6 септември 1993


София, 6 септември 1993 година
Брой 173 /960/


София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ЕМБАРГОТО СРЕЩУ БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Наложеното с Резолюция N 820 на Съвета за сигурност ембарго срещу бивша Югославия /Сърбия и Черна гора/ не изигра своята роля. Вече е очевидна откровената неспособност на ООН, САЩ и Европейската общност да наложат разрешаването на босненския възел. Очевидно е обаче, че дори България да не бе се присъединила към наказателните мерки, евентуалните "наказателни санкции" срещу нея не биха били no-разрушителни. Това се признава от редица чуждестранни експерти и държавници. Географското ни положение от благоприятен фактор се превърна в задушаваща хватка.

Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ" подкрепя изцяло усилията на българското правителство пред Комисията по санкциите в Брюксел и пред ООН и призовава всички политически и обществени сили да ги подкрепят.

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" смята, че трябва да се защитят бързо националните интереси:

- да се протестира срещу двойния стандарт по отношение на ембаргото, докато ние го спазваме, редица важни стоки преминават южните граници на Сърбия едва ли не безпрепятствено, пред очите на международните наблюдатели;

- незабавно да се осъществят контакти с Унгария и с Румъния, които както и България, са на "входовете" и "изходите" на бивша Югославия за осигуряване на транспортен коридор.

Ако не се постигне напредък по тези въпроси, правителството трябва да се обърне към българския народ и към международната общественост, че поради непоносимостта на тежестите от ембаргото то трябва да бъде едностранно преоценено от българска страна!

София, 31 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА "ДЕКОМУНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ" НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ" ПО ПОВОД НА ЗАКОНИ И ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е предоставен за публикуване от Българския хелзинкски комитет.


В края на август 1993 г. американският "Хелзинки уоч" издаде своя доклад "Декомунизацията в България” и предостави разпространението му на Българския хелзинкски комитет, с който членуват съвместно в Международната хелзинкска федерация за човешките права. Докладът съдържа 40 страници и представлява коментар на всички закони и законопроекти за "декомунизацията", както и на всички решения на Конституционния съд по образуваните във връзка с приетите закони дела. Специално внимание в него е отделено на т.нар. "Закон Панев" -единственият приложен понастоящем закон.

Всички закони и законопроекти, които предвиждат дисквалификация на хора от заемани позиции или препятстват заемането на позиции /избираеми или назначаеми/ въз основа на формално членство в някаква организация или заемана в миналото длъжност, се квалифицират от "Хелзинки уоч" като дискриминационни. Те, според доклада, са основани на презумпцията за колективна вина и са нарушение на правото на свобода на сдружаването и изразяването, както и на правото да се поддържат политически убеждения без намеса на правителството.

"Хелзинки уоч" смята, че злоупотребите на миналия режим трябва да бъдат наказани. Средствата за постигането на тази справедливост обаче трябва да са съобразени с индивидуалните човешки права, за да не представляват самите те рецидиви на миналото.

"Хелзинки уоч" настоява пред българските власти да се въздържат от приемането на закони, дисквалифициращи групи от хора въз основа на техните политически убеждения сега или в миналото. Организацията пледира за отмяната или изменението на "Закона Панев". За да бъде хуманно, в основата на едно законодателство трябва да стои идеята за индивидуалната, а не за колективната вина.

София, 3 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СЪБАРЯНЕТО НА ПАМЕТНИЦИ НА ЗАГИНАЛИ АНТИФАШИСТИ. Документът е адресиран до областния управител и до кмета на Варна, и до средствата за масово осведомяване.


С дълбоко възмущение антифашистите от цялата страна научават за организираните от изпълнителната власт във Варна действия по събаряне на паметници и паметни плочи на загинали антифашисти. Решително настояваме да се преустанови тази гавра с падналите в антифашистката борба народни синове и да се възстановят свалените паметници и паметни плочи. Виновните за кощунствените действия един ден ще отговарят пред народа ни.

