6 април 1994


София, 6 април 1994 година
Брой 67 /1112/


София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ /3 АПРИЛ 1994 Г., СОФИЯ/.


Висшият съвет на Българската социалистическа партия /БСП/ решително протестира срещу безотговорното и провокационно изказване на главния прокурор на републиката Иван Татарчев да бъде безусловно отменена Наредбата-закон за съдене от Народния съд на виновниците за въвличането на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, както и да бъдат обезсилени всички присъди, издадени по силата на този закон.

И този път господин Татарчев не е оригинален в озлоблението си. Изказвания, насочени към ревизия на резултатите от Втората световна война, са правени неведнъж от нео-фашистки екстремисти в различни страни, но изявлението на главния прокурор на една държава - членка на ООН, е безпрецедентен акт в цялата следвоенна история на Европа, той представлява опит за пълна и безусловна реабилитация на фашизма и неговите престъпления. Висшите държавни органи са длъжни да вземат морално и политическо отношение към този позорящ България акт.

Антихитлеристката коалиция задължи България да създаде народен съд, а дейността му се контролираше пряко от Съюзническата комисия в София. Той бе конституиран от правителството на Отечествения фронт, в което участваха представители на Българската работническа партия /БРП/ /к/, Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/ и "Звено". Без изключение всички управляващи партии и техните лидери се солидаризираха с неговото създаване. Народният съд, героичната българска антифашистка съпротива с участието на България в последната фаза на антихитлеристката война бяха трите основни фактора, които спасиха страната ни от поредната национална катастрофа и способстваха за съхраняване на териториалната цялост на България. Те бяха и историческа равносметка за една кървава, противонародна политика, която взе неизброими жертви и противопостави нашата страна на целия демократичен свят.

Народните съдилища както в България, така и във всички съюзени или окупирани от Хитлерова Германия страни, издадоха тежки присъди, породени от справедливия гняв на нациите, срещу които бяха извършени най-страшните и кървави престъпления в историята на човечеството. Издадени бяха и несправедливи присъди, несъответстващи на вината, и те невинаги можеха да бъдат осуетени. Само за пример могат да бъдат посочени събитията във Франция и в Италия непосредствено след встъпването на съюзническите войски в тези страни или осъждането от Норвежкия народен съд на нобелиста Кнут Хамсун за интелектуален колаборационизъм. Това не оправдава никое неправомерно деяние, но обяснява времето, в което тогава живееше освобождаваща се от фашисткото иго Европа.

Българската социалистическа партия се противопоставя решително срещу тенденцията да се оневини политиката, да се опростят престъпленията на българския фашизъм през Втората световна война като предоставянето на територията на България и ресурсите й на хитлеристката агресия, обявяването на война на Англия и САЩ, кървавия терор срещу демократичните антифашистки сили, репресиите срещу българското еврейство и депортирането на повече от 11 хиляди евреи от Беломорска Тракия и Македония в лагерите на смъртта, където те бяха унищожени.

Опитите да се реабилитират фашизмът и неговите носители, да се оневинят техните престъпления представляват провокация срещу демократичното човечество с непредвидими последствия. Това драстично противоречи на Устава на ООН, който не допуска никакво обезсилване на действията, предприети срещу хитлерофашизма.

Изказването на главния прокурор Иван Татарчев е в състояние само да задълбочи пропастта и противостоенето в българското общество, то е опит да бъде възроден духът на конфронтация в него.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


Още през декември 1993 г. в своята Паметна записка относно дейността на кабинета Генералният съвет на Националния професионален съюз /НПС/ предупреди за безотговорните действия на комунистическото мнозинство в парламента и неговия кабинет, водещи страната към икономическа и социална катастрофа. Още тогава анализът показа, че кабинетът не е изпълнил нито един пункт от програмата си, не е внесъл пакета от закони, свързани със социалните фондове. Не е в състояние да мотивира и представи реален бюджет в парламента и че в крайна сметка няма да успее да осигури социалния и граждански мир в страната.

Сега най-лошото е факт. Нереалният бюджет още на този етап се пропуква. Налице е незапомнена финансова дестабилизация, неудържими стават цените и заплахата от хиперинфлация е вече въпрос на дни и седмици. Под реална угроза са поставени доходите и спестяванията на милиони български граждани, като вече става дума не за спадане на жизненото равнище, а за състояние на неуправляемост на политиката на доходите.

