6 април 1992

София, 6 април 1992 година
        Брой 67 (597)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


С отказа на президента Желю Желев да приложи отлагателно вето Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи влезе в сила.

Българската социалистическа партия и Парламентарният съюз за социална демокрация направиха всичко възможно, за да предотвратят тази авантюра. Още с внасянето на законопроекта предупредихме за безсмислените от юридическа и практическа гледна точка предложения на СДС (движение). Ние употребихме всички парламентарни средства, за да не допуснем узаконяването на абсурдната концепция на СДС (д) за аграрната реформа.

Беда е, че отново надделяха партизанщината, съсловният егоизъм и разрушителната некомпетентност. На това за съжаление стана защитник, глашатай и проводник и президентът на Републиката.

Нещо повече - в своето обръщение, признавайки непригодността на закона, президентът се опита да приспи общественото мнение, да замаже грубите несъвършенства, да прехвърли нови извънредни пълномощия върху изпълнителната власт уж в полза на аграрната реформа.

Наивност е да се мисли, че ще има справедливост при възстановяването на земите в реални граници.

Илюзия е да се очаква, че "още утре" ще стане възстановяването на силово ликвидираните кооперации, подложени от СДС (д) на жестока идеологически мотивирана репресия.

Демагогия е да се твърди, че ликвидационните комисии, вече формиращи се от сините областни управители по чисто партиен признак, ще са политически безпристрастни и ще бъдат едновременно ликвидатори на структурите и организатори на производството.

Абсурд е да се говори, че всички недомислия на закона ще бъдат приглушени и преодолени от правилника за приложението му и от действията на изпълнителната власт. Това противоречи на елементарни правни принципи и е най-верният път към административен произвол по места.

Лъжа е, че с тези изменения, а не със закона, приет от Великото народно събрание, земята се връща на собствениците.

БСП ще използва всяка законова възможност, за да спре този несправедлив, антисоциален и неконституционен акт. Ние отнасяме въпроса пред Конституционния съд и се надяваме, че този път протестът на огромното мнозинство от българските селскостопански производители ще бъде чут.

Като конструктивен участник в аграрната реформа ние подчертаваме още веднъж, че ще защитаваме интересите на собствениците, производителите и безимотните, и заявяваме, че цялата отговорност за последиците от това правно и управленско недомислие носят парламентарното мнозинство на СДС (д), ДПС и президентът на Републиката.

София, 4 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


-------------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕГРАФНА
АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN
FEATURE
WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА
ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.    

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавани. „Отзвук”, „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с наш подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и в ръководители на международни федерации.

---------------------------------------------------------


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ТРИПАРТИЗМЪТ У НАС - СИСТЕМА ОТ ВЪПРОСИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ”, ПОДГОТВЕН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА СЛЕД ПОЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО ОТ СДС.


РАБОТА НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ

Считаме за необходимо създаването на следните основни паритетни постоянно действащи експертни комисии:

1/ Паритетна комисия по изчисляване на социалния минимум, определяне индекса на цените, заплатите, индексациите и компенсациите.

2/ Паритетна комисия по заетостта, съкращенията и преквалификацията.

3/ Паритетна комисия по приватизацията и автономизацията на държавната и общинската собственост.

4/ Паритетна комисия по трудовото и социалното законодателство.

И четирите комисии имат само съвещателни функции, като обслужват страните - правителство, синдикати, работодатели.


ОТРАСЛОВИ КОМИСИИ

I. КОМИСИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

По-различни трябва да са комисиите при министерствата и ведомствата. На това равнище да се търси вече ефектът от съвместни действия и инкорпориране в разумна степен на синдикатите при строго прецизиране. Редно е към Министерството на заетостта и социалните грижи преди всичко да се изградят форми на социално партниране, отнасящи се не само до самото Министерство. Например нужно е към него да има Комисия по осигуряването и социалните грижи, която не е просто отраслова, а засяга глобално всички отрасли. Пак към него в работен порядък да има Комисия по заетостта, съкращенията и преквалификацията, Комисия по охрана на труда и пр. С други думи, там да се групират комисиите, които за разлика от експертните да имат специфичните си функции: да решават текущи проблеми; да обсъждат нормативни актове; законопроекти и постановления /минали, разбира се, и през съответната експертна комисия на правителствено равнище/. Всичко това без случаите, когато има изрично искане от синдикалните централи за консултации на най-високо равнище.


II. КОМИСИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

При тях поради спецификата на министерствата и ведомствата трябва да се имат предвид редица особености в процеса на консултиране и договаряне. Затова е необходимо да бъдат обособени отделно. Доколкото някои проблеми, свързани със социално осигуряване и заетост в тези отрасли, не са адекватни на гражданското законодателство, то тук могат да са и комисии, дублиращи тези в Министерството на заетостта и социалните грижи.


III. КОМИСИИ В ОСТАНАЛИТЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

В останалите министерства могат да се изградят обществено-държавни комисии, които решават текущи проблеми в рамките на отрасъла и комуникират преди всичко с комисиите при Министерството на заетостта и социалните грижи. Тези комисии могат да имат различен статут и различни пълномощия според спецификата на отрасъла. Не е задължително да се уеднаквява техният статут, за да се даде възможност за инициативност и инвенция при формирането им и повече самостоятелност в партнирането между отрасловото ръководство и другите партньори. Напълно е възможно след време да бъдат отработени механизми, които да доведат до конституирането на специфичен държавно-обществен орган, каквито например има на федерално равнище в Германия.

Различен трябва да бъде и подходът към министерства от типа на суперминистерството на индустрията и технологиите, чиито мощни отрасли са всеки със специфичните си проблеми.

В крайна сметка е необходимо да се предостави на отделните държавни органи - министерства и ведомства, заедно със синдикатите - сами да набележат тактическите и дългосрочните форми на партниране, сами да разработят статута и начина на работа. С други думи, очевидна е необходимостта да бъде оставено поле за инициатива, за натрупване на опит с оглед бъдещо възпроизвеждане и мултиплициране по вертикала и по хоризонтала.


ПАРТНИРАНЕ НА РАВНИЩЕ ФИРМА /предприятие/

На етапа, в който се намира страната, разширяването и задълбочаването на този вид партниране има своите предимства, както и своите недостатъци. В зависимост от анализа ни особено важни ПРЕДИМСТВА се явяват следните:

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИНДИКАТИТЕ

- Възможност за по-широк обхват и активизиране на организациите и намаляване компетенциите на централните органи и тяхното бюрократизиране;
- по-широки възможности за усвояване на опит и умения за преговори от страна на основните организации;
- възможност за по-добро отчитане на конкретните интереси на работниците и служителите във фирмите, като се има предвид често силното диференциране по възможности, техническа съоръженост и квалификация в рамките на един отрасъл;
- възможност за ползване на опит от конкретни споразумения от страна на централните органи и мултиплицирането му най-вече по хоризонтала.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

- Избягване на уравниловъчните процеси, особено по отношение на заплащането, което се постига преди всичко с браншовите споразумения;
- отчитане на спецификата в отделни фирми;
- ограничаване на честотата на трудовите конфликти;
- възможност за естествен подбор на фирми и по-безболезнено реализиране на етапи на пълна или частична ликвидация в един или друг отрасъл.

Забележка: Децентрализирането на колективните преговори в известна степен става особено важно и поради задаващия се процес на приватизация. Дори при добри споразумения в това отношение на национално и браншово равнище комплексът от приватизационни мерки е толкова различен за всяко предприятие, толкова специфичен, че очевидно всички възникващи проблеми в хода й не ще могат да се решават с предимство на браншово и на национално равнище.