София, 31 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС на БАС:

проф. д-р В. Вълканов

/Пресслужба "Куриер/


*  *  *

София, б септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г., /ЧАСТ СЕДМА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


28-и ГЕОРГИ-ТРАЙКОВСКИ ЕИР
29-и ДЕВНЕНСКИ ЕИР
30-и ПРОВАДИЙСКИ ЕИР

Въпреки постигната договореност между политическите сили пред ИК на ОНС - Варна, и ИК на ОбНС - Варна, за състава на РИК в тези райони кметовете на централните общини "Георги Трайков", Девня и Провадия и ИК на ОНС-Варна, извършват грубо нарушение на чл.26, ал.1 от ЗИВНС, а именно определеният състав на РИК в 28-и, 29-и, и 30-и ЕИР е в разрез с постигната договореност и споразумението от кръглата маса за паритет в състава на РИК.

Договорената квота е била: БСП - 4, СДС - 3, БЗНС - 2, АСП - 1, и безпартийни - 3 /по един предложен от всяка партия/. Определен е бил следният състав на РИК:

- 28-и РИК: БСП - 5, БЗНС - 5, безпартийни - 3, СДС - 1;
- 29-и РИК: БСП - 4, БЗНС - 5, безпартийни - 4, БДМ - 1, СДС - 1;
- 30-и РИК: БСП - 3, БЗНС - 2, безпартийни - 4, СДС - 3.

В посочените райони не е имало нито един председател от СДС.

Регистрирани са били и редица други нарушения на ЗИВНС.

Особено много жалби и сигнали са изпратени от 29-и ЕИР.

В селата Метличина и Брестак е била нарушена тайната на гласуване - използвани са кабини с възможност за наблюдение на избирателите.

В с. Метличина в състава на СИК не е имало представител на СДС, а наблюдателят от СДС е бил изгонен от председателя на СИК. В кабината за гласуване са влизали да гласуват по 2-ма 3-ма гласоподаватели едновременно, а завесата на входа й е била дръпната с въженце, с цел избирателите да бъдат под наблюдение на комисията при избора на бюлетини /П.4-32/. Нарушени са грубо чл.2, чл.57, ал.2 и Методическите указания на ЦИК’90.

В с. Брестак, където от 1293 гласували 813 гласа са за кандидата на БСП, е била грубо нарушена тайната на гласуване, изборите са започнали с 1 час по-рано без основания за това. И в двете секции не е имало представители на СДС. Нарушени са чл.2, чл.26, ал.2 и чл.54 от ЗИВНС.

В с. Червенци в изборното помещение е имало две избирателни кутии.

В 30-и ЕИР са били регистрирани случаи на неправилно отчитане на недействителните гласове /например с. Кокмарево и гр. Провадия/. В гр. Суворово е наблюдавано гласуване извън кабините, като гласовете са били счетени за действителни. В ИС NN 19 и 42 членове на СИК са оказвали натиск върху избирателите при определяне на техния глас, а в 19-а секция, предназначена за гласуване само на цивилни граждани, са гласували и военнослужещи от поделението на военния завод в гр. Овеч, като зам-председател на СИК е бил подп. Борисов - началник на завода.


34-и ТОЛБУХИНСКИ ЕИР /I тур/

Навсякъде кабините за гласуване са били съоръжени по начин, който нарушава тайната на гласуване - с големи отвори по ъглите и между стените. СИК не са предприели никакви действия за отстраняване на нередностите, а на места членове на СИК са стояли в непосредствена близост до пролуките и са наблюдавали гласоподавателите при избора на бюлетините. Грубо е нарушен чл.2 от ЗИВНС.

Във всички секции разположението на бюлетините в кабините за гласуване е затруднявало избирателите. Бюлетините по мажоритарната система са били поставени във вертикално положение, което съществено е затруднявало гласоподавателите да се запознаят с цвета и името, написано на бюлетината.

На 8 юни 1990 г. в РИК е постъпило писмено възражение от независимия кандидат за народен представител Юрий Митев по повод начина на поставяне на бюлетините, който затруднява излишно избирателя и не е по реда, определен от ЦИК и показан по Българската телевизия. Не са последвали никакви действия на компетентните органи за отстраняване на нередностите /П.4-33/.

