6 януари 1993

София, 6 януари 1993 година
        Брой 3 /790/ 
   

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДО РЕДАКЦИЯТА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПО ПОВОД НА ТРИГОДИШНИНАТА НА БЮЛЕТИНА.


Слава на Бога, че името ми не попадна в бюлетина на Пресслужба "Куриер” - бр. 240 от 7 декември 1992 г. - заедно с имената на СИНИТЕ ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВЦИ, новото поколение политически марионетки, които през 1989, 1990, 1991 и 1992 година АКТИВНО ПОМОГНАХА на БКП /БСП/к/, като й ОСИГУРИХА НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ, за да успеят комунистите: да реализират ФИРМЕНАТА си и АГЕНТУРНА стратегия; да прикрият УМЕЛО гнусните си човешки и държавно-политически престъпления; да отстранят резултатно засега от демократичния процес РЕАЛНАТА опозиция в страната.

Като политическа личност, която е била осъждана, тормозена и преследвана заради убежденията си в продължение на повече от 15 години, а през последните 3 години умишлено ограничавана и обругавана, АЗ НЕ МОГА ДА ПРИЕМА и ДА СЕ СЪГЛАСЯ с факта становищата за досегашната дейност на Пресслужба "Куриер", изразени от Негово Величество Цар Симеон Втори Кобургготски и от председателя на Българския демократически форум г-н Васил Златаров, да бъдат публикувани заедно със становищата на лица, които времето определи като политически лаици и предатели... По този начин всъщност КОСВЕНО се ПОДПОМАГА повдигането на обществения "авторитет" на цитираните в бюлетина "политически" лица.

Лично за мен и за Независимата Демокартична Партия /НДП/, самото съществуване на бюлетина на БТА - Пресслужба "Куриер", е едно от първите и най-необходими условия, за да има основание да се говори за начало на някакъв демократичен процес в България... А какъв и чий е "този демократичен процес", след 2-3 години всички ще разберат...

Ние, Независимите демократи от НДП, определяме изданието Пресслужба "Куриер” като АНТОНИО ПЕГАФЕТА на българската политическа действителност /а не демокрация/ през изминалите 37 месеца живот на бюлетина!... Това е едно калейдоскопично издание на истината за политическите лъжи, измами и предателства, на които българският народ бе подложен през изминалите 3 псевдодемократични години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София. 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА НЕОБВЪРЗАНОСТ С БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.


Предприетите от новия министър на вътрешните работи полк. В. Михайлов действия за преустановяване на издаването на документи, потвърждаващи необвързаността на български граждани с бившата Държавна сигурност, не са изненада за никого. Това красноречиво говори, че новата власт желае българският политически живот да бъде движен от задкулисни машинации, изнудвания с агентурни досиета, корупция и тъмни сделки. Напомняме на всички властимащи, че подобни действия нямат нищо общо с демокрацията. Като настояваме за публичното мнение на министър-председателя Беров и президента Желев по въпроса, заявяваме, че ще се борим с всички законни средства срещу опитите за реставрация на зависимостта на политическия живот в Република България от бившите комунистически тайни служби.

София, 4 януари 1993 г.

СЕКРЕТАР НА УС НА НС
        "ЕКОГЛАСНОСТ": Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ И ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С особена тревога научаваме, че на 24 ноември 1992 г. е задържан под стража председателят на Българската демократическа партия г-н Йоло Денев, за което Ви известяваме:

Ние се разграничаваме от квалификации по виновността или невинността на г-н Денев, но пледираме за спазване на Наказателно-процесуалния кодекс - чл.152, Международната харта за правата на човека - чл.11 от Международния пакт за граждански и политически права, както и в най-къс законосъобразен срок произнасяне на съда - единствено компетентната инстанция по повдигнатите обзинения.

Категорично настояваме за промяна на мярката - задържане под стража.

Ще уведомим международните правозащитни органи, както и Амнести интернешънъл.

Г-н председател, моля да известите Комисията по правата на човека при Народното събрание за протеста и се надяваме на Вашата благоприятна намеса за освобождаване на председателя на Българската демократическа партия г-н Йоло Денев.

С пожелание за Божията промисъл и подкрепа!

София, 23 декември 1992 г.

СЕКРЕТАР НА НДЗПЧ: О. Цеков
        СЕКРЕТАР НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ": М. Попов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОДНА ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ЙОЛО ДЕНЕВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ГОСПОДА,

Изразяваме своя протест във връзка с допуснати нарушения на човешките права съгласно Международната харта за правата на човека:

1. Изминаха вече повече от 40 дни от задържането под стража в Следствения отдел при Централния затвор на Йоло Денев - председател на Българската демократическа партия /БДП/, поет и журналист, главен редактор на в. "Демократична България". Той е НЕПРАВОМЕРНО ОБВИНЕН заедно със съпругата му за злоупотреба с държавен заем от 300 000 лв., отпуснат на БДП от Министерския съвет за изборите. Доказателстза за злоупотреба няма. "Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде смятан за невинен до доказване на неговата вина. в съответствие със закона" /из Хартата/. Доказана вина няма.

2. Протестираме срещу решението на Софийски градски съд, който три пъти отказва на Йоло Денев да го пусне под гаранция поне за Нова година, когато има и рожден ден. А Андрей Луканов беше освободен!!!

