ РЕЖИМ.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК БЛАГОДАРИ НА МНОЖЕСТВОТО СВОИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, КОИТО НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИ И С РАЗУМ, ВОЛЯ И ДЕЙСТВИЯ ПОДКРЕПЯТ СПАСИТЕЛНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПЪТ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР КОЖУХАРОВ, ГЕОРГИ ПОЩОВ, ВАСИЛ ГРИГОРОВ, ЛЮБОМИР ГУРИНОВ И РЕНАРД ДУДЛЕЙ

СОФИЯ, 4 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, СЪЗДАДЕН НА 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.


ДНЕС, 7 ФЕВРУАРИ 1991 Г., В КЛУБА НА УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" НОМЕР 10-А В ГРАД ПЛОВДИВ ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ГРАЖДАНИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА, СЕ СЪБРАХА И СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ РЕШИХА ДА УЧРЕДЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ.

ЕДИНОДУШНО БЯХА ПРИЕТИ УСТАВ И БЯХА ИЗБРАНИ СЛЕДНИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, КАКТО СЛЕДВА:

                                      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ПЕТРОВ БУЧКОВ
2. ЗАВЕЖДАЩ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: БОРИС НИКОЛОВ БОРИСОВ
3. ЗАВЕЖДАЩ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ: МАРИАНА ХРИСТОЗОВА АЛЕКСИЕВА
4. ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ: НЕДЯЛКО ТАКОВ ТАКОВ
5. ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ: ВАСИЛ ИВАНОВ БАНЯЛИЕВ
6. ЗАВЕЖДАЩ ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА, СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ
7. ДИРЕКТОР НА В. "БЪЛГАРСКА КОРОНА": ПЕТЪР КОСТОВ НИКОЛОВ - ЗАВ. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

                                 КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДОЛЕВ
2. СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
3. ЧЛЕН: КРЪСТИНА ГОСПОДИНОВА ДЮЛГЕРОВА

                                       ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАНОЛ ТОДОРОВ ЖУРНАЛОВ
2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОСТОВ
3. ИВАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ
4. ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

                               С Ъ Б Р А Н И Е Т О  Р Е Ш И:

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И ДА ПОДПИСВАТ ДОКУМЕНТИ ОТ НЕГОВО ИМЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ И НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ Г-Н МАНОЛ ТОДОРОВ ЖУРНАЛОВ, ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Г-Н ФИЛИП ПЕТРОВ БУЧКОВ ИЛИ ОТ ЧЛЕНА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Г-Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ.

УЧРЕДИТЕЛИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И ПО-РАНО ДА СЕ СВИКА КОНГРЕС НА СЪЮЗА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ: М. ЖУРНАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: Ф. БУЧКОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ: Н. БУЧКОВ ПРОТОКОЛЧИК: К. ДЮЛГЕРОВА

                              УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ПЕТРОВ БУЧКОВ
2. ЗАВЕЖДАЩ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: БОРИС НИКОЛОВ БОРИСОВ
3. ЗАВЕЖДАЩ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ: МАРИАНА ХРИСТОЗОВА АЛЕКСИЕВА
4. ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ: НЕДЯЛКО ТАКОВ ТАКОВ
5. ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ: ВАСИЛ ИВАНОВ БАНЯЛИЕВ
6. ЗАВЕЖДАЩ ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ
7. ЗАВЕЖДАЩ МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ, ДИРЕКТОР НА В. "БЪЛГАРСКА КОРОНА": ПЕТЪР КОСТОВ НИКОЛОВ

                          КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДОЛЕВ
2. СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
3. ЧЛЕН: КРЪСТИНА ГОСПОДИНОВА ДЮЛГЕРОВА