Генералният съвет на НПС счита, че отговорност за катастрофалните последици от действията на кабинета носят освен онези, които го крепят в парламента, участниците в т.нар. Национален съвет за социално партньорство. Повече от ясно е, че правителството се опира именно на двата синдиката - Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", които легитимират неговата безпомощност с присъствието си в Националния съвет. Каквито и изгоди да извличат за своите членове или, по-точно казано, за своите ръководства, тези две централи излагат на риск милиони български граждани - пенсионери, безработни, социално слаби, наемни работници, в разпадащите се в ускорен порядък държавни предприятия.

Генералният съвет на НПС счита, че пътят към връщането на страната в руслото на демократичните реформи минава през неизбежните предсрочни парламентарни избори. Нашето мнение е, че няма никакво време за губене и още през идния месец трябва да се предприемат реални, съобразени с конституцията стъпки в това отношение. Още повече, че първата политическа сила в страната - Съюзът на демократичните сили, недвусмислено заяви готовността да поеме отговорност за управлението на страната за разлика от всички останали политически организации и конфигурации. Всичко, което искаме ние, е демократичен, съобразен с волята на избирателите парламент, политически отговорно правителство. Без наличието на тези политически предпоставки не би могло да се мисли за финансова стабилизация, структурна реформа и прилично в условията на криза жизнено равнище на българските граждани.

Генералният съвет констатира, че освен икономическия и социален хаос, сътворен от прокомунистическото правителство, то прие и утвърди нормативни актове, които противоречат на духа и на нормите на международното право. Особено що се отнася до правото на професионално сдружаване и правото на водене на колективно договаряне от страна на синдикалните организации. Ние сме твърдо решени да потърсим административна, а там, където се наложи, също така и наказателна отговорност на всички онези - от министъра до управителя на конкретната фирма, които са провеждали политика на дискриминация, що се отнася до членовете на демократичните синдикати или наемни работници, непожелали да членуват в професионални съюзи.

София, 27 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


С настоящата декларация Политбюро на ЦК на БКП се обръща към комунистите, съмишлениците и към целия ни трудов народ по повод на античовешката политика на правителствата на Андрей Луканов, Димитър Попов, Филип Димитров и на проф. Любен Беров, които с неразумната си политика доведоха страната до ръба на пропастта, а народа ни - до полугладно съществуване.
    
Свидетели сме на най-голямото, гнусно и подло предателство, което е извършено през 90-години на XX век. Историята не познава подобен позор и падение. Бившият генерален секретар на ЦК на КПСС Михаил Горбачов се продаде на ЦРУ и на лицата, които се стремят да въведат НОВИЯ РЕД в света. Той продаде ГДР, социалистическите страни от Европа, организира преврат против себе си, за да разформирова СССР и да забрани собствената си КПСС, която го издигна за генерален секретар на КПСС и за президент на СССР.

У нас превратаджиите от 10 ноември 1989 г. извършиха суперревизионистичен партиен и държавен преврат против БКП, който прерасна във фашистка контрареволюция. Те изкуствено създадоха своя сиамски близнак, който нарекоха Съюз на демократичните сили /СДС/. Ренегатите създадоха антиконституционна кръгла маса от нелегитимни партии, където взимаха решения за унищожаване на социалистическите завоевания. Те диктуваха на Народното събрание какви решения да взема за узаконяване на беззаконията им.

Ренегатите организираха в грубо нарушение на Устава на БКП "референдум" за смяна на името на БКП с БСП, резултатите от който бяха фалшифицирани най-вече чрез вестник "Работническо дело". Именно затова ръководството на БКП се отказа от заглавието на този вестник фалшификатор и реши "Комунистическо дело" да бъде партийният орган. Ренегатите щом сметнаха, че завинаги са погребали БКП, тържествено заявяваха, че в България вече няма комунистическа партия. Владимир Спасов още през април 1990 г. им каза стоп. БКП е жива и ще продължи триумфалното си шествие, докато съществуват България като държава и българския народ като народ. БКП беше регистрирана на 9 май 1990 г. под закодирано име като Партия на трудовия народ /ПТН/, а отделно съществуваше БКП с истинското си име като БКП. Владимир Спасов беше председател на двата Централни комитета на ПТН и на БКП. Парадоксалното беше това, че ПТН съществуваше като нелегална БКП от 6 септември 1986 г. и на 25 април 1990 г. беше легализирана. А БКП като БКП от 3 април 1990 г. просъществува в нелегалност до 21 юни 1990 г., когато двете бекапета /ПТН и БКП/ се обединиха в БКП. На 24 септември 1990 г. вече БКП за първи път от създаването й беше регистрирана от Софийския градски съд - Фирмено отделение.