3. Протестираме срещу факта, че Йоло Денев беше затворен в студена северна стая, където се е разболял, получил е силни артритни болки от измръзване на краката, едва ходи и е получил постоянни силни болки в стомаха. И вместо да бъде настанен в болница за лечение, той е оставен за празниците без лекарско наблюдение и без лечение. Това е един акт на жестоко, нечовешко и унизително третиране и наказание, без да си виновен.

4. Протестираме срещу подлагането на Йоло Денез на психиатричен медицински преглед без неговото доброволно съгласие.

ГОСПОДА,
Уведомяваме ви, че ръководството на БДП е доказало пред следствените органи, че злоупотреба с парите няма от страна на Йоло Денев и неговата съпруга. В наличност в банка са над 150 000 лв. и ръководството на БДП с Протоколно решение N 33 /3 декември 1992 г. е готово веднага да върне парите на Министерския съвет. Освен това ръководството е предоставило както на Министерския съвет, така и на следователя Ангелов в Следствения отдел разходните документи на БДП за двата вида избори, които възлизат на сума над 190 000 лв., т.е. партията е отчела 340 000 лв., която сума търси от нас Министерският съвет, вкл. с лихвите.

Явно е, че злоупотреба със заема, отпуснат на БДП от Министерския съвет, НЯМА. Тези обзинения са само претекст за унищожаване на една партия, да тормозят, да злепоставят и унижават нейния лидер Йоло Денев. Това е един терористичен политически акт.

Молим ви да се застъпите за неговото освобождаване, тъй като няма доказателства, че е виновен, а вече го държат незаконно под арест повече от 40 дни.

Молим за вашето активно съдействие за защита честта и достойнството на Йоло Денев, първо, като човек, който неправомерно е обвинен в злоупотреба, и второ, като лидер на БДП, като поет и журналист, който чрез в. "Демократична България" пропагандира демократичните си идеи и идеите на Българска демократическа партия в защита на българския народ.

София, 5 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


/9/ Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и се произнася по тях, доколкото не е разпоредено друго в този Устав.

Чл. 14. /1/ Общинските земеделски дружби на територия, определена от Върховния съюзен съвет, образуват окръжна земеделска дружба. В неотложни случаи промяна на териториите на окръжни земеделски дружби може да се извършва и от Управителния съвет. В така определения район може да съществува само една окръжна дружба.
/2/ Висш орган на окръжната земеделска дружба е окръжното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от общинските Делегатски събрания, членовете на окръжното настоятелство и на окръжната контролно-ревизионна комисия, както и от председателите на общинските настоятелства. Делегатското събрание има следната компетентност:
1. избира окръжно настоятелство и окръжна контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети;
2. избира членове на Управителния съвет на съюза по квота, определена от Управителния съвет или от Върховния съюзен съвет;
3. предлага на Управителния съвет кандидати за народни представители, включително и измежду съюзни членове от други окръзи;
4. може да изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за народни представители в съответния избирателен район, и да им дава препоръки;
5. обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически и национални проблеми както на регионално, така и на държавно равнище.
/3/ Окръжното делегатско събрание се свиква от окръжното настоятелство по искане на най-малко една трета от общинските настоятелства, както и по искане на Върховния съюзен съвет или на Управителния съвет.
/4/ Основен представителен и изпълнителен орган на окръжното делегатско събрание е окръжното настоятелство. То има постоянен състав до 11 души и разширен състав, в който участват и представителите на общинските дружби, които не са членове на постоянния състав.
/5/ На първото си заседание постоянният състав на окръжното настоятелство се конституира, като избира помежду си най-малко председател, заместник-председател, секретар-касиер и организатор.
/6/ Окръжното настоятелство:
1. организира изпълнението на решенията на конгреса, на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, на Постоянното присъствие и на окръжното делегатско събрание;
2. контролира и направлява дейността на общинските настоятелства;
3. поддържа връзки и защищава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си;
4. осъществява връзки с политическите, другите обществени организации и юридическите лица на територията си;
5. осъществява издателска и друга стопанска дейност, разрешена от закона;
6. организира изпълнението на програмата на БЗНС в региона си;
7. при избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на съюза на територията си.
/7/ Окръжната дружба се представлява от председателя, съответно заместник-председателя и секретаря, а при тяхно отсъствие - от други членове на окръжното настоятелство, определени от него.
/8/ Окръжната контролно-ревизионна комисия се състои от 5 души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:
1. изпълнението на решенията на окръжното делегатско събрание и на общосъюзните органи;
2. финансово-счетоводната дейност на окръжното настоятелство;
3. спазването на Устава от общинските настоятелства;
4. дейността на общинските и дружбените контролно-ревизионни комисии.
/9/ Окръжната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби на местните
съюзни органи против действия на общинските настоятелства и взима решения по тях.

Чл. 15. Към съюзните ръководни органи на всички равнища могат да се изграждат секции от специалисти. Тяхното положение и начин на работа се определят от правилник, приет от Управителния съвет.

Чл. 16. Членовете на ръководствата на местните дружби, както и на общинските и окръжните настоятелства се абонират задължително за вестник "Земеделско знаме".

Чл. 17. Ръководствата и настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствие на председателя - от заместник-председателя, съответно от секретаря.

/Пресслужба "Куриер"/


09:50:00
05.01.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!