                             ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАНОЛ ТОДОРОВ ЖУРНАЛОВ
2. ЧЛЕН: КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОСТОВ
3. ЧЛЕН: ПРОФ. ИВАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ
4. ЧЛЕН: ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ПЛОВДИВ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА-ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ - ПАЗАРДЖИК ПО ПОВОД НА ОПИТА ДА СЕ КАСИРА ИЗБОРЪТ НА СТОЯН ГАНЕВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С РАСТЯЩА ТРЕВОГА СЛЕДИМ БЕЗОТГОВОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА ОТ БСП. ОЩЕ ПЪРВИТЕ КРАЧКИ НА РЕФОРМИТЕ, ЦЕЛЯЩИ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ, СЕ НАТЪКВАТ НА ЯРОСТНА ОТКРИТА И ПОДМОЛНА СЪПРОТИВА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДНА МАШИНА, ТОЗИ КРОЯЧЕН ЦЕХ ЗА ВСЕВЪЗМОЖНИ ВИДОВЕ НАПРЕЖЕНИЕ, РАБОТИ НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ. ПРИ ТОТАЛНАТА НИЩЕТА В СТРАНАТА НИ, ДОВЕДЕНА ОТ КОМУНИСТИТЕ ДО ФАЛИТ, ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯВАТ ИНАЧЕ, ОСВЕН КАТО ОПИТ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА ОТКРИТА КОНФРОНТАЦИЯ, КОЯТО ДА ЗАМРАЗИ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. ДЕСТРУКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БСП ЦЕЛИ ДА СЕ НАНЕСЕ УНИЩОЖИТЕЛЕН УДАР НА САМАТА ИДЕЯ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО НИ РАЗВИТИЕ. В ТАЗИ НАСОКА Е И РАЗДУХВАНАТА ИСТЕРИЯ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАЗАРДЖИШКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ МАСИРАНАТА АТАКА СРЕЩУ СДС. ТРАДИЦИОННОТО ЛИЦЕМЕРИЕ НА СОЦИАЛКОМУНИСТИТЕ И ТОЗИ ПЪТ Е ПРИКРИТО ПОД БЛАГОВИДНАТА МАСКА НА ЗАГРИЖЕНОСТТА ЗА ЗАКОННОСТТА НА НЕГОВИЯ ИЗБОР - ТВОРЦИТЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ БЕЗЗАКОНИЯ СА ИЗБРАЛИ МОМЕНТА, В КОЙТО НАРОДЪТ НИ ОЧАКВА СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА ВИНОВНИЦИТЕ, ПРИЧИНИЛИ НАЦИОНАЛНАТА НИ КАТАСТРОФА. В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРОЦЕСА СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ ТОВА НЕ Е ДРУГО ОСВЕН ОТВЛИЧАЩ МАНЬОВЪР. В СЪЩОТО ВРЕМЕ, ПРЕХВЪРЛЯЙКИ УМЕЛО ТЕЖЕСТТА НА НЕПОПУЛЯРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ВЪРХУ "СИНИТЕ" МИНИСТРИ, БСП БЛОКИРА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ ВСЯКАКВА КОНСТРУКТИВНА РАБОТА ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ. И ПАЗАРДЖИК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ В ТАЗИ НАСОКА. ИЗМЪЧЕНИ ОТ ПОСТОЯННАТА НЕСИГУРНОСТ, НАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С НЕГОДУВАНИЕ ПОСРЕЩАТ ОПИТИТЕ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЯ НА СВОИТЕ ИЗБРАНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОВА Е ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ "ПРОМЕНЯЩАТА СЕ" БСП НЕ Е ИЗНЕВЕРИЛА НА РЕТРОГРАДНИЯ СИ СТИЛ. ХИЛЯДИ СА ПОДПИСИТЕ, КОИТО НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ СА ПОСТАВИЛИ В ЗАЩИТА НА СТОЯН ГАНЕВ. НО И ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ СИ ИМА ГРАНИЦИ. НА СВОЕТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 ФЕВРУАРИ 1991 Г. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС В ПАЗАРДЖИК ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СТРАНАТА С МОЛБА ДА ГЛАСУВА ПРИЗИВ ДО КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СДС В СТРАНАТА ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ, АКО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОДОБРИ КАСИРАНЕТО ИЗБОРА НА Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, А ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА СДС В ПАРЛАМЕНТА ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ДА ГО НАПУСНЕ. НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО БСП ИЗПОЛЗВА, ПРЕДСТАВЛЯВАТ РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, А В НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ Е ПО МИРЕН И ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН НАЧИН ДА ОСЪЩЕСТВИМ ПРЕХОДА КЪМ ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЩЕ НАМЕРИМ СИЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ОПРАВДАЕМ НАДЕЖДИТЕ, КОИТО ХОРАТА СА НИ ВЪЗЛОЖИЛИ, ДА ПРОДЪЛЖИМ С ДОСТОЙНСТВО ПОЕТИЯ ПЪТ КЪМ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ДА ГО ОСЪЩЕСТВИМ. ОТ СВОЯ СТРАНА СЕ НАДЯВАМЕ ДА ВЗЕМЕТЕ ПОД ВНИМАНИЕ ТОВА НАШЕ РЕШЕНИЕ И ГО ДОВЕДЕТЕ ДО ЗНАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА.

ПАЗАРДЖИК, ФЕВРУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП - ВРАЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЗИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА РАБОТАТА НА ПЛЕНУМА НА СЪВЕТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 12 ФЕВРУАРИ 1991 Г.


ПО ПОВОД ИЗЛЪЧЕНАТА НА 22 ФЕВРУАРИ ПО ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКО РАДИО И В НЯКОЛКО ПРЕДАВАНИЯ НА МЕСТНИЯ РАДИОВЪЗЕЛ ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАБОТАТА НА ПЛЕНУМА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВРАЦА ОТ 12 ФЕВРУАРИ 1991 Г., СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

1. ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КОРЕСПОНДЕНТИ И ГОВОРИТЕЛИ НА МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, Е НЕВЯРНА, ПРЕДНАМЕРЕНА И КЛЕВЕТНИЧЕСКА.