Антикомунистическите сили от БСП се вбесиха и наредиха на г-н Крум Радонов и на Българския антифашистки съюз /БАС/ да започнат война за унищожаването на БКП и на първия й председател-секретар. С такава цел Александър Лилов, Крум Радонов и Васил Иванов създадоха своите мимикрии - бекапета с представки и с наставки, за разединяването, за заблуда и за измама на комунистите в България. Ренегатите напълно разкриха предателския си лик, много от които изпълняват препоръките на господарите си от масонските ложи и на ЦРУ. Както вече стана ясно, БСП е буржоазна партия, в която членуват разни черноборсаджии, спекуланти, наркотрафиканти, рекетьори, сводници, далавераджии, бизнесмени, банкери, милионери и милиардери, днешни и бъдещи експлоататори на трудовия ни народ. Те имат над 640 000 предимно търговски фирми у нас и в чужбина.

При това положение се получава уникалният парадокс - ръководството на БСП в преобладаващата си част е антикомунистическо, а членската маса на БСП все още се смята за комунистическа. При това положение ръководството на БКП смята, че е нецелесъобразно комунисти да членуват в антикомунистическа, прокапиталистическа партия, каквато е БСП. Невъзможно е вълк и агнета да живеят в една кошара. Ето затова призоваваме всички комунисти, независимо от това къде досега все още се оглеждат, ослушват се и се спотайват, незабавно да напуснат антикомунистическите свърталища и да се завърнат в БКП, ако искат да останат честни пред себе си, пред народа, пред БКП и пред историята. Онези бивши членове на БКП, които ще продължат да членуват в БСП, в СДС, в ДПС и в други некомунистически партии и в тези, които са създадени от ЦРУ, БСП и БАС за борба против БКП, наричайки се само на име бекапета, трябва да разберат, че те престават да бъдат комунисти. Същото важи и за членуващите в БАС. Участниците в антифашистката борба трябва да знаят, че от 8 май 1993 г. в България беше възстановен Съюзът на борците против фашизма, капитализма и империализма /СБПФКИ/. Тяхното място е в този съюз. Мястото на младежите и девойките е в БКМС, а на работниците, селскостопанските труженици и народната интелигенция е в създадения Синдикат на трудовия народ. Нима не виждате, че БСП, СДС и ДПС водят антинародна политика, против интересите на вас, мили трудови хора!

Нима все още не разбирате, че ренегатите смениха не само името на БКП с БСП, но те смениха социалистическата система с капиталистическа и марксистко-ленинската идеология с ревизионистична /бернщайнианска, янкосакъзовска, вилибрандовска и митерановска/, те изпълняват една и съша програма на СДС с БСП и ДПС, те изхвърлиха от партийните кабинети и от библиотеките произведенията на Маркс, Енгелс, Ленин, Димитър Благоев, Сталин, Георги Димитров, те след 3 април 1990 г. са наредили на комитетите на БСП в страната да унищожат досиетата на комунистите с цел да заличат едновековната дейност на БКП, те със СДС и с ДПС унищожиха промишлеността и селското стопанство с цел да се харесат на задокеанските си господари и по този начин да открият пазар за техните стоки у нас. Те узакониха антиконституционната партия ДПС, създадена на етническа основа с благословията на бившия турски президент Тургут Йозал, на САЩ и на другите капиталистически страни. Те увеличиха цените на стоките с 20 до сто и повече пъти, а пенсионерите и останалите без работа гладуват и мизерстват. Образованите специалисти напуснаха родината ни и отидоха на гурбет. Новите господари смениха ладите с мерцедеси. Народните представители и правителството си гласуват такива заплати, каквито никога в България не са получавани. Те въведоха платено образование и медицинско обслужване. Цените на лекарствата са недостъпни за трудовия народ. В бъдеще вашите деца ще слугуват на децата на бизнесмените, на банкерите, на милионерите, на черноборсаджиите и на спекулантите. Вашите деца, мили трудови хора, ще останат без образование, а притежателите на парченца земя след три-четири години няма да можете да плащате данъците и ще ипотекирате имотите си.