ПАРТНИРАНЕ В РЕГИОНИТЕ

Децентрализираното договаряне е благоприятно в съчетание с регионалното и от друга гледна точка. Наследство от комунистическия режим е твърде неравностойното положение на отделните региони в страната, във всеки от които действат специфични условия и дадености. Работниците и служителите например в Кърджалийски и в Смолянски окръг биха имали по-различни претенции към ползване на отпуските си, отколкото например колегите им от Габровски или Софийски окръг.


*  *  *

Както добре личи от направения анализ, системата за социално партниране изисква сериозно премоделиране, за да стане адекватна на промените. Тласък на новото в нея трябва да бъде даден едновременно от синдикатите и правителството. В общ интерес е бързо да бъдат намерени нови, гъвкави и взаимноприемливи формули на партниране, които неизбежно по-късно ще изкристализират в законодателството ни, ще станат обичайна практика и в крайна сметка някои от тях по естествен начин ще бъдат институционализирани в интерес на партньорите. Моментът е такъв, че една добра и взаимноприемлива инвестиция в отношенията между правителство, синдикати и работодатели може да стане един от важните и трайно вградени стабилизатори и на политическата система в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА ПО ПОВОД НА БЮДЖЕТНАТА ИЗДРЪЖКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до председателите на парламентарните групи на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

При разискванията в парламента на 25 март 1992 г. по проектобюджета на Република България уважаваният наш колега ст.н.с. Венцислав Димитров предложи да бъде намалена бюджетната издръжка на някои ведомства, в т.ч. и на Селскостопанска академия, със 70 милиона лева, като се аргументира, че научните работници от Селскостопанска академия работят по "ломските ямки".

Ние също сме за структурни промени, но не знаем дали г-н Димитров знае, че Селскостопанска академия е единствената, която няколко пъти досега е била закривана, и то по това време, което сега наричаме тоталитарно. Може ли заради амбициите на отделни ръководители да се правят заключения за целия научен и кадрови потенциал на академията?

Считаме, че плануваният от Министерството на финансите бюджет е реален за скромното съществуване на селскостопанската наука и по-нататъшното му намаляване ще доведе до масова безработица на висококвалифицирани научни работници и специалисти, до изтичане на сиво вещество от страната, до невъзможност да се извършва научноизследователска дейност.

Сега, когато селското стопанство се връща в нормалните си форми на развитие след приемането на Закона за земята, държавата е длъжна да поеме голяма част от разходите по научно-технологичното обслужване на новите собственици, така както е във всички нормално развити страни.

Ние вярваме, че здравият разум ще надделее, за да може селското стопанство при новите условия да разкрие своите реални възможности.

София, 30 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БКП ПО ВЪПРОСА ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия и Централната контролно-ревизионна комисия на БКП на заседанието си на 28 март 1992 г. прие следната декларация по формата на управление на България - монархия или република.

България и българският народ от Освобождението от петвековното турско робство изпитаха на гърба си пагубните и вредни последици от управлението на Кобургготската династия.

Бившият монарх Фердинанд Кобургготски и синовете му цар Борис III и княз Кирил нанесоха на България вреди и злини в национален мащаб.

През 1946 г. в референдума българският народ даде своя вот на републиканската форма, против монархията. Това всенародно решение може да се провери само с референдум и с нищо друго, а референдум може да се насрочи само от Великото народно събрание. БКП е за спазване на конституцията и на законността.

Великото народно събрание от 1990/1991 г. в приетата нова конституция също определи страната като Република България.

Велико народно събрание или обикновено Народно събрание не са компетентни да пререшат решенията на референдума от 1946 г. Обикновеното народно събрание може да реши само да се проведат избори за Велико народно събрание, но не и референдум.

Политбюро и ЦКРК на БКП, както и всички комунисти в Република България, са за републиканска форма на управление. БКП е за принципите на Апостола на свободата Васил Левски за чиста и свята република. Този въпрос е решен един път завинаги. С народа не може да си играе кой както и когато намери за необходимо. БКП е за строго спазване на легитимността.

Реваншистките сили, които бяха победени с референдума от 1946 г., сега надигат глава, обиждат народа ни с отричането на неговото волеизявление.