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТОЗИ ПЛЕНУМ СА НАЛИЦЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОТ ТЯХ ВСЕКИ НЕПРЕДУБЕДЕН И ОБЕКТИВЕН ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА УСТАНОВИ:

- ЧЕ НИТО В ДОКЛАДА И РЕШЕНИЯТА, НИТО В ИЗКАЗВАНИЯТА СА ДАВАНИ УКАЗАНИЯ НА ДИРЕКТОРИ НА ФИРМИ И ПОДЕЛЕНИЯ ДА СЪКРАЩАВАТ СПЕЦИАЛИСТИ ИЛИ РАБОТНИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ ИЛИ СИМПАТИЗАНТИ НА СДС;

- ЧЕ ОТ 96 ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ФИРМИ И ПОДЕЛЕНИЯ ВЪВ ВРАЦА НА ПЛЕНУМА СА ПРИСЪСТВАЛИ 7 ЧОВЕКА, КОЕТО Е 7 НА СТО, А НЕ 80 НА СТО, КАКТО СОЧАТ В СВОИТЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗТОЧНИЦИ НА СДС;

- ЧЕ В ДОКЛАДА, РЕШЕНИЯТА И ИЗКАЗВАНИЯТА Е ПРОЯВЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ СЪКРАЩЕНИЯТА НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТНИЦИ, НАШИ СЪГРАЖДАНИ, И Е ИЗРАЗЕНА ГОТОВНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА НЕСПРАВЕДЛИВО СЪКРАТЕНИ СОЦИАЛИСТИ ТАМ, КЪДЕТО МОТИВИТЕ СА СВЪРЗАНИ ПРЕДИМНО С ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

2. КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ОПИТИТЕ ДА СЕ ПРИПИСВАТ СЛУХОВЕТЕ, ЧЕ СТОПАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЛАГАНИ С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ЖИВОТНИТЕ, ПТИЦИТЕ И ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БСП. ТОВА СА КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДИСКРЕДИТИРАНЕТО НА БСП.

3. СЧИТАМЕ ЗА АБСОЛЮТНО БЕЗПОЧВЕНИ ТВЪРДЕНИЯТА НА НЯКОИ РЪКОВОДНИ ДЕЙЦИ И ГОВОРИТЕЛИ НА СДС, ЧЕ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП НЕ ПОДКРЕПЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПОПОВ. НАПРОТИВ, ПО МНОГО ПОВОДИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП И ОСНОВНЙТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ИЗРАЗИЛИ СВОЯТА ПОДКРЕПА И АКТИВНО РАБОТЯТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА.

НА ПЛЕНУМА БЕШЕ ИЗРАЗЕНО ОСТРО НЕДОВОЛСТВО ОТ СПЕКУЛАТИВНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И БЕШЕ ОТПРАВЕН ПРИЗИВ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ДА НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМОТО ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОГРАБВАНЕ И ЗА ТОВА СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАНА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

АНАЛИЗЪТ НА ТЕЗИ ФАКТИ. КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОЛ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ПОВЕДЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ТЯХНАТА ЦЕЛ Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ОКЛЕВЕТЯВАНЕ И ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕ.

КАТО ОТХВЪРЛЯ НАЙ-КАТЕГОРИЧНО НАЛАГАНИЯ ОТ МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА СДС ДЕСТРУКТИВЕН ТОН ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП СЧИТА, ЧЕ ТОЙ Е В ДЪЛБОКО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕ СЛУЖИ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ПРЕЗИДЕНТЪТ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ, ЧЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА СЛОВЕСЕН ДУЕЛ ПО МЕСТНИЯ РАДИОТРАНСЛАЦИОНЕН ВЪЗЕЛ /РТВ/ И РАДИО СОФИЯ ПРИНАДЛЕЖИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРАЦА, А НЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. В СВОЕ ПИСМО ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП ИЗРАЗИ ОТРИЦАТЕЛНОТО СИ СТАНОВИЩЕ ПО РЕШЕНИЕТО НА ЩАТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ПО РТВ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КАТО ИЗТЪКНА ДВЕ ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ:

ПЪРВО. ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НЕ СА НАСРОЧЕНИ, ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НЕ Е ОТКРИТА И НИЩО НЕ НАЛАГА ПОДНОВЯВАНЕТО НА СЛОВЕСНИТЕ ДВУБОИ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.

ВТОРО. КАТО ОЦЕНЯВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНАТА И ДОРИ ВЗРИВООПАСНА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ И СЪПРОВОЖДАЩАТА Я МАСОВА СПЕКУЛА, СЧИТА, ЧЕ В МОМЕНТА НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РАЗГАРЯТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ТРАВМАТИЗИРАТ ХОРАТА.