Няма друга партия освен БКП, която да милее и да се бори за извеждането на страната ни от катастрофалното положение, до което я доведоха ренегатите от СДС, БСП и ДПС. БКП се бори и ще продължи да се бори за щастието и благоденствието на трудовия народ и за просперитета на Република България. Ако гласувате доверие на вашата партия - БКП, мили трудови хора, само тя ще бъде в състояние да изведе страната от катастрофата за четиригодишния мандат. По-рано това не може да стане. БКП е за възстановяването и за продължаването на строителството на истински социализъм без деформации, извращения, престъпления, без кражби и корупция. В по-далечна перспектива БКП е за изграждането на съвършено комунистическо общество. Общество без експлоатация на човек от човека. Общество, което няма и не може да има алтернатива. БКП е за безплатно образование и медицинско обслужване на трудовия народ. БКП е за безплатни лекарства и медикаменти на учещите се, на бременните жени и на пенсионерите. БКП е за увеличение на пенсиите с толкова пъти, с колкото са увеличени цените на стоките от злокобния 10 ноември 1989 г. насам. БКП ще пусне на пълни обороти всички предприятия и ще ликвидира безработицата, БКП ще отмени беззаконията, извършени под диктата на кръглата маса, с които бяха нарушени основните човешки права.

БКП ще намали цените и ще премахне черната борса и спекулата. БКП ще регулира цените и няма да позволи на никого да продава стоки на по-високи цени от определените от Министерството на търговията. БКП ще отмени всички закони, които бяха гласувани против интересите на трудовия народ от 1989 г. до сега. Ако гласувате за кандидатите на БКП в предстоящите избори. БКП ще смени парите и ще обезвреди спекулативния и черноборсаджийски капитал. БКП ще гарантира пълен платен отпуск на майките до навършване на децата им на 3-годишна възраст и ще гарантира пенсионирането на майките с четири и повече деца при 15-годишен трудов стаж независимо от възрастта им. БКП ще премахне нощния труд на омъжените жени и ще създаде условия те да бъдат пълноценни съпруги, майки, баби и домакини. Сегашният парламент, който вие избрахте, гласува закони, които са против вашите интереси. Те ще защитават буржоазната класа, която ще ви експлоатира. БКП ще гарантира да се зачита времето, прекарано във висшите учебни заведения, за трудов стаж по специалността, защото учението е особен вид труд. БКП ще ви гарантира чист въздух, чиста храна и чиста вода. БКП ще ви гарантира добро облекло, обувки и жилища при изгодни за вас цени, така както беше до 10 ноември 1989 г.

Ето защо, мили трудови хора, ако милеете за собственото си благополучие и за щастието и благоденствието на вас и на вашите деца, елате в БКП, а в предстоящите парламентарни избори, независимо от това кога ще се произведат, гласувайте за кандидатите на БКП. Ако не сторите това, ще ви очакват ужасни робски условия на жестока античовешка капиталистическа експлоатация и мизерия. Ако не гласувате, това ще рече, че ще подкрепите вашите експлоататори. Вашата съдба е във ваши ръце. Бъдещето ще ви бъде такова, каквато сами ще го изберете. Помислете за сигурността си в утрешния ден. Такава гаранция за сигурност ще ви даде само БКП и никой друг. Опомнете се, мили трудови хора, докато не е станало прекалено късно.

Единствено само БКП няма други цели, задачи и интереси освен вашите. Подкрепете ни и ще се уверите. Не позволявайте на никого да ви лъже, да ви мами, да ви заблуждава, и да ви манипулира. И СДС, и БСП, и ДПС, и монархическите и фашистките партии са ваши заклети врагове. Не им позволявайте и не им вярвайте, не ги подкрепяйте, а ги бойкотирайте. Те са ваши врагове. Подкрепете само партията, която се бори и защищава вашите интереси. Тази партия е вашата БКП. Подкрепете я. Тя ще ви се отблагодари.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА", "НОЩЕН ТРУД" И "СТАНДАРТ" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛ НА ПАРТИЯТА НА СТРАНИЦИТЕ НА ТЕЗИ ИЗДАНИЯ.


Ръководени от убеждението и необходимостта за свободен достъп и разпространение на неотложна информация за гражданите на Репубика България и от желанието ни да изясним конкретно обществено-политическата обстановка /ако има политически плурализъм и демокрация/, желаем да ни се предостави възможността за цялостно еднократно публикуване на анализа "Власт" от посочените редакции.

В анализа "Власт" няма нападки към институции, личности и партии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДП: Д. Димитров

София, 5 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният, за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


ЧАСТ ВТОРА:
ПРОГРАМА

I. ЦЕЛИ

Непосредствената цел на БСП през годините до края на XX век и началото на XXI век е - заедно с всички демократични сили - да доведе до успешен завършек мирния преход от тоталитаризъм към свободно гражданско общество и демократично устройство на държавата.