С действията си РИК в 34-и ЕИР, ОбНС - Толбухин, и СИК са попречили на нормалното протичане на изборите и резултатът от тях следва да се счита за недействителен.


35-и ТОЛБУХИНСКИ ЕИР /I тур/

Представителят на БСП в 35-и РИК г-н Ради Лазаров е подправял протоколите на СИК след пристигането им в РИК. Налице са били огромен брой грешки и несъответствия в протоколите на СИК Съставен по този начин, протоколът на 35-и РИК е нищожен /П.4-34/.

Като се има предвид минималният брой гласове - 395, с които за народен представител е избран на 1 тур кандидатът на БСП Любомир Иванов, и обстоятелствата около съставянето на протокола на РИК, ЦИК'90 е трябвало да обяви избора в 35-и Толбухински ЕИР за недействителен.


40-и ШУМЕНСКИ ЕИР /I тур/

РИК в 40-и ЕИР неправилно е отчела броя на недействителните бюлетини, респ. гласове. В протоколите е бил записан общият брой недействителни бюлетини по пропорционалната и мажоритарната система. Така при отчитането на резултатите не може да се получи точният брой на действителните гласове за всяка от двете системи поотделно.

В този ЕИР на първи тур с 15 345 гласа е бил избран за народен представител кандидатът от БСП Георги Иванов - само с 271 гласа над необходимото. Броят на недействителните гласове е бил 997.

В писмото си до ЦИК от 11.06.1990 г. застъпниците на кандидата за народен представител от СДС Димитрин Вичев - Ас. Масларски, Д. Кабакчиева и П. Табаков, обявяват, че считат изборите в 40-и ЕИР за недействителни и настояват за тяхното преразглеждане от ЦИК /П.4-35/.


44-и ЛУКОВИТСКИ ЕИР /II тур/

Изборът не може да се счита за действителен поради факта, че на втори тур не участват избирателите от чужбина.


49-и ПЛЕВЕНСКИ ЕИР /II тур/

На втори тур на изборите в този район не са могли да упражнят правото си на глас срочнослужещите от поделенията 34 000, 34 980, 42 390, 62 700, 62 720, КЕЧ Плевен. Същите са били пуснати в отпуск, а поделение 42 390 е било разформировано и насочено в гр. Враца. В секциите по местоживеене на явилите се от тях да гласуват е било отказано под предлог, че те е трябвало да сторят това в поделенията, където са гласували на първи тур. Тези избиратели са били умишлено лишени от законното им право на глас. Налице е грубо нарушение на чл.З от ЗИВНС /П.4-12, П.4-36, П.4-37/.

Гласоподавателите от турското малцинство в района са гласували с удостоверения, а не с паспорт или друг редовен документ за самоличност. В удостоверенията са били вписани турските имена на избирателите, а в паспортите - българските. Нарушен е чл.56 от ЗИВНС и са създадени изключителни предпоставки за фалшифициране на изборните резултати и повторно гласуване /П.4-18/.


50-и ПЛЕВЕНСКИ ЕИР /II тур/

В целия ЕИР тайната на избора е била нарушена умишлено - кабините за гласуване са били без завеси. Грубо е нарушен чл.2 от ЗИВНС /П.4-38, П.4-38а/.

Държавните органи са раздали на циганите в с. Буковлък парични средства - помощи, с уговорката последните да гласуват за БСП. Грубо е нарушен чл.46, ал.3 от ЗИВНС.

В с. Ясен голяма група войници са били пуснати в отпуска и са били лишени от правото си на глас. В същото поделение гласувалите войници са били подложени на силен натиск от страна на техните командири. Нарушен е чл.3 от ЗИВНС и са осъществени недопустими манипулации от страна на държавни служители и деполитизирани органи /П.4-38, П.4-39/.

Като се имат предвид разликата от само 100 гласа в полза на кандидата на БСП Мариана Христова и посочените нарушения, има достатъчно основание изборът да се счита за недействителен.

/Пресслужба "Куриер"/

 


11:00:00
06.09.1993 г. 


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители; Галина Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!