НИЕ СМЕ ЗА ДЕЛОВИ, ЦИВИЛИЗОВАНИ, КОНСТРУКТИВНИ И ЧОВЕШКИ КОНТАКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИМЕТО НА ОБЩИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ - ВЪВЕЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО ОБОСНОВАНА И РЕАЛИСТИЧНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д.ТЕСТА.


ОПИТЪТ НА УНГАРИЯ

УНГАРСКИТЕ РЕФОРМИ ОТ 1968 Г. И НОВИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ /НИМ/ СА ПОЛЕЗЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ, ОПИТВАЩИ СЕ ДА РЕФОРМИРАТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ КОМАНДНИ ИКОНОМИКИ. ТЕ СА ПОЛЕЗНИ НЕ ЗАЩОТО БЯХА УСПЕШНИ, А ЗАЩОТО СОЧАТ ГРАНИЦИТЕ НА "ПАЗАРНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ". В КРАЯ НА КРАИЩАТА НИМ ПРЕТЪРПЯ НЕУСПЕХ, ТЪЙ КАТО "ДА СЕ ОТКАЖЕШ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА НА ПАЗАРА ОЗНАЧАВА ХАОС. РЕЗУЛТАТЪТ Е ЛАБИРИНТ ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИСТЕМА, ОБЕДИНЯВАЩА НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛИЗМА С НЕСИГУРНОСТТА НА КАПИТАЛИЗМА" /10/.

НИМ СЕ ОПИТА ДА ПОДПОМОГНЕ ЧАСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ОХЛАБВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ БЯХА ЗАМЕНЕНИ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "РЕГУЛАТОРИ" ВЪРХУ ЦЕНИТЕ, СУБСИДИИТЕ, ПРОМИШЛЕНОСТТА, СИСТЕМИТЕ НА КРЕДИТИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ. ЦЕНОВАТА СИСТЕМА БЕШЕ ЛИБЕРАЛИЗИРАНА С НЯКОИ ЦЕНИ, УСТАНОВЕНИ НА НИВО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРЕД ПОДРОБНИ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ. ПРЕДПРИЯТИЯТА ИМАХА ПРАВО ДА РЕШАВАТ ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИИТЕ, ДА УСТАНОВЯВАТ ЗАПЛАТИТЕ И ДА ТЪРГУВАТ ПОМЕЖДУ СИ С ЦЕЛ ДА СЕ ОБВЪРЖАТ ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ. СТРУКТУРАТА ОТ МНОЖЕСТВО ВАЛУТНИ КУРСОВЕ БЕШЕ СВЕДЕНА ДО САМО ТРИ КУРСА - ЗА ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И НЕТЪРГОВСКИ ОБМЕН.

РЕФОРМИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНО БЯХА УСПЕШНИ: КАКТО ЧИСТАТА МАТЕРИАЛНА ПРОДУКЦИЯ, ТАКА И ДОЛАРОВАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОРТА НАРАСНАХА ЗНАЧИТЕЛНО МЕЖДУ 1968 Г. И 1972 Г. ВСЕ ПАК УСПЕХЪТ НА ПРОГРАМАТА БЕШЕ ОГРАНИЧЕН ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ПРЕЗ 1972 Г. ПРОФСЪЮЗИТЕ И КОНСЕРВАТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, БЕЗПОКОЯЩИ СЕ ОТ НАРАСТВАНЕТО НА НЕРАВЕНСТВОТО В ДОХОДИТЕ И  "ОТПУСКАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ОТ СТРАНА НА ПАРТИЯТА, НАСОЧИ АТАКА СРЕЩУ РЕФОРМИТЕ" /11/.