В процеса на мирния преход БСП ще се стреми към нов "обществен договор", сърцевината на които трябва да бъде свободата на личността - основна ценност на гражданското общество.

Осъществяването на мирния преход предполага да се отстоява, разгръща и задълбочава демократичният процес в България въз основа на новата конституция на републиката от 12 юли 1991 г., като се влага социално съдържание в принципите на пазарното стопанство.

БСП отстоява демократичната алтернатива за решаване на проблемите, които възникват в процеса на мирния преход, в противовес на неоконсервативните сили, които, макар и в различна степен, са насочени срещу демокрацията и накърняват интересите на мнозинството от народа. Мирен преход - това означава промени във всички сфери на обществения живот, които имат общодамократичен характер.

Не трябва да се смесват мирният преход, който изисква поставянето на по-ограничени цели и търсенето на компромисни тактически решения, за да се "навакса пропуснатото”, и стратегическите цели на социалистическото преобразуване на обществото. Мирният преход не е "път към социализма", но извършваните демократични реформи създават предпоставките за реализация на принципите на демократическия социализъм в перспектива.

Трайното и ефективно решаване на проблемите изисква политика, ориентирана към постигане на национално съгласие, за да се преодолее политическата конфронтация в обществото и да се създадат предпоставки за ускоряване на икономическата реформа и за утвърждаване на демокрацията.

В такава по-далечна перспектива БСП си поставя за цел да бъде двигател в постепенното, последователно еволюиране на обществото в съответствие с принципите на демократическия социализъм. Пътят към постигането на тази цел минава през пълното демократизиране на всички основни сфери на обществения живот - политическа, икономическа, социална, екологическа, нравствена, културна, и утвърждаването на социална справедливост, така че да се осигурят равна свобода и практически възможности за реализацията на всички хора.

Демократическият социализъм е възможен само при активното участие на мнозинството от народа при преобразуването на едно общество, което признава равната ценност на всички хора и осигурява човешкото достойнство на всеки гражданин. Демократическият социализъм се стреми към такова съчетаване на свободата и равенството, което създава предпоставките за развитие наличността и за социален прогрес.

Обществото на бъдещето предполага плуралистична система на обществено самоуправление, при която решенията, засягащи отделните колективи или общности в гражданското общество или държавата, ще се вземат с прякото или косвено участие на всички техни членове.

Борбата за осъществяване принципите на демократическия социализъм ще се води изключително с демократични средства въз основа на общочовешките ценности.

По-конкретно БСП си поставя следните цели:

1. Гражданско общество, основано върху нов "обществен договор" - договор на доброволния избор, на свободната воля на българските граждани - в съответствие с духа и принципите на конституцията.

2. Общество на гарантираните права и свободи на човека, на свободата на личността.

3. Демократическа, социална и правова държава, основана върху разделението на властите.

4. Парламентарна форма на управление при политически плурализъм и демократическа стабилност.

5. Смесена икономика при регулираща роля на държавата. Гаранции за частната собственост, предимство на кооперативната, обществена грижа за ефективността на държавната.

6. Ограничаване на безработицата и осигуряване в перспектива пълна заетост и участие на труда в управлението и собствеността.

7. Справедливо разпределение на доходите. Социална политика с активно участие на гражданите. Държава на благоденствието.

8. Свобода на творчеството в науката, изкуството и културата; достъпно образование /безплатно средно, субсидирано от държавата висше, стипендии за най-способните и социално слабите - и в средното, и във висшето образование/.

9. Защита на природата, екологическо възстановяване, защита на здравето на човека, висококачествено здравеопазване, достъпно за всеки.

10. Общество на нравствеността.

11. Общество, основано върху идеите на свободата, социалната справедливост и солидарността.