София, 28 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ ОТ СОФИЙСКАТА ЕПАРХИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ПАТРИАРХ МАКСИМ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Дирекцията по вероизповеданията и до средствата за масова информация.


Ние, свещенослужителите от Софийската епархия, като непосредствено подчинени под ведомството на патриарх Максим, митрополит софийски, изразяваме категоричното си несъгласие с иска за оставка, отправен към него от светските власти.

Преценяваме тоя акт като недопустима намеса в църковните дела и демонстрация на открито неуважение към Светата православна църква.

Убедени сме, че мнозинството от българските клирици мислят като нас и ще ни подкрепят в протеста срещу неканоничните държавни действия, за устояване независимостта на българската православна църква.

София, 1 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО.


Поради влошаване на здравословното състояние - прекаран инфаркт, и свързаната с него невъзможност да изпълнява задълженията си като председател на Изпълнителния комитет на ВМРО - Съюз на македонските дружества на 30 март 1992 г. доцент Димитър Георгиев Гоцев подаде оставката си от тази длъжност.

На основание чл. 18, т. 4 и чл. 22, ал. 1 от Устава на ВМРО - Съюз на македонските дружества до следващия редовен конгрес на съюза функциите на председател ще изпълнява първият заместник-председател Стоян Георгиев Бояджиев.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕМНИК НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР АРНАУДОВ.


6. НАЦИОНАЛЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

- той е контролно-ревизионен орган на партията;
- състои се от трима души, избрани с тайно гласуване по предложение на НРС на НПК, с обикновено мнозинство от делегатите на форума.

а/ НКС има следните права и задължения:
- следи за дейността на местните контролни съвети и подпомага тяхната дейност;
- взема решения по постъпили по указания в този устав ред молби и жалби от членове на партията;
- контролира изпълнението на устава, програмата и решенията на НПК и НК от ръководството на партията /НРС и НОБ/, както и от членовете по места и състава на местните ръководства;
- изказва се за легитимността на взети решения за санкции от местните контролни съвети;
- следи за опазване на нормите на политическия морал от своите членове и спазването на етичните взаимоотношения между тях;
- осъществява най-малко два пъти в годината финансови ревизии на централните ръководни органи, както и такива по постъпили искания от 15 на сто от членовете на местните организации;
- дава решения за възникнали спорове в местните организации и се намесва в решаването на спорове в централните органи;
- дава оценка за дейността на НОБ и прави предложения за налагане на санкции пред НРС;
- решава финансови и правни спорове с други организации, юридически или финансови [физически?] лица;
- следи за имуществото на партията и за начините на неговото ползване;
- изисква финансови отчети от местните организации и следи за правомерното използване на постъпващите 10 на сто от местните организации финансови средства от събрания членски внос.

б/ НКС има свое ръководство, което се състои от:
- председател;
- организационен секретар;
- членове, отговарящи персонално за различните аспекти на обществената и политическата дейност на партията.

в/ Изборът им става анблок, с правото на делегатите на НПК да зачертават и да предлагат на мястото на зачеркнатия лице, присъстващо като делегат на НПК. Когато предложеният за председател не е получил нужното мнозинство, се прави нов таен избор, в който участват като кандидати първите трима от предложената листа, които на първия тур са набрали най-много гласове. За председател на НКС се избира този, който при втория тур е събрал най-много гласове при тайното гласуване.

г/ Членовете на НКС могат да бъдат сменяни само:
- от НПК поради изтекъл мандат или замразени права от НРС;
- при самоволно отказване от предоставените права и задължения;
- при заемане на отговорна държавна длъжност в изпълнителната власт.


7. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА /ПГ/ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" И УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА:

а/ Избраните народни представители от листата на ПНД или обща коалиционна листа образуват в НС парламентарна група, ако броят на нейните народни представители отговаря на изискването за парламентарна група по Правилника за дейността на Народното събрание.

б/ Парламентарната група провежда политическата линия на ПНД.