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АРЕНА ПОЧТИ ВСЯКА ОТДЕЛНА ВЪВЕДЕНА РЕФОРМА СЪДЪРЖАШЕ ВЪТРЕШЕН ДЕТОНАТОР, КОЙТО Я НАПРАВИ САМОРАЗРУШАВАЩА СЕ. ПРЕМАХВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ЦЕЛЕШЕ СТИМУЛИРАНЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ФИРМИТЕ - НО "РЕГУЛАТОРИТЕ", С КОИТО БЯХА ЗАМЕНЕНИ ЦЕНТРАЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ, СЪЗДАДОХА СИСТЕМА ЗА ПАЗАРЛЪК МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ ЗА ПРИВИЛЕГИИ, СУБСИДИИ И ЛИЦЕНЗИ. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ, СЪЩЕСТВЕН ЕЛЕМЕНТ В СМЯНАТА КЪМ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ, БЕШЕ МЪРТВОРОДЕНА: 30 ПРОЦЕНТА ОТ ЦЕНИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ КРАЙНИ ПРОДУКТИ, ДВЕ ТРЕТИ ОТ ТЕЗИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СТОКИ ПРОДЪЛЖИХА ДА БЪДАТ АДМИНИСТРИРАНИ. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ СЕ ИЗПРАВИ ПРЕД СЪЩОТО ПРЕПЯТСТВИЕ: ДОКАТО, ОТ ЕДНА СТРАНА, НА ФИРМИТЕ БЕШЕ РАЗРЕШЕНО ДА ОПРЕДЕЛЯТ СВОИ СОБСТВЕНИ ЗАПЛАТИ, ОТ ДРУГА - ТЕ БЯХА ПРЕДМЕТ НА СЛОЖНИ СИСТЕМИ ОТ ЩАТНИ ТАБЛИЦИ, ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ПЕЧАЛБИТЕ, КОИТО ДА СЕ ПЛАТЯТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА ДАНЪЦИТЕ. ФАКТЪТ, ЧЕ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВИЯТА НА УНГАРИЯ БЕШЕ С ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЯ БЛОК НА БАРТЕРНА ОСНОВА, ОСУЕТИ ОПИТА ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ. ВЪПРЕКИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖИ ДА ИГРАЕ ГЛАВНА РОЛЯ В ИНВЕСТИРАНЕТО И В РЕШАВАНЕТО НА КАДРОВИ ВЪПРОСИ /12/.

ДВЕ ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛИХА ЕФЕКТА ОТ РЕФОРМИТЕ. ЕДНАТА СЕ ЗАКЛЮЧАВАШЕ ВЪВ ФАКТА, ЧЕ НА НЯКОИ ПРОМИШЛЕНОСТИ БЯХА ОТПУСНАТИ СУБСИДИИ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ПРИСПОСОБЯТ КЪМ ПРЕХОДА. ДРУГАТА БЕШЕ ЗЛЕ ВЪЗПРИЕТА ПОЛИТИКА НА ПРОМИШЛЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ, КОЯТО ПОВЛИЯ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА ИДЕЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА. ПРЕЗ 1938 Г. В УНГАРИЯ ИМАШЕ ПОЧТИ 4000 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ. ДО 1960 Г. ТЕ БЯХА САМО 1400, Т.Е. 65 ПРОЦЕНТЕН СПАД.

ПРЕЗ 1972 Г., В ОТГОВОР НА ПЪРВИЯ ШОК, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ЦЕНИТЕ НА НЕФТА, РЕФОРМИТЕ НА НОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ РАЗПАДАТ, А РАЗЛИЧИЕТО МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ - ДА СЕ УВЕЛИЧАВА. ДО КРАЯ НА 70-ТЕ ГОДИНИ УНГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ОПИТА ДА ПРЕДОТВРАТИ НЕДОСТИГА НА СТОКИ И ИНФЛАЦИОННИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ, СЛЕДВАЙКИ СТРАТЕГИЯТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ВНОС. В РЕЗУЛТАТ СЕ ПОЛУЧИ ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ДЕФИЦИТ И НАРАСТВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ. ПРОМИШЛЕНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОДЪЛЖИ ДО СТЕПЕН, В КОЯТО "САМО 38 ФИРМИ АНГАЖИРАХА ЕДНА ТРЕТА АТ РАБОТНАТА СИЛА" /13/. ДО 1980 Г. БРОЯТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФИРМИ БЕШЕ САМО 700, Т.Е. СПАД ОТ 50 ПРОЦЕНТА ЗА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

КЪМ КРАЯ НА 70-ТЕ ГОДИНИ УНГАРСКАТА ИКОНОМИКА ОТНОВО ЗАЛИНЯ. ПОРАДИ ТОВА МАХАЛОТО "РЕФОРМА - СЪКРАЩАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ - РЕФОРМА" СЕ ПОНЕСЕ ОТНОВО КЪМ РЕФОРМАТА. РЕФОРМИТЕ ОТ 1968 Г. БЯХА ОТЪРСЕНИ ОТ ПРАХА И ПРИЛОЖЕНИ ПОВТОРНО С НЯКОИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ. И ОТНОВО НОСЕХА В СЕБЕ СИ СЕМЕНАТА НА СОБСТВЕНОТО СИ РАЗРУШЕНИЕ.