ОСНОВНА ЦЕЛ:
СВОБОДНИ ХОРА, РАВНА СВОБОДА ЗА ВСИЧКИ - В ДЕМОКРАТИЧНА И СТАБИЛНА ДЪРЖАВА

Почти всички изброени цели се отнасят както до мирния преход, така и до демократическия социализъм. Но докато справедливото разпределение на доходите характеризира и едното, и другото, държавата на благоденствието е белег на демократическия социализъм. През мирния преход целта е максимално ограничение на безработицата, докато демократическият социализъм означава пълна заетост. Борбата срещу експлоатацията се води и през мирния преход, но нейното решително ограничаване - до преодоляване - е възможно само при социализма. Защита на здравето на човека е необходимост за мирния преход, но висококачествено здравеопазване, достъпно за всеки, е черта на демократическия социализъм. Провеждането на социална политика в държавните предприятия и частните фирми, спазването на трудовите закони - това са цели на мирния преход, но участието на работниците в управлението и особено в собствеността е един от белезите и критериите за социалистическо развитие, за социализъм. Участието в управлението означава участие във взимането на решения, а участието в собствеността означава тези решения да се отнасят и до средствата за производство. Правовата държава е необходимост и при мирния преход, и след това, но при социализма тя може да бъде инструмент на интересите на огромната част от обществото. А за да стане това, необходимо е тя да се ръководи не от интересите на могъщи обединения или господстващи икономически групировки, а от волята на мнозинството. На частните интереси на такива обединения и групировки винаги трябва да противостои волята на мнозинството от народа - когато интересите на това мнозинство са накърнени. Само тогава държавата ще бъде демократична и социална.

БСП не разбира социализма като едно конкретно общество, което започва от определени събития и завършва с определени събития. Това е процес на осъществяване на основните принципи на социализма в условията на демокрация. Това е един постепенен процес, една историческа тенденция, но не абсолютна историческа предопределеност, която идва наготово и поради това осъжда на пасивност и изчаквателна позиция хората на труда, техните синдикати и техните партии. Това е тенденция, която, за да бъде осъществена, иска активното участие на хората и активното претворяване на принципите и идеите в живота; която предполага, че огромното мнозинство от хората са приели свободно, по убеждение тези принципи и идеи; която води до развитие на обществените отношения в съответствие с тези принципи и идеи.


II. ПРИНЦИПИ

Българската социалистическа партия се ръководи от принципите свобода, социална справедливост, солидарност. В края на столетието е необходим нов исторически синтез на тези човешки ценности, на свободата и равенството, белязали великата хуманистична тенденция в новата история.

1. Свободата е основният императив на смяната на системата. А смяната не може да бъде преминаването от социализъм /независимо как ще бъде наречен той - "реален" или "държавен", или "квазисоциализъм"/ към капитализъм. Едно ново общество, основано върху свободата и преди всичко върху свободата на личността, не може да представлява връщане към капитализма изобщо, а оше по-малко към примитивния капитализъм отпреди половин век.

Свободата е основният принцип, върху който се изгражда гражданското общество, а то е общество на свободния избор. Свободата е отрицание на насилието - към личността и в обществото. Тя е основният критерий на демокрацията. Ние знаехме, че "свободата на всеки е гаранция за свободата на всички", но бяхме забравили, че свободата е начин на обществена организация, че тя е състояние на хората в гражданското общество. Опитът в близкото минало - да се решават проблемите на социалната справедливост за сметка на свободата - не доведе до решаване на проблемите на самата социална справедливост. Той доведе до насилие в обществото. Свободата - това е право на самостоятелно развитие на личността в съответствие с основните ценности - справедливост и солидарност. Тя означава освобождение от унищожаващата човешкото достойнство зависимост от други хора. Тя означава защита от злоупотреба с човека от страна на други. Но това не е достатъчно. Свободата изисква всеки действително да притежава материални предпоставки за живот - икономически, социални и културни, въз основа на гражданска отговорност.

2. Социалната справедливост е част от проблема за социалното равенство. Той е тясно свързан със свободата, тъй като основополагащ принцип на гражданското общество е равната за всички свобода.

БСП стои зад този принцип. Същевременно БСП е за строгото и последователно осъществяване на принципа за равенство пред закона и равенство чрез закона. БСП не приема под никаква форма делението на хората по расов, етнически или религиозен признак. В едно справедливо, демократично общество равенството в правата трябва да намери своето продължение в равенство на възможностите. Но и това не е достатъчно. БСП е на становище, че съвременната държава трябва да осигурява "равен старт" в живота и да гарантира човешкото достойнство посредством система от социални /включително здравни и образователни/ механизми за социална и политическа защита. Същевременно трябва да се преодолеят представите, внушавани манипулативно дълго време, за равенство в крайните резултати осъществявано от една силна авторитарна държава чрез преразпределение и намеса в частния живот на хората. Такова "равенство" на практика не съществуваше при реалния социализъм, но идеята за него доведе до забавяне на развитието и до много други беди.