в/ Независимите кандидати, издигнати и избрани с листата на ПНД, запазват своята независимост и не са задължени да провеждат в Народното събрание политическата линия на ПНД.

г/ Парламентарната група избира свое ръководство, като нейният председател и говорител стават членове на НОБ и НРС.

д/ Парламентарната група провежда своите парламентарни заседания с участието на представител на НОБ, ако в състава на ПГ няма такъв.


8. СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

а/ ПНД има право да регистрира централни средства за информация и пропаганда с решение на НПК или НРС и местни по решение на регионални обединения за обслужване на своята политическа дейност.

б/ Чрез своите печатни издания Партия "Национална демокрация" осъществява издателска дейност, съобразно законите на Република България, за защита на национални интереси, както и на партийни.

в/ Главните редактори на партийните средства за информация се избират от органите, които ги учредяват.

г/ Избраният главен редактор сключва индивидуални трудови договори с хората, представени от него за членове на редакционните колегии.


9. ФИНАНСИ, ИМУЩЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

а/ Средствата за своята дейност ПНД формира от постъпления от членски внос, дарения, приходи от издателска дейност и стопански фирмени сдружения.

б/ Ръководителите на формированията, свързани със стопанската дейност, се определят от органите, които ги учредяват.

в/ Крупни финансови операции могат да се предприемат само по решение на НРС.

г/ ПНД е юридическо лице със седалище гр. София и се представлява от своя председател, главен политически координатор, орг. секретари и говорител.

д/ Платената администрация се назначава от председателя на партията съгласно утвърдения от НПК щат на платени административни служители.

е/ Главният финансов координатор на ПНД предлага система за водене на финансовата документация и начина за отчитане на изразходваните средства.


10. СИМВОЛИ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ":

а/ Символът на ПНД е развята конска опашка на жълт фон върху контурите на географската карта на Република България,

б/ Знамето на ПНД е двуцветно:
- от едната страна на жълт фон е извезан символът на ПНД с надписа на партията;
- от другата страна на тъмночервен фон - годината на създаването на партията с девиза "За общочовешко добруване, национално самочувствие и индивидуален просперитет".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


022. РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ (РП)

Изграждането й започва през декември 1989 г. Учредителната конференция се свиква на 3 февруари 1990 г. в София. През март 1991 г. е приета в СДС със статут на наблюдател, а от 18 февруари 1992 г. е пълноправен член.

Републиканската партия не робува на идеологии и на кабинетни учения - тя се стреми да бъде партия на здравия разум и на верния усет за действителността. Основната й цел е да формира и да изразява политическата воля на гражданите, насочена към изграждането на единна, неделима, независима, демократична и благоденстваща България, както и към отстояване на териториалната й цялост и суверенитет.

Републиканската партия настоява за по-ефективно разграждане на тоталитарните структури, за ефикасни гаранции за стриктно спазване на правата и свободите на човека, за премахване на привилегии или ограничения, основани върху национален и социален произход, партийна принадлежност, език и религия.

Партията е за президентска република. Основните принципи обхващат и пазарната икономика, основана на частната собственост и свободната инициатива, любовта към семейството и отечеството, създаването на гражданско общество въз основа на законността и ценностната система на хуманизма и на етиката на религиозните учения.

Републиканската партия е една от първите, която се обяви за създаването на частната собственост, като първо се извърши реституцията и приватизацията още преди настъпването на инфлацията, за съд над виновниците, за пълна декомунизация на обществото и на държавата.

В изборите за Велико народно събрание издигна самостоятелно кандидати по мажоритарната система, а за Народно събрание - участва с листата на СДС. Не е представена в парламента.

Ръководен орган е Националният комитет. Председател на партията е Ленко Русанов. Адрес за контакти:

София, бул. "Ген. Скобелев" N 46. п.к. 1374 София 1000 тел. 54-25-91

/Пресслужба "Куриер”/


11:28:35  
06.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова   
                Любомир Йорданов - деж.ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!