РЕФОРМИТЕ ПРЕОБЪРНАХА ТЕНДЕНЦИЯТА В КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, НО ДО 1983 Г. БЯХА СЪЗДАДЕНИ САМО 137 НОВИ ФИРМИ. ПРЯКАТА НАМЕСА В РАБОТАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА БЕШЕ ОТНОВО ОХЛАБЕНА, НО СЪС СЪЩИТЕ СТАРИ, БЕЗУСПЕШНИ МЕТОДИ. ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА "РЕГУЛАТОРИ" БЕШЕ ПОСТАВЕНО НОВО УДАРЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИ БЯХА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕНОВИ РЕФОРМИ, НО РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ НЕ БЕШЕ ИЗЦЯЛО ПРЕМАХНАТА. ПРЕЗ 1982 Г. БЕШЕ СТИМУЛИРАНО СЪЗДАВАНЕТО НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЯХА ВЪВЕДЕНИ СДРУЖЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОТНИЦИ /ДОГОВОРИ МЕЖДУ ФИРМИ И ГРУПИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ФИРМЕНОТО ОБОРУДВАНЕ/. СУБСИДИИТЕ СЪЩО БЯХА ОГРАНИЧЕНИ.

РЕФОРМИТЕ ОТНОВО НАМАЛИХА СТЕПЕНТА НА НАМЕСА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА УНГАРСКАТА ИКОНОМИКА СИ ОСТАНА СИЛНО РЕГУЛИРАНА СИСТЕМА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ. ОСВЕН ТОВА ТЯ БЕШЕ ЗАТРУДНЕНА ОТ НАРУШЕНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПАЗАРА НА РАБОТНАТА СИЛА. НАЕМАНЕТО, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА НЕ СЕ ОСНОВАВАХА НА ПАЗАРНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ГАРАНТИРАНИТЕ СЛУЖБИ, НЕОБВЪРЗАНИ СЪС СТИМУЛИ, ДОВЕДОХА ДО АПАТИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ПО-ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОДЛОЖИХА НА РИСК ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ОБЩИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. В ДОПЪЛНЕНИЕ ЗАПЛАТИТЕ БЯХА УСТАНОВЕНИ ПОД ПАЗАРНИТЕ НИВА И ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОПИТА ДА КОМПЕНСИРА НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ ЧРЕЗ ОГРОМНА СИСТЕМА ОТ СУБСИДИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СТОКИ. ТОВА ДОВЕДЕ ДО ОБЩО НЕПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСКЪДНИТЕ РЕСУРСИ И ПОТИСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. СДРУЖЕНИЯТА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОТНИЦИ - ОПИТ ДА СЕ СТИМУЛИРА РАБОТНИКЪТ ЧРЕЗ ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА, БЯХА ДРУГ ПРИМЕР ЗА ЗЛЕ ПРИЛОЖЕНИ РЕФОРМИ. ДОКАТО НА ПРЪВ ПОГЛЕД ТЕ ИЗГЛЕЖДАТ ДОБРА ИДЕЯ, ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЯХ СТИМУЛИ ДЕЙСТВАХА ПО ПРЕВРАТЕН НАЧИН. ДИРЕКТОР НА УНГАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТБЕЛЯЗА, ЧЕ "РАБОТНИЦИТЕ СА ПОДТИКНАТИ ДА РАБОТЯТ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-МАЛКО ЗА ОПРАВДАВАНЕ НА СВОИТЕ ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ, ТЪЙ КАТО СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ЗА МНОГО ПО-ВИСОКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ"/14/.   

МЕРКИТЕ ЗА РЕФОРМА, КОИТО ТРЕТИРАТ ЗАПЛАТИТЕ, ЦЕНИТЕ, ДАНЪЧНАТА, ТЪРГОВСКАТА И БАНКОВАТА СИСТЕМА, ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ВЪВЕЖДАТ ОТ 1987 Г. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ, КОЕТО БЕШЕ ВЪВЕДЕНО В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРЯБВАШЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА ЗАПЛАЩАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ. УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГЪВКАВОСТТА НА ЗАПЛАТИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕДОСТИГА И ИЗЛИШЪКА ОТ РАБОТНА СИЛА. БЕШЕ ПРЕДПРИЕТА СЕРИОЗНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ. ДО НАЧАЛОТО НА 1990 Г. ДЕЛЪТ НА ЦЕНИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, ВЪРХУ КОИТО НЕ СЕ УПРАЖНЯВАШЕ КОНТРОЛ, НАРАСНА ДО 77 ПРОЦЕНТА ОТ 53 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1988 Г. И 25 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1968 Г. /15/.

УНГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДПРИЕ И ОСНОВНА РЕФОРМА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИФИЧНИТЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ НЯКОИ СЕКТОРИ И ГРУПИ БЯХА ОТМЕНЕНИ И НА ТЯХНО МЯСТО БЯХА ВЪВЕДЕНИ ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ВЪРХУ ЛИЧНИЯ ДОХОД. ОСВЕН ТОВА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ВЪРХУ ПЕЧАЛБИТЕ, КОЯТО БЕШЕ КРАЙНО СЕЛЕКТИВНА, СЕ ЗАМЕНИ ОТ ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД. НАЙ-ВАЖНОТО ОБАЧЕ БЕШЕ ПРЕМЕСТВАНЕТО ПО ПОСОКА НА ПО-НИСКИ ПРЕДЕЛНИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ. "ГОРНИЯТ ПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ НА ЛИЧНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД БЕШЕ НАМАЛЕН ОТ 60 ПРОЦЕНТА НА 50 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1990 Г., ДОКАТО ЦЯЛОСТНИЯТ ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД БЕШЕ НАМАЛЕН ОТ 54 ПРОЦЕНТА НА 40 ПРОЦЕНТА"/16/. БЯХА НАПРАВЕНИ И СТЪПКИ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА. ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯТА В КВОТИТЕ БЯХА ВДИГНАТИ ДО 40 ПРОЦЕНТА ОТ СТОЙНОСТТА НА ВНОСА. И НАКРАЯ ПРЕЗ 1987 Г. БЕШЕ ВЪВЕДЕНА ДВУСТЪПАЛНА БАНКОВА СИСТЕМА, КОЯТО ЦЕЛЕШЕ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНКУРЕНТНИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ. БЯХА ВЪВЕДЕНИ И РЕФОРМИ В ОБЛАСТТА НА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА, НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НА СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДОВА БОРСА И В СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА СТРУКТУРА.


ОПИТЪТ НА ПОЛША

ПОЛША СЕ ОПИТА ДА РЕФОРМИРА СВОЯТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 1956 Г., ПРЕЗ 1970 Г., ПРЕЗ 1976 Г. И ПРЕЗ 1981 Г. ПРЕЗ 1981 Г. ПОЛСКАТА ИКОНОМИКА БЕШЕ НА ПРАКТИКА ОПУСТОШЕНА. РЕФОРМАТА ПРЕМИНА ПРЕЗ ДВА ЕТАПА. ПЪРВИЯТ ЕТАП ПОВДИГНА СТЕПЕНТА НА ПАЗАРНИТЕ СТИМУЛИ, ВЪВЕДЕ РАБОТНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА ИКОНОМИКАТА. ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯТ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ БЕШЕ ЗАМЕНЕН ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ, КАТО ДАНЪЧНИ СТАВКИ, КРЕДИТНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ. ПРОГРАМАТА НА РЕФОРМАТА ВКЛЮЧВАШЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ. НО ВЪПРЕКИ ТОВА, КАКТО И В УНГАРИЯ, ТЕЗИ РЕФОРМИ САМО ОТСЛАБИХА ДЪРЖАВНОТО ВМЕШАТЕЛСТВО В ИКОНОМИКАТА, НО НЕ ПРЕМАХНАХА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ. В РЕЗУЛТАТ СЕ ПОЛУЧИ БЛЕДО ПОДОБИЕ НА ПАЗАРНА СИСТЕМА.

СЪЩО КАТО В УНГАРИЯ, ПОЛСКАТА РЕФОРМА ПОСТИГНА ПЪРВОНАЧАЛЕН УСПЕХ, ТЪЙ КАТО БЕШЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НАРАСНА БРУТНИЯТ МАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ. ИНАЧЕ ДО 1985 Г. ПРОГРАМАТА ЗАПОЧНА ДА СЕ РАЗКЛАЩА И РЪСТЪТ СПАДНА. ВТОРИЯТ ЕТАП НА РЕФОРМАТА БЕШЕ ВЪВЕДЕН ПРЕЗ 1987 Г. ЦЕЛИТЕ НА РЕФОРМАТА ПО ТОВА ВРЕМЕ БЯХА ДА "СТИМУЛИРАТ СНАБДЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА С ОГЛЕД ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НУЖДИ; ПОДОБРЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ ЦЕНИТЕ И ДОХОДИТЕ ЧРЕЗ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ" /17/.  ВЪПРЕКИ ДОБРИТЕ СИ НАМЕРЕНИЯ, РЕФОРМИТЕ ТАКА И НЕ СЕ ИЗВЪРШИХА ДОКРАЙ. НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИЯТ ЕЛЕМЕНТ БЕШЕ 40 ПРОЦЕНТНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕНИ, В Т.Ч. 110 ПРОЦЕНТА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И 200 ПРОЦЕНТА    УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАЕМИТЕ, ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ГОРИВАТА. ОТСЪСТВИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОДДРЪЖКА ОБАЧЕ НАКАРА ВЛАСТИТЕ ДА СМЕКЧАТ УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЦЕНИТЕ ДО СРЕДНО 27 ПРОЦЕНТА /18/. ИНФЛАЦИЯТА НАРАСНА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПЪТИ, ДОСТИГАЙКИ    ПРЕЗ 1988 Г. 60 ПРОЦЕНТА, А РЕАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ СЕ УВЕЛИЧИХА САМО С 14 ПРОЦЕНТА /19/. НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА,ЧЕ РЕФОРМИТЕ НЕ БЯХА ОСЪЩЕСТВЕНИ СПОРЕД ЗАМИСЪЛА ИМ, ТЕ ОТВОРИХА ДОСТАТЪЧНО РАБОТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, КОИТО НАСТОЯВАХА ЗА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ.