Плуралистичната демокрация прогласява равенство на всички граждани по отношение на техните политически и други граждански права. Но същевременно принципите и механизмите на пазарната икономика, оставени да действат въз основа на правилото "остави нещата да вървят", непрекъснато пораждат икономическо и социално неравенство - резултат от логиката на пазарната икономика, подчинена на изискванията за печалба и ефективност. БСП смята, че идеалът за социална справедливост не е в непреодолимо противоречие с изискванията на пазарната ефективност. В миналото, при авторитарния социализъм, опитът да се постигне социално равенство чрез централизирано еднопартийно управление се провали, защото влезе в противоречие с обективните икономически закони и императиви на ефективността и пазарната конкурентоспособност.

БСП подчинява програмата и политиката си на намерението да работи за общество, което е пазарно конкурентоспособно не въз основа на "социалния дарвинизъм", на безконтролната борба за оцеляване в социалната джунгла, а въз основа на съчетанието на личната инициатива с колективното начало в управлението и собствеността.

3. Солидарността е основен принцип на социалната демокрация. Общочовешкото значение на солидарността се разкрива във факта, че всеки зависи от всеки. Солидарността означава, че всеки трябва да се чувства отговорен за условията на живот и за жизнените шансове на другите. Тя сплотява тези, които заедно водят борба за социални, икономически, политически, екологически, културни права. Тя е предпоставка социално слабите да имат социална защита.

Този принцип съответства на българската културна традиция, защото тя се е съхранила въз основа на разпръсната, децентрализирана власт в малки общности /община, семейство/ със слаби връзки с централните властнически институции. У нас има национална склонност към общностни действия, към автономизация на малките общности, към корпоративност. Това е наше предимство в пътя ни към гражданското общество, което БСП трябва да съхрани и развие. Това общество ще се основава на взаимодействието и сътрудничеството на множество социални групи и образувания, като солидарността ще осмисля цивилизования начин на живот.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ОСМА/ "СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ /ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ/ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Докладът е написан през месец май 1992 г.


ЛИБЕРАЛНИЯТ ВАРИАНТ ТРЪГНА!

Свалянето на г-н Живков беше началото на откритата война на държавната партия срещу БКП като управляваща партия и ляво формирование.

Предполагам, че това, от което г-н Живков най-много се е опасявал като държавник, стана - открита война между двете партии вече не в борбата за надмощие, а за унищожение.

4.3. За конфликтите и борбата именно между тези две партии на властта за надмощие най-очевидното доказателство е, че т.нар. дворцов преврат бе извършен предимно от членове на правителството и от нито един секретар на ЦК на БКП.

Що се отнася до Политбюро, то изпълняваше функциите на съвместен помирителен орган между двете власти. В този смисъл имаше преврат. Властта в обществото премина от структурите на властта на БКП към държавните структури. Това бе първият удар срещу БКП. Вторият удар срещу БКП беше "кръглата маса”, нанесен съвместно от двете опозиции за елиминиране на Народното събрание, което беше от хора, верни на БКП - болшинството членове на ЦК на БКП. Тук държавната партия удържа втора победа, макар и със спомагателни сили.

По време на първото правителство на Луканов с натиск отвън и отвътре беше нанесен третият удар върху съперника. Ръководителите на втория държавен ешелон, т.нар. "стопанска номенклатура", се отърваха от партийните организации по места, за да властват безразделно. Тази прекомерна власт на БКП в предприятията не влизаше в сметките на държавната партия. Те имаха "помощник” - КТ "Подкрепа", която да отнеме работниците от ръцете на БКП.

Второто правителство на Луканов се оформи едва след като "червеният президент" Петър Младенов бе отстранен от държавната власт. Един твърде ортодоксален комунист-реформатор бе заместен от лидера на вече "формалната опозиция" СДС - г-н Желю Желев. Така БКП бе елиминирана от върха на държавната пирамида, и то отново с преврат. Това беше четвъртият удар срещу БКП.

Второто правителство на Луканов след победата на БСП в изборите за ВНС беше сформирано, за да падне. Това беше най-тежкият, пети удар, върху БСП като наследник на БКП и конкурент на държавната партия при новите условия.

ЗАЩО НАЙ-ТЕЖЪК?

На нея й се приписаха "най-тежките обвинения" за една политическа партия:

1. Че е неспособна да управлява.

Всички си спомняме, че това обвинение присъстваше в оценката за БСП като некомпетентна.

2. Че не може да задържи властта, т.е. да оправдае доверието на гласоподавателя, следователно пълна дискредитация - в новата демократична политическа система да бъде водеща политическа сила.

В заключение ще отбележа, че от 10 ноември 1989 г. до 27 ноември 1990 г. /до "свалянето" от КТ "Подкрепа"/ волно или неволно Луканов играеше ролята на формален лидер на държавната партия. След това тя се раздели с него и ще го преследва, докато "пречупи гръбнака" на средния стопански ешелон. В масовото съзнание г-н Луканов е лидер именно на групата на стопанските ръководители. Те няма да се признаят за победени, докато г-н Луканов присъства активно на политическата сцена. Тук аналогията с г-н Лилов, идеолога и лидера на "непримиримите", който трябваше да напусне председателския пост в БСП като израз на това, че тя се признава за победена от СДС, просто се натрапва. СПОРЕД МЕН ОБАЧЕ Е СИЛЕН ТАКТИЧЕСКИ ХОД И ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ ТОВА.

Дотук използвах термини за обозначаване на неформалната политическа групировка, която беше антитеза на БКП и на нейната политическа власт в страната: държавна партия, структури на държавната власт, бюрокрация в държавната система, висше чиновничество в държавата и БКП, технокрация и т.н. Искам да подчертая, че това са работни термини, в които влагам и политическо съдържание.

Очевидно е, че неформалната политическа групировка, за която става въпрос по-нагоре, няма лице или много лица. По-точно за нея мога да кажа - това е всичко, което се бори само за нова власт и ново лице на властта и следователно за олицетворяване на нова власт. Тях ги обединява новата доктрина за власт в страната, без разлика какво са били преди. Новата система на власт има твърде много центрове - икономически, политически, финансови, информационни, културни, синдикални - място ще има за всички. Ясно е, че БКП контролираше тези неразвити зони в старата система и трябваше на всяка цена да бъде изведена оттам. В новото и отворено към света общество вътрешният контрол трябваше да бъде поет от новите функционери на новата власт. Представата за европейска и световна интеграция в съзнанието на тези дами и господа има описания от мен вид.

Други проблеми у нас не виждам.

Общият знаменател на тези проекти е силна централизирана власт, преди всичко икономическа. При тези дългове и икономическа криза слабият държавен контрол над икономиката не може да даде нужните финансови средства от набиране на данъци. Затова трябваше държавата да прибере собствеността и да забогатее. На БКП-БСП й останаха трудещите се, вече като истински пролетарии, да прави каквото си иска с тях, но вече като партия на разума и социалното партньорство, а не на революционната разруха. Сразяването на марксизма в България е добър атестат за отварянето на вратите към културната и общителна Европа. Нещо като "Сезам, отвори се!" за страните зад океана, където, като чуят Маркс, се сещат за Ленин и Кастро.


ТЕХНОКРАЦИЯТА - НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА

      
Кратък увод: Тъй като споменах Ленин, се сещам за нещо подходящо от Руската революция /февруари 1914 г./. Тогава в парламента /Думата/ всякакъв род реформатори демократи задават риторичния въпрос след откровените признания, че нещата са направо безизходни: "Има ли такава партия, която може да се справи!"

Тогава става Ленин и втрещява всички с категоричния си отговор: "Има такава партия - болшевиките."

В нашите условия разликата е тази, че става въпрос за класа, и то политическа. Като такава, тя успя да се наложи в Южна Корея. В САЩ през 80-те години беше бумът на нейното влияние. Под натиска на силен външен фактор, застрашаващ националната сигурност /или неясна заплаха, както е сега у нас/, представителите на тази класа излязоха на върха на политическата власт в ситуация на криза, за да рационализират управлението на обществото. Под натиска на този външен фактор обществото е готово да заплати социалната цена на тази рационализация, като им прехвърли власт в ръцете, а то съответно загуби част от властта и свободата, която притежава. Ако не цялото общество, то определени групи от него, от които се изземва тази власт. На САЩ проблемът беше с икономическата криза и студената война по време на управлението на Юрий Андропов в СССР. Тогава всичко бе в ръцете на държавното им управление благодарение на силната президентска власт.

Властните амбиции на технократичните кръгове в САЩ бяха попарени от Рейгън. Вместо рационализация на държавното управление на икономиката той предложи приватизация и залагане на средния и дребния бизнес. Десният Рейгън по същество направи "социализация" по отношения на собствеността с масова разпродажба на акции на държавни предприятия. Подчертавам, че алтернативата на държавната рационализация е социализацията, което много напомня на социализма като термин.

В заключение на уводните бележки ще кажа, че технокрацията в САЩ и сега е силна и влиятелна, но своите експерименти тя провежда навън. В САЩ не приемат тяхната революция на тотално управление.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
06.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!