В НАЧАЛЛОТО НА 1989 Г. "СОЛИДАРНОСТ" И ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ РЕФОРМИ. СРЕД ЗАДАЧИТЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ БЯХА СЛЕДНИТЕ:

1/ РЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ.

2/ ПОВИШАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГОДИШЕН ДОХОД ЧРЕЗ РАЗПРОДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ /В Т.Ч. ЗЕМЯ, МАГАЗИНИ И ЖИЛИЩА/, ВЪВЕЖДАНЕ НА СПРАВЕДЛИВО УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОДАВАНЕ НА СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА СУБСИДИИТЕ.

3/ ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ ДО 80 ПРОЦЕНТА ОТ ИНФЛАЦИЯТА ДО СРЕДАТА НА 1990 Г.

4/ РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА БЮРОКРАЦИЯ.

5/ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР, ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ /20/.

И ТЕЗИ РЕФОРМИ ИЗВЪРВЯХА САМО ПОЛОВИНАТА ПЪТ, КАТО НОСЕХА СЕМЕНАТА НА СОБСТВЕНОТО СИ РАЗРУШЕНИЕ. ПОЛИТИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ ДОВЕДЕ ДО ШИРОКА СПИРАЛА НА ЦЕНИТЕ И НА ЗАПЛАТИТЕ И ДО СПАДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ. ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ СЕ НАМАЛИХА, ДОКАТО СУБСИДИИТЕ СЕ УВЕЛИЧИХА ЗНАЧИТЕЛНО, ПРЕДИЗВИКВАЙКИ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ. "НОВОТО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ "СОЛИДАРНОСТ", КОЕТО ДОЙДЕ НА ВЛАСТ В СРЕДАТА НА СЕПТЕМВРИ 1989 Г., СЕ ЗАЕ ЕНЕРГИЧНО С ПРОВЕРКАТА НА ВСЯКА ПОСЛЕДВАЩА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И С ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВАТА НА ПРОГРАМА ЗА НАСТРОЙВАНЕ КЪМ РАДИКАЛНА РЕФОРМА ЗА 1990 Г." /21/. ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ БЕШЕ ОГРАНИЧЕНА ЧРЕЗ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ФАКТИЧЕСКИ ВСИЧКИ СУБСИДИИ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ БЯХА ПРЕМАХНАТИ.

ПРЕЗ 1990 Г. БЕШЕ ОСЪЩЕСТВЕНА 5-ТОЧКОВА СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С ИНФЛАЦИЯТА. ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВАШЕ:

1/ ОГРАНИЧИТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ДОХОДИТЕ, ОСНОВАНИ НА ДАНЪЦИТЕ, /ВИСОКОПРОГРЕСИВНИ РАЗМЕРИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НАД ДАДЕН ПРОЦЕНТ ОТ СТЕПЕНТА НА ИНФЛАЦИЯ/.

2/ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЧУЖДА ВАЛУТА И ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС С ЕДНА ТРЕТА.

3/ ЗНАЧИТЕЛНО РЕДУЦИРАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ И СУБСИДИИТЕ.

4/ ЗАТЯГАНЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ПОДДЪРЖА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕАЛЕН РАЗМЕР НА ЛИХВИТЕ.

5/ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ КОНТРОЛ, ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 90 ПРОЦЕНТА ОТ ВСИЧКИ ЦЕНИ И ПОВИШАВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ С НЕКОЛКОСТОТИН ПРОЦЕНТА /22/.

ТАЗИ ПРОГРАМА ОБАЧЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ МНОГО ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ДА СЕ УВЕНЧАЕ С УСПЕХ. ОЧЕВИДНО ПОЛСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ИЗГЛЕЖДА ГОТОВО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПО-НАТАТЪШНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. ПЛАНОВЕТЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ВКЛЮЧВАТ РЕФОРМИ НА БЮДЖЕТНАТА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД, НАЛАГАНЕТО НА ОПРОСТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ЛИЧНИЯ ДОХОД НА ШИРОКА ОСНОВА /23/. ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ АНГАЖИРА И С ПРИВАТИЗАЦИЯ. ДРУГИТЕ НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ ВКЛЮЧВАТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-ЕКСПЕДИТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕТО НА ФАЛИТ, УЛЕСНЯВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРИ НАЕМАНЕ И УВОЛНЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И РЕФОРМА НА БАНКОВОТО ДЕЛО, И НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:36:27    06-03-1991